You are on page 1of 21

BAHAGIAN A ( MEMINDAHKAN MAKLUMAT ) Dapat tafsir atau faham bahan grafik atau bukan grafik dan kemudian memindahkannya

ke dalam bentuk penulisan.

Tahu asas untuk membina ayat.


Frasa Nama ( FN ) + Frasa Nama ( FN ) Frasa Nama ( FN ) + Frasa Adjektif ( FA ) Frasa Nama ( FN ) + Frasa Kerja ( FK ) Frasa Nama ( FN ) + Frasa Sendi Nama ( FS ) Ada subjek dan ada predikat. Ayat perlu gramatis untuk mendapat markah yang maksimum. Ayat perlu seimbang jika gambar bersiri.

Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini, anda seharusnya:a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat. d. Bina ayat menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. Elakkan membina ayat yang mudah.

PANDUAN JAWAB BAHAGIAN A 1. Baca dan fahami arahan soalan

2. Terdapat tiga jenis soalan yang pernah ditanya dari tahun 2005-2010
i. Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti/ Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar ii. Gambar menunjukkan Tulis lima ayat lengkap tentang gambar iii. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti/suasana dalam gambar

3. Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang diberi. Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seberapa banyak yang ada dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut.

Lihat gambar dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

melayari Internet menyiapkan kerja sekolah

memasukkan buku
menghidangkan minuman

memberikan tunjuk ajar

Lihat gambar dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

memberikan tunjuk ajar

Ayat Contoh
Kata Nama Encik Halim Kata Kerja/Perbuatan memberikan Objek tunjuk ajar Peluasan ayat kesan daripada kata kerja anak perempuanmenyiapkan kerja sekolah

Encik Halim memberikan tunjuk ajar kepada anak perempuannya menyiapkan kerja sekolah.

Lihat gambar dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

menghidangkan minuman

Ayat Contoh
Kata Nama Puan Halimah Kata Kerja/Perbuatan menghidangkan Objek minuman malam Peluasan ayat kesan daripada kata kerja seisi keluarga

Puan Halimah menghidangkan minuman malam untuk seisi keluarga.

Lihat gambar dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

melayari Internet

Ayat Contoh
Kata Nama Hanisah Kata Kerja/Perbuatan mendapatkan Objek maklumat Perluasan ayat kesan daripada kata kerja melayari Internet

Hanisah mendapatkan maklumat dengan melayari Internet.

Lihat gambar dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

menyiapkan kerja sekolah

Ayat Contoh
Kata Nama Hasmah Kata Kerja/Perbuatan menyiapkan Objek kerja sekolah Peluasan ayat kesan daripada kata kerja diberi-guru

Hasmah menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh gurunya.

Lihat gambar dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

memasukkan buku

Ayat Contoh
Kata Nama Hasnan Kata Kerja/Perbuatan memasukkan Objek buku-buku sekolah Peluasan ayat kesan daripada kata kerja beg-tidak tergesa-gesa

Hasnan memasukkan buku-buku sekolah ke dalam beg agar tidak tergesa-gesa.

Ayat Contoh

1. Encik Halim memberikan tunjuk ajar kepada anak perempuannya menyiapkan kerja sekolah.
2. Puan Halimah menghidangkan minuman malam untuk seisi keluarga. 3. Hanisah mendapatkan maklumat dengan melayari Internet. 4. Hasmah menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh gurunya.

5. Hasnan memasukkan buku-buku sekolah ke dalam beg agar tidak tergesa-gesa.

Lihat gambar dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

hasil kraftangan wau - tabung

seruas buluh membakar lemang Pokok buluh pokok serba guna

Serumpun buluh rakit - bergerak

Memagari kawasan rumah titi menyeberangi parit

Ayat Contoh. 1. Pokok buluh dikenali juga pokok serba guna dan mudah didapati di negara kita. 2. Seruas buluh juga digunakan untuk membakar lemang terutama pada hari raya. 3. Hasil kraftangan seperti wau dan tabung terhasil daripada pokok buluh. 4. Serumpun buluh boleh menghasilkan sebuah rakit untuk menyusuri sungai. 5. Pagar buluh dibina untuk mengelakkan binatang ternakan memasuki kawasan rumah manakala titi buluh bagi menyeberangi parit.

Aspek-aspek yang dinilai : 1. Menjawab tugasan 2. ayat

3. kata ( imbuhan / kata ganda / kata majmuk dsb )


4. Kosa kata 5. Ejaan dan tanda baca

Pemarkahan
Peringkat Cemerlang 9 10 5 idea / 5 ayat Markah Kriteria 1. Ayat yang gramatis dan menepati tugasan 2. Ayat ada subjek dan predikat serta penerang dan keterangan meluas 3. Kata / kosa kata yang luas dengan tugasan 4. Ejaan dan tanda baca betul 5. Markah penuh tiada kesalahan 6. Mesti ada keterangan 1. Ayat yang gramatis dan menepati tugasan 2. Ayat ada subjek dan predikat serta penerang dan keterangan 3. Kata / kosa kata yang masih luas dengan tugasan 4. Terdapat beberapa kesalahan tanda baca dan ejaan yang tidak menjejaskan ayat ( 4 @ 5 kesalahan )

Baik 7-8 4 idea / 4 ayat

Peringkat Memuaskan

Markah

Kriteria 1. Menggunakan ayat tunggal tetapi sesuai dengan tugasan 2. Kata / kosa kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan tugasan 3. Terdapat banyak kesalahan tanda baca dan ejaan yang menjejaskan ayat 1. Ayat masih sesuai / ayat dan kata tidak sesuai @ tidak berkaitan dengan tugasan 2. Kata / kosa kata tidak sesuai dengan tugasan 3. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan

4-6 3 @ 2 idea / 3 @ 2 ayat

Pencapaian Tahap Minimum


1 idea / 1 ayat

1-3