You are on page 1of 8

www.e-lee.

net

Circuite magnetice - electromagnet


Tematica: Ma ini electrice Capitol: Conversia electromagnetic Sec iunea: Tip resurs : Expunere Laborator virtual / Exerci iu CVR

Aceast expunere trateaz modelarea unui electromagnet. Cu aceast ocazie, se vor introduce no iunea de circuit magnetic i legea lui Hopkinson. cuno tin e anterioare necesare: nivel: ciclul 2 resurse ajut toare: durata estimat : autori: Damien Grenier, Bruno Dehez realizare: Sophie Labrique traducere: Sergiu Ivanov

Resurs realizat cu sprijin financiar din partea Comunit ii Europene. Documentul de fa nu angajeaz dect responsabilitatea autorului( rilor) lui. Comisia i declin orice responsabilitate ce ar putea decurge din utilizarea lui.

1. Importan a no iunii de circuit magnetic


Cuplul electromagnetic Mem sau for a electromagnetic Fem furnizate de un convertor electromagnetic, se poate exprima ca fiind derivata par ial , n func ie pozi ia rotorului sau a arm turii mobile, a coenergiei magnetice, aceasta fiind exprimat n func ie de curen ii ce parcurg diferitele nf ur ri ale convertorului electromecanic. Pentru un convertor rotitor se poate scrie:

Pentru un convertor liniar:

Co-energia magnetic Wcmag se poate calcula prin integrarea expresiilor fluxurilor diferitelor nf ur ri n func ie de curen ii ce le parcurg. Pentru un convertor cu n nf ur ri, se poate scrie: n cazul unui convertor rotitor:

pentru un convertor linear:

Pentru scrierea rela iilor flux-curen i, este util n unele cazuri s se apeleze la no iunea de circuit magnetic ( i la cea de reluctan ce i este asociat ), deoarece aceast no iune permite deducerea direct a rela iilor k (i1,i 2,...,i n, m) sau k (i1,i 2,...,i n,xm) n func ie de geometria dispozitivului studiat i de permeabilitate materialelor din care este construit.

2. Primul exemplu de circuit magnetic


Pentru a introduce no iunea de circuit magnetic, se va considera o bobin cu N spire nf n jurul unui miez toroidal (Figura 1). urate

Figura 1

3. Definirea conturului de integrare pentru aplicarea teoremei lui Ampre


Se poate calcula cmpul magnetic creat de curentul I care circul prin bobin , aplicnd teorema lui Ampre pe contururi circulare situate n sec iuni paralele cu bobina, ale c ror centre sunt deci pe axa de simetrie a bobinei (Figura 2).

Figura 2

4. Aplicarea teoremei lui Ampre - punerea n eviden magnetic

a circuitului

Datorit simetriei, pe contururile de integrare alese, cmpul de induc ie produs de curentul I care circul n bobin este tot timpul tangent la contur i de amplitudine constant . Rezult : n cazul n care conturul are raza R1, mai mic dect Ri (raza interioar a miezului toroidal) conturul 1 din figura 2)1:

(1)

n cazul n care conturul are raza R2, mai mare dect Ri dar mai mic dect Re (raza exterioar a miezului toroidal) - conturul 2 din figura 2):

(2)

n sfr it, n cazul n care conturul are raza R3, mai mare dect Re - conturul

din figura 2):

(3)

unde 0 este permeabilitatea magnetic a vidului i a aerului, iar este la permeabilitatea magnetic a materialului din care este construit miezul toroidal. Se constat c n orice punct situat n afara torului, cmpul este nul. ntreg fluxul indus de curentul I circul deci n acest volum, similar unui circuit electric, n care curentul electric nu circul dect n conductoare. Prin analogie, putem defini torul ca fiind un circuit magnetic .

de fapt, pentru orice contur situat ntr-un plan ce nu intersecteaz bobina

5. Legea lui Hopkinson


Dac razele Ri i Re au valori apropiate (cu alte cuvinte, spirele sunt mici fa de raza medie Rm = (Ri +Re)/2), se poate considera, f r a se introduce erori importante, c toate contururile de integrare situate la interiorul torului au aproximativ aceea i lungime, Rm. Cu aceast ipotez , rezult c induc ia magnetic este constant , n orice punct al unei sec iuni drepte a torului. Cum induc ia este, n orice punct, perpendicular la sec iunea dreapt (deoarece este tangent la conturul de integrare), fluxul printr-o sec iune dreapt a torului se poate aproxima:

(4)

unde S este sec iunea dreapt a torului. Combinnd ecua iile (2) i (4), rezult

(5)

cu = 2. .Rm Se noteaz i de definesc:

F = N.I for a magnetomotoare, exprimat n Amperi-spir (Asp); R= , reluctan a circuitului magnetic,

putndu-se astfel scrie (5) sub forma: (6)

Aceast ecua ie este cunoscut

i sub numele de "Legea lui Hopkinson".

6. Analogie ntre circuitele magnetice / circuitele electrice


n mod simplu, se pot face analogii ntre circuitele magnetice i circuitele electrice: fluxul magnetic ce se nchide printr-un circuit magnetic, corespunde curentului electric Ice se nchide printr-un circuit electric; for a magnetomotoare F, corespunde for ei electromotoare U; reluctan a R a unui conductor magnetic de lungime , sec iune S i permeabilitate , corespunde rezisten ei R a unui conductor electric de lungime , sec iune S i conductivitate ; se poate scrie R = i R= ; n sfr it, legea lui Hopkison F = R. corespunde legii lui Ohm U = R.I.

Se poate defini, de asemenea, permean a unui circuit magnetic P = 1/R, ce corespunde conductan ei G = 1/R a unui circuit electric. Circuit magnetic Flux ( ) For magnetomotoare (F) For Circuit electric Curent (I) electromotoare (U) Rezisten (R) Conductan (G)

Reluctan (R) Permean (P ) Legea lui Hopkison (F = R. )

Legea lui Ohm (U = R.I)

Analogie circuite magnetice / circuite electrice.

7. Aplica ie pentru modelarea unui convertor electromecanic


Pentru exemplificare, se propune aplicarea no iunii de circuit magnetic, pentru modelarea electromagnetului din figura 3, pentru care se presupune c fluxul este acela i n piesele din material feromagnetic i n ntrefierul care le separ .

Figura 3

8. Definirea circuitului magnetic echivalent


Analiza prin metoda elementului finit, permite verificarea pertinen ei ipotezei conform c reia, fluxul parcurge, n principal, piesele feromagnetice i cele trei por iuni de ntrefier. ntre dou curbe consecutive de echiflux reprezentate n figura 4, ntotdeauna circul aceea i cantitate de flux magnetic. Ipoteza avut n vedere, se reduce n fapt, la neglijarea fluxului de sc p ri (acela care nu traverseaz ntrefierul), flux ce este cu att mai mic cu ct m rimea ntrefierului ce trebuie traversat este mai mic , sau permeabilitatea relativ a materialului feromagnetic este mai mare 2.

Figura 4

Ceea ce nseamn deci, c materialele feromagnetice sunt nesaturate.

9. Reducerea circuitului magnetic echivalent


@innd cont de simetria dispozitivului, se poate studia doar o jum tate a circuitului magnetic (Figura 5). Fluxul care circul n fiecare din cele dou coloane laterale sunt egale ntre ele, fiecare fiind jum tate din fluxul ce parcurge coloana central , respectiv fluxul care circul pe jum tate din sec iunea acestei coloane centrale.

Figura 5

10. Rela ia flux-curent


Cunoscnd lungimea medie i sec iunea perpendicular S a diferitelor elemente ale circuitului magnetic, ca i permeabilitatea a materialului din care sunt construite, se pot calcula cele nou reluctan e ale acestui circuit, utiliznd rela ia general

Dac r este permabilitatea relativ a materialului feromagnetic din care este realizat miezul ( ), permeabiltate presupus constant , indiferent de valoarea curentului I (circuit nesaturat), se pot calcula:

Fluxul ce parcurge fiecare din cele dou ramuri de circuit (egal cu jum tate din fluxul total) se poate scrie atunci:

(7)

De notat c , dac lungimea total a circuitului magnetic este neglijabil n raport cu produsul dintre r i lungimea total a por iunilor de ntrefier, pentru ob inerea rela iei flux-curent, se poate aproxima, f r a introduce erori semnificative, c reluctan a total a circuitului magnetic este egal cu cea a por iunilor de ntrefier3. Pentru o permeabilitate relativ r superioar valorii de 1000 i pentru valori ale ntrefierului inferioare 1mm, aceast aproxima ie r mne valabil att timp ct lungimea total a circuitului r mne inferioar valorii de 2m.
3

De fapt, acest tip de simplificare este adoptat n general n modelarea conv ertoarelor electromecanice, considernd c permeabilitatea materialelor feromagnetice ce le compun, este infinit .

11. Calculul co-energiei magnetice 2i a for ei de atrac ie


Fluxul indus n cele N spire ale bobinei se exprim : , n care, conform (7),

Co-energia magnetic

este atunci

For a de atrac ie ntre cele dou elemente ale miezului feromagnetic se exprim n final:

Ea este cu att mai mare cu ct e este mai mic, avnd un maxim egal cu:

pentru
4

care este, de altfel, egal cu energia magnetic , a 2 a cum se arat n 2.4.3 al c r ii deoarece, presupunnd r constant, ne afl m n cazul n care rela iile flux-curent sunt liniare