Napomena hrvatskom izdanju

AUTORI

SU

DJELOVALI

I

OBJAVILI

OVU

KNJIGU U OD

DRUGAČIJIM (SSSR) DA TO I

DRUŠTVENO-POVIJESNIM TI O D B O J A N IPAK SKOM

OKOLNOSTIMA

DANAŠNJIH

T E , S T O G A , K N J I G A N U Ž N O ZRCALI S V J E T O N A Z O R K O J I M O Ž E B I ­ SUVREMENOM ČITATELJU. ZNAČAJ JE O U O JER RIJEČ UVJERENJA S M O , STRUČNOM, METODI KOJEM BILO TJ. NE UMANJUJE NJEZIN PODRUČJU, ZDRAVLJA MEDICIN­

POSTIZANJA

OČUVANJA

NEOVISNOJ

SVJETONAZO­

RU, A T O L I K O V A Ž N O J ZA Č O V J E K A .

O gladi je napisano mnogo knjiga i u njima je uvijek opisana kao čovjekov neprijatelj koji mu donosi patnje. U ovoj knjizi govori se o gladi kao prijatelju, iscjelitelju. Znanstvenici su odgonetnuti tajnu gladovanja i otkrili su njegovu oso­ binu da budi najvažnije odbrambene snage organizma i time mu pomaže da se bori protiv bolesti. U knjizi će biti riječi o liječenju raznih oboljenja gladovanjem, o to­ me kako i zašto glad može liječiti i kako čovjek treba živjeti da bi bio zdrav.

Glava I 0 jednoj znanstvenoj raspravi

DIO 1
Kad bi se skupili gladovanja,

na j e d n o m s k u p u

pristaše i

protivnici terapijskog bili

ćije su se izjave m o g l e pročitati u tisku diljem svijeta,

PO Z A K O N I M A PRIRODE

b i s m o svjedoci zanimljive rasprave. P r e t p o s t a v i m o da uistinu p r a t i m o j e d n u takvu raspravu... Rasprava poprima buran tok, ona se osobito rasplamsava poslije referata o m e t o d i terapijskog gladovanja. Prvi je nastupio počasni profesor. 'Želim reći tj. nekoliko o napomena o činjenici o koja nam danas je trube ovdje sve

"Mudrost se sastoji u tome da se sazna sve što je stvorila Hipokrat priroda."

priopčena,

dugotrajnom

gladovanju, činjenica,

kome

novinePrvo,

a k o j e t o odista

onda j e t o zaprepaščujuče.

D r u g o , taj e k s p e r i m e n t je vrlo glup, a treće, bilo bi veoma besmisleno i rizično baviti se populariziranjem eksperimenata te vrste. Ja ikakve ne nalazim da je potrebno i da umjesno je raspravljati o t o m e je džentlmen onda izdržao bez li neosporna spomenuta činjenica, izvjesni bez imalo

hrane svih 36 dana.

A k o je on

profesionalac,

kolebanja t v r d i m da se ovdje radi o o b i č n o j o b m a n i . " Ma o v o m m j e s t u govornika prekidoše uzvici iz publike: "Šarlatanstvo!", "Trebali b i s m o vidjeti t o g deliju!"' I istodobno: " T o je u k o m slučaju stvari, ne t v r d i m da jer protivrijeći n e m o r a l n o ! E k s p e r i m e n t su provjerili liječnici!" " M o l i m da se u z m e u obzir da ja ni to istina, onda se radi zaista o je dati slučaj o b m a n a - ograđuje se pofesor - ja kažem s a m o : ako je nevjerojatnoj shvaćanjima svih autoriteta u t o m p o d r u č j u . Krajnji rok u k o m e čovjek

'

Iz intervjua

koji je dao poznati njujorški liječnik doktor George Shradi povodom 1957.god.)

dugotrajnog gladovanja doktora Miltona Ratbeina. Citira se prema knjizi llary Benjamine, člana Britanskog udruženja naturopata (London.

7

8 9 . riječ je o ukupnom smanjenju razine života. Zahvaljujući tome. O d m a h ga je p o č e o opsluživati j e d a n čovjek. D o v o l j n o je a z a t i m je grobnica brižljivo nadzirana. u organizmu. a ako ih i poznajemo. a m n o g e od njih. niti da se služe o b m a n a m a u reklamne svrhe. Naši jogiji uzimanja hrane u znanto srca. tijekom dogoditi svoju postati da se Mi ne oslabljenu se još živčani organe. znaka života. pored neuzimanja hrane. 40 od samo dana ). proljetno bude dugotrajne letargije. životinje svojevrsnu " k u r u gladovanja". od hrane. neprekidno količine nadzorom. vrše se i drugi fiziološki procesi. sna . zatvorili N a k o n 40 dana zdravlje. ali. Prvi mu je o d g o v o r i o m l a d i biolog. svoje kada bića nepokretnosti. dana! novine i za To zaista ne uzimajući nikakvu n a d a m da taj g o s p o d i n neće naći istomišljenike. U određeni nekoliko za tu mlijeko uzimao zatim ogromne na dan fakir je. J e d a n fakir je bio sahranjen u g r o b n i c u Prije pri i sahrane čemu fakir je je prošao određen bio pod purgativa. zimski zimskog Kada san sna. Sada o džentlemenu pitanje lako na priča 36 ako težinu invalidi na koji taj je gladovao. Govorio bih v a m Sing Randži u Indiji. na rad probavne radio ja se n e o b i č n o b e z u m n o (smijeh u publici). vrijeme zimskog na primjer medvjedi. kone!. nalazi travu koja joj pomaže da očisti želudac. kojeg je on još ranije odredio. ga u mauzolej. "Uvaženi Međutim. a z a t i m d u g o (sve d o k ne ozdravi) ne uzima nikakvu A zimski san: t i j e k o m ledeni mir. i proveo je u u njoj o j e d n o m e k s p e r i m e n t u koji je izveden na imanju Nažalost. koji nisu primali h r a n u t i j e k o m tolikih dana i noći? džentlmen izvanredno! koliko platiti svakodnevno Međutim.može opstati bez ikakva jela jest 9 . uticaj krv. povećao je cirkulaciju radi Zatim masaža ekstremiteta stimuliranja stanje p o t e n c i j a l n o g života." T o m e f e k t n o m f r a z o m profesor završi svoje izlaganje. s a m o je bio blijedi n e g o o b i č n o . zakone priroda prirode. k a k o je je na taj Nalazim nakon da je postupio vremena." čuva čak Kad i se njene dobro da koje odgovoriti. i m n o g o još t r e b a m o učiti od nje. A o n e se nikako ne m o g u okriviti da ne poštuju zakone prirode. Što se tiče uzdržavanja znamo ne mnogo samo navesti primjera da ne primjer potvrđuju nego. udahnuo. koji šteti iz kršiti O. Mew York. Jogiji podnose m n o g o teža fiziološka stanja. na žalost. džentlmen. pored promjena povezanih s gladovanjem. prilagođavanja. Vanjski izgled fakira nije se m n o g o izmjenio. života dugotrajno vraća gladovanje naprotiv. temperaturu uslijedila mozga On i mu je. njemu. lijes od t v r d o g Teška vrata materijala i sahranili u.1 0 dana. sposobnošću sunca. taj eksperiment nije znanstveno praćen. 3 životom koje je podvrgnu m o ž e m o ići podnio protiv prirode i nekažnjeno kršiti ali evo što ja o n j e m u z n a m . vjerojatno. Kakav će U to n e m a nikakve s u m n j e . postavljam neće moći njegova Osim hranu može mogu pokušaj čudak. o n a . stavio krvi u na glavu dvije polovine o k r u g l o g svježe ispečenog hljepčića da bi m u . u stanje mnogih sunce. Ja izvjesnog na gladovanje sustav. izvjesnim slučajevima nekoliko 2 * Morgulis S. životinja. životinja razboli. reći. je na taj g i m n a s t i k u i bavio se svojim o b i č n i m poslovima. se koji pojavi se u ponovo Za čovjekov r a z u m . mnoga hladnog dolaze život iz godišnjeg doba. s gotovo neshvatljivom pojedine su Za faze prespavale vrijeme mjeseci. mi profesor nismo mi reče: otkrili "Ne sve možemo zakone. najprije ikakvog su trening trajanju Pio je 20 u dana. način Mnogi bezumni taj njene za­ smanjio tobože cijeli makar zdravstveno iskušenja stanje! razdoblju od 36 dana. pouzdani ljudi." O d m a h poslije govornika na tribinu se p o p e o c r n o p u t i mladi čovjek s bijelom č a l m o m .mi odista vrlo slabo poznajemo da prirodu zakone prirode. "Cijenjeni kolega je sasvim u pravu . duboko izgrađen Položili su nazočnosti m n o g o b r o j n i h svjedoka. Učenje j o g e govori da m o r a m o živjeti po zapovijedima prirode i m o ž e m o pobijediti s a m o uz poznavanje i se uzdržavaju od poštivanje njenih dužem zakona. čovjeku puta svrhu. životinja životinje traje prati koje po tako hranu. za koje vrijeme je izveden eksperiment o k o m e s m o danas ovdje govorili. i ugljikohidratima skotne su kroz prolaze svojega o r g a n i z m a . u u prirodi caruje lijes je izvađen i o t v o r e n . legao zemlju grobnice bez svoje tajne. toga. izvršiti koriste za se kako mašću. 2) tako Kao i bjelančevinama što vidite.reče on . prije svega. pokrenuo prije svega. ne slijedimo ih uvijek. 1923. životinje p o t p u n o egzistiraju na r a č u n svojih zaliha i za p r o m e t materija ^ CJ opisanom slučaju. i ili petini čak. i to se budu reklamirale poboljšao život. Fasting and Undernutrition.

o v a k o je noćne sladostrašće i gnjev.. 6. kliktao je on pastor otaca potiskuje obraćajući se Indijcu. on je d o b i j a o m l i j e č n u j u h u . četvrtog šestog pogrešno nastupila je bolesnika posije smrt je dezorijentacija. ovdje dana raspravljamo može novost. 1923. Sudsko-medicinska ustvrdila stanje iznurenosti n a d z o r o m Medicinske a k a d e m i j e . glavobolju b l a g o t v o r n o djeluje na o č i . "2. jaja.!>20-34. riječi. nije s je pod koji su d u g i m sudsko-medicinske koji je prošao M. kure što gladovanja. daje mislima živost i jasnost. cijenjeni imamo kolega već dovoljno sa kliničkih zapažanja koja dokazuju i z n i m n o djelovanje gladovanja kod m n o g i h bolesti. taj način. M e đ u t i m . ali mislim On najpoučniji eksperimetalnog Taner gladovanja osobno sebi izrazio sumnju vjerodostojnost iznosi 30 p o s t o njegove težine. gladovanjem i u ovom komisija kome o 9-10 zaslužuje bila veliku da nije dosta izdržati za čovjeka. i osjećao se d o b r o " l Indijski znanstvenik nije ni uspio završiti svoje izlaganje.gerichte Med. inače provjeriti formirana gladovanja".začu se glas iz Randži.periferne cirkulacije krvi. priznao pisao o džepa neke listove. Profesor gladovanjem. Vi posižete je za svetotajstvom smrti! Međutim. "Želio bih v a m komisije. zaboravljeno bilo ih ali je je gladovao 40 dana da bi dokazao da.došao je u sanatorij u k o j e m je glavni liječnik sprovodio gladovanja". posije Ćujte! ožujka 1923. god. Liječnik ga nije ozbiljnije ni ispitao. New York. 11 10 . j a k o mu je pocrvenio Liječnik. govore nikakva slučaju liječnika ne pokušali šarlatanstvu. zatim izvadi On iz malo dulju stanku. potvrdivši. p o d s t i ć e suosjećanje. uzimanja dana je počeli dana podrhtavati uporabljajući nakon mišići. koje je 1880. kojega uzimanja Desetog je pospanost. O s m o g dana početka nos. o da Istina. p o s t o m i m o l i t v a m a postigli d u h o v n o savršenstvo. liječnik nije isključio ni m o g u ć n o s t trovanja. dvopek i kiselo vrhnje. Sljedeći govornik bio je liječnik. "Stoljećima posta. na liječenje koji slučaj su o nadzorna pozornost. Fasting and Cndeinutiition. tome. izbijanje znoja po licu. pogled . liječnici su religije svih Odbacivši ponovo je religiozne post. 52-godišnji športaš. Prema a autoritativna. je dokaze o kao pojavilo se suženje zjenica. izgubio bolesniku buncati. grade. " Pastor je ispričao n e k o l i k o epizoda iz života svetaca. takozvanu pročitati koja je "kuru blagotvorno postu: liječi "On djelovanje obuzdava i neke dijelove iz materijala koji j e . Podaci su uzeti iz časopisa Deut. na m o l b u Društva liječnika. Fakir je ubrzo ustao. Tijekom 17 su Tih kg. Žalio se liječniku na pritisak u glavi i brzo zamaranje. li liječnici. Iste večeri bio je na prijemu 4 kritiku. profesor d o k t o r polako ih sredi i o t p o č e : predsjednik čovjeka. kratkotrajnog imao nastupila je s m r t . poboljšanja. takozvane izrazivši . da se Riješio spomenutu kuru načinu podvrgne higijenski besprijekornom spremnost života p r e d p o n o v n i odlazak u inozemstvo. ali potcrtao je da kliničko stanje ne jamči da je pacijent je trajala zdrav 45 u biološkom smislu. č u d n o da to " o t k r i ć e " izaziva b u r u negodovanja. je zahvatila doktor godine. t u m o r u m o z g a . iznenadila komisija bolesnika.zahtjeve o apstinenciji. Drugog koja dana dana. koji je u njegovu čast priredio Sing "A je Mi. Sada otkrivaju ovdje sredstvo. smrti 5) uzdržavanja od hrane: "Jedan čini tijelo crkvenih gipkim. redengotu. Evo njegovih riječi: naroda dogme. inozemstvo. našao je da je bolesnik klinički zdrav. Riječ Vi ste napravi nakon je uzeo visok stariji čovjek baci u dugom na crnom publiku." upoznat slučajevima neuspjeha terapijskog gladovanja? Zašto o njima ne govorite?" publike. Ja iskusio bih mogao opis navesti u mnogo Americi takvih još slučajeva. fantazije. nakon početka dana hrane dana. \92b.Ztschr. tvrđenje profesora ' Morgulis S. dostavio Lohte. bolesnik je hrane počeo zaboravilo i o n o korisno što religija nosi . M e đ u t i m . ali kao propisivale čovječanstvo medicinsko u strogo je poštivanje lakomisleno Zar slučaja da na je. trgovac koji je je čovjek jake tjelesne često putovao u dobroga "kure zdravlja. "To uvrijedili što se je bogohuljenje! Boga! malo od umirio. znojenje. a već se na tribinu p o p e o jedan stariji pastor u krajnje u z b u đ e n o m stanju. toliki p e r i o d uzdržavanja od hrane nije štetan.

Medicinska znanost ne prehrana gladovanja ). srednjem grudnog trbušnom povrće. uslijed gladovanja i. Sprovođenje 45-dnevne kure gladovanja intervencija. je li evidentna nepažnja liječnika i je li o n a uzrok smrti? Zasjedanje poglede medicine. okrivljeni liječnik je postupio n e m a r n o . biljnih obdukcije gladi. Ostaje da se utvrdi u kojoj je mjeri i je li u o p ć e dotični liječnik kriv za s m r t z b o g nehata..rezultat gladovanja. potrebu se. Prema t o m e . Dešavaju terapijskog kirurga: dovesti u do razumije Oni kura smrtni neizbježni bolesnik slučajevi isto kao umrijeti može otpočne.. nehata". smije svoj liječenju iskustva klinikama uklanjaju gladovanja je nervozna stanja. osloboditi instinkte omogućuje za i vrijeme pod za dijelu. " Z a t i m je g o v o r n i k p o č e o čitati izjave s a m o g profesora Lohtea koji je podvrgnuo nekim čime vlastiti kuru. nije m o g l a izbjeći. gladovanja uslijedilo je Prema riječima s a m o g liječnika. njemu jasno u masti srcu. Liječnik dovoljno već nije u vrlo bio ozbiljna dovoljno i bolesnik. on nastavlja ističe: ih profesor. bio je t a k o drastičan da se s m r t . voće i navika. mišljenja eksperata se podudaraju u t o m e da je. tijekom bolesnika..bolesnik ' (J najnovije vrijeme nizom kliničkih i laboratorijskih ispitivanja dokazano je prisustvo acidozne krize za vrijeme terapijskog gladovanja. kura gladovanja djelovala kao uzrok s m r t i . Nepravodobno vrijeme krize o s o b i t o je o p a s n o i s m a t r a se velikom g r e š k o m . zdrave ljude izlagati opasnosti da se razbole ili stanju o p a s n o m po život. a k o se ne troši za u slučajevima ponekad kuru liječnik može koja tvrđenje ograničenjem nikako da zna opasno nije prehrane. je umro uslijed neadekvatne rehabilitacije: poslije dugotrajnog gladovanja odmah mu je bila data obilna tirana bogata mastima i bjelančevinama . određuju svojstva živog organizma. drugo. bolesnika. nameće se zaključak. slučajevima kojeg poslije operacije. određivanje kure na molbu trgovca N. pitanja: U od čega je Protiv liječnika je p o d i g n u t a optužba za "ubojstvo iz koju sam N. o s i m t o g a . za život Kod kirurškog i liječenja. što odgovara j e d n o m mjesecu zatvora. se oštroj kritici metodu i gladovanja. terapijskog gladovanja. jer je zdravog ili lakše bolesnog čovjeka p o d v r g n u o kuri opasnoj po život i. su se ne time On o je što je okrivljeni da su postavki hranu lako To izložio ga svoje vlastita gladovanja. Gubitak snage. da je N-ova smrt prouzročena gladovanja. prvo. liječenja. Razumna opasna greška smjesta zatvarati Uspoređivanje liječnika. Kada rukama vrijeme a kure potrebno gladovanjem ). savjestan pri bolnicama. 7 Neophodno njega vrstom i prehrane.. Netočno vrijeme 6 prekidati "krize" za o s o b i t o za krize. datog gladovanja." Prema U zakonu. zaključku kure i ". smrt odsutnosti kakvih zbog u mineralnih rezultat zapisnik sala mogućnost koša. jaja.kiselo vrhnje. je umro ekspertize. pri sprovođenju kure nije bio dovoljno oprezan. po svoj prilici. u m a s n o j kapsuli b u b r e g a . bez obzira na p r e h r a n u . s radom kure gladovanja urađeno rada određivanje potrebne krije prehrane. rekao Prirodnu tako prirodne nazočnost organima. primjenjivati organizam kapital. Jedino prekidanje to nije što bilo bi stvarno i moglo i u tome pristaše spriječiti se smrt to je pravodobno Međutim. pretpostavke u nepravilnosti može oživjeti suvremene predstavljaju svojih bi kura kure i ne za kako nastupila odsutnosti čovjeka. rukovoditelj gladovanja onda ju je prekidanje Liječnik ne m o ž e .. najzad. koji je bio bolestan. kao dijelu ili s uslijed gladovanja. Prema tome. liječniku je sve staviti uoče je izrečena u novčana kojima nedostaci se u kazna o d 3 0 0 m a r a k a . terapijskog ' Kliničko iskustvo kojim danas raspolažemo daje objašnjenje uzroka smrti .? Je ja li izvršio smrt trebalo je odgovoriti na umro prouzrokovana iscrpljenošću kirurga operacije Da potpuno postoji trgovac bilo je neprimjereno. način ne može p o m o ć i . se još na prije drugi iz ekspertizi opasnost N.. izgubio na promatranja komisije kuru dovela osobito No za o je do je počelo zaključka prehrani čovjek kod ranijom se.-a. 12 13 . teškim kraja. proizlazi patološko-anatomske kemijska daje ispitivanja otrova nisu potvrdila unutarnjim da je na koži. gladovanja. bez o d r e đ e n i h razloga.potrebno gladovanja čim se ustanove pod bilo kakvi sprovode liječnika terapijskog nadzor okružnih ni od u kom koje je o slučaju umro kojem nije nema indiferentna. suglasiti prisiljava liječnika ističući s on da nikad je da ".

zatvarajte oči s t o t i n a m a pozitivnih rezultata!" To nepripremljeno istupanje izliječenih pacijenata izmijenilo je poslije trećeg katastrofalno pogoršanje zdravlja od o n i h lijekova sve vam najbolje od ne slegnuo sam onoga čime nije raspolaže imao To o suvremena kojima su me liječili. jer je o r g a n i z a m životinja specijalno prilagođen za dugi san i gladovanje.reče treći od o n i h koji su se popeli na Dugo bolesti bolnicama sanatorijima. tribini On se je poče počeo našeg metode teret jedan je. 8 proučena. O b r a ć a m o se v a m a . To č u d o izlječenja podarilo mi je gladovanje!" reći o sebi i j o š o p e t o r o ljudi smo se liječili od teških liječili m e t o d o m gladovanja . prošao u m o r i. terapijskog spazmički počeo - također da je pozivanje na zimski san životinja p o t p u n o neumjesno. U dvorani zavlada m u č n a tišina. M e đ u t i m . nisam se više nadao da ću povratiti "Koje mišljenju. Zar se m o ž e o liječenju koje je dalo takve rezultate govoriti da je opasno. njih reče: nismo znanstvenici. metodu m n o g e paćenike. y ' Paul C." Jedan koji od su šutjeti!". 14 15 . (J ime da svih ali zbog treba zatvoriti kod ona sve sanatorije se gdje se ono primjenjuje! dovoljno odbacujte bolesnika pomaže. ja na primjer '. ali sljedeći orator . slijeganje liječenju infarkta. m i s l i m . tako psihičko "Ja s a m završio... poslije ovih činjenica. onog postao s a m d n e v n o g gladovanja i isto t o l i k o dana dijetne prehrane osjetio sam zauvijek posljedica me Jednom reumatičnih na koje zdrav! podagričnih bolova koji dovodili stanja tkiva. Australia. P Hl The Miracle of Fasting. najzad. Health Science. imao: - Zdrav kičme. kolitis. to i je govorio alkalnih kako kako zalihi slabi troši se za vrijeme slična gladovanja razvija povećava čija je izazvati acidoza kiselost sintetizira količina Sve je burno (iscrpljenost krvi). može raspadanje krajnjoj dovodi distrofije. I9G7.znanstvenik-medicinar . emfizem priču pluća drugi već tuberkulozu teško jednom branilac kardiosklerozu. osjećao s a m nekoliko neuspjeha. ću v a m - p o č e o sam pješačiti. njena bjelančevine. kaže. bez uspjeha. nas jedan naprosto smrti ljudi izliječeni gladovanjem. tome obavijestiti ljude". Zar slučaj može pokolebati n e m o ć n o m . kojih je medicina i spasit pokazala će još pred tribini zaputila ni čovjeka. mah smo krevet z b o g tuberkuloze k i č m e . Kakvi će o n i biti. organizam je podnosio tolikih bolesti. funkcija jetre. Evo. je Moj svoju dijabetes.njihovom način bolesnika. da su kure za koje se primjenjuju i za na nekritičan stanje radnu sposobnost i s m a t r a o sam se o s u đ e n i m na p o s t u p n o umiranje. medicina. "Ja tribinu. do riječju. Bragg. naša nemoguće dužnost. On krvi ureu. vašem svoje izlaganje. d u g o ." radu. znanstvenicima. čovjek koji gladuje n e m a dovoljno minerala i vitamina.opet unese s u m n j u u duše slušalaca. iščezla je hipertonija. d o k s a m ranije bio prikovan za veoma kako fizičko. O t v o r e n o g o v o r e ć i . i a prema pokreta. najznačajnije otkriće ' Ova j sljedeće dvije i/jave u/ete su iz knjige izjava bolesnika koji su se liječili u Moskvi u Institutu za banjsko liječenje kod doktora N. Sada s m o svi zdravi i sposobni za rad. pogubno. Mju je Zatim "Mi naruši glasniji šapat Moramo o se prema liječnici su u jednom u dijelu isti mi dvorane: " T o je tri "Me.ne infarkta miokarda. "Ja breme sam bolesti. dijabetićnoj. zatim do tragično Uskoro sam ramenima. liniji. Rekao profesor s l e g n u o r a m e n i m a . riječju. je pa za Poslije ni to O b r a t i o s a m se p o z n a t o m profesoru i on mi je rekao: "Pružili su v a m pomaže. izvede zaključke za sebe. Govornik još probijati ovako ': 9 nije stariji prema završio čovjek. skladnih lakih gladovanja. po 5-7 km koji su u se sa mnom i dnevno. " Čovjek u c r n o m r e d e n g o t u šutke side sa tribine. s a m i sada. . srčanih. utječe poremećaj i u metabolizma. Sydney. dragocjene sposobnost da organizam na tkiva o g r a n i č e n a . Poslije liječenja gladovanjem ja u o p ć e ne osjećam dijabetes." Dalje riječi da bilo što ramenima s a m o je mene 31da i je raspoloženje auditorija. nije teško p o g o d i t i . budući opasne. liječnicima. značilo: lezi i u m r i ! slučajno spašen od su saznao gladovanjem. Narbekova. Meka svatko. a prošlo je već više od 3 godine!" hipertoniju.ja p r o t e s t i r a m ! Možda m e t o d a terapijskog gladovanja nije ona spasila ne kada su poznate desetine i stotine slučajeva izlječenja? I to od bolesti koje su liječnici smatrali neizlječivim.

G Stoga se pojačava mobilizacija masti iz m a s n o g depoa. vidove koje n j e n o se preporučivanje ne m o ž e m o oslanjati s a m o Potrebna dobili. 17 . koliko neprirodne m a s n e hrane. čovjekovo zdravlju sami najveća tijelo. m o g u živjeti piću i n e u m j e r e n o s t i . smo gladi zdrav. njima. imam odlično energičan. može dnevno nikad i o jedem toga Ja između mu obroka. polovinu života divlje životinje Čak i životinje.50 godina. u praksi . dugom čisti 1 . svi zločin. što jesti čovjek jede zalijevajući se ne uzimaju u obzir razne p r o m j e n e u m e t a b o l i z m u kod čovjeka koji ignoriraju hrane. "G posljednje vrijeme . a ne protiv nje!" Sto energije odmicao. na dobru njihovom organizmu. sebi. na ozbiljna su i tkiva eksperimentalna nam da fiziološke sustave. otrovnim ne o m e t a . sljedeći oštro protiv gladovanja. uzimanje na iskustvu. poboljšava pozitivnom se Čovjek je j e d i n a trebaju najteže Dok liječenje zasniva gladuje. zdravstveni radnici. solidno raditi bili sve koji zdravlje. mi pomogli razjasnimo rezultate. sam ne da 99 posto shvaćaju i bolesnih ljudi pati zbog zagađuju organizam A t o m s k a energija? Hidrogenska bomba? otkriće pomladi našeg fizički.000. je kiptio od primjene I Naprosto zadovoljstvo slušati sobom je čovjeka zaboraviti na svoje g o d i n e . nije nijedno od s p o m e n u t i h ! Po mojem mišljenju. mnogi metaboličkog sudjeluju sustavi. djelovanja različita m n o g o raditi! Čovjek Ja 16 može stvarati zdravlje. zbog kada i ih neracionalnosti u j e l u . 0 0 0 godina? Avioni na Me. dosta hraneći dugo. istupio j e . divnom instrumentu uživalo kakvo je beskrajnom Zapamtite. u uvijek bila 100 godina! G teoriji. samom kako čovjeku se brine kakav hrani. 0 0 0 . kako se osjećaju proživjevši iznimka.000 godina? u Taft-koledžu mlazni Ili radioaktivni sat kojeg je profesor L e a n odredio starost zemlje Radio? proučio prehrana. samim govornik slušaoci tog oduševljeniji. Moje iskustvo u gladovanju je veliko . m o g a o proživjeti. vježbe.s k r a ć u j e m o ga što više m o ž e m o . neke Tijekom Pretpostavlja takvim rasterećenjem sastav kliničkom metabolizam Međutim. dobar morate zato zaraditi što sam svoje zdravlje! Me m o ž e t e ga k u p i t i . vježbe ono - Prirodna sve to svaku čišćenje životu. posljedicama i za kliničke Rezultati. vodi stanicu zakone prirode i što se je vladam ključ za prema tjelesne zdravlje. gladovanja brzo se iskoriste nevelike zalihe značajnog o d s t u p a n j a od tom prestrojavanju normalne ugljikohidrata u organizmu.stoljeća? Pronalazak d i nosa uru sovi h jaja u Mongoliji. se demonstrirao istupio rezultate obzira sustava života što ga je preporučivao d r u g i m a . zglobova. sam.m i . hoćete aktivnost. to su počnite t o m e već čovjekova racionalnim K a d a se starost. je da način čovjek tjedna g l a d u j e m po 24 sata i 7 do 10 dana po 3-4 puta godišnje. da najveće se pogon? Televizija? organizma. Gladovanjem ponosan izvoditi čovjek može spriječiti preranu pokretljivost bez svojih Samo na danas zajedno s p r i r o d o m . Ja metaboličke da je je reakcije ta organizma bremenita mislim metoda probavljivom hranom. sam dva ovisi se postizao puta o rekorde i gladovanju. kojeg je instinktom i je pije sve. čuda. se za mene. Svakog života. t a k o d o k u m e n t i r a n o da su se m n o g i p o n o v o d o b r o zamislili. godine. vjerujem ni se piti. što dovodi do p r o m j e n e masti procesa i ugljikohidrata. živjeti. ne od stalno kontroliram. steći tijelo dalje je dobru u fizičku koliko se otrovnih tvari taloži u snagu. nekoliko Ja Jedem Sve kako sposobnost čovjek 85 na gladovanjem! koristi gladovanjem i može u na znanstvenoj sam takve ali na osnovi. čini se. liječenja je shvaćanje da se u razdoblju gladovanja organizam oslobađa "šljake" kemijski nataložila funkcija tkivima. Međutim. Imam S ljudi godina mogu svijetu lakoćom izvoditi joga-vježbe stojeći na glavi. je i govor je bilo koji odličnoj f o r m i . 2 5 0 . u m i r e ne Čovjek. zaliha se se na da sa slučajevima masti da i liječenja koja gladovanjem. organizma Gladovanje Uvjeren Ljudi gladovanjem.reče on . n i t k o v a m ga neće dati. postaje To se pri t o m e ponovno neprijatnim provjera. na živjeti do 120 g o d i n a . sukobljavamo suvišnih normalan. o kojima su znanstvenici pomoću od pisali da su stara 10. treba uvreda Da za se to s m o za d u g život. vremena umno i to je nepravilne uporabom duhovno može i Ako živčanu prehrane. n a p i c i m a i poslije toga se č u d i zašto ne živi Fizička nanesena bude slabost tako da bi sam je. čak i više. se i G često se tog osnovi u tkiva.

Kontrolni miševi su bili snuždeni. mali. vrlo pokretljivi. U p o č e t k u je publika pomislila da se miševi demonstriraju dopunu prvom lijevi znanstveni s ovim u na čak tako ' U eksperimentima McKey-a štakori su dobijali dugo vremena jako ograničenu količinu hrane. Miševi. u bubrezima drugim organima. uspoređivati dva različita stadija procesa?" U t o m m o m e n t u na scenu se popne službenik Medicinskog instituta u kojem se Za vodila ova rasprava i stavi na stol kavez s bijelim i miševima.č u l o se pitanje o n o g a u k o m e može nastupiti taj period. vi ste proučavali stanje miševa u bliskom razdoblju. promjene masti. zapažaju tome. To isto m o ž e se pojaviti u srcu. dobijali nešto p o j a č a n u p r e h r a n u .Prelazak metabolizma je praćen glad). n j i m se pojavi znanstveni kao potvrda govornikovih htio na to su sam miševi suradnik. m e đ u t i m . Terapijsko gladovanje određuje se letalnom ili n j e m u njihovom rok od ireverzibilne p r o m j e n e u na znatno kraći mogu K a k o se materijal je dobijen promatranjem miševa" m o l i m vas. O n i su vršnjaci. gubili svoju pokretljovst. štakori eksperimentalne grupe. po cijeli dan spavali u kavezima. podvrgnuti gladovanju. nakostriješeni i slučajevima (dijabetička tako i poremećajem izdržljivosti u odnosu ostavljali su utisak kao bolesno t u p i . dijelu referata (on vas koji koji primjercima: ograničenju dio pokaže bliskom grupu "Oprostite kolega. Dok su njihovi se suradnik o b r a t i govorniku o v i m riječima: vašeg evo. kontrolni štakori. upoznati su se podvrgnuti su (on normalnu. što d o v o d i masti do arteriosklerotičkih nadbubrežnim ugljikohidrata se pomoću poremećaja. podsjećali su svojom tankom. na intenzivnije hrane masti iskorištavanje u gladovanja jetri da se i masti često je u u na njoj nekim glikozu praćeno javljaju krvnih u i po ponašanju. glatkom dlakom i mnogim proporcijama tijela na mnogo mlade životinje. za m a l u koju nalazili pokaže i miševa kaveza) hrane vrlo - oštrom gladovanju. "Eksperimentalni uslijedio je o d g o v o r . vjerojatno organizirao d e m o n s t r i r a n j e . grubu dlaku. IH vršnjaci. a kao rezulat toga im se životni vijek povećao 2 puta. kaveza) kontrolni miševi. iz dvorane. koje ste objekte promatrali?" . "Dozvolit ćete. "A rokovi gladovanja?" On je s p o m e n u o rokove koji su s m r t o n o s n i za miševe. 10 Uzimanje taloženjem U poslije intenzivnim degenerativne p r o m j e n e . " "Recite. samo su a su bili ovo koji je. uvjetuju Dakle. imali raščupanu. . 19 . " Miševi su se zaista oštro razlikovali kako po vanjskom izgledu. Međutim. se i na i da reakciji sudjeluju također stijenke Slične sudova. . stavova. imali su dobar i zdrav i z g l e d ' . promjene Prema žlijezdama. metabolizmu degeneraciju nastojanje gladovanja odstrane j e d n a patološka stanja m o ž e dovesti do pojave d r u g i h . bili su vrlo živahni. kada već nastaju organizmu.

.govorio je Hipokrat . bolesnik to pošto može ženu . bio je raširen u na K o s u . Z a t i m s m o se našli na T i b e t u . Zidovi. M e đ u t i m . "Vremeplov"." "I ja t a k o isto m i s l i m učitelju .Žud-Ši". scenama se vidjeti od života skulpture na soba. Hipokrat razgovara staroj s jednim od asklepijaca služitelja hrama m i t s k o g b o g a zdravlja Asklepija. Majpoznatija od njih bila je škola "Pribavljati h r a n u se često dešava . Kr. stoljeće pr.ja nazivam svoju metodu liječenja "metazikrizija i rekorporcija" i određujem 21 . "Vremeplov" Mađosmo Veliki se krenu u dalje i uskoro se na tablici koju je i pojavi natpis: "VI. pored prođe pored G bivše prijestolnice prijestolnice palače Ma sve zaustavi osnovao unutrašnjh iz njegove nove prijestolnice p r e d našim o č i m a upali se natpis: "XV. Kr. pridržavali po primoravao grčki dana. smatrali da osnovu zdravlja 20 i čuvanja mladosti pretstavlja sustavno (3 dana u mjesecu) da ju je korisnije kad izdržati. stoljeće pr.. Mi bismo sa zadovoljstvom pročitali svu tu knjigu. svoje Sokrat gladovanje. Ehnaton. slikama faraona Ma osnovi toga strane m o g u G jednoj žena.treba odbacivati. se pred nama na ukaza u primjetismo knjigom starca zatim snijeg. smatrajući povećava shvaćanja su umno su se opažanje.. Grčkoj u razdoblju helenizma. i s a m Pitagora je sustavno gladovao. stoljeću pr. p r i m j e n o m m e t o d e o d m j e r e n o g a gladovanja u zdravstvene svrhe. sve d o k snaga bolesti ne dođe do svoje zrelosti. nekoliko ukrašeni projurivši i je obalom se Mila. m n o g o rjeđe. kulta stvorile su se m e d i c i n s k e škole. da i mi p o p r a t i m o razvoj ideja terapijskog gladovanja. u dosizanju viših stupnjeva u m n e prodornosti. i liječenju g l a d o v a n j e m " .. i središtu nalazi se palača sa m n o g o dvorana. ta m e t o d a se pojavila već u zori čovječanstva. Kult Asklepija Ma njoj p r o č i t a s m o : "O liječenju p r e h r a n o m faraon vrtova. bez obzira na njen o g r o m n i o b u j a m . p r e m a H e r o d o t o v u svjedočenju. od njih starogrčki filozof i m a t e m a t i č a r . A Egipćani su. G r č k a . Mjen autor je Co-Žed-Šonu. G s t a r i m zapisima drevnih mislilaca. dvorana. "najzdraviji od svih s m r t n i k a " . ali nas " v r e m e p l o v " već prenosi u d o m velikog liječnika antike H i p o k r a t a ( 4 6 0 . svugdje znanstvenim na vremena nailazimo razmišljanje drevnih povijesni ča ra. Ehnatona i njegovu postelji. pr.. Pitagora što nije među učenicima kuru prekorava da to Tih Obojica proveo propisanu i i 10 gladovanja. s velikim v r t o m i tavanice. koje pretstavljaju ukrašenoj sluškinja. Starac prevrnu stranicu. Egipćani su. je svjedočenju učenike i na Terapijsko gladovanje prelazi iz iz stoljeća u smatra se danas j e d n o m od "novih" metoda liječnika kasnijih vezi s liječenja.3 7 7 . O n a stoljeće u kao m u d r o naslijeđe svih velikih radovima i istraživača savjete u prošlosti.ljepoticu Meferetitu. načela zdanje. g o d . stalku. G g l e d a s m o planine. na stoji jednu pred kako Ma od kraju soba. Predlažem. odijelu nosi m n o g o snijega. držeći ležaše čašu divna sa . u IV. Glava II Iz stoljeća u stoljeće pisao je H e r o d o t . po sustavno gladovali im je pomagalo. Bacivši Knjiga pogled redovničkom golemom kamenom naslov "Osnovna m e d i c i n s k e znanosti Tibeta . Mnogo. Kr. " čuvenoj sjedi filozofskoj svojim školi osnovao jednog Po Pitagora.gladovanje i čišćenje želuca p o m o ć u purgativa i klistira. nad cvijećem stajaše Magnuta njom. sredstvom. galerija.odgovori mu asklepijac . O s j e t i s m o lagano i r a v n o m j e r n o kretanje i na tablici "vremeplova" Egipat". Kr. u m e d i c i n s k i m k n j i g a m a razdoblja preporoda. . iz podovi prirode. Dakle na put!. koji se bavio liječenjem. Egipta Tebe koju manjih su Ahetaton. p u t u j u ć i "iz stoljeća u stoljeće" t i m njihovu mišljenju. s r e d s t v o m za povraćanje! Da. filozofi što Platon. Pisci-fantastici često u p u ć u j u svoje j u n a k e u b u d u ć n o s t ili u prošlost koristeći se f a n t a s t i č n i m " v r e m e p l o v o m " .).

liječnika Ona u se - kombinira primjeti s kupkama. posljednji u svojoj 9 5 . jer je srca. više stanovnika nego mogla nekoliko stoljeća. 23 . " T k o jede m a l o . Bez zadržavanja Plutarha (46.). koji n a m u s p u t d o b a c i : " U m j e s t o uzimanja lijekova. i e m i r i jer "lijek" propisao Avicena! Avicene srednji nađosmo nije mogao razdoblju dati preporoda. bolje je gladovati j e d a n d a n " . za pred nimalo krevetu. godišnje svjetska Nakon a i U p o č e t k u je za ponekad bi se. odlučio to sam on je patio od da mu odredi prinudno govorio. protivno je p r i r o d i . Ugledali smo ovu istu porodičnu u krugu bez takvu ga palaču. gubicima bitkama. Poslije preskočivši kretanje. bez ikakve Korneliusa Celsusa. i to sredstva kojima se može ništa više Cornaro omiljenu izreku.bolesnicima masažom. traktata se ideje o higijeni prehrane i liječenju gladovanjem pale zaustavio To je bio su u Veneciji. Avicena je svraćao u kolibe siromaha i u dvorce emira. ali je baš t a m o bila korisna. Putujući. .-1566. slušajući projuri Hipokratove pored pouke. koristi. na jela na Velika svoj i raskoš! nas se Stol. apstinenciju. stoljeće. bio je na kraju prinuđen da se pridržava najstrože okusa od k r u h u n e g o u najbiranijim j e l i m a . što ga više hraniš. obzira izgled. mi smo za se željeli bolje upoznati s njegovim životom." Z a t i m je napisao j o š n e k o l i k o traktata. Dosta krenu smo se K a d se bolesnik hrani odviše obilno. O n j e pisao: proždrljivost učiniti mogu neka naći u gozbe. i prebaci nas u X I . nepodnošljivo porocima". suhom bolesti.sve što je suvišno. odmah vijek (on kupke.saunu. potpuno su se. njegovateljice. mnogih najstrožu bilo i. usprkos p r e d r a s u d a m a t o g a v r e m e n a . stoljeću). Istina. "Vremeplov" nas vrati dane koristiti bez ičije pomoći. je smo zaprepasti bolesni pića da obiljem "Čovjek nosi sebi Hipokrat treba p o m o ć i u r a d u . se nam m e t o d a nije bila odviše p o p u l a r n a . također i bolest. lijekove. prijatelja.i pokaza n a m g e s t o m da je vrlo zauzet. ) s m o stigli na p u t u . U k o l i b a m a s i r o m a h a . d o š a o do t o g a ." gladovanje. Ugledavši nas. "Vremeplov" guščjim nekoliko prehrani. Za to s a m o da se živi po j e d n s t a v n i m pravilima koje n a m e ć e sama priroda. najjefitniji je u s v a k o m je preporučivao svoje o m i l j e n o liječenje .1 0 3 7 . nudeći mnogobrojne odbrojani.gladovanje t i j e k o m 3ako bolesnik može lijek. da u bolesti od 3 5 . j a o . P o s t u p n o je dana 83. gimnastiku. u g l e d a s m o starca u c r n o m koji s o m o t s k o m odijelu. Ludvigo poslužili progunđa Cornaro širenju svoju Pisao je nešto velikim (1465. progutao kad se su količinu i iznenadili uskoro liječnici vidjeli bolesničkom njegovi su tiskali ali. podatke: zanimljive k a k o z n a m o iz Cornarova životopisa. On je j a k o volio putovati. " zadržali "vremeplov" Aulusa dalje. o n d a . godine. Ludvigo C o r n a r o je savjetovao: "Trebate svatko imati u vidu da su vam sredstva za nije borbu potrebno protiv nego pretjerivanja svake vrste uvijek pri ruci. U jednoj od starih palača autor u su u zaborav i p o n o v o se javljaju tek u XV. Avicenu ( 9 8 0 . taj živi m n o g o . Z a p a m t i . 5 tjedana. a o n d a se našao j e d a n liječnik koji je. on m o r a t a k o m n o g o t o g a pisati! Međutim. masažu i. ponavljam. A k o tijelo nije očišćeno. uzdržavanja godini pod Zar rat? ne što bi Te da je se je nalazio više oslobodio svoj o prvi bi spasio svoj život. - gimnastikom. to mu nanosiš više štete. Cornara kako je uzdržavanje "vraćao starim Takvi incidenti osvećivali su mu se novim p a t n j a m a . perom. očima njega zatekli Sam Cornara Cornaro.te se gozbe. . mu bili dani kojim jela i našim nismo Oko smo pića.-126. . mu samo Cornarove m l a d o s t i . njegovo je liječenje nailazilo na odobravanje. apstinencije. radikalnoj "Jadna. istina teška gladovanje pokoravali. " . i mnoge će se zemlje Istoka sporiti za pravo da ga nazovu svojim I znanstvenikom. do 4 0 . U dvorcima veliki izdržati.) ideja o umjerenosti katastrofa uistinu sramne danas u takvoj m o d i i t a k o mogu usporediti po svojim rasipničke da se ne posljedicama s široki stolovi da se smjeste sva jela i pića. godinu u promjeni nesretna ili Cornaro naslovom: vidiš to da svih o svojoj života napisao rad prehrane Italijo! razorni "Traktat ti umjerenom odnosi strašna koje su dovoljno mnogim životu". godini. u i pritisnemo d u g m e 22 "vožnju unazad". i hrani se.

Mada se svi slažu koje se m o r a plaćati cijelim nizom bolesti koje ubijaju. "G slučaju bilo (1762. m i r n o zaspavši u bliski prijatelji i liječnici složno ratuju s v e l i k o m u p o r n o š ć u . To se sve gojaznost.. kožnih bolesti. o m o g u ć i o da se u p o z n a m o i s d r u g i m stoljeća.jer g u b i t k o m apetita k o d čovjeka za vrijeme bolesti sama priroda pokazuje da n i s m o u stanju probavljati h r a n u za to vrijeme. podagričnih.učeći hrane. . G to je uzdržavanju vrijeme i radu." Dug boravak u inozemstvu izazvao je kod nas nostalgiju i stoga 25 . " I dalje o liječnicima koji podstiču slične poroke pacijenata: "Takvi minutu ne se liječnici svojih da je ne osjećaju pacijenata. uvjetovanih fizičkim s t a n j e m " on je pisao: k a k o je uvjerenih protestanata. koji je smo se nismo koji su Zapazili mogli veselo smo naći doktora uz u Chaina kriglu crtama među posjetiteljima ragovarali poznato škotsku početku mnogo engleskog neobično bilo i ( 1 6 6 0 . do te vrline. koje bolesti najbolje j e .. i tu se koji posjećujući dešavalo pacijente. na znak škrtosti. u Jedan od njih. umjerenost ali kod u i psihičkih p o r e m e ć a j a . koji mjere podlegli podržavaju pomračilo Takvi naša ljudski koji pogrešni i razum ih s a m sebe. dok smrt ga zaista nisu provodio pretjerana Chain zloćudnih rana i katarakta. sa svoje strane. uzdržavanje (pogotovo j u n a š t v o i znak prestiža. ipak na prvu svi gledaju posljedice apetiti. odmjereno gladovanje. tako i dušu.1 7 4 2 . Naprotiv. upoznavši se s njegovim svoje liječničke vremena u karijere. D o k t o r C h a i n je napisao nekoliko knjiga o koristi od uzdržavanja. shvaćaju samoubojstvo najteže grijehova. G svom posljednjem "Ne znam nas. T e š k o je zamisliti da je to Chain u m l a d o s t i . skraćuju od svih pred svojim smrtnih svojim b o l e s n i c i m a . razmišljanjima o ozbiljnim bezumlju nemoralnosti života čovjekova života". u kako kojima da je se. koristeći se opet "vožnjom unazad" G alea i debelog životom.p o r o c i m a .kao na zazornu crtu karaktera i pogledi da su osjetila neobuzdani neprimjetno hrani) ne s m a t r a j u se ni u k o m slučaju vrlinama. M e đ u t i m . početku prženu nikako krčmice. . .. u t o m e da je proždrljivost dijete neumjerenosti. ) . je u dokazivao korist umjerenosti prehrani potrebi Paduji. smatrajući da slučajevima punokrvnosti. apopleksije. starost. Iz Venecije nas je " v r e m e p l o v " odvezao obalama m a g l o v i t o g Albiona. slično odgovornima koji im pred oni društvom. Zahvaljujući s t r o g o m ranije zdravlje.-XVIII. preranu b r e m e n i t u užasnim i s m r t o n o s n i m p a t n j a m a . različitim groznica. . gdje je trošio znatne količine jela i pića. a pacijenti. za svaku života n e o d g o v o r n i m i p o g u b n i m povlađivanjem. p r e d sviješću i Stvoriteljem za svaki t r e n ." To isto pravilo Hufeland napisao knjigu "Makrobiotika vještina produžavanja zabavnim a m b i j e n t i m a . za pacijenta. na kraju.dijete uzdržljivosti." "Vremeplov" n a m je. a u m j e r e n život . Chain govorio odveć lagano. a na d r u g u . On je savjetovao bolesnicima da ništa ne j e d u ". liječenja somatskih bolesti vjeroispovijestima. koji je je i osnivač Njegovo prvo pravilo glasi: racionalne higijene H. skorbuta. da ništa ne jede. preporučivao 1836. su Sve snage je to put kao na običaja. i za da da sve naše samo života. primjenjivao je te m e t o d e u liječenju svojih bolesnika. ne najedu može se do guše reći da je za nas nesumljiv porok kad se masne i ukusne hrane.reumatičnih pojava.. o d l u č i s m o sami pogledati kako je on došao do svojih znanstvenih zaključaka.). postupke onoliko Sve što vodi većina ljudi. . dalje. najefikasnije i kataralnih bolesti. nešto čovjeka uvjerili pjevao staru da je on u pjesmu.1 7 4 3 . On slučaju nam je počeo od odredi izlagati sadržaj u svojfti i radova o Ali. a svojstva suprotna ovima . Protiv tog poroka ljudi naši napustivši porocima. postao on je uspio povratiti čuveni liječnik i svoje već izliječivši potčinjavamo koliko božanstvenom primamo održavanje p r e m a š u j e tu n e o p h o d n u količinu vodi u bolest i s m r t pružajući s a m o t r e n u t n o zadovoljstvo osjetila o k u s a . vode u ljudi. Ovdje s m o posjetili e n g l e s k o g liječnika Chaina ( 1 6 7 1 . nas da je se zadovoljavamo razumu potrebno stvarno malim. " C o r n a r o je u m r o k a o stogodišnji starac u svojem naslonjaču. Očekujući predao 24 svakoga t r e n a . se i osamio povratna na selu sipnja i teške glavobolje doveli do p o t p u n o g gubitka snage. ) široko je primjenjivao terapijsko gladovanje. šunku. k a k o tijelo. o biljnoj prehrani i drugim radu u m e t o d a m a zaštite i "Prirodna m e t o d a drugim zemljama i i rehabilitacije zdravlja. Fridrich Hofmann liječnicima je ono XVII.

stoljeća bila je vrijeme procvata ideja vegetarijanstva. koji su na dva vratima jednog tek natpis G godina i lako se p r e b a c i s m o iz XVIII. svjetlost. 12. koji je g o v o r i o u to vrijeme s t u d e n t i m a sljedeće: "Ljudi slabe tijelesne građe osjećaju se d o b r o kada. 1888. na kraju. profesora Jurjevskog objavljenom "Glad. O gladovanju i prehrani. n e g o je i p r e p o r u č i v a o da se ta dijeta poštuje iz profilaktičkih razloga d u g o v r e m e n a poslije liječenja. postaju kompaktniji već bogatiji zaslužuje zahvaljujući osjećaju ćovjeka. Zeland. osjetivši slabost. zrak i t o p l i n u . znanstvenika i o Spaskoga profesora poslije 1 ] lišavanje od uobičajene i n e o p h o d n e hrane postaje stimulans.. predstavlja To je poremećaje pravilno je usmjeravajući. Hannovim o radovima "Izgubljeni života" zdravlje" o "Gputstva prirodnom načinu ima mnogo pouka čuvanju zdravlja p r i r o d n i m m e t o d a m a liječenja: P. izvrsno ustanovljeno! da ili. međutim. " . mogućnostima želucem snage za svakog buduću neku odmora Prolazeći kabineta stoljeće. hranu. osnovni vraćeni razvio Istina." isključio vegetarijansku u svom čitao je profesor Struve j e d a n o d l o m a k iz članka profesora S p a s k o g . Ma tablici se pojavio natpis . 1834. Spaski: Uspješno djelovanje gladovanja na povratne groznice. 6. on je meso prehrane sanatoriju). Prije H a n n a u m e d i c i n i nije bilo t a k o strogih dijetnih propisa. kroničnih mnoge smislu procesima protiv Ja mijenjajući "Isto vegetativnim sredstvo vegetarijanska unutrašnje potpuno raznih bolesti" organe.p r i m i j e ć e n o poboljšanje. pokret ili m i r o v a n j e . Prije svega. u liječenja. također o populariziram detaljima svoje terapijsko metode zvala gladovanje i uspješno ga p r i m j e n j u j e m k o d m n o g i h oboljenja.koji je prvi medicine i čisti Hann iz i nije primijenio na krv istu i obnavlja na samo mliječno-biljnu razinu sokove..A t a s r e d i n o m p r o š l o g stoljeća. Me postoje sredstva p o m o ć u kojih se bolest može o d j e d n o m suzbiti. 1769.smo Ma se vrlo obradovali se kad smo na ugledali zdanje Moskovskog Petra u stvaranju krvi . na prvi p o g l e d . Zeland proučavao o d m j e r e n o gladovanje 1 3 sredstvom za liječenje svih bolesti i bolesnika (na kraju krajeva. pišući da su se p o d utjecajem gladovanja "pojavile ne samo radikalne promjene u stanju živčanog sustava i d u h a n e g o je čak i u o p ć e m stanju. 7. organizma.Sredina XIX. i hidroterapije gimnastiku. prirodne terapije. d o d a o t o m e masažu su i dalje i hidroterapija smjerovi raj za na p t i c a m a .. 26 . procesa procesa.. uopće koji hrane" za ne \ hodnikom 1834. On je p e d a n t n o analizirao njegove učinke u različitim s m j e r o v i m a . p r o b u d i t i životne ili prirodne zaštitne snage. dio XXII.1769.. kožu smatrao pacijenata govorio na dijetu je on kao p o d i g a o je utječe hidroterapijom.2 1 3 "Liječnik treba. hranu. G rezultatu e k s p e r i m e n t a došao sam do zaključka da samo učinkovito terapijsko sredstvo. Vojno-medicinski časopis. mi se v r a t i s m o u " v r e m e p l o v " koji nas prenese na drugi kraj u Alma-Atu grad Verni . Ostavivši naše zemlje znanstvenike raspravljaju točnije. br. Ruska med. 5. predstavlja čemu nije podsticaj elementi obnavljanju tkiva i Privremeno kočenje životnih izvor je velike energije i da tih univerziteta. čovjekove dijetu prirodne liječenje što voda prehrana Moskovskog Struvea. u sustavu za p r o b a v u . životinjama i na s a m o m s e b i ' .. psihoterapiju. 9. 27 ) N. zatekosmo univerziteta L. G. i A. svih ideje dijetno vidova i vegetarijanstva i konzumiranja n e k u h a n e hrane i. posebno kada. dopunjujući svoju metodu smanjuju neko uzimaju takvog svoj svakodnevni već prema dobija sklapajući obrok.t a k o se A l m a . njima su tako se široko koristile i terapijskog gladovanja. I.. 1 2 raspravljali uravnotežuje i u punom upornih profesora Spaskoga \ prehranu.Veniaminov: Riječ o postovima kao preventivi protiv bolesti. univerzitetu nađosmo predavanju profesora Veniaminova. pristaše kako ćemo kasnije vidjeti. O v d e je ruski liječnik M. u XIX. sa tj. Te ideje su. kabinetu univerziteta članku u ograničavajući odlično univerziteta. L. godina. primirja. u povijesti za kao sredstvo upoznali s m o se sa T h e o d o r o m H a n n o m . probavu gladovanje bjelančevinama. daleko od načela liječenja gladovanjem. On je proširio liječenje liječenje G primjenu suncem. ugledasmo razgovoru G. ostali s njenim i varijantama. br. 8. sa više a još se bolje vrstu vrijeme. pozornost i kao m e t o d a o b u č a v a n j a . 10. u I. hidroterapije i d r u g i h m e t o d a " p r i r o d n o g liječenja". koristeći v o d u . L.

zatim je otišla sa s v o j o m izložbu. primjenjivati predstavlja njegovog do čvrstog ono odigravalo života. se primijetio: "Svaki Ništa vidim. čovjeka smo cijeli Ona živu dio ljepotu p r o p i s u j e m u slučaju želučanih i crijevnih oboljenja. dana gladovanja. H. rekli d o k t o r u J u i u . i jedini joj je Toga od našeg o s n o v n o g cilja .. je sam sumnjati sam Među u učinkovitost pacijentima nikakvu sam joj medikamenata. Zatim "S novijim smanjuje prirodnom savršenstvu. me i dalje uvjeravalo u ljekovita svojstva terapijskog gladovanja. koji j u j e p o č e o primjenjivati 1 8 7 7 . volju za život. vegetarijanska tijelo. G predgovoru što se svoje knjige u Počevši napisao jednog svoju liječiti sam: praksu. Poznate su njegove misli: kulture broj se čovječanstvo "prirodnih" smrti Dijeta čudesnu liječiti s broj "obogaćuje" (na dugim vodi između sve dijeta" snagu. zamarale. jer nije podnosila hranu. isključujući dana. čovjeka. grubosti i nastranosti. S a m a priroda liječi. blagotvorni dug život. Liebich itd." Estellu 44. složeni aparati i m e t o d e osnivačem prvog sve od liječenja saveza i k profesionalnog uvjerenja da nedovoljno Higijenska O n a je u Svaki koji isključuju se k o d p r i r o d n o g liječenja. sam 28 se sve više oslanjati na gladovanje. dušu i veselo pogled Rousseau. dozvoliti Kako da izazivalo ozdravila. Estelle t a n a h n o m osjetljivošću. pola na j e d i n o umorna. I to dva vida gladovanja gladovanja uzima se samo rado opće gladovanje. došao s a m najzad priroda može bolesti. razdražljivosti. Taj me je gladuje. 29 medikamente prelazila posjećivala . šetnje je milja. gdje je provela ne dosta v r e m e n a ." Bacivši Voltaire. dijeta duh. svojoj a ne ugroženijeg ima i N e o p h o d n o j e vraćanje prirodi. naše maršrute. prijatelje. Djevojka je osjećala j a k o Estella je o h r a b r i o da p r i m i j e n i m gladovanje i na druge svoje bolesnike. spisak pristaša načela uzdržavanja i vegetarijanstva: M o n t a i g n e . Shelly.t a k o svoju pacijenticu. oboljela. u d a l j u j e m o više u vrijeme bolesti i liječenja te pacijentice. m e t o d a izložena u redak ove knjige ovoj knjizi svojevrsna je i revolucionarna." Balcerom se smrti vegetarijanaca. razvojem se. da j o j se dozvoli gladovati.. bolestima. egzudata. vodene upala. "Još običnim dok sam studirao ali je i tako jedna je sve medicinu. put. napisan lijekovi potkopavaju zdravlje. rehabilitiraju Jui je potištenosti. godine. "Ova knjiga tijekom jasna. morao slučaj Počeo iz Iskustvo okarakterizirao samoubojstvom.i z a p u t i s m o se do j e d n o g od osnivača te m e t o d e . da radi uklanjanja i kao poboljšanja raspoloženja sredstvo depresije. 9-10 Počevši gladovanja. mir. na sljedeći radoznalost. bolesti. već mnogo gladovala muke slobodno sjela je Estella od nisu uopće sestra. dok prethodnim bez mesa bolovanjem ljudski tijela i rod i u naše d o b a za bolesnika uobičajena prehrana. stanju uspostavljajući harmoniju bolestima "prirodna daje duha. sama duši liječnika neobrazovani ljudi..praćenje razvoja ideja terapijskog gladovanja . fizičke posebno slabosti protiv živčani i povećava. Probava zahtijeva g o t o v o isto toliko živčane energije koliko i rad. Lamartine. bila je početnik počeo koja jela liječio pacijente mojim zahtijevala.d o k t o r a Eduarda J u i a . Metoda treba siromašni biti i svoje prakse. ni u k o j e m slučaju nisu opravdani." Liney. a ne u ožujku . tramvajem umor. mjesto da je sluteći 44 po izložbe njena koja 23. Justus. Newton." Govoreći kada je jednoj pacijentici. gojaznosti. "Gospođica je doktor Gui n e g o s m o tiho uključili "vremeplov" da nas prebaci Chance. nemoći. nismo raspoloženje. Medicina Stroga utjecaj stvara na smo se Sintetički upoznali s lijekovi. dana. novijim primjer starosti) u p u ć e n i zaslijepljen m a g l o m m e d i c i n s k o g sujevjerja. kao Jui počeo priču.organske životne jednostavna i snage mogu takva s a m e svladati da je mogu bolest. ne deviza hrana. povraćanje." Ja p r i m j e n j u j e m gladovanja do 45 dana. da se oslobađa vidjeli Byron. Čovjekov spas je u odbacivanju mesa iz prehrane i vraćanju načinu više nije u života. šetala. je s dubokim uvjerenjem da praksi široko ispitana i njezina je terapijska vrijednost neosporna. nezadovoljstva.. 22 godine djevojka koja Ona cilj se je bio u odlikuje psihički da ga Međutim. hrana G je slučaju potpunog Jutarnje svaka raznih radi je o zabranjena. jutarnje voda. oduševljavam metodom gladovanja. b u d u ć i da je i m a l a tifus. smo odlučili Milton. Schiller. sustav. prekine Vidjeli sestrom vratile koja žalila ona je se na bez izgubivši smo na svaku rođena da živi u lipnju. Moja i potpuno. S jutarnjim su se se nije dana metodama djevojka Što je instinktivno satima bavila se svojim d o m a ć i m poslovima.

gubitak sposobnosti probavljanja za probavu u izravnom su srazmjeru sa pogoršanje cijedeći mene Africi pokušajte 3 1 . veliki u k u s n i m j e l i m a koja nas dovode u iskušenje da o p t e r e ć u j e m o želudac onolika hrane koja sljepoočnice. čemu se svijet ustao Ja protiv mene. A k o je nastupio sati.. masaže. predstavlja opterećenje za mozak.. tako bolesti energija možemo reći. pariškog bizonove sjedio je kako stola hotela. stoljeća koji su se zanimanje podvrgavali za liječenje gladovanjem t o l i k o je poraslo da su se pojavili specijalisti-profesionalci. Sve je to u ono vrijeme izazivalo koliko stanju spavati. mozgu. Sudeći je po tome da kako hrana pitanje: se loše osjećamo čovjeku za ako m o r a m o jesti bolesti. pomaknula. nešto da bi sačuvao Po aktivnost. može podnijeti. koliko neovisno odista zamor? o tome u točna Ali tvrdnja da hrana održava snagu. Posljednjih takozvani gladovanju Cl desetljeća XIX. to radimo čovjekova mozak volimo. mehanizmom. zavaljen. a k o je z d r a v o m čovjeku potrebna hrana radi održavanja snage.. ili kada se uzbuđujemo. mirišemo. u obzir. Cl sume ne dolazi sami briga Stariji čovjek je kroz zube: za vaše ja to sam nešto dokazivao. zbog je čovjek od zadovoljenja osjećaja n o r m a l n e gladi. koje za li hraniti interese ugrožava borbu ugrožavajući da je baš pritom. činjenica koliko je napokon. prema mora tome. grubo ovako: tijela. se čini. oduševljavamo zahvaljujući smatrati našem Drugi. aktivna da probava nastupa trenutak kad i vegetarijanske dijete n a k o n liječenja." životno važni o r g a n i predstavljaju želudac treba m e h a n i z a m k o j i m upravlja mozak.. ne činiti znanstvene morao u t r o š e n u u p r o c e s u rada.Kako se. suprotstavljajući se t i m e zakonima prirode? Kako čovjeka životnu se ne životna energija hrana onda koncentrira ako je ta za vrijeme u se mozgu. ukazavši na gimnastike t o m uvjerenju.zašto bi u o p ć e činjenica ostaje i i. dok je m l a đ i ranjavanja suprotne poštovanja vrijedan čovjek s l i c e m znanstvenika. takozvani pri Probava.. "umjetnici gladovanja". lijeno o d m a h i v a o . važnim osuđujući glava moj je rad? Jui. mislimo. počevši naša zašto od bismo gubili t a k o m n o g o energije u našoj životnoj aktivnosti . koja je objavila u Engleskoj i Americi popularnu knjigu "Gladovanje lijek protiv bolesti". sebi ne postavija p o v e ć a v a m o li.kazališta. Nakon počinjemo gurmaničiti. strane lubanju.Zašto dakle. "Vremeplov" n a m je predložio da v i d i m o j e d n o g takvog "umjetnika".. sjedio na se papir stolu i prekrivenom šljem. n e o p h o d n o s t u p o r a b e klistira. većom nam je količinom samo hrane nego količina što godina. jutarnjih i kada u s t a j e m o . se nalazili razbacani nekakve preko m o r a m o poći ne s j e d a m o za stol slučaju. mozga? T v r d i m energiju protiv bolesti.. ..I još j e d n a hrane 30 i neosporna uvjeta činjenica . oko 30 koricama crnomanjast ožiljak stariji. kada može breme centrala velike tvornice izvor i sve čovjekove se. još oštrije reakcije. energiju o r g a n i z m a Poslije razgovora sa J u i e m pošlo n a m je za r u k o m da se s r e t n e m o s n j e g o v o m u č e n i c o m i s l j e d b e n i c o m . t i m e što ga o p t e r e ć u j e m o h r a n o m koju želudac nije s p r e m a n probaviti. osjećamo. ali se u tom rijetko ipak j e d e m o ? J e d e m o zato što s m o da ne pojedemo isuviše. svete lijeve teško postupaka s v o d o m . Ima mu lijeva Sa stolnjakom. čovjekove I kada nitko patnje nismo gladni. crkvu. Gvjerivši se.. liječnicom L i n d o m Batfil Hazard. dugotrajnom specijalno radi sobi demonstriranja i izučavanja m e t o d e na sebi. vratili s m o se razgovoru koji s m o prekinuli: " Č i m e s a m se r u k o v o d i o primijenjujući u p o r n o svoju m e t o d u kada je sav m e d i c i n s k i zapitao električna mašina. svojim očima u rezultate liječenja po m e t o d i d o k t o r a J u i a . vidimo. ili kada s m o j a k o u m o r n i . t a k o reći.. "Ne. organizam nužno probavljati. s t u p n j e m ozbiljnosti oboljenja. gladni. sam razmišljao Mi centralna dinamomrzimo. čujemo. da svoju životnu dakle.. održava energija? O p ć e se shvaćanje svodi na to održava hrana i. bi n a m se energija počela p o n o v o vraćati.. teško pretpostaviti pomaže ne vrijeme možda. amajlije. gladovati. m a n j e od te priče. nadoknaditi sladeći se potrebna energiju kontroliramo fišeklije. asimetričnu ruka. O n a je dopunila m e t o d u doktora Juia. . jedemo probaviti a mi neprekidno g u b i m o snagu. rukama... može Zapravo. su kože. neophodna osobito m a k a r i n a j m a n j e m r v i c e hrane. neurednoj nož Za u jeftinog od dotrajalim somotskim stolom. smo i do s a m e večeri. o n d a je ona b o l e s n o m e još potrebnija. . mršav. pak energije.

" H o ć u se p o m l a d i t i i obnoviti svoju snagu. je dobio i bio oboren strane "umjetnika gladovanja" Marlettija. Suvorin je je Požarevcu. pristao da bez nje bi bilo teško tajnu. On je od gladovanja stvorio 14 E m i g r a n t o v otac . ali predloži crnomanjasti manje odmah od počne mlađi čovjek dobit će dana. sobom starac sjede fotelju i nešto se zamisli.. ga je T a n n e r je On je nazivao je živio gladovanje 91 s "eliksirom života" do i ponavljao života metode G periodično. u đ e starac široke. "nastran" čovjek. meni i mlađi zaraditi. On živnu." sandučića. odbio a vodili eksperimenta. Te knjige nastavio "Praksa do nas.avanturist." Najzad se sugovornici suglasiše: sumu s kojom ljubazniji bocu. nekakva raskopčana kakve nose klošari mršavo. iz života.. Kakve su "umjetnicima nepredviđene t e š k o ć e gladovanja" i imali znanstvenici mnogi nisu s takvim u te zašto vjerovali njegov pomoćnik iz osoblje. akademije. po 50 dana. 32 . o č e m u je razmišljao posljednjih t r e n u t a k a svojega života?. svoje "uzdržavanje" i oduševljeno govorio o biti liječenja gladovanjem za gladovati Taj upravnik slučaj zatvora.bio je dospio 32 u " O v o je m o j a amajlija. "avanturist g l a d o v a n j a " ' . a u ono je bilo vrlo p o p u l a r n o . razumljivo. Da nisam i m a o iskustva u gladovanju.. zatvorivši bez šešira bijaše za kaputa. metode. Izišavši propagandu naivnog i zatvora. vrata. k o j e m s m o bili svjedoci. 33 njegove vanjštine kao i karakteristika sačuvali su se u zapisnicima o njegovom gladovanju.znanstvenik-liječnik i neki Suchi . pariških Pažljivo smo našli u prljavoj i sobi Na a jeftinog njemu lice mu u pariškog hotela. ga a o d l u č n o prekine: "Zašto škrtarite. Poslije dugih nagovaranja i za p o s e b n u n a g r a d u najzad je rekao da se radi o smjesi indijanske k o n o p l j e i k l o r o f o r m a . mladi može i živjeti ne da postane nekakvu boci. kategorički godine. široki publicitet. oči kao da nikoga i ništa ne vide. i A. počeo gladovati gladovao dana. u da n j i m a se mogu korisnima. nas se na godinu. Tanner gladovanjem". To je bio ruski e m i g r a n t Aieksej Suvorin. Bilo je u isto vrijeme entuzijasta znanosti koji su o s o b n i m p r i m j e r o m uvjeravali ljude u pozitivno djelovanje gladovanja. sebi zanimanje.. nije uzimao hranu. Amerike. nalazi u gladovati. premijeru. kako je dospio u pariške ćumeze. S. saznali s m o iz razvogora sa S u c h i j e m . Europe pod nadzorom liječnika. gladovanja liječnicima. motka. "Vremeplov" gladovanja. Njegov rekord je. Z a t i m ustade. Tih godina u A m e r i c i je u zaštitu te m e t o d e istupao liječnik Tanner. olinjale sijede d u g e vlasi.. čak. Opis S u v o r i n o v o m vjerom i što je i m a o m n o g o sljedbenika. izbija broj čudno nalazi toliki nimalo dokumentiranih potvrđenih izliječenja ' Suchi je jedno vrijeme bio vodič poznatog putnika po Afirici - Stanleya. mnogobrojno Suvorin Izdao je su i iz ali nije je počeli drugo su . zar bih ostao živ za vrijeme posljednje ekspedicije!" Stariji je narod će čovjek navaliti ponovo kao na počeo nešto još uvjerljivo ćete na dokazivati. polako priđe boci za rasvjetni plin i o d v r n u p i p a o T k o je bio taj čovjek. . Razgovor. u radu nekoliko puta. ćumeza. najveći izdavač knjiga u Rusiji. Izvadivši godinu svojega saznati svoju koljenima izvučene plišane hlače. još sačuvavši kraja bodrost i vedrinu. objavite demonstriranje s ulaznicama. on reče: čovjek Znanstvenik stalnog je. prava mornarskog gladovati. nije suputnika htio oda lutalačkog što se b o r a m a . i od i 1886. u Jugoslaviji.. se i liječenje G gladovanjem i ima u ljudi knjige došle ne njih gladovanja" njima vjera se smatrati takva što su "Liječenje mnogo jer njezinu zadojili e k s p e r i m e n t e ." koje se z a n i m a o j o š u Rusiji. Nalazeći zatvor u se u emigraciji Tu je S u v r e m e n o m pokoljenju to predrevolucionarnoj Rusiji Suvorin . Ponovo sobu jakna.j e d a n p u t . p u t n i k po Africi. A. 45 sproveo mnogih je u raznim 10 koji gradovima međutim.A. Uvidjevši rezultate i gladovanja. gladovati bez svojega " č u d o t v o r n o g sredstva". prljavu s i oštrim izlizanu upoznao jednim protagonistom ujedno ćete sprovesti svoje znanstveno ispitivanje. se podvrgao 40-dnevnom gladovanju pod Da bi d e m o n s t r i r a o bit nadzorom Medicinske koji nisu imali u t o m e nikakva iskustva. vodio se su ga . od do po 1904. diskreditiraju djelotvornost i slučaja neznanstvenog metodu.tako je on objašnjavao eksperimenata gladovanja od dana. . ime je malo ili. nimalo poznato. 20 do god. da ne kvari "čistoću" Znanstvenik ga je pokušao nagovoriti ali je on 1886.

planinu milja po takvoj po takvoj kakvu ranije I m a t e li n e k a k v u predstavu o t o m e što te riječi znače?. kakvom Neprijatno mi je da o mom slučaju bolesnom nego o drugom svojemu.. j a š u ć i 28 nisam imao bio na k o n j u popela na oluji. Našavši se u Parizu bez ikakvih sredstava za život. zahvaljujući metode gladovanja. New York.. predlagao. Počeo s a m i ja. i uveče. Iznenadio s a m 15 godina..Suvorin nije bio m e d i c i n s k i obrazovan.. romana. proždrljiv Sljedećeg kao da imao koji je poznat pate ni Prije 2-3 svoje drugih zdravlje. od kroničnih trbušnih liječnici se "periodični peritoneitis". Neću gubiti mnogo glavobolju Međutim. i to j o j je odnosilo bolesti kao r u k o m . i ne k a o nešto m i s t i č n o .. Hamiltonovu kiši dana dužnošću pomogao poljuljano zdravlje. nisam osjećao ni glad. pisao o t o m e kada i. osjećanje svjetlosti. oboljenja. n e d a ć a m a . Vjerojatno se sjećate ustajali se pješice s osjećajem k a o da v a m zraci jutarnjeg sunca prodiru u krv. nejasnim inače bi priča bila nekorisna. 1922. na m o j e veliko iznenađenje. iznimna krevet. n e g o kao pojava koju čovjek s a m stvara? Ovo nemam sam Našao Našao nije uvod dosta uzrok ne za nov izum u i medicini. nazivali kao invalid. mi za o k o njena bila prikovana za od velike u Sincler. im u gotovo Upton Stekavši je da situacija.. vi idete još brže dišete j o š smijete radujući lijepom životu. ne samo u jutarnjim satima. čistoće i radosti. k r o n i č n o g katara. kao da američki pisac okolnosti sreo s a m lica sam č u o da je prije koja su se s j e d n o m neobično 10 ili ženom. koji je izazivao g l u h o ć u . Sticajem se kada svim zemljama svijeta. Međutim. stoga osjećaj dana ranije sam me ali m i s l i m da je to za čitatelje isto tako novo kao i za m e n e . koja je stekla ogromnu poznat nego i zdravlje u popularnost. povjerovat će u o n o što im b u d e m ispričao. Želim vam ispričati kako sam otkrio zdravlje. t r u d i t ću se da ne g o v o r i m riječima. The Fasting Cure.. Autor čovjek s time te koji cijelom Knjiga knjige ne nije ljude se je bio doživjela je kao pisati bi 1 5 ) izdanja pisac istinu. apstraktnim. vam pričam No o ne svojoj mogu glavobolji pričati ni ili o da diskutiramo želucu. nastavio i pritisnut bili su. tijekom gladovanja stanje bivstvovanja. izliječili kazati t a m o svoju p r o p a g a n d u liječenja gladovanjem i bio protjeran iz zemlje. slabo i samo Jednostavno. M o g a o bih v a m je ispričati ne m n o g i ljudi su već čitali m o j e knjige entuzijasta i. jer s a m i ja činio iste greške koje i i čine svi ljudi. primjenom ljudi te kojima metode. Dugo vremena pobornici i uglavnom. novo nevolja.. : Patila je od išijasa i j a k o g r e u m a t i z m a . Iskusivši zatvorsku kaznu zbog vršenja m e d i c i n s k e prakse bez d i p l o m e . dispepsije. i što biste s a m o dali za o n o osjećanje bodrosti. ni sam gladan tijekom onima se prvoga koji više dana od nezdrav. Suvorin je završio život s a m o u b o j s t v o m . . Da biste me d o b r o shvatili. od tih ali jednom gladovanjem koji su se vrijedi medicina vremena na ispričavanje za svoju otvorenu priču. što još nije poznato l j u d s k o m b i ć u . n a d a m se. prvi gladovala po o s a m dana. potpisujući svoje i m e . znao svakoga Nisam za okus dana zanimao početka tjedna. zdravlje za već dobro tijekom protiv godina proučavao žena. to je kada sam se s n j i m e . zdravlje borbu i lijepo Ja ništa 10 ne prodajem i i nikakav sam sam patent. To je I liječila bilo glađu. . glavobolja je m u č i l a s a m o još prvog dana gladovanja. već i danju. stare boja nove. dobro svojom vrate svijetu primjeni upozna samo bojao kako zanimljivih smatrao d o b r o zdravlje. ključ njenog Ta žena je ozdravljenja: gladovala 4 ona ali se neposredno Ona put je prije polaska na taj izlet. Gladovanje mi je p o s t u p n o postajalo obična stvar.. Bio gladi. za njegovu t a j n u ! Što biste rekli kada biste saznali da postoji način da se vrati takvo stanje. n o v život. melankolije. G o d i n e 1 9 1 1 . u A m e r i c i je izišla knjiga "Liječenje gladovanjem". Čitatelj će vidjeti da se radi o t i p i č n o m slučaju. a dalje. ču dozvoliti sebi da o p i š e m kako s a m se osjećao t i h dana. prilike vidjeti!. za jelo. . I to je bila žena koja Kaliforniji. muškaraca običnih našao sredstvo naših sam nisam više bio j a k o gladan. ranije sam slušao o liječenju glađu. . a o n j e m u v a m m o g u pričati p o t p u n o autoritativno. onih dana i svoje Sincler je mladosti dublje. O p r o p a g a t o r i liječenja nije struka.. otišao je u Poljsku. Sincler Upton. a sada ste postali stariji. ste " O d l i č n o zdravlje! rano ujutro se i išli živčane slabosti. zatim je nestala i više se 35 34 . nisam hrane. t a k o reći sučelio. kako mi i pokušavao je već tko zapeli sve su moguće izlaze iz nekoliko riječi.

Uvijek s a m bio mršav i s bolesnim izgledom "isposnikom". Za dana mi vrijeme najviše me je iznenadila jasnost i aktivnost u m a : čitao dobro slabost. liječili gladovanjem prosječno. ljudi 15 milja i. Poslije počeo gladovati a da p r e t h o d n o ne pročita dosta o t o m e i ne sazna kako se to radi. Osobito XX. trećeg i i manju četvrtog petog pomalo vrtoglavicu." Sincler kojima on navodi zna ili u knjizi su mnogo slučajeva po liječenja njegovim gladovanjem. o koji se sprovodili On je i su s me tako odlazim dvoranu Mišići tjelovježbu radim i ja stvari koje bi mi ranije. bojom lica postao slušam okrugao šale zdravom često povodom čak sproveo široku a n k e t u m e đ u o n i m a koji su se metodom. a k o se p r o b u d i t e j e d n o g jutra i nađete da v a m je niska t e m p e r a t u r a . svoj živčana napetost. sam ali spavao. uvečer došao kući. zvali o t k r i v a m u sebi atletu. Bircher-Behner.. vi se nasmiješite i recite da nećete jesti i do kraja života osjećao se zdrav. se. velika Drugog cijeli sam dan. Lamain. naranče. O v o nije šala. početkom koji je posebno su: Od Heig. dobilo stoljeća. neuspjeha. ljudi koji su duhom jači krije od u Na vas sumnje će nestati. trećeg dana osjećao s a m kako su prepješačio s a m se bolje. karakteristična ranije sam za dugotrajna neodoljiva na aktivnost u m a .još nisam sreo čovjeka koji napisao drugo rezultatima.. ali uvijek bez želje i s n e k o m p r i n u d o m . sam o m e s i n s k o m potresu i o t o m e kako su se spašavali parobrodi i preživjeli kidali j e d n i druge slično divljim životinjama bijesu od gladi. anketu 6 dana ih je s n i z o m pitanja i sastavio spisak bolesti koje su se m o g l e izliječiti t o m njima je bilo i o n i h odgovorili gladovali po 30 i više 100 njegovu i m a l o koristi od gladovanja.čitao s a m i pisao neprekidno. bilo mi je n e o b i č n o osjećanje mačak želja za mira na i spokojstva. dinastije. Bilo bi dobro da biti uz "novaka" bude čovjek koje koji bi je već gladovao. dana. slomile k i č m u . i vaše samopouzdanje Moji osjećaji za vrijeme rehabilitacijske dijete bili su s k o r o isto t a k o zanimljivi kao i za vrijeme gladovanja. čitao u A zatim.to je strah. . pješaćio i penjao se takve planine. tijela bila i osjećao je se kao peći. kada se u m e d i c i n i pojavio reformatorski pokret. 36 pozornost prehrani. bodar i e n e r g i č a n . da mu je puis niži od 40 i da mu se srce m o ž e zaustaviti već ove noći." U p t o n Sincler je živio 90 godina. kad bih ustajao. Od U k u p n o je Među 109 ljudi anketirao koji su 277 slučajeva koji su na sa. poslije čišćenja gladovanjem. mnogo fizička slabost. masaža prekinuo i Oko sam podneva svakog su popivši s a m i pisao više n e g o što s a m to m o g a o činiti p r e t h o d n i h godina. veliku dijetnoj nitko ne bi s m i o početi široku primjenu posvećivao Najistaknutiji Northen. sunčajući dana dana isto t a k o s a m ali velika bolje. i noge vas ne drže i a k o su se prijatelji skupili o k o vas i govore da izgledate kao m u m i j a iz sarkofaga XVII. doslovce. . M e đ u t i m . gladovanja neku osjećao s a m snagu. i puis o k o 4 0 . sam pisati.nije vraćala.. jasnoća uma. i ruke k a o odsječene. Tri s a m dana gladovao u Kalifroniji. Prije svega. vratiće vam slabost i s u m n j a . Me bi smjele nazočne "brižne tetiće" obavezno osjećao sam zapazile da je blijed kao s m r t . I tako vas zahvati slična kriza za vrijeme gladovanja. M n o g o s a m bio na zraku i preležao s a m .. . s t o m razlikom što su oni mislili da u m i r u od gladi. Ja s a m također bio bez hrane 72 sata. fizičkim dosta na kraju. Sada. je terapijsko gladovanje liječenja.. i to č i n i m s uživanjem i s doslovce Sada da skaču. u I svaki živac moga pojava I." D r u g a se o p a s n o s t razdoblja navodi pomisliti nijednog liječenja. hladan tuš o d m a h gladovanje. iznenađujućim drugovi lopta toga. Plateine. prirodnim metodama tog predstavnici pokreta Mehler poslije da za primjere nepravilnosti sprovodenja Sincler daje tim povodom piše: kraju te glave on prema bilo liječenju što rehabilitacijskog niz savjeta i "Čitatelj može trebam načinu gladovanja. Zanimljivo piše Sincler o dvjema o p a s n o s t i m a za vrijeme gladovanja: "Prva o p a s n o s t . kada p r e m d a se nisam o d m a r a o . Druga radom. Novine su govorile zastrašujućim jezikom kako su ljudi vraćali Dvanaestog dana sok o d proživjeli bez hrane 72 sata." Sincler završava s v o j o m p o r u k o m o n i m a koji se liječe gladovanjem: " Z a p a m t i t e . bili i dr. se dana osjećao sam se veliku osjećao pješačio slabost. uputama.. sam najedanput kao entuzijazam je gladovanjem o tom zahvaliti s v o m t e m p e r a m e n t u : m o g u reći s a m o j e d n o . tog 37 sve d o k v a m se ne vrati osjećaj gladi. gladovanja.

. U n j e m u može od neprijatelja postati prijatelj. pojačana vrijeme znanstvenih prvih dana njegova postojanja. G intuitivno. G. V. koji je objavljen u Moskvi znanstvenici Sovjetskog p r e m i j e a k a d e m i k AN SSSR P. promjene mnogi trajanja radovi I. neprijatelj. Fedorov. Heune.k fiziologiji. Amerike i Azije. a k a d e m i c i A M N SSSR A. Porastao je i broj zdravstvenih ustanova u kojima se primjenjuje metoda odmjerenog gladovanja.000 kura 5. Kraus na i gladovanjem primjer. Broj liječnika . Sheltona. G. Početkom odmjerenim istraživanja. Opise m u k a od gladi čitali s m o m n o g o pričama geolozima. sredstvima i spriječava bolesti.raste iz dana u dan. oboljenja potvrđeni su na t i s u ć a m a bolesnika u cijelom svijetu. koja predstavlja. navodi opisuju Pokrovski i N. pri njenoj ljudski druge koja su našega je stoljeća.A. je jedan i profesor od prvih Na fiziologiju se oslanjaju i pristaše Vojno-medicinske akademije V. t a k o i dijalektičar i liječiti. metode K. izašla je knjiga polovine utvrdila tako i Objavljeni kliničkih Vriesa. od klinike . K. kojima primjenjivalo F. (cijepljenje) Smioni uništavati bilo i s kao što specijalno doziranje m i k r o b i m a glad može biti te u službi čovjeka. zdravstvene klinike. T a k o je izdržati tešku b o r b u za n j e n o priznavanje. Buchingera. mnogih oni su G. Krausa. Isto kao što s m r t n i otrovi m o g u postati ljekovita sredstva.pristaša terapijskog gladovanja . 38 činjenice. Grouttea i d r u g i h . Ž. neumoljiv brodolomcima. Njemačkoj. njenih čiji su metoda zaštitnici čovjek morali teško usvaja i o b i č n o sporo shvaća njene novootkrivene tajne.000 liječenja. terapijsko Veliki gladovanje toga u bilo je priznato bio kao jedna je i A. prvu kliničku m o n o g r a f i j u o o v o m pitanju. kako su "Terapijsko gladovanje". Do o t k r i ć a terapijskog djelovanja gladovanja liječnici su došli najprije naslijepo. istraživančima. stoljeća medicina se tek počela ona je ubrajati prešla u na iz o s o b n o g iskustva. slijepog empirizma K. znanstvenog rada Posvetio je n j e g o v o m napisao kapitalan izučavanju m n o g e godine svoga utjecaju različitih varijanti 39 . p o č e t k o m XX. drugoj "prirodne nauke": grubog. rezultati A. Geoffreyija. profesor J. U dobili Shelton spisak najnovije vrijeme pozitivni 1969. "škole terapijskog gladovanja" organiziraju se u raznim zemljama Europe. oko 30. zapravo. doktor VVeger doktor pacijenata. sumirani Meyera. metoda novih nastaju u kojima E. liječenja bezopasno organizam. 0 0 0 bolesnika. promatranja. prilog veliki Hartmanna. de O. S. metodom priroda - monografije Vivinija. A n o h i n .vremena Americi. polovini od izvodeći zaključke iz svojih kliničkih promatranja ili XIX. nizom koje gladovanjem primjeni. statističku sproveo od oko vjerodostojnost. tako i pokreta Airette. Glad!. umije j e d n i m istim međutim. koji su rad počeli o propitivati mehanizam djelovanja gladi. Segessera terapijsko gladovanje modifikacijama. Najveću pozornost iscjelitelj. Schenka. primjenjivao tu specijalni različitim Godine koja se počela brzo širiti kako u Europi. Značajan su sudjelovali razvoju predstavlja Saveza: zbornik laureat "Problemi Lenjinske terapijskog gladovanja". u liječenja organizmu za su izloženi zaslužuju H. a sada ć e m o se upoznati s o n i m što čini bit metode terapijskog gladovanja. glad glad može biti o i zalutalim prijatelj. Poznati Pašutin bio patofiziolog. puta u Taj m u č n i i raznim o čovjekov bolni osjećaj bio je stalni čovjekov suputnik od o I polarnim uvijek je Međutim. Hartmann p r o m a t r a n j a na 9 . se Švicarskoj Francuskoj. E. L. I m a m u r i j a . od metoda u je tim u On U p r i r o d n o g liječenja. O nekima od njih govorit ć e m o čitateljima nešto kasnije. prikazivana kao strašan. koji liječi do m n o g i h teških bolesti. k a o i u A m e r i c i . terapijskog paradoksalnost gladovanja. M. stoljeća bili su otvoreni prvi sanatoriji 1914.A. g o d . Specijalni sanatoriji. Nikolajev. rezultati Tako liječenja je. m e t o d e terapijskog gladovanja. zaštitinik metodu u Glava III Unutrašnji liječnik z e m l j a m a .

nahranile čeonih u zapravo. U m e d i c i n s k o m institutu "Sečenov" pod r u k o v o d s t v o m akademika P. stanje doticala elektrode u centar dijelove kod Madraživanje živahnosti. kod registrirali aktivnost biostruja čeonih djelova kore. V. S t o je zapravo osjećaj gladi? Zašto čovjek osjeća potrebu za j e l o m ? Zašto je priroda dodijelila čovjeku taj osjećaj? ha ta pitanja dobijeni su jasni odgovori u eksperimentima fiziologa. za osjet gladi i razne slabom prema strujom svemu. životinja ne Eksperiment bi instrumenti centar bi da je su za se je A o On i m a izborno djelovanje na centralni živčani sustav. m e d i c i n s k o j praksi postoji specijalno narkotično sredstvo . i. IMroyrad. organizma. gladi ranije organizam gubitak iscrpljenosti. važnu kod svoje Pašutinova nadoknađuju Eksperimenti zasićenosti područja centra gladi definicija samo na gladovanja glasi: organizma u k o m e se njegovi rashodi ne nadoknađuju p o t p u n o (ili se djelomično) životinjama podražajem takozvanih posljedicu paralizira izvana. kore centra centar koji su koji javljaju i utječe p o r e m e ć a j u razine hranljivih materija u o r g a n i z m u . aktivnost centar gladi. uvedene kore. K a k o teče taj proces. nje nije bila je nalazila neposredno 40 . Aktivnost se prekidala mlijekom djelova sam paralizira je gutanje). pokazao je drugi eksperiment. su zbog da oraganizam prisiljen da egzistira na r a č u n svojih vlastitih zaliha. To isto se zapažalo kad se životinjama u krv uvodila glikoza. na njegovu koru. gladi hipotalamusa. centar samo gladi se dokazano prazan "podstrekać" Kakva je Primivši dijelove potkornog želudac? centru na na takozvana "gladna krv" (tj. apetita i životinja gladi i posebno Paraliza smrt od postaje da će Da se gladi javlja da bi u osnovi biološkog života leži neprekidna na se razmjena u održao svoje unutrašnje pokazatelje i da postojanom iscrpsti.uretan. K. o r g a n i z m u je p o t r e b n o da bude siguran u "sutrašnji dan".g l a d o v a n j a ' na organizma životinja i čovjeka. hipotalamusa p o s t u p n o širi dijelove m o z g a i. krv bez dovoljne količine hranljivih materija)? njihova uloga? O n i su "informaciju". Uretan uspavljuje životinje. mačke zaspale poslije "proždrljiva"." pokazali potkornog centara potpuni centar izazivaju ima Ako za se djela nivou. o s o b i t o . izazivalo no. izvršen primanja kad I. pored je K u n i ć u su bile moždane životinje se ni sita. Tečaj opće i eksperimentalne patologije. nadražuje za se čeone Iz druge moždane odgovorni podražaj prehranu životinje. zalihe hrane i stalno ima nego popunjavati namjenu Zbog što toga neće tu sve Osjećaj čovjeka upravo funkciju mnogo osigurati se osjećaj iskoristi "reosiguravajuću" unutrašnje zalihe. to osjećaji mozga. ne na utječući 283 uretana. 41 Grafikon 1: Gubitak težine pojedinih organa i tkiva prema početnoj težini. najzad. 1902. A je ako paralizirao gladi hipotalamusu. A n o h i n a i profesora K. se mačke primjetno I site na i podražaj gladne gladnih (uretan kore gladi. za vrijeme gladovanja životinje (psa) do smrti (u postotnom odnosu) . hrane koja centra zanimanje se međutim. "agenti". Sudakova izvršen je niz eksperimentalnih istraživanja koja o m o g u ć a v a j u da se razmatraju opći mehanizmi gladi. deblja se. 16) Pašutin V. "Gladovanje čega se i je je stanje Poznato je materija. tj. iščezavala Tako gladi. bi mačke. 10 priroda sve racionalno organizirala.prema Alpertu. U B. zasićenosti. Oni su pokazali kako je Međutim. zasićenosti.

organizam? počinje trošiti svoje unutrašnje zalihe. Pavlov je pisao: "Centar ža prehranu je regulator primanja tekućih i tvrdih materija koje su potrebne životnom mehanizmu". u vezi s pojavom pojačanog podraženost sve dok slabi. quo" svih do "tkiva održava kompenzacija bjelančevina.. T a k o su se. sudeći p r e m a t i m opisima. upravo. sve ne dok potpuno A što je iščezne. živčani podražaj. "slabijih". materija i u centar za osjet gladi.4 5 potpunom i Objašnjeno je također. od organizam opisali potroši sve svoje unutrašnje zalihe. tako se i priroda mudro brine o čuvanju glavnog r u k o v o d e ć e g aparata J o š je postojanju zadržavajući gladovanja. taj na jelo. Kunić kao da ne zna što hoće. pojave. glad. se zaboraviti organizam u Ali tada već započinje zalihe zalihe jetri. jakog iscrpljuju podražaja. uz e k o n o m i č n i j e trošenje.. To se isto m o ž e reći Nisu liječenju u vezi s poremećajima distrofične njene gladovanjem. prelazeći u nesnosne patnje zbog kojih ljudi gube svoj ljudski lik i počinju jesti j e d n i druge.Trebalo je pojačati struju da bi k u n i ć p o č e o jesti s a p e t i t o m . se koji sa je svoje slab. metode Stvar duljini trajanja gubljenju u djelatnošću što je. nikakve ireverzibilne traži zadovoljenje. kojih drugu on p r i r o d n o da ulogu. količina zaliha gladovanju nastupanja težine tijela potpune od 20-25 čimbenik do "zaključava" krvi postojanog reagira potkožnim dolazi ako naslagama. u to znači da prazan želudac šalje hipotalamus. "status namjenjen gotovo posljednjih snaga. jasan njegove s gladovanja zatim znaju da se "osjećaj iščezava. Pokazalo se da pri slabom očituje na podražaju se kod koru centar za osjet gladi prenosi podražaje s a m o p r e m a djelu m o ž d a n e kore koji je povezan s e m o c i j a m a . To "kočenje" gladi koje a zatim djeluje su tako centar za p r e h r a n u ) 17 nalazi se u stanju povećane podraženosti. u strane on se podražaj svoje prenosi životinje i neodređenom "svijesnu" orijentacijom. gubitkom organima tkivima životinja ne zapažaju patološke pojave. tupi impulse izaziva može djelovati mišićima. se o gladovanju. može buran jači bol. Svi gladi" koji su prošli samo kuru prvih dali koristiti su pri posto terapijskog dana. uz tako važnu funkciju taj aparat naprimjer. životno u u živčanih c e n t a r a i osjetila o b i l n o koriste zalihama d r u g i h dijelova tijela. P. i otkrile činjenice od iznimne važnosti. čuvati svoje zapovjednike i sustav veza. može imati nijednu opskrbe prekoračivati primjeni bezopasnu prehrambena. pokazala su p o t p u n u kompenzaciju tih funkcija. tijela. O r g a n i i tkiva ne rashoduju "zalihe" ravnomjerno najmanje gubitaka imaju tkiva živčanih centara i srce (v. stvaranju kasnije odmjerenim tijekom su se kako dezintoksikacione funkcije jetre tako i bolesnika koji da rehabilitacije. mukama slikovito mnogi pisci? Iz dana u d a n . moždanu shvatio" da želi jesti. 42 43 . Kada čovjek osjeti d u g i . K a o što za vrijeme ratnih operacija vojska m o r a . nema hrane. tome (J se tome konstatiraju za gladovanjem. apstrahirati. odmjerenog gladovanja krvi o v i m ili o n i m m a t e r i j a m a . sprovođenom mokraće Svi kod zapažene nikakve pravilno ispitivanja. J a č i podražaj određuje Otkrivena je i još jedna vrlo zanimljiva pojava: apetita. Pri govornika pri sudjelovao je u granicu raspravi preporodu gladovanja. počinje "unutrašnja" (endogena) prehrana. prije svega. živčanog sustava i srca. Pašutin. " 1 Z ) I. kako osjećaja iznosi 4 0 . samo prvih ne s dana gladovanja. g r a f i k o n 1). može odgovor: do težine. koje očituje gotovo potpuno njegovo traženje postaje usmjereno k o d r e đ e n o m Međutim. Međutim. znanstvenici potpuno potreba je Ne i ispitivali metabolizam u metabolizma bez je štete terapijskom dopuštenih pri važne o gladovanju rokova. koji hranljivih gladi On Fiziolozi su se uvjerili u to na osnovi eksperimenata i dali znanstveno objašnjenje organizam iscrpljenosti da se pri u posto. težine raznih 20-25 gladovanju. u smislu trenutaka pomoću Stoga je razvoju osobitih dijelova ne njima funkcije o r g a n i z m a iz zaliha bjelančevina. terapijskog metabolizma pojave funkcije pri u i Dinamička gladovanja pri masti i bjelančevina. Kunić "je n e o d r e đ e n i m traženjem. zadovoljava koji granicama za n j e g o v o g m o z g a . odgovor organa treba posto. te m u k e postaju sve veće. "jakih" svoj T a j je upravlja kao govoreći organa težinski aparat o borbi na račun u složenom o r g a n i z m u čovjeka organa organizma isticao koji da gladuje. Taj tip podražaja se cilju.

istaknuti još j e d n u trajanja čovjek najmanjim dozama. ne javljaju nikakve izaziva patološke može u distrofiju p r o m j e n e (reverzibilni (patološki lijeka dakako. unutrašnjoj bjelančevina. da će se poslije o d r e đ e n o g roka n o r m a l n o hraniti. toga. bolesnika Hefter) uslijed procesu P r i n u d n o gladovanje j e . želučanih gladovanja. katastrofama. Stvaranje gubitak nalazi u uvjetima k o m f o r a ) . osigurava plastičnim organizmu materijalom postojano koji se opskrbljivanje koristi za aminokiselinama i regeneraciju znanto ispod bezopasne n o r m e . i biokemičara često još ne ti (Pašutin. duboke pravodobno Organizam promjene p o r e m e ć a j i m e t a b o l i z m a . tj. Pri p o t p u n o m gladovanju. narušava ne se prelazi i na normalan endogenu metabolički prehranu. Zanimljiva je još j e d n a karakteristična fiziologa vrijeme čovjeka. uspoređivati obliku dugotrajnim gladovanjem naprimjer. dostigavši produkti prinudnog dugotrajnog pojava: strada stupanj se. saznanje radikalno mijenja njegovo raspoloženje. Dok izazvano stihijama. zadovoljava sve potrebe organizma i može se smatrati p u n o v r i j e d n o m . tj. karakteristiku: bilo će onda se ako tijekom kod njega uporabljava kakvu j e d n o l i č n u gladovanja prehranu.-9. iz iz radova naših velikih poznato je iscrpljenosti. zalihama zapažaju se nikakve distrofične pojave. počevši od 7. može povećana ventilacija Pri t o m e treba spomenutog makar To i u se se nož bandita razlikuje od k i r u r š k o g skalpela. vitamina đobija prehrana. nitko pri t o m e ne misli o n j e g o v o m trovanju. metode zaboravljali stadij ne liječenje lišavanja s odmjerenim organizma prinudnim ireverzibilni mikrodoze onaj fiziološki nikako koje bolesnik procesa s t a n i c a m a . sluzokožu spontanih javlja količinu u pri koji takozvana bjelančevina gladovanju smanjuje "spontana koje i razlikuje pod čovjeka prinudno.trajanju 25-30 dana gubitak težine obično iznosi 12-18 posto. kada Ovo Kada. trajanju do 3 0 . Istraživanja I. m o g u početi znatno ranije nego što se p o č n u koristiti njegove vlastite unutrašnje zalihe. pojaviti njoj je p o s v e ć e n o m n o g o d o b r i h radova. razlikuje od terapijskog procesa gladi" u koji tako nastaju se pri isto k a o što odmjerenom o njegovom alimentarna kao i bolesti gladovanje se razjasnili se "Bolest bit samotrovanja terapijskog cijelog pluća. organizam masaža. stadij). I još jedna stanje gladuje radi čovjeka važna bitno Pri se da stvar: se za vrijeme od terapijskog psihičkog gladovanja stanja zna (on da se psihičko koji tome se gladuje pri otrova. se javljaju pri distrofiji čovjekovom javljaju to bilo tuberkuloza. i to liječnika krvotok. izaziva podražaj peristaltike želuca. čak i male količine hrane u Osim u želudac. protivnici koristi se još se. Pavlova i njegove škole dokazala su da. veliki značaj gladovanju? Zašto s se mnogi stvaranje i m a i izlučivanje p r o d u k a t a razlaganja iz organizma. ratovima. zadržava se osjećaj gladi. kada bolesnik uzima s a m o v o d u . prehrani i svojim mineralnih soli. slabim bjelančevina najvažnijih o r g a n a . sve koje Sve se je mnogima djelovanju. dana i potpunog umjesto želuca. liječenja. kako se pokazalo. Međutim. terapijskom nalazi gladovanju nadzorom čovjek Sekret sadrži veliku dospijevaju sekreta ponovo. promjene organizmu objašnjava t i m e što p o v r e m e n o unošenje. njega se lučenje želučanih sokova sasvim želučana kroz važan i korišćenje prestaje sekrecija". njihova dezorganizacija. koje činila apsurdnom tvrdnja zvala šetnja). svega. i povezano s nevjerojatnim uzrok m n o g i h teških kroničnih oboljenja i smrti. gladovanjem hrane. uslijed čega i ne dolazi do prestanka lučenja želučanih žlijezda. što odražava na svim fiziološkim f u n k c i j a m a njegovog organizma. pak. fiziolozi gladovanju. u da za i organizam životinja Šaternikov. pridonose asocijacije prinudnim urodima. bezuvjetno liječenju istinito to izazvalo opreznost prema gladovanjem su uopće. ugljikohidrata. stadij). proces. 45 predstavlja prilagođavajući 44 mehanizam. Međutim. ne O r g a n i z a m se za određeni tj. bjelančevina . rok Ta prehrani. gladovanja najveći izlučuju kupke. svojoj pak. psihički p o r e m e ć a j i (psihoza gladi) i druge. Pristaše da gladovanja čak bile optuživane kao šarlatani i neobrazovani ljudi. naglašenu su distrofija. Kada p a t n j a m a i predstavlja prinudno nisu gladovanja organizma izdržati posredstvom gladovanje u (klistiranje.4 0 dana bez ikakvih očitovanja trovanja. prilagođava masti. niza produktima procedura onda razlaganja. gladovanjem. istina. Otkud Toj predrasude prema prije K a k o ć e m o kasnije vidjeti. terapijskom liječnici o d n o s e p r e m a n j e m u negativno? predrasudi. ljekovitom distrofija. otekline. i sve je detaljno su opisane dizenterija. P.

javlja se kao To masti i prehrane. i čišćenja. i "unutrašnji liječnik" . opća n e m o ć . pružaju piše de poslije porođaja ili u razdoblju menopauze). On najboljom prehranu ne izlučivanja produkti živčani (ponekada rezultat u Taj kritični period. Los Angeles. Terapijsko liječi sva bjelančevina terapijsko gladovanje. oboljelo tkivo.. ipak Obično "prestrojavanje" izraz - gladovanja. mora Gladovanje. razlaganja sustav. kao i t u m o r i .ističe uvjetima "oskudice". izrasline i dr. G p o č e t k u gladovanja. riječ autoliza znači samorastapanje. (Doslovce.pojave acidoze .) Specijalist za smatralo u da terapijsko proces gladovanje ne može d o k t o r A. nepotpunog njene glikogena (masne očituje obično se se taj mogu kontroli primjenjivati u organizmu nastati duboke mogu ne - praktične svrhe. teške autolize. kada u organizmu još i m a zaliha životinjskog masti potpuno nestanu kiseline. stanje je tom istuširati rezultat taloženja izići i na svi zrak. nestati. za itd. Liječenje č e m u je gladovanjem mnogo zove se unutrašnja od bilo operacija bez noža. vlastitih . organizma. M e đ u t i m . vrijeme koje se i m a zaliha masti i povećava za i se količina šećera u krvi i bolesnik lako podnosi gladovanje sve d o k u bjelančevina i m o g u ć n o s t i koristiti srca. autolize i m o ž e .ljekovite snage organizma . uz endogene šećer dolazi postavljen proizvoditi šećera nazočnost p o t p u n o g sagorijevanja m a s t i . organizam to je se to odjednom vrši "masti prilagoditi 6. počinje uglavnom tog tome prilagodavanja sastoji uvjete. u da vrlo se p r v o g . vegetativni gladovanje unutrašnjom radi terapijom Pri bjelančevinama. počinje priroda suptilnija kojeg kirurga o n o što je zdravo. do p o t p u n o g napuštanja duboke tih shvaćanja promjene za razvoj 18 karakteriziraju glavobolja. Taj se proces u de Vries ističe čovjekovoj ali se medicini da se i da gladovanja. m a d a se priznavalo da je autoliza obična životna pojava. tkiva i djeluju po Buhingeru. da se pri gladovanju organizam nalazi u novim Buchinger režima jedan od velikih s u v r e m e n i h specijalista za terapijsko gladovanje . Takva stanja mogućnost Vries. de Vries. djelovati kao usmjeritelj t o g p r o c e s a " ' . kiselim dana produktima i onda sat) razlaganja se obično. lakšeg govoreći za vrlo kriza" što od do stimulans Međutim. u promjene metabolizma. " a u t o p r o t e i n o t e r a p i j o m " . gađenje. otekline.. na e n d o g e n u troši i b i o l o š k o m m e t o d o m liječenja. odjednom. između određeni naziva autoliza. bolesnik režimu u se Izučavanje gladovanja dovelo je metabolizmu organizma. pored krvi crpe se masti. energije. Ovdje i dalje citira se po knjizi: Therapeutic Fasting by A. Kod su se za postupnu liječnici ne i može fiziolozi skinuli zavjesu s "tajni" I t a k o se rasvijetlila još jedna "tajna" gladovanja.m o g u se p o s t u p n o povećavati gladovanja. će ti se otrovnih duboko simptomi produkata disati.doveden je u situaciju da održava n o r m a l a n metabolizam te se koristi vlastitim d e p o o m bjelančevina. biokemičara šećera ali čim postoji glikogena zalihe sagorijevaju sagorijevaju to nastupa ugljikohidrata". svoje prelasku održavanja egzistencije. i medicinskim jezikom k r a t k o vrijeme osjećati d o b r o . podvrgavati ranije " . i endogenoj utrošak 10. najvećom organizam. njegovom organizmu njihovo iskorištavanje. došlo se do važnog otkrića: za vrijeme korištenja bjelančevina troši se. na stimulatori naziva procesima pri čemu sokove kao patološke tvorbe. smanjuju alkalne raspoloženju u krvi. i to masti se aceton). resorbirati Bilo je poznato da se patološke f o r m e samorastapanjem. za j e d a n izgube. organizam. Čovjek pojave kojeg Takvo u samo slučajevima usmjerava iscrpljenosti. u (a ugljikohidrata. prije svega. iz rad Za zaliha mora mozga. kontrolom. u krvi se počinju taložiti kiseli p r o d u k t i sagorijevanja zalihe. 46 47 . koristeći pri t o m e . u u dana vatri vatri potrebno određeno vrijeme. slučaju očistiti crijeva masti. D o t i č u ć i se djelovanja terapijskog gladovanja. doktor O. koji je d o b i o naziv "acidozna organizma se. na taj način. neophodne rijetkim nadzire i za smatralo ostvarenje (poslije proces autolize. pokazalo se da je bilo m n o g o "tajni".Tako Ljudski prehrani. ona pri čuva samotrovanja od 6-do 10. koja se vrši p o d sagorijeva neophodne nekih u unutrašnjim potrebne terapijskog nalaze bjelančevine tkivima za o r g a n i z a m m a n j e važnih organa. a odstranjuje sve što je bolesno. . koje istodobno. Acidoza se pri t o m e smanjuje. su mu lučenjem. Organizam bjelančevinama žlijezda s gladovanja se. 1963. bolesnika. .d r u g o g dana gladovanja). prilagodavanje teške a bjelančevina. predstavlja izazivajući neposredni klistiranjem. osjećaj slabosti. prije svega.

sastav periferne se u krvi ne terapijskom narušava da bi gladovanju. takozvana pri kraju "alkalna liječenja zaliha" dostigla prvim stadijima gladovanja ona se nešto smanjuje. To se ispoljava u tendenciji organizma. Kako mijenja su se pokazala bitno da se pri ne mnoga istraživanja. Me gladovanja. koji preležanih uporabe stvorili u Dolazi do intenzivnog nakupili pušenja bolesti. organizmu. u razdoblju regulacije u pravilu. ističu da procesi samozaštite i povećanja zaštitnih snaga protiv m i k r o b a počinju tek poslije acidozne krize. koji uklanja kočenja u c e n t r a l n o m živčanom sustavu. k brzom čime se zacjeljivanju objašnjava rana. fiziološke u protivriječnosti a. i od duševnog snage egzistiranja. j e d n o pokreće. Tako. Važno je acidozne razinu. Cl potresa dugotrajnog izlučivanja otrovnih lijekova. To je su se jedan od bitnih kao mehanizama rezultat uzimanja i terapijskog djelovanja gladovanja. prije u prirode počinje svega. prehrane. a d r u g o zadržava. alkohola. značajno za liječenje živčano-psihičkih oboljenja. O p r o c e s i m a kočenja u c e n t r a l n o m sustavu I.s a m o zalihe koje je a k u m u l i r a o n e g o i "šljaku" m e t a b o l i č k o g porijekla. zapravo. Ona je u c j e l o k u p n o m fiziološkom stagnantnog podražaja i žarišta poremećenog štetnih dolazi koji za metabolizma. se koji Pri dobijaju praznom prepreke osobito ima veliki duhana drugih m o g u ć n o s t da se regeneriraju. P. iz organizma. dugotrajna pošteda svim o r g a n i m a korisna utjecaj organima i na za probavu. općoj stvara osobito istodobno terapijsko gladovanje njemu se to pri očituje centralnog to stanje živčanog kao Izvana usporenosti. održava normalna krvi. organizam u stvorenih organizma se tu (reakcija javlja kao podstiče latentne za cirkulaciju krvi i njen sastav se poboljšava. trenutka acidozne krize. se odvijaju sustava. Gladovanje odgovara Promjene vrijeme ne mobilizirajući kompleksom u zaštitnih koje adaptabilnih nastaju sustava se. tj. produkata nepravilne utjecaja do uvjete podražaj. ne prelaze granice tih k o m p e n z a c i o n i h m o g u ć n o s t i . procesu višestoljetne evolucije. uvjetima totalnog gladovanja stresa) u borbu specifični ih svojevrsnog najboljeg na koji reakcija. Pavlov je "zaštitno kočenje" živčanog koje gladovanju što je mirovanje centralnog sustava. krvotoka. Pavlov piše: "Svaki put na scenu stupa k o č e n j e koje a u t o m a t s k i raspoređuje sve na svoje m j e s t o . t e m p e r a t u r e i pospanosti. tijela. povećava poslije optimalnu organizma na razne bakterije." 48 . P. leukocita i t r o m b o c i t a . krize. s m a n j e n j u pulsa. Pri gladovanju. daje se. Schenk i Meyer. Zaštitne organizma E. koji su ispitivali reakcije količina eritrocita i h e m o g l o b i n a . Uklanjaju se stagnantne pojave u t r b u š n o j šupljini i jetri. cio terapijskog veza. u to dolazi snage poremećaja narušava se kibernetićki sustav živog organizma. povećavaju H. povećanju utjecaj bakteriocidnosti blagotvoran gladovanja na m n o g a septička oboljenja. Gladovanje stanje želucu i crijevima u t r b u š n o j šupljini ne stvaraju nikakve o r g a n i z m u cijeli arsenal p a t o g e n i h otrovnih produkata. U organizma. I. I kočiti funkcije definirao uvjete za ovdje se p o n o v o sučeljavamo s j e d n o m od sa "stresom" procese na koji organizam. koji su Ma taj n a č i n zaštitno kočenje igra ulogu miru za živčane stanice. a zatim se.

Gladovanje stanje iscrpljenosti pokazuje." J e d n u od glavnih osobitosti Gladovanje starijeg organizma stalno predstavlja povećanje smanjenje prometa prometa materija. obilnu ljudi mada da koji težina ne bi prehranu. Citoplazmonukleusni o d n o s stanice proces ispoljavanja (kočenja) to je intenzivniji i viši proces obnove. koji također. bijelih povećanjem nekim 1 u medicinskih kao što je stručnjaka anemija izazvalo kod pacijenti ili G od nedostatkom broja crvenih materija. smatrati krvnih zrnaca. godina je." To mehanizam stvara terapijskog djelovanja da odmjerenog kočenja. gladuje razdoblje onih crva je o b i č n o m h r a n o m . Tu zakonitost je Pavlov sa svojom š k o l o m određene granice) dobija novu aktivu. Profesor crvima vraća i iz u gladovanje Izolirani Čikaškog svom spriječava poodmaklih S. Gladovanje je prva etapa rehabilitacijska potpuno Postoji potištenosti formulirao se izravno u dijeta. biološka kočenja "Sto je na zakonitost obavezno izučio I. t o g "podmlađivanja" organizma.. i postaje jači. čak se kao i razlaganje od protoplazme pojava prati kasnije pojačana. postupno stanje je smanjuje i živčanog gubitak sustava. i dublji manje važna ne se "terapijsko gladovanje" Čovjek Pravilnije metoda svakog početno svom - "postembrionalnog radu iako kojih sa ne se rasterećujuće-rehabilitacijska ili rasterećujuće-dijetna terapija. p o d m l a đ u j u . jetre. p r i d o n o s e ć i t a k o p o d m l a đ i v a n j u organizma. biokemijskog laboratorijima učenika profesora A. n a k o n liječenja pravilno hrane). što pad spoljni unutrašnji mladi. intenzivniji poslije proces (do oduševljenja života". Nagli glikogena se je neprirodnu da pri gladovanju težine. sustava te vrste aktivne koja sinteze u gladovanja normalne koji uzimaju Poboljšanje asimilacije opet. to prirodu mnogi zraka. su istraživanja nakon gladovanja. Engleski znanstvenik Huxley je provodio pokuse s crvima: je nađživio 19 pokoljenja je. se Po gladovanja. U razdoblju rehabilitacije. su P r e m a zapažanjima obzira do često hrane. gladovanja pomaže o r g a n i z m u gladovali normalnu težinu uspješnije oslobodili ( p o t p u n o g ili s a m o uz nenazoćnost bjelančevina u hrani). od promatrao između podmlađivanja: uzbudenosti. se naglo Najveći g u b i t a k težine zapaža se u p r v o m razdoblju gladovanja..Sasvim opada. Iskustvo i n o z e m n i h koji pate od bolesti. kronični poslije veće slučajevima povećanje 3 miliona na c m težini bez do n o r m a l n i h 5 miliona na c m de na Vriesa. fizičko težina Na tijela neprekidno tog procesa i G bila niska d o b r o pomaže terapijsko gladovanje. N. ne da Poslije spomenutog etapa je odgovara zove: procesa i i izlučivanjem v o d e iz organizma i k o r i š t e n j e m . Nikitin prikazuje ovaj proces na molekularnoj razini ovako: "Ta zakonitost pojačano sastoji se u tome što svako fiziološki normalno. "Izražavajući mijenja stanici. spojeva." Profesor životinjama. zaliha ugljikohidrata. bilo da dolazi P. razine. Prema inače sastoji o r g a n i z a m . podstiče se Morgulis biološki korist eksperimentalnom gladovanja organizam tome. Zanimljiva znanstvenika kojima demonstriraju hranio ih koji su s rezultati t o g samoobnavljanja. dušikovih korištenja zaliha ugljikohidrata intenzitet gubitka težine znatno opada. može suvišna. težinu. 50 Prema t o m e . nukleusa.. Stoga činjenicama. Jednom ekstremnih "suvišne sinteze" takozvana "afektivna Proučavanje dolazi do sinteza" bjelančevina n a k o n p r e t h o d n o g gladovanja mehanizma B. poslije imaju se da se manjak količine iskoristi suvišne ako se sinteza (obnova) razgrađenih materija. se. jer se oslobađa pasive.. eritrocita (de Vries). opterećenje vlažnost i ostalo. težine povećava Pacijenti. u tijekom u kojeg. a j e d n o g je crva izolirao i podvrgao p e r i o d i č n o m gladovanju. s postajući tako slične e m b r i o n a l n o j završetku gladovanja zapaža se intenzivna rehabilitacija. čimbenici: temperatura.. zapravo. organizmu se pojačavaju procesi samoobnavljanja. kao da se p o n o v o rada. univerziteta "Starenje u u on starenje. i o n i m a čija je asimilacija . zatim utječu čistoća pravilu. hranu. svojevrsnog poboljšanja N a g o r n o g pokazalo je da ovdje protoplazme sintetizira 51 dostižu (razumljivo. dolazi do normaliziranja asimilacije. gladovanje je 3 obično dobro liječe gladovanjem. se u crv redovno uzimali hranu. V. opća ili tezi: odnosi liječenja. veze piše Child i eksperimentirao piše: kao da se radu podmlađivanje" "Privremeno ponovo organizam gladovanjem intenzivnije gubi težine u a ne prvim danima zaliha gladovanja objašnjava se aktivnim npr. naziv bi druga..

produkata postupci trening). i izražajnije. terapijskog cijeli iz niz onih ili i sastoji p o d m l a diva nje. 53 i y ' V. rasterećujuće-dijetna kratkotrajnog uzimati ili voće. usavršavajući se. normalizaciju poboljšava asimilacije. Drukčije govoreći. naučit ć e m o upravljati svojim o r g a n i z m o m . terapije štetnih snaga koje kao kompleks također. uzimanjem se. oboljenja apsolutno liječenje Postoje oboljenja koja imaju oboljenja mijenja s t r u k t u r n i h bjelančevina m l a d i h životinja. etapa je molekularnoj učiti da je izučava biokemija Sljedeća autolizu patoloških o r g a n i m a tijela fiziološki mir. dobija ljepšu boju i poboljšava se struktura tkiva. stanice nekuhanog povrća sokova učinkovito povezana rehabilitiranog De Vries protoplazmu.kemija. liječenja djeluje odmjerenim u gladovanjem Tako razini. U već slučaju u vidu mnogih oboljenja. može se razgradnje s vodom. fizički rad. izražena takve nazvali u u "koža postaje m l a d a . organizmu. i povećava Upravo. n e m o g u ć e ga je smatrati " p a n a c e j o m za sve nevolje". ako nisu ili ili i suviše ali ne zapuštena. korisno djelovanje na organizam u cjelini. i rasterećujuće-rehabilitacijska dovodi izaziva biokemijske zaštitno izlučivanje sustava. u vidu može biti kada u s primijenjena bolesnici slučaju U ulazi. Ta će etapa pružiti m o g u ć n o s t za p r o d o r u život stanice i uvid kako priroda organizmu. podmladenost podmlađenosti Dakle. smatrati organizma. Izvana kože oštre linije i bore postaju m a n j e upadljive. dugotrajnog. terapijskog indikativnom kod autogeni kompleksa većine (autosugestivni varijacijama jer pokazuje Primjena toga raznim cijeloga o r g a n i z m a . nije ili otpornih i se krvotok. u govoriti kasnije) tih koja su m e t o d o m liječenja koja je efikasna u borbi protiv svih bolesti. To su: g i m n a s t i k a . vježbe disanja. i tj. ali u n e p o t p u n o m vidu ili u nekoj modifikaciji.bjelančevine. mnogi čovjek životinje. manifestacijama smo i ga isto poremećajem metabolizma. stoga i m a vrlo širok k r u g indikacija. se u strukturnim nukleinskih između tako da bjelančevinama kiselina tih počinje tkiva upadljivo se i smanjuje količina l i p o i d n o g fosfora sadržaj Odnos se ribonukleinske). odgovara gladovanje Sheltona. bezbojna mjesta i bubuljice Oči postupno svjetlije kože iščezavaju. pokazuje svoju naraslu snagu u intenzivnom Razumije zapazili tom su povećavanju količine bjelančevina u organizmu \ l 9 kontraindikativna za liječenje gladovanjem. rt Mikitin. " kako izaziva procese sada terapija velike promjene žlijezda terapijsko Ona stanje. psihoterapija. . 52 . Posljednjih godina svjedoci terapije smo biologija. a z a t i m . povrća koja Liječenje vrlo je su značajnim kasnijom smanjivanjem organizma naglašava da prvobitne dobijaju je razdoblju mogu mnogih obnovom. se ne podmlađuje određeni u istoj učinak (J mjeri kao i o da i i - niskoorganizirane učinku međutim. dana. 2. težine u svom ističe doktor njenom Čikaškog uz novu univerziteta gladovanja povrće od voća osobito gladovanja mjera rasterećujućih sokove. slučaju gladovanjem može biti primijenjeno. osobito Prema podmlađivanja doktora mlađi. organizma. kontraindikacije. fizika i druge . podmlađivanje je već prikupljen veliki materijal u klinici terapijskog gladovanja. 1958. Traženje putova za dug život. postaju Čovjek izgleda očevidnim ili. G. pokretne igre.pružaju činjenice na novi da stupanj izučavanje metode Sada o g r o m n e m o g u ć n o s t i za otkrivanje i najvećih tajni fizioloških procesa. normalnu prehranu. rasterećujuće-dijetne podstiču izlučivanje aktiviranje đcštitpkh trening u oboljenja. kočenje živčanog mobilizaciju probavu koja izlučivanje snaga pruža u "šljake" prometa (dezintoksikaciju). opća izučavanje u to. procesa sa podmlađivanja izvještaju misao gladovanja U tome se istraživači Kunde gladovanja. br. ćemo oponašamo. bjelančevina i takozvanih "balastnih" bjelančevina (dezoksiribonukleinske podsjećati na komponenata strukturnih sastav zdravstvena Međutim. takvom Postoje relativne metoda. Liječenje slučaju gladovanjem oboljenja specifična određene metoda grupe primjenjuje To je jednog bolesti. a pjege. uočljivo riječima oboljenja. terapija. rasterećujuće-dijetne je veliki se prelazi u istraživanja. Medicini susjedne nauke . i organizma. (o njima ćemo tj. materija. normalno otrova tkiva. pri kasnijem uzimanju hrane. gladi na zasićenosti. "biokemijska o p r u g a " sinteze pri gladovanju kao da se jače uvrće. koja mobilizira odbrambene snage organizma. izvršen eksperimentalni patofiziologija procesa i rad neuro-fiziologiji gladovanja. tvorbi."Priroda"..

DIO I I RAZMIŠLJANJA LIJEČNIKA "Zar čovjek nije vrhunac priro­ de. Pavlov 55 . ostvarenje njenih moćnih. još ne­ ispitanih zakona!" I. P. zar nije najviša personifikaci­ ja resursa beskonačne prirode.

mnoštvo na sve sve kržljavost. gdje g o d je m o g a o . da njih prirodnog i u njoj n e m a ničeg suvišnog. U m j e s t o pravnih zakona on je p o č e o izučavati zakone prirode. Tako i nisu a usavršavaju. a i ne m o r a donositi spokojstvo. u u i na smrt. Priroda ne griješi. sasvim prejedanje svakodnevno nameće ogroman. razgovor nepotreban rad želucu i srcu . a što je sa oboljenjima?.Zimi rasprave su se o rano palile raznim svjetiljke. zamora. s b o l e s n o m " d u š o m " . gotovo glavni Međutim. i Tada bi u tih našim pa i ideja i kućama o bio je počele Nikolaj Čehovu: pogled bavio zanimljivim On je je problemima. se Večer. rane iznemoglosti i prijevremene s m r t i . jednokatne velikih jabuka. u nikad teško sve štetnih oduvijek i da se iz se i nije narušavalo t a k o g r u b o njene zakone kao danas. nje hranio jela i G osuđeno već u napore.. liječnici klinike eksperimentalne terapije psihoza. a svih za rascvjetalih prizemne krošnjama košarama bademova. popularizator sličio pravo. dužnost. nasljeđem. " Te ideje S u t k o v je propovijedao svuda. škripu kupaca najjednostavnije najefikasnije ozdravljenje. Bio je zaljubljen u glas prirode. grožđa. lako entuzijast Sutkovoj. Ja sam u Nastupa tišina. životinje s velikim pošto zdravom tijelu u o p ć e što isključilo da porocima.. hranu udaljili dolaze se i porazgovarati s čovjekom koga više I nema među živima. m i k r o b a . taljiga gradić Kavkazu. Čujem kako dežurna sestra govori bolesniku: "Laku noć! Spavajte d o b r o i sanjajte nešto lijepo!" Pali se plavo svjetlo. G našoj klinici liječe se bolesnici s p o r e m e ć a j e m psihe. obično koji bi m o g a o m i r n e duše stati uz r a m e doktora Narbekova. Službena borbu K a k o b i s m o m i . bademova. terapijskom Glava I Naša stvar mora pobijediti gladovanju. mladosti. M i . godina.s a m o 7 0 ! Sve s a m i duševni bolesnici. j u r i s p r u d e n c i j o m .povezanost čovjeka s p r i r o d o m . m e đ u t i m to nas s a m o o m e t a da shvatimo osnovni uzrok zla. koji se sada nalaze sa kod nas na ali već konstatiram zadovoljstvom. trebali nazvati svoje? Misli i duša?. tome je naučili s m o pripremati odmora.to su sva oboljenja koja nisu psihička 56 . svaljuje odumiranje ljudskog Prva kazna za to prelazi znanost protiv Približava se n o ć . Amosov? "Misli i srce". Grigorjević Čehovljeva kroz Veliki bradica. °) 2 prehrani prirodnom gladuju. t r a g i č n i m slučajevima. šljiva. kućice čovjek ukusnih je tisućama sve i više. stakla. Vrijeme je se često života treba od do nije stvar mikrobima. bez uzrok sredstvo mjere danas i d o b i j a m o vrlo lako. malo Antonu uman Sutkovoj Pavloviču blagonaklon se nije staromodni završio cvikeri. kestenova Čujem želudac. bolesti. na tisuće preopterećujemo gladovanje Obično m n o g i bez ikakvog napora.. Sutkovoj je dokazivao: "Nikad je se čovječanstvo bolesti čak i zarazu i i nije tako veća snage daleko udaljilo koja u od prirode. našim vlastitim Osobito uzimaju naporom. K a k o je nazvao p o č i n j e m o razmišljati o n d a kada pacijenti u t o n u svoje bilješke N.glavni je uzrok m n o g i h bolesti. kancelariji. ali o n a ne d o n o s i . plijen i samo stoga usmjeriti prirode. kako se govorilo ranije. b u k u gradske tržnice. štetni. Uzimam liječenju. smo hranu a o d m a h u z d a h n e m . roda. usmjerava izrođavanje. M. Sjećanja me provincijski proljeće osjenčane natovarenih od Promatram prenose u dane naše na i sjevernom višanja. zdravstveni radnici. također. u san. koji već vidim M a j k o p tako lijepo i miriše u ljeti s marelica.. pisao članke. koje okružene voćnjacima. prirodan način života. ni životinjama postaje tako sve Sve ni ljudima ono Mikrobi su da žive se smetali njihov i u Prije će biti da su p o m a g a l i . Njegova je t e m a bila uvijek ista . prirodne znanosti. somatskim Želio bih povijest Imamo bolesti 70 ljudi kreveta. O v a m o dolaze ljudi osakaćeni t e š k i m uvjetima života. ' Somatska oboljenja . postojali nisu shvati protiv daleko obliku. i prije 57 p r o d a v a č e m o k o hrpe rajčica. Nikolaj upozoravao je na to da je držao popularna osluškuje Grigorjević predavanja. Dežurna sestra odlazi na svoju na svom radnom mjestu.

smo i bolesnom. a ja na moskovski. . glad u su pjesnici stradanja Svijet blokadu. " Evo p i s a m a koje je pisao Mikolaj iz K r i m a općebiološke a u slučaju transfromacije teških organizma (koja se 1947. bila ali ja shvaćam nova koja Pavlovič se borili od se Mije logorima i Marbekov i ja upisali s m o se na medicinski fakultet upravo Maši su pod utjecajem t i h ideja: on na harkovski.. donosi nevolju glad mu. razgovori nalik mogle Moj je d r u g i h odraslih polazišta otac je nas. Međutim.. postojeći smrt.. obojica s m o . M e đ u t i m . Slušali s m o . Uvijek su n a m se u njima ljudi.Prvi s a m put o t v o r e n o istupio s prijedlogom za p r i m j e n u m e t o d e dugotrajnim ne mogu kasnijom d i j e t n o m i r a c i o n a l n o m p r e h r a n o m . "..Shvatio s a m . svaki u s v o m području. Te kuće su m e n i i m o m d r u g u .. gladovanja ne m o ž e se pojaviti avitaminozni živčano-distrofični proces. kritizirajući situaciju u Rusiji. Liječnici organizmu. a Marbekov .Mikolaju bile d o b r o poznate. oboljenja uz liječenje u t o p l i c a m a . našim p o r o d i c a m a poštovali su se regularni postovi i gladovalo se za vrijeme m e t o d a m a ) povezanih s p o r e m e ć a j e m m e t a b o l i z m a ..č i t a m misli zabilježene u razna v r e m e n a : ".Promatrao eksperimenata. Henry Misli koje S obične razgovore Georgea. radosti života o n d a lijekovi Stoga glad kao teško najjači sljedbenik američkog raspravljao o mlade ljude. Prvo s a m otvorio njegov fascikl . na fronta kao da prehrane dužnošću.terapeut.. kada sam bio sa se brodski liječnik Tihooceanske flote. bolesnike izveo P o s t u p n o se uobličavala izvanredna slika samoregulacije m l a d i se liječnik zalaže za apsurd.Godine vodio . ' To poslijeratne pisci godine. radnu sve sposobnost.. gotovo djelovalo Mikolaja tako Strasno uvjerenje Marbekova.svega u kućama Pavla u svojih prijatelja. mu upravo kandži zaprijeti smrti. odjednom. običnim tajanstvenoj snazi j o g e . su je bila i kuća . za neminovna predstavlja agrarnoj r e f o r m i . Mikolaju je pružena 59 .. glad sprdnja. gladovanja Pavloviča široke Marbekova primjeni otkriva perspektive terapijskog djelovanja organizma za vrijeme p o t p u n o g terapijskog gladovanja. Mikolaj je u čija je dijela antropozofske našim preveo na ideje S i ruski jezik. terapijskog da terapijsko gladovanje od 24 sata do 3 dana. razvijao govorilo uvjerenja bolesti. nije nalazilo svoje pristaše. očarani i ushićeni.. može postati iscjelitelj. imati su vidu bile vrijeme i K r i m u ." Marbekov razloge od koje Treba se borio za potrebnu i korisnu je stvar.. ogromnim su je zanimanjem i u pratili (J razgovore o liječenju bolesti g l a d o v a n j e m .. izdržljivosti tako davno I To distrofije. Ta je ideja nekako izbijala iz svih prijatelja.materijali d o k t o r a Marbekova. sredstvo! izbjeglice. oboljenjima teza: i tijekom niz propisujući potpunog kliničkih uspješnu svijesti sam borbu formirala mnoge želučanim sljedeća posljedicama koja su zatvorima. pomažu metode znanstvenika. Jedna od - njih kuća mi.. godine: gladovanjem liječiti i ". T e š k o je bilo povjerovati da glad. 58 m e d i c i n s k i stručnjaci nisu m o g l i ostati ravnodušni. zanimljivi čuti otac bio nisu bile njima su živjeli naši očevi i trojice na prijatelja.. p r i r o d n o . bolesnog čovjeka. medu mnogim fasciklima m j e s t o : u j e d n o m se nalaze zapisi m o j i h prvih pacijenata. Ostvarivali praksi. Mikolaj su se putevi razišli s a m o utoliko što s a m ja postao psihijatar. ormaru. pričao Pavel Vasiljevič Marbekov zdravstveni č i m b e n i k za cijeli niz teških bolesti i onih koje se ne m o g u liječiti d r u g i m m e t o d a m a ..Cl sam mojoj 1934.Sinula mi je ideja da da glad stvorim ne kompleksnu čovjeku metodu samo kada i opće-biološke nego da iz i veterinara Vasiljeviča Marbekova. druga učitelja Sergeja bili transformacije organizma . podnosili zarobljenici heroja kad u fašističkim dijelovima koji su gradova koncentracionim preživjeli okupiranim se stanovnici Lenjingradana udaljenijih od građanskom. pozivati snagu prirode u dva U našoj liječničkoj oboljelom posebno pomoć zauzimaju opovrgavala je tradicionalna gledišta. raznim istupio opisivali zemlje.. ostali vjerni idejama praksi (J naših očeva nastojali mom smo i njihovog prijatelja S u t k o v o g . sve o č e m u se kućama. a u d r u g o m . njegovih su patili u neuspjeha: i pate i toliki metodika ljudi kada u je su potpuno zemljama. o. glad vraća vraća ne mu više skora.Medicinska javnost dočekala me je neprijateljski.. upravo ga spašava liječenja Dmitrijevića Mikolajeva. je rad smatrajući to kao svojom patriotskom ljekovito bogohuljenje. nosi na s i gladi divio bilo starali s o b o m teška oboljenja i s m r t .

došla stanja je 26 dana nesnosna doktora gladovanja. Koža je postala postala je elastična. srcu. sam Ležala s a m n e p o m i č n o p o d pokrivačem. sam patila sam god. a već za Svrbež je Istodobno pričinjavao mog sam gladovanjem. tome svjedočenja bolesnika. M e đ u t i m . " Strani znanstveni suradnik T. bolnici (nakon čega 1945. Moja specijalni odjel kod doktora i n a p o k o n s a m izgubila svaku n a d u potrudila Već 4. prebaci o n d a mi se stanje j a k o pogoršalo. S j e ć a m se našeg likovanja kada je bilo izdvojeno je sam i 25 kreveta za liječenje O godina Devet sam g o d . veljače 1953. u mnogim metoda čega Cl tri h. problemom terapijskog gladovanja. ali bez čestih srčanih napada. prehranu. " E. ležala u b o l n i c a m a . su mi me biti početku da će Do dolaska Došla neurologiji. U. bolovi Išijas se izgubio. U bio neizdržljiv. I rezultat u je izvanredan. prvi put u SSSR-u. Postala sam 1949. i klinici po m e t o d i odjela se doktor osjećam opet n e g o nisu uspjele ni da spriječe tromboflebitis. Gvjerivši plašili se u put otvoriti izmijenila: Prvi m e d i c i n s k i stručnjaci koji su ga podržali bili su načelnik zdravstveno-profilaktičkih zdravlja rezultate SSSR-a liječenja Jefim gruba. dva puta u bolnici " O s t r o u m o v " i jedanput u klinici M M I . medikamentima primjene i ne zadugo. Prosinca terapijskog Marbekov. " K a k o s a m bolovao od k r o n i č n o g nefritisa . smjeru u medicini. Poslije 5 0 . "Ja s a m bolovala od rezultata. jer mi je svaki mučenje. grupe zbog teškog stanja bolesti. kao kolecistitis. ne s a m o da me nisu m o g l e izliječiti. suha. do bio 1952. vratila mi se p o t p u n a sloboda pokreta.pomoć. puta Teško imala 126 kg. nisu se 1952. godine gladovanja.d n e v n o g su znaci liječenja u toj bolesti. proširio ona je pokret takvom se po postala koji cijeloj je do koži. stanju specijalni Marbekova. elastične. mi Poboljšanje Gladovala potpuno normalna. Život na mi je tamnocrvene postao odjel dana Svrbež je patnja. bila u raznim t o p l i c a m a . tada koja bio se lokaliziran potpuno u nekoliko od boje. zategnuta. napadi. vrlo lako. počelo d r u g o g i glad s a m nakon nekoliko dana m o g l a sam n o r m a l n o hodati i p o m i c a t i ruke. bolesnika metodom samih od u U a na somatskih govore grupa). sve te mjere. išijasom. sam 2. A Gladovala sam znače srčani sam 10.u razdoblju od vojnoj toga. Patnje su ostale iza m e n e . 10 g o d i n a metodama u ne Moskvi. Poslije svakog napada ležala sam u krevetu po 61 poslije stanje p o n o v o pogoršalo. (I. su j a k i bolovi. mjeseca. podnosila na iščezao 10-12 dana prelaska o d m j e r e n o g gladovanja i to u Institutu za t e r m a l n o liječenje. "Tijekom raznovrsnim ustanovama poboljšanje. dana gladovanja hodala s a m bez štaka. došao koji svi je sam na specijalni odjel Instituta za t e r m a l n o liječenje. Evo ih. žarišta. Zaboravila astmatično Ponovo sam što gušenje. Posao "Bila srčane krenuo težak dobro. dva liječili bolje. K r a j e m kolovoza 60 1952. progresivni razvoj bolesti.od zapaljenja bubrega u t e š k o m o b l i k u . to pluća. O s i m liječio s a m se k o d liječnika-homeopata. na ugojena sam Isprve institut s t e š k i m paralizirana. Ponovo osjećam životnu radost i želju da r a d i m . invalid g o d . ." 3. uprave ministar pozitivne novom ustanova Ivanovič D m i t r i j Dmitrijevič Fedotov i Smirnov. g o d . ukupno u život oni 26 dana. on je prešao u Moskvu i počeo u novim uvjetima rad nad Neurodermitis. više s a m puta ležala na k l i n i k a m a . god. na liječenju na raznim klinikama s e d a m puta: četiri puta u Centralnoj sam demobiliziran grupe). pomagalo. sanatorijima. od hipertonije i stenokardije i sve II. nalazio s a m se kao invalid III. se uključila kao svaki pakleni zdravi čovjek. nestali razradio moje rukovoditelj s p o s o b n i m za r a d . bila bronhijalne zapaljenje došla 1951. K. sa iščezavanjem svrbeža poboljšavao se i izgled kože. se u institut ležala s a m rujna je da kod kuće. Vratila s a m se m e d u žive. Poslije kakvo nekih liječila se bi medicinskim nastupilo bi se moje se vrijeme liječila u poliklinici. bogzna bolovala i sam od neurodermitisa. godine nastupilo je naglo pogoršanje bolesti. me dana gladovanja prošli liječnica Marbekova. . u i s t o m fasciklu: invalid 5 astme. 1952.

1952.. s v r t o g l a v i c o m i stalnim b u č a n j e m u glavi. izaziva metodom u (elektrošokovi. ali sad se o s j e ć a m solidno i m o g a o bih raditi. Prema t o m e . odmor prijelaz cijelom - pozornost. od s te može se očekivati pozitivan učinak. zbog čega s a m bio na liječenju u nizu zdravstvenih ustanova. poboljšao vrtoglavice. Mijedna nova stvar ne može neuspjeha i neprijatnih slučajnosti. Masla sam se konačno. kada je specijalni odjel pri Institutu za t e r m a l n o liječenje bio zatvoren. zaslužuje koji su. . Je li bilo sve t a k o uspješno i izvanredno kako se može pomisliti na osnovi tih svjedočenja? Me. a od m e n e se traži da obustavim liječenje dok se ne razradi teorija. izraženih Dvije godine kasnije. Premda utemeljenosti što v e ć e m 62 smo broju obojica bolesnika: vrlo dobro shvatili nužnost žurio. terapijskih m e t o d a . godine. N i s a m radila o k o dvije godine. uvjerljivi spašeni t o m m e t o d o m . sada zdravi ljudi. Vidio s a m kako šizofreničari u k a t a f o n i č k o m stuporu odbijaju također nekoliko godina primjenjivao m e t o d u miokarda. načelu oboljelih borbe šizofrenije. ja i odgovarajuće zdravlja: vid. hrane se halucinantnim praksu nasilnog počnu reakcija Vidio s a m instinktivna primjenjuju šoka slabom stanju. poboljšanje uspoređivao s a m ih s pretpostavljenim djelovanjem rasterećujuće-dijetne Šizofrenija stanica... hranjenja. bolesnog psihijatar. vjerojatno u blažoj f o r m i . T a k o je bilo do 1953. gdje naši im se pacijenti.. Što se pri t o m e dešava? Oštre p r o m j e n e u biokemiji Međutim. acidozne samo do krize toga strane inzulinski šokovi). mi Od je 1949.. reći Za da to čiji su sam svijedok bio u specijalnom prijatelji liječenje dugotrajnim dokazi gladovanjem mnogi dolazi.. 13. liječenja zdravo stanje. Marbekova. hranu. Do dolaska d o k t o r u Marbekovu mislio s a m da sam već nesposoban za rad. nestalo prehrane su buke je u iščezli ostaci gladovanja mi se nekuhanom pareze i glavi hranom. ". odbijati jelo. liječiti - često je kojima govorio nije - metoda će opravdati od samu to m o g u ne vidjeti s a m o slijepci i rutineri! Mi bolesnika I pomogla možemo pomoći poznatih stotinama nijedna gladovanja vratilo mi je s p o s o b n o s t za rad. Mikolaj je želio je razumije se." ne obazirući se na povremene sporove i o t p o r e . organizma? metode se liječenja često koji liječi psihijatriji. p r o ć i bez grešaka. doktora u Institutu za termalno liječenje. i m a o s a m insult. ustanovljena promjena. bolesnika način Znači. Od veoma 12. liječiti.Godine infarkt hipertonija u 1947. R. pruža u sebi divan dvije organizma Dakle.mjesec dana.G to vrijeme ja s a m terapijskog gladovanja. ona djeluje isto kao zaštitna inhibicija. bune kojoj A I se nije razmišljao drugi kada li to psihijatri sam o primjeni u terapijskog bunilu čim ili gladovanja u psihijatriji. Kao primati stanjima. znanto liječenja d u g o t r a j n i m gladovanjem. p o č e o s a m hodati sigurno. . gladovanje promjene u razdoblju biokemijske u stanicama. u specijalnom odjelu Marbekova." General V. nudi jelo. znanstvene pomoći terapijskog gladovanja. G traženju takvog mira m e d i c i n s k i su stručnjaci prišli liječenju umjetnom na metoda inhibicije. Bilo ih je i k o d procesa. prosinca odjelu 1952.. bolesnog organa je stvaranju najvažniji zaštitne prehranu sjedinjuje protiv patološkog Međutim.. a 1952. Analizirajući terapije. Liječenje njegovom metodom treba sebe. Instituta godine za se nalazio držeći na sam se na s liječenju sam došao na u specijalnom termalno liječenje. Mnogobrojni daju mi pravo iznimnu primjeri. protivrječnosti duševni potres i inhibiciju. Marbekov je u p o r n o išao svojim p u t e m . izgubljenim sam na poslije lijevoj obično odbijanje pribjegavaju bolesnici zaštitna u s a m o p o u z d a n j e m . god. studeni 1952. Dokazujući svrhovitost primjene terapijskog gladovanja u liječenju 63 " M e m a m sada vremena baviti se t e o r i j o m . moždanih također odjelu. stadiju godine sklerotični dijagnoza: ožujka godine počele su a n g i o s p a z m e m o ž d a n i h krvnih sudova u vrlo t e š k o m o b l i k u . tu se "unutrašnji liječnik" sam brine o dovođenju Kada je struktura riječ o najprirodnije. jedva nogama. unutrašnju gladovanja živčanom sustavu. mirovanje snom. Poduzimajući k u r u 20-dnevnog osjetio strani. G t o m e i treba tražiti rješenje zadaće koju s m o postavili.

stalno je bio u strahu da će mu uništiti p o r o d i c u . Tada što Sada s a m dvojice osjećaje Čak sam i već liječiti čvrsto vjerovao u šizofreničara također je čije vjerovao sam žalili staro na izazvao negodovanje u klinici. naprotiv. J e d a n od njih je koji se nalazio u stanju zabrinutosti. Želja ozdravljenjem. "nerazumnih" zahtjeva. Kaže se da se "prvi Evo pukovnika. Osoblje je osuđivalo "primjenu nasilja". u n j e m u su m o j i "prvijenci". moj je odrazilo se i na rad m o ž d a n i h stanica. bolesnicima. tražio je jesti. 60 na liječenje tri bolesnika. netko čovjek od godina. 64 možda. smo koji je razljućena zahtijevao nemoguće: primjenjivati sam bio ptica. Sve je to došlo kasnije. osjećati nešto bolje. ja sam i s a m sebe osuđivao. ja prekoren nevoljom". koji put. on na se On m a č i ć i u vodu bacaju".šizofrenije. jedinstvu na Veliko cijeloga organizam počeo sam potpuno metode u oficir koji je patio od m a n i j e gonjenja.. gladovanja. u početku.. me a k a d e m i k Mihail Osipovič Oni su mi pomogli da profesor Ivan u od Streljčuk. u n j e g o v o m su se mozgu za vrijeme o se gladovanja sveopćoj potvrđivalo. svađao se. "šegačenja ljudskom ovo svoje m o g u ć n o s t i ! drugih u bolesnik shvatio se razne nakon se s tijelu) značajno poboljšalo D r u g i bolesnik. I najzad . logičnom davno metodu.bilo je suprotstavljao prvi morali odmah s fizičku neuspjeh. izdvojeno od je njih uzimati nekoliko je bilo mladih šizofrenije. znaka protesta. drugoj psihijatrijskoj bolnici. pukovnik. bolesnik Za o osjećao Već je ustajati. s n e u s p j e h o m i završili moji prvi eksperimenti. Pavlovljevo organizma Iz s dana učenje ponovo u dan povezanosti. I sve mi misli se opet. već mjesec p o č e o je čak i p o m a l o razgovarati dana rezultatu svoju (oni se bolesnik proučene prehrane uporno To je bio potpuno da nagovoriti ga da iziđe u šetnju.. jer nisu shvaćali mi se s a m o kao nije A jasno sačuvali u sjećanju ti m o j i prvi neuspjesi! čudno. djelovanje bolje. o t r č a o u k a n t i n u . liječenje. Počeo s a m psihijatrijskoj Primio sam. Ali uzbuđivati. zbog je. Da. su gladovanja. liječenje klinici kako će karakteristike oboljenja utjecati proces gladovanja odraziti god. Podržavali su Vasiljevič Tamo stupora. će znao se ni koji će se oblici bolesti na u Završeni su o s u d o m . prepoznati njihovih razdraženosti. svjestan 65 . bolesnici prekinuli liječenje administracija klinike se uplašila posljedica. nepokretno kakvu ležao hranu. T a k o bi se. Znači. troje oni sami stanju blaže primljeni rođaka. Čini mi se da se n i č e m u u životu nisam toliko radovao koliko t o m ne sasvim povezanom m r m l j a n j u ! Rekao je da su mu nekakvi "glasovi" zabranjivali uzimati hranu i razgovarati (slušna halucinacija). je sjedio šutio nekako bez bio Kako su nije svoje Sve se mogla su orijentirati bila bili je u ni u na vrijeme Drugi bolesnik je bio ni uz u prostoru. O t k r i v a m svoj fascikl. nisu m o g l i dati suglasnost. bolesna jelo. stanju katatoničkog šutio. govora. halapljivo oboljenje veliku počeo ljudi i z m a k n u o nadzoru liječnika. ječao bi. su vrijeme moj "Kakvo je se počeli bolesnik je glađu tako 7. oboljenje. ravnodušan. se desile opće sve nekakve o promjene. o činilo da moram za obavezno duševne Gurević obnovim ljudi u koji sve i pokušati još bolesnike ne Moje koristi gladovanja lakše liječiti t o m m e t o d o m . To je bila neizmjerna radost. Treća bolesnica je bila u stanju vremenu nešto liječenje najbliže. izgubljenosti. kakvu prepreku za liječenju p o r e m e ć e n o m p s i h o m predstavlja to što oni nisu svjesni svoje bolesti i odbijaju gladovanjem. ali ipak s m o mu uspijevali redovno čistiti crijeva i izvoditi ga u šetnju.prvi uspjeh! Poslije acidozne krize bolesnik je o d j e d n o m p o č e o govoriti. slabo je spavao n o ć u . zbog drugim ni ozdravio. izražene suglasnost Bolesnik se protivio sprovodenju p r o c e d u r a . prekid tako snagu. ikakva je nakostriješeno.. na proces ja nisam. razumije ni kako ni se. nije riječ o čudu. vikao: samo dan Moji fašisti liječe!" za Drugi bolesnici šetnje. su bilo se vrlo u liječenja. da su bolesni. nemira zbog svoje p o r o d i c e . sprovesti p o t r e b n e procedure . akademika Mihaila m o g u biti pogrešne. mučile su me sumnje. Stanje neprijatne liječenja. je bilo Jedan odbijao eksperimente su oboljeli je Osipoviča Gureviča. primjenjivati sve p r o c e d u r e . zgrabio k r u h i p o č e o ga gutati. to je bilo č u d o ! Me. duševnih "Korsakov" bolesnika gladovanjem s odobrenjem 1948.

. u razdoblju rehabilitacije nastupilo pogoršanje? Zašto kod jednih se su bolesnika zapaža mi se ozdravljenje samo mnoga ide ravnomjerno. Već 5. kako nije život ni normalnim Saransk. simptomi potpuna Liječnica-rentgenolog. Tren osokoljen tren nadom. poboljšanje. nikakva znaka svijesti. na koju je navikla. sve što je bilo p o t r e b n o za liječenje radili s m o p r i n u d n o .odnos ulogu prema u metodi rasterećujuće-dijetne U to sam se terapije uvjerio sam igraju ogromnu tok 3 joj postaje za sredinu 10. evo. dana gladovanja u postala je prostoru i no majčin d o b r o se orijentirala pristupačnija je s ljudi gladovanja ležala na iz u nju ruku otpuštena je k a o p r a k t i č n o zdrava. počela podržavan od istomišljenika. psihijatrijska zbog Prva se bolesnica zbog nje su razboljela poginuli muke. zanimala se za svoje haljine. mjesec ubrzo n a k o n p o r o đ a j a . u kako djetetu. nisam m n o g o m a r i o ni za ne obazirući se sama ni riječ se Ali. Bolesnica je gladovala mirnija. bilo primjećujem 66 rada. šutnja. kada je prikupljen veliki klinički i eksperimentalni strašni takvi "zašto". na vječne Postupno se. glas. Zašto? neka a kod drugih s p r e k i d i m a i "krizama"? Zašto jedni ozdravljuju p o t p u n o . liječio Preobraženska grešnica majka. p r i m j e d b e o m o j o j " n e h u m a n o s t i " i m o m "nasilju nad o s o b n o š ć u " . mislila ljubazno je razgovarala s r o đ a k o m dana rehabilitacijskog razdoblja koja ju je posjećivala. U ta je bolesnica d o b r o odgovarala rehabilitacijske prehrane prije priopćavala p o d a t k e o svojoj prošlosti. nije m o g l a čuti s njenih čvrsto stisnutih usana. sam i tek na sam postupno. pokrivačem negativno. da na nju djeluju tuđi gladovanja pogledi. rad s ohrabrivan p r o c e d u r a . se na otpor bolesnice. počela je o p ć i t i s o s t a l i m bolesnicama. s uvjerenjem. u njima. O t p u š t e n a je kući u znatno p o b o l j š a n o m stanje bolesnice se p o n o v o pogoršalo i liječenja. ali Uostalom. odbijanje hrane. Zašto? od njih malo Nametala primiti. kao da se bolesnica s vremena na vrijeme m o g u reći: "Naša stvar mora pobjediti. Po povratku u bolnicu naša pacijentkinja je na pitanja. budi. radi probe. oči su gledale pravo. pogled nalazio zadovoljavajući odgovor. aktivnija.. otpuštanja ponovo otputovala je pokazao pojačala Zašto j e . tako je To je bolesnica s N a r e d n i h se dana brzo usiljeno neprirodno osoblja ili s a m a sjedeći u krevetu. misaoniji. Bolesnica je će joj maštala o t o m e krenuti kući dijete. dakle. još m l a d a žena. tren utučen ipak s a m očajanjem. od četiri uspoređujući u bolnici br. govorila je da je treba ubiti. Poslije j e d n o m j e s e č n o g na pitanja. činilo se. sam još tako znao! M n o g o od o n o g a što je napisano u poglavlju "Unutrašnji liječnik" bilo je tada ili sasvim nepoznato. higijenskih Da. o d m a h je počela govoriti. bolesnica je katatonik. bila h o ć u bi čula glas m r t v e m a j k e . atmosfera. mislio primjećivati sam: hrane u njima zanimanje će joj domaća s uspjehu skupinu liječenja. bolesnica je rado ipak bi se najveći dio v r e m e n a zadržavala u krevetu. uzimala h r a n u . provjeriti. materijal. a kod drugih privremeno pitanja. da je velika njen brat i nje je p o č e o rat. stanju. bolesnica je i dalje šutjela. Međutim. bila je depresivna. nije više čula vremenu. navukavši pokrivač na glavu. ali je i dalje tvrdila procesu postalo je j e d n a k o o n o m oporavljala i fizički je ojačala. ponekad život upropašćuje rad liječnika. predstoji još m n o g o ali ja. A l i sada me to više nije plašilo. preko i glave. ponavljala je 15 da je o n a osuđena Od 7. dana htio ženu tokom. nepristupačna. Treća krevetu pogledi bolesnica navučenim djeluju zlobna. još m n o g o toga što treba razjasniti. Činilo se da je sve bilo će se vratiti Mjesec nije na mužu.. Već Istina. smještena u lokalnu psihijatrijsku b o l n i c u . a bila je dana zatvorena poslije stalno je bi je da jela i gotovo bila je stanje bolesnice poboljšavalo. ili je nailazilo na nerazumijevanje. dana. okružuje početka i čak. kada više 25-godišnji metodom terapijskog gladovanja u psihijatriji. koja dana je od počeo sam. vratiti aktivnost? I stvarno. je mi iza nisu se kretao prema cilju. kada j e . Muž je utjecalo lako Druga Opet isti poslije da se dobro. svirala je m a l o na klaviru. čak j o j psihoza. dana gladovanja oblačiti poslije kupanja. možda bolesti k o d s o m a t s k i h bolesnika i naših pacijenata. naša će stvar pobijediti!" 67 . Znam. i tren mene izložen podsmjesima.. samo sve kratko odgovarala i nepristupačna. uzimanja bolesnica otpuštena m a j k o m k u ć i . pak. nije 15. Sljedeću (bivša bolesnika bolnica). razarajući velikom m u k o m rehabilitirani nježni aparat čovjekova mozga. Sada.

O t p o č e o je Prirodno porazgovarati. bi ostao sam o u mom uvijek da imaju se čemu Pričekao je dok su kabinetu. svega Mislim.Glava II Gladujte radi zdravlja J e d n o g a četvrtka koji zna Dva se predstavio gladovanjem. liječenje odmjerenim gladovanjem preporučuje samo u uvjetima stacionara. redovno potrebno kontrolne pak. Eto koliko briga očekuje liječnika koji se prihvati a m b u l a n t n o g liječenja gladovanjem! Treba uzeti u obzir i ovu o k o l n o s t . da je eksperimenata zahtjeve: ambulantnog je izvršiti liječenja. nagovaranja) nepopravljivu transformacije S t o g a liječnik m o r a utjecati ne s a m o na bolesnika nego i na ljude m e đ u k o j i m a se ovaj nalazi. k r v n o g tlaka. toj kod oblasti. terapiju isto k a o m e d i k a m e n t o z n u ili fizioterapijsku. a u inozemstvu ga privatni liječnici često liječnici? pustimo Oni se našim prihvaćaju Da vidimo uvjetima. razgovor o d m a h prešao na terapijsko gladovanje. 68 Izolirani bolesnik se lišava važnog čimbenika . kao liječnik i kao pacijent. Svaka intervencija nanijeti (kritika. kuće sa u liječenja analize.prijemnog kao liječnik. metodom već veće uspjehom. Ali to još nije sve: osigurati može bolesnika strane liječničkim tijekom nadzorom. sve obavezni s m o d a t o m sprovođenje krvnu sliku. elektrokardiogram. dana u Želio našoj se ali. koji načinu što li su im se se donosi koristiti kod nas završili dobar tom bilo s p r i m j e n j u j u i k o d kuče . štetu sažaljenje. Privatni Ali honorar. posayjetovati kako sam o k o m e je slušao i čitao.općenja 69 . postavimo rentgen. organizma. uvjet da liječnik rasterećujuće-dijetnu i sestrinskim podsmijeh. da poznaje procedura. Zapad. bolesnik liječenju o tome se je razišli da je razgovor. praćenje postane liječnik specijalist mora fizioterapijskih Najvažniji je. malo i da liječnika Vi kažete posjetitelji . možemo ambulantno u Međutim.reče d o k t o r S. klinici - dođe o reče.

S.4 0 prosječno - gladovanja učinjen je prvobitne težine. Maše iskustvo suosjećanje. posto gladovanja. postupkom uvečer. O t a c je p o g i n u o na f r o n t u gradu. bio u osmijeh suglasju iz s se j u n a č e ." Uvjerivši se u m o j u ljubaznost i suosjećajnost. mučno izabravši metodu svi liječenja. umirali su susjedi. pokazuje uzajamna I odjel znate. se s težina itd. teškoće privlače. izaziva Još U jedanput distrofične to ćete našim rođena naglašavam ireverzibilne odmjereno gladovanje nikakve vrijeme rehabilitacije. već je ćete što oni koga najpozitivnija mišljenja o liječenju o d m j e r e n i m g l a d o v a n j e m . da ječi. oboljenja. naše s metode pristaše prvim kliniku vrlo brzo p o s t a n u porazgovarajte entuzijasti sretnete ove terapije. u bitno razlikuje da od terapijskog.-a. odlučujući čišćenja tog s korak crijeva bolesnik priprema. Sve koji je dođu to. . lakše osigurati u stacionaru. i koliki podrška snaga značaj za k a o i o n . Bilo nas je četvoro Najdulje s m o teškom zatim je i ona što distrofijom donijeli me bolnicu. 70 p r i n u d n o se gladovanje spontane sekrecije u o r g a n i z m u koji je prešao na endokrinu prehranu. svijesti zasnovane na misli da je n o r m a l n o i d o b r o da se čovjek hrani. podržavaju j e d n i d r u g e . iz organizma. dugotrajno izdržali Maša je porodica ostala gladovanje. jer i nisu t a k o strašne. da i bolesnici čut ćete patološke gladi". zajedno u s mjeri njim. također. elektroencefalogram. kakve da pripremljen za s neprijatnim Sol se daje gladovanje. specifičnosti 25-30 dana. neurologa i niza d r u g i h specijalista. stric. liječe gladovanjem. a "heroju" ne priliči da se žali. prinudnim nikakvoga Ali g l a d . imaju uzajamno gladovanja je i takva i zanimanje. o p t i m i s t i č k o raspoloženje. Stoga svaki bolesnik nastoji biti hrabar. dršću mu usne.. opasno i tko odluči da gladovati gladuje. Odjednom čitala neka primjećujem uzdržanost i kojega se njegovim m u ž e v n i m izgledom i n a š i m r a z g o v o r o m . dana i od Sada počinje fizička trenutka O n a počinje djed. stolice). S. pregleda. se ne osjećam "herojem". hrane. Prekida se uzimanje svih m e d i k a m e n a t a . preživio s a m . vas nije t a k o . Sto se tiče " m u k a od bolesnicima majka. Svratite u se uvjeriti na osnovi naših ispitivanja. M o g l o bi se pomisliti će purgativ i prima klistir i klistir odstraniti iz želuca i crijeva sve otpatke. gube uzrastu. malodušan osjećaja muka razgovor određuje gladovanja Ukupno. na rok je u od Poslije se samo svestranog na kojemu bolesnik elektrokardiogram. što bi po m o m od ove vrste odmjerenim straha g l a d o v a n j e m . 71 . umrla. trebao znati svatko t k o se su obaviještenost osnovni uvjeti bolesnika za i terapije uspjeh i m e t o d i c i sprovođenja terapijskog gladovanja. Obična koje o n a izaziva.s d r u g i m ljudima koji se. bolesnik se počinje osjećati " h e r o j e m " . Sto je s njim? Ubrzo s a m d o b i o objašnjenje: "Ja vjerujem u tu metodu. Rok a Vrše se biokemijske analize (krvi. uzima puis. rada. od trenutka To obično n e m o j t e me smatrati plašljivcem. znamo nastupanja Mnogi gladovanjem i s d i s t r o f i j o m . je blokada i Imao sam 9 godina kad je počeo su rat. ovisnosti kura dana. . želi liječiti odsutnost metode. svatko. s mobiliziraju. Jutro prvoga počinje klistiranjem. govorio mu o biti mišljenju. u Postupno slučajevima 3 5 . želim se liječiti. kažu: "Glad Porazgovarajte s nije teta. a to stvara povoljno ozračje. Ja se ne bojim naprotiv. Poznato j e . da u slabo razvijenim z e m l j a m a tisuće ljudi u m i r e od gladi. razumije se. nastavi: "Stvar je u tome u što s a m ja počela Lenjingrađanin. umirali m o j i najbliži: djece. M e đ u t i m . Nakon dolaska u stacionar bolesnik. " - odricanja." Upoznao sam doktora savlađuje Ali prirodan tu otpor Evo u k r a t k o . s kojima ću vas upoznati.. ali sam moram i bojim otvoreno se reći da gladi. liječnikom. prije svega. Psihološki se to može objasniti a da je ovako: loše. M e đ u t i m svakodnevno ali mi izbacuje već otpatke da. T i j e k o m cijelog razdoblja gladovanja bolesnik j e d n o m dnevno poput povezuju terapijsko gladovanje iznenađuje bolesnika. izučavanja se. Da. osmijeh krivica. Mi kakve p o t i š t e n o s t i . čut čovjekovom organizmu. Mene su s prvih mjeseci. vidite. m o k r a ć e . dozom uzimanje psihološki gorke bilo soli. 12-18 je se se o krvni poziva tlak.-a s našim bolesnicima. promjene one odmjerenog ne u gladovanja. na koji licu nije S. određuje rezultatu u rijetkim bolesnici individualno. razdoblju Dakle. prolazi kroz detaljnu o b r a d u . da plače. koja uključuje pregled kod terapeuta. m a t i i ja. to nije ni o s m i j e h . Kao povećom prestaje troje je u m r l o .

nadzor. . bolesnici također važna u u maksimalno dana usta je j a k o prestanak izmeta p o m o ć u klistira. Kliničke pojava neprijatnog pokazatelje i svježe iz zadaha terapijskog jezik gotovo gladovanja od predstavljaju: nestanak izlučivanja što ipak ipak se kao G ako apetita lica. opisa na svom klijentu? su Sjećate Puškinovih poznatih tifliskih njenog g r u d n o g i vratnog toplica. gladovanja ukusna šale. rehabilitaciju veoma je doživljava izaziva izvojevana pobjeda. navikli. vezu. ima. i očišćen potpuni skrame. razdoblja ima poslije gladovanja). manji. kože. ne isključuje pozitivne rezultate liječenja. Potom se. voće. našim moraju kapljice. Masaža i ovdje veliku ulogu igra riješenost bolesnika da se liječi i povjerenje u liječnika. ovdje je potrebna iznimna pozornost gladovanja. liječnik. ne kao i sve izgled i I koja izaziva gdje i i reflekse gladi. Pravilnost sprovodenja ne veći. o d m a r a j u od "hranljivog d o r u č k a " i odlaze u šetnju. m o r a o t p o č e t i prehrana bolesnika prije pojave tih pokazatelja. Čak i takva sredstva. s može onima nedoumica. i tu je potrebna medicinska sestra. od šipka. Međutim. a a zatim u nekim dolazi "ručak". keksi . Bolesnike ne više podražuje masaža. S o k o v i . Gvečer se piju taj "čaj". voda. resursa i pojave izmeta bolesnikov dan. zatim. savjet izvršitelji veoma njegovih stalno oni su naloga jesu medicinske a ponekad tako bolesnicima. uvjetima. i upoznati načinom našeg liječenja liječnika i d o b r o o d a b r a n a dijeta. Spavaju. osobito u se "pleše" (ili području kičme. kontakt bolesnika Veliki kada je vrućina.dolazi do iskorištavanja vlastitih izmetu novorođenčadi. hrana. zbog cijelog niza okolnosti. uvjetne miris hrane. 72 poštuje u nisu cijelom s razdoblju gladovanja. podvrgavaju tuširanje ne i fizioterapijskim si. ispiru ali grlo po dobro Prije spavanja (higijena mogućnosti. Šetnja traje do 14 sati. Vrši se naročita masaža . smijeh. o b r n u t o . kada se zimogrožljivost povećava. crtaju. p o n e k a d . veselo. završetka boje usta kojima je p o m o g l o terapijsko gladovanje. o s o b i t o a k o se bolesnici poslužitelj doslovce t i j e k o m ove masaže. postupno uključuju 73 nije im stalo do toga da stalno leže. razdoblju opet čaj zube. u bolesničkim se s o b a m a n o ć u uključuju grijalice. Liječnikovi sestre. Večernji sati se r a d o provode p r e d televizorom.3 0 m i n u t a . na koju m n o g i nisu odobravanje. pri čemu kad postupcima se ne liječnika slobodno (dijametrija. raznim d r u š t v e n i m i g r a m a za s t o l o m . Ma prijelaz praznik. "doručkovati". Čak. Oni. sokove. kako na bezbolno i uspješno uvijek laka i protekao proces kao gladovanja. naprosto. se potrebni neobičnim protiv u o b i č a j e n o g čina kao što je uzimanje hrane. Nešto se sada slično zbiva se može zveket p o s u đ a i slično. naprosto Bolesnici što nas su se Budan dobar su u pomoćnici. ne prozračenim prostorijama. (kad spavaju. Prvog dana rehabilitacije bolesnici dobijaju sokove razblažene v o d o m . vrijeme uzimaju u primjenjuju značaj također. Takva se dnevna rutina što iznenađuje ljude koji bolesnici ne slabe. popiju 1. Ako to ne valerijanine objasni poslastice: doći do b o m b o n i . To je opet čaj od šipka Ljeti. jer su ljudi zimogrožljivi t i j e k o m gladovanja. Z a t i m se. omladina pleše. psihološki nerazumjevanja.takozvana "pritiskajuća". započinje kupanje O b i č n o prvih 3-5 prirodne trajna. li kojim Sljedeći hiperemiju dijela. G zimsko vrijeme m o r a j u biti d o b r o o b u č e n i . ili slučajevima m i n e r a l n a voda.k o d dopušta. Bolesnici piju čaj od šipka. postupak. oslobađaju sjećanja na jelo ostaju razmišljanja o hrani. sve što se dozvoljava u d r u g i m bolnicama . M e đ u t i m . p r e m d a se količina vode ne ograničava. o k o 2 0 . p r o c e d u r e i ne šetaju) bolesnici su zauzeti r a d n o m t e r a p i j o m . G šetnji bolesnici izvode k o m p l e k s vježbi disanja.5-2 litre po bolesnici o b i č n o i u šetnju p o n e s u b o c u s v o d o m . č i t a n j e m . u jelovnik. gube apetit. veću nego na njegovu p o č e t k u .). obzir p o p r a t n a k r o n i č n a s o m a t s k a oboljenja. drugi čitaju. vode d n e v n o . suosjećanje. kao tablete ne nesanice. Preko uputstvu Sve dana bolesnici se u pravilu. iz koje s vremena na vrijeme " p o t e g n u " po koji gutljaj. Posljednjih blagovaoni je k o d nas uvijek živo.tj. 13naprosto objašnjavanje. odreći kupanje tuširanje) završeni. pokriveni. značaj od rehabilitacijskog i gladovanja. sličnog jest prvom i pri kraju gladovanja često dana ispoljavaju gladovanja veliku bolesnici energiju. Tu dolaze do izražaja individualne sklonosti jedni služi peru s uživanjem igraju šah.

Dnevna približno. (šetnje. obično od su se završava U hipohondričnost i drugi individualno Jezik san se tog se Trajanje ove faze pojavom to se u bolesnika tlak pogoršanje dnevno). nagli tijekom preokret. lošeg smanjuje se zadah a c e t o n a iz ustiju. lijekom prvog stupnja. P o n e k a d . očituju različitim Gubitak težine tijela brzo se smanjuje i pojave. često se Dnevni znanto gubitak težine je minimalan stanje depresija. m o ž e biti uvjetno podijeljen na šest stupnjeva . neki se bolesnici žale 74 75 . značaj Pored velikog sadržaja vitamina i mineralnih soli. No rutina ista prvih ga bolesnika dana s da rehabilitacijskog postupci. omogućuje procesu. razgovori o j e l u . koji traje dana. poboljšava se boja lica. fizioterapijski rehabilitacije gladovanja. p o s t u p n o smanjuje. poboljšava oboljenja. gubi se Razdoblje Prvi o b i č n o 2-4 izlučivanje pogoršava raspoloženja. vide simptomatike. pri č e m u su "svijetli" početku kratki. Upoznavši To metodikom se stekne sprovođenja jasna slika gladovanja. iznosi acetona Kod iz ustiju. ublažuju ili gađenje. mjeri. 6. intenzitetom između m l i j e č n o . sirovo voće njena i povrće.b i l j n u dijetu. Kod Jezik nekih se bolesnika poboljšanje očituje u valovima. gladi. se grama K o d bolesnika se zapažaju sve veće naslage suhoća i blijedoća kože. trenutka osjećaj ponekad potpuno počinje prehrana bolesnika. suhoća jezika i usana. pojačani te usporenijega popratnih različitih 10. velika. jaja broj da Također razumljivo. kao i znatnoj iščezavaju uzimanja polovini poremećaj meso. takozvane poboljšava raspoloženje. vrtoglavicu. razdraženi. miris. d o k se žeđ o b i č n o povećava. njen je ali se u razdoblje jednak dana i razdoblje poštuju za nekih simptomi kod i bolesnicima tome što preporučuje nakon njega krvi kroničnih s o m a t s k i h oboljenja. se san. radna razdoblja terapija. do i 5. zadah ritma. zatim bolesnika počinje se čistiti od naslaga skrame. u kaše i si. odmor). i gljive. javlja se bodrost. psihotične Zeđ obično gladovanja: (podražaj bolesnike krčanje se gladi). oslobađa Ponekad skrame. Sve to izaziva pljuvačke. "acidozne ili oporavljanje). Te se nakon šetnje. Ponekad nije trbuhu. Nastupa treći stupanj. Kuhinjska sol se p o t p u n o isključuje iz prehrane rehabilitacijskog metabolizma proizvodi. ubrzava Drugi gladovanja stupanj obično (povećavanje se smanjuje acidoze). Od a 3. K o d većine bolesnika zapaža se jedna opća usporenost. Arterijski većine bolesnika pogoršava. prijatnije raspoloženje. noću. nastupa bolesnici o b i č n o osjećaju terapijskog o cijelom p r o m j e n l j i v o g su raspoloženja i provode u krevetu veliki dio v r e m e n a . traje mesni uporaba se otečenost. nadražuje u sve što je povezano s osjećaj dugog i hranom: bola. i dulji. zvuk posuđa i slično. ostaje. pojave. 300-500 bolesnika. aktivan slabost. Značajno se Ponekad.tri stupnja gladovanja i tri stupnja rehabilitacije. može strogo i na glavobolju. u prvoj izazvati zabranjuje pušenje. potpuno osjećaj n e m o ć i . Puis se nešto ubrzava. koji obavjestio s a m d o k t o r a S. nastupa rehabilitacijsko razdoblje. nestaju razni neprijatni osjećaji u tijelu. ostaje "vučjeg" vrijeme kojima apetita. zapaža pada kod brzo bolesnik izvjesno (po 1 kg uznemirenost. poslije čega se. n e p r o m j e n j e n . smanjuje se ili se p o t p u n o gubi osjećanje fizičke slabosti. osobito ujutro. trenuci u kao i pojave pogoršanja a popratnih postaju somatskih sve dulji oboljenja. osigurava tijekom alkalnu reakciju nužnu n o r m a l a n život o r g a n i z m a .). može se s l o b o d n o reći. sluz na zubima. strogo je stupanj njen izgled. alkalnih voda (mineralne). smanjuje se napetost.mliječno-biljni zatim kefir. malo tlak. psihičkog stupanj kod svakog bolesnika. dosta brzo mijenja stanje bolesnika. iščezava. T o n o v i srca postaju zvučniji. psihičko bolesnika. Krvni tlak se bijele ili sive s k r a m e na jeziku. puis usporeniji. bolesnika dnevno. jer i. se pojavljuju nešto snoviđenja. bolesnici krvni bolesniku mnogi pojačava Od nešto ukusnu nemoć. se tijela tupog je povećava kod Težina razdražljivost. puis postaje usporeniji.-a i o n a š e m k l i n i č k o m režimu. dana alkohol Rehabilitacijsko gladovanja. zapažaju Sve se disanje dublje. Treći jednog završetak stupanj dana ili (kompenzacija nekoliko sati. 100-200 grama. dana povećava puis. Obično simptomi Ovaj potpuno hranu. proizvodi (u početku propasirano razdoblja. opće često krize".

očuvanost živčanih i redu. i k o d njih su svi s p o m e n u t i stupnjevi jasno izraženi i blagovremeni. sve su u je u gdje reakcije "mozak" kako se stanju. Liječenje tih bolesnika daje najbolji terapijski 76 učinak. bjelančevina dovodi produkata . i niza uoče bioloških č i m b e n i k a . stabilno. bolesnika razdoblju se u dostiže p r v o b i t n u se raspoloženje. taj raspoloženje čega većini se kod normalnu i dobro nakon postaje poboljšava slučajeva. Meki bolesnici d o b r o reagiraju.2 0 0 g r a m a dnevno). otkrivaju se oni procesi koje u organizmu za vrijeme terapijskog p o n e k a d čak i brže. tlak Jak 2-3 koji je j e d n a k gubi puis stupanj gladovanja. efikasnost liječenja se smanjuje. sve pak. Istraživanja prigovora sudove jedan specijalista. znanstveno ponekad daju u gladovanja. Raspoloženje postaje mogućnost omogućila nekih djelovanju stručnjaka do da su. istraživanja na adresu fiziološkom medicinskih što pokazala upućivanje koji terapijskog plaši se distrofije. u roku približno u proporcijama smanjene ili prevladava razdražljivost. se objasni mehanizam kod koji daju kao i analiza kliničkih promatranja djelovanja do neke gladovanja. oni mjere. stupanj spokojno. Treći normalan. jaku (100-200 grama vrijeme očekuju s Kod nekih. ali se pogoršanje psihičke s i m p t o m a t i k e . Razumije se. otkriju "kontrolni" prognozira zasnovanih negativne Maprimjer. rehabilitacijskog m o b i l i z i r a m o pri pokretljivošću. Sve ovisi o b o l e s n i k u . dostiže apetit Paralelno se povećava i fizička snaga. Može odlikuje svojstvima se daje reći neznatne da i Obično. K o d njih je reagiranje s m a n j e n o . gladovanjem učinka. ubrzanije. stolica u bolesnika prelazi Psihotička stabilan. smanjuje težina tijela (od stupanj 1 0 0 . ili pak. sam to gdje u reagiranja Puis se ubrzava i postaje nestabilan. popijenog Stolica pravilu. neposredno (normalizacija). potpuno utoljuje količinom do 3.-u snaga snagom. brzo se razdoblju razinu u uzeti količinu istim hrane. inertnost. kritički terapijski uspjeh liječenja svakog bolesnika. K o d njih je uspješnost liječenja smanjena. o karakteru njegove reakcije na liječenje. i 6. Ma osnovi tih istraživanja. metabolizmu metabolizma dušičnog 77 liječnik" izučavanju sprovodi bolesnika. osjećaju minuta) obrok. Žeđ hrane. sada klinike. se poremećaja izlučivanje bjelančevina. u kolebanjima. simptomatika razinu. dosta Kod veliku većine Ma drugom stupnju..Rehabilitacijsko Prvi apetit. apetit se brzo povećava. - organizma. (intenzivna treba optimalnom koji počinje i z m e đ u 4. d a n a . tijekom posljednji. predložio u njene je neposredno gladovanjem. zadržava tjedna. obroka Ali glad je i već s koji hrane kroz su prije kratko toga i m a l i jaki soka) (20-30 svaki oštrim malog zasićenost. Meki psihički Apetit bolesnici kod se bolesnika odnose postaje prema H r a n a ih prestaje p o t p u n o zaokupljati. Sada. svi opisani s i m p t o m i o č i t u j u se individualno. m o g u se izvesti neki zaključci koji o m o g u ć u j u da terapetuskog različitih da se. i bolesnika kratkotrajno se. Drugi se je zasitio padala G prva dva dana dana n a k o n p o č e t k a uzimanja disanje je m a n j e d u b o k o . izvjesno soka.. rehabilitacija). težina tijela bolesnika povećava. Tu se energično i n a p o r n o radi na s v e s t r a n o m "unutrašnji gladovanja. Arterijski normalna. inertni se prvog bolesnici ili bolesnici s pretjeranom brzinom osnovnih živčanih procesa. izraženi. analitički potvrđuju naša klinička zapažanja. da bi organizam. Postoje i takvi bolesnici k o d kojih se ne očituju s p o m e n u t i stupnjevi. razdoblja i dalje se izraženost onih stupnjeva ovisi uspješnost stanju odmjerenim gladovanjem liječenju gdje Tamo. doktoru pogledajmo da vidimo istraživalačke laboratorije. Težina kako tijela a procesa. svojem r a n i j e m ponašanju i izjavama. usporeno ili su nestabilni. njihovo liječenje o d m j e r e n i m rezultate i o ili nema nikakva liječenja koje koje kratkotrajne pozitivni rezultati javljaju djelomičnu osjećaju nestrpljenjem U to se vrijeme k o d bolesnika p o n o v o pojačava n e m o ć i rado Raspoloženje nekih najčešće zapaža se promjenljivo. pojavljuje s p o n t a n o od 2. najboljem naše A Reakcija se određuje o s n o v n i m uravnoteženošću. leže u stupanj nakon ponovo krevetu. su bolesnika ti su ali stupnjevi slabo bili dobro To izraženi su s kašnjenjem. - odbrambenih njihovom postoji S. gladovanja. blagovremeni. Kod razdoblje: (astenički). Bolesnici. određene pokazatelji Ta su o broj zakonitosti oboljenja.

kao liječnika. bila se ponekad što se pa i prehlada. razlaganja a to Na s t u p n j u progresivne acidoze p o n e k a d se javlja m u k a . bolovi u t r b u h u ) . osobito ujutro. koja se ranije. povraćanje. prije svega. 79 78 .-15. Kod vrijeme objasniti značaj želučane sekrecije d o b r o reagirali i sa slabom niza d r u g i h pokazatelja. u u serumu usporedbi krvi. d o k j e . veliki u Međutim. brzine m o t o r n i h reakcija na uvjetovani podražaj. vrijeme počinju bubrežni izazvani kretanjem (istina. mnogo rad. naprotiv. može pojaviti krvarenje ponekad se i bolesnika bubrezima kamena. Počet ću od prvih.želio bih da vas. istodobno. Biokemijska unutrašnju istraživanja i su otkrila povezanost Liječenje između bolesnika. gladovanju hranom. utvrđivanje njihove povezanosti s neočekivane komplikacije. iz kade. dublje Sada. povraćanja. sadrži bjelančevine i prejedanjem. da j e . ne zapaža se b i t n o poboljšanje stanja. kod kojih liječenje kolebanja nije imalo koji krize.metabolizma s m o k r a ć o m tijekom svjedoči formacija. i kod dana gladovanja). upoznam i s nekim komplikacijama koje su Češće se javljaju komplikacije u rehabilitacijskom razdoblju. puše s vrlo za refleksa na svim s t u p n j e v i m a gladovanja. za bolesnike reakcijom. (J obično grčevi: bol u predjelu srca. dana). Takve komplikacije m o g u biti s a m o aritmija radu odgovarajućom e l e k t r o k a r d i o g r a m a ili pojava žutice. O n e m o g u biti zakonite i slučajne. bez obzira na strogu s Rezultat kolaps ako naprimjer. Te iste osobine p r o m j e n a bile su zabilježene i pri ispitivanju uvjetovanorefleksne leukocitoze. čira na želucu koji dvanaestercu. svih već na je tih pokazatelja. za pojave alimentarne distrofije karakteristična istraživanja gladovanja.rekao s a m d o k t o r u S. boluju ili u a čira. početku listovima. jakim bljedilom. procesa upoznali zasnovanog predstoji se koji s iskustva. vrlo se rijetko pojavljuju infektivna oboljenja. (J pravilu. izučavanju ispitivanja koji su karakteristični zapaženo je učinka. promjeni položaja Stoga horizontalnog preporučuje vertikalni ustajanje kod iz bolesnika se m o ž e pojaviti takozvani "ortostatički kolaps" (nesvjestica pri promjeni položaja tijela). Prijevremeno progresivna prekidanje u gladovanja srca s uslijed somatskih promjenom komplikacija dešava se vrlo rijetko. zbog čega ili od nje i može Eto vjerojatno. različitih bolesnici. istraživački organizmu razdoblja moguće u nam srčane aktivnosti ili rastrojstvom svijesti s m o t o r n o m razdraženošću. javlja krajnici bolesnika acidozne kod pri ne Iznimku predstavlja kataralna angina. toga nam o m o g u ć i l o je da se liječenje ne vrši "na slijepo". kojih se t r a n s f o r m a c i j a zbiva brzo (tijekom 3. od kod čiste No a k o do transformacije dolazi kasnije zabilježene su u pri krvi. prsti mogu rukama.-u . pri dugotrajnom na gladovanju početi mišići Najčešće se te (30-40 rašireni na dana). zabranu. Dešavaju rijetko). O n e nastaju s početkom uglavnom. krišom padom reakcijom organizma. od kamena izraženo povećanje sekrecionih refleksa. lagano kreveta. s Izvršena početnom svjedoče. brzine kod adaptacije na gladovanje (brzine transformacije m e t a b o l i č k i h sustava na prehranu) uspješnosti terapije. tonički a i pojave zapažaju k o d gojaznih bolesnika. slaboj probavi (proljev. sekrecionih O s o b i t o su veliki neuvjetovanih bolesnika. praćene stalnim povraćanjem. Pri brzoj grčevi izazvani iz se dehidratacijom u d e f i c i t o m kuhinjske soli. potpuna karakteristična odsutnost vrijednosti sekrecionih razmjene početku rehabilitacijskog boluju grčevi. osjećaj velike n e m o ć i . rijetkim poslije u slučajevima višekratnog se Ti grče su patološkog bjelančevinastih O p ć e je p o z n a t o . o b i č n o dobar terapijski učinak. normalnim tokom gladovanja i rehabilitacije . proučavanje kada ste se dešavaju bolesnika. (oko 12. pojave dinamičkih ispitivanja refleksa: šećera kod Pojavljivanje angine higijena ždrijela. organizma k o l i č i n o m u k u p n i h bjelančevina u s e r u m u krvi. daje smanjena količina o bjelačevina povećanju. Ispitivanje empirijski. o tome da nema gladovanja p o s t u p n o smanjuje. Jednako oksidacijskih pokazatelji karakteristične procesa. u razdoblju gladovanja. bazi još znanstveno nepoznato. razdoblja.-5. t i j e k o m cijelog razdoblja zatim žvakači mišići. glavobolja. očituju se u uzimanja hrane našoj praksi. kojih je učinak liječenja bio najbolji. ima za u bolesnika. gladovanja. plinova. koji su bolovali se. time. u vezi koja s nepoštivanjem dijete.

G prije svega. i kojih nije bilo u blizini. Pred Sada on I. Bolničarka novom sigurno. doktorom ne S. simptomatike G slučaju javljaju naše s Počela je se klinička obrada našao momak hodati. Mršav. gigantske tvornice. prijelaz na bjelančevinastu Sve proces te komplikacije. pak. Tu je brižna m a t i sa njoj svojstvenom zna uraditi je svojim rukama nahraniti. Da razumije se. Gladovao mu je dežurni bez bilo liječnik bolesniku. A k o se. liječenje. bilo je zanimljivo. sam klinike već d o b r o znaju i se dodao: ako mjere treba primjenjivati za njihovo otklanjanje. tren šapu. u šumi obilje j a g o d a . nepovezane riječi. činiti izabrati mesa koliko hoćeš. novi objekti. Obično. I usporedo naselju s tim i ja mirno čudima rodio. utopliti. završio svoj naglog pogoršanja se dosta rijetko. S a m o pogledajte do čega je sebe doveo taj čovjek. Položio sa s e d a m n a e s t godina? Razumije se. Ali još pati i d u g o će patiti od bolova u želucu. A on je t a m o je hitao "Što. ušima halucinacija. b u č n i gradovi. za gdje kao ni kupea. pojaviti kada o b i č n o p o č i n j u uzimati bjelančevinastu h r a n u . V o l o đ o m je trebalo ozbiljno popričati.. svijesti: on je buka vlaka. liječi? ideju Od da d u g o će po nevolji p a m t i t i svoj pokušaj da se Od čega tešku je bolovao taj Sibirac? K a k o je samostalno liječi g l a d o v a n j e m .. je već gdje t r e b a biti. A on se j e d n a k o slušajući ljutit glas: liječničkog Volođa. t r e n na d r u g u stranu i. "Rodio s a m se i odrastao u sibirskom selu. trčala profesorom. iščupati se iz običnosti! Ali kako? Knjige ce grozničav izgled. čega? došao na primijeni tu terapiju? K a k o ju je sprovodio? se i pojave Time se. lice kao zemlja. me poučiti! 81 samostalno imao 20 gladovanje! godina. Svoju p r i č u Volođa naziva ispoviješću. sitnog zvjerinja. ne povjerujete da će v a m o n o p o m o ć i . k a o oprljene. Što sam škola i k o m s o m o l otkrivali su mi druge puteve: učiti. u o č i m a . izgubila može sjediti. pred n a m a je ispovijest m l a d o g pustolova. o sebi kaže: "Gvijek s a m bio pustolov.. Omsk. liječnikom već svijetloplave šeta. nadzora se odviše oduševljavali. Ispovijest mladog pustolova Z a k u c a o je. branama presječene rijeke. Radio priopćavao školu. p u t junaka. u bolnici. liječnici razgovor bunilom od u 5.svjetlucanje. gljiva. ne padne. k e m i j i ! Ti ljudi žive izuzetnim. Gpisao s a m fiziku. odlučujte duboko Ta pitanja zanimaju liječnika. je već čvrsto riješio o t p o č e t i liječenje.Kod se šizofreničara pogoršanja s periodičnim psihotičke hranu. Ali ni sam nije čuo svoje kucanje. gladujte. podvige. pridržavao se ni vagona. se liječi glađu. se primjenjivati p s i h o f a r m a k o l o š k a sredstva. i šumna tajga. kada su mu otvorili vrata i sestra ga pridržala da ne p a d n e . se primljen na kliniku za terapijsko gladovanje i u p u ć e n i liječenje. jede. . p o m o ć i . G takvom izabrati se j e d n o m u malom Mogao sam gladiti sudbinu zvijeri zimskom brlogu bezbrižno vršiti s a m o u s t a c i o n a r n i m uvjetima p o d n a d z o r o m liječnika-specijaliste. otišao sve j e d n u . očiju.. netko ostvarivao otkrića u fizici. ž i v o t o m . o u obući. vidu do 7. T r e b a se žuriti.G r e d u . Ali nazdravlje!" zapamtite: govorimo liječenje svima kojima je potrebno takvo se dugotrajnim gladovanjem može kanali... "Gladujte. i nisu Sa m n o m su zajedno Divio lijepim studirali o b i č n i m o m c i i djevojke. Bliže. to nije bio put junaka. bojeći se da Zanosio se. sveučilišta.. kose. Završivši razradbeni ispit na sveučilištu.. Ime On je odista I odista je izgledao kao distrofičar." Dakle. još bliže. smijao. Pod p r o z o r o m vrt. Skini sa zida očevu lovačku pušku . Počela su predavanja. 80 . svijetlih se na s rehabilitacije. s a m se.. razdraženosti. Stabla rastu svuda u o k o l o .poželio s a m m u . Međutim. A ako kakve "Što gladovanja rehabilitacije bolesnici podnose dosta buka. medvjeđe jazbine i naselja u tajgi. p o n o s sovjetske znanosti: Sibirska podružnica Akademije sam znanosti. dana mogu laganiji moraju Volođa je rehabilitaciju. G ušima mu se na p o n o v o pojačavala za zidove k u p e a . bunila. vijesti sam Ijudima-junacima.. ali u s m a n j e n i m d o z a m a . lako. N e t k o je i z u m i o m e đ u p l a n e t a r n e brodove... Ovdje je p o t r e b a n veliki oprez i p o s t u p a n . Ali.-om tiče vašega osobnog liječenja. desetogodišnju ali. raditi. ne poštuje taj uvjet. " Ali d o k t o r S. i komplikacije. u brvnari t o p l o . došao je u Moskvi. međutim. neka v a m je nazdravlje! .i njegom. suhe usne. Sibir je područje velikih kontrasta: veliki." Čovjek j e gladovao. pak. letio je u k o s m o s .

da se na to nikako ne bi odlučio. sve nekako drugu se iz na se ne uzeti nahraniti. pet zaustavio zajedno s a m n o m .misleći da n e m a m novaca.. dospio s a m u b o l n i c u . provjerivši se na taj n a č i n . Novac mi se nalazio u džepu. sam bol. restoran. m u š k a r c i mi se rugali Lenjingrad nisam smio me sjesti je ni dočekao u Pojavili su sam se Trčao sam bojao ulicama. uvrijedilo mi i Z b o g knjiga sam zapustio predavanja. u s zatvorio o č i . račun. me oduševljavao. J e d i n o Dospio novina. ružičaste Flandrije slabim. u u stanju mi se bolovi u t r b u h u . žale se na glavobolju. j a k o se uznemiri i donese mi kutiju tableta nekog lijeka. utisaka. takvom gozbe povrća. ništa ni poštovanja neba poput Svuda naručio dotakao. sendviče. njegova na putu Nakon spominjala Počelo je nesanica. Trpio sam. sliku. prema laka. za poznanstva. našao slab? M o g a o s a m sve svladati! Mene je. napustio s a m studij. me je sam neku u Čuđenje plodnost. majci mnogo novac. Međutim. sam rekao Mati me malo sam jeo. moći sam i da s a m . sam a u s On se u veoma začudio saznavši ručak meni. jeli piletinu. restorana. miris g o d i n u . Moj je prijatelj rekao. hranom. nečeg uvredljivo! kakvo transportno sredstvo. zelenog progonio da na ništa svoj mog ne j e d e m . bolesti. živčanim. od m u k e .P o č e o s a m m n o g o čitati. čajevi.. Prijavio radio joj nije je ni studentskih se akcija. zgrčio sam trudeći se da savladam U dvoranama u Ermitažu. dostignem vratio Na Balzacov sam jesen crna se sam rekord. Počeo sam potrebu 82 za gladovati. g a s t r o n o m s k i h radnji. se prešlo Likovao mora.sjajne smaragdne gomile šunke. se se U i novac. koji također me putuje po Kavkazu. nepoloženi ispiti. svi Zašto m u k e i povraćanja. mnogo u mi dolazio Ranije nikad nisam su na j u g u . smo pred stalno kući. Ja sam u p o r n o odbijao. ali U uobičajeno vrijeme za me je već vozio večeru osjetio s a m putem. ali je ubrzo glad ponovo počela "štipati" pored želudac. Bio je d o b a r i galantan . Osobito Balzac. s a m o d j e d n o m osjetio u sebi snagu i. studij. Počeh ih grudi. dvije. progutah komada. stranice studentskih sam se da razljutilo. Poželjeh Moj uništiti taj trijumf koji se zdravlja". ga. savjetovala mi je da m a l o p r o p u t u j e m . neću Pojavila izvući se Počeo s a m se opijati v i n o m da bih zaspao. kao ljubičastih izdržljivosti. nešto Osjećao svjetlucalo. je njim nisam vrstu snu. kavkaskih restorana. Ja dok sam plaćao ručak. Zene su me žalile. me zbog bilo mene. da ću gladovati 40 dana. sam sviđao da je na Ali. kontakt se. Nije bilo druge . ugostio poznanika Sada hrane. ispočetka: kava. pušenje. fizički više uzimao u svoja usta! Ušli Ijuljašci. našao časopis "gladujte Holandije zaustavih se pred o g r o m n i m slikama: bojama. Već 20 dana ništa nisam u vlak očima Putnici i su pošli mi je u Lenjingrad. U Sočiju s a m se upoznao s j e d n i m čovjekom starijim od m e n e . i o d l u č i o s a m da i ja t a k o radim. a ja sam prolazio mi blagovaona. smatrali je. To Susreti. radi? Odlučio radnih donio sam Shvativši da se otići od kuće. se I kada s a m bio komplikacije žalila upisao i u nije razbolio sam se. kući. se čitanjem i Pao dalje je Utisci su me odvojili od misli o jelu. purpurna boja prolivenog vina. tržnica. U m j e s t o da polažem ispite. kojima bih bio putujemo u Anapu. sjećam. želio Pošao ga. Balzac stvorio naviku došlo je Mati ipak jaki me do je spava ni najviše četiri sata. slabost u radi podsmijavali i sklonio se u jedan ulaz.. Vratio studiram Jedan Bilo sam je sam da od se koji s a m udisao radi m o g novog prijatelja i radi provjere svoje M u k a mi je bila od t o g a mirisa. r u m e n o voće. nudeći i da s a m drugova n e d o u m i c i što da radne akcije htijela da vidio s me s r d a č n o da im se pridružim. sam čak se i kao kad u bih studentskih d u g o v a . dućani. suputnik.pobjegoh iz Ermitaža. s jakim vjetrom. autobus planinskim . drhtavica. objavim sjetih se o n o g u m o b o l n i k a što je u Tretjakovskoj galeriji udario n o ž e m Rjepinovu Uhvati me žderanja. s a m o snaga člankom izdržljivosti. od nagovorio bio zajedno more. je sa iznenađivala muškarca d r u g i h : ako ne j e d u u uobičajeno vrijeme. Taj mi se savjet d o p a o .. Na Poželio kiosku sam se dokazati da naprotiv. U t o m t r e n u t k u Razumio zaboli gutati sam grlo. T r e b a l o je dati sve kolokvije i ispite t i j e k o m prvog polugodišta. da Saznao s a m . jednu. radim. Gomilali su se Sto jednu iscrpio. tržnice. mrtva priroda . razvezivali t o r b e . planina. zaprepaštavala je bilo krivo što se nitko ne divi m o j o j izdržljivosti. sam To na me nekim je jako ispitima. da j e d e m posljednji p u t . što ne plaču.

Ipak. koja mu je dojadila. upućenim pitanja nestabilnima. je srednjeg rasta. Jurij njegova svrab. vikati. se Nedavno. M. i brzopletima u i. reče se Ja nepoznato prezime) je gladovao 36 dana. mlađa B r a t u je sestrica bolovala kako. telefon. eksperimenta. Ali ne svog stanja. se. da ispita na sebi novo terapijsko S a m Jurij je svojoj 3 2 . krišom noge i lice su joj bili pokriveni c r v e n i l o m ." dežurni bolesnik nazovite na kućni broj. stigoh na do kolodvoru. Mlada učiteljica 84 gladi" na osnovi a l i m e n t a r n e distrofije. ali ništa nije p o m o g l o . b a c i o negdje evo. Jurij je čvrsto riješio da samostalno izvede eksperiment: 40 dana. Nakon nekoliko je dana rehabilitacije Bolesnik je u Botkinskoj s bolnici psihička "psihoza razdraženost prošla. pod nadzorom Bio je to poboljša nedovoljno k u l t u r n i m medicine. Ukućani su ga svezali i pozvali hitnu rehabilitacijske dijete. I Jurij je inženjer. godini p o č e o osjećati slabost. oboljenja i u n a k o n što se njezin jedini brat oženio i preselio u Moskvu. t a k o mi ih je žao. imao bi bilo u klinici.. 36. 85 . tek su se nedavno vjenčali. da će terapijsko gladovanje p o m o ć i sestri. Često bi p r o m a t r a o crteže u knjizi o ukusnoj i zdravoj hrani. a on Uzeo je o d m o r . Mogli su me razumjeti s a m o u Nikolajevljevoj klinici. jer s a m znao da će me s a m o ovdje razumijeti i spasiti. i ja se zaputim u Moskvu. nije strpljenja. usred noći. To nerealna predodžba o sebi. fantastima.-a Volodin zazvoni radim?" " K o j e m J u r i j u ? . tako činilo je bila nimalo nije išlo nije po bilo "klasičnoj krize. Niste se obratili na pravu adresu. elementarne i njegovo stanje.. da treba dugo kulturan čovjek. J u r i j Sergejevič će v a m sigurno p o m o ć i . p o t p u n o zdrav. profesora Pomognite Nikolajeva odjel opsjedale dana apsurdne poslije profesore. otpušten dijagnozom je nekud pobjeći. da bi se spriječile m o g u ć e komplikacije. ali je teško doći do klinike. on na i preći 40 apetit.J u r i j (on mu je zlo. sigurno Žena mu im. nisam ga više sam imao doći Nastojao osnovne škole u M u r m a n s k u osjećala je da nikome nije potrebna. sestri se želio na pomoći. vaše klinike. Ništa računu. za to: da je odgladovao uspješno završenog crnomanjast. sam liječnik. p o m o g n i t e n a m . dražili ga mirisi. A k o v a m je n e t k o bolestan. J u l i j u je j a k o loše! Zbunjena s a m . " Saznavši bolnice. Što da da ne uspije potćiniti razumu svoj instinkt. ne snađe s a m na osnovi opisa te m e t o d e i gladovati. vjerovala O s o b i t o joj je to osjećanje teško padalo Počeo je čitati kožna medicinsku odmjerenog i druga literaturu. asteničan. razmišljao je o n . da je visok plavokos muškarac. u djetinjstvu On je imao od razloga dijateze. Svoj k o v č e g s a m snage nositi.. ženski "Pomognite liječnika. opis slučajno terapijske metode kako njome uspješno liječe o v a m o . Liječila se.. Jurij se počeo bacati. potpuno su ga kako kada se se. sam bilo nije se eksperimentator: loše da se njegovom m o r a o pojaviti izmijenilo izgubio. na morali vezati. dovoljan razlog djelovanje.Počeše užasni. izrazio po Stanje je sokova Juriju misli. gladovat će bolje se Naravno. ljudima treba poslužiti kao p o u k a d r u g i m a nestrpljivima. m o l i m vas. stalno ju je m u č i o nesnosan bilo t e š k o gledajući djevojku češući razdire kožu do krvi. prebačen ovdje govori besmislice. Stalno je osjećao potrebu za hranom. govori da je moralo situaciju. se duboko nesretnom. Prvih dana rehabilitacije zahvatilo ga je bunilo i imalo je buran t o k . "Izvinite. neizdrživi bolovi u t r b u h u ! T a d s a m se prvi put uplašio. pokušavao pomoć." Volodina priča. uzbuđen u našoj glas: klinici. glas . red. se dan.reče muški Jako je bunca. već toga što me tudi ljudi o t p r e m a j u u bolnicu u Lenjingradu i što n e ć u m o ć i dokazati da izvodim eksperimet. Ponaša slučaj nije Čuje jedini. svoje zdravlje i otkrije način liječenja za sestru. Zar Greška Jurija M. neuobičajeno. nam.upita dežurni liječnik. mršav. shemi". sličnim njemu: govoreći o t v o r e n o . Ni izbliza nije izgledao zdrav i jak. Uzimanje strašno "S vama slučajno. jak. pozovite "hitnu". Bolesnik je t a k o razdražen da s m o ga uspaničena. Z a t i m n e t k o drugi uze telefonsku slušalicu. Ruke. gladovanja. psihijatrijski Botkinske požurih telefonirati t a m o i upozoriti ih na n e o p h o d n o s t stroge je počeo gladovati je samostalno. profesore . rehabilitaciju. zatim 40 dana čekati na rehabilitacije. Razdraženost se očitovala sve intenzivnije. J u r i j je naišao je saznao povjerovao. počeo prividala mu se. da je.

njih. svjesnog barbarski društveni poliklinike. zašto je i za u p o t r e b n o gladovati koje nam liječenje. nije su mogao mu raspoloženje. njegove maršrute. pojavljuju Savezu sustav i nema Maše zdravstveno prosvjećivanje široko rasvjetljava napisi o metodi terapijskog nema je na gladovanja. Čovjek ciljeva mora svjestan određenog za putovanja. masaža. sustav. "psihoza n e k o g v r e m e n a p o n o v o bi ga snašla ranija nevolja. dan osjećanja "kušam" razmišljanja dijetu i za vrijeme e k s p e r i m e n t a gladovanja.).gladovao je u kraćim bi D. sačuvale gladuje". tajni za odgoju na U probleme m e d i c i n e i znanstvena otkrića u svakoj njenoj oblasti. svega š t e t n o g . državni liječnik je koje Propedeutičkoj Bio je mene univerzitet posebnu prošli jer mladi ukazana blagovremena D o b r o je njim i pratio sprovodenje analiza. zdravljem Postoje putem i prava nas je pitanje Zašto mogućnosti besplatno vezi se sa zdravstveno izlagati pruža svakog nanosa. ignorirajući Uostalom. eksperimenta neprimjetno. gladovanje koji domovi prosvjećivanje. nadražujući sekrecije peristaltiku osnove do se razdražljovost. od prljavštine i hrđe. poštivao sustavno spontane unutrašnje Kao sva pravila. u kod i kuće. medicinski stručnjaci 87 . U p o č e t k u ga je gladovanje privuklo instinktivno . je s m a t r a o da povećavati našao bdio on i stalno je se dugotrajnom prim. nakon gladovanja on se D. počeli dezorganizacije. su sa z a n i m a n j e m izučavali slične eksperimente. opet bi gladovanje mnogo ih da i. P r o b l e m o m gladovanja D.U č e m u su bile greške te dvojice "entuzijasta gladovanja"? Zašto se pokušaj liječenja g l a d o v a n j e m pokazao tako neuspješnim? Voloda je gladovao a da uopće nije primjenjivao higijenske Produkti p r o c e d u r e (uzimanje vode. koristilo. nazivao Makon bez u nad razgradnje . prehrane. je piti. pojavila alimentarne distrofije. mene osobno. klistiranje. se zanimao još u mladosti. Međutim. im i nadzora ozbiljnih izvesti s a m o j e d a n zaključak: samostalno. uslijed čega je došlo do samotrovanja. Danas ti nekulture 86 i slučajevi "samoliječenja" a prije poslužiti godina lakomislenosti. Kod stacionarnim klinici smješten su se koji najzad. o r g a n i z a m nije m o g a o koristiti svoje resurse. klinike. apatija. inače bi se sve završilo t r a g i č n o . ali je pretjerao: želuca. uzdržavati. Kao biološku m a š i n u . Prvi cilj je osigurati sasvim biti će ono mu vrijeme i mir mi da bi se očistilo ne od građana p r e m a s v o m zdravlju. zasnovan bolesnike. Iz ta je osnovi još dva slučaja m o ž e se liječenje bez je literature. nadzora liječnika. je je su naprotiv. njegova put nazvao e n d o k r i n o m sustavu. razjasni radija. M e đ u t i m . u endogene kojih jaka dolazi dan. Jurij uzimao Došlo njemu prilikom gladi". Jurij nemoguće samo još što su na oni i dobro sprovoditi gladovanjem je. rokovi u gladovanja D u g o je 1. se se jesti poremećaja procesi " p r o l j e t n i m praznikom".-ove To su bilješke. i periodima. što se m n o g i bolesnici žele osloboditi nevolja p u t e m gladovanja.taložili su se u n j e g o v o m o r g a n i z m u . 21 nemaju poremećaja kardio-vaskularnom D. konzultacije. Sjećam se j e d n o g od Bio s a m tada student m e d i c i n s k o g fakulteta i o s o b n o sam poznavao pisca D.sličnog fanatika gladovanja. "čišćenjem". da se tiska. biti Danas posljednji svoju odlazim u " Z e m l j u g l a d i " . i i zadaća. MQU plašio podvrgne gladovanju prev. diskreditirati samo kao metodu primjer poboljšati svoje zdravlje. Drugi štetu. č e k a o šansu uvjetima (Moskovski sobu. su liječnika. isprljanu u procesu rada. Me č u d i m se. mogućnost medicinskog "Dnevnik čovjeka "1. vježbe disanja). osjećam nikakvu o s o b i t u m u k u o d nezadovoljenog apetita. u nedovoljni. rezultat. Voloda pomoć. Ciljevi i zadaće su.m e t a b o l i č k i otrovi .-a . propagandni: štetan ni za i pomoći prošao ako eksperiment ako mi drugih ljudi ne nanese bude žele onda neće druge. opasnosti mogu 40-50 svako onda dan milionima mi je televizije. i to mu je uvijek loše donosilo olakšanje: Svoje počinjao ali nestajao zamor. zdravstvenih zaštite me misterija. Uslijed t o g a .. odvet ću svoje tijelo u *'depo-kliniku". purgativ do čini 21 se. ozdravljenje zdravstvene ćudi sva kod osvježenje vlastitog o r g a n i z m a . Navodimo odlomke u tog dnevnika. stoga se u tisku Sovjetskom cijeli odnosa način. terapijskog gladovanja?.

koje ja poznajem. voda dan pomaže neprijatnim u e k s p e r i m e n t ocrtava moje svratio užasno mračnim veselo od tonovima.Pogledajte. a hladna mi se ogadila sredstvo za me ja prsti trpim. kad dan ću u tako gladovanja.. krevet. laki sada oblaci 10.prijelaz raspoloženja od 2-3 Pješačenje . Rješio pojasa i lakoća. u Smrzavam borbi se s se. ali ja to brzo potiskujem. gladovanja. fantazija. uzmakoh uživanje: Navrati hladnom neobična vodom. Nastupaju sam se ali liječnika uzimaju za analizu. dan prostorima takav taj praznik očišćenja me K a d bi se takvo raspoloženje m o g l o trajno zadržati. do I. iznenađen. dana.. u svoje zalihe. . korist. Gladovanje već čini svoje. Počinje dragosti stabilne stabilno.. naprotiv. zapažamo tijekom Večer. svijetlim. tiho jutro kako sutra 89 kao da ideš po s k l i s k o m p u t u i možeš pasti svakoga trena.Sto? Gimnastika? N e m o g u ć e . zlatnim svijesti. . gladovanja. kao evo. Laka gimnastika osjećajem.2. kad. kako je. sam sa plove podsjeća buduće jedanput gledaju 88 prozračnim poslije kiše. koje se talože u n j e m u u razdoblju obične prehrane. svaki Jedini svjestan Uskrs Osjećam čovjek u se mom pruži. M e đ u t i m . pred kraj osjetio lak zamor. Vratio kilometra. sve to povećava vrijednost preživljavanja u sam. nikako kako ne se ovaj mogu inače kao i dubokim 3. raditi. on još i piše! I u o p ć e ne liči na čovjeka koji gladuje! Vi kažete A da kako uvijek onda pribjegavate shvatiti zloćudne kronično gladovanju koje kao iskušanom trbusi traje i. sve je d o b r o . Danas se gladovanje završava od v j e č n o m t r u d b e n i k u . 14. u vidu terapijsko.reče on s d o b r o d u š n o m šaljivošću. o s j e ć a m se izvrsno. dan gladovanja. umijem pred prijatna profesor: profesore. gimnasticiram U u krevetu glavi ustajem. pisao i pisao. vedro. San od povraćanje. da Njima u se. S a m o bih pisao. dan 5.Izvanredno! . hladnoćom. disanjem Hladno mi je. dan gladovanja. jer se čisti od štetnih tvari.pet čaša. pobjegoh veselo raspoloženje. začudio stolom. dubokim. dan gladovanja. " g l a d n o j zemlji" ponesenost". s i neupućenost! "probaviti" Danas je mnogi. kao Bole i Eksperiment pretvara Tri dosta neprijatno mi krv u s putovanje: o d r e đ e n o mi je da p i j e m v o d u . to me samo malo zagrije i poboljšava raspoloženje.Otkud. liječnici. i kao i svim i smrtnicima.još j e d n o m reče profesor. pišem kao rijetko se do mi je dobar. godina činjenice otekline. liječnika. na preopterećen odmor. užasna s m r t ? Jedna gladovanje. Ranije nije da nisam lišeno nekrologe. još niste umrli? . . dan gladovanja. ravnoteže. drugom organizam hladnoćom toplina. Prošetao prijatno. životu U makar svojem njihova mi o r g a n i z a m godini. ali lake mi je boležljivosti bilo "sunčanu sam bezbrižno kod raspoloženje. takav i izvrsno. raspoloženje o d v r a t n o . Vratio s a m se sa groblja: u m r o je jedan od profesora klinike. i čovjeka osjećam g o t o v o sve vrijeme. nije se zalagati Danas za to je da Uskrs. Međutim. jasnost patološke je a stvar druga napuhnuti koje krajeva. osjećanje nastupa od 8.Da sigurno je m a l o povišen poslije gimnastike. sam se u boriti s Ponekad Brzo i. o d l u č u j e m da j o j p r i b j e g a v a m . lakoće raspoloženje. kada kratkotrajno organizam slučaju gladovanje. sjedi za će vidjeti iscrpljenog "isposnika" bodrog primijetio sam kako kako se pisaćim kada je sreo veselog. se uspostavljati svježine zdrave Osjećanje mirno Iskustvo u tijelu utučenosti. utisaka. ima ogromnu To je razaranje. dežurnim. 6. u na osjećanja. organizma pokazuje gladovao tako d u g o i stoga mi ovo stanje novine. zanimljivo. radna sposobnost slaba. domaćem gladnih kraju i ne na lijeku. gladovanja. 4. Do t o g je vremena stanje bilo nestabilno.. . istroši sve može ni uspoređivati! U p r v o m slučaju organizam trpi o g r o m n u štetu. izgleda. to je već suviše! Bez brige profesore. ne eksperiment zaprepašćuje bi bilo lako živjeti. opće pravo i me zahvati t u g a . slušao sam 12. . eksperimenta. vidio suze rodbine. A u o p ć e . učiti! .Izvanredno! Hajde da v a m p o g l e d a m puis. n e k o nezadovoljstvo. injekcija. ivicama koja Misli. . oko najzanimljivija sa šetnje. potpune iscrpljenosti. mjesecima to se godinama. Težina se smanjuje.N o . Ja to zovem "čišćenje"? 11. m e n e jedan Očekivao je. hranom. oduševljen. .o r g a n i z m u .

žena. tijelo žudno traži hranu i rad. restorana. postinfarktna cerebrastenički kardioskleroza. Osvježeno p o s t o m . se. cijeli način prehrane bio je usmjeren ne na rehabilitacije dobijao sokove i p o t r e b n u dijetnu h r a n u . Iz a n a m n e z e ^ bolesnika saznali s m o da je o n . hrane. jer s a m poboljšao o p ć e stanje svojega zdravlja. što je su Inače Dobro dana. crijeva. "Uostalom. 14 relativno ukupno ^ Anamneza .A što d r u g o ? O d r e ć i se banketa.. gladovanja "punačka" u jelu jedno.zašto m e t o d a . učinjene greške m o g l e još više upropastiti bolesnikovo zdravlje. liječnikom Ona se Neće Ona ona misli nađe zdrava. i Dogovarao tekućina. uzimao alkohol. dobijam povećava čini s v r h o v i t o m . da se već bezuspješno primjenjivali Preporučio mi je piletinu. (odlazak na sahranu). sada onoj oko d r u g u terapiju. radi p i o je m a l o vode. N a p u š t a m kliniku. godini takav "buket" bolesti. samo bila raspoloženje. da sam jer se sa se profesorom mu da osnovi su na nikakvu ponudili na o dijeti. 91 . 2 čistio nije se redovito k u p a o . zagrijavanja..podaci koje bolesnik daje liječniku o ranijem stanju svog zdravlja. a kad se vrati kući. povraća. ( N e o p h o d n o s t svega toga bila o njoj s m o saznali na rezultatu da je to kratko se iz t o g a eksperimenta). što vodi s m a n j e n j u d n e v n o g obroka hrane. prije svega. od nije n a k o n g o t o v o pola Svakako. iluzija. njemu nisu znali E k s p e r i m e n t pisca D. uzdržavanje i dalje ukusne smršavi. poboljšavao o p ć e nije održavala t e m p e r a t u r a p o t r e b n a o r g a n i z m u koji gladuje. nadzorom. zrnce o onda svako stoljeća. njegov e k s p e r i m e n t bio je potreban organizmu koristan doprinos e k s p e r i m e n t za m e n e o s o b n o i za znanost? Za m e n e je bio d r a g o c j e n . Svaki p u t . na grama. koja podvrgnuti nego vratiti lijepu ne želi Znači. desi želi se se kojima se primjena terapijskog pred liniju. u s v a k o m k o n k r e t n o m slučaju treba. k o j e m u je sunčano rosno j u t r o razvilo nježne latice. terapijskog da je u gladovanja. neprijatnih e m o c i j a je nepoznata. poštivati da će. znanosti: malo i terapije. utvrditi: je li p o t r e b n o gladovati i je li m o g u ć e gladovati? Na Među neku naša njima vrata su i kucaju oni mnogi ljudi koji koji su žele iskušati tu metodu. kada je riječ o p r i m j e n i terapijskog gladovanja.gladovanja nije p o m o g l a t o m s njegovim životom. u starom Rimu. rehabilitacija. jer gladovanjem izgubljene k i l o g r a m e ubrzo vraćaju starim n a č i n o m života. Sve se to pokazalo i pokazalo trajao eksperiment 90 Mada je D. Izvagao sam organizam bilo v o ć n i h Rekao sam sam ne prima i mi ništa ne prethodnih hranu čaj sa dijeti 700 mi drugu Mije sokova. Imali s m o i ovakav slučaj: došao n a m je bolesnik D. Međutim. jaja i vino. i ni bolesnici. lako. ograničiti ni kojoj dnevno 400 grama. . tjelesnim od vježbama. procesima predstavljalo je stvaranju bilo m n o g o pluća. p n e u m o s k l e r o z a . klistiri. treperava kronična aritmija. saznali smo da je čovjeku da sačuva svoje zdravlje? gladovao u k r a ć i m v r e m e n s k i m intervalima . prijama. lišiti sebe zadovoljstva koje n a m pruža u k u s n o jelo?" Takvi se ljudi ne trebaju liječiti gladovanjem. zadržati Privremeno gladovanje čini joj se lakše kad jednom kaže težinu. sam gubio gladovanje. A ipak je d o b i o u 6 8 . prostoriji se gimnastika zaštićen D. " U o s t a l o m ." D a m a priznaje da se t i m e služi kad odlazi u goste. koronarna emfizem insuficijencija. tako su postupali patriciji promuca novopečena Rimljanka. neophodna koji su ga sustavno u bio kontrolirali. i oni. skidao kilograme. Jednom riječju. Sto je značio ovaj A za znanost?" Sada. se primjenjivala samo ni masirao. sindrom. se. entuzijastu i koristan znalo vrlo nove terapije g l a đ u . uputstvima. kao pravila. Sada bih proanalizirao već mnoga samo pod taj slučaj s gledišta prakse Prirodno. rehabilitacije. s d i j a g n o z o m : cerebralna arterioskleroza. mislio da je je. pročišćavanje organizma. d r u g o ni n a k o n kure liječenja. ljutu hranu..počinje treba tako 14.-a nije se sprovodio p r e m a liječničkim njihovim D. T i j e k o m djelomično i liječenja.. Bolesnik nije povremence samostalno gladovao. j e o m n o g o mesa. eksperimenata dobro dan šećerom. a m o z a k je sličan cvijetu divlje ruže.od 3 do 8 dana. njegove funkcije apsorbiranja. osim ukusnih uvjerio. a zatim je prelazio na o b i č n u p r e h r a n u . u m o g u odgovoriti t o m koji gladuje. i liječnici On nije grešaka. t i j e k o m 40 godina. To je navodilo na razmišljanje Upoznavajući se dalje . ozdravio.i takvi načini kao što su purgativi. postoje smanjenu ona . Zanimljivo.

poboljšanje, već na uništavanje zdravlja. D. šef cijeloga života kuhinje. Bio radio je, kao konobar u izložen u biti, metode, Tom o dakle,

Nevolja je bila u t o m e , što je restoranu, a žena mu je kojima bila nije iskušenjima,

mnogim

m o g a o odoljeti. T a k o je život toga čovjeka, pristaša zdravlje, polovinu ali nije shvatio stroge tog bit postao "tragedija prehrane". usvojio ali nije je samo njezinu značaj Kao prvu druge također Danas s a m ovisi vrsti oboljenja, općeg za stanja svakog za vrijeme drugih činilaca karakterističnih slušao razgovor m e t o d e terapijskog gladovanja, on se nastojao boriti za svoje (neophodnost gladovanja), dijete). pitanja i shvatio

Glava III Naši bolesnici

polovine (poštivanje (Jopće, zdravlja, rješavanje godina

nesretnom entuzijastu

je bilo beskorisno gladovati. starosti

između K., koja

dvije će

bolesnice, sutra biti

u

blagovaonici, kući,

ručka.

Bolesnica

otpuštena

savjetuje bolesnicu koja je još na prethodnoj obradi. "Naša bolnica - govorila je K. glasno i d o b r o ć u d n o - upravo kao da je stvorena za živčane kao što s m o ja i ti. Ovdje su svi živčani. A ova

bolesnika, i treba biti prerogativ liječnika. Ali t k o ne smije gladovati? Praksa utvrdila je liječenja spisak bolest njene gladovanjem, oboljenja, To u su: čije kako je naša pluća izražava tumori: ili ciroza kirurška tako u u rak, jetre i i ona u svijetu, stadiju; žlijezde i i povećanju neka je gdje liječenje metodom štitne naglom sarkom, specijalno bubrega; mnoga gladovanja

nova što će doći na m o j e mjesto, ona nije živčana, o n a naprosto i m a čir na želucu, to nije naša bolesnica." Ja se slušao nehotice o s m j e h n u h . klasifikaciju. "Nisu naši bolesnici." Koliko s a m su mi puta toliko sličnu "Što se uzbuđujete govorili

kontraindikativno. Bazedovljeva povećanje druga metabolizma, potrebna zloćudno organska oboljenja apendicitis, si.; velika

tuberkuloza obliku se koja i

akutnom

izraženom pulsu

(uvećanje

funkcije, oboljenja; kirurška krvi -

puta u a m b u l a n t i - to nije vaš slučaj!" I bolesnik bi, u pravilu, bio u a m b u l a n t i o d b i j e n . "Nije naš slučaj", govore cesto i suradnici klinke za čiraše, hipertoničare i druge s o m a t s k e bolesnike koji se žele liječiti k o d nas. "Nisu naši", tj. ne pate od živčano-psihičkih oboljenja, već od oboljenja unutrašnjih o r g a n a , zglobova, kože, ekstremiteta. U svjetlu razgovora, povijestima podaci samo, o u bolesti koji s a m m a l o č a s č u o , p o č e o sam razmišljati o tijekom Ima ima 25 godina moje prakse To Ali, u u u su ih više od sedam o čira, za tisuća. skupljenih s

ubrzanom

buljavosti);

Adisonova

bolest

endokrina hitna oboljenje

zloćudni intervencija leukemija; hitna ciste, kod

drugo

liječenje; mnoga akutna akutni i

oboljenja gdje zaplet je

centralnog potrebna razne

živčanog

sustava;

intervencija

crijeva,

neoplazme unutrašnjih organa

iscrpljenost,

osobito

starijih osoba.

Kontraindicirano je,

primjeni terapijskog gladovanja. bolesnicima tim istim u astme. psihu i bolesnika, njihova terapiji znaju da fasciklima, krvnih

također, terapijsko gladovanje za dojilje. O d psihičkih oboljenja, o v o m s e m e t o d o m n e m o g u liječiti s i n d r o m i pri kojima se ne može uspostaviti bolesnika. kontakt s bolesnicima i njihov liječenje svjestan odnos prema liječenju. A p s o l u t n o je kontraindicirano

raznim

psihičkim podataka od organa

promjenama. zatim probavu,

koliko liječenja slučaju slučaju

učinkovitosti

gladovanjem gojaznosti, bronhijalne Liječeći vrijeme,

slučajevima

oboljenja sudova,

oboljenja

gladovanjem

maloumnih

mi s m o s v e l i k o m stanja i liječile, između

pozornošću, da i mnoge

za sve to su se pri popratne bolesnika 93

pratili

somatska

konstatirali

rasterećujuće-dijetnoj Liječnici 92 dobro

istodobno, "naših" i

bolesti naših pacijenata. "ne-naših"

postoje boluju

i od

"granični", i i psihičkih

tj.

bolesnici moždanih Ti se

koji Takvi

se su,

nalaze sudova.

na

granici Nju često na se

između koji prate brzo slabo osoba,

izvršiti u

samoubojstvo. smislu, patnje od

Nesnosan je

svrab djelovala

i

odbojan pod

izgled

njenog ali

somatskih hipertonija zamaranje, sjećaju pročitanoga. na blagajni

oboljenja.

naprimjer, obično u

bolesnici žale

unakaženog lica izazvali su taj pokušaj. To nije bilo psihičko oboljenje strogom bolesnica bilo utjecajem mogu afekta, dugotrajne kojeg somatskog oboljenja postupno

arterioskleroze stenokardija. česte

krvnih

bolesnici

glavobolje, iz nedavne

slabljenje

pamćenja teškoće

(osobito

izazvati ozbiljne p r o m j e n e u psihi bolesnika. J o š od v r e m e n a Mateja M u d r o g , klasična je m e d i c i n a učila da treba liječiti ne bolest, već bolesnika, zahtijevala je da treba uzimati u obzir ne samo ne somatiku, pravo jednima već i živčano-psihičko uskim na i stanje. i i Eto zbog čega eto se liječnik čega nema i ograđivati i profilom "naše" jedni se specijalnosti, "ne-naše". drugi zbog liječiti

događaja

prošlosti), imena, kod

zapamćivanju

Bolesnici i ostalo.

zaboravljaju Osim

prezimena njih se

poznatih zapaža

zaboravljaju gdje su ostavili ili zametnuli stvari, zaboravljaju uzeti kusur toga, takozvana malodušnost, mogu To je koja se izražava u plačljivosti pri navali osjećanja; oni ne gledati f i l m bez suza, popraćeno se povećanom ako su u njima dirljive epizode. a ponekad i razdražljivošću, simptomi ili

m o ž e m o dijeliti

bolesnike drugima,

Dužni s m o

čitati ili obično

pomagati

mogu

o d m j e r e n i m g l a d o v a n j e m , osobito u slučajevima kada bolesnicima ništa d r u g o ne pruža olakšanje. G ovom poglavlju želim ispričati koji o nekoliko su zanimljivih od slučajeva i

plahovitošću. Odmjerenim Psihičke gladovanjem često spomenuti pojavu mogu znatno raznih ublažiti ili p o t p u n o ukloniti. traume izazivaju pogoršanje s o m a t s k i h oboljenja, č a k i o n i h koja, crijeva oštro se odražava ona naša ima na prvi pogled, nisu neposredno srdžba i uopće da svi i njen utjecala vidovi druga muž na

liječenja Dakle,

gladovanjem počet od ću kojih

bolesnika od više mojih od još gdje

bolovali sa od riječ,

psihičkih

somatskih bolesti. pacijenata boluje živčano-psihičkim šizofrenije raznih s u oboljenjima, oblika. ...Šizofrenija... predodžbom koji su o zauvijek Nedavno "žutoj otišli kući" iz zastrašujuća tumaraju ljudi. blijede Tragedija povezana tragedija sjenke maloumnih, polovine

ni povezana s rastrojstvom psihe. T a k o , naprimjer, na funkcije želuca i uzbuđenje, često emocionalnih oboljenja. naprezanja; izazivaju Ta čireve, spazme

Jedna

bolesnica drugu

neočekivano je

saznala

već više g o d i n a crijevu.

obitelj.

psihička t r a u m a je

života

osobnosti,

nju t a k o da je oboljela od teške neuroze i čira na dvanaestopalčanom Liječenje g l a d o v a n j e m p o m o g l o j o j je da se izliječi i od j e d n o g smo, ne j e d a n p u t , gojaznosti, ljudima, i na obrnutu primjer, sanjivost, za ne i sliku: dugotrajna se za somatska povećavaju želje bliske da se za ljude, čovjek i od d r u g o g . Promatrali s teškim oboljenja neizbježno utječu na psihičko stanje bolesnika. oblikom s postupno rad, simptomi depresije, mlitavost, K o d bolesnika

porodici, teško naslijeđe, strah za sudbinu potomstva. Koliko je to daleko od suvremenih predodžbi o šizofreniji. Posljednjih mnoštvom, u desetljeća tom terapijski području arsenal potpuno psihijatrije novih obogatio se psihofarmakoloških Boravak u i "prava" rad, na

sredstava, što je b i t n o izmijenilo profil psihijatrijskih bolnica. njima je postao m n o g o lakši, rokovi su se smanjivali. Drukčije izgubljena s stvaralaštvo. Međutim, liječenja, dobija se doziranje, brz bez obzira su počeli ali na nesumnjiv sumnjati sposobnost u na uspjeh njegovu reakciju, Organizam a se i gleda na šizofreničare. na život u Vraćena društvu, su na im bolešću, pravo

odsutnost

komuniciranjem Liječenje Teški Jednom 94

gubitak zanimanja pomaže, pojaviti mlada

složen

društvene d o g a đ a j e , u m j e t n o s t , odmjerenim o s l o b o d i suvišne težine, psihički je u duševnu

gubitak u m n i h sposobnosti. samo

gladovanjem mogu se

medikamentoznog svemoguću se snagu: na privikava

nego i svih tih s i m p t o m a psihičke depresije. kod žena kožnih koja je oboljenja. pokušala bolnicu došla

liječnici smanjuje

simptomi

učinak,

kratkoročan.

mu se

uslijed toga se 95

smanjuju posljedica

i terapijske m o g u ć n o s t i doze što, To na organizam.

nastavka te vrste zapravo,

liječenja. ne

Bolesniku prolazi bez i

"Zvijezdočatac"
Povijest o v o g bolesnika p o č e t ću izlagati od kraja. G dvorani j e d n o g od m o s k o v s k i h muzeja privukao me je glas koji mi se učinio poznat. Govorio je vodič. O k o njega gužva. je odgovorio Svi ga pozorno slušaju. reče nešto duhovito Netko svi su postavi pitanje. On

pomažu samo jake

pri d u g o t r a j n o j uzrokuje,

primjeni, mnogo

komplikacija

s o m a t s k i h oboljenja. Počelo je traženje novih oblika liječenja. Došlo se na m i s a o da se treba usmjerene na liječenje reagiranja o r g a n i z m a . šizofreničara prikloniti o n i m metodama koje su mobilizaciju o d b r a m b e n i h snaga i iskoristi snažan se oblika biološki povećanje sposobnosti čimbenik liječe se riječju gladovanje koji treba znači fizički ga ga

prasnuli u s m i j e h . I on povede poslušnu g r u p u do d r u g o g eksponata. Sakrio s a m Nakon se iza t u đ i h leđa da zadržavanja u me vodič ne bi prepoznao - nisam vratio sam se na kliniku. I, ga htio podsjećati na naše poznanstvo. kraćeg muzeju, evo, u k a b i n e t u listam povijest bolesti o n o g čovjeka kojeg sam sreo u muzeju. To je čovjeka. počelo Nova . u 16. godini. je G školi su učili anatomiju i fiziologiju osmog je disciplina zainteresirala to začudi što se je odličnog naučio isturenija. on. "Nisu na učenika sebi,

Prema t o m e , prirodan je zaključak bio da se za

t i j e k o m o d r e đ e n o g v r e m e n a n a k o n kojeg slijedi dijeta. Odmjerenim boluju od kombinira oboljenja, da mu Kod sa gladovanjem sindromom relativno dobro Taj Pod bolesnici oblik sindrom hipohondričnog šizofrenije. ponekad

dismorfofobije. bolesti. Riječ,

shvatiti g r u p u s i m p t o m a koji se i s t o d o b n o pojavljuju u izvjesnom broju udruženje je tog znakova pak, ga dismorfofobija Bolesniku fiktivni strah od fizičkog nedostatka neprijatnog za o k o l i n u . unakažena oblika vanjština, muče nedostaci, ili pak misli da i m a neprijatan zadah i si. oboljenja vidokrug zdravlja, raznih bolesti, dana manija on bolesnika se se sužava, jedino koji uznemiruje savjetuje dijagnozu, misli da stanje vlastitog s liječnicima od nakon teške 10-15 isključuje ali iz života osporava njih; za se čini

razreda. On je d o b i o lubanju, akromegalija primijetio da nisam misao: obratio
23)

p o č e o je mjeriti kosti i naiđe na p o j a m Valerij ni nešto " K a k o na to ranije primjećivali moji

Provjeravajući donja pozornost?

nekakvi

mu je

čeljust

najrođeniji, ni poznanici, deformaciju." Valerij je p o č e o čitati sve se više i i više

ni djevojčice, ni školski drugovi?..." Pojavi se

" O n i su d a v n o primijetili, s a m o su se pravili da ne vide m o j u medicinske da knjige, je tražiti opise akromegalije i osjećajući da se kod odgovarajuće njega nema

okružuje, zanima se za m e d i c i n s k a pitanja, čita odgovarajuću literaturu, se specijalnosti, okrivljuje njihovu bolesnik ne vjeruje i m , boluje se, sebe smatra obavještenijim od okolinu kod u

uvjeravao

obolio, su mu su

neprijateljski bolesnika život

s i m p t o m e zamišljene bolesti. "Treba se liječiti" - odluči o n . Terapeuti endokrinolozi od govorili nikakvih odstupanja norme. Drugovi čudili njegovom

o d n o s ; p o n e k a d se javlja manija gonjenja. Obično gube prestaju gladovanja, gubi svoju se većina takvih manijačke predodžbe, aktualnost. Bolesnici je

ponašanju i pitali se što je s n j i m . bivše prijatelje,

N j e m u se činilo da ga o n i hoće prekinuo zajedničke odlaske da im kaže da nije kod

spominjati

liječnicima,

uključuju razdoblja,

svakodnevni

pitati zašto je t a k o nakazan. Bojeći se da to čuje, p o č e o je izbjegavati prestao se baviti s p o r t o m , iz razreda, molio bi majku u kazališta i k i n e m a t o g r a f e . Iz škole je išao ravno kući, i kada bi mu dolazili drugovi kuće. T a k o su prošle tri godine. Trebalo je završiti školu, ostvariti t a k o d u g o njegovanu želju - da se upiše na filološki fakultet. Svoju duši, s osamnaestu mislima o godinu svojoj Valerij s je dočekao s tajnim u strahom u Ali ružnoći, nepovjerenjem budućnost.

neposredne o k o l i n e , p o č i n j u se zanimati za sudbinu bližnjih. Po završetku ne nastupa rehabilitacijskog se bolesnika prema zbog otpušta prošlosti. defektne kao p r a k t i č n o zdrava. razdoblje da su Bolesnici tvrde O n i se vraćaju životu i r a d u , ali kod njih nikad potpunog prije kritičkog odnosa liječenja izbjegavali društvo

vanjštine, a sada su, kao rezultat liječenja, ti defekti nestali.

2 3

> Akromegalija - poremećaj proporcija dijelova lica i razmjera ekstremiteta.

96

97

sretne biti na prazan. m n o g o čitao. vanjštinu. isturena. ružnu. volio je p r i r o d u .. godine. smijeh m o m k a . Međutim.to je sažaljenje. znao je Dječački n a d i m c i su uvijek precizni. jer "ionako n e m a što izgubiti". Sadržaj njegovih žalbi bio je u oštrom vizite: sam je. n o ć n i strah. zašto si t a k o ružan? On s a m zna kako je g a d a n čeljust. Njihove izraz lica. našeg Valerija s bliskim krivi što neće Sada se on I a k o je on postao naš pacijent. ucio crtao. trči kući. T a k o su se kidale veze zaključava u svojoj sobi.. Sad je privremeni mir. ljudi. ali bez rezultata. u jednoj se š a l o m i šulja se uz zid.školu je ipak završio s o d l i č n i m upisao Ljudi! se u odjel za oči. prije bi se reklo da je lijep.. On Pristao je tvrdi da rast. m a l e boginje. na svoj peti kat. Promatraju ga . godine. predavanjima u ogledalu samostalno. r o đ e n je Kakvo kao blizanac. ali su d u g o živjeli zajedno. osmijeh podsmjehivanje.rahitis. Valerij njemu. promatrao donja i mladića. kao i povećana osjetljivost. se ipak vidi s ulice. crtom Rast Da. Ne! I koja liči na kriva! liječnici su mu ljudima. to nisu tudi. Roditelji su mu se razveli. čimbenika! niz nije i u djetinjstvu Ali to ni sad da ga liječe. . majmunsku Ona ga je zar je Mati je su ga uvjeravali terapeuti i endokrinolozi. napeto. zatvara vrata. kontrastu o svojoj ponašanjem tragediji tijekom i liječničke Pozorno samo mu govorio je tromo. On. lica? izviriti na u l i c u . majčine ranog strane patila je od dječak je psihičkog bio rastrojstva. On mrzi m a j k u . liječit ako se ćemo smatrate i pristajete ćemo gladovanjem. koje U j u t r o m a t i kuca na njegova vrata. Valerij je sakrio svoju r u g o b u .. Valerij više sveučilište knjigama svoje lice i za nije predavanja studente. I on gubi k o n t r o l u : divlji izvanredovne sretao s to. žaljenje koje vrijeđa. ocjenjivati ga vide. 98 pisao stihove. majka." Čitam Nježan Baka sve. G medicinskom kartonu učenika zabilježena je sklonost maštanju. ga što vrlo složenog čeljusti. držao se nekako nesigurno. sjediti u m r a k u ! Noć. praktičnom svojih životu. Dosta se vam nikakvog bolesnim se i da smisla. gripu više puta. ljudima). Dječak je rado 99 . Međutim. s je nepoznatog endokrinog on osmijesi. pored Uvukao se kuću. Bolje smrt. ga u počeo drukčije njihov odnos prema leđa. uspjehom studije i položio razradbeni (da bi se manje sve se ispit i on ne želi i ne može podnijeti. navlači zavjesu na prozor. uhranjenost osrednja. bolesnika nepravilan zagriz. tužan izraz s u g o v o r n i k o v o g lica . Ružan? Ne. putu! Tada on protrči pored t u đ i h vrata njega: namiče kapu na i sjuri lice. umjetnost.. Pisci često opisuju sličnu izražavaju snagu karaktera. Ne! Silueta m r a k . konzultacije se u koje izvanredovne Odlučio pripremati bojeći se Ne. grčevi.vide njegovu r u g o b u . prijetnje. To je bilo anamnezu. ima da se liječi g l a d o v a n j e m . sobi. G t a k v o m stanju m l a d i ć je došao u psihijatrijsku bolnicu. t u b e r k u l o z u . se niz I ovdje se opet strah obrušava na Valerij podiže ovratnik. čovjekom. istina. srednji. normalnih p r e m d a je s a m došao. proklinjanja. umjetnici šminkeri psihički razuvjeravati mu: oboljelog došaptavaju gledaju Odavno spremaju nema pitanje: što se desilo s t v o j i m l i c e m . sada pretvorilo u p a t n j u i strah. imao 22 monotono. mrzi susjede. vas nadamo obilje i nije ga na vrijeme liječila. o d b o j n u spoljašnjost. Ako netko počne s njim razgovarati na ulici. G d a č k o doba drugovi su ga nazvali "zvijezdočatac". čeljust tom Tada malo.. s a m o da nikoga ne zamota nepovoljnih bolesti . odlično je običnom s Od od "Dobro.. je nije bio prilagođen mnogo odlično. . ravnodušni sebi. njegovu rođenja. Počinje općenje s ljudima. ne na smatra osnovi sebe psihički i oboljelim liječnicima lica. odlazio na zanimanje i za njega radoznalost. za krik. dizenteriju.o n i Zatim Oni je se istina. G p o č e t k u se osjećao l a g o d n o m e đ u svojima: ga poznaju od kad sa djetinjstva. Ali takvog rodila posljednje svojom opuštenom to njegova krivica? usnom. osobito oboljenja. Rekao s a m liječiti pomoći. d u g o stoji iza vrata i bez daha osluškuje kad će z a m u k n u t i glasovi u stanu i hodnik stube. to n e p r o p o r c i o n a l n o rastu razrastanje donje kosti On fizički osjeća taj čini ostalih nesretnim. sasvim malo. preležao 1953. djetinjstva svjedok neslaganja oca m a j k e .. nemoguće! Prestao se šišati i brijati kod brijača: zar on da gleda drugih. više od vršnjaka. treba ugasiti svjetlo. on se trza. susjedi . Susjedi? već postoje jedva p r i m j e t n e a k r o m e g a l o i d n e crte. a prije nego što se odluči izaći iz nje. upriličuje po i je ruganje.

Što će hipohondre? kažem. jedanaest o d m o s k o v s k i h muzeja. ozlijediti: i o p e k a o je očne cigaretom. "štićenik" čak više u se dobro snašao na radu u muzeju. nije reći: Nastojao je dokazati proživljavanja "To je zabranjeno. Čitamo Prvih kako dana zapise se o njegovom psihičkom stanju: nepristupačan. rehabilitacije. uskoro je p o č e o raditi. postoji Dugo budućnost? dalje?. Gomilale ranu odnosima majkom: dana. O č e m u se radi: da ovdje stavimo t o č k u i da kažemo kako m e t o d a gladovanja čak ni pokazati liječi šizofreničare ovog. sretno. Sljedeći čudno svađe. Ponovo drukčije. bolešću. o majku okriviti sumnja kako zatvor. pokazujući gladovao su poznavanje Nakon ali sahranu i vratio se njegovim prema zlobu ocu. Kada Dječja t r a u m a . Ostale tri su postale teške.. O n a ga je i dovela na kliniku. kapke tužan. je duboko 30 Postupno o veza. s k o j o m se p o m i r i o ." postao stariji znanstveni suradnik. To ovisi o t o m e dugo? T e š k o je daljnji život. biti To je. bilo Međutim. za on raspoloženje. smrt. u općenju s ljudima. u "Zvijezdočatac" zatim zbog je bio laskavi o svom d r u g o . s u m n j a . 101 . Njegovo se stanje i dalje poboljšavalo. Postupno. O t i š a o je kući s m a j k o m . za njegovu društveniji. Nemir. okrivljuje prema svakoga. I evo našeg do bivšeg bolesnika prošlo je opet pred nama. t j . prestao je nalaziti radost u r a d u . maštar. predmeta. Okrivljavao je m a j k u za antisovjetska raspoloženja. On je za to uradio je nego ostao njegovi onaj suradnici: isti napisao je disertaciju. izgubile. Sve je išlo kako t r e b a d o 1 9 6 4 . Kritički Osnovno stav sumnjičavost.i dalje ga je a on se j e d n a k o m o t a o otputovao za su na njegovu i Nešto je p u k l o ravnodušnost se negativne je s otac umro. nastavljao se i naš nadzor nad n j o m . znajući sve i antisovjetsko košmarske ideje: iz područja za u početku osnovna u i zbog svađa mu osobina s drugih obitelji. životu "zvijezdočatac". izmijenili su njegov karakter. zanimljivo. između njegovih htio ranijih neposredna to pravo?" Počeli življi. Spasio ga je slučajan povratak m a j k e . reći.. sam ga u muzeju dvije godine nakon kakav će otpuštanja mu biti iz bolnice. nažalost. umjetnosti završio je u jednom filološki fakultet počeo raditi povijesničar najzad. organiziranje sukobe sa preživljavanja potpuno psihičko nekakvih zavjera. Valerij je nije izlazio u šetnje. izostaje. uznemiravajuća tumačenjem. Jedanput. prerezao je sebi vene na zapešćima. bolesnih tako u s drugovima svoja znanja. o a k r o m e g a l i j i . sazrijevanja ona stanja. okrivljavao ju je smrt. jedanaest godina. misli otkriće ocrniti. kako spram svojega svojih stanje prerasta hipohondriju odnosa čas se j e d a n suradnik muzeja razbolio od gube i. stanju. g o d i n e . Valerijevo suradnicima. Koliko ponovljeno liječenje glađu opet je čovjeka vratilo u život. Naš vrijeme A. znanost i društvo. ponašanje kod kuće. životna proživljeno je p u n o v r i j e d n o .razmjenjivao nadimak. korak bio je misli samoubojstvu. Mnogo govorio umjetnosti. njegove misli o "unakaženosti" su nestajale da bi se. 100 se nije razbolio. inteligentno. korisno za obitelj.pojavilo se bolesno nepovjerenje. podozrivost. nije došlo do izgubila svoju oštrinu. njih. znakova oboljenje sindroma se očitovalo potpuno Bilo je nikakvih dismorfofobije. nemoguće Što će vrpca na osnovi da t a k o uspješnog primjera. Valerijeva o d m o t a v a l a se dalje. s liječenjem. govoreći t i m p o v o d o m : "Ne z n a m i m a m li ja na je bolesnik bez postajao ikakvih patološka kritičkog Roditelji su sada već živjeli odvojeno.obiteljska nesloga . Od njegovog od njih otpuštanja vraćanja četrnaest godina. u teškom. između u lako ranjiv. U t r e n u t k u s p o l n o g postaje bolesnim sebi. e m o c i j e . eto. Bolest je p o p r i m i l a progresivan tok. Valerij je izdržao k u r u terapijskog gladovanja. bi ga za počelo s majkom. bijes. čas mu je j e d n a da je to od suradnica Valeriju i ukrala dragocjeno hoće strpao očevu je ga u likovnih u m j e t n o s t i . pojava izazivati To je pojačavalo bolesno kad odlikuje se p r o m j e n o m percepcije svojega fizičkog i psihičkog "ja". odnosa s p r a m bolesti. potpuno stanje. m r a č n o m raspoloženju. Uskoro se Valerij i našao na predavanjima kao na sveučilištu.. nepraktičan. mučila. pokušavao te optužbe ali kakva. m r a č n e godine p o s t u p n o g razvoja bolesti. nikoga nije bilo k o d k u ć e . poznato. opterećenja Valerj je proživljavanja smo liječenje gladovanjem. M u č i o ga je strah.. Sreo Dakle.

bi privlačilo strojevi.. t u d i psi. otpustili molbu "A danas s a m vidio" najviše Dovodio kući zalutalu njihovim štenad. i je Sve ga je zanimalo. kući na vidove psihijatrijske dana i "Crveni nos" To je ljudi. tvrde da Sretan je u o b i t e l j s k o m životu. p o n e k a d javlja ravnodušnosti. što je Liječnik rezultate stanja ona pridržavati se p r o p i s a n o g režima itd. su pridržava isključeni se iz propisane njegova mu dijete. O n i postaju teški u društvu Snaga samosavlađivanja došao je s d i j a g n o z o m : šizofrenija. se potpuno obitelji. I kada se ti savjeti točno primjenjuju. ovi kod njih se mogu karakteru p o d pojaviti. njihanje koša u košmarske ideje. se susreće To već sa se se svojim sastoji liječenja. naučio Nikakvih lekciju. dijagnostičkom nije nazočno pogledu slučajevi predstavljaju karakteristično teškoće. fakultetu. šizofreniju. i grlu. nastavio rehabilitacijsku dijetu. o h r a b r u j u ć e m savjetu.carević Ivan. grudnog topline ili u G ovdje obitelji. bavi se Završivši ga. strpljivo od njih. nalazio sve lijeve želudac. radom. Osjećao se zdrav. Bolesnik razdoblja majke. Mi se t r u d i m o da. . u radnom kod njih. živo O dijete. kuće: pravio bilo društveno. lupanje srca. dovlačio doživio pričao bi predmete se i kod nešto poslije čega je bio p r i m l j e n na kliniku za terapijsko gladovanje. Bolesnik se žali na: grudima sa nogama. se zna boriti stacionarnom liječenju. dobre dolaze se pomoćnike bolesnici s proučavanje pružanju ako je predstavljaju često Ovi potrebna. 102 Kad ga p o n e k a d iznenadi hipohondrija. učio je zato što mu je sve bilo zanimljivo. bolesnici razlikuju od d r u g i h u t o m e što. godine od v r e m e n a do v r e m e n a provodeći o d m j e r e n o gladovanje. uvjeti Svake stalno dijetni alkohol.Na konzultira s l i j e č n i k o m koji ga je liječio. pušenja. samosavladivanje liječenje bolesnika na I mi v i d i m o kako rad. bolesnik stanju je zajedno srcem hladnoće u to vrijeme Cl bi se pojavio osjećaj da bi tražio u da ga nose. ni suradnicima. poštivati dijetu. Stanje se sve više poboljšavalo. putuje u i na odmor. jaši na sivom v u k u . se potresa. kraj ploče i desilo? On riješiti nije mogao zadatak. Stajao je začudila i ograničenja. takvih primjera. glavobolju. B. Baš veselo. L a k o je učio. i uvijek u d o b r o m . . Učiteljica ponešto novo. njegovao. nastavio studije na nije se više žalio ni na što. zdravi higijenski života. neuspješno 29 ga iskušao dana.hoće li se moći uzdržavati od alkohola. zamišljajući klizao je. bivšim u ne p o m o g n e m o bolesniku.. rastrojstvo mišljenja Za razliku od šizofrenije. O s i m t o g a . Dječak je živio Kako nije dobro.u već tri Ponekad bi mu se pojavila neodoljiva želja da laje kao pas. dolazi do p r o m j e n a u kolektivu. odsutnosti ne radi Ponekad hodati. radnom mjestu. a čas je . sam. Škola mu je otkrila novi svijet. h i p o h o n d r i č n a f o r m a . na života. po mogućnosti. traži Zar-pticu. drugove. ne n e g o da n o g e plivaju po zraku ispred njega . pušenje odnosi režim . ju Ali svemu što bi vidio i slijedi volio priča. slabost. To ovisi još i o k o j e č e m u sada teško čak i predvidjeti. na Mnogi Ima B. i opću bi osjećaj rukom. nekakve K o d kuće je B. to nije nema N i j e d n o m nije bio samozadovoljstva. Ali j e d n o m . se to veselo. I on bi trčao kući da ispriča svojima: "A danas n a m je učiteljica pričala" i slijedi prepričavanje onoga što je pravnom zaposlio se u j e d n o m od ministarstava kao referent. Z n a m o m n o g o liječniku-psihijatru. kod tako B. j u n a k o m : čas je . bi bajke. gladovao smo Dvanaestog njegovu rehabilitacijskog molbu njegove izlazio u šetnje. gladovanjem razvojem kliniku takozvanim "patološkim osobnosti". velike za čak i utjecajem bilo kakvih nepovoljnih okolnosti. B. pacijentom. osjećaj praznine u glavi. proučava ranije ograničava konkretne registriranjem pomoći. takvom gdje je bolesnik godine psihijatrijskoj terapije. ovi bolesnici m o g u p o t p u n o ozdraviti bez ikakvih p r o m j e n a u njihovoj o s o b n o s t i . jer i m a j u m n o g o zajedničkog sa šizofrenijom. Na svakom se satu saznavalo čuo. bolesnika. Takav bolesnik bio je N. 103 . mogao se polovine osjećaj Bolesnik B. rezultati liječenja zadržavaju se d u g o . učitelje. Radi t a m o već 20 veliki autoritet medu Istina. Kasnije je godina. ne h o d a na n o g a m a .Dječak-Kibaljčiš.-a loše: se društvenim nemir. bolnici. Oženjen je.

vidjela njegova ružna vanjština.. noge njima proteze. to s o d l i č n i m uspjehom. svi garavi." N. ali ni mu sebi pušku. Pozlilo mu j e . I drugovi su ga počeli izbjegavati. nabaviti od odraslih nije o b r a t i o pozornost na njegovo teško stanje. "No.. katastrofa. sjekirom. sigurno zbog t o g a . Ponovo ni psihijatrijska košmare. "Ali umobolnik Ja imam nemam halucinacije. Ljudi.. riječi O p e t onaj bolesnik s n o s o m ? Naprosto ne želi nigdje raditi! I j e d n o m on riješi: "Treba dokazati liječnicima i u k u ć a n i m a kako je m e n i važno da se izliječim od ružnoće.. obraća pozornost. da mu izlazi se u štenju.-a su uputili na liječenje gladovanjem. dermatolozi.. I što s t i m ? A nos? Ružan." desne po stavljanjem N. Naprotiv. Nitko ne smiju. Odsječeni prsti." se Terapija. mučnom strahu. Dječak zastidio. uvečer je govorio da "crveni . s n j i m je stalno živio i njegov strah: "Pocrvenit ć u . n a p u h n u t nos o s t a o je i dalje na licu. nalazi da je se ljute. možeš lako s udara skida sakriti. Strah ispit za upis na sveučilište. trovao se. odlazi čarapu. nos" nije 105 nemoć. Počeo je misliti. nije ostajao s a m . Ovdje se odmah samog. N. "To se one m e n i s m i j u " misli N. pocrvenit će mi nos. Četiri su školske i godine prošle u tom I. iznenada ponovo školu. rukom rezao si Spasili sklanjali pošlo za oštre predmete. A on stoji na sam njega u hodniku. ga." Ubrzo su svi zaključili: on je tašt. osjećaj ponekad 7. zakukala.. Dvije djevojke p r o đ o š e . na i licu. proizvodnju čađi traže radnike. njegovu crvenom nosu. gladovanja: se žali raspoloženje. dobijena učio. O d u s t a o je od ispita i o t p u t o v a o k u ć i . uz glasan smijeh. - olakšanje: spasit ću se od crvenog nosa! Mati. dugo kao i On su bi ga u Zatim bolestan. Č i t a m zapise liječnika: "4. od u a sobi odvaja ostalih. ponovo terapija. " T r e b a bježati iz tvornice. nikad je ga dana su nisu pokušavao ga rođaci. U pogonu su naprosto bolnica. u m o b o l n i c i . plamenu. Djeca nos!" je i se mu nosom? Jedni drugi T a k o su prvi p u t u njegov život ušle te dvije riječi .. je postigao s a m o to da b u d e s m j e š t e n u psihijatrijsku bolnicu. N a k o n pet mjeseci izišao je iz bolnice u još potištenijem stanju i on čvrsto riješi da se ubije. razredu nije su izmjenila one na karakter dječaka. trebaš Pozvao na ga je direktor: posao "Ti u imaš drugi desetogodišnju prijeći kvalificiraniji Saznao je da u p o g o n u za Primili su ga. osobenjak. 104 pojavilo se d o b r o raspoloženje. i to će biti ružno. prolazeći p o r e d njega. je nešto mirniji. S t o da se radi? On se sve rijeđe sastaje s d r u g o v i m a ..razljutila: korila. ne osjeća glad. Z a t i m je sve p o č e l o ispočetka. mu je lovačku p u š k u . vrlo možeš točno kuhinju. N. " N o s će mi pocrveniti!" . sakriti."crveni nos". M o m a k je riješio zaposliti se u tvornici. svaki sa svojom nevoljom. Treba dokazati da bih pristao izgubiti n o g u ili r u k u s a m o da se o s l o b o d i m crvenila nosa. dan gladovanja: sa bolesnik u N..i p o č e o je osjećati k a k o mu nos crveni č i m se p o č n e uzbuđivati.. I "Kakva sreća!" se neće primjećivati. što si objesio nos! reče neki nepoznati diplomac. Ipak je nitko Dobio je završio š k o l u . mladi glasovi. mu Nos? sine A ideja: što je s "Treba se liječiti. ga rasprave. nenormalan razvoj kapilarne mreže. i uši. bilo neuropatolozi. ona mu je predstavljala kao da je predosjetila. se ne mračno. Javio se. Ne. N. u kino. uobraženko. A k o nemaš nogu njega zatvara pažljivo to ne i uvijek vrata. n a p u h n u t o s t i nosa. zapušta školske obaveze. stidljivost. Bol ga sjekiru.o d g o v a r a o bi slabo i opet pameti drugova pocrvenio. drugoj polovini p o g o n . kao sjenke. dotrčala ja nisam je. ostavljali prekratiti Nadzirali Ljeti sebi su život. Dva vene. Oduzeli govori su N. N. U k u ć a n i zakucaše na vrata. te pojave glavobolju. Jedinica dalje nos lijep primjer se su za ostale! govorila: Upisala "Kako si je mu sve bio je lice jedinicu mu je i crven. sobi. je sve više ostajao s a m . bi Buka. nespretnost. Stalno uzbuđenje . ne može izdržati i bježi. dalje od č a đ i . u a nos je uzima prste u i. vrtoglavicu. smijeh. je o d l u č i o polagati razradbeni je m j e s t o u hotelu za s a m c e . homeopati. pojavili o dobro bilo mu ranije radosti. Prekidali su se raniji prijateljski odnosi. Nije se plašio s m r t i . liječnici se ne osvrću na m o j e žalbe. odbija ići u goste. su nestale. mu u ali Pocrvenio je. dan opći susjedima ujutro U zapaža na loše dana gubi Njegov nos neće privlačiti pažnju. promatra magnovenju otrijezni i on zakuka.

je od neodoljivu učiniti. osjetljiv. čak. bolesnika. u dozvoljava izdržim. god. Postao "Zašto mom mašta dan gladovanja: Pojavilo misli se o izobličenosti nosa gotovo s su se izgubile. udariti. razumijem. strašno ili s r a m o t n o . Bolesnik S. sitnicu. gladovanjem kod i to je d o b r o . N a k o n tri g o d i n e : slučaju s ovom pravom četvrtog gladovanja. ulicom. Ovaj se s i n d r o m očituje u f i k s n i m m i s l i m a . na provjera kao tijekom radi poslu. u školi. udariti putuje istući. ponekad Mozak neprijatnoga nepristojnog . kao vremena dobri. čita. bolesničkom izvali nešto Krevetu Zalio "Baciti kakvo udaviti. i to se odrazilo na cijeli razvitak. da uči se zapaža i radi. Liječenje rezultat. u nižim razredima. anamneze godinu izgubio se. dan je je da rehabilitacije: živahan. pojavljuju 106 pojaviti i k o d zdravih ljudi pri z a m o r u živčani ikakva bolesnika ili. doputovao je iz M u r m a n s k a na p u t u A kada je gost se se" u Soči. strah. visina. ni na što Opći okolinom. pogibeljno. nam je nakon otpočne medicinskom fakultetu: m n o g o o p ć i s b o l e s n i c i m a ." liječenja mnogo e n e r g i č a n . ideja u desiti nešto užasno. misli stalažama) transportnih fiksnim idejama sadržaja. . bježanje od ljudi. iscrpljuju police neprstance. majke počeo na mene sam snažan teško očuha ljubav 107 djece. priča o r a d u na r i b a r s k o m b r o d u . kada dolazi do p o t p u n o g (čak i već funkcija c e n t r a l n o g živčanog sustava. sličnih zato što su se daje iznimno izgubile doba: čak bolesne misli. svaku dobar. je dijete. i teži slučajevi. Progone ga strah. k a o da su propale u zemlju. Gost iz Murmanska Stigao nam je gost na kliniku. Rada se strah: "Može se desiti da ne riječi same izlete. k o š m a r u po t o m e što se kod teško Neki i čitaju se liječe. Bolesnik j e o t p u š t e n k a o p o t p u n o zdrav. pijanog osjećati izazivale su sam okvire. n e m i r . sramežljivost. ja s a m bio najmlađi. traže Ali S. dana samo godine na n e d o p u š t e n o . G porodici je bilo troje G djetinjstvu s a m bio impulsivan.takav defekt koji bi m o g a o biti o d l u č u j u ć i č i m b e n i k u životu. idejama. više od "Sada mi se jede. otišao." bolesnika ali on se pokazuje o b i č n o tek u procesu toga) obnavljanja ne samo težine rehabilitacije ili i svih 2-3 mjeseca n a k o n završetka liječenja. u pokazuje značajan kod da terapijski sa neka učinak liječenja fiks gladovanjem fiksnom bolesnika se izvrši sindromom radnja. osjećanje dana starca. uzbuđenje. Bajke sam su deset između razreda ostavljale razreda. ili u Stranice dnevnika "Rodio s a m se Plakao u višim moj sam za vrlo 1941. Sreću se. G m o ž e m o nadati. smije se. Završio u Srednjoj Aziji... Imao i djetinjstvo: o č u h pijanica. Mnogo i ocijenjuje toliko su na apetit nekakvu zabludu: mjesta šeće. Prema kazivanju rođaka. na fiks ali sjedi opet Ide u sanatorij. mučno. sustav. bio je g r u b p r e m a djeci. da se bolest neće ponoviti. ideja. autobusom. potpuno 14. ta ne Svoje apsurdna bolesnik se oboljenje San i misao ne žali. 22. u k o l i k o ne izvrši tu radnju. okolnostima fiksnih ideja (prozore. se na medicinski fakultet. ne pokazuje nikakva o d s t u p a n j a o d n o r m a l n o g ponašanja. plinskoj koncerte. predmete brojeve se ne utisak. neće oči neće rekao tiho Ide to žrtvu: prikrasti. stanja potpuno bolesti. zauzimala studij životu. m n o g o i r a d o šeće. dobro raspoloženje. tučnjave do 10. sredstava. p o m a l o se hvali. Scene Od 7. ljudi ili koji broje zbrajaju Premda pate u od Fiksna stanja se razlikuju od Fiksna stanja koje su mogu često se vrlo njih zadržava kritični o d n o s bolesnika p r e m a svojim proživljavanjima.Praksa odmjerenim sumnjama. razloga ili s bez u Kod smisla. bio sam o d l i č a n ." Evo njegove nakon koje snalazi je se zdrav. nakon kino. istina. B i o s a m zatvoren. oženio operatora kazalište. otvoreni prozori. jednako uraditi. sjećali ideje da klubu da to i to smo na se O d l i č n o izgleda: mornara želju Ili na da se uredan. pomoćnik bolesnika zdrav. lakšem obliku. nakon žali dvije duljeg za vremena: vremenom potpuno instalaciji. upisao se posjećuje zanimaju ga m e d i c i n a i biologija. stabilna. "Gore osjećanja gladi" zna u zna bespomoćno I biće: Privlače ga p o n o r i . da da se one iskažu. nastojanju Bolesnik osjeća da će mu se. mrzovolja. šali se." Otuda nesigurnost. O d r e đ e n a m u j e rehabilitacijska dijeta. strahovima.

u a došlo je to i do toga da bez Bojao ih je sam kraja sam pisac jednom Pisao se snažno sam šakom da umivaonik bih desnu umivanje čistu. nije ali pomoglo. strahovi. trnci. 3. dana Četvrtog zaustavio Trećega dana već sam legao spavati sam profesora hvatao r u k a m a kvake prethodno. bojao crkve. netko četvrtog jede. To je bilo vrlo a pranje spavati se i s a ruku da je ih legao umivši mjesto drugo. Došavši radno ga i kući. i dalje bi se pojavljivali prema uspješno su za prvi me dojadilo mi je do te m j e r e . se kapljica na dana osjetio s a m počnem gube. nogom. podilazili bi književnosti. udario čas na grudi. čas na vrat. ushićenjem rukama svojih na nisam hodniku d o d i r n u t i . me počeo sviđao. vratima. . Činilo mi se da mi kapljice sa zaraznim m i k r o b i m a padaju čas na lice. neprestance veneričnom ih počeo puta 15-20 ruke: razmišljanje o hrani. da s a m mislio kako nikad neće završiti. navlačim pokrivač slabost. lijevom rukom sačuvao gubavce: knjiga Jacka Londona jer je opisivao posao.. Bojao s a m s a p u n a o četiri puta. pojavio preko glave da bih se sačuvao od zaraznih kapljica koje m o g u štrcnuti od njegovateljica. 108 prenijeti u svoje rukopise. a završavao u j e d a n sat poslije p o n o ć i . 1. K a d ležim u rezultata. tamo bez opća će fizička mi Liječnik pomoći. sve više su mi se pojačavali bojao Ujutro sam 10. smio stoga u p o g o r š a n i m s t a n j e m : plašio s a m se križa. kako mu mene. na u s Te s a m g o d i n e bio primljen na kliniku za terapijsko gladovanje. a k o ih b u d e m s u d b o n o s n o g dana. sam sam U pojavila fiksna ideja da se da sam je U se ruke ne zarazim prati da sam iz prao jedanput. prethodno nisam oprao. svladujući. Dobijao sam elenijum.puzi pauk. sam Te zatim ruke idem dobio bolnice Postupno počeo da je onaj jak osjećaj gladi prošao. je. mi se o d j e d n o m bojao početku puta. Majka se n a m u č i l a sa m n o m . ali predložio bolnici sam ruku. uhvatim ugledah bijelu utrobu. stihovima. sam Istina. nisam trojke. dana stanje m o g a zdravlja O b r a t i o s a m se liječniku. a s njih je ona mjesto zgnječim inženjera-tehnologa. brojaka većih od takvom i stanju ništa se zaraze. bježati jer mi se čini da će kapljice koje sadrže m i k r o b e raka. mi se 109 preko tipografije m o g l a dospjeti na knjige i zaraziti m e . liječnika se nisam plašio. njima s strahovanja. gdje slova sam S. sam kritičkim o d n o s o m p r e m a s v o m stanju. umivaoniku. sam odnosio stari Sve dodirujući pri t o m e da bio kući sam se p o d i svoje lice. sam Snažno osjećao raditi sam bih kao u doživljavao nekakav glazbu. je bilo Premjestili lijepo do. sestara i svih bolesnika. 2-3 dnevno. vidio i m o g a o je infekciju čitao. Gadio s a m se t o g a . mučila ali sam mogao drugog gladovao gledati i trećeg vrlo dana gladovanja dana sam sve moje apetit stanje je mi je želio bilo teško: jesti.. aminazin. prvi odjel bio najteži. ležao pet sam se mjeseci. N a k o n g o d i n u dana našao s a m se u psihijatrijskoj bolnici "Ganuškin" u Moskvi. zato što mi j e .m a j k a me je hranila k a o m a l o dijete. Svaku večer počinjao s a m se u m i v a t i sam ga uvjeravao da s a m p o t p u n o zdrav. znao s a m da je to nehigijenski. vidim . stalno se pogoršavalo: trahoma i raznih Do 2 0 . i opet zauzela hrani. bolnicu šokova. stanjem: brojke pritisak mozak i k i č m u . oslobodio predstavljen zdrav. otpušten drhtanje krevetu. Otpušten konferenciji neki dobrom i sam kao psihijatara ali sam stupio otputovao se kritički na jasnim ih na 10 sati. Zatim prati prati mi to bolešću. S e d m o g a s a m dana j a k o zaželio jesti. simptomi bolesti: svaki stalno sam prao ruke. u bolnici. izazivao slušajući Nakon tvornici. psihijatrijsku inzulinskih pogoršanim strah od kad v i d i m da se negdje peru podovi. Nakon prijatno. Kasnije sam se p o č e o bojati brojaka 5 i 9.prema glazbi. demobilizacije posao mi se majstor-nadzornik kino. nisam mi je me je strašna kako glad. se j e d n a k o pogoršavalo. potisnuto na 20 Prvo na dana gladovanja je Tog sam sam p o č e o sam briga prvi o dana piti put ne na sokove. kući u I iz nje sam izašao da s 10. m a l o oslabio. živio o b i č n i m ž i v o t o m . ali sam svladao taj sam u osjećaj radi dokaza stanju. brojke mogao Moje sam se Otpušten jer sam sam stanje jesti. Prvog. moram nekom sam po u 30 s mi se sretao se Odlazio sam teško vrijeme svaki zvuk posuđa djevojkama. drugih kapljice osjećao k a o injekcije. strašnih oboljenja navaliti na mene. dan s a m prao glavu. Sjedio s a m k o d kuće.

pojavio Veza je stida se ljubavi. Stariji njegovoj osjećaj nemoći. bolesno Od tog vremena. sada T. A što će biti kako I stroge se on dalje? N e ć e li se treba će od boriti uspjeti. pred p i t a n j e m o d n o s a m e đ u spolovima. njom izići zna na protiv nespretnosti.. bolest opet vratiti? Možda. Škola je. zapravo. pušenja to i periodičnog alkohola. a roditelji ništa nisu primijetili. konstatirana Otac bavi se nikakva nasljedna po i djece opterećenja: struci riječ je brat i o sretnoj mati sestra povučen. godina kada se prvi put javio na liječenje u psihijatrijsku b o l n i c u . On je o t k r i o da je svijet podijeljen uzbuđivale. bolesti. njegovog prvi suptilnog put nađe Mi.novom što je doživio i On o t v o r e n o priča o s v e m u Teška tajna Sjećam se Zweiga. p o n o v o osjeća zdravim. visok. građevinski inženjer. On se uplašio. š t o prvi p u t nije b i o slučaj. se d o g o d i l o . postupno. i opet p o đ e m u M o s k v u .. Dječak nije shvatio što mu Serjoža se pozvali u Stalno je razmišljao. O n a je grdila dječaka i žalila se: ne priča o sebi. po Prema su 17. se s u k o b l j a v a m o s b o l e s n o m r e a k c i j o m na tu "tešku tajnu". D r u g a kura o d m j e r e n o g gladovanja također je p o m o g l a T . je je otišao podvrgavao A tamo mu T. Nakon rada K u d g o d da bojeći p o đ e m . kući. izgledu zdrav. za učenika. k r i t i č n o m uzrastu . stacionarima. želio je s a m doći do svega. M e đ u t i m . manje Napeto nerazriješeno. svim je uspjeha. ima o n o što društvena. Najprije se čula njec 111 .u razdoblju p o č e t k a s p o l n o g sazrijevanja. zdravi. bojao s a m se da ne nerado s a m izlazio iz prostorije. je potrebno uzdržavanja odbacivanjem biljno-mliječne samosavladivanje. n a m se prvi p u t 10 g o d i n a n a k o n p o č e t k a bolesti. straha. izostajao je s nastave. nagazim na žabu. ponovnu se o kuru ali liječenja su odmjerenim fiks o gladovanjem. Prema To nje stanje Žene svemu. nacionalna radostima psihijatrijskim Gladovanje ozdravio. "Kao da su Serjožu zamijenili povučen. Sve se o p e t ponavlja. omogućili bila i ženom. Naš je istočnjačko gostoprimstvo. se su ga m u č i l a ga razmišljanja o njima. školu. I o d j e d n o m takva nesreća: razbolio se sin.. hrane. lijep m o m a k . ideje počele Prvih pogoršala.puta ponovo pojavi osjećaj pojačavati gađenja. o je najvažnije . počelo stanje. apatija. 110 potreban je karakter. odvratnosti k o j u mi je izazvala utroba zgnječenog insekta. Počinjemo dana mjesto T. ništa na posao.. o d l u č i o s a m ponoviti k u r u . analiziramo i u p o z o r a v a m o roditelje na važnost nadzora nad sinovima u S p o l n o sazrijevanje počelo je rano. Mislio opet sam mi samo se. prodiranja u psihologiju nerijetko brižljivo je momčića u trenutku kada se pred " t e š k o m t a j n o m " liječnici-psihijatri. kompleks vrijednosti. a. bio razlog t a k o brzog recidiva? T. miran. Pomoću potpunim dijete. radostan čekali ali bez što obitelj. o tome će se vratiti pita zašto se. sasvim prijatelji.. " Postao je g r u b . zna kako može Ali s sada T. Na osnovi prvog gladovanja shvatio sam da mi o n o pomaže. M o m k a je počela zahvaćati ravnodušan. A i m a o je što pričati. Nakon desilo ostalo godini. postala posljednja briga. pomoglo. " I evo našeg m l a d o g "Azijata". ponovo javio s n e k i m d r u g i m d j e č a k o m . se da na nagazim na k a k v o g insekta na ulici. On je već više puta boravio u se i ga su liječenju. Majku su kada je m o z a k bio j o š nedovoljno razvijen. ukusna pacijent p o č e o strasno uživati u života .Sve je p o č e l o od 13. podizanjem domaćinstvom. se bolest očekuje o d nas p o m o ć . preostao je spolnom susreti. postupno svijesti razmišlja ustupati strahova kako s m o u šali nazvali bolesnika T. razdražljiv. j e d n a k o o s j e ć a m gađenje p r e m a s v e m u . Pred liječnikom je sjedio. Bilo mu je 19. . vino. p o s r n u o je. režima za sve života. strogog Istina. Prestao je učiti lekcije.u . Raspoloženje se popravilo. stidio upitati starije. razmišljanju budućnosti. mu svemu drugovi je postao na m u š k a r c e i žene.kritički o d n o s p r e m a s v o m oboljenju i želju da na svaki način svlada bolest. uobičajeni kuhinja. o p e t s n a m a . Sto je. neutemeljenosti kako koji ga p r o g o n e . vezu bez sa osim u je Preporođen p r e m a vizijama o o n o m z a b r a n j e n o m što je ušlo u njegov život. Nisu obitelji. i t a k o brzo. razbolio. izazvan kraj.. č u d i se s v o m n e d a v n o m strahu. . godine. To j a m č i uspjeh.

1 12 O t i š a o je iz bolnice spremajući se toliko uznemiravalo da je bio na granici recidiva bolesti. što je bolesnik slučajno saznao. odlučio se na pauziranje na studiju. bolesnici postojeći oblik oboljenja liječenje u ponekad a k o bolest nije starija od neidentificiran. n e m a j u ć i ni snage ni želje za spremanje ispita. sebi i opasnost: slučajevi Gpravo takvi liječenja godine. ali ga je stalno razmišljanje o tome prijatelja. Glavni zatim apatija. od i prvo to je je i gladovanje imalo krajnje za dalo je pozitivan nije znao neozbiljan učinak. naravno. Možda je sva nevolja od toga?" I dalje Od neuvjerljivo: " B o l o v a o je od dizenterije. je postao naš povremenog O v o g a puta Sad u ima klinika terapijskog 24 godine. Mati priča: "Serjoža je pao u šestoj godini. hoće li Serjoža m o ć i dalje učiti? Mati se sjeća: "G nižim razredima Serjoža je dobro učio. da na postati elektrotehničar. Ali te misli nisu prelazile u pokušaje. 113 . Jedan uzroka teško doživljeno saznanje boluje od šizofrenije. upućuje depresiju. Sergej još posljedicu nekoliko g o d i n a n a k o n p o č e t k a bolesti. nade u izliječenje. formalno. nastoje rado svjesni Na pojavu opadanja intelektualnih ravnodušno se vrati Ti najočuvaniji. našavši gladovanjem ozdravljenje a u u slučaju neuropatologu. Sergejeva bolest je trajala d u g o . a i ovaj ga. dugo u p u ć u j e psihijatru. sam tražio nije života. terapijski nikakvi utjecaji. I m a o je razmišljao krije u planove. "Što je Serjoža Njega ga ne isključe. kritički odnos da Međutim. godini. postavljena formom. ali. svima tek nego ostao je Po da da o drugi Po izlasku iz bolnice fakulteta. pozivu u ljekovitost oni su čas bili se gladovanja nepostojani. lošiji. kako t i j e k o m gladovanja. spremao neuspjeh Iskustvo blago slučajeva. percepcije. Mati je u n e d o u m i c i ." On se smješka pri sjećanju na te dane. prema zatvoren. pacijent. njim je pet Sergej godina liječenja na razne promjena. Za kratko vrijeme p o n o v o su se pojavili s i m p t o m i bolesti. Sergej je i pripadao želio je promjenljivi: drugoj biti zdrav. Za psihijatrijskim gladovanja. sposobnost. mjeseca medikamentoznog od liječenja psihijatrijskoj Serjoža je Studirao da radi imao o bolnici donijela su p o č e o studirati je bez čovjek mračno u oduševljenja. u s p r a m životne rutine. ali u svakom p o j e d i n a č n o m slučaju m o g u postojati i latentne m o g u ć n o s t i za uspjeh. pretpostavivši Stoga dolaze na progresivne šizofrenije parktično dvije psihičkom oboljenju. On je o vjerovao Istina. Liječio se triftazinom i inzulinom. toga je možda?. t a k o i za vrijeme rehabilitacijskog razdoblja. reagiraju tih bolesnih oštrina medikamentoznim načine: drugi mole radna da jedni im sredstvima."šizofrenija". Možda je Sergej i bio u pravu smatrati tu dijagnozu p r e p r e k o m na putu k velikoj životnoj karijeri. što je osnovni uzrok njihove nevolje. Dakle. progresivnost porodice ne nepromjenljivost roditelji se radi ništa. ravnodušnost. čas je grupi. simptoma. zatim se na lice navlači sjenka. Ponovo stacionar. rano sazrijevanje. javlja G stanja s karakteristično šizofrenija u šizofreniju. obuzimalo razmišljao liječenje.. m o ć i bolesnici jedva osloboditi izgubljena i bez kritike. stanje propustili ona spolno je i njen muž u odgajanju sina. uspješnost pruža pozornost terapeutu.. boravka veseo i živahan dječak. To je dovode obične većini bolesti početku odgojni izazovu izgledaju kao lijena i korak naprijed. došavši k u ć i .. razbio glavu i izgubio svijest. m o s k o v k i h tehničkih studira?" devetnaestoj raspoloženje. Ali to napredovanje do pokušaja s a m o u b o j s t v a . bolnicama. može je izazvati pokazalo tešku da Ipak ga je to vuklo iz apatije. T a k o je bilo i sa Serjožom. aktivno se ranije bolesnici raspoloženje. nadolazila za s običnu blago spolnog koju ne se o kasnija Postupno i od d r u g i h dječjih bolesti. bolesnikom koji. obično oni razdoblju djeca i škole. On je izvjesno olakšanje.. o n o se nije dovoljno učvrstilo.. ima li bio je nastaviti studije na f a k u l t e t u . Sergej je bolnici. gladovanje. O n e su se pokazale i kod prići našeg svojem pacijenta oboljenju. Ona djeluju obraćaju pacijenta ostaje Dva se uzrok Serjožine trauma na ne m o ž e shvatiti što su bolesti jest seksualnoj tromost je njegovo osnovi. bolesnog geologa. dijagnoza: kod mladih Kada obična ljudi progresivnom sazrijevanja. specijalnog na j e d n o m koja traje preko pet g o d i n a rezultati su. besmislenosti put se našao s a m o u b o j s t v u . Tužni roditelji su se počeli propitivati o toj bolesti. prihvaćaju terapijsko t o č n o ispunjavaju sve zahtjeve liječnika.

dan plaču. sam od ostali nejasno lišen 100 su stanje. prije svega. zgrbljenog unuka. kada su igre.". već potpuna odsutnost ništa svih osjećaja. Može učiti i raditi. koju je nazivao "nerealnost". J e d n e večeri. bila je za m e n e sljedeća scena: mene prođe a u t o m o b i l Pećin mladog. koja je prepunila pored čelične sjedi do pola ponavljao je potpuno sprovod svrati na glavnu ulicu..-a: vidio stradao kako je ne svom je učenik do razreda pao tijekom pod bicikla." Već Prestao čitao. govoreći. jedan te isti tri sata. Kako mnom bih Izišao s a m polako iz p o l u t a m n e bolesna me do stanje? uzbuđenost. I nešto dešava: doveli opisao su to duševna slabost točnije Nerealnost mu je dolazila iznenada. je nisu. divan i starca. Govorio Svakoga riječi. način nekakva obamrlost. Nikad nisam mogao zamisliti da s a m i s a m s m r t a n . prašina. ispred pored čudnim mirom nazočnih učenika. O t p u s t i l i s m o ga k a o p r a k t i č n o zdravog. unutrašnje na n j e g o v o m m j e s t u . svaki je iz tumarati unosi da šah. praznine. N a k o n igre. Taj d o g a đ a j opisuje u primjetivši dnevniku samo jadni mene suvišnog "Potresla me je. to 114 osjećanje apatije. a tijelo je m e h a n i č k i izvršavalo naučene. s sjedi Izgled Posljednja kap. Zatim višeg se desio događaj vožnje koji je potresao K. strašno ozdravio. "Hoću "Da.. koje s a m u sebi ponavljao. ravnodušnosti. U mom životnom iskustvu takvih odgovora nije bilo. Prvi put je to bilo na stadionu. na o d b o j k a š k o m igralištu. sve razjasniti. teren. polusan. gladovanja Sergej izlaska mnogo bolnice rješavao osjeća ukrštene Tijekom rehabilitacije zvekana i b r b l j a n j e m d o k o n i h starica." N a k o n pola sata n e t k o me pozove. koji me je p o č e o se p r i p r e m a t i za ispite na fakultetu. dobro. vrijeme b o r i o sa s v o j o m bolešću. Trajalo je 5 . sam moram i oporaviti. Sahrana me je užasnula n e k i m čašu. mozak naprezanja. ozdravljenju: gladovanja. bio je j e d a n od o n i h koji su se liječili na našoj klinici a da prethodno Sam K. strašna m i s a o da sam i ja m o g a o biti percepcijama. me nije uzbuđivalo. Prema To stanje je sam praviš vrlo slično stanju pijanstva. to je stanje brzo iščezlo. bili su: "Ne r a z u m i j e m .zašto je m o r a o p o g i n u t i i tako glupo petnaestogodišnji su momak. trećeg je igrao dana neki se gladovanja po red u bolesnik je postao je da dana Nakon Gladovanje će mnogo mu mirniji. se igrali n e p r e k i d n o o k o odjednom zamorio se od pojavila stalnog Pobjegao s a m svalio se na ležao t a k o sata. kako su u stanju spokojno razgovarati? Na sva ta teška pitanja tražio s a m . zahtijevaju od t e b e . čudna večer. Živiš p r e m a poslovici: podigoše najvećih posto pođosmo. To nije osjećaj. uvjeren s a m . Neko sve o k o potpuno normalno. ni u što se ne udubljujući. neprijatnog Potrudit ću sobe. malo imao ranije. isto biti to iskustvo došao je prvog u gladovanja našu kliniku sugeriralo da se je momku kuru - put k važno pitanje ranije me nije zanimalo. 115 . jedini tako sin u koji je m o r a o živjeti? Zašto ljudi tako mirni. on se osjećao n e o b i č n o : sve je bilo kao i o b i č n o . ali nisam m o g a o naći odgovor. normalnog Ničeg kao i apsolutno "Gurnuše koji se neiskustvo i psihičkog rastrojstva. ne razumijem. godina. i riječi. neposredno sučeljavao sa smrću.Međutim. tad s a m shvatio da se sa životno se. svemu postao pokrete. koja mi je tada bila u glavi. obilježjem.suigrači." Ako nisam me je i zbunila o k r u t n o s t života . ljudskih punokrvnih ostaci izgleda bogatstava živih 5-10 Slikovito zdravog u ranije. J e d i n a m i s a o . ponovi terapijskog govorio je. da će bolest proći s liječenjem. dosadne pokrete. banalnim grupicama hodniku. nije K. K. još potpuno punovrijedan oboljenje čovjek. misli. potresao "Nerealnost" Bolesnik K. portreta dječački kući. djed. nas Ja polusneno padosmo. kamion. I liječeni za sve u se nizu to psihijatrijskih liječilišta i primali specijalnu m e d i k a m e n t o z n u terapiju. točkove. Nije me zanimalo zbog toga što se nisam Potresla tako roditelja. Nikad ranije nisam razmišljao o životu i s m r t i . katastrofe. nadgrobnim toga nježnog piramidice dna duše. T o č n i j e riječi od riječi "nerealnost" ne m o g u smisliti. čovjeka osjećaja posto. S u n c e me zasljepi n e k a k v o m č u d n o m i neprijatnom svjetlošću. osjećanja. došlo ravnodušan.1 0 m i n u t a . računao kao da mnogi boluje drugi već pet pacijenti. ovako: s a m o je saznao da je Peča izašao na put i.

paranoidni emocija. sve sumnjiče ih za više izolira. je zato o s m o g dana "realnost" rehabilitacije povećavala. ponovo pogoršanje "umjetnog mnogo p o g o r š a n j a " . isprekidano. Završila je sedam razreda. očekivanje potpunog procesu otuđuje. njih je bolesnik tog nešto štetno. Oboljela je psihički u 3 7 . a kradljivicom o n a je će inače nikako joj nije novac ' T o je davala sa šala. postali sasvim realni. p o t p u n o se zaboraviti. to je kao i glavi. Rezultati ipak je oblika šizofrenije praktičnog odmjerenim ozdravljenja gladovanjem i značajnog m a n j e su efikasni u poređenju s h i p o h o n d r i č n i m i o b i č n i m o b l i k o m . nešto i si. da mi je mnogo najupadljivije. p o n e k a d sve to prelazi u agresivnost. o b r a d o v a o . godini. "Kradljivica" Bolesnica Mala. uzbuđeno. Anamneza: trom. Od stanje Vrhunac realan jedanaestog se se počelo dana do kraja uspostavilo se dobro se stanje. šestog od dana). raskrstiti su s p r e m d a nisu dosadnom simptomi: djelovanja. " K. imala je 41 godinu. nepovjerljiv. (14. čak i u slučaju veće starosti oboljenja. s a m s a m nastojao još više oslabiti. odgajana je u kurseve za način: računovođe. Evo primjera. poslije "udara" misli o ( k a k o s a m ja a sada sam Evo što mi se desilo slučaj) počele Stanje "nerealnosti" se smanjilo. Približno od poboljšavati.-6. prošla su dana devetog ali do bez p r o m j e n a ("nerealnost" komešanje dana bila neka u devetnaestog teže. potištenost. ću u . 116 umirila je. "nerealnost" nešto smanjila. skloniti. proglasiti susjede. ali bilo mnogo slučajeva poboljšanje. zdrav. nemimo-plašljiva. " neobično. t o l i k o me učvrstio u uvjerenju u p o t p u n o ozdravljenje da je petanaestak vrijedilo živjeti godine mjesec dana gladovati. minuta tude.Moglo bi se još mnogo toga reći. ipak su m n o g o bliži n o r m a l n i m . Ja se n a d a m da sljedećoj tom drugi "nerealnošću". prozaičan prodavaonici." stola. K. Dijagnoza: osjećala šizofrenija. sedamnaestoj godini).Za volje. kod ali 1 17 konstantno označen 15 "gotovo" T o m e je p o g o d o v a l o i prekrasno s u n č a n o vrijeme koje se bilo ustalilo. brat povučen. ali apsurdna misao da su je m o g l i stala Tanja sklanjati ukrasti.. pogoršanje. Uopće. dječjem godini. možda Svratila se: glupa je šala. napuštali ni t i j e k o m gladovanja ni t i j e k o m rehabilitacije. "Na je gladovao 23 dana. (u dana zdrav. nazivao taj se nametati nepovratnom karakteru v r e m e n a . slaba. apsolutno d o m u . medicinski t e h n i k u m . tugovati (sve karakteristična vremenom h o ć e uraditi oboljenja liječenja zamišljenosti obilježavalo je to vrijeme. Primili su m e . apatija. osjećanje za nepovratnim neće vratiti o n o što je j e d n o m prohujalim godinama. a ponekad j a k o brzo. dotakla slučajno susjedinu t o r b u "Htijela mi je i iznenada joj se pričinilo da je ova D u g o i m u č n o je razmišljala o Susjeda se nasmijala i mira. Nikad o Počeo tuge. i "nerealnost" će se izgubiti. z a t i m je otišla objasniti se sa s u s j e d o m . Počelo pomislila: je na i m a dvoje djece. gladovanje s a m Optimizam odlučio hrabro s uvjerenošću ozdravljenja ozdravljenje. bilo "bljeskom bio sam što mi taj je realnosti" gotovo to me dvije rehabilitacije): prirodno) radi tih minuta apsolutno osjećanje je bljesak i ukrasti t o r b u . r a n o m je djetinjstvu izgubila roditelje. Prošlo je n e k o l i k o dana. Prva četiri dana Petog (kao i 5. netko cijelu kuru gladovanja mogu reći. T e š k o je učila. poboljšanja tijekom Kažem nekako čovjek. razvijala se n o r m a l n o . ali sam pokušao izabrati Ocjenjujući pomogla. liječila se ranije bez uspjeha u Psihijatrijskoj bolnici "Solovjov". Za šizofrenije karakteristični manija bolesnici su relativno pristupačni. vrsta ranije). stajala je Gdala se u redu u u 22. a da ću se poslije t o g a o d j e d n o m osvijestiti. kuri gladovanja oblik definitivno m o j i osjećaji. Cl postaje t o g a neprijatnog dana. loše. nikad više za to u svojim p o č e o podulje razmišljati o prošlo. t o m e nisam tome sam da se ranije razmišljao. našalivši "Treba . nekako nezaštićena. zaboraviti se. t o m e .. G m a t i je bolovala od psihičkog oboljenja. se kod njih n e m a upadljivijeg smanjenja gonjenja. Prvog su mi dana najkarakterističnije crte toga stanja. Ta me borba i dovela na M o s k o v s k u kliniku terapijskog gladovanja. slabašna. Ali borio sam se. Govorila je tiho. biti toliko gotovo "probuditi se". zato što s a m stekao utisak da je s a m o p o t r e b n o zaspati. se paranoidna čudno f o r m a . se i Ostavio je na i klinici zapis o u danima potpuno nisu me gladovanja i rehabilitacije.

noć Gjutro se se Tanja. kući. i Djeca su izgubila u mišlju: kupci dadoše traženje. ovaj je propisao lijek.. izgovara naglas. Odlazila za injekcije. T a n j i n m u ž se o b r a t i o psihijatru. "pritaje". Međutim. "Glasovi" su je i dalje progonili. I pet uglu. Posjetili s m o T a n j u . treba li ga bojiti ili ne. pogledom znači. sve j o j je živnula rekla. Tada bi zamotala glavu i satima t a k o ležala. već da se ozbiljno s u m n j a Tanja Tanja da ne Sada je već misli n i k a k o ne napuštaju. K a d bi razgovara o nestalim stvarima. razgovora s l i j e č n i k o m . Tatjana K.. Živi kao d o m a ć i c a . o n a ih čuje kao stalne zvukove ili glasove: poznate. apsurdne misli su je p o n o v o spopale. skrila Konopac se nekoliko konopac m i n u t a je svijesti. nepoznate. je bila dobrovoljno. objesiti. dana u gladovanja glavi prije tiše. vraćaju. Tanja poštuje rutinu koja joj je propisana. " M o l i za p o m o ć . Glasovi se ne misli nema. a veselih. d o k je Tanja stajala pocrvenjela. ili n a p r o s t o n e k a k v i m razmišljanjem koje ju je d o v o d i l o d o strašne glavobolje.tješila se u p o č e t k u se ne mučila sklopila. Ali je sve češće pomišljala da u u nju.dijelila je bolesnica s l i j e č n i k o m svoju radost. često kod javlja misli su je i dalje opsjedale. gledajući u p o d . čeka ih. uzbuđivati se. strani ljudi. Olakšanje nije nastupilo brzo. i takozvana nasljedna ali biti mogu su nastoji se "manijačkopredispozicija. misao. primoravale su T a n j u da i h . ne dajući j o j m i r a . pa o p e t o t o m e da li je s m a t r a j u p a d n e na ženske I 18 i p a m e t da j o j te muške.. poboljšanja n j e n o g stanja. k o n c e n t r i r a t i ni na kakav posao. Možda bi bilo d o b r o kazati da nije novac k o d m e n e .ipak šala" . s a m o se p o n e k a d m a l o s m i r e . posumnjaju. ili j e . kim razgovarala.. Svu n o ć ju je nije ni oka se zatim je nekako Tanja bi prevrtala pokušala bila vide krevetu. bez snage da se svlada. kraja stidljivo osmijehnuvši: glasovi uznemiruju. Ako. sklanja se od i kada se n e t k o pojavi u psihičko kojega kod oboljenje veliki jest ima njihovoj obitelji. ne s m e t a b o l e s n i c i m a . prekinuo. i to je prvo što daje nadu u svjesno. "A m o ž d a je to neka sugestija" kaže ona liječniku. tlačile m o z a k . za velike vrijeme bolesnica se držala samo se nepovjerljiva ni s prema nije mogućnost I stalno osjećanje ujutro. povučeno." Tjedan dana prve etape liječenja glasovi su se izgubili. čula da radi o ta a šali.. čija se pojava u l a k o m obliku zove ciklotimija. oboljenje se Obično promjeni bilo uzroka. nije se izgubiti. To značaj osoba društvenih. plašeći se da ne p o s u m n j a j u na n j u . i dobijala A vitaminske apsurdne počela crvenjeti. m o r a l a razmišljati od čega je napravljen. sklonih lakoj s povezana uznemiravajućih ljudi. o n a je svu pala. manje smetalo: bi visoke. Prošlo je pet godina. ali o n a zna da će se o n e vratiti.. su se minute mira sve češće smjenjivale sa satovima u kome nemira. Od t o g a ona je prestala izlaziti ulicu. G p o č e t k u ljudima. kojoj žive. primala sredstva uspavljivanje smirivanje. " U m u k l i su m o j i glasovi. Mišta ne r a z u m i j e m . "Sreća. Tanja je me razmišljanjem o s r a m o t i . . netko odmah T a n j a je gladovala 21 sobe. registriraju ih. podigli na su je i ispratili mogla ništa neće naći. ne pokazivati se. ukočenim grozničavom nemam ne u t o r b i pet rubalja. Jer liječenje gladovanjem m o r a biti obavezno u s k o r o su je misli počele p o n o v o opsjedati. Tanji je a k o na m e n e p o s u m n j a j u . djeca. nekako umirila. smatrati da su u granicama radio"). ustala. T a k o su prošle tri g o d i n e . To je bio j e d a n d u g i niz dana. zapaža depresivno stanje u kada ne s m e t a sredini u normalnog stanja. depresivna psihoza. Misli zvuče u glavi." A s e d m o g a potpuno dana: "Glasovi kao da se sve više g u b e . vidu potištenosti i melankolije ili stanje pojačanog rasploženja. ali j o j je od njega bilo još gore.. m n o g o mi je lakše. kao da su u zemlju propali" . najzad. da ljudi p o n o v o je rubalja. sva Svi u prodavaonici se s došlo u do incidenta. Četvrtog "Sada mi je je u polikliniku. krađama." dana pozlilo. je otpuštena nakon rehabilitacijskog razdoblja u zadovoljavajućem stanju. nepoznatih Veoma je D o b r o obavlja svoje d o m a ć i n s k e poslove. pak. Bez ikakva smisla m o r a l a je pronalaziti razne rime. čas misli kradljivicom. vanjskim P o n e k a d se.. Međutim. dan. Kolebanja događajima. Ma t r e n j o j iznenada ("možda Misli neki zraci ili joj ponekad netko nameće čas raspoloženja. bez i čak sugeriraju što treba uraditi ili ponavljaju njene radnje. nemira. raspoloženja ponekad kakvim sasvim bez vidljivog Kada to može se u stanju 119 k o d takvih bolesnika. postale su sve nametljivije.

Svoje oboljenje kritički opisuje: depresija? Gjutro. bolnicu deset u često njoj izgleda k a o svečana haljina.depresije. neočekivano kao i oboljenje. Mjena koju dijagonoza je doživljava. nedostataka i s m a t r a s v o j o m dužnošću da se umiješa u žiovot cijelog neophodnim I govori. protivi. stanju ne manijačke zanesenosti nerealne takvi bolesnici mogu činiti kupuju da najnerazumnije i apsurdne p o s t u p k e : udaju se za čovjeka koji im ni po odgovara. Marija Grigorijevna je obrazovana. besmislenosti pjeva. č i m osjeti da nije u " f o r m i " . priča. depresija Međutim. Ona i prekida i i govornika svoju glavnu nitko Po frazom: "Oprostite. dana sredstvima. Do depresije. i Grigorijevna pokretljivosti. u početku. propisane dijete. dolazi " m a l o gladovati". bi se bolesnici "Zar moglo dati ne više od 50 lijepo izgledate!" dodatkom: pedeset? Kako O n a je uvijek dotjerana. Počelo kasno koje radilo. manje uvijek raditi: po vlastitoj želji postaje naš pacijent. da j e d n u "zaštiti". h o ć e uvijek prekinuti" cijene. 25. n e u m o r n o : riječi su j o j bistre. Kaže: "Gpoznavši se s p r a k s o m i t e o r i j o m rasterećujuće-dijetne terapije. pojavi. netko 120 podnosi nazočnosti To je stanje trajalo n e k o l i k o mjeseci. pridržava osjetila prema slučajevima dugotrajnih poboljšanje p o n e k a d počinje tek u rehabilitacijskom razdoblju.-10. govori mi se soba učinila razdoblje mi se života. a u stanju pleše manijačke zanesenosti mnogo priča. Sada. zapravo. Znam se Odlazi što Marija treba razdraženosti.oslobađaju stanja gladovanja odnosila se p r e m a n j e m u nekritički. je s poboljšanim Prvi put je došla u našu stanjem. Ta nema žena snage slušati ja biti tuđi ću u vas govor. dugotrajne Otpuštena depresije. a k o mu se pojavljuju misli o nepotrebnosti i života. n e p o t r e b n e stvari i u bescjenje prodaju svoje vrijedne stvari i si. biti slučajeva kada realna opasnost u samoubojstvo. došlo isto t a k o probudila s osjećanjem p o t p u n o g života. imenu u bit čuju i svih se Kako ste?" O n a je čuvena na uzvici: Ona se "A. godina. smatra potreba. Marija živosti. se. je otuđenost. sa sestre Marija svima zove više bolesti. s radošću. t a k o đ e r . u pravilu. riječ. 121 . zanimljiv talentiran Sve je k r e n u l o s v o j o m k o l o t e č i n o m . d r u g u . - odjevena s u k u s o m . P o s t u p n o se p o č i n j u javljati i intervali d o b r o g raspoloženja. bio Me i u i takvim se da u slučajevima njenoj pripovijedač. Porodica se p o s t u p n o odvikavala od m o j e njege. vraćala bih se kući uvečer. o š t r o u m n a . " K a k o je sam mužu i gladovati. kuće gladovati. inovacija. dana depresije. nije n e u d o b n a štala čim ne može ni (soba n a m j e . ona lako zameće šalu. usporediti. bolesnikovo raspoloženje opada do takvog stupnja da mu se teško kretati. teško Stanje razdraženosti Gladovala je nije u medikamentoznim 7. sve Kada Opet ih dana u se ste Marija nam po ući svake Grigorijevna! pozdravlja. to nitko počinje imati se središtu pozornosti šali se bez m j e r e . "Kraljica" Mariju Grigorijevnu bolesnici su našoj klinici. Zanimljivo posljednje vrijeme dolazi čak i u stadiju joj se se "uravnoteži" svoje Kod raspoloženje. p o d u č i m n o g e i si. Me voli službeni vrijeđa ma ton. Gjutro bolesnice. smanjenja istina. postala kao velika se ni ravnodušna i s se došli! poznaje uspijeva sudbinu prezimenu. G t o m slučaju p o m a ž e i naša m e t o d a . kratkotrajni. oporavljena. šest depresiju. moraju obavezno uspješno obično smješteni liječe psihijatrijsku razgovarati. Gjutro bih n e k u d otišla.u m i r i . prvoga odjela. potpuno oko 20. vrlo u d o b n a ) . Žali se na povremenu d u g o uzimala dva roka. to s ima našoj godina. gladovati. osuđuju. kako formalizam negoduje. u i obzir. bolesnici se. G depresivnog vrlo stanja dolazi gladovanja. čak i bolnički ogrtač na ciklotimija. bolesnik se m o r a obavezno obratiti Grigorijevna učtivom priču. Već ženskog nazvali "kraljica". b o g a t e m o d u l a c i j a m a . lutala kojekuda. već rekao." počela Maša teško ništa Grigorijevna se probudila. slabo izraženi. Ozdravljenje je s a m se. Marija napada. naših Ona "djevojčicama". 70 m n o g i je ali gotovo ne bi p r e m a njoj ne o d n o s i ravnodušno. Takvi bolesnici. osobito u gdje se u ugovaraju stanju večini komercijalne postoji poslove. G čemu liječniku. odjednom kada s a m sam potpunu kćeri. Meki je ne vole. poslije dana. nisam prihvaćala d o m a ć i n s k i h poslova. povjerovavši liječenje o d m j e r e n i m je da u moli ne da bojim gladovanjem. izvrše bolnicu. zanima se za bolničke poslove k a o za svoje d o m a ć e .

dobili svojom potpuno zadovoljavajući predviđena. mi je terapijsko melankolije i očajanja. u neki Mom Premda na to da t a k v o g bih ljudima: nazovu "živčanim".N a k o n šest g o d i n a našla s a m se p o n o v o u vlasti depresije. se liječiti me zgrabe omiljenom i kad me također. ukoliko liječenja. u g l a v n o m . traje dulje. pravilu. pomažite se u z a j a m n o ! " sanatorij. brinuti se za obitelj. Prošlo je još šest g o d i n a . kada mi bez gladovanje. prema neozbiljan odnos p r e p o r u č e n o j rutini života. u Ponovo tog pravodobno. prijateljima. " Postojanost rezultata liječenja o d m j e r e n i m života. živčano-psihičkih bolesnika. sa i uzimati sanatorije rezultati bolesti. somatskog G sa praksi svim bez stanja iznimke. što * daje pozitivan učinak i u ima u vlak. dragocjene Pod stvari raspoloženja prodavati smeće. kćer su p r i n u d n o smjestili i. oboljenja pa se ni promjene 122 psihi liječenje preduzima moguća preuveličavanja privuku liječenja nastojanjem privatne 123 . a. i m o g u ć n o s t izliječenja znatno je m a n j a . bescjenje: kuhati. obavezno Svaki put. gladovanja i procese osiguravajući djelovanje svim mogli postala s a m zdrava. prije svega. tempo dobro liječio razvoja stanje Gkoliko raznim od ako čimbenik liječenja. primjene liječenju starost s a m o za proučavamo možemo da Na smo to somatske Sada mi je klinika postala d r u g a kuća. oboljenja ga navode slučajevima i se da stoga se ti inozemni je naše koja uspješno naravno. strasne i čvrste I svaki šape mi depresije. kasniji pomogne. . To je i razumljivo: je ta Kod a k o je već oragnizam onda dulje vremena su bolest bila mnogih u intenzivna. opće odmor na terapijsko centralnog da Ne kure povećava i Na našoj reaktivnost klinici davati u su nismo ni organizma. oboljenje starije. z a d r š k o m . G m i r u j e m e . Prvi . života bolesti je gladovanjem k o d psihičkih oboljenja ovisi. kura i bolesti s p o p a d n u razdražujuće misli. privremeni gladovanja specijalne slučajevima rezultat utjecati u u i sustava. stara b r o n c a . u p o v o l j n i m uvjetima bolest se nikako ne ponavlja. Mjesec. imala za cilj provjeru rezultata liječenja psihičkog oboljenja. jer specijalisti. uzroka u liječenju m n o g i h s o m a t s k i h oboljenja. O s i m t o g a . u svim slučajevima. normalizirajući specijalno bolesti možemo. bolesnik su dulje manji vremena pozitivni izložen drugim metodama utoliko kakvo štetno djelovanje kure gladovanja na zdravlje bolesnika. muž i Moji su me me nagovarali da odem p o m o g n u k a k o b i p r a v o d o b n o o t p o č e o liječenje. jedni prema u m j e s t o da nestali su iz k u ć e pijanino. "Budite pažljivi drugima. prirodne snage njegove nisu pravodobno ne odbrane uočene Spisak gladovanjem. i p o n o v o depresija! O v o g a puta p o m o g l o S klinike sam izišla smirena. u p o r n e m o l b e muža i kćeri da se o b r a t i m liječiti. moraju pozitivnog u znatno učinka podaci bolesnici iscrpljenije. i i rada. terapijskog gladovanja i utolike prije se može vratiti ranija bolest. iskustvo liječe se somatskim somatskih što su u nekim nepotpuno..poštovanje stroge rutine k a k o glede prehrane (mliječno-biljna dijeta). starost Drugi ne manje "Svježe" se važan bolesti oboljenja. bolestima. rasterećujuće-dijetne terapije n i s m o se. provela ostao mi je cijeloga bili u sjećanju kao j e d a n od najljepših razdoblja u m o m životu. p r e m a t o m e .. ograniče Rekao Mnogima je neugodno čovjeka čak i to da svojim bliskim Ili se mu utjecajem k o l e g a m a predlože da se posavjetuju s psihijatrom. jer ova m e t o d a . izazvana klinike. stoga mogućnosti preporuke. Koristi popratnih oboljenja. bez * Primjena rasterećujuće-dijetne djelovanje živčanog i i zato životne dublje ne reći terapije. slike. I j e d n o g a dana na stolu se nade uputnica za Rigu. očajanju i strahu p r e d n e p o z n a t i m ljudima nije bilo granica. put idem metodom. naših mogli smo i ni konstatirati jedanput poboljšanje nismo općeg bilo ni bolesnika. protivila. u g l a v n o m o dva faktora. M e đ u t i m . fotoaparat. novi usisivač je b i o b a č e n u Bez obzira na nisam s a m se I se htijela kantu za prestala s a m spremati stan. mi je sve postalo počela ravnodušno sam i nepotrebno. prolaze tako i glede uvjeta brzo. uklanjanje somatskih nedovoljna psihičke oboljenja. odjednom potpuno neočekivano koji s a m se. Međutim. i anamneza je. odmjerenim je širi. reklo u bi Rigi. liječniku. zapazili sretali.

i s a m o se o n d a . osnovni dana Cl simptom gladovanja. se Evo bolesnika (rukovoditelja katedre više škole) liječio k o d kad je već stvorila sve t a k o funkcionalno?" - "A m o ž d a je to i m o g u ć e . glad se ustremljuje na njen krvni tlak. Prošla je glavobolja. ali kuhinjske samo terapijskog nije koji pomaže pisma nas od je t e š k o vršiti n j e g o v r e m o n t . lijep posao. liječnik o d b i o pacijentima došlo do "eksplozije". kad se hipertonija općeg mi javlja zajedno Međutim. S t i m t e g o b a m a obraćala se mogla poštedjeti T a d a je bolesnika. svog Opće 170/110 do dobro. Mnogima kako pri Međutim. tri dana u m j e s e c u ili deset dana u kvartalu. kure n o r m a l n e razine. poboljšalo se p a m ć e n j e i raspoloženje je vrlo veliki kompleksni "veliki sustav". gotovo uvijek dolazi do somatskih oboljenja koja često povećanja tlaka iznad razine prije liječenja. bolovanje. su umrli od se zadržala tri mjeseca. 10-15 dana gladovanja. održavanja da krvni tlak podiže iznad učinka. mogućnost Glad novih s "Veliki sustav" Počet ću od kardio-vaskularnih oboljenja. J o š jedanput prelistavam udara. raditi. na p r i m j e r . godine. Prošlo prodiru u "dijelove". Ali postoji i složeni sustav. N. Tijekom gladovanja sadržaj zidovi krvnih u krvi. odgovorio mu je drugi. je došlo do oboljenja? N. d o b r o materijalno stanje. već prvih dostiže se tlak upornim kraju oboljenjima. složnu obitelj. od 1953. Tim putem idu je od tada oko Zašto priroda nije predvidjela mogućnost očuvanju p o s t i g n u t i h rezultata. stalne glavobolje.prisiliti p r i r o d u da sama dovede u red taj naučiti je da vrši " r e m o n t " s n a g a m a s a m o g organizma. pred I Pojavila se verbalna i m o t o r n a dvaput godišnje. po tri mjeseca u stacionaru. N. koju s m o otpustili kao p o t p u n o zdravu. je tražila i protiv nesanica.otprilike. Karakteristično je pogoršanje psihičkog pokazuje hipotoničara. Odviše visok i odviše nizak krvni tlak normaliziraju se j e d n o m te i s t o m m e t o d o m . bolnicu. terapijski učinak ove m e t o d e liječenja. zamjene njegovih djelova. neznatnog ." A evo d r u g e bolesnice. je invalid II. spušta ispod n o r m a l n e razine. krvni čak o b i č n o n o r m a l n u razinu n a k o n slučajeva. povećala se 1 1 0 / 7 0 mm živinog stupca. hipertoniji. radna na sposobnost. liječnika. godine. radom Sjećam se. većini u slučaju hipertonije. p r i r o d u da se lati posla. je smještena u psihijatrijsku da su se svaki put kasnije. glad prisiljava Prvi p u t s a m se p o d v r g n u o kuri terapijskog gladovanja. i pri pri On se smanjuje. sasvim je izgubila san. našim s Radi arteriosklerozom. je napravila skandal. soli onda smanjuje arteriosklerotičnih ograničenjem Ali tako Održavanje mliječno-biljne gladovanja dijete ljudskog o r g a n i z m a . zatim je nastupila depresija. pristaše m e t o d e terapijskog gladovanja.Međutim. nakon kada sudova što stroge postaju elastičniji. uče kako "remontirati" zamjenjivati drugi p u t . osnovi stanja. n e t k o od kolega je rekao: "Veliki sustav. U procesu rehabilitacijskog razdoblja tlak se n e š t o povećava. 124 se čini paradoksalnim tako i da pri kod da liječenje gladovanjem krvnom nakon pomaže tlaku). terapijskog gladovanja. tlak se smanjio sa stabilne razine vid. ga kirurzi danas i sve smjelije mu hipertonije i arterioskleroze: "Moje stanje i raspoloženje b i t n o se razlikuju od o n o g s k o j i m sam došao na liječenje. napisala je žalbu terapijskog gladovanja . I m a j k a i otac su bolovali od hipertonije i oboje moždanog sretan brak. naveo bih ipak nekoliko se slučajeva dosta liječenja sreću gladovanjem kod naših smanjenja tlaka u početku gladovanja. od Kako 1968. dugotrajnim u pravilu. J e d n o m ju je grupe. s a m o mi još ne z n a m o kako se to radi" pola stoljeća. T a k o . stanja ležala je pojavljivali 125 razdražljivost. Naša bolesnica je imala lijep život povijest njene bolesti. liječnicima. dostižući n o r m a l n u razinu. biva bolest zapuštena. kad smo se kao studenti upoznavali sa složenim kardio-vaskularnog sustava kako smanjuje kolesterola taloženja. Želim istaći. ali poboljšanja nije bilo. zbog bolesti. To je u saglasnosti s d o b r o p o z n a t i m normalizirajućim djelovanjem gladovanja. onih pacijenata. O n a se s m a t r a došlo je do b o l e s n o m od toga da nije razdražljivost. stanja savjetujemo i u t i m slučajevima zapažalo se poboljšanje pozitivnog terapijskog primjenjuju redovno kraće kada se pojavila često rada. G našoj klinici M. praksa hipotoniji (niskom Došla je kući j a k o rastrojena.

glasnice. Uskoro se stanje naglo poboljšalo: glavobolja je p o t p u n o nestala.. medikamentozna u u našu kliniku. liječili akupunkturom. je inhibitornom terapija stanju. pokazala hrabrost. povrijedio otac stanju depresije idejama nesanicu. slučaju razgovara sa m n o m . vrtoglavica. bila S srce 126 otpuštena hipertonijom krvlju. hipertonija psihičkim sindrom). Osmoga Nakon nastupila pošlo je acidozna kriza. i m a nekoliko ratnih odlikovanja. Istina je i to da je bila na frontu kao medicinska oficira iznijela vještinu. n e g o na ženi. s se do oscilogram je radnom infarkt hrane pokazivao n o r m a l n u pulsaciju u njima. žali se: "Glavobolja užasna. Odista. priča o sebi: život i tragedije: razbojnici. nabolje: smanjio normalizirao priviđenja nestala. predala. na licu o s m i j e h . toga. bila kontuzirana. Pri n o g e su se ugrijale i kući i u dobrom prestale boljeti. zemlji." Sjećam bolesnice. Sin je. a tu . ga s vatrenog položaja. O n a dolazi k o d m e n e da se pozdravi. pokazala s u neefikasnom. odlučnost. ne živi mi se . Izgleda odlično: jasan p o g l e d . tlak Dijagnoza. Arterioskleroza infarktu krvne sudove začepljenja (embolije) 127 . nam od i grlo U z b u đ e n i m g l a s o m . Vraćam K a k o s a m zahvalna metodu kući kao liječenja! se prihvatim sam takve vašu s o m a t s k o m oboljenju: pojavama. e k s t r e m i t e t a . sestra psihički djetinjstvu. Krvni prestao jesti umro. plače. n e m o ć i .. potrebna jedne 15 dana. J e d n o m riječi. "Tako pristala previše koji su i osjećam majka sam da se se plašila gladovanja Uopće kaže ona u i zadugo nisam liječim. "Sav moj molećiv.simptomi: Kako se pojačana glavobolja. s t r a h o m . sestra. Ali. arteriosklerozom ponajprije miokarda miokarda. samooptuživanja. došla na izražene se bolesnica k nama: s je p r e b a č e n a "Bolesnica košmarskim vrtoglavicu. N. sa glavobolju. Činilo mi se da mi se n i k a d neće vratiti m i r i želja za r a d o m . nesreće toga u vrijeme osvrće. S m a n j e n je kritički o d n o s p r e m a oboljenju. a na osnovi visokog k r v n o g tlaka došlo je do psihoze s h a l u c i n a n t n i m bio težak. ne stoji istina. sami znate "kuća Ovaj je slučaj.. sa suzama u o č i m a .opet strah. m i r n i p o k r e t i . snalažljivost. zamalo 180/110. U ratu je da je spasila (depresivno-paranoidni simptome. naša bolesnica je stanju.. vrtoglavica. dvaput razboljela se od endarterita. Dijagnoza: poremećajima otišao na s u d . " Nabrajanje nevolja prekida se j a k i m p l a č e m . gladovala je hipnozom.. liječnicima Sada se na bio žena. u glasu uzdržana radost. Izraz Sjedi lica su se ona tužno same nakon u mom kabinetu sve i napregnuto se brata nemirna. U ovom strašno!" čak je teško odrediti radi li se o psihičkom ili na osnovi psihičke t r a u m e razvila se hipertonija. utrnuće san.dolazi mi sinovljev skelet.. štete.. trza. to je bio već posljednji napad." m u ž je lažno okrivljen zbog tobožnje pronevjere. evo. svjetlucanje pred očima. . Sve je to istina. noge me n e s n o s n o bole. zaklali tuge oštetio nije povećani krvni tlak. je Ali s m o joj smo je ipak pomogli: lupanje tlak.. često oštećuje dolazi obnovljenom dovodi u vezu koji sposobnošću. . je liječena o d m j e r e n i m g l a d o v a n j e m koje je uklonilo sve bolesne smrzavala se. 23 dana. nisam vjerovala svoje ozdravljenje. obitelji.svega me nagovorili još da potpuno baka se zdravom. njegov skelet. nešto složeniji. razboljela. N i s a m ni gladovala . a najgora su mi priviđenja Sin mi je živ. se srca. A sada se. T i j e k o m rehabilitacije p o n o v o su se pojačali bolovi. slučaj je Osim dana krize domaćica. k o j o m je Žali uzbuđena.

većine krvotoka. podnositi Na su veliko isprekidano. ali a rokovi u šetnje oboljenja. kao gladovanja i liječenje rasterećujućebiti nešto kraći. već moj se kao kod izazivao vaša svoju sam 40 podsmijeh. Ponovna kod pomjenama najraznovrsnije djelomično. pokazalo se da i m a m suvišnih jednako Morao raznim povećavala! sam se obratiti 15 k i l o g r a m a . koga i se hormonima To nije je i nekim terapijskog općeg polukrevetski Nakon patentiranim dvije zavisti. ili često arteriosklerozu. sredstvima. drugi poznanici. za sve elektrokardiogramu. dobrodušnost. da i gojaznih zaključka srca u akademik s Bakulev i k a n d i d a t m e d i c i n s k i h znanosti R. dijete. psihički 128 i. kontraindicirane za gladovanja se moraju slučajevima.. poboljšanje kompenzacija nerazumljivo i strašno. našu metodu Oni insuficijencijom.prvi jedan moj. Sto sve n i s a m radio . Ali. gojaznost se teško liječi. je pismo Ono konstatirano je o p ć e poboljšanje stanja.. u na me uznemiravali. Sto dalje . hipertoniju krvnog postiže i tlaka. A težina se liječnicima. pri tome.. plivao. i stari laku prijatelja rekao: "Zdrav bolesnika poboljšanje Pecka. kirurgije liječenje došli do objasniti smještaja krvotoka prati se smanjenje što ispitivanja M e đ u t i m . klinici fakultetske za su može "Spasokukocki". stvarno. p o v o l j n o djeluje na to oboljenje. Srčane m a n e o b i č n o nisu dijetnom ovog kisika se iz terapijom režim. jednog je modifikacije uptrebom pacijenta.. 129 oboljenjem. kada mi je si. normu srčano-vaskulamog se. smanjenje gladovanjem. raznovrsne: fizioterapijske gladovanja itd. neki medicinsku Nerijetko od njih intervenciju. je težina osjećao za bolest koja zahtijeva oboljenjem dijabetesom poremećaji. kilograma. N. me po sam gdje leđima. prijatelji je to ljude.i t r č a o sam i pario se. . kako otkrio mi sam. odmora. njegovu jugu. boce. Preda dolaska hormonalnih različite fizičkih prehrana s r č a n o g mišica. teška praćena mjehura. mnom na našeg kliniku. a nisu na vrijeme počeli primjenjivati profilaktičke mjere. S. gladovanjem sustavi s su veoma vježbi. K a o posljedica angina pektoris Normalizacija arteriosklerotičnih pogoršanja koja krvotoka. glasu osjetio ushićenje se vage nalaze i i na značajnim gubitkom poboljšanje zavist. ponekad stanja. stvari. A Liječili sve ni su me veća. Zatim koraku. itd. srcu javlja se stenokardija. djela čovjek" Počeo čitavih "A težina se jednako povećavala" D a v n o su zdravlja. M n o g o s a m šetao po planinama i. pokazala su da je d o š l o do poboljšanja prehrane srčanog mišića. činilo. (dugotrajno. i držao dijetu. postali su pokretljiviji.. "..p o m i s l i o s a m ..jednog od tih na sudova. dobro volumena veselost. bolesnika omogućuje Kolesnikova se primjenjivali koronarnom stanja koji težine gojaznosti. Terapeutske metode liječenja preparata. i to je g o d i l o m o m samoljublju. govorili su "nakaznost". prošla čak. važnijih odijelo "Trebam se riješio s a m kod kuće lijepog u normalizaciju koronarnog nešto p o d u z m e m . mi promijenio karakter. taloženja. T e š k o mi se već bilo uspinjati i srce je p o č e l o upozoravati na sebe. naprotiv. Sada samo prosto i težina izgled i da I bilo konstatirano je aktivnosti. sustava.. Prođoše osjećanje Promjenom godine.. mi je sam k o d kuće se našlo m n o g o d r u g i h . fizičko opterećenje.sve vise. t j e l o v e ž b o m " . su sa izazivalo Moja razdraženost otuđenost.. povezani premašila kilograma i dalje se stalno povećavala.). Kod bolesnicima nadomještaju kod većine određuje uzimanjem bolesnika srčane pretijesno... karakteristično kardiogramom A. koji su tih prekida u se drugi se javljaju k a o reakcija čovjeka na n e n o r m a l n o stanje organizma. K o d nas je imali infarkt bilo nekoliko s kure prošlosti na bolesnika. prije od sokova napisano koji pate primjena procedure. ona vremena Sada je kada se već gojaznost smatrala z n a k o m poznato da je jetre samim i gojaznost često žučnog i razni Gojaznost je pojavljuju ljepote. negdje svakom da pri kraju baviti dana o t k r i o da i m a m oslabio se tada da sam tri 10 k i l o g r a m a preko mjere. m o g l i su odgovarajućim gladovanja. izbjegavati uz stube. ste i ponekad "Kud ja sam postali sažaljenje. A onda je krenulo. Jednoga Otišao nimalo sam saunu liječenjem naravno. liječenju miokarda Nakon S tragičnom neočekivanošču bolesnika. od suvišni kao k i l o g r a m i nisu potapšavši bik".

Gojaznost je organizma.. taj a u t o m o b i l ! Možda me je raditi. Metodika obična trajanju često. gladovanja o m o g u ć u j e da se s m a n j i težina tijela na 8 0 . gojaznost izaziva apatiju. terapije: početnoj težini nastupa se 120 do 2 0 0 dolazi povraćanje. praćenje bolesnika poštivanja posljedica kojih je slučaju preporučene različitih osnovno rutine prehrane od stabilno održavala na razini bliskoj o n o j na kraju liječenja. na Istina. težine. tonovi srčani pravilan treća kura gladovanja itd. težini. Eh. 140 k i l o g r a m a . sam to grdno sam o metodi ugojen. težina godina. Prošlo je nekoliko takvih Sada se naš pacijent d o b r o kontrolira i ne dozvoljava povećanje težine. nakon primjenjujemo takozvanu prvog "isprekidanu" zatim rasterećujuće-dijetne rehabilitacija gladovanja koja traje isto toliko vremena. kod bi bolesnika se zvučniji. Kasnije se u K o d bolesnika s psihičkim p o r e m e ć a j i m a p o t p u n o u trajanju do 15 godina pokazalo je da težina bolesnika djelatnosti hrane uz 131 bi iščezavala psihopatološka s i m p t o m a t i k a . do d r u g o gladovanje s prekidom od 10-30 dana i rehabilitacija istog trajanja. gubila bi bi žena rad se se se svake kure individualno je i varira u ovisnosti o stanju zdravlja. počeo sam pomalo i piti. Sad on i udesio: bolje da s a m išao pješice. smanjenjem sustava. Sad položio da se Pomognite mi!" Primijenjena bolesnika terapijskog 90 gladovanja pomogla otada većine bez i smanji kilograma. gubitak (10-15 slijedi Grafikon 4 tako gladovanja vrtoglavica. počinjem slabo Priznajem. osjećam se kao bolestan i gladovanjem svu nadu je i riješio u se vas. kod se poboljšavao tlak. 130 od odstupanja normalne uzimanje povećano . podvući se pod a u t o m o b i l kad Osjećam otupljenost. Slučajno iskušati i saznao liječenja sam posljednje kura na sredstvo.1 0 0 k i l o g r a m a ! kardio-vaskuralnog uspostavljao normalizirao postajali arterijski Kod menstrualni ciklus. j a k o nesretan. težine metodu dana) tijela. da ga bar nisam nabavio! ravnodušnost. počinje kilograma aritmija "unutrašnju" prekida prehranu gađenje.Nisam se mogao sagnuti da zavežem cipele. aritmija. ne je: kada liječenja dana radi brzo: G tom odmjerenim potpuno kasnijom i više. o o b o l j e n j u veće starosti do adaptacije dana 10-15 nemoć.. slučaju sa gladovanjem gladovanje dijetnom bolesnika. poslije pulsa. godinama starosti pokazateljima. vode u od dosta jednokratno se ograničenja o 25-40 prehranom. muškaraca pojačavala potencija. oscilirajući Trajanje ciklus 3-4 i mjeseca drugim I s t o d o b n o sa sipa. zatim dolazi 10-12 smjenjivanja gladovanja i hranjenja poslije 6-8 kura u Tako prekidima. imam da nešto treba popraviti.

čirevi zarašćuju. Među od čira mnogo našim primjera pacijentima toka ove bilo je o k o bolesti. razdoblju. godina Braća koji je su 174 bila godine. smo 9 kura invalidi II. G slučajevima. slučajevima. "Dobro genetički pomislih znači. liječenju gojaznosti gladovanjem. ušao u doputvali predvorje a iza su s ocem. kao M o g u ć e je.70. zahvaćala ih je sve jača apatija. g r u p e z b o g gojaznosti. terapijsko omogućuje. najzad. ponekad Rezultat: stariji brat skinuo je 86 k i l o g r a m a ." njihovih klinike. gubi t r a g . jer medicinska Dugo izdržati opterećenje. odmah " T a m o vas . Ali kada čovjeka će debeljka. energije. Da b i s m o ih izmjerili. ne bi se težio je mogla njima 211 kilograma. a t i m e se. ali 100 bolesnika crijevu. t r o m o s t . čira na želucu i dvanaestopalčanom crijevu itd.u ostalim postala vesela. fenomenalne debljine: 16 stariji.. 132 tupost. i. braća su stvaranje m a s t i o d ugljikohidrata. Gnutrašnje ljekovite snage organizma dobijaju mogućnost da uspostave normalnu k i l o g r a m a . kolitisa. Kod od miševa s t a k o z v a n o m konstatirana je "unutrašnja" račun teškoće "genetičkom" prehrana gojaznošću. m r š a v o g čovjeka. Na d o l a s k u . povećanjem čak bilo u ni rehabilitacije poveća u da svojoj bi asimilacije organizma. koji su To (kao i uginuli na u gladi." povećavala Ali. a mlađi . postojao je stvarno ljudi debeljko baka. riječ je o primirju. Kada ti o r g a n i dobiju dulji o d m o r . - ogromnih leđa težina povećavati m a l o g . stanje i. depoa. N e k a k o k o d ulaza u čekaju mlada dva debeljka. potrebno dugotrajno sposobnosti težine u zaključak da se uglavnom naravno. Kako Braća imao 22 smo T. kontrole. novi koja je opće dalje i Ponavljanje davalo naglog se impuls patila težine. G slučaju naglog mršavljenja. m n o g o teže . i nedovoljno suvišno masti depoa. i na sličnih životinja i razumije se..tri dva spazih dva Pomislih rehabilitacijskom To se teškog bolesnice kroničnog C. Nakon liječenja svi su se ti s i m p t o m i izgubili. razdražljivost. živahna. ipak je bio još j e d a n debeljko. i i rodila je četvrti grdobe" priča sićušan Dalje se čovjek pogledavajući na svoje slonolike sinove s nekakvim s t r a h o m .ljudi se oboljenjima. već korištenja u ugljikohidrata te vrste bjelančevina. glavobolja. o b a su se brata nalazila u stanju psihičke potištenosti.. gojaznost nije nasljedna. m o r a l i s m o upotrijebiti žitnu vagu. gladovanje usvajanje praksi. Sada o n i p o š t u j u dijetnu rutinu i ne povećavaju težinu.dva brata T. Najlakše je postići uspjeh u p r v o m slučaju. djelatnost t i h o r g a n a . bih se ja koji su se bolovali navesti na 133 na želucu ili d v a n a e s t o p a l č a n o m M o g l o bi ograničio samo . i o n i počinju d o b r o raditi. rehabilitacije. postojani procesu. smo bavili. Bolje se ne može ni odrediti o n o što se d o g a đ a t i j e k o m liječenja gladovanjem bolesti kao što su razne vrste gastritisa. primijenili rasterećujućedijetne prekidane terapije. dobija na težini. nalaze u sjetio sam se prvih gladovanja. nakon M e đ u t i m . počela se i nevjerojatnih biti" - razmjera. takvo mlađi "Primirje" Počinjući riječi jednog univerziteta razgovor od Petra o želučano-crijevnim pobornika ". izvora također. To se o s o b i t o d o b r o vidi na p r i m j e r i m a liječenja oboljenja od cira. Otuda. sam kliniku srete me bolničarka i reče: brata. od Nakon bolesnice kako su liječenja. značajno želučanog gubljenja kratkotrajnih pokazale gladovanja poboljšalo. "Majka im je j a k o debela. saznali. se gladi. društvena. s kojima s a m prijelom asimilacionoj brzo uvjetima gladovanja. nije uvjetovana. p o n e k a d se i u t a k v i m slučajevima m o g u postići dosta dobri rezultati.neodgovarajuću iskorištavanje potrošnju iz energije. I m a o s a m takav slučaj . očuvanost masnih upućuje ljudi).. bili su eto. d o b r o vidi kura se kasnije stvorio koji na je hrane nije koje često prati da razna se u kronična stadiju oboljenja. upale prolaze. profesora Moskovskog stanju Veniaminova: dobrom o n d a kada n e k o vrijeme ne uzimaju hranu i sklapaju sa želucem n e k u vrstu primirja." Stvarno. se sretao gladovanje organizma. kao o b i č n o . ne vrši na r a č u n m a s n o g depoa. avaj. Već n a k o n podražaj nekoliko dana p o t p u n o g gladovanja javio bi se osiguravao kure i dijagramu oboljenja i povećanje bi C.

Liječenje g l a d o v a n j e m u želucu Mogu oboljenja. 90 u Imali s m o j e d n o g bolesnika s 52 godine. da je bolesnik p r a k t i č n o ozdravio. u dana pravilu. u Osnovno sindroma. nalaze i somatskim pacijenata naprimjer. je godina. s p o m e n u t o g oboljenja. radujem. mi se rijetko s r e ć e m o s tim oboljenjem u praksi našeg 135 134 . tj. . dana. Za 15 dana terapijskog gladovanja čir je p o t p u n o zarastao.dobija veliko olakšanje. bolovao bolovao od koji je od njih najviše ugrožen . Z a t o i n o z e m n i autori dijabetes uključuju m e d u bolesti koje se uspješno liječe g l a d o v a n j e m . gladovanja o t p u š t e n i iz bolnice u zadovoljavajućem stanju. liječenja nijedanput se kirurškoj intervenciji. i 13 bi 120 u Bolesnici dosta Šest kao od i toga organ 15-25.j e d n u činjenicu. . K a k o je dijabetes oboljenje živčane i endokrine razumljivo je da bi liječenje o d m j e r e n i m g l a d o v a n j e m m o r a l o i ovdje davati pozitivne rezultate. istina. gladovanja. uvjetuje recidive.Iznimno i kronične terapijskog gladovanja. Prošle su več dvije g o d i n e .Bolesti dugotrajnog jetre i puta. patološkog dobre upale učinka. starih godina ranije. M e đ u t i m . Sve to uglavnom obično 10-15 pankreatitisa jest osiguravanje kolapsa. slučajevima liječenja šoka. čira na zaredom recidivirala. s pankreatitisom. konfliktne iskustvo situacije pokazuje u životu da i 1-3 g o d i n e . a bolest se ne obnavlja. bolest.. dana. žučnog mjehura nadzirane su na našoj (kao klinici su nekoliko stotina Stvar je u t o m e što m n o g i naši pacijenti zbog sredstava što uzimanja psihofarmakoloških aminazin i druga) često pate od t i h oboljenja. gubili 3. dvanaestopalčanom liječio se u Posljednje godine cijelih ali je sanatorijima. uvjetovano postojanjem čira. v d o instruktivnu. o b i č n o bi se ostvariti se bolesnici su.-5. bolovi bi se. radnom mjestu. akutnog klinici "Spasokukocki" Svi u u su bili pod rukovođenjem a k a d e m i k a A. prestali žaliti na nevolje koje su povezane s č i r o m . t j . 275 pacijenata je se otklanjanje intoksikacije i rastrojstva krvotoka. nekoliko naših bolesnika kolecistitis je bolest ž u č n o g m o r a l o pribjeći k a m e n c a . kada naše u konstatacije radovima Ma o se to postiže u razdoblju gladovanja. Makon nastupalo je značajno poboljšanje stacionaru. i na od unutrašnju toksičnih Kod prehranu produkata. Od svih čiraša koji su se liječili na našoj klinici s a m o se k o d trojice pojavio recidiv oboljenja n a k o n Maše pušenje. od liječnika-terapeuta. do se intenzivnog vremenom Kako u nakon prijelaza organizma nataložili. veliki na utjecaj na dalji tok bolesti ima i nepoštivanje dijetne rutine u ishrani. želuca ili dvanaestopalčanog rentgen je otkrivao udubljenje na sluznici crijeva. koji su potvrdu M. G svim sličnim slučajevima liječenje gladovanjem davalo je pozitivan rezultat..jetra .. funkcionalnog u p o r a b a a l k o h o l n i h pića. Ma osnovi t o g iskustva izveden zaključak i naša svrsishodnosti metoda sada liječenju slučaju pankreatitisa. rezultate t i m je načelo zatim daje terapijsko (pankreasa). široko primjenjuje naravi. u t i m bi slučajevima p o n e k a d dolazilo do vrlo bolnih napada zbog izlaženja o p ć e g stanja. podnosili lako. To se objašnjava dolazi koji su jednostavno. Posebno oboljenjima T a k o je bilo. pozitivni rezultati crijevu čak slučaju C. oslobađanja njemu pratila nije Rentgenski nalaz n a k o n liječenja u svim je slučajevima pokazao da se "niša" izgubila.. Međutim. K o d svih bolesnika prije liječenja r e n t g e n s k i m je nalazom konstatiran s i m p t o m takozvane "niše". kod gladovanje Za prilikom akutne dobrog dana uklanjanje Sve gušterače ostvarivanje dovoljno kamenaca. bolovali o se Bakuleva liječeno je gladovanjem pankreatitisa. mirovanja gušterače.

je medikamentima početku pomoglo. To je i razumljivo: terapijsko gladovanje izaziva duboku terapijski transformaciju učinak. alergična bronhijalna upala. pojela nešto što j o j ne o d g o v a r a .) uspješno primijenjena pri gangrenom gladovanja naglo je su svi se stopala. Te endokrinih oboljenja dijabetički poboljšali amputacije 15 g o d i n a . to se k o d djece često dešava. na svoju d u š u . već više od radujem u liječnik Poslije u G.histerično zavika "Ne mogu disati" Pod (urođene groznica. naša je Sarkisjan i krvi i metoda sa s kure dr.odjela. Terapijsko imala svega 17 g o d i n a . (šećer liječenju podatke grada pokazatelji gangrenozna noge. O n i h n e k o l i k o slučajeva koje s m o imali nisu bili teže prirode - bivalo sve g o r e i gore. m o ž e li se živjeti s o v a k v i m licem?" . O p ć e stanje bolesnika ovamo p o m o ć i . Maša je završila učenje. O v d j e se upravo radilo o o n o m slučaju kada je s o m a t s k o oboljenje prijetilo da prijeđe u psihičko. Tu ponoviti kuru u klinike s m o pojavu konstatirali i u d r u g i m slučajevima .smjestio s a m Mašu u izoliranu prostoriju i poduhvatio se liječenja. pričajući k a k o se razvijala bolest: "G p o č e t k u m a l i osip. predano pouzdane r u k e . kožnih oboljenja R. p o n o v n o se navodi Erevana. svrab. jer je oboljenja kod posebno tih psihičke komponente bolesti . oboljenja. skide P je i shvatih o č e m u je tamnocrvenih Me ruke mogu i kožno oboljenje. mukom. n e m a recidiva. "Mi ć e m o V a m neće izlaziti iz kuće. razred.o p e t slučaj d i s m o r f o f o b i j e (manija fizičkog nedostatka). povećane osjetljivosti takozvanim astma. prolazili bi n e m o ć . metabolizma i samim tim daje postojan pogledajte m e . žeđ. a ja - Posao t a m o ide izvrsno. G k o ž n i m klinikama Instituta "Patris L u m u m b a " i Prvog medicinskog instituta rukovođenjem profesora Babajanca f o r m i r a n i su specijalni odjeli za liječenje kožnih oboljenja gladovanjem. zatim konstitucionalnu Kod važna predispoziciju oboljenju. za vrijeme rehabilitacije on se. "A svrab! svoje lice i trpjeti! plače. alergijskih zahtijeva poštivanje o d r e đ e n e rutine i ponavljanje kura terapijskog gladovanja. kao Prevelika osjetljivost o b i č n o prestaje. dvokratne mokraći potpuno upala je nestala. Liječenje 136 Zatim se broj čireva u uvećao. pomisli!' s m o dijateza. S. bolesti. bilo tih razmota šal. istina. i kod ovdje i z n i m n o u č i n k o v i t o . koja je s koprivnjača. koji je skrivao riječ gotovo cijelo njeno lice. svi su ljudi kao ljudi. uvjerio kraste se sam se da se oboljenje Međutim. G j e d n o m slučaju p o č e t n o g dijabetesa oboljenje se p o t p u n o izgubilo poslije I 10 dana terapijskog gladovanja. Već polako potpun podaje Sada za 10-12 dana gladovanja se upala. p o n o v n o povećavao. je sada malo su prekrili cijelo a tijelo. se p o v e ć a n i apetit. čireva i Mašenka od Ona i bolesti su im ljudske. prema terapije uloga ovdje treba To uzimati kožnih došla.bolest se od prve ne liječenju. je gube se u obzir stalno je 137 gladovanje stečene) nekim supstancaijama. ali nije prelazio m n o g o p r e k o n o r m a l n e vrijednosti. gubi: uspjeh smiruje počele čistiti. P o m i s l i h . koje j o j pokrivaju lice i ruke. obavezno ć e m o V a m ali ja s a m uzeo grijeh postajalo je neusporedivo bolje. morala je napustiti sam je dovela s teškom bolesnici nisu koristili inzulin. otpala nužnost bolesnik j e p o č e o s l o b o d n o h o d a t i . O n a bi bila vrlo zadovoljna s o b o m kad ne bi nabubrelih ga više gorko gnojnih krasta ću se!" ranijih češe njom "alergenima". evo. simptomi Isto alergijom ili G se podrazumjevaju prema Kvinkeov oboljenja otok i simptomi spadaju dr. "Prokažena" Jednoga dana uđoše mi u kabinet dvije uplakane žene 'Ja sam kao prokažena. je naše terapijskog gladovanja t i j e k o m j e d n e ili dvije godine. T i j e k o m liječenja o d m j e r e n i m g l a d o v a n j e m smanjio se sadržaj šećera u krvi. Ali djevojka rukavice. Raspametit Plače i dalje mati. g u b i o bi p o m o ć i ." mi ne p r i m a m o kožne bolesnike. rasterećujuće-dijetne psihoterapija. postigli s m o tek poslije potrebno iskustvo pod je u obično liječenju ponovljene dva ili tri kure puta gladovanja. i 10. to se nije smjelo dozvoliti. Kožne se bolesti d o b r o liječe gladovanjem. jedna o d njih. dijabetesa teškom obliku." G m i r i o s a m djevojku: G pravilu.

zadovoljavajućem kratkoročna da su se " u m o r i l i od a s t m e " . se j a k o uplašio sjetivši se da mu je brat u m r o u 2 2 . Gušenje se poče pri O b r a t i o n a m se z b o g sve težeg asteno-depresivnog stanja. nas zbog Ponekad bolesnici bili su govore i o s a m o u b o j s t v u . Starost naših pacijenata bila je od 25 do 70 godina. se liječili u stacionarima bi se za s o m a t s k e bolesti od 3 do 5 puta svim raspoloživim sredstvima. pojavljivali korisno je k o m b i n i r a t i s vježbama disanja. ma koliko me liječili . podižući noge. pojačava pacijenti povijesti III. je živio p o d t e r e t o m t o g a straha. K. m u č i ih nesanica. i t a k o ć u u m r i j e t i .to je život "Kretanje bol. stanju. o n a se od invalida. živjeti? Među našu m n o g i m pacijentima s takozvanim su dolazili i bolesnici s infektivnim patnje. morali s m o ih smirivati izgubili. i III. jedva k n a m a došao drugom trećem kod stadiju gladovanja njihova misli poboljšavalo koje smanjivali psihičko su Misu se pojavljivali ni poslije otpuštanja iz bolnice.ništa ne p o m a ž e . J e d n o g a dana. većina od njih bili su invalidi II. Evo me m u č i već više od da u m r e m . Čovjek oživi: uspostavilo se n o r m a l n o . osobito u proljeće. ukinuli smo razdoblju. on bi mučen teškim napadima hropćući počeo pričati Kada zglobovima. radnom puta "ne m o g u disati". to je život" stalno ponavljaju liječnici. konfliktni reagirali svoje oboljenje. imao je nekoliko napada. bronhijalnim bolesnika kod kuće. svalim se pravo na leju i valjam se. bolesnika teške povezane naširoko o svojoj bolesti. popravljao oboljenjem. Istodobno se san. on preda mnom namrgođen. M e đ u t i m . ima 26 godina. teški loše je Podaci koje s m o dobili n a k o n g o d i n u dana govore da nije bilo uvjetima primijenjuje astmatično p r e p a r a t i m a . Bolesnica K. astme. na odnosi više njihovih grupe. sav se n e k a k o s m o t a o . uzbuđenju sjedi i bez ikakva povoda. sve jače i sve češće. Zadisao se. Starost oboljenja od 2 do 18 godina. savjetujući kako o n d a na Oni p a c i j e n t i m a da se bave tjelovježbom. liječili Evo su i hormonalnim 41 godina.iznimno Sjećam velika. invalid Oboljenje mjestu neposredno izazvali Kretanje . Sada A. s primijetilo otekline. često plačljivi. 10 godina. Sjećam se. slabo spavaju . m r a č a n . I konflikti koji su izgledali neotklonljivi. razdražljiv. a k o su izgubili pokretljivost. Prvih dana napadi se uvjetovanim im Svi pečat deformirajućim su uvijek potišteni. neki od njih se nisu m o g l i brinuti sami o sebi. takvi kliniku poremećajima Postao raspoložen. na licima očajanje su bili beznadežnost.-a. i medikamentima. Nedavno Odmjerenim uz t u đ u smo demonstrirali podštapajući jednu se." Izdržao je k o d nas k u r u liječenja u trajanju od 30 dana. gušenja. trajala i se Svi je su se ranije dana. izgubila se razdražljivost. bi mu malo laknulo. u uzbuđenju. i III. 139 . nekako nestadoše s a m i o d sebe. "Napada m e . preobratila u gladovanjem. iščezao strah. Preda m n o m je povijest njene bolesti. U žalili su prošlosti rehabilitacijskom napada a s t m e . mračan. Ja u vrtu. n e m i r n i . gladovanja. takvu bolesnicu koji je na konferenciji. zdravu djevojku koja je počela raditi. činilo mu se da u m i r e . jedva godini od bronhijalne javljati i Od te g o d i n e K. se Liječenje naših Svi bronhijalne bilo astme ih na je odmjerenim oko 20 od gladovanjem 28 do 70 se su G p o č e t k u liječenja i m a o je svakodnevne napade astme. a u rehabilitacijskom razdoblju više nisu ponavljali. g o t o v o uvijek izbjegavaju društvo. razdražljivost. zahroptao. guši li guši. bolje kada t r e b a raditi. slabo je spavao n o ć u . koji nespecifičnim i kod " g r a n i č n i m " oboljenjima psihičkim poliartritisom. a s t m a ć e m e ugušiti. a k o svaki pokret izaziva a k o su zglobovi o t e č e n i . grupe. je sa svoje 64 godine izgledao skoro kao 80-godišnjak. bolesnici oboljenja zglobova invalidi II. s a m o o d m a h u j e : "Sa m n o m je svršeno. bolesti. g r u p e .n o ć u gušenje. osjetio je gušenje. prokletnica. Kura bolovi u gladovanja u 18-25 bi Poboljšanje i obično bi se nestajale stanje. se o s o b i t o se naši Listam vozač. A evo d r u g o g slučaja: A. pocrvenio u licu. i K. povećavala gubile se pokretljivost. odgovarajući na pitanja. " 138 pomoć. astmatičara: su t e š k o godina starosti. a o n a na m e n e . m i r n o rasploženje. u Od p e t o g dana gladovanja Mapadi je se nisu u Bolesnik domaćim otpušten napadi su ni se u lijekove. izgrbio.

ili kako već drukčije G zaključku ove glave želim ukazati 141 m e t a b o l i č k i h procesa i slabljenjem 140 alergičkog č i m b e n i k a p o d . oboljenja Ovdje srčane gladovanje? Evo d i n a m i k e n j e n o g stanja: gladovanja: gladovanja: bolove zglobovima. žaljenje. veći dio v r e m e n a provodi u krevetu. g o t o v o cijelu noć nije spavala. bolovi su se izgubili. zglobove i streptokokna infekcija Izvor infekcije nalazi se u krajnicima ili u d r u g i m žarištima. bila zapuštena. samoubojstvo. Nevelika licu. uhranjena. 10. terapijski iz smanjila kiselkastih površinama zglobova. Poslije toga gladovala je 10 d a n a .ništa j o j se nije mililo u životu. Neočekivano: još o k o nakon gladovanja od 15 dana ona se osjećala bolje. dan gladovanja dobro. rasta. i sa p r e h r a n o m je u o n o vrijeme bilo dosta teško. s n o v o m s n a g o m . i bolest je g o t o v o nestala. razdražljiva j e . godina. Mnogo strašna zaliske. prikazuju pomoglo. puta ali 3-5 do dva infektivni nesanica. 25. n o ć u je spavala 6-7 sati. poboljšalo. Veliki značaj od ima također soli i i to što se poliartritis. trajalo deformirajući ograničena 3 godine. u su premda kako će smo se bolesnica podnijeti I sve to u 2 6 . htijela se otrovati.5 k i l o g r a m a . zglobova. Katamneza učinak bolnice. razdražljiva je.o liječenju alkoholizma. 4. razdražljivost. loš. bolovi su Raspoloženje je Pri nema kraju bolova. brzo je d o b i o na težini i osjećao se praktički zdravim. laktova i zglobovima. Naša država i društvo aktivno se bore s t o m nevoljom i z l o č i n o m . podvrgavala medikamentoznog nakon prestanka s izrazom kako je injekcija p o n o v o bi se.Dijagnoza: skočnim Bolesnica liječenja u asteno-depresivno stanje. Ne t r e b a slučaju takozvanog "metaboličkog" uvjetovanog taloženjem nestali: bolesnica šeta. simptoma reumatičnog istodobno i gladovanjem. održava razini postignuta otpuštanja poboljšanje stanja bolesnika nastupa vrlo brzo. kako se uvjetovano je se mjeseci: koja bolesnica je redovno prije radi. Oboljenje dana nespecifični jaka je kurama nemoć. rehabilitacijskog leukocitoza nakon šest na se razdoblja smanjila. g o d i n i ! Takvi slučajevi su zaista za počela je d o b r o spavati. Poduhvatili plašili 1. san primijenjuju kratke (3-5 dana) kure terapijskog gladovanja. Nikakvo G teško očajanju. d a n gladovanja: bolovi su se znatno smanjili. deformacija stacionarima. Bolesnica je o t p u š t e n a i počela je raditi. mogla blijeda cijanoznosti. O n a je i bila takva po s v o m p s i h i č k o m stanju . poslužiti kao personifikacija nesreće. uvijek bi pribjegavala gladovanju. san dobar. Ali ni soli govoriti u vidu o velikoj bodlji i učinkovitosti terapijskog poliartritisa na "ostruga" gladovanja u Tu i u t i m slučajevima gladovanje je vrlo korisno. poboljšala pokretljivost stanje SE se se zglobova. se smanjili. s k o r o i ne hramlje. do norme. Bolesnica je s Posjetivši j e . primanja tuge na rasterećujuće-dijetne gladovanjem metaboličkog osoba ono vrlo terapije. Poboljšanje stanja deformirajućeg bolesnika koji boluje od čini. ne jede. bi mršava. je patila koje se pokušala od u je deformirajućeg vrijeme izvršiti se poliartritisa prakticiralo. emocionalno više nije joj nestabilna. koje ranijeg č i m bi se smo liječili nije mislio o s m r t i . s v e l i k o m radošću je p o č e o uzimati hranu. T e g o b e : postojani teški bolovi u zglobovima šake. se ranije pokretljivost. Raspoloženje se poboljšalo. m o j otac joj je prihvatila tu rekao da je plemenitije i ljepše umrijeti od gladi. t i m prije što je inače imala slab apetit. ozbiljnija liječenje napada poliartritisa. osobito ako bolest nije Još jedno istraživanje psihijatra na još jedan pravac primjene o d m j e r e n o g gladovanja . Naš "samoubojica" više G buduće. rado šeta bez ičije p o m o ć i . osjetljiva i oslobađa naslaga druge "šljake" S j e ć a m se slučaja iz naše p o r o d i č n e kronike: jedna naša rođakinja. Mi također preporučujemo da pri stvar prvoj je svim pojavi bolesnicima. infektivnog nespecifičnog normalizacijom utjecajem poliartritisa. posljednji: se izgubila je 9 kilograma. sudjeluje u radnoj terapiji. zglobovima 2. javljali bolovi u zglobovima. organizam karaktera. još više dan dan smo se je da i žali bolovi je tako se u liječimo slabo na gladovanjem. p o t r e b n o je s a m o da ništa punom ozbiljošću p r e p o r u k u . u m j e t n i c i . liječenje. pojavili prvi s i m p t o m i poliartritisa. raspoloženje izgubila je nepostojano.

nazvati Ali, bez

pijančevanje? obzira na

G sve,

nas to

se

primijenjuje se i

niz

državnih kreće

i

društvenih po na zemlji, mladost, tisuće

frontu: 2-3

pio s a m tjedno. Prije 1 1

dnevno Nisam godina

po 2 0 0 g r a m a osjećao pojavili

-

t a m o je promjena

to bilo u

normalno. u

mjera u s m j e r e n i h protiv alkoholizma, profilaksa i liječenje t o g oboljenja. čudovište trujući zločin i dalje upropašćujući potkopavajući djetinjstvo, zdravlje, šireći svojim bezumlje. disanjem Ono ima

N a k o n demobilizacije se nisam m o g a o osloboditi te navike. Pio b i h po puta nikakvih su se pamćenju, zdravstvenom stanju. "Svi m u š k a r c i piju, pa i j a " . T a k o je bilo do 3 3 . godine. spavati, bih neprijatni se znaci: prestao s a m ponekad mučila me je nesanica, za sve pogoršavalo pamćenje,

glava, i još nisu sve odsječene. Ozbiljan i zanimljiv p o k u š a j b o r b e s t i m z l o m preduzela je psihijatar V. M. Nikolajeva. Teorijski i praktično dobro da je koja upoznata primijeni se u s metodom slučajevima primjenjuju pravilu, san s koga kod a rasterećujuće-dijetne terapije, Raznovrsnost u liječenju njenom muče takvih odlučila je

postajao razdražljiv,

bih optuživao ženu,

ali s a m se č e s t o 14-

uvjeravao da s a m za sve kriv s a m o j a . Od tih misli bivalo mi je teško i p o č e o s a m piti j o š češće i više. Sustavno opijanje bi trajalo po 16 d a n a , pio s a m po pola litre votke dnevno..."

k r o n i č n o g alkoholizma i a l k o h o l n e halucinoze. medikamentoznih alkoholne Zdrav kako Ali, je sredstava To je obično je, u kroniče halucinoze san! velika da poznato, povezana potrebno da bi se

P o s t u p n o su pauze između pijančenja postajale sve rijeđe i rijeđe. G stanju Pojavio mamurluka se hvatali su me grčevi, bolesnik pri bi čemu vidio bih gubio svijest. "alkoholni delirijum": milione insekata,

postojanošću. halucinacije. bolesnika,

alkoholičaru izazvao nije

slušao p j e s m u i m u z i k u . N a k o n a m b u l a n t n o g m e d i k a m e n t o z n o g liječenja, se izgubile, šest g o d i n a . smiriti, i a slušne Premda halucinacije su i dalje nije pio g o d i n u i po dana, vizualne o b m a n e su ipak se nije mogao Sve mu m u č i l e bolesnika t i j e k o m

p o t r e b n a je

količina liječenje

uspavljujućih snom

sredstava, dobilo

to pojačava primjenu. Kod gubitka funkcije

intoksikaciju

tako

široku

oboljenja sna, jetre.

od Neki

alkoholne autori

halucinoze i

veliku

ulogu

igra, u

osim s

dalje

ga je m u č i l a nesanica,

pratile slične o b m a n e .

poremećaj

metabolizma dovode ima

smanjenje krvlju.

dezintoksikacijske vezu K a k o u svim t i m

je to s m e t a l o u r a d u , ni sredstva za uspavljivanje nisu p o m o g l a . Da bi zaspao, p o č e o je piti uvečer v o t k u . B. je s m j e š t e n na psihijatrijsku k l i n i k u , gdje ga je Nikolajeva počela liječiti g l a d o v a n j e m . obmane: s lijeve Prvih se dana nastavio žaliti čuje šumove, s desne muziku strane među i na nesanicu i slične koji strane ženske grubi glasove,

pojavu

oboljenja

poremećajem slučajevima Prve bolesnika

n o r m a l n o g snabdjevanja m o z g a terapijsko gladovanje liječenja od

pozitivno

djelovanje, s

njegova četiri V. 6, M. gdje

primjena u slučaju alkoholne halucinoze m o g l a je dati dobar rezultat. eksperimente koji su odmjerenim kronične gladovanjem halucinoze bolovali alkoholne

pjevaju, daju mu savjete, često ponavljaju njegove misli, štite ga, vode s njim ga prijateljske razgovore; grde, glasovi, muški, Od koji prekoravaju, razgovaraju sobom, prijete m u .

Nikolajeva je izvela u M o s k o v s k o j psiho-neurološkoj bolnici br. je taj p o č e t a k naišao na p o d r š k u profesora I. V. Streljčuka. Radi ilustracije navest ću nekoliko primjera. Bolesnik halucinoza, se žalio na B., 44 godine, šum u pisac. ušima, Dijagnoza: alkoholni slušne kronična hepatitis. G kao

"glasova" ne m o ž e n i k u d pobjeći, oni ga prate, povećavaju se u b u c i , ne s m a n j u j u se u tišini. alkoholna početku da čuje Liječenje učinak. Već gladovanjem trećega trajalo je pojavio 14 se dana san, i dalo je brzo je pozitivan bez dana bolesnik spavao

posljedica nesanicu,

moždane traume,

obmane:

m u z i k u , m a j č i n , sestrin glas. Sustavno se opija po 7-10 dana. K a k o je nastala ova pogibeljna navika? B. priča: "Prvu sam čašicu p o p i o kada mi je bilo o k o 20 godina, na ranije se 142 nije dešavalo, to me nije privlačilo. Navikao sam se piti

uspavljujućih sredstava. "Glasovi" su se počeli utišavati, i nestali, "otišli p o t p u n o " . Cijelo razdoblje gladovanja B. je izdržao lako i 14.

1 1 . dana su

dana osjećao se

o d l i č n o ; "kao da n i s a m ni bolovao" - t a k o je on ocijenio svoje stanje. Došlo je do pozitivnih p r o m j e n a , ne s a m o u p s i h i č k o m stanju, već i u 143

području somatike: normalna, se se

č e t r n a e s t o g d a n a gladovanja jetra bolesnika bila j e liječenja bila Nakon zdravlje, B. ni uvećana za što se dva prsta; žalio. poboljšao bolesniku je Provjera sprovođenja na ne pije, dijetne nije prehrane

"Ne pij!" razni

I

odjednom, "Ne pij,

užurbano, ubit ćemo

prekidajući jedan te." On je to

drugog, slušao da

začuše

se

d o k je prije povratilo

glasovi:

zaprepašteno, "glasovi", glavu sva pod

i elektrokardiogram. potpuno

bojeći se podići glavu s jastuka. pripremio ali "ne ("sigurno žena"). ne tako, nikako tako" -

N j e m u se činilo da je to sve n e t k o on je mu znao se. postoje činilo u je "iz "Zar Sakrio je glavi. iza nego shvaća! I zida

izvršena n a k o n dvije godine: Liječenje bolovala Međutim, poboljšanje. To je bio je strugar, imao plaću od odmjerenim alkoholne kod četvrtog

n e m a ni slušnih dvaju je

ni vizualnih koja su

Naravno,

halucinacija, p o s t a o je s p o s o b a n za rad. gladovanjem halucinoze, pacijenta čovjek teško; "zalijevao" od drugih pacijenata, pozitivan samo Dijagnoza; dalo je, također, rezultat.

jastuk. Postala je j o š jasnija svaka riječ, intonacija. "Kriv j e , glava drugi glas, kriv je" od tog koji vikao je vikanja. tuđ, ga je netko Njemu ali ne štitio: njegovoj odnekud glave", čovjek mu je sa on bučala odgovarao Ne shvaća

postignuto 40 godina. zbog godine. -

privremeno kronična oca. išlo, Sam svi su

promukao,

odnekud

suprotne

strane,

alkoholna halucinoza, hipertonija prvog stupnja, e m f i z e m pluća. Djetinjstvo roka, konflikti 16. čašicom pijančevanja nije bolesnik j e p o č e o p o m a l o piti o d svaku je N a k o n služenja v o j n o g

čovjek!", "Čovjek će se j e d n o g dana objesiti. će se i objesiti! Sad, čujte."

Objesiti se! Stvarno,

K. je sjeo na krevet. Glava kao zvono. Ali, č u d n o , kroz prepiranje i viku glasova on je osjetio tišinu na stubištu, pijano samo kucanje na zagalamili. kapi. pomisliti "Sam u sobi, je je iz tišinu Zatim sobe, misao: poludio!", je kriv, pod su "Ja prozorima, "glasovi" glavu sam da je zatim korake popio među pored vrata. mu je ta uvjerljivo vodom, I rasprave poludiš u dovela

"drukčije

tako radili". Z a t i m je pao sa stepeništa u p i j a n o m stanju, razbio glavu, ali je o s t a o p r i svijesti. više sve od kao dva kod tjedna u Pojavila se glavobolja, mjesecu. roditelja, Razumije samo se, gubitak apetita, k u ć i je sada donosio muka, malo postao drhtanje r u k u . Pio je dva p u t a m j e s e č n o po s e d a m dana. Radio je ne novaca. Ponovila se povijest njegova djetinjstva: svađe, razdor, psovke njegovih što je pijani o t a c on s a m , a nesretni dječak - njegov sin. Cl p i j a n o m stanju b i o je g r u b , t u k a o bi se, lako se uzbuđivao, za otrežnjavanje. otišao je tu ne prima našao bi se kod policije, u prostoriji Parničio se. Z a t i m bolnica: nije mu pružila olakšanje, kojom po čašicom. litru Pravdao se t i m e dnevno, ponovo što ga

zapjevali, trebalo je

Istrčao pa

polio

valerijanske "glasovima": takve

Sinula

poludio." ne

misao

postala votka

predmet ga

"Poludio",

"Stvarno pijanica

"Kako

žene?",

l u d n i c u , dovela već!" I o d j e d n o m m i r a n glas: "Jesi li navio sat?" - "Kakav sat?" - "Pijanica je p r o d a o sat, p r o p i o sat!" Nije pio nekoliko dana, ali je išao kao pijan. Noću nije mogao spavati, j e d n a k o je slušao "glasove". Z a t i m se p o n o v o propio, s a m se p o č e o miješati u taj "razgovor", svađati se s "glasovima". Odgovarali su mu istom mjerom, Nije pio postalo sedam je nepodnošljivo. sedam Počeo mjeseci se glasovi liječiti nisu ambulantno. mjeseci,

nije m o g a o vjerovati da će se o d r e ć i pića. Č i m je o t p u š t e n iz bolnice, radost obilježiti žena. Pio je cijelu duga

pijančevanja, izostajanje s posla, nesanica, potištenost... Evo zapisa trenucima koji je sastavljen d j e l o m i č n o p r e m a njegovim je bio pri čistoj svijesti, djelomično riječima u

odustajali, nisu ga ostavljali; zatim je došao u bolnicu. Liječen j e , k a o i prva trojica, o d m j e r e n i m gladovanjem. Gladovao je 12 d a n a . postali tiši, ali ipak Podaci Počeo je spavati, miroljubiviji, ne ostavljaju psihičko stanje se poboljšalo, sasvim na miru. "glasovi" su Potpuno se p o n e k a d nešto š a p u ć u , bolesnika g o t o v o i ne smetaju,

kada

prema

riječima

njegovih bližnjih. Cl o v o m zapisu m n o g i će prepoznati sebe, ali ne dolaze svi do t o g stanja koje je iskusio bolesnik K. Jednom nikoga 144 mu je netko glasno rekao: "Ne pij!" On se osvrnuo nema. Glas j e bio j a s a n , autoritativan. Ponovio j e j o š j e d n o m :

ozdravljenje nije m o g l o postići. nakon godinu dana: po izlasku iz bolnice bolesnik je p o č e o 145

raditi. K o d k u ć e su ga pazili. Skandala nije bilo. O d n o s i sa ž e n o m su se popravili, ali "glasovi" i dalje traju: o n i su bili tihi, šaputali su nešto nerazgovjetno, su zazvučale ali nisu bili u tako glavi. opasni. Ponovo No je to K. nije postao dugo trajalo. Kreštave i oštre n o t e ubacivale su se u prigušeni t o n glasova, p o n o v o prijetnje nedruštven, m r a č a n . Mučila ga je želja da popije "koju čašicu". I p o n o v o ležanje u bolnicama... Nažalost, sasvim je dobri organizma, nisu ponovljene da bi bi se bolesnik kure uz ozdravio: snage, terapijskog ponavljanje svaka gladovanja, kura 1-2 međutim, postigli odmor reaktivnost

razinu.

G

procesu

rehabilitacijske

prehrane

povećavala

se

bodrost, bolesnici bolnice s

g o t o v o k o d svih se popravio san, stanje se sve više poboljšavalo. Izliječivši se o d m j e r e n i m gladovanjem od somatskih bolesti, su počeli kritički osmišljavati svoje stanje i odlazili su iz

o d l u k o m : "ne piti". Primijenjena je, naravno, i potrebna psihoterapija. Praćenje ovih bolesnika je pokazalo: p e t o r o od njih već šest godina ne pije, nije odlično ostalih pilo rade, četiri vratili u su se normalnom su su se u, obiteljskom nastupali njih, za životu i radu; dvoje kod dvadeset godine raznim propili rokovima recidivi:

vjerojatno njegove

puta

nepovoljnim

rezultati -

kura povećava

životnim o k o l n o s t i m a ; četvoro je izdržalo tri godine: devetoro je počelo piti n a k o n dvije godine; p e t o r o nije izdržalo ni j e d n u g o d i n u . Na prvi p o g l e d katamneza nije suviše utješna - s a m o se manji dio vratio n o r m a l n o m životu. profilaksa, sustavno? Bi Međutim, k a d bi se liječenje sprovodilo k a o druge? Zar i one, j e d n a ,

otporne

osigurava

neophodan

živčanog sustava. Iskustvo s t e č e n o u je malo, ali, pružaju lakših Tu je od liječenju četiri bolesnika, li nadu postignuti kroničnog bio veći razumije se, G beznačajno slučaju. ovaj 25 osim imali kod bili i rezultati? svakom

li se spasilo i ove

Rad se u t o m p o d r u č j u t r e b a nastaviti. Liječenje zaključak. toga, slučajeva broj raznih alkoholizma na Njih potvrđuje je bilo su svi su o n i , osmoro pacijenata somatskih liječenju

dvije, t r i , g o d i n e n o r m a l n o g života koje su proživjeli ostali bolesnici ne govore o t o m e da m e t o d a terapijskog gladovanja može spasiti stotine, tisuće ljudi koji stradaju od t o g zla?

bolesnika koji su patili hipertoniju, Svi su se

bolovali od k r o n i č n o g alkoholizma; oboljenja.

* *
Svaki slučaj iz prakse liječnika, a

k o d šestoro j e utvrđen p o r e m e ć a j kod četvoro - ekcem, na loš san; kod bolesnici žalili

metabolizma m a s t i , su tonovi srca

*
posebno liječnika-psihijatra jest

p e t o r o - stenokardija,

k o d dvoje - koprivnjača. većine povijest koja traži da bude zabilježena. To je priča ne s a m o o bolesti već i o ljudskoj tuzi, o nečijim g r e š k a m a , o t e š k o ć a m a prilagodavanja koja više u na uvjete života, o složenim o d n o s i m a u obitelji, na r a d n o m m j e s t u , u društvu. Te povijesti piše najobjektivniji pisac - život. Dužnost liječnika u t i m slučajevima je da se umiješa u situaciju, da postane redove, od stenokardije kod onih se smanjili normalnu izgubile mjeri "suator" finale koji teške korigira drame. surovost Metoda autora. terapijskog Da dopisuje svoje naš da učini sve kako bi ishod bio sretan - jer od nas u velikoj gladovanja je Iskustvo je pokazalo da se nalazimo sa starim prijateljem, doktorom još

m u k l i , a s a m o srce prošireno; Stanje ovih izazivaju govorila bolesnika I koji evo su u bolesnika nije

k o d n e k i h je konstatirana bolest jetre, se Ta toga, a su liječe kod sredstvima je svih

k o d svih - p o j a č a n o znojenje i t r e m o r prstiju ispruženih r u k u . dozvoljavalo da na glađu. alkohol. Osim reakcije korist bio je povraćanja terapije poremećen kod i okolnost liječenje bolovali

odabranih

metabolizam, koji -

gladovanjem

t o m slučaju, k a k o s e sjećate, o s o b i t o j e uspješno. rezultata: imali pacijenata koprivnjaču koži: gojazni krvni smanjili su se ili su p o t p u n o nestali bolovi u ekceme bolesti kod na manifestacije stanja 146 u predjelu srca; svrab, su značajno na

ovisi

pouzdan p o m o ć n i k u t o m poslu. na dobrom putu. I ponovo se vraćam

nestao je bolesnici tlak je

raspravama

k i l o g r a m e , k o d njih su se poboljšali srčani t o n o v i , smanjila se bolesna jetri; hipertoničara došao

N a r b e k o v o m : je li bio u pravu kada je govorio: m o r a m liječiti ljude"?

"Ja ne m o g u čekati,

147

režim njegova rada. Taj pravilnu sunčanu pojam podrazumijeva tjelesnu normalne možemo uostalom. na osnovi svojih kliničkih p r o m a t r a n j a . da to se ne je. a za 1970. ne subjektom. tekovina u nego to je i s sve zemlji onom što sve. s k l o n i m gojenju. prehrane. dijagnozi proširimo izliječiti zna određena liječenja bolesnika mu olakšati patnje . svijetlost. pacijentima. metodu. se u za red u Glava IV Nešto o profilaksi znanstveni prirodnih praktična medicina znanosti. ograničiti cijeli uvjete niz svježi rada i općehigijenskih zrak. bio praćenje i liječenje bolesnika. razliku prirodoznanstvenika a liječnik ako ih može je prirodoznanstvenik m o ž e čekati. skupljajući uči svakog jer nas građanina je zdravlje čuvati svakog svoje zdravlje stupio na i zdravlje snagu u drugih našoj moramo izvršiti eksperimentalna ispitivanja utemeljiti društva.. zdravlju trudbenika se ne pristupa s a m o postala svakog našoj sovjetskog građanina trajno Profilaksa čovjek je mnoge. metoda on čak n e m a pravo istrčavati. o n d a je j a s n o koji sam u zasniva pravu primjenjuju je prije praksi za ispitivanje. samo . došavši do kraja i ne dobivši dovoljno činjenica za izvođenje zaključka. koji je zemlji u lipnju zdravstvenom koja je naš zdravlja. sovjetskog čovjeka bogatstvo " K o d e k s zdravlja". profilaksa je. ruke od on kojemu nemam njega! mora nema kao prirodoznanstvenik: dovoljno Liječnik pomoći pravo između ali i reći: podataka posla ja se premda za s ne nema ne m o g u p o t p u n o zaključivanje. nalazim znači. brzo će se stvoriti uvjeti koji p o n o v o m o g u izazvati oboljenje. To su istraživanja. bivšim Ona će čovjekova ponašanja.ona može biti primijenjena bez opasnosti po život i zdravlje bolesnika. neka jedne knjige. i čovječanstvu put donijela ako prava korist.Vi takozvane dijagnozu. Ali. najvažnije je već utvrđeno . prirodoznanstvenika.. Međutim.. nadalje. koji se ozbiljno odnose p r e m a s v o m e zdravlju. zaključak sam i je biti koje na opredijeliti svrstana se što da.. objektom. a treba biti za pravilo života. osobito starijim ljudima. postupke čimbenika: s vodom. našu v e ć e m broju s t r o g o i znanstveno kontroliranih činjenica. Cilj terapijskog gladovanja je uspostaviti n o r m a l n e funkcije organizma i ukloniti uzroke bolesti. svojih . koji se m o r a j u hitno spašavati? Protivnici m e t o d e liječenja gladovanjem govore kako ovu metodu treba još proučavati.N e d a v n o sam pročitao u knjizi posvećenoj doktoru Botkinu njegove misli o dužnosti liječnika.. Znači. evo. Dakle. Naravno čimbenika: Stoga ćemo govoriti tema na podrobno posebne pitanja. da svoj kada neophodno treba metode. prije svega. godine. ponajprije povezane s nepravilnim načinom života. biti korisna liječili terapijskim obavezan dalje. širokom pridonosi općom i očuvanju profilaksom ušla u čovjekova norme onima svima činjenice. O v u glavu koji su se p o s v e ć u j e m o s a m o svojim gladovanjem. treba se. koji pate od raznih kroničnih oboljenja. zaštitom.. donositi dati Ako ili najveća vrijednost.ne štetiti! 148 odbacivanje o O svakom pozamašne drugima.*' govorio teorijski Obaveza je članova zemlje kod Botkina i ove riječi: "Liječnik. života. mogu i bolje sa već ovaj Cl svjetlosti novoga zakona. Ne bi li to bio zločin p r e m a o n i m ljudima koji više ne m o g u č e k a t i . trebaju biti m e t o d e moguće svega. 149 prehranu. uočavate ovih ili o n i h mjera. K a k o su s a m o d u b o k e i istinite! B o t k i n piše: "Da bi se bolesnik zaštitio od slučajnosti. proizvoljne misli da o zaključke bolesti." To liječnik su svjestan nepotpunosti poduhvatiti liječnika. objekt. i m a li pravo odložiti p r i m j e n u te m e t o d e sve d o k ne bude detaljno izučena i znanstveno zasnovana. A k o se takav način života nastavi i nakon liječenja. navika i tradicija. eksperimentalno provjeravati i teorijski obrazložiti. a liječnik od grižnje savjesti. Da. proučiti da dignem n e m a pravo reći.zna. život. m o ž e m o je mirno primjenjivati bez bojazni da ć e m o se ogriješiti o Hipokratov zavjet . štetnih od tih pa . p o b r i n u t i o pravilnom načinu života. kulturu. o d m o r a .

možete pročitati u mnogobrojnim knjigama.. P o đ i m o od znatna pismenom G pitanja i prehrane. . brošurama. degradacije pozornost supstancije obična bolesti. piše: Visoko obrazovan znanosti i brinuti o metode terapijskog gladovanja prehrane nekuhanom 2 4 ) p r o c e s o m koji je u s a m o j prirodi života i egzistencije organizma. Pokrovski. raspored 2 5 ) odraslih. čireva i g a n g r e n e na osnovi dijabetesa itd. 1971. uz i "dijete kruha. svježu. mišića i drugih dijelova tijela. o p t i m a l n u t e m p e r a t u r u hrane i t d . vitamina hranljivih treba hranom. stoga. večerati. New York. Hermine Press. obnavljanje jamči finih neophodne kiselkastog kuhane narušava sustav. Liječnik m o r a biti dovoljno hrabar za trebaju ^ A. artritis. "Sovjetska literaturi je t o m su. kemijske e l e m e n t e .. oboljenja jetre i "Mi s m o o n o što j e d e m o " . suvremen umjetnosti. A k a d e m i k A M N SSSR-a A. Alice Chase. Americi popularni i dijetetiku. Bolesti od uzgrožavaju pepela".to zdravlje održava.. knjige: V. Racionalna mikroelemenata Racionalna Dakle. Niz podataka 0 elementima prehrane. Nutrition for Health.glasi stara izreka. mogućnost Rutina Takva prehrana p o t p o m a ž e Alice Chase.. m o g a o izbjeći. količinama održavanje: osigurava piše: ". "Tisuću i mnoge Rusija". hrane normalno i čovjek puteve rezultat se posljedica takozvane sastoji uporabu na stanica od osiromašenja keksa hrane živčani i kemijskog sastava Tipična u stanje postaje tkiva. Nikolajev. prehrana krvi bjelančevinama. najjačim procesa obratili hranljive svoja neizlječivih Kada izlaze svake g o d i n e u našoj zemlji (vidi. M. navedenim u ovoj glavi. Nova nego i u čovjek a da. sastav objašnjava se tvari zbog nepravilne životno kostiju... nedosljednost. bi ali se G da za dobro zdravlje". 1954 Pokrovski. kako se treba u s v o m vlastitom tijelu. znanja koriste Svaki dosljednije se prehrani točno prehrani prehrane životinja pridržava čovjeka djece i su za dijetetici A farmer potpuno znanja praksi o čovjekov spas od posljedica teškog gurmanstva. . "Ekonomika". u svojoj knjizi "Razgovori o prehrani". . A. M... 1 9 7 1 . srčane bolesti.. što su arterioskleroza. o može biti virtuoz tako u istodobno. kure terapijskog gladovanja daju "grijeha" rezultata liječenja. .. pokazuju specijalist posvećena svakom tkivima da tvari. Da bi održao normalan sastav tkiva. prehrana i drugih pravodobno regulatora pristizanje mnogobrojnih rutinu. 150 .. zadržava pozornost reklo dobro poznata kemijska Činjenica nedostaje svojstva stadijima građaninu. člancima..Cl hrani i m a p o t e n c i j a l n o više ljekovitih sredstava nego u lijekovima. ručati. druge. se Osnovna u znanstvena skoro potpuno koje ignoriraju svakodnevnoj srce i dišne to je koja u i terapijsko zasnovana gladovanje racionalna vraća ljudima zdravlje. l a k o probavljivu h r a n u . naprimjer. mogu biti ublažene uz pravilniju rutinu prehrane. metaboličkih tj.. "Razgovori o prehrani". zajedno znanstveno s drugim prehrana. u se krvi Biokemija i na to da i nam u krv odnosi čak krv čuva i iz i daje točne podatke života. pritjecanje vitamina.. uzet je iz te knjige. prehrane p o m a ž e očuvanju Treba zauvijek zapamtiti. dijabetes. prehrane. . važnog principa prehrane svojih životinja. "gradivnih neprekidno materija"." G m n o g i m slučajevima. i Europi ljudi ponekad za iznenađujuću pobornik doktor normalan drugih krvi.Racionalna prehrana koje organa predviđa su i solima. o n a ih uzima iz kostiju."Zašto s m o zdravi?". u spriječavanju slabljenja anemije. ljudi? iznenađujuće je. tj. higijenskim čimbenicima . davati spontanog bolesniku lomljenja n e o p h o d n u . koji p r i m j e n u znanja iz dijetetike pri liječenju bolesti ili njene profilakse. 1964. tkiva opskrbu za i lipoidima i stalno organizma njegovo dr. Nepravilnim sastavom podložan ugrožava onim bolestima procesa koji su n e o p h o d n i za n o r m a l n u životnu aktivnost. "Sovjetska Rusija". savjeta druge).. u svojoj knjizi o p r o b l e m i m a p r e h r a n e "Neznanje ljudi u o v o m p o d r u č j u . mineralnim izobilju. M. " racionalnom stanice ljudskog organizma Bolesti koje ugrožavaju ljude u p o o d m a k l i m g o d i n a m a i starce.. iskorištene vrlo kasnim kemijski o koji uzrocima Jeste predaje li razaranja bolesnom nositelj njih u organizmu. kao prehrana pretpostavlja prehranom određenu uzimanja hrane t i j e k o m d a n a . pitanju K S u d a k o v . s h o d n o znanstvenim pravilima metodama. prehrani čovjeka. m a l o zna se t e h n i č k o j specijalnosti. što d o r u č k o v a t i . A. nedovoljnu tkiva krvi nekuhane najvažnije se bi koje odnosu energije a d e k v a t n o njenoj potrošnji u o r g a n i z m u .

u bjelančevinama energije. međutim. vitamina i proizvodi. se zadovoljiti nekuhano i isključivo povrće i porijekla.5 do 0. čvorovima godina. bolesti u organizmu. mliječno-biljne jer ona (iz obitelj praksi nakon vegetarijansku p r o p i s u j e m o da pridržavaju dijete.6 g r a m a na O s o b i t o je važna sadrže. o n k o l o g a . mesa.j a k o j hrani s dosta mesa.3 ovisi se o individualnim da se ona. Biljna ulja sadrže fosfatide koji sudjeluju utječući na intenzitet upijanja oni stimuliraju Potreba . sestra moja našoj postojala je navika se jede njihovo iskorištavanje u tkivima. ugljikohidrati o prerađevine energijom. kilogram težine. mogao Evo ustanoviti gladovanje odlomka su iz spojeve. količinu bjelančevina. Bezuspješno. Liječila konstatirali bolesnicu kožnih dana. koji vrše u važnu krvnih prijeđe zidove u l o g u energetskih zaliha. suhomesnati energetskom Ggljikohidrati izbjegavati 153 vibd je norma za djecu i ljude koji se bave fizičkim radom 152 . koja Mesnim proizvodima alkalnost iz organizmu smanjuje n e o p h o d n a za pravilan proces razmjene. Moskvi. organizam organizma. značajnoj se m j e r i javljaju krvi. recidiva psihičkih oboljenja bolesnika ranijoj ali o n e organizam proizvoda). od kolesterola. Navest kliniku s dijagnozu ću j e d a n njenog bolesnicu Nitko iskušati Došla je nakon mnogih pokušaja liječenja. m a s t i . put režima Kako bila na 36 smatra liječnika.1-1. suvremenim dijetetičarima. po 1 da se osobitostima u prosjeku. iste patile da mati. elastičnost. G od mliječno-biljnom Od dijetom. Ljudi skloni kojih i m a u biljnim uljima." Kaunasi. podstiče oboljenja. predstavlja na o d l u č u j u ć i uvjet za očuvanje zdravlja. oboljenja. Mnogi proizvoda se posljedica povećava G životinjskim dokazali da razvoj itd. porodici kotleti. podagra. izgubili.to moraju Fitosterini. ugljikohidrata. djelujući masti i promet za su njima secer. sam kod Bjelančevine su osnovni strukturalni element stanica i tkiva. Potreba organizma za prema ulja. vidimo sam nakon Poslije samo dosta To često o koliko obavezno svakodnevnoj Potreba organizma kreće u i Viljnusu. prvi put.dobijati o d r e đ e n u m i n e r a l n i h tvari. Pobornici dijetnog splašnjavaju. 1 biljnih da prehrani . n i s m o ni slutili da to uzrok našeg teškog oboljenja. Većina organizam stroge našim u specijalista-dijetetičara unose prehrane neophodnim biljnog biljnim voće. predstavljaju One metabolizmu. spriječavaju povećavaju u razmjeni se uporaba nezamjenljive potpomažu jetre. nije gladovanjem. mnogim slučajevima primjer. od ali 1. Nezasićene kiseline. kreće se od 0. sudova. bolovala. s njima je tijesno povezana najvažnija manifestacija moraju života biti metabolizam. terapijsko antisklerotično na o r g a n i z a m . da bjelančevine životinjskog i smatraju. Sada je koji cijela G razjasnilo i Odgladovala infiltracija. razno p e č e n o m e s o . može biti Mi u t o m e n i s m o vidjeli ništa štetno. arterioskleroza. djelovanjem. n e u r o p a t o l o g a . kiselkaste artitis soli. zastupljenje Eto u zbog čega bjelančevine prehrani. bjelančevinama unošenje nekih u se dolazi upravo uglavnom mastima. gladovanja čvorići. kasnijom "Ja sam i rehabilitacijom bolesna kći. istraživači organizam uporabe količina bjelančevina Smatra u Masti vrše u o r g a n i z m u ulaze i u s t r u k t u r u tkiva. e n d o k r i n o l o g a . debljanju dosta m e s a . odlikuju I ovisi kruh. j u h e s m e s o m . sam su prvi se urologa. "Takvu Za 10 u mnogih profesora koji groznica kao k o d malarije. isključivanje Imali Odlučili smo smo mesa prehrane N. antisklerotičnim opskrbljuju utrošku brašna. nije K. postupno uzrok naša našoj dugotrajnog prošla je većina bolovi gotovo granicama grama smatra bjelančevina težine tijela d n e v n o ^ . njenog pisma: djetinjstva. ostali smo hrana su se s ljudi terapeuta." da je oboljenja bjelančevinama kojoj bjelančevinama. prevladava biljnim osigurava mliječnih mesnih se da kao je usamljen do slučaj. kolesterol ojačavaju topljive zadebljanje njihovu masti smanjuju poroznost. kilogramu se u za Mi utroška 26 temperaturom. Saznala liječnju toga ponovnog neznatni kad se mesa. (ganglijima) sam i infiltracijama. koje ona ulogu u oblike. bila su se Svi sam Bolest bi počinjala s v i s o k o m tijelo bi se pokrilo živčanim su kod jako isto: boljeli. našeg prešla liječenja povratka vegetarijanske mogu pacijentima i su u potrebe iznenadili prehranu.

nikl i dr. za o r g a n i z a m važni e l e m e n t . k r u m p i r . kolesterina njegove u p o r a b e u t k i v i m a . smanjuje muskulature. (nikotinska oksidacije. su za organizam. kvasac. nazivaju Međutim.tu hranu. sol. limun. ogrozd svojih resursa. stalno zalihe osjeća materija za smanjuju organizam potrebu popunjavanjem kalcijem. količina ovog E vitamina služi kao nalazi se u ribljem mišićne kisika ulju. piše kao se što o. spriječava s p a z m u krvnih sudova. Celuloza i p e k t i n . u tkivima spriječava organizmu. i postaju organa "balastnim" nastupa z a m o r . Osobiti značaj procesa svih koji. hrani mora biti potreba za čega lomljivost mlijeka njegovim zaliha velikim kalcija gubitkom. jela od brašna. (nalazi (med. soja. itd. marelicama. zbog često osteoporoze popunjavanja p o t p o m a ž e da se apsorbira kalcij koji se nalazi u d r u g i m proizvodima. oskoruša. suvišna kuhinjska sol 155 . O s i m t o g a . razdražljivost. pozitivno funkcije narančama. karfiol. Izvori vitamina PP s u : Velika raznom k r u h . količinama. utjecajem i "mineralizacije" . D r u g i . on u i širi u povrću. mlijeku. obično potrošnja kravljem siru. Ali se. brzo Suvišna organizmu vode opterećuje bubrege nepotrebnim biološke organizmu Posljedica je o t e ć e n o s t tkiva. na organizam kod ljudi probave. Nalazi Sto stimulator aktivnosti. G posljednje smokvi. gljive. prehranu velikim sol fosfor (riblje ulje. vrtna jagoda. siru. vida. u metabolizma biljnim materije su n e o p h o d n e . proizvodima potrebna potrebu. jer ih organizam ne apsorbira. G starijim izazvano oboljenja godinama naglo se u povećava istanjivanje. mrkvi. Inozit grašku. osiguravajući obnavljanje bjelančevina organizmu. Vitamin suvišno On. a također sudjeluje nukleinskih kiselina. željezo. grah. PP Ovog Njegova vitamina kiselina) Ako ga odsutnost ima u usporavanja Vitamin procesa 154 mnogo p o t p o m a ž e stvaranje prehrani u je dovodi do mlijeku. materijama. veliku mineralnim elemenatima sumpor češnjaku. do Radi Mlijeko kostiju. Njegovi glavni izvori su . Djelovanje v i t a m i n a imaju tijekom sporiji sustava. njihovu između Ona pod elastičnost njenim proizvodnje sustava i veliku u vitamini raznih vezi sa kao bolesti. kupus. je u cink također se u pšenica. Izvori v i t a m i n a C su voće i povrće: crni ribizi. p r i t o m . G luku. tkivima. zelenom proces u nagomilavanje se je u grubo otrovnih mljevenom to se produkata brašnu.taloženje m i n e r a l n i h tvari u o r g a n i z m u . kvascu. l u k u . za u karfiolu). skupljajući drugima. grašak. mliječni proizvodi.antisklerotičnih tvari. kupus. To je dolazi sira. predstavljajući n e k u vrstu regulatora m o t o r n e funkcije crijeva. G ulogu zidova stabilizira održavanju igra krvnih se normalnog C sudova. Kalij. pšeničnoj klici. rajčica. živčani sudjeluje motorne stvaranje m e t i o p i n a i koleina . mnogim nije stvarnu i vrijeme krumpiru. Vitamin B2 sudjeluje u p r o c e s i m a disanja tkiva. čovjek se tako u da stariji. jednim većoj tih mjeri vitamin askorbinska povećava razmjene ravnoteža smanjuje poroznost čvrstinu. Vitamin o d krupice. o n e vrše važnu u l o g u u procesu vrlo je u raznovrsno. pšenica. narandža. nesanica. se te koji se nalaze u većini proizvoda biljnog porijekla. d o b i j a m o iz k r u m p i r a . energije u organizmu. n e m o ć . neophodan je u osiguravanje malo. za mladom BI neposredno sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata. katalizatori oksido-regenerativnih pooclmaklim sposobnosti godinama slabljenjem funkcionalne također.nalazi se u k r u h u . šipak. kapilare. B12 u također sustav Vitamin i su vitamini zelenom u stimulira u antisklerotičnog djelovanja. time samim nazočna zadržava srce i kuhinjska Organizmu nadmašuje količinu radom.k r u h od k r u p n o samljevenog žita i razna jela mrkvi. rasta. koji p o t p o m a ž e izlučivanje vode i klornog natrija iz organizma i koji pojačava srčane kontrakcije. BI2 zelenje luka.magnezij . regulaciji u sintezi (vitamin dinji. naprimjer. fiziološka stanja kardio-vaskularnog kiselina. On iz grupe B) Inozit utječe želuca i i vitamin se na nalazi crijeva. Dosta magnezija Magnezij ima u bademu spazmu i u glatke suhom voću. grah). Vitamin A je n e o p h o d a n za osiguravanje procesa rasta. poboljšava iskorištavanje mastima. važnim orasi). očituje p o v r ć u : peršinu. krupicama. ili potpomaže reguliranje kolesterina.

dijetu. sir. m e d . se orasi. bjelančevina proizvodi). "oazom gotovo uglavnom mladosti". se još izgledaju ovčjim izvještajima salata. jaja itd. Pobornici sirove hrane 110-140 g r a m a škroba.1 4 0 g r a m a koncentrata". 5 6 .5 7 0 g r a m a svježeg v o ć a . U rehabilitacijskom isključiti Zadržali normalan dijete i sol iz razdoblju kure terapijskog gladovanja treba strogo I u vrijeme na i nakon liječenja vitamina važnost preporučujemo koji izvora osiguravaju jedne od i dijete. ili sljedeći povrća. (svježa 10 šećer). njene 156 koji se u znatnoj mjeri uništavaju pri visokoj t e m p e r a t u r i smatraju čak neophodnim obrade.140 grama hrane. Zanimljiv svježim koji i margarin. 1.Da. bolestima soli. Pobornici u p o r a b e n e k u h a n e hrane tvrde. maslac. međutim. masti sol posto ugljikohidrata posto ocat. jedu kada voće j o š od sušenih upotrebljavati začine. " 4 5 0 . vrste proizvoda na 1-2 znanstvenika. preci.4 2 0 g r a m a povrća. Treba ne ali kako našim ne reći da hranu novu pacijentima koju sirova mora hrana pripisujemo nije tako uglavnom sirove bezazlena možemo na neophodnost prehrani najvažnijih tvari ." dnevno radom. su znanstvenici otkrili p l e m e koje živi u Indiji. Zbog u i toga dijeti se preporučuje sa oboljenjima p o t p u n o odricanje od hrane koja je obrađena na bilo koji način. Ljudima vatre ljudi prehrana nova. voćem i te doline život žive mladi. Prehrana nekuhanom zadržala se k o d p l e m e n a koja žive p r v o b i t n i m n a č i n o m života. režim u 10 od suhog kiseli biljne grama sezoni. Ako odlučite kompromis. u piju 110-120 Prema oni je o svrsishodnosti znati. p o d a t a k : k o d s t a n o v n i k a sretne doline postoji razdoblje. Iznimna važnost uzimanja hrane u sirovu o b l i k u priznata je danas od svih autoriteta za pitanja prehrane: u sirovoj su hrani p o t p u n o sačuvani svi v i t a m i n i . 25 p o s t o zelenog i korjenastog povrća spremljenog na vatri. on se lako uništava pri toplinskoj obradi hrane. drugim povezanim s p o r e m e ć a j e m m e t a b o l i z m a vode i soli. Ako se bavite voća. dnevno). proučavali plemena. K. govorimo.To je sve? . mi nismo riječ i imali namjeru da o njemu biljnu dijeta. tog sirom." Za fizičkim unekoliko osobe koje se škroba. Ali v i t a m i n C nije p o s t o j a n .2 8 0 g r a m a 1 1 0 . a u " k o n c e n t r a t e " . dobro mladi (sve (maslac. . 3 4 0 . krupice. U "škrob" Džefri ubraja proizvode od brašna i k r u p i c e . to vrijeme o n i g o t o v o napitak Pleme i m a čak ovakvu Geoffrey u svojim p r e p o r u k a m a precizira: "Prosječan čovjek treba pojesti povrća. Mnogi prehrane: obliku posto mliječni brašna masti). 2 3 0 . nije da preporučimo tako su se uporabu hranili nekuhane naši daleki hranom Nedavno Oni hrane jedan hrane. nije sazrijelo.8 5 g r a m a koncentrata. čak. specijalisti-dijetetičari 25 posto 25 lisnatog i posto sirovog riba.6 2 0 radom te grama norme svježeg se Marelice " N i žena p o ć i za t o b o m t a m o gdje ne rađaju marelice. (J knjizi naturopata-dijetetičara K.Zar ne m o g u jesti ništa drugo? Možete. grama Zanimljivo je da je rutina prehrane u t o m p l e m e n u dovedena do kulta koji se s t r o g o poštuje. " Problem sirove hrane zauzima značajno mjesto u pitanjima dijetetike. voća. nazvanoj godina. . orasi. umnim 400-425 mijenjaju: d n e v n o trebate bave pojesti 5 7 0 . 5 preporučuju korjenastog svježeg jaja.remeti strogo srčanom ravnotežu drugih mineralnih soli. orahe. Geoffreyija "Prirodno zdravlje" nalazi se ovakav dijalog s čitateljem: "Prvo najviše pitanje odgovara ali koje je potrebno postaviti jest: Koja vrsta hrane i po čovjeku? na O d g o v o r je jednostavan: umu i da su te druge se Sirovi hrane na plodovi niže ograničenje kuhinjske osobito bubrega bolesnika insuficijencijom. i Ne H r a n a koja se sastoji od sirovih i kuhanih biljno-mlijećnih : proizvoda služi k a o prijelazna d o ' u p o r a b e isključivo sirovih proizvoda. nikad ne koji su Stanovnici boluju.v i t a m i n a C.130-1. samo su neće jedanput dnevno t a m o najcjenjenije voće. da su s o t k r i ć e m izgubili osnovni izvor zdravlja. ništa izreku: ne marelica. to je sve. imajte od vrste svojoj kvaliteti plodova oraha. se zove "gladno proljeće". T a k o s m o došli do pitanja. u dolini Hunza. sirovu na Prelaženje biti vrlo oprezno. koje u posljednje vrijeme dijetetičari sve češće razmatraju takva do toga. smo rad podrobnije da povrća nabrajanju istaknuli u organizma bismo voća mliječno-biljne o d m a z d a je n e m i n o v n a . m i n i m a l n u u p o r a b u soli (1-2 g r a m a dnevno). t r e b a p o s t u p n o privikavati organizam vrstu hrane. 157 . hrane. (ograničiti "idealan" prema namočenog kravlji sir.biljne m a s t i .

količinu Treba p o č e t i s lako probavljivim jelima i p o s t u p n o povećavati "izvanredno rastrojstva više živčane aktivnosti". Uzimanje hrane. "mliječni dani" itd.5 litra d n e v n o ) . gladovanje može jesti 24 i zdravima. Ranije su se učinci tjelesnih vježbi promatrali u g l a v n o m na živćanomišićnom međutim. primijenjuje području moždane r a d o m oblikuje se centar kočenja. debalansiranja sata. i bolesti bolesti bubrežni sanatoriju. svojstvo m i š i ć n o g ukazivao na to rada da "punjenje fizički rad On je otkrio značajno sredstvo Gladovanje na sirutki: Tijekom 3-4 dana.5-1 čaša sirutke od usirenog kefira ili kiselog mlijeka. dolazi dišnom do i d r u g i m sustavima p r o m a t r a l i su se tek usput. Gladovanje s uporabom sokova: sok se zamjenjuje čajem od šipka. pokazala a da promjene prilikom u metabolizmu. žučni podagra. pogrbljenost. n a k o n fizičkog rada. očistiti slučaju gladovanja piju se n e o g r a n i č e n e količine vode. tijekom hrane ne čaša se smije biti tople vode ili hrana mjeseca. ne j e d a n p u t . Korisni su i takozvani "voćni dani". prije 4 . i dr. tj. P. p o t c r t a o značaj I. pije se 0. M. cirkulacije raznih zbog To su krvi. nesumnjivo korisne profilaktička neaktivnosti: kolitis. posvjedočila o negativnoj ulozi neaktivnosti posebno sindrom i u u razvoju bolesnih srca". hrana). Sečenov u svom poznatom je r a d u "Refleksi m o z g a " živčanih centara".5 litra soka. U s p o r e d n o s t i m n e o p h o d n i m pravilom o rutini prehrane. S a m Pavlov je do svoje osamdesete godine vozio bicikl. ako se uzimaju sokovi 1. i organa mišićne kronični otežano tkiva.. . A raspoloženje? Djelujući na m o ž d a n u koru centre. fizičkim s stvaraju radom umnim optimističkije i uravnoteženije živčano-psihičko stanje. je dopremanje mozak. M n o g e kronične bolesti nastaju zatvori. kasnija i prehrana željeni obavezno potrebna aktivnost: To je o s o b i t o važno za osobe koje se bave u m n i m r a d o m koje se m a l o k r e ć u . Pavlov je u slučaju mišićne aktivnosti za razvoj moždane aktivnosti. Specijalisti za vrste mjera. izaziva što promjena sustavu. uske uslijed materija čak. za p o m o ć bolesnicima. mišićne utjecaja koji su t o č n o u p u ć e n i u n u t r a š n j i m o r g a n i m a .. dolaze u u napornog stanice lakim je upravljaju mišićnom povezana aktivnošću. organizmu hrane poslije ovakvih kura gladovanja mora biti oprezno.5 ili čaša biti U j u t r o se sredine popije s a m o uzima jednog dijetetiku koje i terapijsko su gladovanje preporučuju kao i druge debalansiranja. boriti se protiv prerane starosti. poslije gladovanje: buđenja. to se područje o d m a r a . Klinička p r o m a t r a n j a su. svakom Treba potpunog uporabom u jednodnevno jednodnevno te i se bez debalansiranje. b o d r o s t i . potpuno i U kao ili kod s su profilaksu. čistio staze po vrtu. hranljivih Postoje. stalna. Zamjenjivanjem podražaji Istodobno. dijetna mišićna i do sačuvati zdravlje i r a d n u sposobnost. aktivnosti krvotoku. Navest ć u neke o d njih: Jutarnje sati soka. hemoroidi. upale i kisika metodikom želudac vrste bojazni ne Z b o g nedostatka kretanja smanjuje se intenzivnost strada specijalne grudi. osjećanje umnog kore koje kore bodrosti rada koja radosti. sustavu. od se Prvo uzimanje dana. naime. preporučujemo staro sredstvo: S ono sokova. bez fizičkog rada. Još je I. Ponavljaju se j e d a n p u t m j e s e č n o ili j e d a n p u t u 3-4 mjeseca. U rasterećujuće-dijetnoj neće dati čovjek ne može uspješno odoljeti terapiji učinak. O n i su t a k o j a k o izraženi zagađenja živčanom sustavu i o r g a n i m a za probavu. Preporučujemo. l i j e k o m 3-4 dana ne uzima se Pred početak gladovanja uzimaju nikakva hrana o s i m sokova (1.Svaki k u l t u r a n čovjek zna da bez tjelesnih vježbi. upoznati r i t m i č k o g i organiziranog. mišićne neaktivnosti. 158 . k i č m e itd. se sreće u kod cijelom športista i oragnizmu za koji to su i je se kardio-vaskularnom Upečatljiv primjer "detreniranog tjelovježba Počinjući Kura (mliječno-biljna može prestali baviti tjelovježbom. U zaključku se hrane donosi toksičkih m o ž e reći da jer i u pruža svaki vid kratkotrajnog uzdržavanja od dolazi do izvjesnog odmora čišćenja od se mogućnost centralnom korist. samo gladovanje je i bolestima. CJ slučaju strožeg režima se purgativi i vrši klistiranje.Osim neophodnosti pridržavanja određene dijete. Ima mnogo varijanti takvih kratkotrajnih gladovanja. sprovesti kuće. kuglao se. Posljednja istraživanja su. k a m e n a c . umjesto hrane. treba poštivati i kvantitativne n o r m e i d n e v n u rutinu prehrane. "Mišićnom radošću" je nazivao osjećaj zadovoljstva. uvečer kao zdravstvenu mjeru.

šetnje rad na funkcionalnim svježem koji zraku i opterećenjem.700 i uz Njihovi eksperimenti su fosfora. u krevetu. žive ljudi hranu. a ostavili štetno . može 161 dvojica d r u g i h : "Da p o d i j e l i m o na trojicu? . je više Na ispitivanju. Dok ovi Eto nego vježbe. gladovanja t a k o divno potrese o r g a n i z a m i n a p u n i ga e n e r g i j o m koja 160 ne pomaže čovjeku da . poslije terapijskog gladovanja "unutrašnjeg kisika preporučuje liječnika". m i s l i m o da prijateljima."Važi!" Razišli su se pijani. procesi ležanje.postove.p r o d u k t a životne aktivnosti stanica. muškarcu kad prede koji sjedi prilaze u naviku. smanjili. čak da po daju smanjenje slezene onemogućeno Kod upola neophodnih stavljanjem utvrđeno jetre. predstavljao neophodnost zdravlja. pojesti više prejedanje crkve i mudrosti: oraganizma Na Uskrs su se i s t o d o b n o dobila p o 5 0 0 .A stečene tradicije.govorili su naši djedovi. se sebi. niz bio nepotrebnih običaj ljudi. čuvanju naši su preci imali više razloga da toliko j e d u na vlastitu štetu. se do guše. osoba i Dobijali su izvrsnu h r a n u i u dovoljnoj količini. se u palačinki. od grama mladi istu čak koji svaka eksperimenta ispitivanih uslijed neaktivnosti gips su protplazme su Svi . ta sitnica. eksperimenta: noge i u gips. provedena Iješkarenju kura na otomanu s rukama. ranije smatralo sami procesi za samoobnavljanja organizam da se tvrdnju ne organizmu automatski. smo dugo štetnih za vrijeme za praznika. s a m o a k o se hrani. podvrgnuti biokemijskom pojavilo kalija izgubila Nakon elementi vrijednosti. zametale bi se divljačke t u č e . omogućuje razumijevanje mehanizma p o r e m e ć a j a do kojih u o r g a n i z m u dolazi pri o g r a n i č e n o m kretanju. Uzrok t o m e su g u r m a n s t v o i pijančevanje. tjelesne pojačava Na tradiciji se bez osnove. Međutim. metabolizam. hazard žderanja! dugotrajnim u je biti je instinktom. završavale sakaćenjem Sada je t o . Na č e m u praznika. svladati Možemo slučaju pravdajući se t i m e da s m o navikli tako postupati jer su tako postupali naši očevi i djedovi? To ni se. djeluje metabolizam djelatnost najvažnijih funkcionalnih organizma. A m e r i č k i znanstvenici su izveli sljedeći zanimljiv eksperiment: t i j e k o m sedam tjedana držali su u krevetu nekoliko mladih ljudi se u u gipsu.7 0 0 g r a m a m a s t i .. pritjecanje osigurava "sagorijevanje šljake" .. sada navike štetne ćemo našu nešto nam reći na o tradicijama dobrim teškoće. Je li v a m poznata ovakva slika: j e d n o m Reklo bi se sitnica. već da stvori sebi pravilnu rutinu života. M e đ u t i m . susretima treba Sjetite s o n o š t o je k o r i s n o . m o g u se vratiti ranijim knjigom navikama: u izležavanju Međutim. o n o vrijeme od narodne čišćenja smjenjivalo s sugerirana pomagala za Post. (J staro doba. li u tradicijama. "Bez guske A poklade? Ustanovljeno je da kalcija. i desilo? postalo životinja organa manje vrše izraz periodičnog se temelji znanto volumena srca. m n o š t v o jela da dane sovjetskih goste i svoju bubrega. upitajte liječnike koji rade u hitnoj p o m o ć i i o n i će v a m reći koliki o g r o m a n broj poziva dobijaju u prazničke dane. napustiti u Rusiji gostoprimstvom. sedam u tjedana skinut se podvrgnuti nabrojani normalnih uzrokom kretanje je od u pojačanoj tjelovježbi mokraći Počeo jednog jedne je tijekom znatno ciklus četiri tjedna Tradicionalne se da poklade. životno običaj naših d o m a ć i c a da. ozdravio s a m . tom Ali i navikama. se drugi se To obavezno pripreme nahrane n o r m a l n o g srca k u n i ć a koji su se kretali. barbarstvo koje se ne može nikad ponoviti. Neki misle: prošla je kura gladovanja. odnosi na praznike. norme) po je (iznad kraju dušika. nas. 1.da se tjelesne na To vježbe mogu i promatrati kao centar koji preko cijeloga mišića sustava niza ide p u t e m lijenosti i depresije. Sjetite praznik obavezno dočekivao s nije Božić" pekla se jaka tijesta tko će i jelo bogatom trpezom. i je pomažu navike.. Evo još i znatno natrija. . lake razumnu mjeru. eksperimenti uvjetuju tijekom duge osnovu samoobnavljanja zašto se stimuliranjem. T a k o s m o iz starih običaja izbacili naši praznici ne trebaju samo i obilježavati u svemu običaja. mnoge štetne struju. podržavan utvrđen tradicijom. svaki se klale religiozni Božić svinje.prejedanje. da imati se. kunićima I što ono se je je postovima. Ipak. prakticiraju potpomaže povećava o b i l n o g jela i pića udari "ulica na ulicu".. ispod postao samoobnavljanja. prije svega. porodicu? Ne sintetiziranja novih bjelančevina. postoje plivati i niz Mi podučavamo omladinu slavnim. mokraći sumpora. Uspjeli kako koje je bi gošćenjem.

zemlji uzroka. sudove. pušenja i si. G to Kura sve obično živčanog rastrojstva. zemlji je organizirana ogromna sanitamo-prosvjetna objavljuje protiv alkoholizma. osim pojavljuje objektivnih m a s n u . postoje specijalni dispanzeri gdje se ljudi liječe od alkoholizma. ne narušava što prstiju dio oboljenja od raka grla i pluća sreće se m e d u pušačima. iz se sebe ukloni smirenje bolova i terrapeutskog štetne se toksičke popravlja sustava. boje se svježeg zraka . kuhanje G se dijetnu stotine prehranu knjiga o pomažu dijetnoj od potrebnu aktivnost. pojava: uzimanje njegova sljepila. ritam funkcije. ih za se čovjek razuman pritjeće volju nas drže borbi u od shvativši štetnost g u r m a n s t v a . na (J Engleskoj u ustima Eto. nakon t o g a . Mnogi za toliko zlouporabljuju da im to pomaže razdoblju teški isključuje organizmu rehabilitacije bolovi. izlagala za izdržljivosti. po "nalogu cara Alekseja Mihajloviča". Kao rezultat se životnog tonusa. gladovanjem . potrebu sredstvima. Dok bolesnih rad. razdoblju kategorički navika. Medicina i na alkoholizma i pušenja. srce. za odveć zdravi i ne odveć mladi ljudi j e d u u sobi. narkotićka sredstva za prelazi da nakon u naviku. čitaju u krevetu vlastitog zdravlja.liječnici. gubitak G našoj zdravlja. stoljeću. štetu u m o t a v a j u se. Takva opću strogost A nije u bila samo su biti mu kod nas. . odmjerenim nikotin i dijete predstavljaju j e d a n od uzroka recidiva m n o g i h psihičkih oboljenja. isključuju pušenje. . smanjenja sposobnosti alkoholnih gladovanja tvari. dijetu. narodu vrlo raširene navike: neki ne piju jak p o v r e m e n u h r o m o s t i d r u g e bolesti. Nikotin je tuberkuloze. alkohola sustavna ne izaziva u organizmu do za trajnih umni psihoza. čine sve na toga dolazi do signal smanjenja bolesti. jaku hranu. prehranu. svježinu.. bodrost. Sve ciroze jetre. kako često bi s m o krivi do u č i n j e n o je mnogo čovjek duboke osudu". Terapijsko gladovanje n a m u t o m e pruža značajnu pomoć. gladovanja ili koja prerane s m r t i . i A mi nemoć pušenje su se dobijale teške batine. povremeno promjene. i u imati se kakve snažnu Kod da o U su XVI. se stoljeću za pušenje "odsijecala Turskoj mora glava i sa lulom kolac. organizam izgubi p o t r e b u za obnavljanjem tih praksi izliječenja Jedina zadaća jest nepoštivanje kategorički 163 da se u b u d u ć e ne s t e k n u p o n o v o . Štetne su i rasterećujuće-dijetna da se čovjek oslobodi bezazlenije. Suvremeni da b i . odrekne. Veliki samo do nepovratne spolne uporaba strašnih dovodi zahtijevamo poštivanje propisane rutine. a za prodavanje duhana kidale se nozdrve i sjekli nosevi. poliklinike. ljudima prehrani. nabijali dovoljno u tome m e t o d e borbe protiv pušenja primjenjivale u prošlosti!. j e d u n e p o s r e d n o prije spavanja. c r n u k a v u . gangrenu dovodi nestaju normaliziraju Tako te u funkcije živčanog nadraživanja navike smirivanja mu uništava medikamentoznim pomaže razum. nego također. pomoć. Za sami. može izazvati stopala.j e d n o m riječju. san. vlastitoj s m o se zašto poslije uvjerili da alkohol. Nikotin. tom gladovanju. uspio da Instituti starosti m o g a o sačuvati zdravlje.povući za s o b o m niz teških i t r a g i č n i h posljedica. ali stenokardije. J o š j e d n a štetna navika jedan njegov od uzroka i s k o j o m se treba on i djeluje suzuje na krvne boriti jest pušenje. čaj. Odmjereno borbi alkohol njih da G Eto 162 protiv i gladovanje štetnih G predstavlja Pri se jedno efikasnih toliko sredstava se odvikne navika. snagu. ali se i sami m o r a m o na vrijeme odreći štetnih navika. hitna p o m o ć . nemoći. bolesnika terapija zdravlje i uspavljivanje. Još u XVII.

J o š neispitane! Ali Babajanca sjajne kožnih još jednom kakve rezultate m e t o d a o d m j e r e n o g gladovanja kada su stvoreni specijalni uvjeti. akumuliralo I. Poliščuk. i V. M. J. K. V. Gurvič. V. Puzijenko. gladovanja na kliničkoj i biološkoj razini. Babenkov. G. prilog teoretskoj zasnovanosti L. nas raznovrsno profesora uvjerava iskustvo u otkriva liječenju daje 165 m e d i c i n i m o g u ć n o s t i koje nisu još do kraja ispitane.Glava V Na raznim meridijanima Sada se može priznata. I. V. . A. A. Lejzerovič. Krajcerov. i počeli se gladovanja uspjeli Premda uvijek ona je stekla dosta pristaša i stiče ih sve više. također. produbljivala se teorijska zasnovanost I j e d a n i drugi put prošli su naši liječnici: J. Rudakov. Afirmacija metode.) za psihijatriju J. skupljen bogat materijal o somatskim koje se već bolesti bolestima. radili zajedno s n a m a . Usput je. terapijskog bogato S. Minjajljenko B. G. M. ispitujući osobenosti tijeka bolesti. d r u g o . sa sigurnošću još reći da ima je ne metoda mali broj terapijskog protivnika. drugi. Zairov. metode kretala m e đ u o n i m a koji su gladovanja prvo. Proteklih g o d i n a nisu s a m o utvrđeni oblici i vrste psihičkih oboljenja koje se m o g u liječiti m e t o d o m o d m j e r e n o g gladivanja. Jurkin. B. Rasihin. G. već su učinjeni i ozbiljni pokušaji da se otkrije Ovo Iskustvo bit procesa i R. M. shvatiti prividnu paradoksalnost se u dva terapijskog smjera: ga primjenjivati. ispituju. J. Značajan prim. Šapiro i metode dali su također koji su rukovoditelj h e m a t o l o š k o g laboratorija Mil (znanstveno-istraživački institut prev. E. O n i su izučavali p r o m j e n e u krvi bolesnika koje srni m i liječili o d m j e r e n i m g l a d o v a n j e m . I. e k s p e r i m e n t a l n o iskustvo i. njegovi suradnici. Pažljivo izučavajući svakog bolesnika. svaki od njih je dao svoj d o p r i n o s teoriji i praksi terapijskog gladovanja.

p o s e b n o odabrana analizu. o rad su u se su dolazili su L o b k o v je gradski donio uvjete. burne dolaziti doktora kolikogod to zdravstvena javnost Lobkova su počela se protiviti. u t i m su se reumatičnih epilepsije. Sada upravlja pripadaju djelatnošću. rukovodila čišćenja. s istim o b o l j e n j e m . prošlosti. "ideje prenose zahtjevi zrakom". i krv poviješću Nakon dobila je prema od Evo pionira terapijskog gladovanja s periferije naše velike zemlje. s a m a se m e t o d a poricala. prihvatili mozga. pismu. djelovanja. Radi vlastitog m i r a . u gladovanjem Tako je naš na Ulan-Bator koji su ostvaruje sudjelovanje Zairov praksom i drugih liječenja psihičkih ozbiljno.još jedna bolesnica . i t a m o je organizirao liječenje glađu bolesnika koji boluju šizofrenije. one koji su već uspješno a on je praksom. Po obrazovanju liječnički p o m o ć n i k . već i da p o d r ž i m o inicijativu mjesnih primjeni liječenja gladovanjem. d o k t o r L o b k o v je m o g a o i odustati od daljnjega rada. stvaralački. . nazivali fantatikom. postavši s t a l n o m predstavljali metode koja je osiguravala svestran rasterećujuće-dijetnoj terapiji živčano-psihičkih objašnjavao. Sve je počelo od onih m a l i h stanica hovočerkasku utvrđenom liječenja se glađu Taganrogu šezdesetih godina. čuvši o novoj metodi. rukovodimo zdravstvenim punktovima.sada su se 166 o d n o s p r e m a njenoj p r i m j e n i . Doktor je. obavlja r a s t e r e ć u j u ć e . bez obzira na pozitivne rezultate liječenja. K a o i svaki d r u g i istraživač. O d l u č i o je iskušati m e t o d u gladovanja u praksi. uvođenje K. davao savjete.dvoje astmatičara. "podsjetnik grupa našem sestra završio m e d i c i n s k i fakultet. Kao m l a d i liječnik. s se Usporedno gradovima oboljenja nastavljaju. odmjerenog rezultatima odabranih gladovanje". četiri slučaja počeli dala za još j e d n u g o d i n u dobre u bilo rezultate. Međutim. rasprave. s e k u n d a r n o g encefalitisa. također. Uskoro je u bolnicu bila primljena bolesnica s teškim o b l i k o m hipertonije. A l i . U stariji od nekim se slučajevima uz neposredno suradnik Sada se taj G. zanimljivu biti metodi. V. s m a t r a n a je maltene šarlatanstvom. za Bolesnici godina maštala o m l a d i n a . sama posjeti probijala i da im put: u bolnicu rajona. . i skupljanje nego i u subjektivni osjećaji t i j e k o m eksperimenta m o g l i usporediti s m e t o d i č k i m uputama. t i m prije što su m n o g i . Za g o d i n u dana . ne samo da Stoga da t e r a p i j s k o m gladovanju prodire i u druge gradove naše zemlje. bolnicu čudno. šizofrenije oboljenja ispitivanja hipohondričnim sindromom. negiranja. metode naše bio liječenja klinike. Počele su sjednice. č i m je pripreme. entuzijazam začetnika ambulantu. prvi e k s p e r i m e n t je izveo na sebi . Lobkov radi kao n e u r o p a t o l o g u p o d r u č n o j bolnici Kustanaja.L o b k o v bi skupljao bolesnike. 167 . Bolesnici su pričali 6 svojim preživljavanjima i osjećanjima.Sa zadovoljstvom možemo konstatirati ne vrši i da se liječenje u Moskvi. davala p o t r e b n e savjete ili upućivala liječniku. ona je shvatila bit liječenja i r a d o je pristala na eksperiment. imao ali da ore svoju "ledinu". već sada samo nizu bolnica u d r u g i m g r a d o v i m a . Svake subote svojega dana o d m o r a . Cl pismo traženju o sredstava zainteresirao za za olakšanje slučajno patnje dobijeno bolesnicima. Rad koja daje pozitivne rezultate. Lobkova dolazili da ih medicinski stručnjaci iz govori kome osnovni gladovanja. k a m o je na tisuće ljudi odlazilo orati ledinu. o k o j e m u je t i h te teškoće njegovom mladi se metodičkom dolazili krvni u tlak. k r o n i č n o g alkoholizma. ranije dvije g o d i n e . Kandidat medicinskih znanosti doktor V. završili liječenje i sve koji su se zanimali za terapijsko neuropatolog Instruktivno-metodičko oboljenja našeg gladovanje. t i m već molili je metoda ga znanstveni upućen liječnici točno. odluku: prenijeti ambulantne bolesnici ozbiljne njenoga doktora su novostvorenim Organizirao je specijalni metode i za osobitostima kabinet u upoznavali s psihoterapijske Instruktivnosvakodnevno postupcima mjerila težinu. e k s p e r i m e n t a t o r o m na l j u d i m a . razvoja. bolesnika sastavljen tražili konzultacije. prije što je i m a o dosta posla k a o glavni n e u r o p a t o l o g . bolnice eksperimentalnog u Rostovu na s materijala Donu. Mil za psihijatriju.d i j e t n o m t e r a p i j o m . bi se i nastavilo "koji liječi same liječenje glađu". o t i š a o je u legendarni kraj. Kaže nam se posao nastavljaju To je kao prošli ideja o specijalnu p r i p r e m u . a o t u d a dolaze uporni primimo bolesnike na liječenje. propagandu Ti su razgovori. liječnika u liječnici. Tu tražiti koji se u o n i m uvjetima Sva su m o g a o učiniti riskantan i težak. uzimala o t p o č e l o je gdje je i mokraću liječenje.

G. U Černovcima postoji Ruska ulica tako su je nazvali Ukrajinci u hipertonija. 169 . Tarasova. Rezultati liječenja .. O p a n a s Jevgenjevič b i o je postavljen za s v o m p i s m u profesor G. znanstvenih radova o p r o b l e m i m a terapijskog gladovanja. od kojih pati ljudski r o d . O radu iz na primjeni gladovanja profesor u E.olakšanje ili p o t p u n o ozdravljenje. k o d većine su dobijeni dobri rezultati . Ali napustio je bila bi znanost i našu a d r e s u .T a k o je iz m a l o g iskustva u Kustanaju stvorena velika stvar. M. liječenje U ljudi odmjerenog gladovanja ministarstva bio je organiziran specijalni seminar o rasterećujuće-dijetnoj terapiji živčano-psihičkih oboljenja. DDR-a poslao svoju k n j i g u "Post k a o iskustvo i d o g a đ a j " . skleroze. u p u ć u j u liječnici raznih specijalnosti. Takvih entuzijasta gladovanja n e m a m a l o . opće poboljšanje stanja. a zatim za asistenta na katedri za farmakologiju.a " O d a v n o se bavim liječenjem somatskih bolesnika glađu" kaže u uvjetima. ".Opanas Jevgenjevič Ševčukevič. Mi se svaki p u t r a d u j e m o kada saznamo za inicijative mjere u drugim mjestima i nastojimo ostvariti najtješnju vezu s liječnicima koji stiču iskustvo u liječenju gladovanjem.. sprovodi Na o primjeni Liječenje Tamo su terapijskom i upravnika D o m a za zdravstveno prosvjećivanje. E. Kaže se." časopisa "Slobodni piše razum". Javčunovska bolesti izvještavaju (pretilost. Kantina. Ševčukevič . kipar. su mu se vršilo u stacionaru i a m b u l a n t n o .. okupirana. Shelton iz SAD-a. hipertonije. poslao n a m je svoje knjige o gladovanju t a k o đ e r i profesor G. P. N. Došla su mu u p o m o ć znanja o ljekovitoj m o ć i gladovanja. Taj problem zanima sam i medicinske stručnjake u inozemstvu. docenta O. terapeuti. A. uspješno sobe. Liječnik tu svrhu Sarkisjan izdvojene gladovanjem dvije specijalne gojaznosti i dijabetesa na klinici za endokrina oboljenja u Erevanu. Piše ih kipar i liječnik . mi asocijacije "Život i r a d " iz Pariza. što treba. Bilo gdje radio. na stažiranje. već i neuropatolozi. u najpouzdanija ime pariškog i najkorisnija. o svojim kliničkim akutni rezultatima pankreatitis. On je bio u p o r a n . endokrinolozi. S. T a k o teče prihvaćanje m e t o d e terapijskog gladovanja u našoj zemlji.liječnik. J. A Bukovina zemlji. Bžiškjan-Borodina. P. Pensilvaniji Heun iz priopćava doktor nam S. je Doham Philadelphije. e k c e m a . M e t o d a se primjenjivala zajedno s liječenjem čiraši. uz pravilnu predsjednik koje dobio. Ministarstvo je naložilo da n a m se. Sudeći po pismima gladovanja. teškoća teškim Iz te ulice već nekoliko godina dolaze p i s m a na ona zahtijeva ipak nije cijelog čovjeka. " "Ja r a d i m k a o glavni liječnik u psihijatrijskoj bolnici i šest godina se bavim ljekovitim p o s t o m za živčane bolesnike" . 50 bolnica iz raznih gradova na k o m e su bili nazočni liječnici iz naše zemlje. S e l e c k o g i d r u g i h . u liječenju nateklinu somatskih Kvinke). i sve je izdržao. disanja. stvarno metode tek su koje je sprovelo Ministarstvo zdravlja otkrile naše zemlje s biti liječenja. u svojoj M i c h e a u : ".. O s t r i n . nego u Ševčukevič našao zatvoru marljiv i svladao je sve teškoće. u ali je Možda iz D D R . I. Odlukom i rezultatima široke m o g u ć n o s t i za upoznavanje liječnika terapijskog gladovanja medikamentoznim se uspješno astme. Nevskog. Objavljen je zbornik reumatizma. i dok nisam u od nje d o b i o zanimljiv odjelu berdske izvještaj bolnice.profesora N. A.kaže doktor S i g m u n d ostao je liječnik.. A.u p o d r u č j u i psihičkih oboljenja. specijalnim koji vježbama su liječili bolesnici bolovali bronhijalne psorijaze.. kardiolozi. Prijatno je bilo saznati da kod doktora Lobkova nije bio nijedan slučaj komplikacije. U borbu za usavršavanje i primjenu metode uključeni su ne samo psihijatri. N Panovom blizu Novosibirska) d o k se n i s a m upoznao s liječnicom L. Kraus iz Berlina. Opanas. Zanimljiv je rad Rostovljana . N i s a m znao ni da postoji g r a d Berdsk ( t o je mali gradić s v e l i k o m budućnošću. G. od pretilosti.gladovanje predstavlja vrstu naturalne terapije koja je.gladovanje je za nas najbolje oružje u borbi protiv bolesti.stabilan g u b i t a k težine o d 1 0 d o 2 5 k i l o g r a m a . k r o n i č n o g nefritisa. Međutim. on je uvijek nalazio m o g u ć n o s t i da razvija teoriju gladovanja u zdravstvene svrhe. Njega. k a k o su stradali mnogi. primjenu. poginuo. Nakon 168 oslobođenja zemlje. Moskovljani . u m j e t n o s t je l j u b o m o r n a : strasno više voli premda je bilo se kiparstvo. podržava A n d r e čast b r a t s k o g n a r o d a . pokleknuo. tamo ima m n o g o entuzijasta terapijskog desetine je prošlo k u r u gladovanja.

otpor liječničke korporacije iz neznanja.. informirati pomoću mi je terapijskog "O znanstvenih otkrića ovisi o volji žestok privatnih osoba..o n i omalovažavaju m e t o d u terapijskog gladovanja. rehabilitacije... ako najpoznatijih najbolji liječnik doktor Chase. Izdanje dan.Ako je ne može liječnik.. . Zapravo. o j e d n o j od ali nije bolesnica poboljšalo." moraju. mogla provesti liječenje kraja: 29 popularnih liječnicima. se do priznate području je prinuđeni sukobljavati se s velikim t e š k o ć a m a . sektaštva jest v e o m a o p a s a n .nažalost. epitet tako medicini nepravedan području Taktika godina. sposoban medicini.. kojima doktor privatnim Oni su doktor bi žena dozvoljavaju optuživati čovjeka sanatorijima. m e t o d e . pripada ostalom Svemoćna isključivo pripisuju novatora sto samopouzdana uobražena kada njeni predstavnici izjavljuju da s a m o njoj.. Alice tešku knjizi svojim svaku od foteljama. T a k o . metodom pozornosti nove ideje često vrhunskih teško na medicinskih puteve u stručnjaka zemljama.... Postoji i druga. Mi već z n a m o da s a m o j e d n o razdoblje gladovanja treba trajati 2 0 30 dana i je isto toliko razdoblje kuru. T a d a s a m shvatio da i lijenost predstavlja prepreku gladovanjem. mogućnosti ozdravljenje. naprimjer.. bolesnicima.. govoreći o njoj I sve smiješno. koja ograničavaju r o k liječenja na 21 sprovedu d a n . lišavaju liječnike postignu "šarlatanstvo". kad ne bi bilo t a k o tužno. k o j o m se m o g u postizati najbolji rezultati. Chase iz oni se i privatnih liječnika i suprotstavljanjem f a r m a c e u t s k i h za plasiranje svojih proizvoda.p r e k o 5 ....Profesor A l a n metodiku da je na liječenja Kot dvaput je i posjetio našu kliniku. Vivini piše sprovode svojih gladovanjem. je teško ne jednom odlični vremena kategorija Bilo bi to nije gladovanjem klinici cijena p o č e o ju je kure liječenja primjenjivati u Pisao n a m je nažalost. Svemu žestoka moćnika.. p r o b l e m terapijskog gladovanja nalazi se sve vrijeme u orbiti Međutim. prirodnih Evo što metoda piše u liječenja svojoj i m a m za č i t a n j e " .." 170 2 D aU St Po pravilima socijalnog osiguranja u Francuskoj liječenje se plaća samo 21 . liječenju Liječnik knjige i članke da bi m o g a o oblikovati vlastito odgovorio: gladovanja nailazi konkurencijom zainteresiranih očevidno. Guerir pa le jeune et les traitmets naturels. Postoji znaju Vivini o tako i Tako J e d n o m riječju. 0 0 0 dolara. p r i l i k o m stupanja na °) r Yves Vivini. Paris. profesionalnoj pravo u liječi i "ozdravljuje" potcjenjivački zdravlja konzervativaca u bolesnike. najgore Alice u a da lijenost pritom i liječnika! ništa ne Yves liječenje kojoj liječnika . Zar nije nastojati da se razbiju predrasude koje se tiču te specijalnosti. uspješno detaljno izučio O t o m e piše i u svojoj knjizi o liječenju g l a d u "O kako nekim široka aspektima publika. koji tom je koji čuo č u o o ovoj ipak ispričao dobijaju malo druga njoj. Nove medu koji je i stanje bilo značajno "Ta progresa. otpor rezultati i p o n u d i o mu mišljenje. često liječenju bolesnika od šizofrenije na klinici u N e w Y o r k u . kojoj piše ponoviti da Razumljivo pravo liječenja liječiti. priroda odveć zdravo p o t p u n o ozdravila k a d bi i m a l a v r e m e n a i m o g u ć n o s t i " ) . vodećih autoriteta priznaju medicina da medicine. uvjetovan firmi civiliziranoga gdje Tamo sudbina liječenje svijeta. njihovoj vrlo visoka .. rukovode preporučuje o svojim pitanju. ne manje važna prepreka.. konzervativni Francuskoj službenih metoda poznata liječnika ometa izvanredne svojoj knjizi: ". L i c a . 1963. Liječnici izdržati Kanade: "Takozvani sebi njihove škole ideje terapije koji "regularni" razlikuju to liječnici visoko svakog ideja rezultat misle. lijenosti. grupu. koja su socijalno osigurana. liječenje sam gladovanja znate. nikad za 2 8 ) : nepravilno sude onda prirodno metodi. se gladovanjem.. razumljivo ni da se je m e d i c i n s k e specijalnosti tako da i sami liječnici. Takav je o d n o s nepravedan kako p r e m a društvu.Borba kao i prije zaštite isto je sastoji se u t o m e da novatore učine izoliranim i n e p o z n a t i m . gladovanjem. t a k o i p r e m a znanosti!" Te iste misli u um navodi i doktor je ta Yves Vivini još (Francuska) nedovoljno širenje te u svom i o s o b n o m p i s m u koje m i j e u p u t i o : ". od je koje sjede ili su u da je i u pobornici borbu. krče shvatiti pokuša liječniku kako bar kako liječnik. je i o (J da da težim pravila slučajevima socijalnog trajno Vivini u potrebno osiguranja.

57 Liječenje je nastavljeno isti p o v e ć a n i m d o z a m a . bolovi žučnog mjehura. se kaverna na Nakon postignuto antibiotika bacil. patio govori to nesanice.25 kg.. majke zašto joj se bio se je n i k a d nije plakala i od svih rasla je toksina. dobro gladovanje korisno poboljšanje. kliniku teške da se savjetuje.." povijest . . m e d i k a m e n t o z n a intoksikacija priključuje se m i k r o b n o j infekciji. SE ozdravljenje. G ispljuvku nije . a ne se hrani kemijskoterapijskim dovodi antibiotičkim intoksikacije Kao liječenjem jetre. . SE . je dezintoksikacija organizma i. je da potpuno 1961. Yves Vivini u mnogobrojnim zauzelo previše slučajevima mjesta. s o c i j a l n o m n e p r a v d o m .2 Zanimljiva je zna i vjeruje na t o p o r e n d g e n o g r a m u gladovanjem. Produženo troškove liječenja g l a đ u . znači boluju s da od je a predstavlja Međutim. oblik i za za nakon tuberkuloze. O s i m t o g a . radi odstranjenja oboljelog vrška pluća.Među od već traje tuberkuloznima bolesnika. godine.. primjer. se ni u odnosi kojem klasičnu. razvijati). bilo bi za njega k o b n o . To ga je uplašilo. ostaje uvjetima plućne liječenja odlična antibiotika." socijalna o bi pitanja. gađenje. Bila je šest je dati suglasnost a k o bolesnik p o t p u n o ignoriraju metodu na liječenja sebe primijenjena mjeseci davanje nađen klasična PAS. bio je u stanju potištenosti.. a često ponavljana razdoblja gladovanja o m o g u ć i l a su da se ostvari povećala završetku pokazalo: se izvjesna M. godina neprogresivnoga (sve njene tuberkuloze što pak. jer ljudske patnje ne znaju ni za socijalni rang financijski ostavimo knjizi položaj. ha taj liječenje postaje dostupno velikom T o p o r e n d g e n o g r a f i j a je otkrila stanje slično p r v o b i t n o m .piše Yves Vivini i navodi kao primjer 3. . kg. samo slučaju u oblika kontraindikaciju piše Vivini. Nakon na L. je nestala kaverna d e s n o g vrška. D u g o t r a j n o gladovanje. ali bez rezultata. normalna moralno t u b e r k u l o z o m b u b r e g a . potpuno svijet preveliku količinu organizam liječenja g l a d o v a n j e m . zato što smanjuje navodi odbrambene bolesti sposobnosti M. i javio se na poremećaje proljev. Mi ne m o ž e m o govoriti o svim bolestima koje je izliječio Zadržat ćemo nekoliko oboljenja što se uspješno liječe o v o m m e t o d o m . ima Ta značajan gojaznost i do broj nije pretilih treba (onih ukazati koji na neka o g r a n i č e n j a u vezi s k o n t r a i n d i k a c i j a m a . s se p o n o v o vrati d r u g i m t e r a p i j s k i m m e t o d a m a . Tuberkuloza vrška plućnog daju medikamenti hranom.. Sto se tiče s a m e progresivne p l u ć n e tuberkuloze. trudnicu izdržala se terapijskog gladovanja majke uopće m j e s e c u t r u d n o ć e : ".dok je njen prvijenac o d m a h poslije rođenja težio djevojčica rodila nakon gladovanja imala O n a je bila vrlo m i r n a . crijeva... bez liječenja . m o g u ć n o s t liječenja trudnica da trudna koja je koja žena treba jesti kuru za "Cijeli To je još jedna u prvom je predrasuda koja se d u b o k o ukorijenila!" . o kojima on ne želi ni upravo imaju iskušati liječenje glađu. ali ne zbog oslabljenosti toksina. kontraindikacija tuberkuloze. način.4. što češće boluju koje Ova Vivini gojaznosti) mnogo dosta izazvana samo bolešću. po je osjetio stanje. preuzme ali kako savjet sve krila kod njega je otkrivena terapija: je i gotovo u studenome rimifon. k a o rezultat dva i mjeseca jasno ispitivanje mogućnost Prošla progresivni oblike ili. primjene stolica.. probave. vratimo se medicini. u Osim procesu u lošeg predjelu Bolesniku je predložena operacija stanja pluća. sve što je povezano tuberkulozom posljedice). Evo ih: "Tuberkuloza liječenje g l a đ u . streptomicin. povećava. i probava. toga. one one to pitanje treba precizirati druge M e đ u t i m ." Navedeno u skraćenom obliku 172 173 . je. desnog kao dijete s izvrsnim zdravljem i i n t e l e k t o m . bolesnika. To je p o t p u n o razumljivo organizam se kad oslobođen toga da kemijski štetnih trudna ili kad Nerazumljivo je bojati neprirodnom plašiti gladuje žena. moraju Takav dobiti suglasnost liječnici dva ima Medicinskog izlaza: ili da savjeta. kratka.3 4. njene progresivne faze (kad se s a m a bolest prestane za o v u terapijsku m e t o d u . klinici. samoodbrane. apsolutnu na na izvjesnim pozitivnog djelovanja se na za Ta to koji s povraćanje. mučilo bolesnik ga je je imao je od samo onima ni za Ali svojoj on sredstava. može glađu. kostiju. ili da zbog neuspjeha način Ovdje tih se terapijskih glađu sukobljavamo metoda s želi konstatirano -58. po mišljenju Vivinija. da čuje. L. 3 0 ) organizma. zato što koji ne o b r a ć a j u ć i se s o c i j a l n o m osiguranju. dvoje. indikativno je n e m a kašlja i š l j a m a . koju već zato nije što u ono stanju oslobađa izlučiti...kliniku. dugo.

nakon i o d m j e r e n o g gladovanja. i starce od 80 vezi s t i m postoje m n o g e predrasude. Zanimljive podatke daje doktor Mc Itchen rezultate oboljenja. što još nisu sve nismo spominjali. u svim tim slučajevima gladovanje rezultate" konstatira Prema n j e g o v o m mišljenju. d r u g i liječnici. 4 0 . cistitisa. ne postoji starosna granica. koji su kontrolirali njegove pacijente. Govoreći namjeru da o kirurškim oboljenjima. ne predstavljaju bolesti dva i više puta. koji je trajao g o d i n a m a . Vivini piše: ". konjunktivitisa U slučaju naknadni sraštaji. podražaj će se je koja neka druga većini crijeva.. ništa samo s drugo štetna kronični nego pošto apendicitis." nekoliko i zapušteni. 21. u ovisnosti o karakteru bolesti i stanja bolesnika.kratkotrajno u slučaju a k u t n i h dugotrajno kroničnih oboljenja. djelovanjem neposredno na hipofizu ili na s a m e spolne žlijezde. koji su " M n o g i bolesnici . " B o l e s n o proširenje vena.. u želuce. g o d i n a . muškaraca izaziva. Izmijenio poremećaj probave. Vivini gladovanja oslobođenih rokovi su te učinkovite koje i prepoloviti ograničiti na 20 dana. slučaj bolesnicom napade su došla oboljenjem iznenadno gladovanja osjetila simptomi slijepog crijeva. nisam i m a o takve slučajeve. Tu olakšanje. .3 0 . korištene A. Terapijsko pozitivne 174 gladovanje. vrste konjunktivitis. postojano flebitis odlične itd. i uvjeren s a m da za liječenje g l a d o v a n j e m metoda da je gladovanjem glađu. t e g o b e u n o g a m a . metoda?. predstavlja podstiče da mogu liječenje g l a d o v a n j e m : malu v e o m a važno pitanje. i po njegovom mišljenju. žučne uopće tvrditi k a k o terapijsko k a o od šale gladovanje udaljuju potiskuje Uvijek će mjehure. g l a u k o m a ( p o v e ć a n t l a k u unutrašnjosti oka) bolest p o s t u p n o iščezava iz Kalifornije. postotak ozdravljenja bolesnika. ne operacija Vivini i dana ekcemi. put za dodavanje intenzivno metode i izliječenje ubrzanje izlučivanje toliko zapuštenih Jedan bolesnika.postoji kao primjer. U On priopćenju navodi de Vriesa pozornost privlače slučajevi liječenja očnih oboljenja glaukom. U ovih navodi od hipnoza.. živčanim Nakon također. akupunktura. daje također trajanje t j e k o m 2-3 tjedna gladovanja. metritisa itd. potpuno Uzmimo. Doktor Shelton je.Zanimljivo p r e p r e k u za ja liječim je da godine. i u slučaju nefritisa. i u prema slučaju zapažanjima akutnih Vivinija. p r i o p ć i o d a j e 9 5 postiglo neobičnu posto pacijenata njegova ozdravilo biti bolesti koje traže kiruršku intervenciju.. primjenjivali učinkovitost. varikozne daje gnojavice. slučaju ako Za ječmenac. Prosjek 175 nestali. "Gladovanje se odlikuje hormonalnim ili. sugestija svakom Poznati zanimljivu liječili patili Svi primjenjivao: slučaju za mogu blatne masaža biti aplikacije. A k o n i s a m liječio j o š starije bolesnike.. Ali ništa m a n j e nije t o č n o mnogi kirurzi slijepa li koji crijeva. j e r u dojenčad. čak i 50 dana kojima čak se procesa toksina se. instituta naprimjer.nemam kirurga. kičme.. liječnici. bolesti: dana u katarakt. venozni Vivini. preko regulacijskoga t o j e naprosto zato što prilagođavajući naturopatskih zahtjevima liječenja.. iznenađujuće je rezultate d r u g i h terapijskih m e t o d a . homeopatija. terapijsko gladovanje liječenja somatskih visok oboljenja i ovom metodom. sljedeće hiperemija. premašuje gladovanjem. djelovanja na razini jetre. D o k t o r Vivini je pristaša dugih rokova gladovanja . p o t r e b n a je s a m o higijena i gladovanje . On navodi sljedeće m e t o d e za ubrzanje procesa liječenja. de hidroterapija. h e m o r o i d e i ne pitajući se . koji su se svih koji su njegovu značajno također.piše de Vries liječenje gladovanjem. predstavlja može navodi biti slučajeva slijepog stvoriti sa se. gladovanja.. hidronefritisa. gladovanjem djecu." dobi. skraćujući . posredno. Za m e n e ovdje n e m a p r o b l e m a . kroničnih od t i h puteva koje smatra često može postići on traži radikalno Međutim. ili ističu g o d i n a m a od takozvanih neizlječivih bolesti p o t p u n o su ozdravili. iščezavaju oboljenja metodom keratitis. po mišljenju "To je čak Vivinija. Katarakti. Iječenju se sam socijalnog osiguranja.. potvrđuju da je ovo liječenje v e o m a učinkovito. neke Vries pojedinačnom specijalist statistiku m e t o d a ." U poglavlju o rastrojstvima m o k r a č n o g e n i t a l n o g aparata d o k t o r Vivini ističe da u p o d r u č j u genitalne sfere zapaža regulaciono i p o d m l a d u j u ć e djelovanje gladovanja na spolne žlijezde. spazme i otekline vena.Gladovanje koje se tako po neprijatno izrazito d o b r o djeluje često sreće kod koje posljedicama na a d e n o m e prostate u određenoj Gladovanje povoljno oboljenje toliko djeluje.

pa lako većina prema kroničnih ustanove registrirane religiozne organizacije pod koji nadzorom nema kuru ni Ministarstva znanja ni u da su to bila oboljenja u r a n o m stadiju. kineski lijekovi). Službeni moralnosti. Tridesetih terapijskog organizirano Danas u "centara ima na t e r a p i j s k o m gladovanju. bronhitis. Školu takvoga tipa opslužuju rukovoditelj. Japan je m n o g i vjernici. D o k t o r W i l l i a m L. difuzna čir na želucu. astma. skleroza. Kure ozdravljenje A ideja "G sada. gdje s a m rođen. na već 4. nas slučajevi izliječenja raka i difuzne skleroze. godina. srčane bolesti. piorea. Iznenađuju groznica. o d l u č i o s a m poći u "školu gladovanja" u gradu Fukuoki. terapijskim 1941. 176 . nas je medicine. Europska mnoge da se medicina bolesti kronične ostale izlječive. iznosi 8 8 . radi u liječenja. istočne nosila teško s medicine infektivnim To metoda (akupunktura. dobroćudni tumori. liječenja s temom: evo.000 doktor život od gladovanja" univerzitetu metodama dobro su metodu ogorijevanje. G J a p a n u se n i t k o ne diplome. Japanu gladovanje. 4 posto. bolesti. državna Izvan medu uglavnom slučaju desetak neuroza. pet pa ali i T a k o je počela primjena terapijskog gladovanja u g l a d o v a n j e m p r e m d a o n o zahtijeva više specijalnih znanja n e g o masaža i akupunktura. broj kreveta nije ograničen vode i ili z a k o n o m . oboljenja. lopatama da školom rukovodi onih ovoj oblasti.. Razočaran u s u v r e m e n u m e d i c i n u . Japan pogledajmo Pred religijski asketi. jednoj glava na svoje pitanje "Terapijsko je riješio gladovanje" posvetiti bolovao svoj sam Imamur "Kada odgovara sam bio ponovo sjetimo godina gladovanja" u zaboravljenih Tokiju (Dandziki je prirodnih bilo liječenja g l a d o v a n j e m . gušavost. Danas univerziteta univerziteta Godine "Klinička tijekom G 30 se (u terapijsko Tokiju i gladovanje Kjusjuu). su samo na te se. uvjerili su se da gladovanje poboljšava ne s a m o d u h o v n o n e g o i fizičko stanje čovjeka i saznale su da se na taj način m o g u liječiti bolesti. kolitis. kao nama kult. čudno takvom ili u stanju znanstvenika. od gladovanjem kojima s a m i j a . posto slučajeva. 0 0 0 ljudi godišnje. ciljevi koji ne škole kao pohađaju nalaze čovjek koji su sve se Konzultanti-liječnici su očeličenje pati od školu zdravlja njih j e onih tome. autor to ne precizira. ali zato ne m o ž e baviti m a s a ž o m nikakva kontrola akupunkturom vezi s postoji terapijskim uzdržavanju od hrane. Japanu. Moguće vrste 20 bubrega. primjenjuje u bavi se na dva liječnika. žučni k a m e n a c . primjenjivalo provode svoj posljednjih t i s u ć u Religiozni dešavaju nesretni slučajevi. Dešava iskustva gladovanja. Gsprkos kategoričkog Rezultat 177 protivljenja roditelja. i svaka i m a po 2 0 . rak. Za 3-4 se razliku djelatnika. i nijedna m e t o d a europske medicine nije mi m o g l a p o m o ć i . a neke i m a j u i po jedan papiru. k r o n i č n o g nefritisa. razvitak terapijskom se gladovanju.slučajeva poboljšanja ili ozdravljenja n a k o n liječenja gladovanjem. od bolnica od ili poliklinika. Tako zgrću su većina bez prošli škole pri gladovanja a posto. p r e m a njegovoj evidenciji. kontrola godina. " I m a m u r je on je odbranio na primijenio knjige zašto doktorsku tu disertaciju Kjusju. kako je djelomično tamo teče gladovanja potpuno n a r o d n o g blagostanja (Ministarstvo za n a r o d n o zdravlje u J a p a n u ) . o Ester daje statističke p o d a t k e o liječenju 31 trajale je u i 71 su od 5 do 55 dana. koje priča japanskog tijekom život u sličnim u s t a n o v a m a vrlo su zahvalni i šalju u škole nove i nove grupe ikakve Mije reklame što krcate. bez poboljšanja stanja ostalo je 9 posto bolesnika. artritis. Japanu desetine "škola terapijskog gladovanja". G njima se liječi u k u p n o o k o 1 0 . vlasnici često bez novac. prinudilo bolesnika u k o m b i n a c i j i s u o b i č a j e n i m m e t o d a m a suvremene m e d i c i n e .6 0 kreveta. palo u zaborav. prije sto godina. osim što je j e d n o m izdržao kuru terapijskog konstatirano pređimo u Međutim. G Ma počela zajedno poznatom početku prodirati s budističkom epohe drugim se hramu blizu T o k i j a g l a d u j u . š t o se prakticira već više od tri stoljeća. bolestima. Dodzio). bolesnika. liječio s a m se t a m o t i j e k o m o s a m dana. CJ spisak bolesti koje su liječene glađu ulaze: visok krvni tlak. d o k t o r a m e d i c i n s k i h znanosti I m a m u r a M o t o a . hoteli. student medicinskog fakulteta. se u 100 krveta.. otprilike europska medicina Od tada je terapijsko gladovanje. h e m o r o i d i . Mejdzi. fistula. a n e m i j a . I. bolesti katarakt.

. "A sada indijski govoriti u znanstvenici još raznim o Sovjetski nam vratio o b o g a ć e n e z n a n o š ć u . sprovodi Avadziju."Klinička kontrola gladovanja". " Moglo Zemljine Međutim. Ali ja sam ove 1937. "Ja s a m o s o b n o uvjeren pogoršanja S oboljenja. purgativ ili se vrši klistiranje. Nova t e m a je glasila . snage važno metoda terapijskog gladovanja Ovdje je lijepa priroda i blaga prijatna klima. To je također ponovo terapijsko otac se osobitosti bolesnika. još s a m se j e d a n p u t uvjerio u sam savjetovati koji pati od k r o n i č n o g oboljenja da se liječi g l a đ u . lijekovi. 10. B i o s a m prevaren i izgubio s a m sve svoje imanje. i u m j e s t o t e m e o tuberkulozi da mi da t e m u u vezi s gladovanjem." liječenje individualne starosne * * 179 . Prvih dana sokovi.kiselo mlijeko po 400600 grama. Strogo gladovanje samo dva dana.Sarada M e n o n . neprijatan osjećaj. sam otac se s je Albuminurija je zdravlja. o n a datiraju još iz v r e m e n a prije naše ere. poliklinici Imam metodom municipalnoj gladovanje. Bagadija i d o k t o r Sarada M e n o n . mnogim na ima smjerovima raznim svoje liječenja gladovanjem: uostalom. sam i dalje metode prešao mislio i počeo sam samo se na o liječenja. bio godine. G Indiji su sada organizirane tri klinike za liječenje psihičkih bolesnika glađu: u Bombaju Znanja kako su jednom o mi bi kugle jedno klinikom koristi rukovodi od profesor Bagadija. gladovanja meridijanima specifičnosti. J a p a n u je temu. gotovo normalnu godina. daju se lako probavljiva jela. "školi gladovanja" upoznao mnogim bolesnicima održavao s a m s n j i m a veze i n a k o n učinkovitost Godine Kjusju. N.. ne p r i m j e n j u j u . i dobroga radio je aktivno do posljednjeg dana svoga života i živio je 72 g o d i n e . a kod oca izlasku m o j je Krvni mu sebi o d r e d i o d a n e gladovanja 200 mm tijekom iščezla. V. svoju Zatim. od pošao no što s a m nefritisa nam je iz i pretpostavljao.povrće. osmijehnula. Indijci crpe Savez u iz Kalkuti predanja ih je profesor Santa K a m u r i u Madrasu . kupivši j e d n u Međutim.završava knjigu d o k t o r I m a m u r m e n e izuzetne napore. liječenje je zemljama. poboljšanje. teškoga u 'školu g o d i n e zajedno kroničnog Bilo Po s ocem. gdje d o b i o t e m u za doktorsku profesoru bio disertaciju s iz tuberkuloze. je u profesor želja Fukuoki pomogli u sreća studenta sam liječeći ni sam se zamijeni bavio one moja žarka gradu nisu se otoku sve zadovoljena. privatnom kroniče Ali. da mi na bila 16 ni nije Sada molbom da indijskim Dvaput znanstvenicima sam bio u uspostavili Indiji. oblika i hematurija. od petoga dana ." bolovao gladovanja". G pripremnom dana razdoblju tijekom a zatim dva dana ograničava 2-3 se količina daje se hrane. gradića "školu biznisu Hosikija gladovanja" Ikomi.je bio izvrstan: albuminurija bio je A mnogo 1932. 14 dana. kliniku. Preporučuju se sljedeće varijante: p o t p u n o su iščezle. koji je hipertonije. praksom bolesnike u glađu kojima mi na injekcije. p o n e k a d do 21 Bolesnici da pri se o t p u š t a j u iz stacionara 10-15 dana n a k o n završetka gladovanja. presedan. manji koje su trajale godinama. najzad. svugdje poslije besanih terapijskim molbu Zatim godina. 10 dana. otvorio radim u noći obratim G Oohireu zamijeni t e m u . O s i m t o g a . nakon svaka dana dan. smo našu tijesnu kliniku primjeni gladovanja ne m o r a biti nijedan s m r t n i slučaj niti ijedan slučaj Posao zahtijeva od ali ja o s j e ć a m veliku radost baš u t a k v o m radu. kojeg s a m se plašio prije bilo sam je tlak liječenja. Strogo gladovanje pri kome se bolesnicima daje samo voda tijekom cijelog razdoblja gladovanja. u pravilu. 1931. a na znanstvenu su dolazili suradnju. Rok gladovanja je 7. Dobijajući u 80 p o s t o svakom bolesniku u slučajeva pozitivne o d g o v o r e na p i s m a . mogućnost uzimajući u usredotočiti obzir svoje i n a izučavanje o m i l j e n e m i m e t o d e liječenja. "velikoj rekli se gladovanja" drevne prošlosti. To je idealno mjesto za terapijsko Imamur 178 nalazi sljedbenike i svugdje pomaže m n o g i m i m n o g i m bolesnicima.. na 20 gladovanje u trajanju od nastupilo značajno smanjio sa Od P o t p u n o sam ozdravio. n a k o n svaka 2-3 mjeseca. propisano lječilišta razinu. gladovanju. od trećeg dana . voće po 200 grama dva puta dnevno. G tada. M e d i k a m e n t i se. medicinski terapijskom fakultet sveučilišta I. profesori A n t a K u m a r . Prvog gladovanja.

Obavezni Bilo bi uvjeti za takve da se sanatorije trebali bi biti prilikom izgradnje lijepa lokacija sa za u za za sjenovitim v r t o v i m a . u našim značaj.G tome "Ono čemu što što su ono osnovne može ne ne osobitosti i više ništa u metode onim nikakvo neće da terapijskog gladovanja? teških U uvjete. š u m a m a . Posebno je važno sprovođenje takvih kura terapijskog gladovanja za stanovnike ispušnih Ovdje. dezintoksikaciono gladovanja. dovodi u kako se to red Naprotiv. slučajevima izliječiti. Međutim." Čini mi se da bi takve vrste sanatorija trebalo izgraditi i k o d nas. spriječavanje pokoljenja oboljenja. mjera koji pitanje potrebna su izloženi djelovanju treba za biti sustavnom dima postavljeno i kao djelovanju sa svom raznih plinova kako automobila. rijekama. prilikom medikamentima. čine svoje. m o g u ć n o s t i za tjelesno vježbanje. biblioteka. našoj podizanje ljudi doći imali sanatorija za koji do rade na kronične gladovanje ili onih može praksi općeg da mjestima štetnim oboljenja u pri i ozbiljnošću. gdje su stvoreni komforni uvjeti. Druga ponekad opće ove m e t o d e jest liječenja terapijsko pri njenoj primjeni opasnost da se liječenjem j e d n o g oboljenja izazove d r u g o . Mi liječe tom 181 odmjerenim gladovanjem ranije smatrane kakve su daljnje mogućnosti liječenja odmjerenim p r i j e v r e m e n o g starenja. fotelje. kratkotrajnih prema terapijskog može dati gladovanja reaktivnosti značajan poliklinikama. svi osnovao resursi i doktor prirodne rizik da prirodna pomoći pomaže izliječi. Vivini." Te kroničnih liječenje. Gvođenje kura terapijskog gladovanja u sanitarno liječenje u m n o g i m slučajevima korisno skloni također. jezerima i si. gladovanjem? Vidjeli smo kako za mnogi takvo liječnici bolesti liječenje u koje inozemstvu su rak i smjelo si. gdje bolesnik i m a na raspolaganju svježi zrak. gladovanje ljekovito djelovanje. korisno takvih sanatorija povrćem mjeri takvu želju terapijsko gladovanje predvidi sa staklenicima razdoblju opsluživati sami rehabilitacije. terapijsko Potrebno "sanatorije gladovanje": ni kliničke liječenje m n o g i h vrsta k r o n i č n i h oboljenja ne traži bolničke 180 kontraindiciranim (tuberkuloza. gazdinstvo Gladovanje mogli stanovništva može kura radi ovdje danas odigrati S p r o v o đ e n j e sustavnih profilaktorijima i njegove učinak. povećavanja organizma zdravstveni otpornosti bolesti. spriječavanju Terapijsko i oboljenja gladovanje kojima se da postoje treba razvijati dva smjera se pridaje nemalu primjenjuje kure naturoterapije svake vrste. potvrđene u praksi. M n o g o s a m razmišljao o s m j e r o v i m a u m e t o d a terapijskog gladovanja. se za čini. švicarskog ne postoji vršeći cijeli oboljenja kada glad osobina dešava medikamentozno riječi liječnika Bertholea bile su.. šetnje. Ovdje centar bolesnicima kome se se raspolaganju prirodno i Prvi p u t u gdje Francuskoj sprovode liječnik je preuzeo na sebe liječenje druge gladovanja sustav čovječjeg organizma. za Osobito za one je koji ono su je želučano-crijevnim narušenim specijalne debljanju podići živčanim sustavom. razvoja fizičkim r a d o m da bi uvijek bilo dovoljno dobrovoljaca. takve slučajeve bolesnika. za također ljude i i sa one može s dati izvjesne rezultate. Pravodobnom ogroman ulogu. Čini mi se profilaktički i terapijski. jer terapijskog gladovanja pomaže povećava o t p o r n o s t o r g a n i z m a . Evo opisa sanatorija za terapijsko gladovanje "Belvedere" doktora Vivinija: " G d o b n o namještene sobe. Terapijsko gladovanje davalo je poboljšanje nesumnjivo stanja takvih t o m e vrše. prehrana i Takvi su u su uvjeti na klinici na koju je 1959. m o r a j u se j o š proučavati na biološkoj i m o l e k u l a r n o j razini. . već se m n o g o uspješnije sprovodi u sanatorijima. oboljenjima. djelovanje promjene koji se kao o r g a n i z m u nisu bile t a k o j a k o izražene). zatim iz tvornica i t d .. osnuje medicine. za opskrbljivanje bolesnici.). p o s t u p k e s v o d o m . očuvanje zdravog profilaksa organizma o d radioaktivnog zračenja. Prilikom kura masovnih infektivnih oboljenja. Procesi. mjesto kao kakav prijatan ljetnikovac. ne j e d n o m . dvorana. N e o b i č n o je važno profilaksu po G jasno ali je oboljenja gdje smo zdravlje. To specijalno voćarsko-povrtlarsko gazdinstvo bolesnika bi izaziva svježim voće i u dobroj obično terapijsko radnim intoksikacije (istina. kroničnih velikih iz je mi Ta gradova. mobilizacija o d b r a m b e n e m o ć i organizma koju o n o izaziva. bržem sprovođenje svladavanju kratkotrajnih bolesti.

količina lako medikamenata da ostane raniji terapijski učinak. biti. Pred mojim očima metode i njenog djelovanja na fiziologiju svrhovito korištenje nekih s t i m u l a t o r a . izučeno djelovanje rečeno.4 0 d a n a . naprimjer. G znanstvenom i za centru vršit će se istraživanja aparatima na za: biološkoj i m o l e k u l a r n o j razini. treba treba dakako. da čovjek može živjeti bez hrane 3 0 . istraživačkih procesi laboratorija se dešavaju pozitivne raspoloženja jednoglasno Odmor 182 jednostavno Činjenicu svi djelovanju. d r u g o . organizma terapijskog I. klinika bolesti o Međutim. uočili s m o je i mi u praksi naše klinike. otkrivaju najzanimljivije perspektive za naše psihologe i pedagoge. kožna i očna oboljenja i. aktivirajući osnovne pripremi vitamina. alpinisti. kod su svih ljudi. oboljenja. Tu je potreban i veliki vivarijum za eksperimentalne životinje kemiju. a da naši da se se s povećanje ne odraze životnog na tonusa i svi tu ti se ne raspoloženje. dobro potpuno može sačuvati radnu sposobnost. upoznaju s a m o liječnici. e k s p e r i m e n t a l n o izučavanje patologiju čovjeka. da se razradi rutina prehrane razne kombinacije m e t o d e terapijskog gladovanja 183 . m i . njoj također alergična klinka eksperimentalna. uvjetima vanjske i unutrašnje sredine. O n i se koriste različitim p i r o d n i m stimulatorima hormonima. stanje Povećanje metode reaktivnosti. j o š ništa ne z n a m o . Čini mi se da takav treba biti i put razvitka m e t o d e terapijskog gladovanja: izučiti u o d n o s u p r e m a p o j e d i n i m oboljenjima i vršiti opće istraživačko. Koje smanjenje naših starom - materija uglavnom kako gerontologa pomogne organizmu. terapijskog na koji gladovanja tako na reći. n e g o i svi o n i koji se sučeljavaju s n e o b i č n i m života kozmonauti. T o č n i j e . Gz da se oboljenja. kao što su.pitanju prilazimo opreznije i zasad p r e p o r u č u j e m o liječenje glađu s a m o onih sve oboljenja češće se za koja postoji izvješća dovoljno liječnika pri statističko sa naših liječenju sa biti iskustvo. terapijskog u to starosti. Razumije se. dobru opremljenost svi možda. ukazuje se lijepo bijelo zdanje. Terapijsko gladovanje. p o m a ž e o r g a n i z m u da lakše podnese operaciju.. speleolozi. naše d o b a razvitak znanosti znanja i p u t e m u z a j a m n o g prožimanja. osnovne i oboljenja širokog ona u će živom genetiku. s m j e š t e n o u sjenovitom parku na obali rijeke. terapijskog mornari. važno problemom piloti. Osnovne promjene.znanstveni centar. Gladovanje značajno skraćuje zahvatima Osobito gladovanja jesu Napori i poboljšava veliki značaj prometa opće rokove zarastanja bolesnika. uspješnoj nismo javljaju toksičkih čimbenici Jako uvjetima tvari ne je iz mogu organizma. a sve liječenjem. očajanje. u suvremenim biokemiju. konstatirali funkcija omogućiti i ispitaju d u b o k o izuče mogućnosti terapijskog gladovanja. polarni istraživači. onkologiju. tkivnim preparatima Povećanje reaktivnosti. objasniti. u biti. Što o n i trebaju znati o praksi gladovanja? T o . vitaminima. Još je nedovoljno emocije. da čovjek pri t o m e misli. koje se javljaju reaktivnosti na prilagodio usmjereni Često zamišljam Centar za terapijsko gladovanje.klinika. prehranu. kombiniranju gladovanja se može životne terapijskog gladovanja može medikamentoznim naglo smanjena. kure Podmlađujuće stimulatora" - m o t o r n i režim. u t e š k i m se uvjetima zbog nedostatka ide p u t e m diferenciranja znanstvenih treba ga i poslije čega m e d i k a m e n t o z n o liječenje m o ž e dati učinak. bez štete za o r a g a n i z a m . da se oraganizma. o takvom specijalisti sustava. o b r n u t o . želučano-crijevna oboljenja. treba koji biti predvidjeti? psihoneurološka zatim terapijska. gladovanja geolozi. dva zdanja: j e d n o . gubitak otpornosti. kardio-vaskularna stvaranje su sprovodili dobrog čak. psihoterapiju i dr. šavova pri kirurškim procese. u kompleksi hrane može pojaviti strah. sinteze znanosti. profila. M o g u ć n o s t i m e t o d e proširuju se iz dana u d a n . može imati i bi primjena opće su se u gerijatriji. Jednom zglobova. izmijenjenim itd. do kojega dolazi u procesu rasterećujuće-dijetne terapije. patofiziologiju. Klinika smjerove laboratoriji o p r e m l j e n i imunologiju. G Bez tih saznanja. djelovanje terapijskog gladovanja tog "prirodnog dokazano je u c j e l o k u p n o j praksi njegove primjene. m o ž e razumije se. jasnost primjeni O kure To rasterećujuće-dijetne terapije koje imali u našoj praksi. za samim tim primjenu povećava reaktivnost gladovanja organizma.. riječju. izazvano g l a d o v a n j e m . također dati značajan učinak. biofiziku. živčanog oslobađanje razdražujućih o r g a n i z m u t i j e k o m terapijskog gladovanja. može biti Poznato je s a m o da n a k o n raspoloženje.

Ma što klinici. razvitak Gdje novih u će našoj zemlji se. Posebno centar za je.s d r u g i m terapijskim m e t o d a m a . znanstvenom glede po mom centru oragnizirati biti usavršavanju terapijskog viših DIO I GLAVA I metode terapijskog treba gladovanja. elektroprocedure. prostorije za liječenje ljekovitim b l a t o m i dr.. 185 184 . takvi znanstveni gerontologiju mogućnosti za centri već postoje u Kijevu). programe m e d i c i n s k i h škola i t e h n i k u m a . biti izgrađena čimbenici i imati tuševe. gimnastičku isključiti pacijente. realno.. . također. uvjete za Znanstveni sanitarnoterapijsko gladovanje stvoriti PO Z A K O N I M A P R I R O D E O J E D N O J Z N A N S T V E N O J RASPRAVI Iz S T O L J E Ć A u S T O L J E Ć E UNUTRAŠNJI LUEČNIK" 6 7 20 39 G L A V A II G L A V A III prosvjetni rad u o v o m p o d r u č j u . uveden gladovanja.Moglo bi se pomisliti da s a m se predao maštanju? Ne. na Kurs u mogu za vanjskog treba Sadržaj stvorila a t m o s f e r a m i r a i k o m f o r a . naravno. mišljenju. Neobaviještenosti m e d i c i n s k o g osoblja o o v o m pitanju treba već j e d n o m učiniti kraj. treba predvidjeti Treba sve metode fizioterapije. sve je to sasvim primjer. nas. važna organizacija mora informiranja. Klinika treba svi nepovoljni Pri liječnika o p r e m l j e n a tako da se utjecaja kako bi rad i se. kao su kupke. d v o r a n u . ako ne (na kod DIO II GLAVA I GLAVA II G L A V A III G L A V A IV GLAVA V SADRŽAJ RAZMIŠLJANJA LIJEČNIKA N A Š A STVAR MORA P O B U E D I T I G L A D U J T E R A D I ZDRAVLJA N A Š I BOLESNICI N E Š T O O PROFILAKSI NA RAZNIM MFRIDUANIMA 55 56 69 93 149 165 1 8 5 Institut za sve stvoriti progresivnih metoda liječenja: jer mi č i n i m o sve za uspješnu b o r b u za čovjekovo zdravlje.