UNIVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ

REZUMAT

Dinamica misiunii în Bisericile Creştine Baptiste din România contemporană

Conducător ştiinţific Prof Dr. Vasile Talpoş

Doctorand Romică Iuga

Octombrie 2008

REZUMAT

1

din diferite perioade istorice. din punct de vedere procentual. Pe parcursul celor 150 de ani de existenţă. cât şi să ofere soluţii care să conducă la eficientizarea lucrării misionare. este întâlnită în zonele cu numărul cel mai mare de biserici. cu scopul de a propune o posibilă paradigmă misonară care să ducă la o mai mare eficienţă în lucrarea misionară în bisericile contemporane. ei sunt în căutarea unei noi paradigme care să acelereze ritmul de creştere a bisericii. Într-un astfel de context se impune un studiu aprofundat care să identifice atât cauzele care au dus la încetinirea ritmului de creştere al Bisericilor Creştine Baptiste din România. Lucrarea de faţă vine un răspuns la o frământare a celor mai multor slujitori cu Evanghelia ai Bisericilor Creştine Baptiste din România.Lucrarea de faţă analizează Dinamica misionară a Bisericilor Creştine Baptiste din România. cât şi pe liderii Cultului Creştin Baptist. Bisericile baptiste din România se află la o răscruce de drumuri. iar altelee au început chiar un declin din punct de vedere numeric Este adevărat faptul că mulţi tineri care au emigrat în străinătate proveneau din bisericile din mediul rural. căutând să fructifice oportunităţile actuale. 1. Motivaţia studiului. ci dimpotrivă. Unele biserici. dar ritmul de creştere a scăzut după anul 2000. Creşterea cea mai mică. Plecând de la presupoziţia că baptiştii români au dobândit o anumită experienţă misionară în umblarea 2 . însă aceasta nu este singura cauză pentru stagnarea sau declinul creşterii numerice. există creştere numerică în Bisericile Baptiste. respectiv zonele cu cea mai îndelungată tradiţie baptistă. În general bisericile din marile oraşe continuă că crească dar cu o rată de creştere mai scăzută. Ea îşi propune să ofere o posibilă paradigmă misionară derivată din lucrarea baptiştilor români. Dinamica misionară a bisericilor baptiste din România este o problemă care îi preocupă atât pe pastorii bisericilor locale. mişcarea baptistă a dat dovadă de vitalitate şi actualii slujitori nu pot accepta ideea unei încetiniri a ritmului de creştere. per ansamblu. s-au oprit din creştere. mai ales cele din mediul rural. Din analizele statistice reiese că în România.

autorul acestei lucrări a avut ocazia atât să studieze în bibliotecă. Internaţional. sunt cele două elemente-cheie ale noii paradigme misionare propuse. cu dorinţa de a identifica în primul rând factorii care au influenţat dinamica misionară a bisericilor în mod pozitiv. 3 . A fost studiată cu atenţie istoria baptiştilor români de la începuturile ei şi până în prezent.lor cu Dumnezeu. Metodologia folosită în cercetare. În cadrul acestei prestigioase instituţii de învăţământ. cât şi să interacţioneze cu specialişti din domeniul misionlogiei. noua paradigmă propune o orientare spre relevanţă în noul context românesc.M. reactivarea moştenirii spirituale baptiste şi relevanţa faţă de noul context românesc dat. cât şi factorii care au influenţat-o în mod negativ. în mod deosebit cu cea a bisericilor ortodoxă şi catolică. în unele situaţii chiar reactivată. lucrarea de faţă propune o paradigmă în care această moştenire baptistă poate fi folosită. O altă bursă de cercetare i-a fost oferită şi de Asbury Theological Seminary din Kentuy. De asemenea au fost folosite şi alte metode de cercetare academică şi practică. s-a urmărit familiarizarea autorului aceste lucrări cu perspectiva altor confesiuni creştine asupra conceputului de misiune. Autorul acestei lucrări a beneficiat de o bursă de cercetare oferită de T. În vederea cercetării şi redactării prezentei teze de doctorat a fost folosită atât metoda sintetică cât şi cea analitică. Totuşi principala metodă de cercetarea în elaborarea acestei lucrări a fost studierea cu atenţie a unor lucrări bibliografice de specialitate şi documentelor de rerferinţă în acest domeniu de cercetare. ţinând cont că în prezent contextul misionar al bisericilor baptiste este cu totul diferit de cel din trecut. SUA. Aceste două elemente. Nu în ultimul rând au fost cercetate lucrările unor experţi în domeniul misiologiei. Această bursă de cercetare i-a oferit posibilitatea atât să folosească biblioteca campului din Viena. cât şi să interacţioneze cu specialişti în domeniu.C. De asemenea. De asemenea. 2.

3.Discuţiile particulare cu pastorii care slujeau atât în biserici caracterizate de creştere numerică. cât şi cu pastori care slujeau în biserici care au intrat într-un declin din punct de vedere numeric au fost de un real folos în aprofundarea acestui subiect. O sumară prezentare a structurii şi conţinutului tezei 4 . Cuprinsul Tezei de doctorat 3. Nu în ultimulul rând experienţa pastorală din cei cincisprezece ani de slujire în această calitate a avut şi ea un rol deosebit de important.

aşa că în mod firesc următorul capitol al acestei lucrări se ocupă de importanţa misiunii pentru bisericile creştine baptiste în general. Pentru a se înţelege natura misionară a creştinismului este absolut esenţial să se înţeleagă natura lui Dumnezeu. Dacă Biserica primară a fost sau nu o biserică misionară o dovedeşte nu numai relatarea Noului Testament. Creştinismul există cu scopul de a misiona în întreaga lume. Baptiştii fac parte din marea familie creştină. Natura misionară a lui Dumnezeu este demonstrată de trimiterea Fiului şi trimiterea Duhului Sfânt în lume. ci o caracteristică esenţială a creştinismului. Bazele mişcării baptiste au fost puse de nişte oameni care aveau dorinţa de a face parte dintr-o biserică ce îşi propune să copieze cât mai fidel posibil modelul Bisericii primare. ci şi răspândirea la scară largă a creştinismului pe întreg pământul.Capitolul 1: Misiunea şi evanghelizarea în biserica creştină. încă din 1609. misiunea a ocupat un loc deosebit de important şi lucrul acesta continuă în prezent. Misiunea nu este o descoperire a unei denominaţii creştine. Capitolul 3: Misiunea bisericilor baptiste în contextul românesc 5 . Astfel că pentru baptişti. natura Sfintelor Scripturi şi natura Bisericii primare. Aşadar misiunea nu este doar o caracteristică a creştinismului. Am început lucrarea de cercetare în acest domeniu prin a demonstra că religia creştină este o religie misionară. Misiunea are baze biblice atât vechi-testamentare. cât şi nou-testamentare. când a luat fiinţă la Amsterdam prima biserică baptistă. Capitolul 2: Importanţa misiunii în Bisericile Baptiste. ea este esenţa creştinismului.

Baptiştii condamnă prozelitismul. Pe de-o parte România este o ţară multiculturală. fie în mod negativ. Capitolul 5: Strategii şi practici misionare specifice bisericilor baptiste din România 6 . Pentru baptişti este foarte important să cunoască atât perspectiva ortodoxă asupra misiunii.Pentru a putea aprofunda un subiect este nevoie de o restrângere a domeniului de cercetare. este fundamental să se înţeleagă relaţia dintre misiune. pe de altă parte este o ţară majoritar ortodoxă şi de aceea activitatea misionară a baptiştilor trebuie să ţină cont de aceste particularităţi. în contextul cultural-religios din România. Din acest motiv. însă în acelaşi timp consideră că misiunea şi evanghelizarea fac parte din natura Bisericii şi că ele nu trebuie să fie neglijate . multireligioasă şi multiconfesională. cât şi perspectiva catolică. dinamica misionară a bisericilor baptiste româneşti. evoluţia misiunii pe aceste meleaguri este urmărită şi analizată până în prezent. Accentul cade pe identificarea şi înţelegerea acelor factori care au influenţat. Pornind de la tentativele misiunii anabaptiste din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea şi continuând cu întemeierea primelor biserici baptiste din România. Dat fiind faptul că pentru fiecare din cele trei confesiuni amintite libertatea religioasă are un rol deosebit de importat. Capitolul 4: Evolutia misiunii în bisericile creştine baptiste româneşti În capitolul al patrulea este analizată evoluţia misiunii în bisericile creştine baptiste din România. evanghelizare şi prozelitism. în următorul capitol va fi analizată viaţa şi activitatea misionară a baptiştilor români. fie în mod pozitiv.

Datorită acestui nou context oferit de societatea românească. 7 . misticismul oriental şi alte filosofii de felul acesta câştigă tot mai mult teren printre semenii noştri. După 19 ani de libertate. lucrarea de faţă propune o paradigmă misionară care caută să aducă un echilibru între cele două extreme posibile. totuşi. ultimul capitol al acestei lucrări de cercetare propune o posibilă paradigmă pentru o mai mare eficienţă în lucrarea misionară a baptiştilor români. Secularismul. lucrarea de faţă propune dialogul ecumenic ca o strategie de detensionare a relaţiilor interconfesionale. din dorinţa de a fi relevante. Dorinţa baptiştilor este de a avea relaţii bune cu toate celelalte biserici creştine din România. Această paradigmă caută să împletească două elemente esenţiale: moştenirea spirituală a baptiştilor români şi relevanţa în noul context al societăţii româneşti. ignoră extraordinara moştenire spirituală baptistă. riscând să alunece în tradiţionalism. iar altele. În circumstanţele în care unele biserici au ales să îşi ancoreze viaţa în moştenirea baptistă. societatea românească actuală este radical diferită de cea dinainte de ’89. Capitolul 5: O posibilă paradigmă misionară pentru o mai mare eficienţă în lucrarea misionară a baptiştilor români Începând cu decembrie 1989. În capitolul al cincilea acestea sunt analizate în detaliu. de-a lungul timpului. România se află într-un proces accelerat de transformare.Cu toate că baptiştii români fac parte dintr-o familie mondială. materialismul. Aşadar baptiştii români trebuie să fie conştienţi că se adresează unei generaţii care în multe domenii are o mentalitate diferită faţă de generaţiile din trecut. Pentru aceasta. cu scopul de a înţelege care dintre strategiile şi practicile din trecut mai sunt relevante pentru noul context românesc. ei şi-au dezvoltat propriile strategii şi practici specifice contextului lor.

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful