You are on page 1of 4

55 savjeta za uspjean brak u svjetlu Kur'ana i Sunneta

1. Imaj na umu da kratka odsustva od ene uvruju vau branu vezu, dok duga odsustva (sedmica, mjesec) slabe i mogu tetiti vaoj branoj vezi. 2. Treba poznavati prirodu ene, kako bi skupa rjeavali probleme bez potekoa i stresa. 3. Ne dozvoli da se nerijeene nesuglasice od danas prenesu na sutra. 4. Izbjegavajte priu o prijanjim (prije vaeg braka) poznanstvima, zarukama ili brakovima. 5. Nemoj oekivati da je sve idealno, ivi prirodno i ne oekuj da se uda dogode. 6. Ispoljavaj svojoj eni osjeaje i toplinu kad god moe. 7. Ne preputaj se zabrinutosti i tuzi i budi optimista i uvijek pokazuj osmjeh na licu. 8. uvaj se rasprava i grubog kritikovanja bilo da se radi o bitnoj ili nebitnoj stvari. 9. Pokuaj nesuglasicu dovesti u jedan zatvoreni krug ne doputajui da se proiri, i imaj kontrolu nad njom prije nego izmakne van kontrole. 10. Bolesna ljubomora, sumnje i dvoumice su neprijatelji. Uvijek se dri stvarnosti, i kloni se sumnji i izmiljotina. 11. Usadi samopouzdanje u um tvoga partnera i imaj povjerenje u nju/njega, kako bi se podstakao osjeaj zadovoljstva i sree. 12. Nije dovoljno samo da oenis tebi odgovarajuu osobu, ve mora i ti sebe prilagoavati. 13. istoa je bitna za iman i znak je ljubavi. 14. rtvuj oko nekih tebi dragih stvari, tako da ima prostora da voli osobine tvoga partnera. 15. Vodi brigu o tvom partneru onako kako vodi brigu o sebi, i eli njemu/njoj isto to i sebi.

16. Prihvati princip davanja-uzvraanja i ne budi sebian/na pa da uzme vie nego to uzvrati, ili da uzme sve. 17. Mu oekuje idealnu enu, koja e biti sposobna izlaziti na kraj sa svim problemima, a istovremeno da prua bezuslovnu ljubav. ena oekuje da njen mu posjeduje jak karakter, da udovolji svim njenim potrebama, i ona eli da bude sigurna da je ona ta zadnja ena u njegovom ivotu. 18. Ne svaljuj svu odgovornost na tvog partnera za neki ispad. Umjesto toga snesi barem pola odgovornosti na sebe i ne pokuavaj prorei nepoznato. 19. ivi danas i ne optereuj se sutranjim brigama i radi prema tvojim mogunostima. 20. Tvoja je obaveza da shvati vanost braka. Zastani i dobro razmisli o tvom sledeem koraku, kako ne bi uinio neto za ta kajanje nee koristiti. 21. Iako je ljubav veoma bitna i vana, ne oslanjaj se samo na nju kao na temelj tvoga braka. 22. Treba da bude primjer svome partneru i pokazuj to tvojim dobrim djelima. 23. Ne dopusti da se vaa rodbina ili prijatelji upliu meu vas, i rjeavajte sve probleme samostalno koliko god moete. 24. Ne pouruj sa ispravljanjem pogreki kod partnera. Za ispravljanje nekih mahana i nedostataka potrebno je vreme. Ne pretjeruj u malim stvarima pravei od njih velike. 25. Mora shvatiti brane obaveze i snositi odgovornost. 26. Budi oprezan, izbjegavaj nesuglasice i ne omalovaavaj svoga partnera. 27. Radi skupa sa svojim muem na ispunjavanju obaveza, jer to jaa vau vezu i stvara lijepa sjeanja za kasnije. 28. Dopusti da tvoj partner otvoreno i slobodno ispolji svoje miljenje. Budi onaj/ona koji/koja e voliti i podravati njene/njegove ambicije, a kloni se ironije. 29. Finansijska prava se moraju potovati jer problemi oko njih su veoma esto razlog nesuglasicama. 30. Ne optereuj tvoga suprunika tvojim brigama, pokuaj da ih sam prevazie i nezaboravi na nju (tvoju enu) u sretnim trenucima. 31. Oh ene! Povedite rauna o mijeanju vaih prijateljica u va brak pa makar se radilo i o savjetu. 32. Uini da tvoj mu osjeti da je idealan za tebe, onakav kakvog si ga elila, da se ponosi njime i da uiva u njegovom karakteru. 33. Prisjeti se pozitivnih osobina koje posjeduje tvoj partner kad god se neka nesuglasica stvori izmeu vas, i ne dopusti da njegova/njena mahana preokupira tvoje misli pa da zaboravi na te njegove/njene pozitivne osobine. 34. Postavi sebi sljedea pitanja kako bi spoznao/la dobrotu i unutarnju ljepotu tvoga partnera, kako bi to pomoglo u prevazilaenju svih nesuglasica: ta je to to privlai jedno drugo? Koji su posebni

trenutci koje ste skupa doivjeli? Koje aktivnosti volite skupa raditi? Na koji nain pokazujete panju jedno drugom? Koji su vam zajedniki ciljevi u ivotu? 35. Oh ene! Izbjegavajte pogrdne rijei tokom nesuglasica kako ne bi izgubile mua! 36. Obradujte jedno drugo skromnim poklonima u sretnim trenucima, kako bi zadobili meusobnu panju i ljubav. 37. Pametna ena paljivo odabire trenutak kad e od svoga mua traiti ispunjavanje njenih potreba i potreba djece i koja e odabrati pogodno vrijeme za ispoljavanje svojih misli a koje su vezane za ponaanje njenog mua. Ponekad vrijeme koje odaberete nije najpogodnije, zato razmislite dva puta prije nego neto kaete. 38. Moj ponos i moja ast su ejtanske rijei, koje on usadi u srca suprunika dok se svaaju, kako bi prekrili svoju odgovornost i kako bi ostali to due u zavadi. Zato bi suprunici trebali dopustiti da ih ejtan zavodi? 39. Ne ignorii prisustvo tvoga suprunika! Obostrani dogovor (ura) je veoma bitan u braku svaki suprunik mora osjeati da je bitan u braku. 40. Nemoj bjeati od nesuglasica jer to nije efikasna metoda rjeavanja. Mudro je saekati koji trenutak, pa onda skupa pokuati rijeiti nesuglasicu. 41. Nemoj zamarati tvoga mua sa pitanjima koja nisu od velike bitnosti i ne ispituj o tajnama tvoga mua koje on ne eli da podijeli sa tobom. Ovo moe dovesti do toga da tvoj mu napusti kuu i ode da trai drugo drutvo. 42. Ne ostavljaj tvoga mua samog i ne trai od njega da te ostavlja samu, pokuajte se zabav iti skupa kada god je to mogue. 43. Ako si zaposlena ena, imaj na umu da je domainstvo tvoja najprea briga. Pokuaj obadvije obaveze ispuniti na najbolji mogui nain. 44. Ne ispoljavaj srditost zbog posjete roditelja tvoga mua. Umjesto toga, pokai srdaan doek i budi uvjerena da e ovaj tvoj postupak tvome muu ukazati na tvoje pohvalne osobine. 45. Potuj i cijeni tvoju svekrvu i zovi je imenima koja ona najvie voli. Nemoj se prepirati sa njom i o njenom sinu pred njom govori uvijek lijepo. 46. Lijepo se ponaaj prema svojim komijama, pomai ih i u radosti i u alosti i podsjeaj ih na ibadet, jer to od nas zahtijeva naa prelijepa vjera. 47. Postojea razlike u miljenjima najee su rezultat razlika u vaim srcima, zato se nekada u neemu sloi sa svojim muem iako ima razliito miljenje. Ali, imaj na umu da nema pokornosti koja je zasnovana na nepokornosti Allahu, subhanahu ve te'ala. Budi pokorna svome muu po pitanju dobroinstva i savjeta. 48. Moes napraviti mirnu atmosferu u kui, koja e goditi tvome muu, tako to e zabaviti djecu sa aktivnostima koje e zabaviti njihov razum kao to je igra sa kockicama. 49. Tvoja djeca su tvoja blagodat i drag poklon, nemoj da ispataju zbog nedostatka tvoje panje koja je usmjerena na beskorisnu zabavu.

50. Izuavaj faze razvoja svoje djece kako bi najlake znala udovoljiti njihovim potrebama. Izbjegavaj stvari koje bi mogle naruiti kako fiziko tako i psihiko zdravlje djece. 51. Budi jaka potpora svome muu po pitanju i vjere i ibadeta i dovi (moli) za ahiret (budui svijet) isto kao to dovi i za ovaj ivot. 52. Rasko kvari brak, izblijeuje i otklanja Allahovu milost, a Allah ne voli one koji su razvratni. Mudro postupaj u svojim djelima i nikada ne oekuj pomo od drugih. 53. Istinsko sretan brak ne znai da u njemu ne smije biti nesuglasica. Umjesto toga, on znai sposobnost za prevazilaenje i rjeavanje istih i njihovo sprjeavanje da negativno utjeu na odnos izmeu suprunika. 54. uvaj se od nesuglasica i podizanja glasa pred djecom. Prije svega, djeca ue iz primjera i slijepo imitiraju. Ove nesuglasice se ureu u djeiji razum i mogu dovesti do negativnih posljedica kasnije u ivotu. 55. Ne dozvoli nikome i niemu da se uplie u tvoj brak. Izbjegavaj iznoenje dogaaja iz tvoje kue tvojim prijateljima ili rodbini.

ejh Omer Bekri Muhammed Prevod za Put vjernika: Emetullah http://svjetlo-kurana.blogspot.com/2013/08/55-savjeta-za-uspjesan-brak-u-svjetlu_4837.html