You are on page 1of 1

Ngy 4/9, Ban thng v Thnh y TPHCM c kt lun v v vic cc lnh o 4 doanh nghip Thnh y TPHCM quyt nh nh ch tt c chc

c v ng, chnh quyn ca lnh o 4 doanh nghi Theo thng bo kt lun do Ph b th thng trc Thnh y TPHCM Nguyn Vn ua k, Ban thn phm ca cc cng ty TNHH MTV Thot nc th TP, Cng trnh giao thng Si Gn x l k lut v mt ng i vi cc c nhn, tp th c lin quan thuc 4 ng b cng ty n l v mt chnh quyn. Vic ny phi bo co Thnh y trc ngy 12/9. Ngi may mn thot cht l anh ng Vn An - 28 tui, hin ang c cp cu ti bnh vin. x l k lut v mt ng i vi cc c nhn, tp th c lin quan thuc 4 ng b cng ty n l v mt chnh quyn. Vic ny phi bo co Thnh y trc ngy 12/9. Ban thng v Thnh y cng giao cho Ban cn s ng UBND TP ch o S Ni v phi hp vi B thay th cc v tr trn, bo co Thng trc Thnh y, Ban Thng v Thnh y. Theo hng tin Xinhua, ngi bc du Zhang Huiying ca b trai Guo Bin t st bng cch nh 8, su ngy sau khi xy ra v vic gy chn ng Trung Quc. Cnh st sau tm thy mt ca b Guo ti hin trng. Cc ngun tin ban u cho bit gi nghi ng v tnh trng bun lu ni tng. Nhng cnh st sau ni rng cc gic mc vn cn Ngy 4/9, Ban thng v Thnh y TPHCM c kt lun v v vic cc lnh o 4 doanh nghip v Thnh y TPHCM quyt nh nh ch tt c chc v ng, chnh quyn ca lnh o 4 doanh n Ngi may mn thot cht l anh ng Vn An - 28 tui, hin ang c cp cu ti bnh vin.