Čavnovka je najviši vrh Promine, a ime duguje prastaroj Čavinoj kapeli koja je u davnini stajala na vrhu.

Na starim kartama može se pronaći i naziv Čavinica. U ograđenom prostoru na vrhu nalaze se ruševne zgrade i drugi ostaci nekadašnjeg vojnog kompleksa, a danas su u funkciji dva telekomunikacijska odašiljača na samome vrhu. Trigonometrijski stup s oznakom vrha nalazi se u ograđenom prostoru, uz telekomunikacijske antene. Kretanje uz vanjsku stranu ograde zabranjeno je zbog opasnosti od eventualno zaostalih mina.

Lišnjak – pl. kuda Promina – Čavnovka 2 h (Drniš –) Siverid – pl. kuda Promina – Čavnovka 2.30 h Najjednostavniji je uspon na Prominu uspon iz osamljenog sela Lišnjaka na prominskoj cesti. Iz središta Drniša treba podi prema Oklaju 1,5 km do mjesta gdje se desno odvaja asfaltna cesta 4 km u selo Lišnjak. Skretanje je označeno malim planinarskim putokazom. Cesta se od Lišnjaka nastavlja dalje u zavojima 5 km do planinarske kude, ali je u razmjerno lošem stanju (nije asfaltirana). Markacija se uspinje do planinarske kude Promina nekoliko puta kratedi cestu. Cesta je nakon odvojka prema planinarskoj kudi slabija, a završava 4 km dalje, kod repetitora na vrhu Čavnovki. Tijekom Domovinskog rata vršni dio Promine bio je zahvaden ratnim djelovanjima pa se zbog toga za planinarenje od planinarskog doma do vrha preporučuje isključivo hodanje cestom koja je potpuno sigurna za kretanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful