MASIVNI MOSTOVI Priprema za rješavanje programa OBLIKOVANJE POPREČNIH PRESJEKA

REBRASTI SKLOP
L/2 0,2 L pl 45-60 25-35
poprecni pad

L Lpl
poprecni pad

L/2

25

vuta

širina rebra:

100-140cm 60-100cm

armirani beton prednapeti beton

L/h statički sustav slobodna greda kontinuirani nosač armiranobetonski 14 16 prednapeti 18 20

max L (m) armiranobetonski 25,0 45,0 prednapeti 30,0 45,0

.

Raspon: 30m 10 198 170 TIPSKI MOST "I" 1322 25 60 Raspon: 30m 228 175 8 62 99 200 200 200 1238 200 200 99 62 TIPSKI MOST "T" 40 159 230 230 230 230 159 25 .

.

.

0 + 15.0 m kontinuitetna ploca 18 cm kolnicka ploca 20 cm a) glavni nosaci poprecni nosaci b) .a) rasponi 2 x 24.5 m b) rasponi: 15.0 + 2 x 19.

0 20.0 30.0 * kod pločastih mostova s vutama L/h može ići do 40 .0 12.0 20.0 prednapeti 25.50-100 cm 35-45 cm ležajna istaka horizontalno dno 25 poprecni pad PLOČASTI SKLOP konzola <75cm-stalna debljina >75cm-promjenjiva debljina širina nosivog sklopa konzola a) jednostrešni poprecni pad 50-100 cm poprecni pad poprecni pad 25 širina nosivog sklopa b) dvostrešni poprecni pad L/h tip mosta cestovni željeznički statički sustav slobodno oslonjena greda kontinuirani nosač slobodno oslonjena greda kontinuirani nosač armiranobetonski 17 22 12 16 prednapeti 22 28* 16 18 max L (m) armiranobetonski 15.0 20.0 15.

≥ 20 cm ≥ Lpl/30 c m ≥2 .≈0.2 Debljina hrptova odabire se iz nekoliko uvjeta: ≥ H/15. ≥ 20 cm + 2φcijevi. ≥ 4φcijevi. ≥ 30 cm.2 SANDUČASTI SKLOP ≤0. i potrebi smještaja sidara kabela Debljina donje ploče: ≥ H/8.

½ L 300 L/h 21 20-25 LEŽAJ: L/h = 16-20 (18) POLJE: L/h = 22-28 (24) LEŽAJ: L/h = 18-22 (20) POLJE: L/h = 30-60 (45) .SANDUČASTI PREDNAPETI SKLOP statički sustav slobodna greda kontinuirani nosač stalne visine kontinuirani nosač s vutama kontinuirani nosač promjenljive visine L max 45 80 L>50 m Ö nedovoljni h nad stupom Ö prekoračenje tlačnih naprezanja Öpodebljanje donje ploče na ¼ .

3 Statički sustav: trozglobni.početkom u tjemenu 4f 2 f 2 y= 2 x = 2 x l l1 φ .1 – 0.LUČNI NOSAČ Spljoštenost: f/l =0. UPETI Os luka: idejna razrada – prabola s koord. dvozglobni.

PRESJECI LUKOVA .

.

MASIVNI MOSTOVI Priprema za rješavanje programa POPREČNA RASPODJELA .

5 0.69 0.07 0.05 RUBNI NOSAC I1 = I 2 + 0.25 0.0 3.0 3.06 UNUTARNJI NOSAC I1 = I 2 + .5 3.40 0.29 0.Rebrasti gredni mostovi s dva i više glavnih nosača • Za proračun pojedinačnog nosača valja provesti raspodjelu osnovnih opterećenja – linije poprečne raspodjele I1 I2 I2 I1 1.29 0.0 1.

poprečni nosač deformira po pravcu (poprečni nosač apsolutno je krut – pretpostavka Courbona) .Metoda ekscentričnog pritiska • l/b ≥ 2 . P M⋅ξ σ= ± A I .opterećenje koje otpada na pojedine glavne nosače može odrediti analogno naprezanju ravnog presjeka opterećenog uzdužnom silom i momentom savijanja.

Metoda ekscentričnog pritiska • • Ii : moment tromosti nosača Si : opterećenje koje otpada na pojedini nosač S σ = i A = ∑ Ii Ii Si P = ± Ii ∑ Ii P⋅x ⎛a ⎞ 2∑ I i ⎜ i ⎟ ⎝2⎠ 2 ⎛a ⎞ I = 2∑ I i ⎜ i ⎟ ⎝2⎠ ⋅ ai 2 2 M =P⋅x ai ξ= 2 ⎛ Ii 1 ai ⋅ x I i ⋅ a i ⋅ x ⎞ P= 1 i η = ± ⎜ ⎟ ± Si = P⎜ i 2 2 ⎟ Ii = const n a I ∑ ⋅ I a i ⎝∑ i ∑ i i ⎠ .

0 + 3.5 ± 2 = 0 .0 2 ⎩+ 0.0 ⋅ 1.10 η 2.25 ± 0. 15 ± 2 = ± = ⎨ 4 1.0 ⋅ 0. 4 ⎧+ 0.Ordinate utjecajnih linija poprečne razdiobe za most sa 4 glavna nosača ηi = 1 ai ⋅ x ± n ∑ ai2 η1.45 = ⎨ 4 1.5 = ± = ± 2 0 .40 1 3.0 2 ⎩+ 0.40 1 1.0 + 3. 05 = ⎨ 4 1.20 ⎧+ 0.70 1 3.3 = η1. 4 = ⎧+ 0. 25 ± 0 . 25 0 . 15 ⎨ 4 1.20 η 2.0 ⋅ 1.0 ⋅ 0.5 = ± 2 = 0.10 ⎧+ 0.0 + 3. 25 0 .3 = .0 2 ⎩+ 0.30 1 1.5 0 .0 2 ⎩− 0.0 + 3.

MASIVNI MOSTOVI Priprema za rješavanje programa OSNOVNI PRINCIPI PREDNAPINJANJA .

Prednapinjanje nosača mosta .

k=1.0 ak < ag (širine pukotina). k<1.0 vlačno naprezanje < graničnog. k = 0.4 – 0.k=Mdek/MG+Q Mdek moment savijanja izazvan vanjskim opterećenjem koji je po veličini i smjeru takav da na vlačnom rubu poništi tlačna naprezanja izazvana silom prednapinjanja vlačno naprezanje = 0.7 Puno prednapinjanje: Ograničeno prednapinjanje: Djelomično prednapinjanje: .