You are on page 1of 23

NUJUM 4D

Hanya Jauhari Mengenal Manikam..


Tapi Nujum 4D Mengenal Nombor...80% Tepat!!!
• Lobby
• Magnum 4D
• TOTO
• Da Ma Cai
• Sabah 88
• Special Cash Sweep
• Nujum FC
• Manual Pro Logic
• Buat Duit?
• Muslihat 4D
• Keputusan Kod 200
• Kelulusan Kod
• Bilik Kuliah / Chat
• Forums
• Photo Gallery
• Videos

Magnum 4D
11 users online

Selamat Datang Ke Kaunter Magnum 4D.

Sebelum anda memulakan permainan Magnum 4D, sila


pastikan anda telah mengikuti beberapa langkah seperti
berikut :

• Download Master Base sebagai rujukan


permainan.
• Dapatkan Kod yang mempunyai nombor ramalan
yang di jangka keluar pada hari pertaruhan.

• Hantar Borang Permohonan sebelum jam 1400hrs


pada hari pertaruhan.

Keputusan 4D ~ Live Draw (Versi Flash) Keputusan 4D ~ Live Draw (Versi HTML)
Anda boleh memilih pelbagai versi permainan yang telah Nujum 4D™ ilhamkan bagi
menjamin kemenangan yang maksima. Diantara versi permainan yang dimaksudkan
ialah :

1. Permainan Triple Header . Master Base : Download


KOD 50

Permainan yang memerlukan Kod tertentu dimana anda akan mendapat 3 digit pertama
yang di ramalkan 80% mempunyai potensi untuk keluar pada pertaruhan terkini. Contoh:
Salah satu nombor ramalan yang diberi ialah 123 _. Anda hanya perlu menambah digit 0
~ 9 pada nombor tersebut. Anda juga perlu memiliki Master Base Triple Header yang
terkini bernilai RM150.00 lengkap dengan data atau maklumat nombor dari kemenangan
yang sebelumnya. Pakej ini akan dilengkapi dengan 10 Kod percuma untuk pertaruhan
yang terdekat. Jaminan kemenangan hanya 80% tepat dan jika anda tidak memenangi
sebarang hadiah utama, 10 Kod Triple Header akan sentiasa di hantar secara percuma.
Sekiranya anda telah memenangi hadiah utama, anda perlu mendapatkan Kod baru.
Rujuk carta dibawah.

1 Kod (20 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM20.00


Þ Kod (40 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM30.00
5 Kod ( 100 Nomber Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM50.00

<< Borang Permohonan Kod >>

***********************************************************************
*********************************

2. Permainan Double Header. (Baru)

Kaedah permainan ini ada lah sama seperti Triple Header. Beza nya ialah anda akan
diberi 2 digit pertama. Contoh: 12 _ _. Anda hanya perlu menambah 2 digit terakhir
sahaja. Master Base Double Header bernilai RM50.00 lengkap dengan 10 Kod
percuma. Jaminan kemenangan hanya 80% tepat dan jika anda tidak memenangi
sebarang hadiah utama, 10 Kod Triple Header akan sentiasa di hantar secara percuma.
Penghantaran kod akan dihentikan setelah anda memenangi hadiah utama. Anda perlu
mendapatkan kod terkini. Rujuk carta dibawah.

1 Kod (20 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras berjumlah = RM20.00


2 Kod (40 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM30.00
5 Kod (100 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM50.00

<< Borang Permohonan Kod >>


***********************************************************************
*********************************

3. Permainan Undercover. Master Base : Download KOD


Undercover

Kaedah permainan ini merangkumi pertaruhan gabungan diantara nombor lurus dan
secara pemusingan (Permuatation). Anda memerlukan kod tertentu untuk menjamin
kemenangan 80%. Versi permainan ini menjamin 100% pendapatan pulangan samada
dari RM3.00 sehingga RM7,000.00. Setiap kod mengandungi 100 nombor lurus dan lebih
kurang 50 nombor mBox. Sila download Master Base Undercover sebagai rujukan
permainan. Penghantaran kod akan dihentikan setelah anda memenangi hadiah utama.
Anda perlu mendapatkan kod terkini. Rujuk carta dibawah.

1 Kod Nombor Ramalan 4D Undercover Pengkeras Berjumlah = RM20.00


Þ Kod Nombor Ramalan 4D Undercover Pengkeras Berjumlah = RM40.00
ß Kod Nombor Ramalan 4D Undercover Pengkeras Berjumlah = RM50.00
á Kod Nombor Ramalan 4D Undercover Pengkeras Berjumlah = RM60.00

<< Borang Permohonan Kod >>

***********************************************************************
*********************************

4. Permainan 4D Straight. Master Base : Download KOD


200

Kaedah permainan ini ada lah versi biasa dimana anda memerlukan kod tertentu untuk
menjamin kemenangan 80% di hari pertaruhan seterusnya. Setiap kod mengandungi 50
nombor yang telah disusun secara sistematik. Penghantaran kod akan dihentikan setelah
anda memenangi hadiah utama. Anda perlu mendapatkan kod terkini. Rujuk carta
dibawah.

1 KOD (50 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM20.00


2 KOD (100 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM40.00
3 KOD (150 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM50.00
8 KOD (400 Nombor Ramalan 4D) Pengkeras Berjumlah = RM100.00

<< Borang Permohonan Kod >>

***********************************************************************
********************************
5. Permainan 4D Permutation. (Baru) Master Base Permutation : Download KOD
61

Kaedah permainan ini ada lah versi biasa dimana anda memerlukan Kod Ramalan
Nombor 4 Digit tertentu untuk menjamin kemenangan 80% di hari pertaruhan
seterusnya. Anda perlu download Master Base Permutation sebagai rujukan untuk
permainan versi ini. Penghantaran kod akan dihentikan setelah anda memenangi hadiah
utama. Anda perlu mendapatkan kod terkini. Rujuk carta dibawah.

1 Kod (40 Nombor Ramalan 4D mBox) Pengkeras Berjumlah = RM30.00


Þ Kod (80 Nombor Ramalan 4D mBox) Pengkeras Berjumlah = RM50.00

<< Borang Permohonan Kod >>

***********************************************************************
********************************

Bukti Tiket Kemenangan Sumbangan Saudara Unaz78 (Klang)

31.1.2009
Draw No: 343/09
SAT
play the game

1st prize 2422


2nd prize 0572
3rd prize 7479
special consolation
3939 7661 4788 8585
3418 5095 2836 5187
4770 2849 9995 5280
2063 4680 6498 3011
9256 5918 5447 7829

Print Click the winning numbers


to find out what they mean!
Analisis Kemenangan Hadiah Ketiga (Permintaan Saudara Unaz78)

Draw No: 343/09 31.1.2009 SAT


play the game

1st prize 2422


2nd prize 0572
3rd prize 7479
special consolation
3939 2849 4788 5280
7661 2063 8585 6498
3418 4680 2836 3011
5095 9256 5187 5447
4770 5918 9995 7829

Print Click the winning numbers


to find out what they mean!

FIRST BOARD
1 2 5 4 1 7 2 5 4 1 7
2 4 8 2 2 4 4 8 2 2 4
3 3 6 0 7 1 3 6 0 7 1
4 0 5 5 8 7 0 5 5 8 7
5 0 5 2 0 4 0 5 2 0 4
6 0 9 8 3 3 0 9 8 3 3
7 4 8 5 1 9 4 8 5 1 9
Jumlah 13 46 26 22 35 Jumlah 13 46 26 22 35
Kepala 4 10 8 4 8 x7 91 322 182 154 245
LAST BOARD x7 637 2254 1274 1078 1715
Masuk 1 2 7 4 x7 4459 8918 7546
Masuk 4 4 5 9 x7
Masuk 7 5 4 6 x7
Masuk x7
TIKET 7 4 7 9 x7
Masuk 7 4 7 9 Petunjuk

Berikut ada lah analisis bukti keberkesanan menggunakan kaedah Pro-


Logic®. Nombor yang terdapat pada tiket Magnum diatas ialah 5739, 6694, 7479,? dan
5737.

1. Masukkanã digit di dalam kumpulan 7 (Flash Number) yang tertera di atas Bar
Code kedalam Manual Pro Logic® bahagian First Board. Nombor 5 digit dalam
kumpulan 7 itu ialah 25417, 48224, 36071, 05587, 05204, 09833, 48519.
2. Jumlahkan kesemua digit tersebut mengikut susunan seperti yang Nujum 4D™
tunjukkan diatas.
3. Jumlahkan sekali lagi untuk mencari "Kepala" atau digit pertama agar tepat
dengan nombor yang dibeli. Kalau tiada yang tepat dengan semua nombor yang
dibeli bererti keseluruhan nombor didalam tiket tersebut tidak kena atau status
negetif. Jawapan dari perjumlahan didapati "Kepala" yang keluar ialah 4, 10, 8, 4,
8.
4. Ini bermakna kepala digit 8 sama dengan nombor 8814 yang terdapat dalam
tiket. Langkah seterus nya ialah untuk mencariß digit yang terakhir bukan?
5. Bijak! Sekarang anda telah faham bahawa jika terdapat "Double Impact" di
jawapan untuk mencari kepala, pencarian seterusnya untuk mencari 3 digit
terakhir utk nombor 8814 TIDAK boleh diteruskan. Diruangan jawapan terdapat
DUA "Double Impact" iaitu digit 4 dan 8.
6. Langkah seterusnya ialah mencari Petunjuk dimana setiap jumlah Flash Number
iaitu 13, 46, 26, 22 dan 35 dharab (x) dengan digit 7. (Manual Pro-Logic® akan
menjelaskan mengapa perlu di dharab dengan digit 7 dan bukan digit 2 seperti
biasa. Terdapat beberapa sebab untuk menggunakan digit 2 ~ Normal attitude,
digit 3, digit 5 atau digit 7).
7. Petunjuk yang diperolehi setelah jumlah Flash Number di dharab 7 dari satu
peringkat ke satu peringkat akan memberi 4 digit lain. Pilih 2 digit yang
bersamaan dengan 4 nombor pertaruhan yg terdapat pada tiket.
8. Secara kasar nombor 7479 mempunyai relatives dengan digit petunjuk seperti
1274, 4459 dan 7546. Masukkan 4 nombor petunjuk kedalam Last Board. Buat
perbandingan dengan nombor tiket yang sebenar dan hasil nya bertepatan dengan
nombor 7479. Jelas sekali bantuan Manual Pro-Logic® amat berguna di setiap
peringkat dan perlu dimiliki bagi mengetahui keputusan, tindakan serta proses
yang sebenar benar tepat.

Kaedah Menggunakan Software Pro - Logic (Ringkasan Sahaja)

Draw No: 342/09 28.1.2009 WED


play the game

1st prize 1028


2nd prize 1526
3rd prize 2443
special consolation
3845 5281 9343 5576
3726 3268 4298 0203
0627 6247 5465 9094
2841 1977 4030 4330
4531 8321 3729 5699

Print Click the winning numbers


to find out what they mean!

FIRST BOARD

1 3 7 5 8 0 3 7 5 8 0
2 9 6 4 0 2 9 6 4 0 2
3 3 9 0 8 4 3 9 0 8 4
4 8 9 2 1 7 8 9 2 1 7
5 3 7 6 6 7 3 7 6 6 7
6 2 2 5 2 4 2 2 5 2 4
7 5 1 6 6 5 5 1 6 6 5
Jumlah 33 41 28 31 29 Jumlah 33 41 28 31 29
Kepala 6 5 10 4 11 x2 66 82 56 62 58
LAST BOARD x2 132 164 112 124 116
Masuk 328 528 928 x2 264 328 224 248 232
Masuk 3 5 9 = 17 x2 528 656 448 496 464
Masuk 8 x2 1056 1312 896 992 928
TIKET 1 0 2 8 x2 2112 2624 1792 1984 1856
MASUK 1 0 ? 8 x2 4224 5248 3584 3968 3712
KEPUTUSAN 1 0 0~9 8 Petunjuk 8448 - 7168 7936 7424

Berikut ada lah contoh pertama bukti keberkesanan menggunakan kaedah Pro-Logic®.
Nombor yang di beli dalam tiket diatas ialah 7339, 4141, 1028, 5035 dan 5390. Cara
menggunakan Manual Pro - Logic® yang Nujum 4D™ reka ada lah seperti berikut:

1. Masukkan 5 digit di dalam kumpulan 7 (Flash Number) yang tertera di atas Bar
Code kedalam Manual Pro Logic® bahagian First Board. Nombor 5 digit dalam
kumpulan 7 itu ialah 37580, 96402, 39084, 89217, 37667, 22524, 51665.
2. Jumlahkan kesemua digit tersebut mengikut susunan seperti yang Nujum 4D™
tunjukkan diatas.
3. Jumlahkan sekali lagi untuk mencari "Kepala" atau digit pertama agar tepat
dengan nombor yang dibeli. Kalau tiada yang tepat dengan semua nombor yang
dibeli bererti keseluruhan nombor didalam tiket tu tidak kena atau status negetif.
Jawapan didapati kepala 10 dan 4 bertepatan dengan nombor yang dibeli iaitu
1028 dan 4141. Manakala kepala 6, 5 dan 11 tidak ada didalam tiket yang dibeli.
Abaikan kepala tersebut dan tumpukan perhatian kepada nombor yang
mempunyai kepala 10 dan 4 sahaja. Ini juga bererti nombor 7339, 5035 dan 5390
tidak mempunyai harapan atau dalam status negetif. Nombor yang di kini dalam
status positif ialah 1028 dan 4141.
4. Memandangkan status 10 lebih kuat daripada status 4 kerana 2 digit tepat kepada
nombor 1028, maka untuk mempercepatkan proses pencarian, boleh abaikan
nombor 4141 dan hanya berikan tumpuan kepada status kepala 10 yang hanya
memerlukan 2 digit terakhir sahaja lagi.
5. Bawa nombor yang mempunyai angka yang sama dengan nombor terakhir di tiket
kedalam Last Board iaitu 328, 528 dan 928. Bantuan untuk kepala 4 tidak ada
yang sama. Abaikan terus nombor 4141 kerana status kini 100% menjadi negetif.
6. Keluarkan digit pertama 3, 5 dan 9 serta jumlahkan (3+5+9 = 17 ~ menjadi 1+7 =
8). Ditahap ini kepala 10 dan digit 8 bersamaan dengan nombor yang ada pada
tiket iaitu 1028. Status nombor tersusun mutakhir ialah 10 _8. Diperingkat ini
90% nombor 1028 yang ada pada tiket yang dibeli mempunyai peluang cerah
untuk keluar tanpa mengetahui kedudukan hadiah. (Rahsia terdapat dalam Manual
Pro-Logic®)
7. Pilihan terakhir untuk mencukupkan formasi nombor tersebut ialah dengan
menambah digit 0 ~ 9 di lokasi yang dipanggil "bunker". Nombor terakru akan
menjadi seperti berikut 1008, 1018, 1028, 1038, 1048, 1058, 1068, 1078, 1088,
1098.
8. Langkah seterusnya ialah membeli sepuloh nombor tersebut sekali lagi dengan
cara 1 nombor untuk 1 tiket, bererti kini terdapat sepuloh tiket yang akan di buat
proses ulangan setiap satu bagi mencari tiket atau nombor yang mana 100% tepat
dengan nombor asal 1028. Salah satu tiket daripada sepuloh ada lah positif 100%.
Untuk pengetahuan semua, Nujum 4D™ telah menggunakan software Pro-
Logic® dan menerima keputusan iaitu nombor 1028 ada lah 100% positif dan
tidak perlu membuat pembelian lain. Tiket Magnum yang dibeli dengan 5 nombor
iaitu 7339, 4141, 1028, 5035 dan 5390 ada lah tiket yang positif. Memandangkan
waktu begitu singkat pada 28hb January 2009 untuk membuat Hit!, Nujum
4D™ serta ahli yang membeli nombor tersebut hanya tersenyum puas hati dengan
pembelian RM2.00 sahaja dimana setiap seorang memenangi RM5,000.00
sebagai hadiah Pertama Magnum Draw No:342/09 Rabu. Kenyataan ini ada lah
jawapan kepada soalan ahli yang sering bertanya bagaimana Nujum 4D™ selalu
memenangi hadiah utama setiap kali pertaruhan seperti yang terbukti di Photo
Gallery. Rahsia untuk mengetahui bagaimana langkah seterusnya Nujum 4D™
mengetahui nombor 1028 ada lah nombor dari tiket yang positif dapat dijelaskan
didalam Manual Pro-Logic® yang kini telah dilancarkan bernilai RM250.00
sahaja.

Rahsia untuk mengetahui kedudukan hadiah dan edisi pembelajaran telah Nujum
4D™ jilidkan sebagai Manual kepada Software Pro-Logic® yang akan Nujum 4D™ jual
kepada ahli yang berminat. Software Pro-Logic® akan dilancarkan jualan nya pada 01hb
May 2009 dan kepada yang berminat boleh membuat tempahan dari sekarang. Nujum
4D™ hanya akan menjual bagi edisi pertama sebanyak 10 unit sahaja dengan harga
promosi RM1,000.00. Harga akan meningkat kepada RM3,000.00 mulai 01hb January
2010. Kepada yang hanya berminat untuk memiliki Manual Rahsia Pro-Logic® boleh
dapatkan dari Nujum 4D™ dengan nilai RM250.00 sahaja lengkap dengan keseluruhan
pembelajaran yang mudah.

Manual Pro Logic® menyingkap Rahsia Dalam Seribu Rahsia ~ Edisi Terhad
Untuk 10 Unit Sahaja..!!!

Contoh Kedua Rahsia Nujum 4D™ (Ringkasan Sahaja)


Draw No: 342/09 28.1.2009
play the game

1st prize 1028


2nd prize 1526
3rd prize 2443
special consolation
3845 5281 9343
3726 3268 4298
0627 6247 5465
2841 1977 4030
4531 8321 3729

Print Click the winning numbers


to find out what they mean!

FIRST BOARD

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 9 3 2 8 1 9 3 2 8
3 0 1 2 7 1 0 1 2 7 1
4 2 3 8 4 0 2 3 8 4 0
5 0 2 6 0 2 0 2 6 0 2
6 3 4 4 7 0 3 4 4 7 0
7 0 4 0 5 9 0 4 0 5 9
Jumlah 6 23 23 25 20 Jumlah 6 23 23 25 20
Kepala 6 5 5 7 2 x2
LAST BOARD x2
Masuk 3 0 2 0 [1] x2
Masuk 0 2 0 3 x2
Masuk x2
Masuk 0 2 0 3 x2
TIKET 0 2 0 3 x2
Masuk 0 2 0 3 Petunjuk

Berikut ada lah contoh kedua bukti keberkesanan menggunakan kaedah Pro-
Logic®. Nombor yang terdapat pada tiket Magnum diatas ialah 0203, 1548, 2873, 3038
dan 4193.

1. Masukkan 5 digit di dalam kumpulan 7 (Flash Number) yang tertera di atas Bar
Code kedalam Manual Pro Logic® bahagian First Board. Nombor 5 digit dalam
kumpulan 7 itu ialah 00000, 19328, 01271, 23840, 02602, 34470, 04059.
2. Jumlahkan kesemua digit tersebut mengikut susunan seperti yang Nujum 4D™
tunjukkan diatas.
3. Jumlahkan sekali lagi untuk mencari "Kepala" atau digit pertama agar tepat
dengan nombor yang dibeli. Kalau tiada yang tepat dengan semua nombor yang
dibeli bererti keseluruhan nombor didalam tiket tersebut tidak kena atau status
negetif. Jawapan dari perjumlahan didapati "Kepala" yang keluar ialah 6, 5, 5, 7,
2 . Ini bermakna kepala digit 2 sama dengan nombor 2873 yang terdapat dalam
tiket. Langkah seterus nya ialah untuk mencari 3 digit yang terakhir bukan?
4. TUNGGU! Lupakan niat untuk mencari 3 digit yang terakhir. Mengapa?
Perhatikan keputusan jawapan menunjukkan terdapat dua persamaan digit iaitu
sepasang digit 5. Sekira nya terdapat dua persamaan digit sebegini (couple 5)atau
dikenali sebagai "Double Impact" ianya ada lah satu Arahan Pencarian yang
sentiasa dinantikan (Rujuk Manual Pro-Logic® yang kini telah dilancarkan
penjualan nya. Terdapat pelbagai rahsia dan analisis tertentu bagi menghuraikan
identiti sesuatu tiket.)
5. Sekiranya terjumpa tiket yang status "Double Impact", anda hanya
perlu mengikuti Arahan Pencarian merujuk kepada jawapan mencari "Kepala"
tadi. Proses seperti yang ditunjukan dalam contoh pertama diatas tidak perlu
diteruskan lagi. Tiket status "Double Impact" amat sukar ditemui. Arahan yang
perlu dipatuhi ialah daripada digit 6, 5, 5, 7, 2 dimana 6 memberi arahan
memasukkan digit di column pertama kedalam Last Board. Digit tersebut ialah 3.
Di ikuti arahan dari 2 x digit 5, masukkan 0, 2 ke dalam Last Board. Arahan
daripada digit 7 ialah 0. Akhir sekali arahan dari digit 2, masukkan digit 1 ke Last
Board. Nombor kini tersusun menjadi 3020, dimana Digit 1 yang terakhir
bermakna menggunakan rujukan di column pertama. Sila perhatikan pada column
pertama terdapat digit yang tersusun kebawah iaitu 0203 (sama dengan nombor
yang ada dalam tiket) tetapi jawapan bagi susunan ialah 3020. Diperingkat ini
bantuan Pro-Logic® amat diperlukan (sila dapatkan Manual Pro-Logic® ini
dengan segera) dan nombor 3020 kini berubah kepada 0203. Bagaimana boleh
berubah? Perubahan TIDAK boleh dibuat sesuka hati. Jawapan hanya ada di
dalam Manual Pro-Logic® sahaja. Langkah terakhir, bandingkan dengan nombor
yang terdapat pada tiket. Juga terdapat nombor 0203. Sama bukan? Nah!.. Di
peringkat ini terpulang kepada anda untuk membuat Hit! kepada nombor 0203
dalam kategori BIG sahaja. Kedudukan hadiah hanya lah Consolation dan tidak
perlu membazir wang untuk membeli kategori SMALL. Bagaimana untuk
mengetahui kedudukan tersebut juga terdapat didalam Manual Pro-Logic yang
kini telah dilancarkan bernilai RM250.00 hanya sebanyak 10 unit sahaja.

Pelbagai Rahsia tiket Magnum / Toto dan keputusan nya perlu anda fahami seperti
berikut :

1. Flash Number : Pelajari rahsia 5 digit dalam kumpulan 7 dan susunan nya.
2. Killer Number : Mengetahui format kedudukan nombor yang tidak lurus.
3. Double Impact : Mengesan secara mudah nombor yang lurus dan hadiah nya.
4. Triple Impact : Sukar ditemui kerana hadiah melebihi RM60,000.00
5. King Control : Menemui 3 nombor yang lurus dan tepat
6. Queen Control : Menemui 2 nombor yang lurus dan tepat (Contoh Pertama)
7. DAN..pelbagai istilah lagi serta 1001 rahsia yang perlu anda pelajari serta fahami
bagi menggegarkan setiap kedai nombor yang anda kunjungi.

Untuk berkongsi lagi rahsia Nujum 4d™ bagi permainan TOTO, sila tunggu kemunculan
nya. Kepada peminat Toto, Nujum 4D™ tidak akan menghampakan untuk menghurai
rahsia disebalik rahsia.

Yang pasti ... TANPA Manual Pro-Logic®... segala rahsia akan terpendam selamanya.
Jadilah 10 pemilik Pro-Logic® yang pertama dan terakhir. Harga hanya RM250.00 dan
jangan sampai kempunan sebab Nujum 4D tidak mempunyai hasrat untuk menjual lebih
dari 10 unit.

P/S : .... Siapa lah agak nya 10 lagi Nujum 4D™ selepas ini ? hehehehehehe

Perbezaan Software Pro-Logic® Dengan Manual Pro-Logic®.

SOFTWARE PRO_LOGIC® (RM1,000.00) MANUAL PRO_LOGIC® (RM250.00)


1. Download ke PC, Laptop atau Pocket Book 1. Mengecai melalui kertas sahaja
2. Cepat dan mudah mendapat keputusan tepat 2. Terpulang kepada kemahiran individu
3. Bergaya dan bertrampilan Professional 3. No Komen
4. Setiap pertaruhan akan menang 4. Setiap pertaruhan akan menang
5. Pulangan modal dalam satu pertaruhan 5. Pulangan modal dalam satu pertaruhan.

Tatacara Sebelum Menggunakan Pro-Logic®.

• Beli 50 Nombor Magnum berdasarkan kaedah KOD200 yang lebih membantu.


Pastikan setiap satu tiket mempunyai 5 nombor pertaruhan (5 nombor x 10
tiket) bagi mempercepatkan proses awalan. Dapatkan Kod mana yang perlu
digunakan sebelum membeli 50 nombor tersebut. Jaminan mendadak 80%
berkesan daripada anda membeli 50 nombor yang tidak ketahuan keberkesanan
nya.
• Pada setiap tiket Magnum mempunyai 7 barisan Kod (lokasi diatas Bar Code)
dimana setiap satu mempunyai 5digit Flash Number. Masukkan 5 digit Flash
Number kedalam Manual Pro-Logic® (Ditahap ini bermula penggunaan Pro-
Logic®). Proses seterusnya ada lah seperti contoh yang telah dijelaskan diatas.
• Asingkan tiket yang memberi keputusan Positif dan teruskan "mengecai" tiket2
yang lain sehingga berpuas hati status tiket tersebut.
• Tiket yang mempunyai status Positif perlu diasingkan nombor nya dengan
membeli 1 tiket untuk 1 nombor. Tujuan ialah untuk mengetahui diantara 5
nombor tersebut nombor manakah yang 100% Positif.
• Diperingkat ini pengetahuan penggunaan Pro Logic® begitu penting kerana tiket
Positif yang telah dikenalpasti perlu diketahui kedudukan hadiah nya. Rahsia bagi
langkah bijak seterusnya untuk mengetahui kedudukan kemenangan ialah, hanya
dengan kaedah menggunakan Manual Pro-Logic® yang kini telah diedarkan
kepada ahli Nujum 4D™ sahaja. Dapatkan 1001 Rahsia dari Manual Pro-Logic ®
tersebut dengan segera kerana hanya 10 unit sahaja Nujum 4D™ setuju untuk
dimiliki oleh anda.

P/S : Nujum 4D™ ada lah insan yang pertama dalam dunia menggunakan Pro-Logic® ini
... hehehehe , so.. rebutlah peluang untuk menjadi kumpulan Top 10 pertama
menggunakan Pro-Logic®. Juga Top 10 pertama dalam dunia...

BAR CODE 8421 (Pengetahuan Am)

8 4 2 1 JUMLAH
0
-- 1
-- 2
-- -- 3
-- 4
-- -- 5
-- -- 6
-- -- -- 7
-- 8
-- -- 9
-- -- 10 = A
-- -- -- 11 = B
-- -- 12 = C
-- -- -- 13 = D
-- -- -- 14 = E
-- -- -- -- 15 = F
Shout Box Nujum 4D™

View shoutbox
ShoutMix chat widget

Daftar Keahlian

Sign In or Register

Nostalgia Pemenang
Staff Nujum 4D

1. Unaz78 : Admin & Pengurusan

2. Astaga : Penyelia Tadbir & Pengiklanan


3. Raymond wu : Kempen & Operasi

4. Reena : Setiausaha Promosi

5. Suzieta : Protokol & Kordinasi

6. Nina : Motivasi

Beri Pandangan
Ikhlas Anda
Tentang Website
Ini.

Website Yang Paling


Teristimewa
Website Yang
Memberikan Hasil
Website Yang
Sederhana
Website Sekadar
Untuk Seronok
Sahaja
Website Rujukan
Nombor ramalan

View Results
Nujum 4D

Fakta Ramalan

* 80% Pasti kena

* Dalam setiap Kod hanya ada 1 atau 2 nombor yang di ramalkan positif.

* Nombor yang diramal keluar tak pasti kedudukan hadiah.

Ahli Terbaru
Recent Photos

Recent Videos

Hot girl doing a sex dance ...


145 Views - 1 Comment

fast fingers
88 Views - 0 Comments

Bohsia Layan Dangdut Dulu B...


148 Views - 0 Comments

Skandal Awek Tayang Lurah


195 Views - 0 Comments

Recent Forum Posts

Kuliah Nujum 4D
by MUFC 60 minutes ago
salam admin
by rrugger 25 hours ago
More...

Pemilik Manual Pro-Logic

Berikut ada lah senarai nama ahli yang telah memiliki Manual Pro Logic.

1. Unaz78

2. Mohamad Yusof

3. Rrugger

4. AmyJB

5. Reena118

6. ?

7. ?

8. ?
9. ?

10. ?

Penggunaan Sistematik Manual Pro-Logic :

* Mampu memberi keputusan tiket positif atau negetif.

* Membantu untuk mengenalpasti sesuatu hadiah kemenangan

* Berkeupayaan memberi anda jaminan 100% untuk menang

* Mengetahui muslihat 4D yang selama ini sukar anda tembusi

* Bermain secara professional

Dapatkan segera sebelum harga tawaran promosi ditamatkan pada 30hb June 2009.
Setelah pelancaran Software Pro-Logic yang bernilai RM1,000.00, harga kepada Manual
Pro-Logic akan dinaikkan kepada RM500.00.

Tempah lah sekarang sebelum ianya menjadi milik orang lain. Tiada satu yang lebih baik
dari Pro-Logic hasil kajian selama 3 tahun untuk menembusi Rahsia Permainan Nombor
4D.

Copyright Registered ©2008 Nujum 4D

Create a free website at Webs.com