You are on page 1of 2

GRØNHOLT SPORTSRIDEKLUB

MEDL. AF DANSK RIDEFORBUND

Referat af generalforsamling i Grønholt Sportsrideklub.


Onsdag d. 18. marts kl. 19.00 i rytterstuen ved stuehuset på Skovmosegård.

1. Valg af dirigent
Anette Suhr blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning
Første begivenhed for GSR var nytårstaffel afhold lørdag d. 26. januar hos Joan og Mogens. For første
gang blev der uddelt de 3 priser: Årets fighter: Anne og Lorenzo, årets topscorer: Helene og Alfred og
årets hest: Mulle. Den traditionsrige og underholdende pakkeleg var selvfølgelig også en del af festen.
Fra klubben skal der lyde stor tak til Joan og Mogens for lån af hus.

Generalforsamlingen 2008 blev afholdt d. 12. marts.

Søndag d. 18. maj var der fælles skovtur med efterfølgende frokost. Alle havde medbragt lækre
hjemmelavede retter som vi nød godt af.

D. 13. september var der Ranchparty som blev afholdt hos Joan og Mogens, dejligt at I endnu engang
lagde hus til festligheder.

Juleklip d. 23. nov. Der blev klippet og klistret imens der blev indtaget glögg og æbleskiver i rigelige
mængder. Der var blevet pyntet op i ridehus og rytterstue for at skabe en god julestemning. Tak til Anne
og John for at vi kunne være hos dem.

Vi afholdte julehygge juleaftensdag. Der blev spist juleguf imens alle ønskede hinanden en glædelig jul.

Vinderen af GSR’s klub championat 2008 blev Helene Brinck Ladegourdie og Alfred.

Afslutningsvis skal det bemærkes at rytterne i GSR opnåede mange og flotte resultater ved stævner i
2008.

3. Det reviderede regnskab


Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer


Ingen ændring.

5. Behandling af forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter


Formand Tine Trolle og Joan Ahlers Pedersen modtog ikke genvalg.
Anette Suhr og Karina Brinck Ladegourdie bliver siddende.
Nye medlemmer i bestyrelsen blev Adnan Kuduzovic, Line Bonnesen og Camilla Ahlers Pedersen.
Suppleanter: Thomas Deneriaz og Susie Hjort.

SKOVMOSEGAARD RIDECENTER - GRØNHOLTVEJ 33 - 3480 FREDENSBORG - Giro nr. 9570 - 355 97 26


GRØNHOLT SPORTSRIDEKLUB
MEDL. AF DANSK RIDEFORBUND

7. Valg af revisor
Line Bonnesens mand blev valgt til revisor.

8. Godkendelse af udvalg
Der er p.t. ingen udvalg.

9. Eventuelt
Der var et ønske om at ændre pointgivningen til klubchampionatet, idet det er lettere at stille op i små
klasser, da der bliver udskrevet flere små klasser end de svære klasser. Der kom flere forslag til ændring:
Enten er det kun de 6-8 bedste resultater i løbet af året der tæller med eller sværhedsgraden af klasserne
giver højere point. Ligesom der kom et forslag om, at man ikke kan vinde championatet 2 år i træk.

Der er et ønske om at rykke God jul arrangement til d. 23. dec., da det er alt for stresset d. 24. dec.

Og endelig et ønske om at klubben afholder et klubstævne (sløjfedressur) samt nogle kurser.

Bestyrelsen vil tage punkterne op ved førstkommende bestyrelsesmøde.

20. marts 2009


Anette Suhr

SKOVMOSEGAARD RIDECENTER - GRØNHOLTVEJ 33 - 3480 FREDENSBORG - Giro nr. 9570 - 355 97 26