You are on page 1of 1

Bob de Bouwer

Ik vind dat deze site is geschikt voor de middenbouw, omdat het er erg
leuk uit ziet en het vergt al aardig wat oog-handcoördinatie bij de
spelletjes. Over het algemeen vind ik dat de site voor zich spreekt en
dat de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen met deze site.

Beoordelingsschema Educatieve Websites

Website
1 Naam website: Bob de bouwer
URL: www.bobthebuilder.com/nl/main.html
Doelgroep: middenbouw
Afwezig Zwak Matig Goed
1 URL Herkenbaarheid x
2 Auteur / Organisatie x
3 Look-and-Feel x
Opbouw structuur (verticaal -
4 horizontaal) x
5 Heldere menu structuur x
6 Weet je te allen tijde waar je bent? x
7 Navigatie x
8 Zoekfunctie x
9 Blijf je binnen je zoekgebied? x
10 Vind je de gewenste info? x
11 Kun je de info verwerken? x
12 Externe links x