You are on page 1of 32

Strategije komuniciranja

Opatija, 19.3.2012. HPKZ

U ivotu ne dobivate ono to zasluujete, nego ono to komunicirate. Tad James

Slika komunikacijskog modela (Shannon Weaver)

Percepcijski filtar
(dobar auto)
Primatelj

Poiljatelj

filtar

Primatelj

Primatelj

Komunikacija ovisi o:
a) kontekstu (Vaem raspoloenju) lotto i ljutit roditelj

b) sugovorniku i stavu prema njemu majka s malim djetetom u naruju

Upravljanje razgovorom
Uvodni razgovor, avrljanje Svatko je u neemu dobar pohvalite dijete! Traite informacije od roditelja Zabrinutost opiite situaciju Traenje rjeenja Aktivno sluajte traite dijelove slagalice Saetak raspodjela obveza Zavretak razgovora, dogovor termina za sljedei susret

Stres u koli?

... Malo kasnije

Tehnike upravljanja stresom

Ne izaziva situacija stanje stresa, ve naa misao o situaciji.

Mogue reakcije na agresiju


To je preskupo!

pasivno

poputanje, frustracija

NAPAD

asertivno

win-win

agresivno

lo odnos s roditeljem, stalni sukobi

Tipovi sugovornika i strategije razgovora

RODITELJ PRIALICA RODITELJ SVEZNALICA NEPOVJERLJIV RODITELJ RODITELJ S DJECOM

Vrste pitanja
otvorena/ za dobivanje informacija Zatvorena / za odluke ili skradivanje razgovora Sugestivna / dobivanje pristanka ili sugestija Alternativna / prividno davanje izbora sugovorniku Protupitanje/prelazak u protunapad Tko, zato, kako, to, na koji nain odgovaraju se s da ili ne Vlastiti stav prikriven u pitanju daje dvije mogudnosti na izbor, a obje su vam prihvatljive Izvudi sugovornika iz pozicije napadaa to dete sada poduzeti? Slaete li se s mojim prijedlogom? Slaete li se da je to najbolji nain? elite li sastanak u srijedu ili u etvrtak ujutro? A koji je va prijedlog? to ste vi poduzeli da se problem rijei?

Roditelj prialica
govori puno i brzo, esto ponavlja iste stvari, pria nevane detalje. Strategija: Postavljati mu zatvorena i alternativna pitanja, da biste doli do informacija, nikako otvorena. Ne ulazite u raspravu s njim, jer on ima vremena i eli se druiti.

Pitanja

Primjeri: Zatvoreno pitanje: Da li dozvoljavate djetetu da provede za ekranom vie od 2 sata dnevno? Uite li zajedno s njim? Provjeravate li da li pie zadae? Alternativno pitanje: elite li da vam poaljem poruku e-mailom ili sms-om?

Roditelj sveznalica
sve moe, sve zna, u sve je upuden i bolji je od ostatka svijeta. Omiljene su mu rijei Ja, ne, i ja, ja, ja, te formulacija ja sam to oduvijek znao (govorio) Takvom treba postavljati zatvorena ili alternativna pitanja Treba mu povremeno redi: Dobro da ste to primijetili!

Nepovjerljiv, nesiguran roditelj


Nesiguran je, este su mu rijei ako i to ako, pita nekoliko puta isto, nedka se, nita ga ne moe uvjeriti Postavljajte mu jasna, otvorena pitanja. Ne diskutirajte s njim o mogudnostima, nego mu jasno pokaite rjeenja Ne postavljajte mu alternativna pitanja

Pitanja otvorena
Otvorena pitanja: to biste Vi predloili? to dete Vi poduzeti, a kako Vam ja mogu pomodi da rijeimo taj problem? Kakvo je Vae miljenje

Roditelj zatitnik
Dolazi u kolu i bori se za ocjene svoga djeteta, govori da je on bolji od rezultata koje pokazuje, ne prihvada kritiku, misli da svi imaju krivu sliku o njegovu djetetu Strategija: otvorena i sugestivna pitanja: to biste Vi uinili da ste na mom mjestu? Jeste li pomislili da Vae dijete moda ipak ima drugaije ponaanje u koli i kod kude?

Roditelj s djecom
pokaite zanimanje za njihovu djecu, postavite neko pitanje, posvetite im pozornost.

Agresivne tehnike u razgovoru


vrijeanje, optuivanje ili poniavanje (ad personam) prekidanje u govoru podizanje tona, vikanje laganje prebacivanje odgovornosti na druge (kolege) uutkavanje sugovornika iskrivljavanje rijei sugovornika izbjegavanje odgovora (omalovaavanje)

Ja poruke
Jasno iznosim svoje stajalite i osjeaje Ne napadam druge Ti poruke

Zastupam sebe

Opisujem pa ocjenjujem

Predlaem rjeenja

Ja poruke - moj stav i miljenje

TI i JA poruke
Ti - poruke Ja - poruke Istiu pogrjeku sugovornika Istiu osjeaje govornika

Primatelj ih doivljava kao napad na sebe

Primatelj ih doivljava kao poziv na zajedniko rjeavanje problema

Potiu otpor i obranu

Potiu elju za suradnjom

ti poruke
Ti si tako neodgovoran 1. aktiviraju osjedaj krivnje ti si kriv, lo 2. razumiju se kao omalovaavanje i kritika 3. povrjeuju drugoga i kod njega stvaraju bijes i otpor 4. onemoguduju konstruktivan dijalog

Ti poruke - primjeri
Ti si lijen (zloest, lampav, neuredan) Vi ste neodgovorni Vi ste preosjetljivi Vi nikad, uvijek, svaki put

Tehnike za postupanje u konfliktima


napade na sebe najbolje je sluati uhom za odreivanje stanja govornika (to on time govori o sebi) aktivno sluanje = usporavanje konflikta !!! otvorena pitanja = otkrivanje motiva konflikata ja poruke = izraavanje svog miljenja bez vrijeanja drugih vizualizacija

Upravljanje pozitivnom komunikacijom


1. 2. 3. Prijateljska mimika, geste, ton glasa Uljudno oslovljavanje Signalizirati otvorenost (ne izbjegavati nuno govoriti o sebi) 4. Biti iskren i poten u izricanju namjera 5. Kod izraavanja kritike biti struan, bez omalovaavanja 6. Ne iskoritavati sugovornikove slabosti 7. Aktivno sluanje i postavljanje pitanja - znak interesa i potovanja 8. Formulirati ja - poruke kad govorimo o vlastitim emocijama i stavovima 9. Biti otvoren za kritiku i feedback od drugoga 10. Biti spreman uvidjeti i priznati vlastite pogreke ili zablude

Nain koji odgovara jednom sugovorniku ne mora biti uinkovit kod drugoga!

kcijski plan

1. Tri stvari koje elim poboljati u radu s roditeljima su _______________________ 2. Kako u to postii? 3. Do kada? 4. Kako u znati da sam uspio? 5. Koji je moj prvi korak?

Literatura:
Renata Fox: Poslovna komunikacija Mirela panjol Markovid, Saa Petar: Menader na rubu ivanog sloma Michael i Sandra Rouse: Poslovne komunikacije Dubravka Miljkovid, Majda Rijavec: Komuniciranje u organizaciji Edukacijski DVD-i Ciceron Mirela panjol Markovid: Mod uvjeravanja Kathleen Reardon: Interpersonalna komunikacija

Do sljededeg susreta!
info@ciceron.hr www.ciceron.hr Tel. 01 30 11 772 Fax. 01 30 11 773 Mob. 098 588 532

Kakve uvjete je imala kola neko a kakve ima danas da postane najljepe i najprivlanije mjesto?
kultura u domovima prije 40-ak godina.
Izgledi djece da odrastaju s oba roditelja 80% Manje od 20% djece treba vrti Susjedi se obino dobro poznaju i vjeruju jedni drugima esti kontakti unutar ire obitelji Uitelji uivaju povjerenje Glavni disciplinski problemi: - vakanje tijekom sata, - tranje po hodnicima, - ljuljanje na stolicama kultura u domu, danas Izgledi da djeca odrastu u domu s oba roditelja: 50% Broj samohranih roditelja porastao 350% Vie od 60% djece mora u vrti Kontakti sa irom obitelji i susjedima sve su rjei Prosjeno dijete sedam sati na dan gleda TV Nastavnici vie nisu moralni autoritet Glavni disciplinski problemi: - nasilje, - alkohol, - droga, - suicid...