You are on page 1of 3

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJALANKAN PROJEK KHIDMAT

MASYARAKAT

SMK Putrajaya Presint 9 (2) ,


Jalan P9A1 Presint 9,
62250 Wilayah Persekutuan ,
Putrajaya .

Pengetua ,

Tuan ,

Memohon Menjalankan Projek Khidmat Masyarakat

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk .

2. Saya , Iylia Nabila binti Sujana bersama-sama 15 ahli kumpulan yang


lain dari SMK Putrajaya Presint 9(2) , sedang menjalankan projek Khidmat
Masyarakat . Untuk pengetahuan tuan , projek ini merupakan komponen wajib
dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 5 .

3. Sehubungan dengan itu , kami ingin memohan kebenaran daripada


pihak tuan untuk menjalankan satu projek bertemakan “Masih Ada yang
Sayang” . Tajuk projek Khidmat Masyarakat kumpulan kami ialah “ Projek “ .
Tujuan projek ini ialah untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan
memupuk semangat mereka .

4. Sekiranya kami dibenarkan menjalankan projek ini di tempat tuan ,


kami akan berbincang dengan pihak tuan tentang aktiviti yang sesuai
dijalankan dengan lebih terperinci pada masa yang ditetapkan .

5. Kami amat berharap agar permohonan ini diluluskan dan kerjasama


daripada tuan amat kami hargai . Kami ingin merakan jutaan terima kasih atas
sokongan dan keprihatinan tuan .

Sekian.

‘SEDIA UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan tugas,

IyliaNabila
………………………………….
(IYLIANABILA BINTI SUJANA)
Setiausaha,
Projek Khidmat Masyarakat ,
5 Sains 1 ,
SMK Putrajaya Presint 9(2) .
SURAT PENGHARGAAN KEPADA

Smk Putrajaya Presint 9(2) ,


Jalan P9A Presint 9 ,
62250 Putajaya .

Pengetua ,

Tuan ,
Ucapan Penghargaan

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk .

2. Kami ahli kumpulan Projek Khidmat Masyarakat “” yang telah


menajalankan projek tersebut di tempat tuan ingin merakan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerjasama yang diberkan kepada
kami untuk menjayakan projek ini .

3. Untuk pengetahuan tuan , kami telah berjaya melaksanakan projek


Khidmat Masyarakat kami pada tahun ini dengan lancar dan sempurna .
Banyak nilai dan pengajaran telah kami peroleh semasa menjalankan projek
ini .

4. Akhir kata , sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dan
berharap agar tuan dapat memberikan kerjasama yang serupa pada masa
akan datang .

Sekian .

Yang menjalankan tugas ,

IyliaNabila
...........................................
(IYLIA NABILA BINTI SUJANA)
Setiausaha,
Projek Khidmat Masyarakat ,
5 Sains 1 ,
SMK Putrajaya Presint 9(2) .