You are on page 1of 5

Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Online

Profil Am Sekolah
Sila semak profil am sekolah di bawah (sumber: data EMIS yang dihantar oleh sekolah) dan betulkan
maklumat yang tidak tepat.

Kod Sekolah: Nama Sekolah:


Alamat: No Telefon:
Poskod:

No Fax:
Bandar: Email:
Negeri: NEGERI SEMBILAN Laman Web:
Jenis Sekolah:
Gred:
Sesi Sekolah: Jenis Asrama:

Lokasi: Bandar Terdekat:


Daerah:
Kerajaan Tempatan:
Parlimen: Tampin DUN:
Pusat Kegiatan Guru: Jarak Ke PKG (km): km
Pejabat Pelajaran
Daerah:

Bil. Guru Lelaki:


Bil. Guru Perempuan:
Bil. Staf Lelaki: Bil. Staf Perempuan:
Jum. Murid Lelaki: Jum. Murid
Perempuan:
Bil. Kelas:

Nama Guru Besar: Nama PK Akademik:


Nama Guru Media: Nama Penyelaras ICT:

Tarikh Kemaskini: Pengemaskini:

[1]
[2]
Sila tandakan kemudahan ICT yang (ada/tiada)di sekolah anda:

Pusat Akses:
Makmal Pengkomputeran: Ada
Talian SchoolNet:

TV Pendidikan:
Perisian Kursus:
Peralatan PPSMI:

Pusat Akses
Sila isikan maklumat berkaitan Pusat Akses di sekolah anda.
1. Bilangan komputer

2. Bilangan komputer yang boleh digunakan


3. Purata bilangan pengguna dalam sehari:
a. Guru
b. Murid
c. Komuniti
4. Purata bilangan jam Pusat Akses digunakan dalam sehari
5. Jenis kegunaan:
a. Pengajaran dan pembelajaran
b. Mencari sumber bahan pendidikan
c. Kolaborasi
d. Menyiapkan tugasan
e. E-mel
f. Permainan
6. Pusat Akses mempunyai capaian ke Internet
7. Penilaian anda terhadap tahap penggunaan Pusat Akses di sekolah

[3]
Makmal Komputer
Sila isikan maklumat berkaitan Makmal Komputer yang ada di sekolah anda.
1. Bilangan makmal komputer (yang dibekalkan oleh KPM sahaja)

a. Jumlah bilangan komputer dalam makmal


b. Jumlah bilangan komputer dalam makmal yang boleh digunakan
2. Bilangan makmal komputer (selain KPM; PIBG/sumbangan/tajaan dsb.)
a. Jumlah bilangan komputer dalam makmal
b. Jumlah bilangan komputer dalam makmal yang boleh digunakan 0
3. Bilangan makmal yang mempunyai capaian ke Internet
4. Purata bilangan kelas yang menggunakan makmal dalam seminggu:
a. Matapelajaran TMK/Literasi
b. Matapelajaran Bahasa
c. Matapelajaran Vokasional/Teknik
d. Matapelajaran Kemanusiaan
e. Matapelajaran PPSMI
f. Lain-lain
5. Purata bilangan waktu makmal digunakan dalam seminggu:
a. Matapelajaran TMK/Literasi
b. Matapelajaran Bahasa
c. Matapelajaran Vokasional/Teknik
d. Matapelajaran Kemanusiaan
e. Matapelajaran PPSMI
f. Lain-lain
6. Jenis kegunaan/aktiviti:
a. Pengajaran dan pembelajaran
b. Mencari sumber bahan pendidikan
c. Kolaborasi
d. Menyiapkan tugasan
e. E-mel
f. Permainan
7. Penilaian anda terhadap tahap penggunaan makmal di sekolah

[4]
Rangkaian
Perisian Kursus
SchoolNet
Sila isikan maklumat berkaitan perisian
Rangkaian
kursus
SchoolNet
pendidikan
di sekolah
yang ada
anda.
di sekolah anda.
1. Bilangan
Jenis teknologi
CD/DVDSchoolNet
perisian kursus/Praktis Pengajaran Terbaik yang diterima daripada KPM
(1mbps)
2. Bilangan
Jenis rangkaian
CD/DVDsetempat
perisian
sekolah
kursus/Praktis
yang disambungkan
Pengajaran ke
Terbaik
SchoolNet:
yang digunakan dalam pengajaran
dan pembelajaran
a. LAN (berwayar)
3. Purata bilangan guru yang menggunakan perisian kursus pendidikan dalam seminggu mengikut
b. Tanpa wayar ( Wireless )
mata pelajaran:
c.
a. Tiada
PPSMI
3. Tempat yangPPSMI
b. Bukan dirangkaikan ke SchoolNet:
a. Pusat
4. Purata Akseswaktu CD/DVD digunakan dalam seminggu mengikut jenis:
bilangan
b. Makmal komputer
a. CD/DVD PPSMI
c.
b. Bilik
CD/DVDguru Perisian Kursus
d. Bilikanda
5. Penilaian darjah
terhadap tahap penggunaan perisian kursus di sekolah
e. Pusat Sumber
f. Makmal sains
g. Pejabat sekolah
4. Jenis kegunaan/aktiviti melibatkan capaian melalui SchoolNet:
a. Pengajaran dan pembelajaran
b. Mencari sumber bahan pendidikan
c. Kolaborasi
d. Menyiapkan tugasan
e. E-mel
f. Permainan
5. Penilaian anda terhadap tahap capaian Internet melalui SchoolNet di
sekolah

[5]