You are on page 1of 20

PROJECTE DE RECERCA

EL TEIXIT INDUSTRIAL DE
MANLLEU

Mohamed El Mimouni
Fouzi Mansouri
Mohamed Said Amrou SEGUENT
ÍNDEX:
La importància del riu a la indústria de Manlleu La fauna i la flora

Circuit del passeig del ter El Canal Industrial del Ter.

Gràfiques Manlleu La Peña Flamenca

Conclusions i valoració Bibliografia

Annex Agraïments
La importància del riu a la
indústria de Manlleu
- En 1802 ya habían aparecido los
primeros edificios-fábrica que, en
parte, sustituían el trabajo a
domicilio dirigido por los paraires,
ahora ya acaecidos fabricantes.
- En el cambio del siglo, el algodón
había desplazado totalmente la
lana.
- En 1850 Manlleu había convertido
en el primer núcleo comarcal de
los hilados de algodón y ocupaba
un lugar importante en el tejido
mecanizado
La fauna i la flora
- El boscos de Manlleu hi habitaven
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/informacio/blauet.jpg

grans mamífers com ara senglars,


cérvols, daines i fins i tot óssos i
llops.

- Prop del riu Ter trobem la


vegetació fluvial, principalment
composta per vernedes, salzedes,
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/informacio/centaurea.jpg

pollancredes d'origen antròpic,


canyissars i balques.

- A les rieres solem trobar amfibis


com les granotes verdes, els gripaus
i les salamandres; insectes: sabaters,
l'escorpí, escarabats, i larves, crancs
anèl·lids: sangoneres i els cucs.
Circuit del passeig del ter
Vam sortir de casa meva jo en Fouzi i
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/informacio/mapaGeneral%5B1%5D.jpg

en Mohamed Said Amrou. I vam anar


cap al museu industrial del TER i vam
fer un recorregut de 2,70 km des de
casa fins al museu i després fins al
pavelló.

Al fer el recorregut teníem un mapa


de Manlleu i em marcat tot el

recorregut. Aquest es el mapa.


El Canal Industrial del Ter.
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/informacio/canal%20manlleu%202.jpg

El canal industrial de Manlleu,


construït entre 1841 i 1848.
1.900 m de llargada i 6,5 m de
amplada.
En el seu curs, es van arribar a
aixecar vuit fàbriques tèxtils (Can
Llanes, Can Sangles, Ca l'Estapé ...
El canal industrial encara
acompanya tot el recorregut del
Passeig del Ter i encara es
conserven els "rentats"
(safareigs) i altres equipaments
de l'època.
Gràfiques Manlleu
- Fa 22 anys que esta construïda
des de l'any 1987. Esta situada a
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/informacio/3.jpg

Manlleu al polígon industrial. El


director es en Joan Contijoc. El va
fundar el pare den Joan, Antoni
Contijoc.
- Actualment les instal·lacions
ocupen 3.000 m2 en les que
treballen 55 persones i 20 cossos
d’impressió òfset.
- El procés d’implantació:

Videos.
La Peña Flamenca
- El Flamenc va néixer al camp
quan no i avia televisió, va néixer
fa mes o menys 300 anys.
- Aquí Manlleu fa nomes 21 o 23
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/informacio/oc61-p57f1.jpg

anys. Aquí Manlleu el va fundar el


poble, un grup d'amics de
Andalusia. I participa mes o
menys 170 persones però es lliure
si pot incorpora mes gent.
- Fan servir molts instruments la
Guitara, el Tambor, el Triangle, hi
molts mes. Van actuar en molts
llocs, Màlaga, per tot Espanya,
França i molts més llocs.
Conclusions i valoració

Nosaltres no ens pensavam que el treball era


així ens pesamvam que era aburit però ens a
agradat i sobretot l'excursió a “ file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/informacio/industrial_ter.jpg

GRAFIQUES MANLLEU ”, em apres com fan


les etiquetes i les maquines com son, i no
s'aviem que els etiquetes es feien així.
Lo que mes ens a agradat fer en el crèdit es
el power point.

També ens em esforçat i em treballat en


grup.
Bibliografia

- Un llibre:
V.V.A.A. Manlleu. Emu Editorial, 1990.
- Una adreça d'Internet: Flora i fauna del riu ter:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/flaca/Pages_LeftMenu/floraifauna.aspx
- Una adreça d'Internet:
es.wikipedia.org/
- Museu industrial del Ter:
Em visitat el Museu per saber la fauna i la flora del TER.
- Biblioteca municipal de Manlleu:
Em anat tot els de la classe a la biblioteca municipal de Manlleu.
Annex

PAGINA WEB:
També em elaborat una pagina web amb el vídeos i fotos i mes informació:
http://projecte-2009.blogspot.com
En aquesta pagina i podem trobar: videos que hem gravat a la visita a
Gràfiques Manlleu.
Fotos que hem anat fent durant la setmana del projecta de recerca.
Més informació i mes detallada.
Enllaços a altres pagines webs amb informació.

SEGUENT
Agraïments:

Agraïm a la la senyora Carme que ens a acompanyat i ens a ensenyat el


procés que fan les maquines i de quina manera u fan les maquines i la historia
de la industria.
Agraïm als professos que ens van ajudar a completar el treball a classe.
Agraïm també a la bibliotecària de la biblioteca que ens a deixat els llibres
per fer el treball.
També agraïm en Francesc sala el professor d'informàtica que dies enrere
ens avia ensenyat com fer un treball i com presentar-lo.
Agraïm també en David del Museu Industrial del TER que en a donat uns
enllaços de pagines d'Internet on es podria trobar la fauna i la flora del riu
TER.

Seguent:
Videos.

Seguent:
Seguent:
Seguent:
Seguent:
Seguent:
Seguent:
Seguent:
FIN