You are on page 1of 9

BENGKEL PENYERAPAN PEMULIHAN MEMBACA DAN MENULIS DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK

UMAR SAFWAN BIN MOHD FEISAL MUHD LUQMAN BIN RAHIM HARIZAH BINTI ABDUL HAMID SAIDATUL NAJIHA BINTI JAAFAR

Definisi Muzik
Menurut Campbell 1995,

Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. Oleh yang demikian, muzik boleh diperkenalkan kepada kanakkanak sekolah bunyi.

MARI KENAL HURUF


Objektif :

Memperkenalkan huruf-huruf kepada muridmurid sebelum menyebut huruf mengikut melodi

Merdunya.suara cikgu..
Objektif:

Menyebut nama huruf mengikut melodi

Alat-alat Muzik

SAYA PANDAI MENYANYI


Objektif:

Menguji kreativiti muridmurid menyebut huruf dengan melodi tersendiri.

MARI KENAL SUKU KATA


Objektif:

Memperkenalkan dua suku kata kepada murid-murid

AYAM, ITIK & BURUNG


Objektif:

Membuat aktiviti pergerakan sambil menyanyi

Sekian