Instrumen Pemantauan MMI(1)

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN MMI

Nama Sekolah Kod Sekolah Nama Pengetua/Guru Besar Tarikh Nama Pemantau Skala : 1 2 3 4 5 Bil. 1 Pentadbiran Pengurusan Sekolah a. b. c. d. e. f. g. 2 a. b. c. d. e. f. g. 3 a. b. c. d. e. f. 4 a. b. c. d. e. f. Penyediaan Jadual Waktu Penyediaan Jadual Ganti Pelaksanaan Kokurikulum Secara Terancang dan Sistematik Pembudayaan Aktiviti Kokurikulum Peratus Guru Meninggalkan Bilik Darjah Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dilaksanakan Dalam PdP (tiada jadual khas) Pelaksanaan LDP Pembangunan Kapasiti Kepimpinan Instruksional Perkongsian Amalan Terbaik PdP Peningkatan Kualiti PdP Guru Melalui CPD Meminimumkan Gangguan Instruksional Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Berkualiti Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Amalan Prosedur Operasi Standard Persediaan Mengajar Mengikut Tahap Murid Pelaksanaan PdP Mengikut Perancangan Dan Ada Unsur Kreativiti dan Inovasi Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Penggunaan ICT Pelaksanaan THINK dan HOTS Penetapan Guru Mengikut Opsyen Status Kehadiran Guru Pencerapan PdP Pelaksanaan Audit Akademik Pelaksanaan Post-Mortem Pembudayaan Pembelajaran Akses Kendiri Pengupayaan Bakat Murid Jumlah Peratus …….……….. X 100 = 130 Pengesahan Pemantau : Peratus : 0 - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100% Item Status 3

-

Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Amat Baik

-

Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang Catatan

1

2

4

5

Kepimpinan Instruksional

Keberkesanan Guru Mengajar

Murid Belajar

Pengesahan Pengetua/Guru Besar :

Nama, Tandatangan dan Cap

Nama, Tandatangan dan Cap

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful