You are on page 1of 14

K.

Ramanathan (1989):

prinsip-prinsip asas yang mengasaskan sesebuah negara, memastikan bagaimanakah sesuatu keputusan kerajaan itu akan dibuat, bagaimana kuasa akan diagih-agihkan antara institusi-institusi kerajaan, menetapkan satu kewibawaan ideal sesebuah negara itu dan memperkenalkan satu sistem pemerintahan seperti termaktub sama ada dalam undang-undang, adat mahupun Majlis Piagam Perjanjian.

Perlembagaan menjelaskan perkara-perkara seperti kebebasan asasi, hak seseorang, kehakiman, kewarganegaraan, kewangan, perkhidmatan awam, undang-undang Persekutuan, Kerajaan Persekutuan, pilihanraya dan lain-lain.

SEJARAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA


Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Dibuat oleh Suruhanjaya Reid: Lord Reid England Sir Ivor Jennings UK Sir William Makell Australia B. Malik India Hakim Abdul Hamid Pakistan 131 cadangan diterima tetapi cadangan dari Parti Perikatan jadi asas. Ambil masa 8 bulan untuk siapkan draf perlembagaan. Diterbitkan pada 21 Februari 1957. Diisytiharkan bersama-sama dengan perlembagaan Negeri Melaka dan Pulau Pinang pada 31 Ogos 1957.

PERKARA 3

Islam adalah agama Persekutuan Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan beragama (Perkara 11) Kesamarataan & hak sama rata Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya. Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya.

PERKARA 8

PERKARA 10(4)

PERKARA 11

Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran agama lain dalam mana-mana bahagian Persekutuan serta beberapa peruntukan pencegahan yang berkaitan. Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh diperoleh melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan perlucutan kewarganegaraan. Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang Melayu, Islam & bahasa Melayu. 4

PERKARA 14

PERKARA 38

PERKARA 89

Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih atau dijual kepada bukan Melayu

PERKARA 121(1)(a)

Kedudukan Mahkamah Syariah. Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah

PERKARA 150(6)(a)

Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak, kewarganegaraan; Meskipun dalam keadaan darurat.

PERKARA 152

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka.

PERKARA 153

Kedudukan istimewa orang-orang Melayu Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain.

PERKARA 3:Islam adalah agama Persekutuan

PERKARA 3 Agama Islam adalah agama persekutuan

IMPLIKASI
Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk :

Menubuhkan, menyelenggara, membantu penubuhan institusi Islam Melaksanakan ajaran Islam Mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan utk tujuan itu.
6

Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan.

Islam telah diterima sebagai agama negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris.

Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negerinegeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris.

Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada raja-raja Melayu.

Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
7

PERKARA 14 :TANAH REZAB MELAYU


Perkara 89:
Tanah yang direzab untuk diberi milik kepada orang Melayu atau bumiputera bagi Negeri di mana tanah terletak

Rasional Perkara 89:


Menyekat tanah kerajaan dalam kawasan Rizab Melayu dilupuskan dengan apa cara sekalipun kepada orang bukan Melayu

Tanah Yang Boleh Diisytiharkan Sebagai Rizab Melayu:


Tanah Kerajaan (di Wilayah Persekutuan sebagai Tanah Persekutuan) Tanah Hutan Simpan Tanah Rizab Awam Tanah Milik Persendirian

Menyekat Tanah Rizab Melayu daripada dibuat urusniaga persendirian (private dealings) diantara Melayu dengan bukan Melayu.
8

PERKARA 14: KEWARGANEGARAAN


Cara Memperoleh Kewarganegaraan:

Perlucutan Kewarganegaraan:

Melalui Kuatkuasa Undang-Undang

Pendaftaran

Tempat Lahir

Memperolehi atau menggunakan hak kewarganegaraan asing

Keturunan

Perlucutan dengan cara pendaftaran/ permohonan

Perkahwinan

Bermastautin
9

PERKARA 11: Kebebasan beragama


PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA
Agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian persekutuan Setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk kepada Perkara 11(4)

Peruntukan Perlembagaan berkaitan Kebebasan Beragama:

Perkara 11(4): Undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau mengawal pengembangan agama-agama lain kepada penganut Islam Perkara 12(3): Larangan memaksa penganut menerima ajaran dan upacara sembahyang bukan agamanya. Perkara 12(4): Penetapan agama bagi yang berumur bawah 18 tahun

Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak: Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang
10

PERKARA 152 : Kedudukan bahasa Melayu

PERKARA 152
Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang mengikut implikasi yang diperlukan mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi)

IMPLIKASI
Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain dari maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan.

11

Perlunya bahasa kebangsaan bagi menyatupadukan rakyat pelbagai kaum Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi.
12

PERKARA 153 : Kedudukan istimewa orang-orang Melayu

PERKARA 153
Tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak

IMPLIKASI
YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak Dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merasakan kehilangan hak yang dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar tersebut. Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu adalah menjadi tanggungjawab YDPA untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain
13

Kerakyatan

Orang Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu perlu menerima hakikat hak keistimewaan orang Melayu Semasa zaman penjajah dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang Melayu yang bekerja dengan kerajaan Orang Melayu hanya jadi pemerhati kepada kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia Majoriti orang Melayu adalah miskin terutama di luar bandar, sukar mendapat peluang pendidikan Orang Melayu masih kurang menceburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing
14

Perkhidmatan Awam

Ekonomi

Pendidikan

Perniagaan