You are on page 1of 5

STESEN 1

1. Lap muka menggunakan kertas tisu dan sapu bedak pada muka. 2. Tisu yang telah digunakan hendaklah dibuang di dalam tong sampah

STESEN 2
1. Murid lelaki dikehendaki menggunakan cermin untuk sikat rambut mereka dengan kemas. 2. Murid perempuan dikehendaki membetulkan tudung mereka di hadapan cermin. Pastikan rambut tidak kelihatan.

STESEN 3
1. Murid-murid dikehendaki mengetip kuku mereka jika panjang menggunakan surat khabar sebagai alas. 2. Pastikan tidak bertaburan.

3. Anda dikehendaki membuang surat khabar yang penuh dengan bekas kuku ke dalam tong sampah.

STESEN 4

1. Ikat tali kasut dengan kemas.