You are on page 1of 1

Zappelin.

Deze site is erg geschikt voor de onderbouw. De kinderen kunnen hiermee


zelfstandig aan de slag. Als ze op een icoontje gaan staan dan horen ze wat je
hier kunt doen. Zo heb je bijvoorbeeld zingen, mega mindy, ga op bezoek in de
zapflat, etc. Ook de kleur spreekt erg aan bij deze site.

Beoordelingsschema Educatieve Websites

Website
1 Naam website: Zappelin
URL:
http://www.omroep.nl/zappelin/site_new/index.html#
Doelgroep: onderbouw
Afwezig Zwak Matig Goed
1 URL Herkenbaarheid x
2 Auteur / Organisatie x
3 Look-and-Feel x
Opbouw structuur (verticaal -
4 horizontaal) x
5 Heldere menu structuur x
6 Weet je te allen tijde waar je bent? x
7 Navigatie x
8 Zoekfunctie x
9 Blijf je binnen je zoekgebied? x
10 Vind je de gewenste info? x
11 Kun je de info verwerken? x
12 Externe links x