DEFINISI OLAHRAGA

Olahraga ialah satu aktiviti fizikal yang bersifat saingan. Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang berasaskan kepada pergerakan-pergerakan semula jadi seperti berlari, melompat dan membaling.

Bentuk awal olahraga yang dikelolakan secara tersusun telah dikenali berlaku pada zaman klasikal terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Sepertimana kita tahu, olahraga bermula dari sukan olimpik pertama di Athens dalam tahun 1896 dan kewujudan IIAF (Pertubuhan Olahraga Amatur Kebangsaan) dalam tahun 1912. Sejak itu, program olahraga telah diubahsuaikan dan diperkembangkan secara berterusan. Olahraga merupakan elemen yang paling penting dalam Sukan Olimpik Moden.

Ia dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikannya dan peranannya dalam peningkatan keadaan fizikal individu. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain. Tambahan pula ia menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia.
Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, penerbit Gitamedia Press, kata olahraga merupakan kata kerja yang diartikan gerak badan agar sehat. Sedang menurut para pakar olahraga, adalah sebuah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (sejahtera jasmani dan sejahtera rohani) manusia itu sendiri.

Dalam aktivitas olahraga tentu ada aspek positif dan negatifnya. Aspek positifnya , yaitu 1) Mampu menggerakkan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik: adanya interaksi antar manusia (individu dan kelompok), adanya kegiatan jasa, adanya penyerapan tenaga kerja. 2) Mampu mengangkat harga diri pelaku olahraga/atlet/pelatih/pembina/ organisasi/daerah dan bangsa, kesejahteraan pembina olahraga, dan martabat bangsa di dunia internasional. Sedang aspek negatifnya, antara lain seperti masih adanya kecenderungan dari banyak atlet dalam mengikuti suatu pertandingan menggunakan segala cara dalam upaya memenangkan pertandingan/perlombaan, misalnya tidak fair play, tidak disiplin, memanipulasi, melanggar ketentuan (peraturan pertandingan/perlombaan), dan pemakaian doping Olahraga adalah sebuah kata dalam bahasa inggris yang berarti olahraga. Sedang sportif yang merupakan kata sifat yang berarti jujur dan ksatria atau gagah. Dan kata sportivitas yang sebagai kata benda mempunyai arti orang yang melakukan olahraga tersebut (harus) memiliki kejujuran dan sikap ksatria dalam bertindak dan berprilaku saat berolahraga, seperti disiplin, mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama, terutama saat mengikuti suatu

Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik. Untuk penjelasan pengertian olahraga menurut Edward (1973) olahraga harus bergerak dari konsep bermain. Sedangkan dalam Webster’s New Collegiate Dictonary (1980) yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan. Terpisah dari rutinitas. Sedangkan ruang lingkup sport. strategi. b. Menggunakan peraturan yang tidak baku. permainan yang dilembagakan. hasil ditentukan oleh keterampilan fisik. dan sport. b. games. Tidak produktif. kesempatan. perlombaan/pertandingan. d. dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. . Bebas. tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. ada kompetisi. dan bertujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Arti olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang. a. dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan (athletic games di Amerika Serikat). a. Makna olahraga menurut ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Menurut Cholik Mutohir olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan. Ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik antara lain. c. dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan.pertandingan atau perlombaan olahraga.

seseorang murid mampu merangkul banyak pingat menerusi pelbagai acara. atlit lebih suka inengkhususkan penyertaan dan penglibatan mereka. Secara logik. dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan. mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Qleh yang demikian. Pengkhususan Di peringkat sekolah. lompatan dan lontaran. sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu. tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringkat sekolah. lornpatan dan lontaran. 2010 by faozika Standard Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Jenis-jenis Acara balapan Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan. mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti.Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagian dalam satu atau dua acara. hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga. acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. lompa tan atau lontaran.Kebanyakan. Ini disebabkan di peringkat yang lebih tinggi. Seorang atlit mungkin berkemampuan dalam satu atau dua aktiviti. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun. sama ada daripada kumpulan larian. walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. terutamanya di peringkat antarabangsa. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti. Jika dalam sukan bola sepak. walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak berabaabad lagi.Sejarah acara balapan dan padang (olahraga) Posted on July 25. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. iaitu larian. walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja. seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai. Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian. Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki . teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Sukan Asia atau Sukan SEA. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Dengan melakukan pengkhususan begini. tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi. hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik. Seperti yang dinyatakan terdahulu. dan acara-acara ini sama ada secara perseorangan ataupun berpasukan. dan mampu dijadikan contoh kepada olahragawan lain di seluruh duma. Ini disebabkan dalam olahraga – terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita. adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat dijadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukan atau negara. dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi.

Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa.dan juga kebangsaan adalah seperti berikut : Bil. 4. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta. Lari berganti-ganti Marathon . kemudahan peralatan. Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat antarabangsa. Sukan Asia. kewangan. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Lari berpagar 4 x 100 m 4 x 400 m 6. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri. bilangan acara sukan sudah tentu berkurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja. semua acara olaharaga dipertandingkan. Dalam Sukan Olimpik.000 m 3.dan wanita. walaupun dianggap mempunyai jumlah acara olahraga yang maksimum. Umpamanva di peringkat sekolah. keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh’ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan. Lari Jarak dekat 800 m 1500 m 2. keupayaan pihak penganjur. keselamatan. Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. tingkat keupayaan mereka. 7. Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik. Kategori Acara 100 m 200 m 400 m Peserta Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki / Wanita Lelaki Lelaki Wanita Lelaki Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita 1. termasuk untuk wariita. Lari Jarak Jauh Lari berhalangan 3000 m 100 m 110 m 400 m 5. Lari Jarak Sederhana 3000 m 5000 m 10.

DekathIon . Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta.000 m Wanita Lelaki Wanita Lelaki / Wanita Lelaki 10. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan. sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan. walaupun di negara kita. 9.000 m 20. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka. Bagairnanapun.8. Mengikut sejarah. menggunakan jalar raya biasa. Disebabkan jarak yang amat jauh. Heptatlon Dekathlon 7 acara 10 acara 5000 m 10. mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang.atauacarapadang. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan.terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki. tetapi sebenarnya tidak.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan. khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kumpulan acara tersebut. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama –dunia. khusus untuk lelaki ataupun perempuan.000 m 50. Berjalan kaki ACARA-ACARA KHAS Selain acara-acara yang dinyatakan. Lumba Jalan Kaki Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan. bersempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak. Umpamanya. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. acara ini adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Marathon Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan.

keazaman serta semangat kesukanan yang tinggi. kekuatan. . Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan di Stockholm. Acara-acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut: Hari pertama 100 m berpagar Lompat tinggi Lontar peluru 200 m Hari kedua Lompat jauh Rejam lembing 800 m Seperti dekathlon. Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan. Heptathlon Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Bagaimanapun. pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hendaklah diberi perhatian. Acara heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalam setiap perjumpaan olahraga utama dunia. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan.Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola. BALAPAN UNTUK OLAHRAGA Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Hari pertama 100 m Lompat jauh Lontar peluru Lompat tinggi 400 m Hari kedua 110 m lari berpagar Lempar cakera Lompat bergalah Rejam lembing 1500 m Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19. Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari. lompatan dan lontaran. Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga Amatur Antarabangs(IAAF). Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. kelenturan. kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi.

Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu. Ini memudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga. kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Di sekolah atau daerah.Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong disediakan. About these ads . Balapan diperbuat daripada bitumen dan ada pula daripada tartan. Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang.