Considerații privind utilizarea instalațiilor frigorifice cu absorbție la climatizarea clădirilor

Lucrarea prezintă aspecte privind utilizarea energiei solare ca sursă primară pentru acţionarea instalaţiilor frigorifice care – la rândul lor – prepară apa rece necesară funcţionării sistemelor de climatizare. Ideea de bază este aceea că, pentru atingerea acestui scop, se pot folosi sisteme hibride, având ca interfaţă o instalaţie frigorifică cu absorbţie. Utilizarea energie soarelui pentru a reci clădirile, în timpul verii – mai eficient şi mai curat – este, cu adevărat, un deziderat. CUVINTE CHEIE: răcire solară, instalaţie frigorifică cu absorbţie, soluţie binară BrLi-H2O

1. INTRODUCERE
Într-o zonă temperată, aplicaţia cea mai utilă pentru instalaţiile frigorifice solare poate fi considerată climatizarea clădirilor, în special dacă, pot fi folosite elementele principale ale acesteia atât pentru pentru răcire in timpul anotimpului cald, cât şi pentru încălzire în timpul anotimpului rece. În contextul răcirii solare, energia solară poate fi considerată drept sursa primara pentru funcţionarea unor instalaţii de producere a frigului artificial, utilizat – la rândul său - pentru răcirea de confort (sau tehnologică). Urmare necesităţii unui confort sporit, sistemele de climatizare s-au dezvoltat într-un ritm alert dar, totodată, au crescut, în aceeaşi măsură şi consumurile de energie electrică. Având în vedere aceste aspecte, sistemelelor frigorifice care utilizează agenţi frigorifici inofensivi pentru mediu ambiant trebuie să li se acorde prioritate maximă. Un interes deosebit, în lumea ştiinţifică, este manifestat faţă de instalaţiile frigorifice cu absorbţie deoarece acestea necesită pentru acţionare - energie termică. Combinând energia termică solară şi tehnologia de absorbţie, căldura poate fi utilizată pentru răcirea clădirilor. Astfel, în contrast cu tehnicile convenţionale de răcire, răcirea solară – înlocuieşte energia electrică, cu energie termică. Folosind instalaţiile frigorifice cu absorbţie, economia de energie electrică poate fi substanţială deoarece, radiaţia solară este maximă - în timpul sezonului cald – atunci când - aerului condiţionat este, de asemenea, solicitat din plin.

2. ASPECTE PRIVIND FUNCŢIONAREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CU ABSORBŢIE (IFA)
În instalaţiile cu absorbţie, la fel ca şi în instalaţiile cu comprimare mecanică, frigul este produs prin vaporizarea unui agent de lucru care este vehiculat prin instalaţia frigorifică. Funcţionarea instalaţiei frigorifice cu absorbţie are la bază fenomenul de absorbţie a vaporilor de agent frigorific de către un mediu absorbant, aflat în stare lichidă (maşinile cu absorbţie se caracterizează prin aceea că – deşi funcţionează cu vapori de agent frigorific – nu produc o comprimare a acestora). În maşina frigorifică cu utilizarea absorbţiei, producerea frigului rezultă – ca şi în cazul unui proces de comprimare de vapori – prin vaporizarea agentului la o temperatură scăzută, vaporii fiind apoi comprimaţi într-un compresor termochimic alcătuit dintr-un ansamblu de aparate (fierbător – ventil de laminare – absorbitor). Agentul de lucru este un cuplu frigorific – de regulă – soluţie binară: un mediu absorbant şi un mediu care se absoarbe (agentul frigorific). Pentru buna funcţionare a acestor instalaţii, se recomandă ca, soluţiile binare utilizate să fie formate din substanţe care au temperaturi de fierbere diferite (diferenţa între acestea să fie cât mai

21 . Sistemele frigorifice cu absorbtie devin rentabile fata de cele cu compresie mecanica cand energia de actionare este obtinuta din recuperai energetice sau din surse regenerabile. .instalatie cu absorbtie in solutie apa-amoniac.IFV sau al ejectorului – E de la instalaţiile frigorifice cu ejecţie – IFE.Schema de principiu a instalației cu absorbție Cele mai uzuale sisteme cu absorbtie sunt dezvolate pentru 2 fluide de lucru: . . în cazul instalaţiilor frigorifice cu absorbţie – IFA. Principiul de funcţionare a instalaţiei frigorifice cu absorbţie – IFA se bazează pe fenomenul de absorbţie a vaporilor de agent frigorific de către un mediu absorbant. Figura 1. . .fierberea soluţiei.absorbţia vaporilor de agent în absorbitor – proces care are loc cu degajare de căldură (reacţie exotermă). proces în urma căruia se degajă vaporii de agent frigorific. determină o reacţie exotermă (cu degajare de căldură). .instalatie cu absorbtie in solutie LiBr-apa Primele instalatii cu absorbtie utilizate au fost cele cu solutie hidroamoniacala (NH3-H2O) incepand cu 1810. in special in aplicatii industriale. aflat în stare lichidă (maşinile cu absorbţie se caracterizează prin aceea că – deşi funcţionează cu vapori de agent frigorific – nu se produce o comprimare a acestora). Avand un cost ridicat si dimensiuni mai mari in comparatie cu instalatia cu compresie mecanica de vapori au fost utilizate mai putin. Din 1945 au fost introduse instalatiile cu BrLi-H2O pentru climatizarea aerului. ASPECTE PRIVIND ALCĂTUIREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CU ABSORBŢIE CU SOLUŢIE BROMURĂ DE LITIU ŞI APĂ (BRLIH2O) Locul compresorului – K de la instalaţiile frigorifice cu comprimare mecanică de vapori .destinderea soluţiei rămase după degajarea vaporilor de agent frigorific şi introducerea acesteia în absorbitor. astazi ele ocupand 5% din productia de frig necesara in US si 50% in Japonia. Comprimarea termochimică aplicată agentului de lucru (soluţia binară) presupune următoa rea succesiune a proceselor: .mare astfel încât să se poată realiza o separare cât mai bună a componenţilor ceea ce va conduce la o puritate ridicată a agentului frigorific) la aceeaşi presiune şi care. de un ansamblu de aparate numit „compresor temochimic”[10]. 3. este preluat. Korea si China. prin amestecul componenţilor.ridicarea presiunii soluţiei rezultate şi injectarea acesteia în fierbător.

circuitul auxiliar – închis între fierbătorul – F şi absorbitorul – Ab care realizează circulaţia şi absorbţia vaporilor de agent frigorific (circuitul auxiliar înlocuieşte compresorul din instalaţiile cu compresie mecanică de vapori . SS – schimbător de căldură. într-o treaptă. V . Instalaţia este utilizată pentru a răci apa (venită de la consumatorul de frig care nu este altceva decât un agregat de climatizare). . Fig. Din punct de vedere funcţional instalaţia prezintă două circuite: . Deoarece – aşa cum se observă . . Ab – absorbitor. Soluţia de bromură de litiu şi apă are unele caracteristici deosebite de cele ale soluţiei hidroamoniacale: . ASPECTE PRIVIND ALCĂTUIREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CU ABSORBŢIE CU SOLUŢIE BROMURĂ DE LITIU ŞI APĂ (BRLIH2O) Una dintre cele mai utilizate soluţii binare pe care le regăsim în cadrul instalaţ iilor frigorifice cu absorbţie este soluţia de bromură de litiu şi apă (BrLi . VL1 – ventil de laminare pentru soluţia săracă de bromură de litiu.intervalul dintre temperaturile de fierbere ale componenţilor este foarte larg. P2 – pompe La presiune atmosferică normală. cu aceleaşi aparate). P1. într-o treaptă F – fierbător. Acest aspect poate fi privit ca fiind un avantaj. În fierbătorul F procesul de fierbere are loc în urma preluării căldurii 0 .compresorul termochimic). C – condensator. 1. deoarece sistemele de rectificare introduse în instalaţie conduc la creşterea costurilor de investiţie şi de exploatare.vaporizator. iar bromura de litiu – BrLi la 1265 C.1.apa îndeplineşte rolul de agent frigorific.4.circuitul principal – parcurs de vaporii generaţi de fierbătorul – F (realizat ca un circuit cu comprimare mecanică de vapori. Schema instalaţiei frigorifice cu absorbţie BrLi.H2O) – fig. – Schema instalaţiei frigorifice cu absorbţie simplă.H2O. ventilul de laminare VL1 şi vaporizatorul V. utilizarea acestor instalaţii nu mai impune introducerea unor sisteme de rectificare (absolut necesare la instalaţiile cu absorbţie cu soluţie hidro -amoniacală).soluţia este indicat a se folosi la instalaţiile care realizează temperaturi de vaporizare pozitive. DL – dispozitiv de laminare. este ilustrată în figura 1. apa – H2O. fierbe la 1000C. condensatorul C. iar bromura de litiu este dizolvantul.VL1 – ventil de laminare pentru agentul frigorific.

soluţia săracă trece prin schimbătorul de căldură de temperatură înaltă unde este încălzită în continuare. pentru a recupera din energia disponibilă şi a mări COP-ul instalaţiei. captatoarele solare sunt de doua tipuri: . .şi de cedare a căldurii de absorbţie unui mediu de răcire (procesul de absorbţie fiind exoterm) care este apa. Fig. condiţiile de funcţionare ale acesteia depind de zona geografica. este cedata aceluiaşi mediu de răcire (apa) care. 2 . se realizează o mai bună absorbţie în absorbitorul masinii. apaşi bromura de litiu . La ieşirea din absorbitor.de la agentul încălzitor (în acest caz – abur de lucru). datorită răcirii soluţiei bogate în agent frigorific în procesul descris mai sus. îmbunătăţeşte ciclul clasic de absorbţie în două trepte prin prezenţa unor schimbătoare de căldură suplimentare.prin combinarea celor doi componenţi. Aceasta depinde de sensibilitatea şi de conductibilitatea .captatoare solare plane. Pe piaţă există mai multe versiuni tehnologice de realizare a panourilor solare. este trimisă la un turn de răcire. ANALIZA POSIBILITĂŢII DE IMPLEMENTATARE A SISTEMELOR DE RĂCIRE SOLARĂ Randamentul unei instalaţii solare nu se poate exprima in cifre absolute (ca de exemplu în cazul cazanelor) deoarece. cu rol de economizoare. de către soluţia intermediară.2. Pe de altă parte. În absorbitor are loc procesul de refacere a soluţiei . fiind apoi recirculată. de orientarea panourilor fata de direcţia spre sud. soluţia săracă în agent frigorific trece prin schimbătorul de căldură de joasă temperatură unde se încălzeşte pe seama căldurii cedate de soluţia concentrată. de anotimp etc. Maşina frigorifică tip Carrier Sanyo – fig. însă din punct de vedere constructiv. Căldură preluată din sistem de către condensator. Apoi.Schema de lucru pentru maşina termică cu absorbtie CARRIER 5. de calitatea şi de capacitatea de a limita pierderile prin conducţie. Eficienţa unui panou solar este dată de raportul dintre energia termică utilă şi energia solară iradiată. de înclinarea panourilor. de regulă.

intensitatea radiaţiei solare şi modul în care aceasta este captată .evaluarea corectă al necesarului de frig pentru climatizare.dimensionarea şi alegerea optimă a echipamentelor frigorifice. CONCLUZII Tehnologia de răcire solară este o tehnica de inginerie a instalaţiei care utilizează apa calda din colectoarele solare pentru producerea de apa răcită pentru instalaţiile de climatizare. În acest context.orientarea captatorilor solari. Iar economia de energie poate fi considerabilă.captatoare solare cu tuburi vidate. Aşadar. 3. Procesul poate fi şi reversibil (iarna ventiloconvectoare pot ceda căldură). conducţie şi radiaţie). instalaţiile frigorifice cu absorbţie care vor fi folosite cu scopul de a climatiza clădirile au fierbătorul alimentat cu apă caldă stocată într-un rezervor de acumulare cu dublă serpentină.tipul captatorilor solari (materialele si tehnologia de punere în operă – pentru a evita pierderile de căldură prin convecţie. iar energia sursei calde – energia de acţionare – este chiar apa caldă preparată cu energie solară în captator.Schema de principiu a unei instalaţii de climatizare utilizând energie solară Apa rece preparată în vaporizatorul instalaţiei cu absorbţie este trimisă în ventiloconvectoare. 6.. energia sursei calde (folosită la fierbător) va avea ca efect disocierea cuplului frigorific pe baza volatilităţii diferite a celor doi componenţi. . inclusiv a terminalelor (ventiloconvectoare etc. . Elementele de bază care trebuie evaluate atunci când se doreşte implementarea unui asemenea sistem de climatizare sunt următoarele: .3. . fie in panouri solar termice – fig. În acest context.) . . instalaţiile frigorifice cu absorbţie pot fi considerate ca fiind o alternativă viabilă la sistemele de climatizare cu vastă aplicabilitate în prezent şi care utilizează instalaţiile frigorifice cu comprimare mecanică acţionate cu energie electrică. Fig. se observă că. apa caldă poate fi preparată fie într-un cazan ce utilizează un anumit tip de combustibil. Aceste unităţi sunt amplasate în interiorul clădirii şi realizează răcirea folosind apa rece.

Bucuresti. Bucuresti. PhD thesis. .3 (55). 20-22.. 2008."Contributions to the study of thermodinamic processes in Absorbtion Refrigerating Systems. 2009. Douglas T. Cătălina Vasilescu . Sanford A.D. 4. Klein."Procese termodinamice în instalațiile frigorifice" Curs. Membru ASHRAE –"Solar cooling " Technical Installations Journal. 2011. 2."Contributions to the study of ammonia . Vasilica Ciocan. Reindl.BIBLIOGRAFIE 1. Marina Verdes. . Ph. No..water absorption chillers absorption chillers machines with compact heat exchanger acted with solar power" PhD thesis. 2011. Ph. 3. Răzvan Calotă .D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful