You are on page 1of 1

De Efteling

De efteling is een attractiepark waar de kinderen uit de groepen 7 en 8 graag


naartoe gaan. Op deze site is van alles te vinden over het park en wat hier
allemaal te doen is. Het is van groot belang als je naar het park wil dat er
voldoende informatie op de site staat, dit is zeker het geval. Daarom is de
website zeker educatief. De kinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen er vast en
zeker wel zelfstandig mee omgaan.

Beoordelingsschema Educatieve Websites

Website
1 Naam website: De efteling
URL: http://www.efteling.com/
Doelgroep: bovenbouw
Afwezig Zwak Matig Goed
1 URL Herkenbaarheid x
2 Auteur / Organisatie x
3 Look-and-Feel x
Opbouw structuur (verticaal -
4 horizontaal) x
5 Heldere menu structuur x
6 Weet je te allen tijde waar je bent? x
7 Navigatie x
8 Zoekfunctie x
9 Blijf je binnen je zoekgebied? x
10 Vind je de gewenste info? x
11 Kun je de info verwerken? x
12 Externe links x