You are on page 1of 7

PROGRAM TRANSMORMASI DAERAH 2013 Inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2012 Maklumat Asas dan Prestasi

Sekolah Arahan 1 Lengkapkan maklumat untuk semua sekolah di daerah masing-masing. 2 Sila isikan maklumat yang terkini untuk setiap sekolah kecuali dinyatakan. 3 Semua item untuk semua sekolah hendaklah dilengkapkan. Sila rujuk kepada aplikasi yang digunapakai untuk mengumpul maklumat berkaitan. 4 Gerakkan cursor ke atas sel tajuk untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan maklumat yang diperlukan. 5 Sila pastikan semua maklumat yang diberi adalah betul. 6 Template yang telah dilengkapkan hendaklah dibawa semasa bengkel Transformasi PPD yang akan dimaklumkan kemudian. Bengkel Transformasi PPD akan dilaksanakan mulai Jun 2013. 7 Peserta yang perlu hadir dalam Bengkel Transformasi PPD adalah 1. Pegawai Pelajaran Daerah 2. Ketua Unit Akademik 3. Ketua Unit Pengurusan Sekolah 4. Ketua Unit Pengurusan Kemanusiaan 5. Pegawai Kualiti Daerah

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Negeri Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak

PPD Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok

Nama Sekolah

Kod Sekolah

Lokasi (B / LB)

Gred Sekolah

Jenis Sekolah Rendah/ (SMK, SBP, Menengah SMKA/ SK/ SJK)

Alamat Sekolah SK To'Eman,Nyabor SK Kpg Empam,Kabong SK Perpat,Kabong SK Hj.Junid,Gerigat SK Kpg Paloh,Kabong SK Abg Moh,Sessang SK Kpg Alit,Kabong SK Abg Leman,Kabong SK Abg Abd SK Hj.Bollah,Kaba SK Kpg Kupang,Saratok SK Sg.Pasir,Roban SK Ulu Sebetan,Roban SK Batang SK Sg.Klampai,Saratok SK Ng.Grenjang,Saratok SK Lichok,Roban SK Lubok SK Engkabang,Roban SK Sg.Antu,Saratok SK Engkudu,Saratok SK Ng.Drau,Saratok SK Babang,Saratok SK Ng.Budu,Saratok SK Kabo Hilir,Saratok SK OKT Tanduk,Saratok SK Ng.Atoi,Saratok SK Ulu Budu,Saratok SK Ulu Kabo,Saratok SK Mendas,Saratok

Nama Pengetua / Guru Besar Saini bin Ason Kiprawi bin Hj.Jelani Ariffin bin Ini Allen bin Aran Bujang bin Lee Rajali bin Aii@Madhi bin Aiee Hjh.Roseni bt.Hj.Trang Wahab@Ayahab bin Julaihi Wan Busrah bin Wan Skran Hamid@Ahmed bin Johari Bujang bin Pindah Hj.Abg Sapini bin Abg Sepawi Raimaini bin Hj.Alek Jelani bin Suhaili Ismail@Kamarudin bin Deli Mun Ak Nyambang Leban Ak Ngelambai Soontik Ak Changkan Yusup bin Saili Kuyah Ak Kurong Robert Gayu Ak Rangga Ahmad bin Jaman Yusuf bin Bujang Unyie Ak Chupong Hj.Mazlan bin Hj.Alli Jimbau Ak Bara Abg Abd Rahim bin Abg Abu Mohtaja@Mokthar bin Jaya Linggoh Ak Untan Hj.Willington bin Abg Godam

SK To'Eman,Nyabor YBA2201 LB SK Kpg Emplam,Kabong YBA2202 LB SK Perpat,Kabong YBA2203 LB SK Hj.Junid,Gerigat YBA2204 LB SK Kpg Paloh,Kabong YBA2205 LB SK Abg Moh,Sessang YBA2206 LB SK Kpg Alit,Kabong YBA2207 LB SK Abg Leman,Kabong YBA2208 LB SK Abg Abd Rahman,Saratok YBA2209 LB SK Hj.Bollah,Kaba YBA2210 LB SK Kpg Kupang,Saratok YBA2211 LB SK Sg.Pasir,Roban YBA2212 LB SK Ulu Sebetan,Roban YBA2213 LB SK Batang Maro,Kabong YBA2415 LB SK Sg.Klampai,Saratok YBB2201 LB SK Ng.Grenjang,Saratok YBB2202 LB SK Lichok,Roban YBB2203 LB SK Lubok Kepayang,Saratok YBB2204 LB SK Engkabang,Kabong YBB2205 LB SK Sg.Antu,Saratok YBB2206 LB SK Engkudu,Saratok YBB2207 LB SK Ng.Drau,Saratok YBB2208 LB SK Babang,Saratok YBB2209 LB SK Ng.Budu,Saratok YBB2211 LB SK Kabo Hilir,Saratok YBB2212 LB SK OKT Tanduk,Saratok YBB2213 LB SK Ng.Atoi,Saratok YBB2214 LB SK Ulu Budu,Saratok YBB2216 LB SK Ulu Kabo,Saratok YBB2217 LB SK Mendas,Saratok YBB2218 LB

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah

SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak

Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok Saratok

SK Brayang,Roban YBB2219 LB SK Mudong,Roban YBB2220 LB SK Ng.Assam,Saratok YBB2221 LB SK Sg.Entebu,Saratok YBB2222 LB SK Lempa,Saratok YBB2223 LB SK Supok,Roban YBB2224 LB SK Temudok YBB2225 Awik,Saratok LB SK Ng.Abu,Saratok YBB2228 LB SK Praja,Saratok YBB2229 LB SK Ng.Malong,Saratok YBB2230 LB SK Lubok Nibong,Kabong YBB2231 LB SK Wong Besi, YBB2232 Saratok LB SK Ulu Awik,Saratok YBB2234 LB SK Sg.Nyiar,Roban YBB2235 LB SK Klua,Saratok YBB2237 LB SK Kalaka Central,Saratok YBB2238 LB SK Ulu Roban,Roban YBB2239 LB SK St.Peter,Saratok YCB2201 LB SK St.Paul,Roban YCB2202 LB SK St.Michael YCB2203 Plassu,Roban LB SJK Chung Hua,Roban YCC2201 LB SJK Min Syn,Saratok YCC2202 LB SJK Chung Hua,Kabong YCC2203 LB SMK (BM) Saratok,Saratok YEA2201 LB SMK Agama YRA2201 Saratok,Saratok LB SMK Saratok,Saratok YEE2201 LB SMK Kalaka,Roban YEE2202 LB SMK Kabong,Kabong YEA2202 LB

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Menengah Menengah Menengah Menengah Menengah

SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SJK SJK SJK SMK SMKA SMK SMK SMK

SK Brayang,Roban SK Mudong,Roban SK Ng.Assam,Saratok SK Sg.Entebu,Saratok SK Lempa,Saratok SK Supok,Roban SK Temudok SK Ng.Abu,Saratok SK Praja,Saratok SK Ng.Malong,Saratok SK Lubok SK Wong Besi,Saratok SK Ulu Awik,Saratok SK Sg.Nyiar,Roban SK Klua,Saratok SK Kalaka SK Ulu Roban,Roban SK St.Peter,Saratok SK St.Paul,Roban SK St.Michael SJK Chung Hua,Roban SJK Min Syn,Saratok SJK Chung Hua,Kabong

Barat Ak Aman Zulkipli@Kipli bin Jawawi Morris Ak Datok Awel@Kilat Ak Seli Walter Kidang Ak Jantai Rimong Ak Nyuim@Nyuin Jakson Tandang Ak Edwin Unting Manggi Ak Ambin Lem Ak Riji David Ak Seprie Melintang Ak Liban Abg Robil bin Abg Din Kasau Ak Nyambong Bahgia bin Ibrahim Abg Moh Taufik bin Abg Mamis bin Sera Uning Ak Ajit Brangin Ak Jingan Genal@Nikel Ak Rijan Dom@John Ak Unchau Poi Chee Keong Wong Poh Tien Chang Tsai Heng Hj.Maseli bin Hj.Idi Seraya binti Sulaiman Alexander Joeng Ak Rimok Dominic Sulang Ak Majang Merni bin Bujang

Gred Pengetua/ Guru Besar DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA32 DGA34 DG41 DGA34 DGA38 DGA38 DGA34 DGA38 DG41 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA38 DGA34 DG41 DGA34 DG41 DGA34 DGA34 DGA34 DG44 DGA34

Jumlah Murid (2013)

Jumlah Guru % KWAPM (2013)

Band (2010)

Skor Komposit 2011

Band 2011

Skor Komposit 2012

Band 2012 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 5 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 4 2

Skor SKPM 1

Skor SKPM 4

GPS UPSR GPS PMR 2012 2012 1.75 1.88 3.01 2.84 2.12 2.50 2.42 2.72 2.42 1.96 3.05 2.75 3.42 2.26 2.37 2.35 1.98 2.92 2.28 2.76 2.04 2.03 2.53 2.61 3.13 2.81 2.39 2.53 2.31 2.66

DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DG41 DGA34 DG41 DGA32 DGA32 DGA34 DG41 DG41 DGA34 DGA38 DGA38 DGA38 DGA34 DGA34 DG44 DG41 DGA32 DG52 (M) DG52 (M) DG52 (M) DG54 (M) DG52 (M)

3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 6

2.71 2.40 2.53 2.63 2.99 2.94 2.46 2.84 3.27 2.43 2.89 2.51 2.76 3.08 2.88 2.44 2.08 2.37 2.97 2.83 2.87 2.68 2.73 3.29 2.50 2.99 3.18 3.15

% % Guru % Kes GPS SPM Kehadiran Bertugas di disiplin 2012 2012 luar Sederhana

% Kes disiplin Serius

% Kes disiplin Sangat Serius

6.06 5.49 5.53 6.13 6.34