You are on page 1of 8

ADAB DAN AKHLAK

ISLAMAH

ADAB BERCAKAP
DALAM MAJLIS
Maksud Majlis
ADAB BERCAKAP DALAM
MAJLIS
ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS
FAEDAH BERADAB SEMASA
BERCAKAP
Jiwa dan Dipercayai
mindanya oleh Jauh daripada
sentiasa ingat masyarakat sifat nifak
Allah s.w.t

KELEBIHAN
Diampuni dan
Terhindar
daripada dosa BERCAKAP diredhai Allah
s.w.t
berbohong
BENAR

Boleh
bersama-sama Dapat atasi
Hidup aman
Rasulullah tipu daya
dan tenteram
s.a.w dalam syaitan
syurga
Akibat Tidak Menjaga Adab
Bercakap