Conţinutul finanţelor întreprinderii

Aplicaţia 1.
Ce reprezintă finanţele întreprinderii?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________
Aplicaţia 2.
Care este rolul finanţelor întreprinderii?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Aplicaţia 3.

Prezentaţi şi explicaţi sistemul de relaţii economico-financiare
dintre întreprindere şi mediu (intern,extern).

4

Aplicaţia 4.
Caracterizaţi funcţiile finanţelor întreprinderii.

Funcţia de asigurare
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________
Funcţiile
finanţelor
întreprinderii

Funcţia de repartiţie
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_______
Funcţia de control
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________

Aplicaţia 5.
Prezentaţi interconexiunea dintre funcţiile finanţelor întreprinderii.

5

Aplicaţia 6.

Explicaţi, în spaţiile libere, tipurile de control financiar.

preventiv

Tipuri
de
control
financia
r

curent

_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________

Aplicaţia 7.
Principiul organizatoric

Principiul demarcării nete
între lucrările de previziune şi
cele de execuţie

Principiul rentabilităţii

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

6

Aplicaţia 8.
Caracterizaţi factorii care influenţează organizarea activităţii financiare la
întreprindere.

Forma de proprietate
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Particularităţile procesului de
producţie
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Factorii

Condiţiile pieţei
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

Fiscalitatea
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful