Nama

:
Kelas :
Tajuk :
1) Apakah bahan yang boleh mengembang? Nyatakan 4 jenis bahan
a) .
b) .
c) .
d) .

2) Nyatakan 3 keadaan bahan yang boleh mengembang dan mengecut
a) .
b) .
c) .

3) Apa akan berlaku sekiranya suatu bahan dipanaskan?
...........................................................................................................................

4) Apa akan berlaku sekiranya suatu bahan disejukkan?
...........................................................................................................................