_

¡
¿
,
_

,
,
,
,
,

,

,
,
,
_
,
,

,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,

,
,
,
,
,

Slow
William Shepherd 1st Collection 1793
v
,
v
Miss Abercromby
v v v
,
v
_
¡

,
/
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,

,
,
,
_

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,

,
,
,
,
,

v
v v v
,
v
Highland Music Trust
_
¡
¿
¿
,
_
, ,
_
,
,
,
, ,
_
,
,
,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
,
, ,
_
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,

Slowish
Miss Stewart of Ballechen's Favourite
v
_
¡
,
/
,
,
, ,

,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,

,
,
,
/
v v v
_
¡
,
,
, ,

,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
v v
_
¡
¿
,
_

,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,

,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

Slow
v v
Miss Dickson's Strathspey
v v
_
¡

,
/
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
, ,
_
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

v
v v v v
_
¡
¿
,
_
,

, ,
,
,
,
_
,
,
,
,
,

,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,

,
,

, ,
,
Slow
v
Mrs Dundas of Arniston's Strathspey
v
1.
v v
2.
v
_
¡

,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,

, ,

,
,
, ,
,

,
,

,
,
,
, ¡
, ¡
,
v 1. 2.
_
¡
_
,
_
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
, , ,

,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
, , , ,

Miss Clementina Stewart's Strathspey
v
_
¡
,
/
,
,
,
,
,
,

,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ¡
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
_
¡
,
,
,
,
,
,

,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
,
, , , ,
1
_
¡
¿
¿
,
,
,

, , ,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
_
,

, , ,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, , ,

Miss Barbara Stewart
William Shepherd 1st Collection 1793
Slowish
v v
Highland Music Trust
v
_
¡

,
,
,
/
,
,
,
,
,
,

,
, , ,
_

,
,
,
,
_

,
,
,
,
,
, ,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,

,
, , ,
_
1.
_
¡

,
,
,
,
,
,
,

,
, ,

,

, , ,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, , ,
v 2. v v
_
¡
¡
¿

,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,,
, ,
_
,
, ,
_
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,
,
Slow
Miss Farquharson of Invercauld's Strathspey
_
¡
¡

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
_

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
, ,
, ,
_
,
, ,
_
,
,
_
¡
¡
_
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
/

,
/

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
Miss Stewart of Garth's Strathspey
_
¡
¡
,
, ¸ ,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/
1. 2.
_
¡
¡
_
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/

Miss Cathrine Abercromby's Delight
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
Slow
Miss Grace Speirs Strathspey
_
¡
¡
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

, ,,
,
,
,
, ,
,
,
/
2
_
¡
¡
_ ,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

William Shepherd 1st Collection 1793
Miss Mary Stewart's Strathspey
Highland Music Trust
_
¡
¡
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
¿ ,
/ , ,
,
,

,
,

,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

Slow
Miss J oss's Strathspey
1.
_
,
, ,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
2. v v v v v
_
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
v v
_
,
,
_
,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
, ,
v v v
Miss Cockburn Hope Park's Strathspey
1. 2. v
_
,
,

,
/

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
1. 2.
_
,
,
¿
¿
,
_
,
,

,
,
,
,
,
,
,

, , ,
,
/
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
/
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, , ,

Slow
v v
Mr J ohn Begg's Favourite
v
_
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

, , ,

v v v v
-
v v
_
¡
¿
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
¡
¿
,
,
,

Miss Mary Abercromby's Strathspey
Slow
v
_
¡
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,
,
,
v v v v v
_
¡

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
v v v
3
v v v v
_
¡
_
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,
,

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

v
William Shepherd 1st Collection 1793
v v v
Miss Margaret Graham of Gartmore's Strathspey
v
Highland Music Trust
_
¡

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

v 1. v 2. v
_
¡
¿
¿
,
/
,
,
,
,
,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

Miss Graham's J igg
v v v v
_
¡

,
_
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,

,
,

_
¡
¿
,
, ,
_

,
,
,
,
,
, ¡

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
, ¡
,
, ,
,
, ,
_
,
,
,
,
,
, ¡
,
, ,

Slow
v
Miss Drummond of Logiealmond's Strathspey
v v
v
_
¡
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
_
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
v v
_
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
, ,
v
_
¡
¿
¿
,
/
,
,
_
,

,
,
,

, , ,
,
_
,
,
_
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,

,
,
,

, , ,
,
_

,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,

v v
Miss Frances Drummond's J igg
v
_
¡
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
_
v v v
_
¡
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
v v
_
,
,
,
¿
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
, ,

Slow
v v
Miss Stewart of Allanbank's Strathspey
v v
v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
,
,
v v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ¸

,
, ,
v
4
v
v
_
,
,
,
¿
¿
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
/
Slow
William Shepherd 1st Collection 1793
v
Lady Campbell of Ardkinglass's J igg
v
Highland Music Trust
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,

,
,

,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
1. 2.
v v
_
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,

,
, , ,

,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
v
1.
v
v
2. v
_
¡
¡
¿
,
/ , , ,
,
,
,
,
,
,
_

,
, ,
,
,
,

,
, ,
_
,
,

,
, , ¡
_
,
, ,
,
, Slow
Miss J ane Wedderburn's Strathspey
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_

,
,
,
,
, ,
_

,
/
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
1. 2.
_
¡
¡
,
,
,
, ,
_
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
_
¡
¡ ,
_
,
_

.
1. 2.
_
¡
¡
¿
¿
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Miss Brown's Favourite
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
/
1.
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
_
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2.
_
¡
¡
¿
,
,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,,
_
,
,

,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,,
,
,
,,
_
,
,

,

¸
Slow
v
Miss Haggart's Strathspey
_
¡
¡
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
_
,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
_
¡
¡

,
,
,
,
,
,

,
,,
_
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,,
_
,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
,,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,

,
_
5
_
¡
¡
_
¸
,
_

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
_

William Shepherd 1st Collection 1793
v
Miss Balcarres Lindsay's Favourite
v _
Highland Music Trust
_
¡
¡
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
_

,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
_
1. _ 2. _
_
¡
¡
¿
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Miss Maxwell's Strathspey
Slow
v
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
1. 2.
_
¡
¡

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
1. 2. v
_
¡
¡
_
¸
,

,

,

,

,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

v v
Mrs Hamilton of Pencaitland
v v
_
,
,
¿ ,
/ ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
Slowish
Miss Charlotte Dundas's Strathspey
_
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
_
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
_
,
,
¿
¿
,
/ ,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
_

,
,
,
,
_

,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
_

,
,
,
,
,
,
,
, , ,

v v v
Mr Rae's J igg
v v v
_
,
,
,
/
,
,
, ,
,
,
,

, , ,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
/
v v v
_
,
,
,
,
, ,
,
,
,

, , ,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
v v
v
_
,
,
¿
¿
,
_
,
,
,
,
/
,
,
,
,

,
,
,
,
/
,
,
,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,

Slow
v
Miss Tait
v
v
_
,
,

,
/
,
,
, , ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,

6
v
_
,
,
,
¿
¿ ,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
, ¸
Slow
William Shepherd 1st Collection 1793
v
Miss Maxwell of Moriston
Highland Music Trust
v
_
,
,
,
,
,
,
,

, ,

,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
1. 2. v v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
, ¸
, ,

,
,
, ¸
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
1. v 2.
_
,
,
,
¿
¿
,
,
,

,

,

,

,
, ,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,

,

,

,

,
, ,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Slow
Pomposa
Mr Crook's Favourite
v
_
,
,
,

,
/
,

,

,

,

,
, ,
, ¸
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,
, ,
, ¸
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,

v v
_
_
¿
,
_
, , ,
,
,
,
,
, ,
, ¡
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

Slow
Mr Stewart of Ballechen's Welcome Home
1.
_
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ¡
, ,
_

,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2.
_

,
,
,
,
,
, ¡ ,
_
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ¡
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
_

_
¿
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
_

,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,,
,
,
, Slow
Miss Geddes's Strathspey
v
_
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,,
_
, ,
_
_
¡
¡
¡
¿

,
,
,
_
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
_
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
Miss Stewart Flemying of Killichassy's Strathspey
v
_
v
_
¡
¡
¡
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
v
_
_
,
,
¿ ,
/ ,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,,
,
,
,
,
,,
_
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,,
_
,
,,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
Slow
v v
Miss Fanny Stewart's Strathspey
v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
_
,
, ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,

,

,

,

,

,

,
_
,
, ,
1. v
7
2.
_
,
,
¿
¿
,
_
,
, , ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,

Slowish
William Shepherd 1st Collection 1793
v
Miss Williamson's J igg
v
Highland Music Trust
_
,
,

,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
_
,

v v
_
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
/

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,

,

Slow
v v v v
Miss Edmonstone of Newton's Strathspey
v v
_
¡
¡
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
, ,
/

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
/
v 1. v v 2. v
_
¡
¡
_
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/
1.
Mr Willm. Robertson's Reel
2.
_
¡
¡
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
_
_
,
,
¿
¿
,
,
, , ,
,
,
, ,
_
,
,
/
,
,
/
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
_
, , , ,

Slow
Mrs McKinlay's Favourite
_
,
,

,
,
, , ,
,
, , ,
_
,
,
/
,
,
/
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
, ,
, ¸
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
, , , ,

-
_
,
,
,
¿
,
_

,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
/

,
,
_
Slow
v
Mrs Capt Stewart of Fincastle's Strathspey
v v 1. 2.
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,

,
,
v v v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
_

, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

, ¸

,
, ,
,
,

,

,
_
, ,
_
_
,
,
,
_
,
_
,

,
,

,
,

,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ¸

,
, ,
_
v 1.
Miss Miller of Glenlee's Strathspey
v 2.
_
,
,
,
,
/
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,,
_
8
_
¡
¿
,
/ ,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,,
_
, ,
_

,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Slow
William Shepherd 1st Collection 1793
v
Miss Colt of Seacliff's Strathspey
v
Highland Music Trust
_
¡
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,,
_
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
_
,,
_
v v v
_
¡
¿
¿
,
_
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

v
Miss Buchanan of Cambusmore's J igg
v v
_
¡
,
/
,
,
/
,
,
, ,
,
, ,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
/
,
,
, ,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
/
_
¡
,
,
/
,
,
, ,
,
, , ,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
¡
¿
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

Slow
v
Mrs Samuel Anderson's Strathspey
v
_
¡

,
/
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

v
_
¿
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/

Slow
Miss Haldane of Gleneagles's Strathspey
_
,
_
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
_
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
_
_
,
/

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
v v
Miss Scott of Belvue's Reel
v
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
_
¡
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,,
_

,
/
,
,
,
,

,
,
,
,
Slow
Lady Charlotte Bruce's Strathspey
v v
_
¡
¡
¡
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
v
v v
9
_
¡
¡
¡
_
,
_

,
,

,
,
, , ,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,

, ,
,

,
,

,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

William Shepherd 1st Collection 1793
Miss Preston of Fernton's Strathspey
¸
Highland Music Trust
¸
_
¡
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
_
,
,
,
, ,
,
,
_
¡
¡
¡
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
¸
¸
_
, ¿
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

, ¡

, ,
_

Miss Caroline Grant's Strathspey
_
,

,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
, ,
_

v
v
_
,
,
,
_
¸

,
,
,
,

,
,
,
, ,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

, ,
,

, ,
,
Slowish
_
Miss Erskine of Marr's Favourite
1. 2.
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,

,

,
_
, ,
_
_
,
,
,
_
¸
,
_
,
/ , , , ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_

,

,
/
, ,
,
,
, ,
,
,
Slowish
Miss Mary Ann J ohnston's Favourite
v
_
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,,
_
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
_

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
1. 2.
_
,
,
,
¿
¿
,
_

,
,
,
,
_

,
,
,
,
,, ,
,
,
,

, ,
,
, ,
,

, ,
,
, ,

,
,
,
,
,
,

,

,

,

,
,, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Slowish
v
Mrs J ohn Anderson's Favourite
v v
_
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,, ,
,
,
,
, ,
,
, ,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,
, , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

¸
v v
_
¡
¡
¿ ,
/
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,

,
, ¸

,
,
,
, ¸
,
,
, ¸

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ¸
,

,

, ¸
_
Slowish
v 1.
Miss Hope of Pinkie House's Strathspey
2.
_
¡
¡
,
_
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
, ¸

,
,
,
, ¸
,
,
, ¸
_

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,

,

, ¸
_
1.
10
2.
_
¡
¡
_
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/

,
,
,
,
,
, ,
_
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
William Shepherd 1st Collection 1793
Miss Kinloch of Gilmerton's Reel
1. 2.
Highland Music Trust
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
/
_
_
_
¡
¡
¿
,
/
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
/

,
,
,
,

,
,

,
,
Slow
v v v v
Miss Madalina Maxwell's Strathpey
v
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
1. v 2. v
_
¡
¡
_
,
/
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ¸ ,
,
,
,
,
, ¸
,
,
, ¸ ,

_
Miss Campbell Park Place's Reel
_
¡
¡
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
, ¸
,
,

_
_
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,

,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
/

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
, ,
v 1.
Mrs McLeod of Colbeck's Strathspey
2.
_
¡
¡
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
v
_
¡
¡

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
v
_
, ¿
,
_

,
,
,,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,,
,
,
,
,,
,
,
,

,
,,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

Slow
v v
Miss Dalrymple of Fordel's Strathspey
_
,

,
,

,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
, ,
_
¡
¿
,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

Slow
v v v
Miss Lamont of Lamont's Strathspey
1.v
_
¡
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
/
,
,
,
,
,
,

,
,
,
/
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
2. v
¸
v
_
¡
,
,
,
,
,
,
, ¡
, ,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
v v v
11
_
, _
,
_
,

,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,

,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
William Shepherd 1st Collection 1793
Lady Susan Gordon's Strathspey
v v
v
Highland Music Trust
_
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,

,

,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
v 1. v 2. v v
_
, _ ,
/
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,
,
,
, ,

,
/

,
, ,
,
,

,
,

,
,
_ _
Miss Nisbet of Dirleton's Strathspey
v
v
_
,
,
, ,
,
,
,
,

,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
v 1. v 2. v
_
¿
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,

,
, ,

Slow
Miss Dundas of Melville's Strathspey
_
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
v
_
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
v
_
_ ,
/

, ,
,
,
,

,
,

,
, ,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
v
Mr Edmonstone of Newton's Strathspey
_

,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,

,
,
,
_
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

v v
_
_
¿ ,
/
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,

, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,

Slow
v v
Miss Mary J ean Home's Strathspey
_
_
,
_
_
,
/

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
_
,
,
, ¡

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
_
,
,
, ¡
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
_
,
,
,

,
, ,
_
¡
¿
¿
,
/
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,

v v
Miss Margaret Robertson's J igg
v v
-
Fine
_
¡
,
_
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
_

, ,
12
DC al Fine
_
, ¿
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
Slow
William Shepherd 1st Collection 1793
Miss Murray of Murrayfield's Strathspey
Highland Music Trust
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
v v
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
v v v
_
,
,
_
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
v v
Miss Wemyss of Wemyss's Reel
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
v
_
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
, ¿
,
/

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Slow
v
v
Miss Rae's Strathspey
v
_
,
,
, ,
,
,
,
_
,
,

,

, ¡
,
, ¡
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
v v
_
, _
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,

,
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
v v v v
Miss Lindsay's Strathspey
v
_
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
v v
_
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ¡
,
,

, ¸
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
v v
v
_
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
Mrs Philip Dundas's Reel
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
13
_
, _
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
, ¡
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
William Shepherd 1st Collection 1793
Mrs Garden of Dalgety's Reel
Highland Music Trust
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
,
,
, ¡
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
¿
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,
,
,,
/

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
Slow
v v v v
Lady Carmichael
v v v
_
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,
, ¡
,,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,,
,
,

,

,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,,
/
v v v v
_
,
,
¿
,
_
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
v v
Lady Carmichael's Strathspey
v v
_
,
, ,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,

,
,
,

,

,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,

,
,
,

,

,
,
,

,
v v v
_
v
_
_
,
, ,
,
,
,
,

, ,
,
,

,
,
,

,

,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
v
_
,
¸
¸
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
, ,

,
/

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
v v v v v
Lady Lucy Ramsay's Strathspey
v v v v
_
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
v v v v v v
_
, ¿
,
_
,
,
,
,

,
,

,
, ,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
, ,

,
/

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,
, v v v
Miss Barbara Campbell's Strathspey
v v v
_
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,
,
,

,
,

,
,

,
,

,

,

,
,
,
,
, ,
v
_
¡
¡
¿
,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

,
,
,
,
,

,
, ,

,

,
,
,
,
,
,
_
v
v
Miss Buchan of Kellos Strathspey
v v
_
¡
¡
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
, ,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
v v
14
v
_
_
¿
,
/

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,

, ,
,
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v
Miss Elliott's Strathspey
Highland Music Trust
v
_

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
v v v
_
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
_
,
,
,
,

, ,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
v
v
_
¿
,
/
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
v
Miss Charlotte Elliott's Reel
v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
_

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
, ,
v v
_
,
¸
¸
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ¡

,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ¸
Slow
v
v
The Countess of Mansfield
v v
v
_
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,
,
,,
_
,
,
, ¡
,
,,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
v
v
v
v v v
_
,
,
, ,
_
,
,
, ¡
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
v v v
_
, ¿
,
/ ,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,

,

,

,

,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
v v
Miss Baird's Strathspey
v
_
,
,
,
,
,
,

, ,

,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,

,
,

,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,

,

,
,

,
,

,
,
,

,
,
v v v v v
_
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,

,

,
,

,
,

,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,

,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
, ,
v v v v v
_
, ¿
,
/ ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
_
,
,

, ¡

,
, ,

,
_

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
v v
Miss Margaret Buchan's Strathspey
v v v v
_
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

,

, ,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
, ¡

,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
v v v v
15
v
_
¡
¡
¿
¿
,
_
,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,

, , ,
,
_
,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
, , ,
,
_

Slow
William Shepherd 2nd Collection c.1800
v v v
The Hon. Mrs Buchanan's Favorite
1.
v v v
Highland Music Trust
_
¡
¡
,

,
,

,

,

,

,

,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
, , ,

,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
/
,
,
,
,

, , ,
,
_ 2. v v
_
¡
¡
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
, , ,

,

,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
, , ,
1.v v 2.v v
_
, ¿
,
,
,
,

,
,
,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
_
,
,

, ¡

,
,
,

,

,
,
,

,

,
, ,

,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
Slow
v
Miss Elizabeth Mylne's Strathspey
v
1. 2.
v
_
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,

,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
, ,
,
,
v v v
_
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
, ¡

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
, ,
v v
_
¡
¡
¡
¿
,
_

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,

,

,
_
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
Slow
v v
Honble Miss Cathrine Abercrombey's Strathspey
v v
_
¡
¡
¡
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
v v v v
v
v v
_
¡
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
_

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
_ v v v v v v v v v
_
v
_
¡
¡
¡
¿
,
/
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
v v v
Miss Christian Riddell's Strathspey
v v v v v
_
¡
¡
¡

,
,
,
,
, , ,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
v v v v
_
¡
¡
¡
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
v v
¸
¸
_
¡
¡
¡
¿
,
_
, ,,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,

,
_

,
, ,
,
,

,

, ,,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Slow
v v v
Lady Montgomery's Strathspey
v v v v
_
¡
¡
¡
,
,
,
,
,,
_
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
_
,
,,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,,
v v v
16
v
_
¡
¡
¡
¿
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
, , , ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
_

,

,

,
,
,
, ,
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v v
Lady J ane Montgomery's Reel
1. 2.
Highland Music Trust
_
¡
¡
¡
,
/

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,
,
v
v
v
v
v
_
¡
¡
¡

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
, ,
v
v v
_
, ¿
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

Slow
Honble Mrs J ohn Ramsay's Strathspey
_
,
,
/
,
,
,

,

,
_

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
v
v v
v v
_
,
,
,
,

,

,
_

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
v
v v v v
_
, ¿
,
/
,

,

,
,
,
, ,
,
,

,

,
,
,
,

,
, ,

,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,

,
,
,
, ,
,
,

,

,
,
,
,

,
,
v
v
v v
Miss Ann Dalrymple's Strathspey
v v
v
v
_
,

,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
,

,
,
,
_
,
,

,

, ,
/
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/
v v
_
¡
¿
¿
,
_
,
,
_
,
,
_
, ,
/
,
,
/
, ,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
_
, ,
/
,
,
,
,
,
/
,
_
,
,
, ¡
,
,

Slow
v v
The Countess of Dalkeith's Favorite
v v v
_
¡
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
, ,
/
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_

,
,
, ¡
,
,
,
/
v
_
¡
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
, ,
/
,
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ¡
,
,
v v
_
¡
¿
,
_

,
,

,
,
,

,
,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,

,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,

,

,

, ,
,

,
,

,
,
,

,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
v
Miss Dinning of Newland's Strathspey
v v
_
¡

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ¡
v v
_
¡

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡

,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
v
v
17
v v
_
,
,
,
¿
¿
,
_
, ,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Slow
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v v v
Mrs Monro Binning's Favorite
v v v
Highland Music Trust
v
_
,
,
,

,
/
, ,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
, ¸
,

,
,
,

,
,
, ¸
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

v v v
_
,
,
,
¿
¿
,
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_

,
,
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_

,
,
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
_
,

Slowish
,
,
Miss Crawford's Favorite
,
,
_
,
,
,

,
_
, ,
/
,
_
,
, ,
/
,
_
,
,
,
/
,
,
/
,
,
_
,
,
,
, ,
/
,
_
,
, ,
/
,
_
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,

v v
v
v v
_
,
¿
¿
,
,
, ,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
_

,
,
,
, ,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
_
,

Slow
v
Mrs Edmondstoune of Newton's Favorite
v v v
_
,
,
/
, ,
/

,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
_
,
,
,
, ,
/

,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
. .
v v
. .
_
,
, ,
/

,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
_
,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. .
v v
_
, ¿
,
_
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

, ,
_

,
/

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
v
Miss Mary Buchanan's Strathspey
v
v
v v
_
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,

,

, ,
_
v
v
v v
_
¡
¡
¡
¿
¿
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
/
,
,
_

,
,
,
, ,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
_
Slow
v v v
Lady Caroline Douglas's Favorite
v v
_
¡
¡
¡
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
/
,
_
,
,
_

,
,
,
, ,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
/

,
,
, ,
_
,
,
,
/
v v v v v
_
¡
¡
¡
,
,
/
, ,
/
,
,
/
, ,
/
,
_
,
,
/
,
,
,
,
_

,
,
,
, ,
/
,
,
/
, ,
/
,
,
/
, ,
/
,
,
,
,
,
, ¡
, ,
,
, ¸
_
¡
¡
¡
,
,
/

,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
, ,
_
,
,
/
,
_
,
,
_

,
,
,
, ,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
/

,
,
, ,
_
,
,
_

,
,
, ,
_
,
,
18
_
¡
¡
¡
¸
¿
,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
/
,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
/

,
,
,
,

,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
/
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
Miss Lundie's J ig
Highland Music Trust
_
¡
¡
¡
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
/
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
/
v
_
,
,
¿
¿
,
_
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
, ,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
_
,

Slow
v
Miss Deans's Favorite
v v v
_
,
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
_
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
.
_
,
,
¿
,
_

,
,
,
,
,
, ,
,

,
,

,
,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
, ,
,

,
,

,
,

,
,
,

,
v v
Miss Ann Graham of Fintry's Strathspey
v v
_
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
v v
_
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/
v v v v
_
,
¿
¿
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,

,

,

,

,

,
,
, ,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,, ,

Slow
v
Mrs Bruce of Kinnaird's Favorite
v v v v
_
,
,
/

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,, ,
,
/
v v v v v
_
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
, , ,
v v v v
_
, ¿
,
,
,
,
,
,

,
,

,
, ,
,
,
,
,,,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,,,
,
,
,
,
,

,
,

,
, ,
,
,
,
,,,
,
_
v
Miss Margaret Seton's Strathspey
v
_
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
v
_
,

,
,
,
,
, , ,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
, , ,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
v v
19
v
_
v
_
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,

Slow
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v v v
Miss Fairfax's Strathspey
v v v
Highland Music Trust
_
¡
¡
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
,
,
v
_
¡
¡

,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
/
_
¡
¡
¿
,
_

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
, ,
,
v
v
v
Mrs Graham of Gartmore's Strathspey
v
_
¡
¡

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
, ,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
v
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
v
v
_
¡
¿
,
_

, ,

,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,

,

,
,
,
,
,

,

, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

, ,

,
,
,
,
,
,
v v v
Miss Cragie of Dumbarnie's Strathspey
v v
_
¡

, ,
,
,
,

,

,
,
,
,
,

,

, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,

,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
_
,
,

,
, ,
,
,

,
,

,
,
v v v v v
v v v
_
¡

,
,
,
_
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
_
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
v
v
v
_
¡
¿
¿
,
/
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
_
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
, , ,

v
Miss Strong's J ig
v v v
_
¡
,
/
,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
/
v
v v
v v
_
¡
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
v v
v
v
_
,
¿
¿
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
, ,
_
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,

,
,
,

Miss Carmichael's J ig
v
_
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
/
,
,
, ,
_
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
/
,
,
, ,
_
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

v
20
v
_
¿
,
_
, ,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

,

,

,
_

,
, ,
_
,
,

, ¡

,

,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
Very
Slow
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v
Lady Montague's Strathspey
v
Highland Music Trust
v
_ ,

,

,

,

,
_

,
, ,
_
,
,

, ¡

,

,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

,

,

,

,

,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
v v v v v v v v v
_
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,

,
, ¡
,

,

,
_
,
,

,

,
,
,

,

,
, ,
v v v v v
-
v v
_
¿
¿
,
_
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
,,
_
,
,
_
,
,
,
,
,

,

,

,

,
,, ,
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
_
,
,
_
,
,
,

,
,
,
,
,, ,

Slow
v v v
Miss Sutton's Favorite
v v v v
_
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
/
v v v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ¡
,
,
,
, , ,
v v v v v
_
, ¿
,
/
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
, ,
, v v v
Miss C. H. Baird's Strathspey
v v
v
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
, ,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
_
,

,
,

,
,
,
, ,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

,
,
,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,

, ,
v
_
,
,
¿ ,
,

,
,
,
,

,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
Very
Slow
The Countess of Loudoun & Moiras Strathspey
v
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

v v v v v
_
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
v v v
21
v v v
_
,
,
_
¸
,
_

_
,
,
_
¸
,
/
, , ,
,
, , ,
,
,
, , ,
,
,
_
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
, ,
/

,
,
, , ,
,
, , ,
,
,
, , ,
,
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
. .
v
. .
v
. .
Miss Wedderburn Colvill's Favorite
. .
v
..
. . . .
Highland Music Trust
v
.
_
,
,
,
_
_
,
,
,
_
,
,
,
,,,
,
,,,
,
,
,
,
, ,
,
,
,,
,
,
,
,,,
,
,,,
,
,
,,,
,
,
,
,
,,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,,
/
. . .
. . .
.
.
.
.
.
.
.
. .
v
. . .
. .
v
. .
_
,
,
_
¸
,
_
, ,
/
,
,
,
,
,
_
,
,
,
, ,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
,
, ,
/
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
/
,
,
,

, ,

Slowish
v
Miss Anderson's Favorite
v
_
,
,

,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

, ,
v
v 1. v 2. v
_
,
,
¿
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
_
v
Miss Hunter Blair's Strathspey
v v v
_
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
, ,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
v
_
,
, ,
,
,
_
,
,

,

,
, ,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
v v v
_
_
,
,
,
¿
¿
,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
_

,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
, ,
_
,
,
,
Slow
v v
Miss Boswell of Auchinleck's Favorite
v v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,

,

,

,

,

,

,
_
,
, ¸
,
,
,
/
,
,
,

,
,
, ,
,
_
,
,
/
v v
_
,
,
,
,,
,
,,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,

,

,

,

,

,

,
_
,
, ¸
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,
,
,
_
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
v
_
,
,
,
¿
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
_
, ,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
Miss Augusta Charteirs Strathspey
_
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
22
_
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, , , ,
/

,
/

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v v
Miss Honeyman's Strathspey
v v
Highland Music Trust
_
¡
¡

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, , , ,
/
v v v
_
¡
¡
¿
,
/

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
v v v
v
Miss Lamont of Lamont's Reel
v v v v
_
¡
¡
,
,

,
,
, , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
v
v
_
¡
¡

,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , , ,
_
v v
_
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,
,
, ¸

, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ¸
,
, ¸
,
,

, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
, ¸

, ¸
,
v v
Miss Hay of Leys Strathspey
v v
_
¡
¡
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ¸
,
, ¸
,
,

, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
, ¸
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
, ¸
,
,
,
,
v
_
¡
¡

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
, ¸
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
v v
_
¡
¡
_
,
_
,

,
,
,
,
,
,

, ,

,
,
,
,
,

,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
v v
Miss Scot's Reel
v
_
¡
¡

, ,

,
,
,
,
,

,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
/

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
v
_
¡
¡ ,
,
,
,
,

,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
¿
¿

,
,
,

,
, ,
,
, ,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
, ,
,
, ,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

Slow
v v v
Miss Ramsay of Craigleith's Favorite
v v v
_
,
,

,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
, ,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
v v v
_
,
,

,
, ,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

, ,
,

, ,
,

, ,
,

, ,
,

, ,
,

,
,
,
,
,

,
v v
23
v
v v v
v
v
_
,
,
¿
¿
,
,
,
,
,
,
,
, ¡

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡

,
,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡

,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,

,

,

,

Slow
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v
v
Wm Shepherd's Lamentation for the Death of Sir Ralph Abercromby
v v
v
Highland Music Trust
_
,
,
,
_
,
,
,
,

,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
,

,
, ¡
,
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,

v v v
v
_
,
,
¿
¿
,
,
,

, ,
,

, ,
,

, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, , ,
,
,
,

, ,
,

, ,
,

, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
Slow
v v
Miss H. Wauchope's Favorite
v v v
_
,
,
,

, , ,

,
,
,
, , ,
,
/
,
/
,
,
,
,
,
,
/
,
,
/
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
_
,
, , ,
,
/
,
, , , ,
,
,
,
,
,
_

,
,
,
,
, , , ,
, v v v v v v
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_

,
,
,
,
, , ,
,
,
,

, ,
,
, ¡ ,

,
, ,

,
, ,
,
,
, ,
,
, ¡

,
, , ,
v v v v
_
,
,
¿
,
/
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
v v
Honble. Mrs Murray of Ellibank's Strathspey
v
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
/
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
v
_
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
v
_
¡
¡
¡
¿
¿
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,

,
,
, ,
_

,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

Slow
v v v
Miss Wardlaw's Favorite
v v v v
_
¡
¡
¡

,
_
,

,
,
,
,
/

,

,
,
,
,
/

,
,
,
,
,
/

,
,
,
,
,
_
,

,
,
,
,
/

,

,
,
,
,
/

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

v v v v v v
_
¡
¡
¡

,
_
,
, ,

,
, ,

,
, ,

,
, ,

,
, ,

,
,
,

,
,
,
, ,
_
,
, ,

,
, ,

,
, ,

,
, ,

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

v
_
¡
¡
¡
¿
¿
,
_
,
,
/

,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
_
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
/

,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
,

,
,
,
,

Slow
_
v v
Miss Murray of Ellibank's Favorite
v v
_
¡
¡
¡
,
/

,
,
/
,
,
,
,
,
/
,
,
/
,
,
/

,
,
,
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
_
,
,
_

,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
_
,
,
_
,
,
/

,
,
,
,
,
,
v v v
24
1. 2.
_
_
¡
¿
,
_

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

Slow
v
William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v v v v
Mrs Hoggan's Strathspey
v v
Highland Music Trust
v
_
¡
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
, ,
_
,
,

,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

v v v v v
_
_
¡
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,,
_
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
_
, ,
_
v
v v
_
¡
_
,
_
,

,

,
,
,

,
,
,
,

,

,
,

,
,
,

,
,
, ¡
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
, ¡
v
Lady Charlotte Rawdon's Strathspey
v
v
v
_
¡

,
,
, ¡
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
, ¡
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
v
v
_
¡

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
/
v
_
¡
¡
¿
,
_
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
, ¸

,
,

,
, ¸
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,

, ¸
,
,
_
,
,
,
,
, , , ,
/

v
Mrs P. Campbell's Strathspey
v
_
¡
¡
,
_

,
,

, ¸
,
,
,

,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,

,
,

, ¸
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
v v v v
_
¡
¡

,
,

, ¸
,
,
,

,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,

,
, ¸
,
,

,
,
,
, ¸

, ¸
, ¸

,
,
, , , ,
v v
_
¡
¡
¿
,
_
,
,,
,
,

, ¸
,
,
, ¸ ,

,
,

,
, ¸
,
,,
,
,

, ¸
,
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
,,

,
_

,
,

, ¸
,

,
,

,
,
, ¸
_
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
v v v
Miss J . Dalrymple's Strathspey
v v v
_
¡
¡

,
,

, ¸
,

,
,

,
,
,
, ¸
,
,
,
,

,
,

,
,

,
,

, ¸
,

,
,

,
,
, ¸
_
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ¸
,
,
, ¸

,
,
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
,,
v v
_
,
,
_
¸
,
_
, , ,
,
, ,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

, , ,
,
, ,
, ,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/

v
Miss Hay Mackenzie's Favorite
v v
_
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,

,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
, , ,
/

v
25
v v
_
,
,
_
¸
,
_
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,

,
, ,

William Shepherd 2nd Collection c. 1800
v v
Miss Macneil's Favorite
v v
Highland Music Trust
v v
_
,
,

,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
, ,

v
_
¡
¡
_
¸
,
,
,

,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,

,
,
,

,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

v
Miss Spence's Favorite
v
_
¡
¡

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

v
_
¡
¡
¿
¿
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
,
,
,
,

, ,

¸
Slowish
v v v v
Miss Muir Mackenzie's Favorite
¸
v v v
_
¡
¡
,
_
,
,
/
,
,
/
,

,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
,
/
,
,
/
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
_ v v v v
_
¡
¡
,
,
/
,
,
/
,

,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
/

,
,
,
,

,
,

, ,
v v v
¸
v v v
_
¡
¡
¿
¿
,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
_
,
,
_
,

,
,
,

v v
Miss J ane Hunter Blair's J ig
v v v v v
_
¡
¡
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
_
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
_
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
_ v v v v v
_
¡
¡
,
,
/
,
,
/
,
,
/
,
_
,
,
/

,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
/
,
,
, ,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
_
,
,
_
,

,
,
,
v v v
26
v v v

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful