You are on page 1of 16

1

PERANAN DAN PENGARUH NILAI (VALUES) AGAMA DALAM


PEMBENTUKKAN SEBUAH MASYARAKAT KONTEMPORARI
DARI PERSPEKTIF SAINS POLITIK
Oleh Mohd Roslan bin Mohd Saludin
Fellow, Pusat Syariah, Undang-Undang & Sains Politik
Institut Kefahaman Islam Malaysia
PENGENALAN
Apabila kita membincangkan nilai dalam kerangka topik perbincangan pada hari
ini, kita sebenarnya berhadapan dengan satu situasi di mana setiap seorang
daripada kita mungkin mempunyai persepsi yang berbeza-beza terhadap nilai;
yang dihubungkaitkan dengan sains politik dan pembentukan masyarakat.
Sesungguhnya perbezaan persepsi itu membolehkan kita memberikan dimensi
baru kepada nilai yang kita pegang dan melaraskan (realigned) dengan
keperluan hidup bermasyarakat pada hari ini.
Pertama sekali, persoalan yang harus kita rungkaikan ialah apa yang kita
maksudkan dengan nilai? Apakah nilai yang baik dan apakah yang tidak baik
dalam membentuk masyarakat. Apakah nilai yang boleh diterima dan tidak
boleh diterima. Apakah ada ideology atau fahaman mahupun doktrin politik yang
mampu menguasai intrepretasi nilai dalam pembentukan masyarakat?
Mampukah sains atau doktrin agama bersikap neutral dalam pembentukan nilai
dari perspektif sains politik? Dan akhir sekali saya akan cuba menjelaskan
bentuk masyarakat yang bagaimana harus kita bentuk berdasarkan kepada
persekitaran yang ada pada kita hari ini dalam konteks pembentukan Masyarakat
di Malaysia.
Sukarnya Mendefinasikan Nilai
Pada umumnya ramai daripada kita bersikap berhati-hati bagi mengelak
mendefinisikan nilai bagi mengelak objektif saintifik atau untuk bersikap
menghormati pegangan nilai yang berbeza dalam kerangaka masyarakat yang
2
majmuk, berbilang bangsa, budaya dan berbilang agama. Masyarakat pada hari
ini seolah-olah hilang pendirian kepada nilai ekoran daripada tergugatnya
pengaruh agama dalam sistem politik dan pemerintahan justeru mempengaruhi
pembentukan nilai pegangan masyarakat keseluruhannya. Sikap pasif kepada
nilai juga dikaitkan dengan relatifnya nilai kepada bidang-bidang yang tertentu
seperti sains, kesenian (arts), budaya sejagat dan andaian bahawa nilai-nilai
yang tertentu pernah menjadi amalan-amalan budaya gemilang tammadun
terdahulu.
Disebabkan oleh itu, ramai daripada kita menerima pendedahan aurat yang
melampau dalam seni ukiran Greek semata-mata atas dasar keagungan seni
Greek yang pernah menjadi peneraju budaya dunia pada satu ketika. Begitu
juga, pada satu ketika, dan barangkalai sehingga kini apabila berhadapan
dengan “Miss World Pageant” yang jelas memaparkan elemen eksploitasi tubuh
badan wanita secara melampau, masyarakat masih bersikap pasif terhadap nilai
pegangan mereka dan menerimanya atas alas an sebahagian besar daripada
dunia moden menerimanya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam dunia
hari ini yang didokong oleh gergasi media antarabangsa khususnya Barat yang
menonjolkan nilai-nilai yang negative dalam, filem, majalan, iklan dan lain-lain.
Disebabkan oleh itu, kita menerima siri televisyen “Frends” dan “Baywatch”
dalam keselesaan ruang tontonan TV kita di rumah-rumah, mendedahkan
generasi kita kepada nilai yang jelas bertentangan dengan nilai yang seharusnya
kita pegang. Kita barangkali merungut di dalam hati tetapi kita tidak dengan
tegas menolaknya sebagai pengaruh yang boleh membentuk nilai generasi kita
di masa-masa hadapan.
Lambakkan hiburan yang melampau dalam masyarakat kita terima dengan
tentangan pasif, sedangkan banyak lagi perkara yang seharusnya ditumpukan
oleh masyarakat sebagai syarat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nilai
pasif yang terbentuk dalam masyarakat kita pada hari ini adalah sesuatu yang
3
sepatutnya kita hadapi dan perbaiki supaya kita dapat mengelak daripada terus
menjadi masyarakat “consumer”. Kita mudah memahami keburukan jika Cuma
menjadi “consumer” dalam bidang ekonomi, tetapi tidak ramai di antara kita
mempedulikan ancaman menjadi “consumer” kepada satu sistem nilai yang
bertentangan dengan nilai yang kita warisi melalui pegangan agama kita masingmasing.
Nilai yang kita terima atau kita terikat untuk menerimanya atau menolaknya
dalam keadaan kita redha sebenarnya adalah merupakan elemen yang penting
dalam proses membuat keputusan oleh seseorang individu, justeru membentuk
keputusan masyarakat.
Nilai adalah natijah yang mengikat persepsi individu dan pendirian yang
menjelaskan motif dan tindakannya dalam interaksinya sesame manusia dengan
persekitaran. Begitu juga halnya jika kita melihatnya dari perspektif sains social
dan sains politik. Sebagaimana ia penting bagi memahami tindakan individu,
amatlah penting juga kita memahami peranan dan pengaruh nilai dalam
membentuk masyarakat.
MAKSUD NILAI SECARA UMUM
Untuk bertindak adil kepada peserta-peserta seminar, saya tidak mahu
menjuruskan pembentangan saya kepada penghuraian nilai secara falsafah atau
terlalu bersifat akademik. Yang penting adalah supaya kita semua faham
bahawa nilai terbit daripada dalam diri seseorang atau kumpulan orang untuk
menarafkan sesuatu keadaan dalam skala baik hingga buruk. Ia biasanya
dikaitkan dengan harga dan tahap kesanggupan seorang untuk memperolehi
atau menerima sesuatu sebagai pertukaran. Bagi seorang pakar ekonomi, nilai
diterjemahkan dalam bentuk wang ringgit atau kesanggupan untuk membayar.
Bagi seorang pengkaji social pula ianya dikaitkan dengan etika (ethics) dan
moral yang memberi justifikasi dan keputusan kepada penerimaan atau
4
penolakkan sesuatu phenomena social. Sepertimana ia mendorong
tindakbalasnya kepada persekitaran, nilai yang dimiliki seseorang itu akan
bergabung dengan nilai-nilai individu lain untuk membentuk nilai komuni tinya,
masyarakatnya seterusnya.
Dalam satu keadaan yang lain, sesetengah pihak mendakwa bahawa nilai terbit
daripada penyesuaian diri seseorang kepada keadaan semasa bagi menentukan
kelangsungan hidup (survival), menguruangkan konflik dan memaximumkan
manfaat semasa yang bakal diperolehi baik dari segi material mahupun
kepuasan peribadi. Justeru itu nilai, bagi sesetengah pihak, sering dikaitkan
dengan kepentingan individu, kumpulannya atau masyarakatnya tanpa kaitan
dengan agama mahupun kesejagatan nilai.
Oleh yang demikian itu, bagi kebanyakkan orang Amerika dan sekutu mereka di
Barat, nilai yang wujud dalam masyarakatnya membenar dan menyokong
tindakan tidak berperi kemanusiaan serangan ke atas masyarakat Islam di Iraq,
Afghanaistan dan Palestine, sedang nilai yang dipegang oleh rakyat Malaysia,
umat Islam dan sesetengah masyaraat lain di dunia menentangnya. Bagi yang
menyokong, nilai yang dipegang adalah kelangsungan hidup atau (survival)
melawan ancaman pengganas sementara yang tidak bersetuju dengan tindakan
AS itu berpegang kepada nilai kemanusiaan mereka sendiri yang melihat
bahawa tiada ancaman kepada “survival” mereka.
Kerana sifat nilai tidak sepertimana fakta yang boleh mudah dimanipulasi
dan diuji menetapkan teori dan formulanya secara tepat dan menurut
pendekatan saintifik, sehingga kini persoalan sama ada ianya wujud
mempengaruhi tindak tanduk manusia secara objektif dan boleh diuji (validated)
masih belum tercapai dan masih kekal sebagai hypothesis yang masih sukar
untuk disahkan dan sering menjadi bahan perbahasan.
5
Mengapa Nilai Penting Dalam Membentuk Masyarakat?
Nilai penting dan merupakan elemen utama dalam memahami dan membuat
justifakasi kepada tindak balas manusia. Berbanding, dengan fakta fizikal yang
ada, nilai merupakan cerminan dalaman (intrinsic) manusia kepada reaksi dan
pendirian yang diambil dalam sesuatu perkara.
Tidak hairanlah kalau kita mudah memahami kenapa seseorang yang kaya raya
sanggup menerima atau memberi rasuah sedangkan “fakta” menunjukkan
bahawa beliau bukan seorang yang terdesak mahupun miskin untuk berbuat
demikian. Hakikat bahawa pegangan nilainya goyah dan dipengaruhi oleh
ketamakkan dan terlalu materialistic untuk memperolehi sesuatu. Pegangan
nilainya telah dipengaruhi oleh unsure kerakusan semata-mata dan
membelakangkan nilai kemanusiaan sejagat yang tidak dapat menerima tamak
dan rakus sebagai nilai yang baik.
Nilai Dari Perspektif Sains Politik
Sebenarnya politik itu sendiri terbit daripada amalan nilai atau (values in action)
yang digabungkan dengan kekuasaan, perlaksanaan dasar, sumber dan
pentadbiran masyarakat. Gabungan ini membawa kepada wujudnya
penguasaan atau keadaan dimana nilai yang dipegang oleh seseorang atau satu
kumpulan orang digunakan dalam sesebuah pentadbiran atau pemerintahan.
Politik pula, secara yang difahami sarjana, perkataan “polis” berasal dari
perkataan Greek yang membawa maksud “state” atau Negara. Konsep Negara
ideal ini terbit daripada penulisan Plato dan Aristotle. Mengikut fahaman Plato,
dalam tulisannya “the Republic” memperincikan Negara yang ideal yang
ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat. Falsafah politik Aristotle dan Plato
berasaskan kepada persekitaran mereka yang wujud pada waktu itu yang
mendorong mereka menghasilkan falsafah berkaitan politik yang dikenali dan
6
dipegang hari ini. Dalam tulisannya “the Politics” Aristotle menyatakan bahawa
manusia adalah “political animal” secara semula jadinya dan dengan itu
seharusnya mempengaruhi destinasi bagi mewujudkan suasana yang sesuai
bagi mereka. Menurut fahaman ini, politik adalah kaedah menguruskan manusia
bagi menghindari masyarakat daripada terjerumus dalam kancah kecelaruan dan
konflik sesama mereka.
Pembentangan ini bukanlah bertujuan untuk menyanggah atau menyokong
pandangan dan falsafah nilai Aristotle dan Plato mengenai politik, tetapi sekadar
mengimbau pandangan dan kewujudan politik kontemporari yang berasal
daripada falsafah unjuran mereka dan mengaitkannya dengan pengaruh nilai
dalam elemen penting yang dikenal pasti dalam pembentukan masyarakat
bernegara iaitu “manusia”.
Sepertimana ianya penting dalam membentuk pandangan seseorang individu
berhubung sesuatu perkara dan mendorong tindak balasnya kepada
persekitaran, nilai yang dimiliki seseorang itu akan bergabung dengan nilai-nilai
individu lain untuk membentuk nilai komunitinya dan akhirnya terbentuk
masyarakat dalam sebuah Negara.
Apa pula pengaruh nilai agama dalam pembentukan masyarakat?
Fenomena agama adalah fenomena universal manusia. Hampir semua
masyarakat yang bertamadun sedikit sebanyak dipengaruhi oleh pandangan
atau pernah melalui proses orientasi agama dalam sejarah pembentukan dan
pengembangan peradaban masing.
Walaupun evolusi social telah mengubah orentasi dan pegangan kepada agama,
yang mengakibatkan pemisahan agama dari pemerintahan yang berlaku dalam
sejarah tamadun Barat dan Islam pada satu masa dulu, namun ia tidak sama
sekali menidakkan kewujudan dan peranan agama dalam membentuk nilai
7
dalam sebuah masyarakat sehingga kini. Walaupun wujud pemikiran sekular di
Barat, nilai-nilai agama masih terus bertahan dan berperanan dalam
pembentukan masyarakat.
Sekali lagi, ditegaskan pembentangan ini bukanlah bertujuan untuk menyanggah
atau menyokong mana-mana agama tetapi sekadar mahu menyerlahkan
peranan agama dalam pembentukan masyarakat baik di Barat mahupun di Timur.
Oleh kerana sifat kesejagatan pengaruh agama dalam membentuk nilai dalam
masyarakat, maka kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat
agama sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai
masyarakatnya sekaligus Negara yang dihuninya. Seringkali kajian dan
penyelidikan tentang politik, ekonomi dan perubahan social dalam suatu
masyarakat yang mengenepikan peradaban agama sebagia salah satu faktor
determinan tidak dapat meggambarkan realiti social lantas pincang dalam
mengemukakan gambaran mahupun penyelesaian yang lengkap.
Pengaruh dan Peranan Nilai agama Islam dalam politik di Malaysia
Dalam Islam, nilai agama bertunjangkan kepada Tauhid dan bersendikan kepada
Aqidah. Bagi penganut agama Islam, nilai yang mereka pegang berpandukan
kepada ajaran dan panduan al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Oleh
kerana sebahagian besar penduduk Negara ini beragama Islam, maka sudah
tentulah, nilai agama Islam berperanan dalam sejarah dan membentuk
masyarakat Malaysia sehingga ke hari ini.
Sejarah telah mencatatkan bahawa sejak mempunyai kerajaan, penduduk di
tanah Melayu adalah beragama Islam. Undang-Undang kanun Melaka yang
wujud dalam pemerintahan kesultanan Melaka jelas dipengaruhi oleh nilai
pegangan Islam yang wujud dalam masyarakat Melayu pada waktu itu.
8
Kedatangan penjajah Barat yang menakluki Tanah Melayu walaupun telah
mengubah struktur politik Negara ini pada waktu itu, namun sehingga kepada
penjajahan British, pengaruh dan nilai Islam tidak pernah terpinggir sepenuhnya
dalam pembentukan system masyarakat yang membentuk struktur pemerintahan
penjajah pada waktu itu. Kuasa-kuasa tertentu khususnya yang melibatikan
adapt resam dan amalan agama Islam terus diberikan kepada Raja-Raja yang
mereka iktiraf.
Begitu juga dengan keadaannya apabila kemerdekaan dirundingkan dengan
pihak British sebelum Negara memperolehi kemerdekaan. Islam tetap menjadi
keutamaan dalam membentuk keputusan masyarakat Islam dan ianya diiktiraf
oleh British. Hal ini jelas dapat dibuktikan apabila pemimpin-pemimpin Islam
yang memperjuangkan kemerdekaat tetap dengan pendirian untuk
memaktubkan dalam perlembagaan Negara yang dicadangkan supaya Islam
menjadi agama rasmi Negara.
Hal ini juga dipersetujui oleh kaum-kaum lain yang mahu turut menjadi anggota
kepada Negara baru “Malaysia” yang merdeka. Melalui persetujuan
kesepakatan dan kompromi yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat
yang ada pada waktu itu untuk menerima peruntukan perlembagaan yang
dicadangkan bagi mengelakkan sebarang konflik yang mungkin timbul jika kata
sepakat tidak dicapai. Sebagai kompromi kepada persetujuan yang dicapai, hak
kewarganegaraan diberikan kepada pendatang dari Cina dan India disamping
dimaktubkan juga kebebasan mereka untuk terus mengamalkan agama mereka
masing-masing dalam ruang lingkup perundangan yang ada.
Jelaslah kepada kita bahawa peranan nilai agama dalam pembentukan
masyarakat adalah sesuatu perkara yang tidak asing kepada pembentukan
masyarakat di Malaysia. Mereka-mereka yang mendakwa sedemikian itu adalah
buta sejarah atau mahu menafikan fakta yang terbentang.
9
Nilai Agama yang bagaimana membentuk masyarakat di Malaysia?
Mengambil kira masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia, tentulah
gabungan nilai-nilai yang dapat diterima semua menjadi pilihan yang ideal bagi
digunakan untuk membentuk masyarakatnya. Oleh kerana orang Islam menjadi
majoriti penduduk di Malaysia, nilai yang ditonjolkan sudah tentulah dikaitkan
dengan pegangan agamanya walaupun pada hakikatnya nilai tersebut
merupakan nilai sejagat yang wujud dalam semua ajaran agama lain.
Islam memerintahkan pemerintah yang adil supaya memelihara keselamatan
dan kesejahteraan orang-orang bukan Islam selagi mereka itu tidak memerangi
atau memusuhi umat Islam. Inilah nilai agama Islam yang dipegang oleh
kepimpinan kita pada hari ini.
Pengenalan kepada system ekonomi alternative yang “compatible” dengan nilai
Islam diperkenalkan. Prinsip-prinsip dan amalan nilai Islam yang sebanar,
diterapkan dalam pentadbiran. Pembenterasan rasuah, membasmi kemiskinan,
mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan produktiviti, mewujudkan masyarakat
yang berintegriti, penekanan kepada pendidikan dan pencapaian ilmu
pengetahuan merepakan contoh-contoh nilai Islam yang dipraktikan.
Tidak hairanlah, apabila diterapkan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat di
Malaysia pada awal tahun 80 an sehingga kini tiada penentangan atua bantahan
dari mana-mana kumpulan agama di Malaysia. Semua lapisan masyarakat
menerimanya dengan keterbukaan hati dan minta.
Bagi rakyat Malaysia, kebebasan beragama telah sedia terjamin didalam
perlembagaan Negara. Kebebasan ini telah mewujudkan keharmonian dalam
masyarakat Malaysia sejak kita memperolehi kemerdekaan. Kesefahaman
kepada pengaruh dan peranan nilai agama yang ditunjukkan telah mewujudkan
masyarakat yang mampu bekerjasama, berinteraksi, dalam ertikata lain yang
10
harmoni dalam menangani masalah yang dihadapi. Rakyat Malaysia percaya
bahawa kita tidak mampu hidup dalam sebuah Negara yang berpegang kepada
nilai yang berbeza jauh daripada pegangan majoriti rakyatnya lantas menerima
nilai-nilai yang diperkenalkan.
Kepentingan nila agama dalam mewujudkan keharmonian di Malaysia
Meskipun bukan Islam merupakan minoriti dalam masyarakat Malaysia pada hari
ini tidak semestinya nilai agama mereka tidak mempengaruhi bentuk masyarakat
yang ada di Malaysia. Kebebasan beragama telah sedia terjamin di dalam
perlembagaan Negara memberikan mereka kebebasan untuk mengamalkan nilai
yang diajarkan agama masing-masing. Kebebasan ini telah mewujudkan
keharmonian dalam masyarakat Malaysia sejak kita memperolehi kemerdekaan.
Keharmonian ini seharusnya dipelihara, dipupuk sepanjang masa dan
dipertingkatkan dari masa ke semasa. Sebagai sebuah Negara yang komposisi
masyarakatnya berbilang kaum agama dan budaya, Malaysia mempunyai rekod
yang cemerlang dalam hal ini.
Banyak contoh-contoh Negara majmuk lain di dunia menghadapi masalah besar
dalam mengimbangi kebebasan pengaruh nilai dan beragama lantas gagal
mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Masyarakat yang gagal menjamin
kebebasan bergama akan gagal mewujudkan keharmonian.
Semua agama menyeru kepada kebaikan dan kerukunan dalam perhubungan
sesame manusia. Islam, sebagai agama “yang mensejahterakan” atau “agama
keamana n” sangat menuntut umatnya supaya menghormati sesama manusia
meskipun anutan agam mereka berbeza daripada Islam.
Walaupun begitu, dalam hal memelihara keharmonian agama ini masyarakat
bukan Islam dan Islam berperanan yang sama penting. Tuntutan-tuntutan
mereka haruslah manasabah dan rasional untuk mengelakkan pertembungan
11
yang merugikan semua pihak. Sikap emosional, keterlaluan, fanatisme dan
terlalu mementingkan diri seharusnya dibatasi dengan kewarasan dan
rasionalisme yang bertunjangkan keadilan untuk semua.
Kalau pun menghadapi masalah, semua pihak harus memilih perundingan dan
musyuwarah dalam menyelesaikan sebarang masalah. Memilih jalan
pemberontakan, melakukan keganasan dan bertindak diluar batas-batas
kemanusiaan seperti melakukan keganasan harus dielakkan sama sekali bagi
menjamin keutuhan sebuah masyarakat dan Negara.
Kegagalah masyarakat dalam mewujudkan keharmonian telah mewujudkan
konflik yang pada akhirnya membawa kepada krisis kemanusiaan. Pada hari ini,
banyak contoh-contoh yang terdapat di hadapan kita dimana nilai-nilai
keagamaan diketepikan demi memenuhi agenda politik dan kekuasaan sematamata.
Melihat kepada contoh-contoh yang ada di hadapan kita, semua agama, Islam,
Buddha, Hindu dan Kristian mengalami keadaan dimana ianya dihere t dalam
kancah konflik sedangkan semua agama ini menyeru kepada kedamaian dan
kerukunan hidup sesame manusia. Keadaan ini berlaku kerana opportunist yang
melampau atau extreme dalam sesebuah masyarakat ini akan mengambil
kesempatan daripada sesuatu yang amat sensitive kepada manusia iaitu nilai
agama mereka bagi mencetuskan kekecohan demi sesuatu kepentingan yang
tersembunyi. Agenda mereka mungkin penguasaan politik atua pemerintahan,
ekonomi atau kawasan (territorial).
Ancaman kepada Nilai Agama di Malaysia
Tiga perkara yang sentitif kepada manusia, kaum keluarganya termasuk bangsa
dan bahasanya, hartanya termasuk wilayah dan Negara, dan nilai agama
pegangannya. Anasir-anasir yang mahu menggugat kestabilan dan
12
meruntuhkan sesuatu institusi akan mencari kelemahan dalam tiga perkara ini
untuk mencetuskan porak peranda.
Sejarah telah mencatatkan, pemerintahan keluarga atua kaum yang membentuk
system feudal di Eropah, dan Asia pada satu ketika dimusnahkan. Ini pernah
berlaku kepada kerajaan Negeri Melaka yang memerintah dimana sistem Feudal
ini runtuhkan dengan merungkaikan ikatan kekeluargaan dan kerabat diraja yang
menjadi sumber kekuatan sistem tersebut melalui fitnah dan adu domba.
Apabila terbentuk kekuatan nasionalisme yang berasaskan bangsa, perkauman
menjadi pencetus konflik terbesar yang pernah dihadapi dunia. Perang dunia
pertama dan kedua tercetus dan berakhir dengan kejatuhan Nazi di Jerman,
Fascist di Itali dan Jepun. Kita juga mengalami cebisan konflik-konflik ini semasa
berlakunya konfrontasi, pemberontakan komunis dan peristiwa 13 Mei.
Kini pengaruh keluarga dan bangsa makin terhakis dalam pembentukan
kekuatan sesebuah masyarakat, Sistem demokrasi yang menjadi asas kepada
banyak Negara moden hari ini walaupun ada sesetengahnya menggabungkan
teras kebangsaan namun melalui evolusi masa dan tuntutan semasa, terbentuk
kini sebuah masyarakat majmuk yang boleh bersatu dan menerima kehadiran
kaum lain dalam sebuah ikatan masyarakat bernegara. Ini dalam dilihat
dibanyak Negara di dunia pada masa ini. Nilai agama kini menjadi focus sebagai
elemen yang boleh digunakan untuk memusnahkan sesebuah Negara.
Oporunist dan anasir jahat kini tidak dalam lagi memanipulasi isu keluarga isu
bangsa walaupun matlamat penguasaan kekuasaan politik dan ekonomi masih
menjadi agenda utama mereka. Mereka kini beralih kepada manipulasi isu nilai
dan agama yang menjadi perkara sensitive dan benteng terakhir manusia dalam
bermasyarakat.
13
Kesimpulannya
Benteng nilai yang berkait dengan agama adalah sumber kekuatan terakhir yang
dimiliki oleh manusia yang meregularisasikan kehidupan sesama manusia lantas
membentuk masyarakat. Melalui agama terbentuk nilai dan moral yang
mengawal dan mempengaruhi tindak tanduk manusia. Agama mengajar kita
membezakan yang buruk dan yang baik. Nilai-nilai agama membezakan
manusia daripada haiwan.
Tidak hairanlah, Huttington mengemukakan theori “Clash of Civilization” apabila
menganalisa perilaku sosial kontemporari. Bagi saya walaupun teori Huttington
itu banyak kelemahan dan goyah kebenarannya namun, dari satu perspektif
yang lain, ada kebenarannya kerana ia menggambarkan “niat jahat” golongan
berkepentingan untuk memecah belahkan masyarakat dan meruntuhkan
keharmonian dalam sesebuah Negara dengan mengambil pendekatan mengadu
domba pegangan nilai dan agama sesuatu kumpulan dengan tujuan supaya
puak yang tidak beragama di kalangan extremist secularist, atheist yang
bertuhankan kebendaan semata-mata tanpa mempunyai nilai kemanusiaan yang
diajar oleh semua agama menang.
Golongan ekstrim sekular dan atheist ini sebenarnya adalah golongan yang
mementingkan diri sendiri dan tidak percayakan tuhan. Mereka mahu terus
menguasai dunia melalui usaha-usaha penguasaan ekonomi dan politik. Bagi
mereka yang penting adalah kenikmatan dunia ini dimiliki oleh golongan mereka
sahaja sedangkan kelompok masyarakat lain harus dibiarkan melarat, miskin,
tidak membangun, berbalah dan berbunuhan sesama sendiri. Ini juga adalah
kerana mereka percaya bahawa “scarcity of resources” tidak memungkinkan
mereka mengecapi kemewahan maximum seandainya dikongsi bersama secara
adil dan saksama dengan orang lain seperti mana yang dianjurkan oleh
kepercayaan dan nilai yang sedia ada dalam semua agama.
14
Wallahu Alam.

TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 1 MASYARAKAT HADHARI


_
_____________ ___ ____ __________ _________
______

____ _ __ _____ ____ __! _" ___#$$_%_ &_% __"_ '_(____


___)*___)*__)*__)*___)*___+

_________ ___________
_
________________________ ___________________________________ ____!"___#____$_%_
2_ _&___'_(_'_(___(_)___*_____+,__
_
__________
________________________________ ________________________ _ ___________
________________ ___________________ _ _______________ ____
_______________________ _________________________ ____________
___ _____________ ___ _______________________________
_
_
MEMBINA TAMADUN ISLAM ALAF BARU3
_
Masalah pemikiran dan persepsi atau world view kita tentang Islam
merupakan masalah kronik yang amat mencengkam minda kita orang Islam
kini. Masalah kesamaran dan ketidakfahaman kita tentang world view Islam
ini yang menjadi salah satu faktor utama kemunduran kita dalam mencapai
matlamat hidup yang sebenarnya. Islam mendorong dan menekankan
kecemerlangan, kemakmuran dan pembangunan di dalam semua segi
kehidupan kita. Tetapi di dalam bidang inilah kita mengalami kelemahan
dan kemunduran.
Ketika Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah, maka agenda
pembangunan minda dan fizikal inilah yang dirancang dan dilaksanakan
oleh baginda setelah baginda menghabiskan masa selama tiga belas tahun
membina akidah dan iman, iaitu semasa baginda berada di Mekah dan
menyeru serta meyakinkan manusia tentang keesaan Allah S.W.T.
1 Dibentangkan dalam Bengkel Tapisan Bahan Penerbitan Islam pada 13 Mei 2004 di
Bayview Beach
Resort PP Anjuran JAKIM
2 Surah Al Ahzab 70-71
3 Ismail Ibrahim.2000.Bicara Islam Semasa 207-211
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 2 MASYARAKAT HADHARI
Di Madinah baginda membina tamadun manusia yang dilambangkan
dalam pembinaan pusat ibadah dan ilmu pengetahuan, iaitu dengan
mendirikan masjid pertama di Madinah. Di masjid ini Rasulullah s.a.w.
mengajak orang Islam beribadah dan baginda mengajar mereka ilmu
pengetahuan. Ibadah dilakukan seiring dengan keilmuan, kerana ibadah
merupakan penghayatan rohani yang menegakkan keimanan dan membentuk
cara hidup yang dinamik, bersistematik, berdisiplin, maka ilmu pengetahuan
yang diberikan dapat membentuk budaya hidup yang amat cemerlang untuk
dunia dan akhirat.
Hal inilah yang amat sukar kita fahami dan amat sukar diimplementasi
serta dihayati di kalangan masyarakat Islam. Kita mengajar anak-anak kita
beribadah tetapi kita tidak mengajar anak-anak kita mempunyai ilmu yang
cukup tentang kesan dan hikmah ibadah yang benar-benar dapat dihayati
sehingga menjadi satu cara hidup dan budaya ummah kita.
Kita di negara ini amat merasakan kepincangan dan kemunduran ini,
kerana kita ditakdirkan Allah S.W.T. berada dan melayari hidup kita di
tengah-tengah arus kepelbagaian etnik dan budaya, kepelbagaian agama dan
bahasa. Penduduk negara kita mengalami kepahitan berada di bawah
penjajahan, oleh kerana itu kita harus bersaing dan berlumba, masingmasing
perlu berusaha sebanyak mungkin untuk menentukan kewujudan dan
survival diri sendiri atau kelompok yang tertentu.
Akhirnya dalam perlumbaan itulah kita kelihatan tertinggal di
belakang di dalam hampir kesemua bidang, sedangkan kita mewarisi ajaran
agama yang amat memberangsangkan kekuatan dalam bekerja, berusaha,
menuntut ilmu pengetahuan, mencari harta dan meningkatkan ekonomi dan
berdisiplin dalam membentuk prinsip hidup dan moral kerohanian kita.
Kelihatan semuanya runtuh dan lemah di dalam masyarakat orang
Islam, ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemilikan harta
kekayaan, malah keruntuhan moral dan kejatuhan akhlak mulia yang
menjadi salah satu ciri utama agama kita iaitu yang merupakan teras
pembinaan akidah dan syariah orang Islam.
Gejala-gejala inilah juga yang sebenarnya telah dan sedang melanda
masyarakat Islam di seluruh dunia dengan hebatnya pada masa kini di
tengah-tengah percubaan kita untuk bangun semula bagi menghadapi
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 3 MASYARAKAT HADHARI
persaingan baru dan cabaran semasa yang amat hebat sekali menjelang alaf
baru ini.
Kecemerlangan inilah yang sedang kita cuba binakan di negara kita
bagi masyarakat Islam sendiri supaya ianya mendorong kepada
pembentukan world view Islam yang mendorong kepada kemajuan dan
dinamika umat keseluruhannya.
Individu dan masyarakat yang selama ini tidak mampu menguasai
ilmu secara mendalam dan tidak upaya menghayati dan mengamalkan
budaya hidup Islam yang teguh dan sihat perlu didorong dan ditolak ke
hadapan dengan terbukanya peluang-peluang pendidikan dan pelajaran
tinggi yang disediakan begitu rupa.
Nilai kerajinan, ketepatan waktu, etika kerja yang dinamik, daya saing
dan daya tahan yang mantap merupakan satu kempen di dalam masyarakat
kita dari semasa ke semasa yang sepatutnya diambil inisiatifnya oleh semua
pihak termasuk pihak media kerana kempen dan program itu amat kecil yang
dimanfaatkan oleh masyarakat Islam yang masih dibendung oleh penjajahan
budaya asing dan kemelut perasaan rendah diri serta hilang keyakinan
terhadap diri sendiri.
_
_________ ___ ______,
_
Dalam bahasa mudah, Islam Hadhari adalah Islam yang menekankan
pembangunan seimbang antara zahir dan batin serta rohani dan jasmani.
Dalam erti kata lain, ia adalah Islam yang tidak tertumpu kepada
pembangunan spiritual atau rohani saja, sebaliknya meliputi makna Islam
secara syumul dalam segenap ruang lingkup kehidupan manusia terutama
dalam aspek ekonomi, sosial dan sahsiah. Daripada sudut sejarah,
kegemilangan Islam dicapai ketika zaman pemerintahan Rasulullah.
Baginda menerima wahyu daripada Allah lalu diajarkan kepada manusia
untuk memastikan kehidupan mereka yang lebih tersusun. Jika sebelum itu,
kaum Arab hidup bersengketa dan sukakan peperangan, penghayatan Islam
yang dibawa baginda berjaya memimpin mereka ke arah kehidupan saling
bekerjasama antara satu sama lain. Lebih daripada itu, Islam berjaya
menjadikan Arab bangsa ternama suatu ketika dulu. Catatan sejarah
4 Mohd Yusof Sulaiman . 2004 . Islam Hadhari tuntut Melayu lebih maju .Berita
Harian 25 Mac :13
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 4 MASYARAKAT HADHARI
menunjukkan ramai ilmuwan Islam berjaya menguasai pelbagai bidang yang
tidak terhad kepada ilmu fardu ain. Mereka digelar ulama dan dalam masa
sama menguasai ilmu fardu kifayah seperti sains, matematik dan teknologi.
Antaranya ialah Khawarizmi (ahli matematik), al-Biruni (ahli astronomi)
dan Ibn Sina (ilmu perubatan). Dalam konteks hari ini, Islam Hadhari cukup
berguna untuk membentuk bangsa Melayu yang maju supaya tidak
terkebelakang daripada arus pembangunan negara dan dunia.
Islam Hadhari membekalkan kita dengan pelbagai ramuan ilmu bagi
menangkis ancaman dalaman yang berpunca daripada keruntuhan akidah
serta keimanan. Bagaimanapun, bukan mudah untuk mencapai Islam
Hadhari selagi umat Melayu tidak mengubah keadaan dan nasib diri sendiri.
Bagi tujuan ini, Melayu yang rata-rata beragama Islam perlu menguasai
pelbagai kemahiran mencakupi pelbagai bidang untuk memanfaatkan semua
nikmat yang diberikan Allah. Dengan memiliki pengetahuan mengenai
petunjuk al-Quran dan pengetahuan luas mengenai alam semesta, bangsa
Melayu akan dapat membentuk dan membina minda yang menjiwai acuan
pemikiran Islam Hadhari yang syumul. Memang tidak dinafikan, ilmu
berkaitan ibadat dan persediaan mendepani hari akhirat adalah satu
komponen ilmu penting. Namun, untuk menghadapi cabaran dan menjulang
semula keutuhan serta kegemilangan umat Islam, umat Islam juga perlu
menguasai pelbagai disiplin ilmu yang menyentuh secara langsung
kemajuan sains dan teknologi.
__________
_
_-.______/_____________0________1________2__$3_4________________5___!"___#___$_%_
_-=(___<_6 __0______ _-.______6 _-0_7_$_____689 _:(__ $__1_____(_____(__0___!;____
5___8>_-__ 6 __ __-_5__
_
_
_ ________________________________________________________________________
_________________________________________________________ ______________
___ ___________ ___ ___________ _____________ _________!_______"___________
_______#_________ _ _____________________________ ________________
___
________________________ ____________$____%_ _________________________
_________________________ ____ _____________"_________#____ ________
_____________________ ___ ___________&____________ _________________ _
___________
5 Surah An Nisa’ 35
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 5 MASYARAKAT HADHARI
_
_
_6-_ _6 __9____?@_____ 9_ ___AB_8____?@______8_ _____
_
__'_______________ _____________________________________________
___ _____ _________________$_________ ____ _"__________________#___
_
(_____________ _________________________________________ _ __
______________________________________ ______________________________
_______________ ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________(__________________ ___________ __________________
_______________ ______________________ __ ___________ __
__________
_____________ ______ _______________ ____________________
__________ _____________ ___(___ ___________________ ______________
________________________________________)__________________
________ ______ ___ ______________________%__________________ ________
___%_________$____$________________________________________________ __
_____________ __________&____ ________________*__
_
_
_)_____________ _ __________________________ ______________ _______
_______________%_____________________________________________ __________
_ ___________________+_
_
,_____$___ ______________________________ __ __________________
____________$______________________%_________________ _________
_________ ____________%___________ ________________________________
_______________-__________________________________________________
___________ __________________$___________ ____________ ___
__________ _____ _____________________________________ __________
_
_&.,/__&_))__,_0_(.__0_001___
_
&__ ______ ________ ________ ____2_____________________ ____
_____________ __ _____ _____________________%____%__ ______
__________*__
_
__3__ _________ ___%____%__________ ____ _________ _ ____%________
6) _________4_____56
7 7___ ___&_______8_______9______ ____) ______________9_________________%__
___(___________3_ __
:;;<_(__________________________3_&__&___:;;<_______:_:__
_
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 6 MASYARAKAT HADHARI
,______________________ _______________$_________________
_______________________ _____ ______=_
_
!___ __ _________$____________ _______________ _________________
______ ______________ ________ _____________________ ______ _
___ ____________________ ______ _ __________________________
______ ________ _________________ ___*____________________ _______
___________&_______________________________________ _______________
_____________________________________ __ __ ___________ _____________
_________ __________________________________________________ _____
____________ _______%__________ _____ ______&___________________
____ _________ ______________________ ___ ______
_
&_________________ ____________________________________%___________
___________________________________________________ ____________
_________________ ___________>___________
_
)__________ ________ _________ _______%___________________
_________ ____________________________________?_________%________
________________________ _____ _ __,_$_____)________@_____________
____ __________;_
_
_
&.,/__&_))__,__/_(_0,_0A_0_/)8_&__
_
________%___________________________%_________________________%______
_____________________&___ _9___________ ______?__%____/_%_______
/________________
_
(______9__ ___________________ ____________________%____________
___________/_______________________________% ______ _ ____*_______
______________________________________________ _ _____ ___*______
__________________________ _ ________________(_____________________
____________________________/___________________________________
________%_________ ______ _ _____ ____________________________
________________%_____________ ___B_________/____*________________
__ _ ______ ______,_____$___ ________________________ __
_____ _______________________________________%_________________
__ _ ____ _ ________ __:C__
8 0_______ ______2___ ____3___-%_ _______________________9__
_______,_____2________(________%__
_______________)_) _______________________ ____:;+6_______D__
9 __!____,_$__________)_) ____________<
10 &___ _9_____) ___________2__________/?_____E__,__
_____/__________,______ _%_?_&____ ____&_____:;==__
____F6
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 7 MASYARAKAT HADHARI
_
(______________%_______/______ _________ __ ____
_
:__&___________________/________________________________________
________
6__&_____________ ___ _______________ ______________ ____*__
D__&___ _____________________________________________
______________________ ____________________*__
5__&______________________%___________ _ ___________________ ______
__$___ __ ______________________________________________ _____
______________________________ _ _________________________%_/____*__
<__&______________________________________________ ____ _____
____ ________________________::__
_
,__& ________ __________________________________________ ________
_____ _________________&__ _ ___________
_
_)______________________ ______ _____$_________ __ _________
______________ ____
_
:__&_________________ _____________%_______________________
______/_____ __ ______________________/___________________________
_______________________
6__&______ ______________________ __________ __ ___________
______________________*___ _ ____________________ __ _____________
____________________________2 _________________________! ___ __ __
____ _ _________________________________ ______________________/_____
____________
D__&_______________ __%____________________________________
B___________________ _________________________________________
__________________________ ___
5__&_________________________ _ ______________________ ______
<__&______ _ __ ________________________________/_______
F__&_________________________ ___________________________________
_______________________________%___________ ______________________
________/_______
+__&____ ___________________ __ _________________________________
___________ ______ ___ ____________________________________________
_______/_______
=__&____ _________________%_____%_________________________________
___________________________________________ _____________________
11 & _?__________________&_____B_____________%__/?________G
_?_____2______:;;6______:D
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 8 MASYARAKAT HADHARI
_ _________:6__
2_0A30A!_ ___
_
Penggerak media Islam perlu dipandu dengan etika-etika yang digali
daripada sumber ajaran Islam keseluruhannya, supaya dengan itu
lahirlah hasil-hasil kewartawanan yang bukan sahaja boleh diyakini
malah bakal mendatangkan kebaikan (pahala) kepada masyarakat
pembaca. Untuk itu, sudah tentulah etika media Islam berbeza
daripada mana-mana etika yang sedia ada. Atau boleh juga etikaetika
yang sedia ada itu dijadikan etika sampingan kepada satu etika
kewartawanan Islam yang berbunyi: Demi mengetahui, menyedari
serta memahami maksud Surah al-Iqra’, surah pertama daripada Jibril
kepada Rasulullah s.a.w. yang maksud pokoknya adalah suruhan
“membaca” yang tafsirannya terlalu luas hingga mencakupi perintahperintah
mencari ilmu, menulis ilmu, menggali ilmu, menyebarkan
ilmu, dan mempraktikkan ilmu melalui batas-batas syariat yang telah
digariskan itu, maka etika media dan pengkaryaan Islam mesti
bertunjangkan hakikat:
i) Niat melakukan sesuatu kerja pemediaan meliputi segala
aspek dan seginya, iaitu bermula daripada menghidu,
mengesan, mencari, menulis, merumus, menyunting,
menyiar dan menerbitkan satu-satu makalah atau
menyebarkannya melalui media adalah kerana
mengharap keredhaan Allah s.w.t. semata-mata.
ii) Memahami matlamat penciptaan makhluk oleh Allah
s.w.t., maka dengan itu setiap tindak-tanduknya akan
dimulai dengan memuji dan memuja Allah s.w.t.
sekurang-kurangnya dengan kalimah Bismillah ………
(hingga selesai) dan apabila mengakhirinya pula dengan
Alhamdulillah …..
iii) Mantap seluruh perkara dalam Rukun Iman dan Rukun
Islam dalam jiwanya.
iv) Al-Quran dan hadis serta sunnah nabi adalah pegangan
dasarnya.
12 _& ________ ___________/?______________ ______4__ _
____?_________H____6__&___________9_______9_______
:;=5_______D<<__
_
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 9 MASYARAKAT HADHARI
v) Memahami dan menyedari tampil dirinya di arena media
sebagai melaksanakan tuntutan fardhu kifayah.
vi) Memahami serta berusaha melaksanakan akhlak dan
cirri-ciri Islam dalam seluruh kehidupannya.
vii) Menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar
adalah matlamatnya.
Maka cetusan daripada hal itu, seorang penggerak media Islam
juga mesti turut berperanan sebagai seorang pendakwah yang gigih,
seorang abid yang istiqamah, seorang pejuang kepada kebenaran yang
hak, seorang pembela yang diyakini, seorang penentang kebatilan,
seorang sufi yang berteknologi, dan seorang yang sentiasa berusaha ke
arah kebenaran.
Dalam satu kajian didapati jumlah wartawan beragama Islam di
Malaysia telah mencapai 47.4 peratus, merupakan peraturan tertinggi.
Daripada perbandingan majoriti ini sudah cukup menjadikan alasan
mengapa sebuah kod etika media berunsurkan Islam wajar diperkenal,
seterusnya diterima sebagai pioneer kerjaya pemediaan Malaysia.
13Antara yang mengundang perdebatan hangat adalah semakin
meluasnya karya-karya sastera picisian yang penuh dengan unsureunsur
lucah, serta karya-karya berbau tahyul dan mistik yang
dianggap boleh merosakkan aqidah dan kepercayaan umat. Tidak
ketinggalan buku-buku politik yang secara berani dan terang-terangan
mendedahkan hal-hal yang berkait dengan peribadi seseorang.
Akhirnya ada yang bertanya, sejauh mana peranan dan tanggungjawab
penulis terhadap masyarakat? Adakah penulis berkarya untuk
menegakkan prinsip dan kebenaran atau hanya sekadar untuk
memenuhi kehendak periuk nasi semata-mata? Walaupun dunia
penulis adalah dunia yang penuh dengan sanjungan sehingga ada
antara penulis yang digelar sebagai sasterawan negara, penyair
bangsa, dan pujangga tanah air, tetapi dunia ini juga penuh dengan
label dan kritikan sehingga ada penulis yang dicap sebagai penulis
upahan, penulis periuk nasi, dan malah lebih dahsyat lagi….. penulis
pelacur! Hal ini kerana ada dikalangan penulis yang dinilai oleh
13 Ahmad Yani Abd Manaf . 1998 . Memahami Peranan dan Tanggungjawab Penulis ,
Dewan Masyarakat
Disember 10-11
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 10 MASYARAKAT HADHARI
orang ramai seperti lalang, ke mana angin bertiup, ke situlah
condongnya.
Tiada siapa boleh menafikan besarnya pengaruh penulisan di
tengah-tengah masyarakat. Saidina Ali pernah berkata “Mata pena
lebih tajam daripada mata pedang”. Sementara Sasterawan Negara
Usman Awang pula bermadah; tajam keris raja, tajam lagi pena
pujangga. Malah dikalangan mereka yang pakar dalam siasah
peperangan, Napoleon Bonaparte misalnya juga pernah berkata; “Aku
lebih takut kepada penulis daripada seorang jeneral yang punya
pasukan meriam”. Oleh sebab itu, dalam peperangan psikologi,
peranan para penulis sangat diperlukan. Hitler mempunyai penulis
propoganda yang diketuai oleh Hermann Goring. Ia akan menangkap
tenaga penggerak media – seniman, artis di sesebuah negara yang
dijajah guna menguatkan kepimpinannya di kalangan rakyat. Kita
pernah mendengar ungkapan bahawa dengan hanya menggunakan
sebatang pen yang harganya hanya beberapa sen, seorang penulis
mempu menjatuhkan pemimpin atau ahli politik. Nyatalah bahawa
penulis sangat berpengaruh dan memainkan peranan yang penting
sama ada ke arah kebaikan atau kehancuran. Mereka adalah individu
penting kerana idea, pemikiran dan gagasan mereka boleh
membangun atau meruntuhkan sesebuah negara. Pada mereka ada
pena yang mahal harganya bukan kerana nilai materialnya tetapi
kerana ketajaman peranannya. Penulis sebenarnya memikul
tanggungjawab yang sangat berat. Hasil tulisannya sama ada yang
diterbitkan dalam media cetak atau elektronik, secara langsung atau
tidak langsung berperanan memberi kesedaran, bimbingan, tunjuk
ajar dan pimpinan kepada orang ramai. Lantaran itu, penulis memikul
tugas tiga profesyen yang sangat penting – pendidik, pendakwah, dan
pemimpin tidak rasmi kepada masyarakat.
MEDIA MASSA DAN IMEJ ISLAM14
Antara peranan terpenting pihak media dalam usaha pembentukkan
masyarakat Hadhari adalah untuk membetul semula imej Islam sehingga
menyuntik semula semangat juang umat Islam yang selama ini mungkin
ditimbuni dengan rasa rendah diri (_C_____D___)
14 Shaikh Mohd Saifudden bin Shaikh Mohd Salleh .2000 Memahami Islam Melalui
Teknologi Maklumat
& Komunikasi
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 11 MASYARAKAT HADHARI
Semenjak kemerosotan kekuasaan Islam di dunia, imej Islam telah
dicemari dengan banyak aspek-aspek negatif. Islam sering dikaitkan dengan
keganasan, kemunduran, kemiskinan, konservatisme, kejahilan, fanatisme
dan banyak lagi stereotaip yang menjatuhkan martabat Islam sebagai satu
agama yang diredai Allah s.w.t. dan merendahkan maruah umat Islam
sebagai khaira ummah. Di dalam kurun ke 20 ini, media massa memainkan
peranan utama dalam membentuk imej dan pandangan umum tentang Islam.
Sayangnya, umat Islam tidak dapat dan tidak mampu melawan dan
mengatasi stereotaip-stereotaip yang diketengahkan oleh media massa
khususnya yang dikuasai oleh Barat. Kesannya Islam dilihat sebagai musuh
baru dunia yakni pengganti kepada komunisme yang menjadi musuh dunia
semasa era perang dingin.
Dikalangan pihak media massa, ICT digunakan untuk menyampaikan
berita mengenai sesuatu kejadian. Apabila berlaku sesuatu yang melibatkan
Islam, biasanya pihak media massa, yang pada keseluruhannya dikuasai oleh
bukan Islam, akan memfokuskan kepada aspek negatif yang acap kali
dikaitkan dengan Islam. Apabila ditinjau dari sudut imej negatif yang
ditonjolkan dengan penggunaan ICT ini, penulis dapat merumuskan imej
dan stereotaip berikut:
(i) Islam adalah agama yang disebarkan dengan mata pedang (kini
dikatakan disebarkan dengan senapang dan bom);
(ii) Jihad Islam mempromosikan keganasan dan pembunuhan;
(iii) Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang pembohong besar;
(iv) Al-Quran memplagiat kitab-kitab Injil dan Taurat;
(v) Islam adalah agama yang tidak berperikemanusiaan dengan
adanya undang-undang seperti hudud;
(vi) Wanita Islam adalah manusia kelas kedua dan boleh
diperlakukan apa sahaja oleh orang lelaki;
(vii) Umat Islam adalah umat yang tidak berilmu dan mundur dari
segi pemikiran;
(viii) Islam adalah agama yang hanya menitik beratkan soal akhirat
semata-mata tanpa mempedulikan kehidupan dunia.
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 12 MASYARAKAT HADHARI
MEDIA MASSA SEBAGAI PENDIDIK
Sebagai pencorak masyarakat pengamal media bertanggung
jawab mendidik hati, akal dan fizikal orang ramai. Kalau guru
mendidik secara langsung, tetapi pengamal media mendidik secara
tidak langsung. Ertinya pengamal media juga berperanan menjadi
tunggak kepada sebarang perubahan ke arah kebaikan. Untuk
mencetuskan perubahan dan mengajak kebaikan ke tengah
masyarakat, maka pengamal media perlulah terlebih dahulu
mencetuskan kebaikan dalam dirinya. Jika pengamal media sendiri
mengalami “penjajahan fikiran” (akal dikuasai oleh nafsu) dan
“penjajahan jiwa” (jiwa dibelenggu oleh syaitan), maka kerjanya
mustahil akan menjurus ke arah kebaikan. Bagaimana dia boleh
mendidik jiwa dan pemikiran masyarakatnya jika dia sendiri tidak
terdidik. Sebab itu kita boleh menyuluh diri ita sendiri melalui kerjakerja
kita. Seperti kata ahli hikmah, penulis sedang menulis dirinya.
Kalau ia gemar menulis perkara lucah, maka hidup atau setidaktidaknya
fikirannya juga adalah lucah. Kalau tulisannya gemar
mengata atau mengeji orang, penulis sendiri suka mengata tetapi tidak
tahan kalau dikata.
MEDIA SEBAGAI PENDAKWAH
Pengamal media adalah mubaligh yang berperanan
menyampaikan mesej kebenaran dankebaikan ke tengah masyarakat.
Mereka bertanggung jawab merubah masyarakat ke arah kebaikan
dengan seruan yang berhikmah dan pengajaran yang baik. Mereka
adalah pendakwah yang “berkata-kata” melalui tulisan, siarannya dan
aktiviti media nya. Tetapi sebelum itu, mereka sendiri mesti terlebih
dahulu berubah kepada kebaikan atau sedang berusaha ke arah itu.
Jika tidak, kayu yang bengkok tidak akan menghasilkan bayingbayang
yang lurus. Sebagai pendakwah, mereka bukanlah ‘peniaga’
yang sangat terikat dengan kehendak komersial untuk melariskan
jualannya. Justerus mereka sekali-kali tidak boleh merosakkan
masyarakat dengan menghidangkan sesuatu yang diminati dan ada
nilai komersial sehingga menghancurkan akhlak dan budi pekerti.
Kalau itu berlaku amat sukar untuk membentuk masyarakat hadhari.
Tulisan berunsur gossip-gosip liar, lucah, dan skandal memang laris
tetapi hakikatnya boleh merosakkan jiwa dan pemikiran. Apakah
penulis rela “mencari makan” dengan cara ini?
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 13 MASYARAKAT HADHARI
MEDIA SEBAGAI PEMIMPIN
Secara tidak langsung hakikatnya pengamal media adalah juga
pemimpin dalam masyarakat. Sebagai pemimpin tidak rasmi, mereka
mestilah berusaha menyelesaikan masalah yang berlaku dalam
masyarakat dengan buah fikiran yang bernas. Tegasnya, mereka
mesti memberi formula penyelesaian melalui tulisan mereka dengan
perantaraan media massa yang ada. Adalah malang sekiranya mereka
bukan sahaja tidak boleh memberi formula penyelesaian masalah,
malah mereka mencipta masalah baru. Tulisannya, siarannya dan
maklumatnya penuh dengan fitnah, caci maki, adu domba, umpat
keji, menghina dan lain-lain lagi. Akhirnya berleluasalah
permusuhan, pertelagahan, dan krisis dan sampai bila pun masyarakat
hadhari hanya sebagi cita-cita sahaja tanpa berpijak di bumi yang
nyata. Media sudah dijadikan gelanggang silat, bukan permaidani
penyelamat. Jadi mereka dikira gagal kalau tulisannya tidak mampu
menyelsaikan masalah masyarakat. Maklumatnya walaupun indah
dan sedap dibaca, hanyalah umpama pisau perhiasan. Sungguhpun
cantik, tetapi tumpul untuk memotong.
PENUTUP …..RENUNGAN
Sebagai pengamal media sudah sampai masanya untuk kita
bertanya pada diri, untuk apa kita bekerja? Kerana prinsip, mencari
makan, atau bercampur aduk antara kedua-duanya? Tidak salah kalau
bertujuan untuk mencari keperluan dan kemudahan hidup, tetapi
tentulah kita mempunyai maruah hidup untuk tidak mengorbankan
prinsip kerana harga diri seseorang itu adalah pada prinsip hidupnya.
Apa gunanya hidup kaya raya sekiranya maruah tergadai? Apa
gunanya harta kalau miskin harga diri? Oleh itu sudah sewajarnya
mereka mengira juga “pendapatan maknawi” seperti amal dan
kebaikan sebagai “pendapatan” hasil kerjanya. Bayangkan betapa
berdosanya meraka yang menyebabkan masyarakat terikut-ikut
dengan cara kehidupan yang buruk hasil membaca kerja mereka yang
sarat dengan nilai-nilai negatif? Kalau tulisan dan maklumatnya nya
penuh umpat keji, pembaca juga terlibat dengan dosa mengumpat.
Kalau tulisannya lucah, maka terjadilah kemaksiatan dan
kemungkaran.
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 14 MASYARAKAT HADHARI
Betapa ngerinya……… apabila setiap titik dakwat dikira
sebagai dosa! Tetapi betapa bertuahnya setiap tinta yang menitik
menjadi pahala. Persoalan ini jarang difikirkan oleh para penulis.
Tetapi inilah hakikat penulis, tulisannya boleh menjadi jalan ke taman
syurga ……….. atau lorong ke jurang neraka!