You are on page 1of 8

TAKLIMAT PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI BAHASA INGGERIS (LBI)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4 8, BLOK E9, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E, 62604 PUTRAJAYA Tel : 03 88842000 Fax : 03 88889917

LINUS 2.0

Literasi Bahasa Malaysia (LBM)

Numerasi (SK - BM) (SJKC - BC) (SJKT BT)

Literasi Bahasa Inggeris (LBI)

MATLAMAT LITERASI BAHASA INGGERIS


Meningkatkan literasi Bahasa Inggeris dalam kalangan murid Tahap 1 yang tiada masalah pembelajaran

OBJEKTIF LITERASI BAHASA INGGERIS


Memberi sokongan tambahan bagi membolehkan murid yang mempunyai masalah literasi Bahasa Inggeris supaya menguasainya

Q3/Q4; 2012
Mei 2012 2013

PROGRAM LITRERASI BAHASA INGGERIS


Q1/Q2; 2013
Jun 2012 Jan Jan Apr 2013 Me i 201 3 Jun Sept 2013

Q3/Q4; 2013
Ok t 201 3 PdP BIASA

100 HARI
3 FT PLAN (BPK) KONSTRUK LBI (BPK) MODUL GURU & MURID (BPK)

MENGUASAI

PPPM/A2 & MAKMAL GTP2.0 CONSTRUCTS LBI

PDP BIASA
MODUL LATIHAN GURU (BPG) PENYELARASAN JPN/PPD (BPK) KURSUS PEMIMPIN SR (IAB) LATIHAN JURULATIH UTAMA (BP

G ) LATIHA N GURU (BPG/J U/JPN/P PD) PERUNTUKAN KEW. (DMO) INSTRUMEN

SARINGAN (LP) INSTRUMEN PEMANTAUAN ( J N J K ) JERAYAW

ARA (BP SH) RES OS PdP (BT

P)

SARINGAN LBI

LBI MURID

MODUL LBI GURU


TIDAK MENGUASAI LBI (Pemulihan)

MODUL

Bil. 1. 2. 3.

LINUS 1.0
Literasi Bahasa Malaysia Numerasi

LINUS 2.0
Literasi Bahasa Malaysia Numerasi Literasi Bahasa Inggeris

3 saringan setahun Murid yang telah menguasai kesemua konstruk dalam sesuatu saringan tidak perlu menduduki saringan semula KPI: Literasi 100% Numerasi 100% Jawatan Guru Pemulihan BM telah disediakan Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi telah dilantik

2 saringan setahun Murid menduduki kesemua 6 Saringan LINUS 2.0 sepanjang persekolahan Tahap 1 KPI: Literasi Bahasa Malaysia 100% Numerasi 100 % KPI LBI : Selepas Saringan Baseline (Mei 2013) Jawatan Guru Pemulihan BI belum disediakan Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi telah dilantik Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Inggeris belum diwujudkan dan belum dilantik

4.

5.

6.

7.

Murid perlu menguasai: 8 Konstruk bagi Literasi Bahasa Malaysia 10 Konstruk bagi Numerasi Arus Perdana LINUS LINUS Tegar

Murid perlu menguasai: 12 Konstruk bagi Literasi Bahasa Malaysia 12 Konstruk bagi Numerasi 12 Konstruk bagi Literasi Bahasa Inggeris. Menguasai Literasi & Numerasi Tidak Menguasai Literasi & Numerasi

8.

TAHUN/ KOHORT

2013

2014

2015 TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN 1

KOHORT 1 TAHUN 1 TAHUN 2 KOHORT 2 KOHORT 3 TAHUN 1