You are on page 1of 3

etiri savjeta mukarcima za uspjean brak

Uini suprugu sretnom i zadovoljnom, pa e i ti biti zadovoljan. Daj da bi dobio! Ovo je ivotna mudrost. Znai, usrei li suprugu, ti e takoer biti sretan. Znaj da si ti prvi koji profitira od zadovoljstva supruge, jer ukoliko uspije usreiti je, toliko e ona uiniti sve to je u njenoj mogunosti da usrei tebe kako bi pokazala priznanje za tvoju uinjenu dobrotu. Prefinjeno bie ene se protivi prirodi da uzme a da ne uzvrati, jer je njena priroda velikodunost i portvovanje prema onome koga voli. Dozvoljeno mu je da posee za sredstvima koja e mijenjati odreenje odreenjem apsolutnim osloncem na Allaha, traenjem utoista kod Allaha, dovom Allahu i traenjem oprosta i blagostanja. Kako bi uinio enu sretnom mora: traiti njen savjet i miljenje; biti njean u odnosu prema njoj; biti oprezan i njean kada joj daje upute i ne initi to superiorno i arogantno; opskrbiti je onim to joj je potrebno u kuanstvu, kao i njoj lino; aliti se ponekad s njom i nasmijavati je; izdvojiti svoje vrijeme za nju i ne dozvoliti da joj tvoj posao to pravo uskrati; dati joj do znanja da je voli i da si na nju ljubomoran; poklanjati joj poklone; uzeti u obzir njeno tjelesno i psihiko stanje i potruditi se da nae rjeenje za njene probleme; ignorisati neke njene greke i ne traiti od nje previe!

2. Pazi na higijenu!

Meu najbitnije stvari koje raduju mua kod supruge i suprugu kod mua jeste lina higijena. Oputanje po ovom pitanju dovodi do meusobnog odbijanja i udaljavanja. Nastupaju brane svae i problemi koji dovode ak do razvoda braka. Nekada je to nehaj mua po pitanju higijene usta i tijela, ili puenje cigareta, ili ostavljanje toaleta prljavim. Na to dou jo neke loe navike koje odaju utisak da ovakvi muevi zaputaju higijenu. Islam je vjera istoe! Imam Ibn El-Devzi je rekao: Primijetio sam da mnogi ljudi zaputaju higijenu tijela. Meu njima ima onih koji nikada nakon jela ne iste zube akalicom. Neki ne peru ruke nakon to su jeli meso i masnou, a na rukama im miris te hrane. Drugi, opet, ne upotrebljavaju misvak kako bi ois tili zube. Neki ne korsite surmu. A neki ak ne odravaju higijenu ispod pazuha, te mnogo toga jo. Ovi propusti dolaze manjkom praktikovanja vjere, a praktikovanjem nekih svjetovnih navika. to se tie islama, vjernicima je preporueno kupanje i istoa na dan dume, jer se tada mnogi muslimani okupljaju na jednom mjestu. Isto tako islam zabranjuje dolazak u damiju onome ko je konzumirao svje bijeli luk. erijat nareuje abdest, rezanje noktiju na nogama i rukama, ienje zuba, brijanje dlaka sa s tidnog mjesta i ispod pazuha, kao i druge vrste higijene. to se tie svjetovnih pravila, postoje pojedinci koji ne vode rauna kada nekome neto ele apnuti. Nepanja i uz to povezan nemar prema samome sebi na kraju uzrokuju neznanje o nastupajuoj teti.

Ukoliko elite nekome neto aputati, moe se desiti da se taj od vas udalji jer najgori zadah dolazi iz vaih usta. Ovako neto dovodi do nezadovoljstva supruge koja se u drutvu ovakvog mua osjea neugodno. To vodi ka njenom udaljavanju od njega. Ibn Abbas r.a. je uobiavao rei: Volim se urediti i uljepati eni isto kao to volim da se ona za mene uredi i uljepa. Poslanik s.a.v.s. je bio najia i najmirsnija osoba, a mrzio je da sam kod sebe osjeti neki ruan miris. Mudraci su govorili: Ko pere svoju odjeu, taj ima manje briga, a ko lijepo mirie, njegov je razum otriji. Takav je blii ljudskim srcima i duama koje ga vole zbog istoe i lijepog mirisa. Supruga se raduje ovakvom stanju. ene su sestre mukarcima, pa kao to on neto na njoj prezire, tako i ona na njemu to prezire. Moda e on trpiti svoj osjeaj odvratnosti, ali ona sigurno nee. (Said Al -Chatir, rezime) 3. Umanji brigu! Bol i briga su neprijatelji i ubice sree. Onaj koji ivi u okovu vlastitih briga nema izgleda da uiva u srei i spokoju. Mnogi ljudi ive u strahu od branih problema, razvoda i kolapsa. Meutim, takvi bi morali znati da briga ne donosi nikakvu korist niti rjeava probleme. Ustvari, ona ih ak ta vie poveava i sprjeava razum da razmisli i doe do ispravnog rjeenja. Pa poto briga sama po sebi predstavlja problem, neophodno je prvo to stanje lijeiti, a zatim e se rijeiti i ostali problemi. Brige u braku proizlaze uglavnom iz slijedeih razloga: a) b) c) d) e) iz straha da se nee biti u stanju materijalno izdravati porodicu; iz straha zbog manjka novca; iz straha da bi se ponaanje ene moglo promijeniti i da e se desiti stvari koje uzrokuju neslogu; iz straha zbog nedostatka sek sualne harmonije i nemogunosti mua da zadovolji enu; iz straha da bi neko mogao iznenada umrijeti nakon ega bi se porodica rasula.

Ova vrsta briga je neosnovana i mui samo one koji su neodluni i koji se oslanjaju samo na materijalno, a ne na Stvoritelja svega. ovjek mora djelovati, a ishod ce prepustiti Allahu Uzvienom i zadovoljit e se Njegovom odredbom. Dozvoljeno mu je da posee za sredstvima koja e mijenjati odreenje odreenjem apsolutnim osloncem na Allaha, traenjem utoista kod Allaha, dovom Allahu i traenjem oprosta i blagostanja. 4. Ne uri sa srdbom! Teko je potpuno savladati srdbu, meutim, razumna osoba ne bi trebala uriti sa srdbom i doputati da bude isprovocirana malim prekrajima. Prekomjerna srdba ne smije vladati osobom niti smije postati dio karaktera. Srdit ovjek gubi osjeaj duevnog zadovoljstva i njegov ivot postaje sumoran i naporan, jer kada srdba pree granice normalnog tada se iz vida pone gubiti pravednost i milost, a nepravda, strogoa i predrasude poinju dominirati. Poslanik s.a.v.s. je rekao: Nije snaan onaj koji u hrvanju pobijedi, ve je snaan onaj koji se u srdbi obuzda. (Buhari, Muslim) Mnogi razvodi brakova bivaju uzrokovani utjecajem prekomjerne srdbe. ovjek koji se smiri nakon izljeva bijesa pokaje se za ono to je uinio, meutim, ukoliko su izgovorene rijei talaka (trei put), one su neopozive i u tom sluaju se moe desiti da mu kajanje ne vrijedi, jer je ve izgubio enu koju voli. Takvo stanje se ne moe vie popraviti, osim kada bi se ena ponovo udala za drugog ovjeka, a zatim razve la. A sve to je stanje koje vrijea ovjekov ponos.

Izvor: islamweb.net Prevod: Tim Muslimanka.net

http://muslimanka.net/sajt/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=38