You are on page 1of 7

Ben hibir zaman "Evlilik sevgiyi ldrr" demedim. Evlilik sevgiyi nasl ldrsn ki?

Evet, sevgi evlilik iinde tahrip edilir ancak evlilik tarafndan deil, senin tarafndan. Sevgi, kar-kocalar tarafndan ldrlr. Onu yok edersin nk sevginin ne demek olduunu bilmiyorsun. Sen sadece onu biliyormu gibi yapyorsun, sadece bilmi olmay umut ediyorsun, bildiini hayal ediyorsun ancak sevgi nedir bilmiyorsun. Sevgi renilmelidir -ite en byk hner buradadr.

nsanlar dans ederlerken seni de aralarna davet ettiklerinde "Nasl yaplacan bilmiyorum" dersin. Sadece srayp, hoplayarak dans etmeye balayamazsn nk bu ekilde insanlara ancak ne byk bir dans olduunu deil sadece bir maskara olduunu kantlayabilirsiniz. Dans etmek renilmelidir -zarafeti, figrleri. Senin vcudunu bu yolda eitmen gerekir.

Ortada sadece tuval, fra ve boyalar var diye birden resim yapmaya balayamazsn. "Gerekli olan her ey mevcut o halde bir resim yapaym" diyemezsin. Tuvali boyayabilirsin ancak bu yolla bir ressam olamazsn.

Sen bir kadn ile karlarsn -ve tuval oradadr. Aniden bir sevgili olur ve onu boyamaya balarsn. Ve o da seni boyamaya balar. phesiz, her ikiniz de sonuta yaptnn samaln er ya da ge anlarsn -boyal budalalar. Sen hibir zaman akn bir sanat olduunu dnmedin. Sen bu sanat ile birlikte domadn, onu doumunla birlikte getirmedin. Onu renmelisin. Sevgi, en fazla maharet gerektiren, en zor sanattr.

Sen sadece bir yetenek ile dodun. phesiz bir vcudun var ve bir dans olabilirsin. Vcudunu hareket ettirerek dans olabilirsin ancak nce dans edebilmeyi renmen gerekir. Dans edebilmeyi renmek iin daha fazla aba gerekir. Ancak yine de onu tek bana yapabildiinden bu ok zor olmayacaktr.

Sevgi ok daha zor bir eydir. O baka biriyle dans etmektir. Dierinin de dansn ne olduunu bilmesi gerekir. Baka birisiyle uyumak byk sanattr. ki insan arasnda bir armoni yaratabilmek... iki insan iki farkl dnya demektir. Ve bu iki dnya birbirlerine yaklatklarnda aralarnda bir uyum olumazsa byk grlt kopacaktr. Ve mutluluk, salk ve uyum hep bu sevgiden ortaya kar. Sevmeyi ren. Evlenmek iin acele etme, nce

sevmeyi ren. nce byk bir sevgili ol.

Bunun iin ne yapmak lazm? lk art olarak bir sevgili her zaman sevgisini vermeye hazrdr ve karlk grp grmemek onu hi mi hi rahatsz etmez. Sevgi her zaman geri dnecektir, bu onun doasdr. O tpk senin dalara gidip yksek sesle ark sylemen ve vadilerin de sana cevap vermesi gibidir. Sen hi dalardaki yanklanmay izledin mi? Sen barrsan vadiler de barr ya da ark sylersen onlar da ark syler. Her yrek bir vadidir. Eer ona sevgi dkersen o da size ayn ekilde cevap verir.

Sevginin ilk dersi onu talep etmemektir. Verici ol.

nsanlar ise bunun tam aksini yaparlar. Hatta verdiklerinde bile ounlukla bunun arkasnda, akn geri dneceine, dnmesi gerekliliine dair bir dnce vardr. Bu bir ticarettir. Onlar paylamyorlar, onlar zgrce paylaamyorlar. Ancak koullu olarak paylaabiliyorlar. Gzlerinin bir ucuyla hep onun geri gelip gelmediine bakyorlar. Zavall insanlar... sevginin en doal ilevini bilmiyorlar. Sen sadece aktrsn, o geri dner.

ayet geri dnmyorsa, yine de sevmenin mutluluk olduunu bilen gerek bir sevgili iin kayglanacak hibir ey yoktur. Gelirse iyidir, mutluluk katlanr ancak hibir zaman gelmeyecekse sevginin gerek doas iinde ylesine mutlu ve ylesine vecd iinde olursun ki bu da seni asla rahatsz edemez.

Sevginin kendine zg bir mutluluu vardr. Sevdiinde o olur. Sonular iin hi beklemeniz gerekmez. Sadece sevmeye balaman yeter. Zamanla ok ok daha fazla sevginin sana geldiini greceksin. Sevmenin ne olduu sadece severek renilebilir. Yzmenin yzerek renildii gibi.

nsanlar son derece hasisler. Sevmek iin o en yce sevgilinin gelmesini bekliyorlar. Kapal kalyorlar, bir kenara ekilmi duruyorlar. Sadece bekliyorlar. Bir yerlerden bir Kleopatra kp gelecek ve ancak o zaman kalplerini aacaklar... ki o zamana kadar da onu nasl aacaklarn zaten unutmu olacaklar.

Hi bir sevgi frsatn karma. Sokaklarda yrrken bile sevebilirsin. Kimseye bir eyler vermen de gerekmez, sadece glmse yeter. Onun bir maliyeti yoktur, iten bir glmseme kalbini aar, kalbini daha canl yapar. Birisinin elini tut - bir arkada ya da bir yabanc fark etmez. Doru insanla karlanca seveceim diye bekleme. O zaman hibir zaman gelmeyecektir. Sevmeye devam et. Daha fazla sevdike doru insanla karlama iin ihtimaller de artacaktr nk kalbin bir iek gibi amaya balayacaktr. Ve iekler aan bir kalp de, kendisine daha fazla ar, daha fazla sevgili ekecektir.

ok yanl eitildin. En nce herkesin halihazrda bir sevgili olabilecei gibi ok yanl izlenimin var. Bir kere domu olmakla bir sevgili olabileceini sanyorsun. Bu kadar kolay deil. Evet bir potansiyel var ancak bu potansiyelin disipline edilmesi, doru ynlendirilip doru eitilmesi gerekir. Bir tohum vardr ancak ona iek atrlmaldr.

Sen tohumu tamaya devam ediyorsun ancak bu halde hibir ar gelmeyecektir. Sen hi tohuma gelen bir ar grdn m? Onlar ancak tohum iek atnda gelirler. ieklen, bir tohum olarak kalma.

Ayr ayr mutsuz olan iki insan bir araya geldiklerinde ok daha fazla mutsuzluk yaratrlar. Bu matematikseldir. Sen mutsuzdun ve karn da mutsuzdu ve ikinizde bir araya gelerek mutlu olabileceinizi umuyordunuz. Bu son derece sradan bir matematik ilemidir; iki art iki drt eder. Bu kadar basit ite. Bu hibir yksek bilgi gerektirmez, ok sradan, ok kolay, parmaklarnla da sayabilirsin. Siz her ikiniz de daha mutsuz olacaksnz.

Flrt etmek baka bir eydir. Flrte gvenme. Aslnda evlenmeden nce flrt etmeyi brak. Benim nerim evliliin balayndan sonra olmasdr, asla daha nce deil. Eer balaynda her ey yolunda giderse ancak ondan sonra evlenilmeli.

Evlilikten sonra yaplan balay son derece tehlikelidir. Bildiim kadaryla evliliklerin yzde doksan dokuzu balaynn bitimiyle birlikte biter. Ancak artk yakalanm olduundan kaacan pek bir yer yoktur. Tm toplum, kanunlar, yarg -her ey karn terk edersen ya da o seni terk ederse karna kar.

Btn ahlak kurallar, dinsel kurallar, herkes sana kardr. Aslnda toplumlar evlilie giden yolda tm engellemeleri koyup boanmada tmn kaldrmal. Toplum insanlarn bu denli kolay evlenebilmesine izin vermemeli. Mahkemeler engellemeler koymal -mesela evlilikten nce en az iki yl birlikte yaamay art komal.

imdi ise olan bunun tam tersi. Evlenmek istediinde kimse sana hazr olup olmadn yada bunun geici bir heves olup olmadn sormaz -bir kadnla sadece burnunu beendiin iin evlensen bile. Ne byk aptallk ! Kimse sadece gzel bir burunla yaayamaz ki ! ki gn sonra burun tamamen unutulur. Kim kendi karsnn burnuna bakar ki? Kadn asla gzel grnmez, koca asla gzel grnmez. Birbirinizi tandka gzellik yok olur.

ki insann evlilik ncesinde birbirlerini yeterince tanmalarna mutlaka frsat verilmelidir. Daha nce evlenmeleri engellenmelidir. Ancak o zaman boanmalar dnya yznden tamamen yok olur. Boanmalar yanl ve zoraki evlilikler yznden vardr. Evliliklerin romantik bir ruh haliyle yapld iin vardr.

Eer bir airsen romantik duygular iyidir... ve airlerden iyi bir e olduu da henz grlmemitir. Gerekten de airlerin hemen tamamna yakn bekardr. Geliigzel ilikilere girerler ancak asla yakalanmazlar ve bylelikledir ki romantizmleri hep canl kalr. iirler yazmaya, ok gzel iirler yazmaya devam ederler. airane bir ruh hali iindeyken asla evlenilmemelidir.Dzyaz halinizin gelmesini bekleyin, durulun. Gnlk hayat iirden ok dzyazya benzer. Yeterince olgunlamalsn.

Olgunluk bir kimsenin artk romantik bir budala olmamasdr. Hayat anlar, hayatn sorumluluklarn anlar, baka bir insanla birlikte yaamann sorunlarn anlar. Tm bu glkleri grr, onlar kabul eder ve hala o insanla birlikte yaamak isteyip istemediine karar verir. Her taraf gllerle evrili bir cenneti umut etmez. Samalklar umut etmez, gerein przl ve sert yollarda olduunu bilir. Gller vardr ancak ok daha fazla da diken vardr.

Tm bu problemlerin farknda olarak hala o insanla birlikte olmann bu risk ve zahmete deeceini dnyorsan, o zaman evlen. Bu taktirde evlilik sevgiyi ldrmeyecektir nk bu sevgi gerekidir. Evlilik sadece romantik ak

ldrebilir. Ve bu insanlarn ocuksu sevgi dedikleri eydir. Ona asla gvenme. Onu srekli bir besin olarak dnme. Belki dondurmaya benzetilebilir. Bazen yenilebilir ancak asla yeterli deildir. Hayat daha gereki olmaldr.

Evliliin kendisi asla herhangi bir eyi tahrip etmez. Evlilik sadece sende sakl olan aa kartr, dar karr. ayet sevgi bir gsteri, bir yem ise er yada ge yok olmak zorundadr. Ardndan gerekler, irkin yzler ortaya dklr. Evlilik sadece bir frsat yaratr, sahip olduun her eyin ortaya dklmesi iin iyi bir frsat.

Sevgi evlilik tarafndan yok edilir demiyorum. Sevgi, onun ne olduunu bilmeyen insanlar tarafndan yok edilir diyorum. Sevgi yok edilir nk gerekte zaten hi olmad. Bir rya gryordun ve gerekler bu ryay yok etti. Dier yandan sevgi sonsuz, ebedi bir eydir. Byrsen, bu sanat renerek byrsen, sevgi ve hayat tm gereklikleriyle kabul edebilirsen, o da her geen gn biraz daha byyecektir. Ve evlilik de, sevgi iinde bymek iin muazzam bir frsat olacaktr.

Sevgiyi yok edebilecek hibir ey yoktur. Eer gerekten orada ise ve bymeye devam ediyorsa. Fakat yle sanyorum ki, ilk elde o zaten orada deildi. Sen kendini yanl anladn, orada olan daha baka bir eydi. Belki seks oradayd, cinsel cazibeler oradayd. Bir kadn ya da adam gerekten sevdiinde cinsel ekim yok olur, nk o sadece bilinmeyene kar duyulur. Birlikte olunduunda bir sre sonra bu ekicilik kaybolur ve sevgi denilen sadece bunun zerindeyse arada hibir ba kalmaz. Sevgiyi asla baka bir ey ile kartrma. O sevgi ise, sadece sevgidir.

Peki, gerek sevgi derken neyi kastediyorum? Kastettiim ey, sevdiinin sadece orada olmasndan duyulan ani mutluluktur, sadece birlikte olmann getirdii vecd halidir, sadece birlikte olmann kalbinin en derinliklerinde bir yerleri doldurmasdr.. yreinde bir eyin ark sylemeye balamasdr, armoninin kollarnda olmandr. Ne zaman bu birliktelikle birlikte daha fazla birey olursun, daha fazla merkezinizde olur ve yere daha salam basarsn, ite o zaman bu gerek sevgidir.

Sevgi bir tutku deildir, sevgi bir duygu deildir. Sevgi, birisinin bir ekilde seni tamamladnn ok derinden anlalmasdr. Birisinin seni tam bir daire

haline getirmesi. Dierinin varlnn senin varln arttrmas. Sevgi, kendin olman iin sana zgrlk verir, o asla sahiplenme deildir.

zle. Asla seksi sevgi olarak dnme aksi taktirde fena yanlrsn. Uyank ol ve ne zaman ki birisinin varl, sadece varl - baka hibir ey deil, baka hi bir eye ihtiya olmadan, hi bir soru olmadan sadece varl senin mutlu olman iin yeterli ise... bir eyler iinde iek amaya balar, bin bir tomurcuk patlar... o zaman seviyorsundur ve ancak o zaman gerein yaratt tm glkleri gsleyebilirsin. Birok ac, birok kayg - onlar geip gidebilirsin ve sevgin hep daha fazla, daha fazla iek amaya devam edecektir. nk artlar seni daha da cesur yapacaktr. Ve tm bunlarn stesinden gelirken sevgin de ok daha gl olacaktr.

Sevgi sonsuzluktur. ayet orada ise, bymeye devam edecektir. Sevginin bir ba vardr, ancak bir sonu asla yoktur.

OSHO Her frsat bulduunda sessizlie gml. Aynen bunu kastediyorum, gml. Annenin karnnda bir bebek olduun zamanlardaki gibi. Yerde dizlerinin stne otur. Sonra yava yava ban yere koymak istediini hissetmeye balayacaksn, o zaman ban yere koy. Anne karnnda kvrlp yatan bebek gibi rahim duruunu kullan. Sessizliin, anne karnndaki sessizliin aynsnn annda geldiini hissedeceksin. Yatanda otururken bir battaniyenin altna gir ve kvrl. Orda kal...hibir ey yapmadan, tmyle hareketsiz. Zaman zaman baz dnceler gelecek, bu dncelerin geip gitmesine izin ver, kaytsz kal, hi ilgilenme. Dnceler geliyorsa, iyi, gelmiyorsa, yine iyi. Savama, dnceleri itme. Savarsan, huzursuz olursun. Dnceleri itersen, srarc olurlar, onlar istemiyorsan, gitmek konusunda ok inat olacaklar. Sadece kaytsz kal; brak dnceler de trafik grlts gibi darda kalsn. Bu gerekten bir trafik grltsdr; birbiriyle iletiim kuran milyonlarca hcrenin, hareket eden enerjinin ve bir hcreden dierine atlayan elektriin beyin trafiidir. Ayn byk bir makinenin vzlts gibidir, bu yzden brak orda kalsn. Buna tamamen kaytsz ol; seni megul etmiyor, senin problemin deil,

belki baka birinin problemi olabilir ama senin deil. Onu ne yapacaksn ki? aracaksn: grltnn ortadan kaybolduu an gelecek ve tamamen yalnz braklacaksn. Bu mutlak yalnzlk iinde sessizlii bulacaksn. Bir rahim duruu, ayn annenin karnnda olduu gibi, fazla yer yok, o yzden kvrlyorsun. O kadar souk ki, bir battaniyeye sarnyorsun. Bu mkemmel bir rahim olacak, lk ve karanlk ve sen kendini ok, ok kk hissedeceksin. Bu sana kendi varlna ilikin byk bir igr verecek. OSHO