You are on page 1of 5

Tự tay “độ” Windows XP thành Windows 7

Những “tuyệt chiêu” cực hay đang chờ bạn thử đó teen!

Windows 7 là niềm mơ ước của rất nhiều bạn. Nhưng có phải


ai cũng đủ điều kiện đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu để cài đặt
Windows 7 với sự đòi hỏi môt chiếc máy tính cấu hình
“khủng”. Thế thì, tự tay thay đổi từng thành phần sao cho càng
giống Windows 7 càng tốt sẽ là giải pháp tối ưu.

Chuẩn bị: Để thuận tiện cho các bạn theo thực hiện thì danh sách sau sẽ liệt kê các
công cụ cần thiết cho thao tác “độ” Windows và các bạn chỉ việc dùng khi cần thiết.
- Chương trình TuneUp Utilities.
- Chương trình Icon Packager.
- Chương trình Resouce Hack.
- Chương trình Replacer.
Tất cả những công cụ trên đều đã được tác giả
chuẩn bị sẵn trong thư Tools, và dữ liệu cho mỗi
thành phần sẽ “vọc” sau đây đều được cung cấp sẵn
trong các thư mục tương ứng. Bạn tải về và giải nén
tập tin tại địa chỉ http://my.opera.com/phamlythanh
thì sẽ có tất cả.

1. Windows Theme
Bạn vào thư mục Windows Theme > kích hoạt tập
tin Theme.exe > Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Trên cửa số Display Properties hiện ra sau đó, bạn
nhấn Apply hay OK để chấp nhận sử dụng Theme
này của Windows 7. Ngoài ra, bạn còn có thể
chuyển sang thẻ Appearance, chọn SevenVGRC tại
mục Windows and buttons, chọn một trong 4 kiểu
Theme tại mục Color scheme là Aero32, Aero48,
Basic32, Basic48 > rồi cũng nhấn Apply hoặc OK.

2. Icons
Bạn hãy kích hoạt tập tin SevenVG.iconpackage.
Mặc định tập tin này sẽ được mở với chương trình
Icon Packager. Sau đó, nhấn Apply để thay đổi có
hiệu lực ngay tức thì.
1
3. Boot Screen
Bạn hãy kích hoạt tập tin Windows 7
Bootscreen 1 hay Windows 7
Bootscreen. Mỗi tập tin là một Boot
Screen khác nhau cho Windows. Mặc
định sẽ được mở với TuneUp Utilities.
Trên cửa sổ chương trình TuneUp
Utilities, thấy thích Boot Screen nào
hơn thì bạn nhấn Install Boot Screen để
cài đặt.

4. Logon Screen và Welcome Screen


Login Screen và Welcome Screen thật
ra là một, chỉ khác nhau ở chỗ Login
Screen là màn hình lúc bạn chưa nhập
Password đăng nhập vào Windows nên
còn hiện thị các tài khoản sử dụng máy
và ô nhập Password, cũng như các nút
lệnh khác. Bạn hãy mở chương trình
TuneUp lên trước, rồi vào Customize
Windows > chọn Change User Logon
screen > nhấn vào Add > chọn Import
Logon Screen From File… > chỉ đường
dẫn đến tập tin LogonUI.exe > nhấn
Open > chọn Install Logon Screen.

5. Windows 7 Cursors
Bạn truy cập vào thanh Start > chọn Control Panel > kích hoạt biểu tượng Mouse >
chọn thẻ Pointers > chọn lần lượt các trang thái của con trỏ chuột trong mục
Customize > nhấn Browse… > chọn tập tin hình ảnh tương ứng cho bạn thái bạn
muốn > nhấn Open. Sau khi hoàn thành tất cả thì bạn nhấn vào Save As…, rồi nhập
Windows 7 Cursors để lưu lại > chọn OK 2 lần.

6. Taskbar
Việc thay đổi thanh Taskbar của Windows
XP sao cho giống với Windows 7 sẽ được
thực hiện với sự trợ giúp của công cụ mang
tên ViGlance. Bạn cài đặt chương trình này từ tập tin ViGlance.exe trong thư mục
tải về được nhé!

2
7. Wallpapers & Sounds
Thư mục Windows 7 Wallpaper
là nơi chứa các hình ảnh cực kì
bóng bẩy của Windows 7. Bạn có
thể nhấn chuột phải vào hình yêu
thích > chọn Set as Desktop
Background để thiết đặt làm hình
nền ngay.

Bộ sưu tập hiệu ứng âm thanh của


Windows 7 được đặt trong thư
mục Windows 7 Sounds. Tương
tự các thiết đặt hiệu ứng con trỏ
chuột thì bạn cũng vào Start >
Control Panel > chọn Sounds and
Audio Devices > chọn thẻ Sounds
> lần lượt thết đặt hiệu ứng âm
thanh cho các thao tác trong danh sách Program events > nhấn Save As… > nhập
vào Windows 7 Sounds > OK 2 lần.

8. Progress Dialog Box


Hộp thoại hiện thị khi làm việc trên Windows như copy, paste, delete,… sẽ được
làm mới bằng cách sau:

Thay đổi trong Dialag


Bạn mở chương trình Resource Hack
lên, rồi vào File > Open… > tìm mở
tập tin shell32.dll trong thư mục
C:\\WINDOWS\System32 hay nhập
vào ô File Name dòng
%windir%\System32\Shell32.dll >
nhấn Open. Trong danh sách các thư
mục bên trái, bạn nhấn vào dấu cộng
trước Dialog, rồi chọn mục mang tên
1020 > chọn biểu tượng hình bánh xe
tên 1033, rồi thay toàn bộ đoạn mã
bên phải giao diện bằng đoạn mã tại
địa chỉ http://tinypaste.com/ae86a hay trong tập tin code.txt.

3
Thay đổi trong AVI
Cũng trên của sổ Resource Hack đang mở tập tin shell32.dll, bạn chọn mục AVI >
160 > nhấn chuột phải lên 1033 > chọn Replace Resource… > nhấn vào Open file
with new resource > chọn tập tin 160.avi > nhập vào ô Resource Type là AVI, ô
Resource Name là 160, ô Resource Language là 1033 > chọn Replace. Bạn cũng
làm tương tự cho các mục 161, 162, 163, 164 với các tập tin AVI có tên tương tứng
là 161.avi, 162.avi, 162.avi, 163.avi.

Thay đổi trong Bitmap


Bạn vào Action > chọn Add a new Source… > nhấn vào Open file with new
resource > chọn tập tin 404.bmp > nhập vào ô Resource Name là 404, ô Resource
Language là 1033 > chọn Add Resource.

9. Hộp thoại Shutdown/Log off


Vẫn thao tác trên cửa sổ Resource Hack với tập
tin user32.dll nhé! Bạn chọn mục Bitmap > lần
lượt thay đổi dữ liệu của các biểu tượng con
trong các mục 14351, 14353, 14354, 14355,
14356 bằng các tập tin tương ứng là 1.bmp,
2.bmp, 1.bmp, 2.bmp, 3.bmp tương tự cách thay
thế trong mục AVI.
Ngoài ra, bạn còn cần phải thực hiện sửa đổi
trên tập tin msgina.dll. Trước hết, bạn vào File >
chọn Save để lưu lại những thay đổi trong tập tin shell32.dll, rồi dùng Resource
Hack mở tập tin msgina.dll bằng đường dẫn %windir%\System32\msgina.dll. Rồi
cũng tìm đến mục Bitmap và thay đổi dữ liệu trong các mục 20140, 20141, 20142,
20143, 20150 bằng các tập tin tương tứng là 1.bmp, 2.bmp, 1.bmp, 2.bmp, 4.bmp.

10. Hộp thoại thông tin về Windows


Bạn mở lại tập tin shell32.dll bằng Resource Hack. Tìm đến các mục Bitmap > rồi
chọn 131 (nếu đang sử dụng Windows XP Windows XP Professional) hay 147 (nếu
sử dụng Windows XP Home) để thay đổi dữ liệu bên trong bằng tập tin about.bmp.
Tương tự trong tập tin msgina.dll, bạn cũng cần thay đổi dữ liệu bằng tập tin trên
trong các mục 101 và 107 (nếu sử dụng Windows XP Windows XP Professional)
hay 127 và 128 (nếu sử dụng Windows XP Home).
Tiếp tục mở tập tin xpsp1res.dll bằng đường dẫn %windir%\System32\xpsp1res.dll,
chọn mục Dialog > chọn tiếp 14352 và thay đổi đoạn mã dữ liệu bên trong mục này
bằng đoạn mã tại địa chỉ http://tinypaste.com/282f7 hay tập tin code.txt.

4
11. Hộp thoại System Properties
Bạn chỉ việc copy tập tin sysdm.cpl vào cài
chồng lên tập tin cùng tên trong thư mục
C:\WINDOWS\System32. Nếu gặp thông báo
lỗi thì bạn hãy sử dụng công cụ Replacer có
trong thư mục Tools. Sau khi kích hoạt tập tin
Replacer.exe thì bạn kéo tập tin sysdm.cpl gốc
trong thư mục C:\WINDOWS\System32 vào
cửa sổ chương trình Replacer > nhấn Enter >
kéo vào tập tin sysdm.cpl trong thư mục
System Properties vào > nhấn Enter lần nữa.

12. Cửa sổ Volume Control


Bạn chỉ việc thực hiện thay thế tập tin
sndvol32.exe trong thư mục
C:\WINDOWS\Sytem32 bằng tập tin
sndvol32.exe trong thư mục Volume Control
tương tự cách thay đổi System Properties nhé!
PHẠM LÝ THÀNH (Bà Rịa – Vũng Tàu)
Email: phamlythanh@gmail.com
ID Y!M: phamlythanhcntt