Edgar Wallace LAKRDIJAŠ Urednik Miroslav Kutanjac Likovna oprema Srečo Dragan Tehnički urednik Željko Kozarić Slog

Purple Point Izdavač Mladinska knjiga Zagreb, Zagreb, 1991. Gospodin Stratford Harlow nije bio džentlmen koji bi se često morao žuriti. Kao pravi pripadnik dokonog staleža, često je bio u prilici da dangubi pa je razvio sklonost izuzetnoj ljubopit-Ijivosti. Imao je sve značajke potrebne čovjeku koji vrši opažanja, zanimale su ga i najobičnije pojave, a u svojim je proučavanjima uživao neometan sentimentalnošću, jer je ta slabost pogubna za ispravno rasuđivanje. Leonardo da Vinci mogao je stajati kraj stratišta, upotrijebivši jezivi podij kao radni stol, na kojemu bi skicirao hropac zločinaca osuđenih na patnju. Premda gospodin Harlow nije bio veliki ljubitelj slikarstva, cijenio je Leonarda. I sam je bio u stanju zastati i gledati prizore od kojih bi prosječna osoba zadrhtala i požurila s tog mjesta, no isto se tako (čak i u velikoj žurbi) mogao zaustaviti kako bi proučio sastav boja jesenjeg sutona i to ne s pjesničkim ushitom, nego je, za svoje zadovoljstvo, raščlanjivao i tu vrst ljepote. Bio je krupan čovjek od četrdeset osam godina, svijetle kose i proćelav. Na glatko izbrijanom licu nije bilo bora, a nježna mu je put bila besprijekorna. Vodnjikavo plave oči ne smatraju lijepima, a oči gospodina Harlowa su tako blijede da su se mnogi osjetljivi ljudi zaprepastili kad su ga prvi put ugledali, jer zaključili su da je slijep. Nos mu je bio velik i dug, iste debljine od čela do vrha. Opis u putovnici tvrdio je da su mu usta "puna". Usnice su mu bile izrazito crvene, a činilo se da ih skuplja čak i kad su mu usta mirovala. Osobni opis upotpunjavali su okrugla brada s rupicom na sredini i neobično male uši. Njegov jaki automobil bio je parkiran uz rub ceste, tako da su dva stražnja kotača stajala na travnatom obrubu, a gospodin Harlow je sjedio s rukom na upravljaču i gledao povorku ljudi u polju. U takvim trenucima dubokog razmišljanja, u glavi gospodina Stratforda Harlowa rađale su se sjajne zamisli, a veliki \ bi se planovi ocrtavali niotkuda, kao da dolaze s onu stranu uobrazilje. Začudo, zatvori su na njega uvijek nadahnjujuće djelovali. Poljem se vukla kolona od po dva dobro raspoložena, suncem opaljena zatvorenika u prugastim kaputićima i hlačama, a predvodio ih je mršavi stražar, s puškom propisno "o desnom ramenu". Gospodin Harlow je primijetio da više ne primjenjuju stari način obilježavanja zatvorskih povratnika tako što bi im kape ukrašavali s toliko tajanstvenih slova abecede koliko su puta osuđivani, pa se sjetio kako je negdje pročitao daje to ukinuto. Tup! Tup! Tup! Zatvorenici su izašli na asfaltiranu cestu i kretali su se prema njemu. Stražarpredvodnik sumnjičavo je pogledao dobro odjevenog neznanca, no robijaši se nisu doimali postidcni, a niti smeteni činjenicom daje netko svjedok njihove bruke. Naprotiv, zauzeli su razmetljivo držanje, kao da su svjesni da pružaju neobičan prizor, vrijedan promatranja. Prva dvojica su postrance pogledali znatiželjnika i prijateljski mu se nacerili, jedan od slijedećih robijaša je učinio isto, ali drugi nije gledao ni lijevo ni desno. Namrštio se, tanka su mu usta zadobila podrugljiv izraz, a jedno rame je podigao kao da prijezirno i prkosno sliježe, a gospodin Harlow je shvatio da taj pokret nije upravljen samo znatiželjnom gledaocu, nego svim slobodnim ljudima na svijetu, čiji je gospodin Harlow bio predstavnik. Okrenuo se na sjedalu i gledao kako kolona maršira kroz ulaz, "Slavoluk očaja", i nestaje kroz metalna vrata koja nije mogao vidjeti. Pritisnuo je papučicu za gas i napravio polukrug. Strpljivo je manevrirao dugom šasijom, dok je nije okrenuo natrag, u smjeru Princetowna. Tavistock i Ellenbruv

mogu pričekati jedan dan, pa, bude li potrebno i cijeli tjedan, jer mu je na um pala sjajna zamisao, koju bi trebalo uobličiti i slijediti. Tiho je zaustavio automobil pred hotelom "Duchy", a niz stepenice dotrči portir. - Nešto nije u redu, gospodine? - Ne, odlučio sam ostati još jedan dan. Mogu li dobiti apartman? Ako ne, poslužit će bilo koja soba. Doznao je da još nisu iznajmili apartman pa je rekao neka mu gore odnesu mali kovčeg. Onda je zaključio da bi se Ellenburv mogao dovesti automobilom i uštedjeti mu put preko močvare, a i dosadan dan u Tavis-tocku. Krenuo je prema telefonu, pa je za pet minuta začuo Ellen-burvjev zabrinuti glas. - Dođite u Princetown. Odsjeo sam u "Duchvju". Ne dozvolite da netko primijeti da se poznamo. Upoznat ćemo se u predvorju, poslije ručka. Gospodin Harlow je, za stolom odakle je imao pogled na neuredni trg pred "Duchvjem", upravo bio usred skromnog ručka, kad je vidio da stiže Ellenburv, mali, mršavi, živčani čovjek s rijetkim, sijedim zaliscima. Posjetilac je ubrzo ušao u prostranu blagovaonicu, u prolazu se brzo osvrnuo, trgnuo se ugledav ši gospodina Harlowa, a onda je sjeo za najbliži stol. U blagovaonici je bilo malo gostiju. Dvije su se grupe dovezle automobilima iz Torquaya pa su sad ručali jedni nasuprot drugih, u kutovima prostorije i glasno razgovarali. Za drugim stolom bio je postariji čovjek sa zdepastom suprugom, a za trećim djevojka, koja se doimala kao daje posve izdvojena od svega. Žene su gospodina Harlowa zanimale samo ako su bile čimbenici u nekom problemu, ili sastavni dijelovi istraživanja, no svakako je nastojao svrstati sve stoje vidio pa je na svoj hladnokrvni način primijetio daje gošća lijepa i zato nesvakidašnja, jer većina ljudi odslikava izrazitu opreku između skromnih uličica u predgrađu u kojima stanuju i sivih poslovnih središta, gdje zarađuju za život. Jednom prilikom stajao je na uglu prometne ulice u Mid-landsu i dvanaest sati proučavao učestalost ljepote kod žena. Premda su onuda, za cijelo to vrijeme, žurile tisuće, vidio je samo jednu poprilično lijepu djevojku i dvije koje nisu bile ^oše. Zato mu se činilo čudno da tu, postrance od njega, sjedi p Ivlačna, štoviše, doista nesvakidašnje lijepa djevojka. Premda joj nije vidio oči, ono stoje opazio bilo je savršeno, a i put joj je, ako ga vid nije varao, bila bez mane. Nije joj vidio kosu, skrivenu pod crnim šeširićem, no svidjelo mu se kako se koristi rukama. Bio je uvjeren da se promatranjem ruku može zaključiti o duhu neke osobe. Stas joj je kako se kaže? Gospodin Harlow napući usnice. Riječnik mu je bio hladan i točan, lišen ushićenih uzleta. Možda "dražestan" stas! Ponovno je skupio usnice. Da, dražestan, no je li to posve prikladna riječ ... Zadubio se u jezične istančanosti, a dok je mozgao, malo je podigla glavu i pogledala ga. Bila je privlačna već iz profila, ali sada... "Krasna je, složi se Stratford Harlovv, sam sa sobom, "no glas joj zacijelo može izluditi čovjeka". Pa ipak, odlučio je da riskira razočaranje. Za nju se zanimao posve nepristrano. U njegovom su životu samo dvije žene, jedna mlada, a druga stara, igrale važne uloge, no i o njima je mogao nepristrano razmišljati. Nisu inu se sviđale, niti su mu bile odbojne, nego se prema njima odnosio kao prema egzotičnim vazama, kojima se mogao diviti, premda nisu bile posebno korisne. U tom trenutku došao je konobur da uzme prazan tanjur. - Gospođica Rivers tiho je odgovorio na pitanje gosta. - Mlada dama je jutros stigla, a posljednjim se vlakom vruća u Plvmouth. Došla je nekome u posjetu. - Znučujim je pogledao gospodina Harlowa, koji podigne guste obrve. - U zatvoru? - upitao je sniženim glusoin. Konobar potvrdi glavom. - Svojem ujuku...Arthuru Inglu, onom glumcu. Gospodin Harlow kimne. Ime mu je bilo mutno poznato. Ingle?... Stručak cvijeća iz kojega je ispao cvijet... i prehlađeni sudac. Pokušao je obnoviti sjećanje povezivunjem predodžbi. Bio je u sudnici Old Bailev, kad je sudac odložio stručak koji svaki sudac nosi, a taj je običaj potekao u davnini, kud je rukovet bilja navodno štitila njegovo gospodstvo od zarazne njugejtske groznice. Kad je sudac položio

stručak na stol, iz sredine su, pisaru na glavu, ispala dva mala cvijeta bedrinca. Sad se sjetio! Ingle! Asket-sko lice izobličeno od bijesa. Ingle, glumac koji je krivotvorio, varao i naposljetku dolijao. Stratford Harlovv se tiho nasmije, jer se sjetio ne samo imena, nego i tog čov jeka, u jutros ga je vidio kako, namršten, sliježe jednim ramenom dok se s ostalim robijašima vukao preko polja. Dakle, to je Ingle. A bio je glumac. Gospodin Harlow se vratio u Princetovvn upravo zato da dozna tko je taj zatvorenik. Kad je podignuo pogled vidio je da djevojka brzo odlazi iz prostorije, pa je ustao i polako krenuo za njom, no predvorje hotela bilo je prazno. Smjestio se u najzabačeniji kut, pozvonio da mu donesu kavu, a onda je zapalio cigaretu. Ubrzo je ušao Ellenburv, no u tom trenutku Harlowa je zaokupilo nešto drugo. Kroz prozor je vidio da se gospođica 8 Rivers udaljava preko trga, u smjeru poštanskog ureda, pa je ustao, izašao iz hotela i krenuo za njom. Kad je ušao u poštu, upravo je kupovala marke, a ugodno se iznenadio otkrivši da joj glas posjeduje kakvoću koja se samo može poželjeti. Čovjek u dobi od četrdeset osam godina ima određene prednosti pa uspijeva pronaći povoljne prilike i kad bi se mladić od dvadeset osam godina zacijelo posve smeo. - Dobro jutro, mlada damo. I vi ste gošća hotela, je li? Izgovorio je to s osmijehom koji bi se mogao protumačiti kao očinski. Dobacila mu je pogled, a usnice su joj se trgnule. Odviše se olako smiješi, pomislio je, a da bi njezin posjet imao tako tužan povod. - Da, ručala sam u Duchvju, ali nisam ondje odsjela. Grozan gradić! - Nije posve lišen ljepote - pobuni se gospodin Harlovv. Spustio je na pult novčić od šest penija, uzeo vozni red mjesnih vlakova, počekao da djevojci izbroje sitniš, a onda joj se pridružio na izlazu iz pošte. - A ima i romantičnih dijelova - nastavio je prekinuti razgovor. - Pogledajte, primjerice, Feathers Inn. Tu su zgradu svojim trudom podigli francuski ratni zarobljenici. S mjesta na kojem su stajali mogli su vidjeti samo vrh jednog od velikih dimnjaka zatvora. Primijetila je da je bacio pogled u tom smjeru i zatresao glavom. - Ona druga zgrada je, dakako, grozna! Grozna! Pokušavam skupiti hrabrost i ući, ali nekako nisam u stanju. - Imate li ondje... - nije završila pitanje. - Prijatelja, da. Prije mnogo godina bio mi je vrlo drag prijatelj, ali jadnik nije mogao ići ispravnim putom. Nejasno sam obećao da ću ga posjetiti, no pomisao me užasava. - Zapravo, nijedan prijatelj gospodina Harlowa nije čamio u zatvoru. Zamišljeno gaje pogledala. - Baš i nije tako strašno. Već sam bila ondje - rekla je, ničim ne pokazavši da joj je neugodno. - Ujak mije u zatvoru. - Doista? - U glas je unio najprikladniju mjeru suosjećanja i razumijevanja. - Posjećujem ga drugi put u četiri godine. Naravno, mrzim to i bit ću sretna kad se završi. Obično je prilično... naporno. Polako su hodali prema hotelu. 9 - Za vas je to svakako grozno. Tako suosjećate s tim jadnicima... Njezin gaje smiješak prilično zaprepastio. - To me baš jako ne potresa. Vjerojatno je okrutno reći, ali ne potresa me. Između ujaka i mene - oklijevala je - nema naklonost^ no jedini sam mu rod pa se brinem o njegovim poslovima. -Činilo se da joj ponovno nedostaju riječi objašnjenja. - I o novcu kojeg ima, a prilično gaje teško zadovoljiti. Njezine su riječi kod gospodina Harlovva pobudile veliko zanimanje, jer takav preokret nije mogao ni pretpostaviti. - Bilo bi strašno da mi je drag, ili da on mene voli - nastavila je, zastajući na početku stubišta. Kako stvari stoje, razgovaramo samo poslovno i to je sve.

Prijateljski mu je kimnula i prva ušla u hotel. Gospodin Harlow je dugo stajao na vratima, zureći u prazno, jer duboko je mozgao, a onda se otšetao do kave koja se već ohladila i sa živčanim je čovječuljkom, koji gaje čekao, zapodjeo razgovor o vremenu i ljetini. Ostali su posve sami. Grupe s automobilima izašle su u bučnom neredu, a kad je Harlow stigao, stari gospodin i njegova stara zdepasta supruga, upravo su se iz hotela zaputili na izlet. - Je li sve u redu, Ellenburv? - Da, gospodine Harlow - odgovori kratki usrdno. - Sve je savršeno skladno i tip-top. Sredio sam tužbu što su je francuski osiguratelji podnijeli protiv društva Rata i... Naglo je zamuknuo. Gospodin Harlow je slijedio pogled njegovih raširenih očiju pa je i on pogledao kroz prozor. Niz ulicu se, prema željezničkoj stanici, kretalo osam zatvorenika, no za razliku od ljudi koje je jutros sreo, ovi su bili lisicama vezani za sjajni, čelični lanac koji se protezao kroz malu povorku. Gledajući ih, gospodin Harlow pokaže rukom. - Nije baš vedar ni ugodan prizor - prokomentirao je. Za vrijeme govorničkih istupa, glas mu je bio pun i vrlo čvrst. - Pa ipak, mislim da su se debelokožni stanovnici Princetovna navikli na takve prizore. Pretpostavljam da te ljude prebacuju u drugi zatvor. Jeste li kad razmišljali kako biste se osjećali da ste, recimo, na čelu te skupine, vezani lancima kao divlja zvijer... - Zaboga, prestanite! - javi se kratki promuklo. - Ne govorite, ne govorite o tome! 10 Prekrio je lice drhtavim rukama. - Užasavao sam se dolaska ovamo - priznao je, jedva čujno. - Nikad prije nisam bio... Automobil je prošao kraj onog strašnog ulaza i umalo sam se onesvijestio. Gospodin Harlow, koji je pazio na vrata, snishodljivo se nasmiješi. - Nemate se čega bojati, dragi moj Ellenburv -utješio je sugovornika očinskim glasom. - U neku ruku sam vam oprostio prijestup. U neku ruku - pažljivo je naglasio. - Ne znam bi li i sudac zauzeo isto gledište. Zakon poznajete bolje od mene. No jedno je sigurno: Slobodni ste, vaši su dugovi plaćeni, novac koji ste ukrali klijentima vraćen je, a imate dohodak koji je, da se tako izrazim, zadovoljavajući. Niski čovjek kimne i učini pokret kao da nešto guta. Pro-blijedjela su mu čak i usta, a kad je uzeo čašu vode, ruka mu se tako tresla daje morao spustiti čašu. - Vrlo sam zahvalan - rekao je. - Vrlo, vrlo zahvalan... Oprostite, to me je prilično uznemirilo. - Prirodno - promrmlja gospodin Harlow. Iz džepa je izvadio notes, polako ga je i pažljivo otvorio, a onda je pet minuta pisao, dok gaje niski odvjetnik gledao. Kad je završio, istrgnuo je list i pružio ga preko stola. - Želim znati sve o tom čovjeku, Arthuru Inglu - rekao je. - Kad mu ističe presuda, gdje živi, bilo u Londonu ili drugdje, kakva su mu sredstva za život i posebno, zašto je ljut na cijeli svijet. Ne znam razlog, ali nekako sumnjam daje prilično jak. Isto tako, zanimalo bi me gdje mu radi nećaka. Primijetit ćete da sam, na papiru, iza njezinog imena stavio upitnik. Hoću znati tko su joj prijatelji, kako provodi slobodno vrijeme, a vrlo mi je važno i njezino novčano stanje. - Razumijem. - Ellenburv pažljivo stavi papir u otrcanu lisnicu, a onda se naglo trgne, kao stoje često činio. - Nešto sam zaboravio, gospodine Harlow - reče on. Prošlog me ponedjeljka u mom uredu na Lincoln's Inn Fieldsu posjetila policija. Zadnje dvije riječi izgovorio je kao da se ispričava, jer je na neki način odgovoran za takvu posjetu. Gospodin Harlow svrne pogled blijedim očima na sugovornika i dugo je proučavao njegovo lice, prije nego stoje upitao: - Kakvim povodom? 11 - Nije mi baš jasno - odgovori Ellenburv, koji je običavao izrazom lica u trenutku oslikati osjećaje o kojima bi govorio. - Prilično sam se zbunio. - Lice mu se zgrčilo u izraz unezvjere-nosti. - Znate, gospo din Carlton nije iznio jasan razlog. - Carlton? - upita Harlovv, neuobičajeno brzo. - To je čovjek iz ministarstva vanjskih poslova, je li?

Englezi na dva načina zamišljaju sreću: jedan je putovanje. da pođete dalje i stavite nogu na glavu onome tko osvoji drugo mjesto. ili u bilo čemu što vam padne na pamet? Reći ću vam: U tome da pobijedite najboljeg sudionika. sa slabim osmijehom . bezobzirnosti. ili neizbježno unaprijeđen. U čemu se sastoji sreća u kartanju. u jedanaest sati navečer. Ja teže pronalazim uzbuđenja. na obali Temze došlo je do prometne nezgode.Uvijek je neodređen . zapamtite to. jer ako čovjek ispravno postupa. mislim? . Mogao bih ploviti jahtom. imat ćete materijala da sve jasno prikažete. Gospodin Ellenburv je napadnim pokretom okrenuo glavu na drugu stranu. Gospodin Harlovv se zavalio na podstavljenoj stolici.odgovori stariji čovjek neodređeno.Možete putovati. pa je.Pogledao je na sat.Došao je zbog požara izazvanog gumom. a onda ga pretvori u ništa. Otprilike osam mjeseci poslije toga.izjavio je. Više me ništa ne pitajte! Mahnuvši rukom prema vratima. za vas. dozvolio je sugovorniku da se udalji.Nije li to rizik. Ellenburv je živčano motao prste.Ne znam . A to znači da su ispravne. dakako. 1? . Ostvarenje donosi užitak. Ako ste Napoleon. Djevojka u žutom kišnom ogrtaču i čovjek s vozačkom kapom na glavi.. ali prezirem trke. ali nije mi jasno zašto vi. Milijunaš sam.prekine ga Harlow. kao da se zabavlja. . Ellenburv. ali ne želim. imali su nešto zajedničko . koja je najavljivala da će se. Sterling i dolari su moji vojnici.Eilenburv potvrdi glavom. Nijednu osobu na svijetu tako ne cijenim zbog inteligencije.. . a.Ne govorite "mi". istraživanja. Jednog dana bit će beznadno upropašten.iz raznih su razloga svakako nastojali za najkraće moguće vrijeme prijeći najopasniji dio obale. 13 2. što biste učinili? Povukli biste se iz posla.U petak. . znanstvenih otkrića? Da radite bolje od nekog drugog. pa vam mogu posvetiti deset minuta . jer ako ikad dobijete zadaću da napišete moju biografiju.ljenja. ili izađete iz sebe pa gnjavite prijatelje. prije nego što se večer pretvori u noć. Pa.Toje bilo sve .. ako ste Leonardo. . odgovorio sam da to.. Odvjetnik ste koji radi za neimenovane klijente.Pa? ..nego da to nije učinio Sindikat Kata. zgusnuti u pravu maglu.. nego je važno igrati.. zaigrat ćete na kartu vlasti.Neodređeno je govorio.. nego većina ljudi.Ako ste milijunaš. Ellenburv. Umjetnost življenja je u umjetnosti pobjeđivanja. bit ću u Park Laneu. ženama.. ali mrzim more. Zabilježite to. S toliko novaca. . Mogao bih imati veliku štalu trkaćih konja. bilo da ste lopticu za golf poslali dalje nego vaš protivnik.. oštroumnosti i. zašto riskirate.Da imate milijune.reče Ellenburv. . . Sagradili ili kupili krasnu kuću. igrat ćete u znanje. ili se spustite u samog sebe i postanete zvijer. Otpuhnuo je oblak dima kroz otvoren prozor i počekao da povjetarac rasprši magličasti. U čemu je užitak planinare nja. Ellenburvjev iznajmljeni automobil bučno štrop otao uz brdo i prošao kraj ulaza u zatvor. . Niži inspektor James Carlton je najbezobzirniji čovjek koji je ikad radio u Scotland Yardu. ulog nije baš bitan. . Sjećate se požara u tvornici United International? Zanimalo ga je je li Rata osigurala izgorjelu robu. ili ste doline Flandrije prekrili leševima svojih neprijatelja. koliko znam. a imam povlasticu da sam određujem ratna pravila i na svoj način vodim pohode.upitao je odjednom. . pa bi bilo dobro da ga pribilježite.. prozračni veo na komadiće. . Uvelike mu se divim. To tvrde Amerikanci.. nikad ne možete predvidjeti što će učiniti.Možda sam glup. nismo učinili.. malo poslije. Što ako se zaželim uzbuđenja? Želim ih.i uvijek bezobziran. a onda? 12 . a istodobno zbunjuju. a drugi mirovanje! Ili bezglavo jure. upozori ga Harlovv blago . ili rđaju! Mogao bih se oženiti. a oči su mu malo zaiskrile. golfu. Čestitost je vrednota koja najviše zbunjuje. Mislim da sam izgovorio nešto nalik epigramu. dakako. . Njegove su teorije vrijedne div.. konjima. a kroz nju je . Skupljala se izmaglica.

izjavi ona. protiv volje.posavjetovao gaje. Imala je ulubljeni rezervoar. .odgovori policajac hladno.Jeste li vidjeli plavu limuzinu? .Poslat ću nekoga da ukloni taj krš. . .upitao je zabrinuto. niži inspektor Scotland Yarda.Da vidim vozačku dozvolu.Ipak jesam . jer se u tom trenutku visoki mladić (u svjetlu što gaje unaokolo bacala ulična svjetiljka. koliko su u tom trenutku mogli biti.prokomentirao je. ili ne. . .Nije to ništa .rekao je glasom u kojem su se miješali ljutnja i predbacivanje . da ga ne bi prihvatilo nijedno ugledno osiguravajuće društvo. nego više kao automehaničar.Da. . slomljena vam je kičma. između znatiželjnika je izronio sablažnjeni pozornik. Kad su ostali nasamo.a ona gaje začuđeno pogledala. Odlučno ju je poveo podalje od znatiželjnika. pred zapanjenog policajca. 15 Čak ni u često varljivoj magli nije se doimao kao policajac. .Žao mije. ali i ukorio glas iz gomile.Vjerujte. crne od maziva. mladić priđe Aileen. a pod pazuho je stavio rukavice za automobiliste.Hm! .Mičite nožnim prstima ..Je li djevojka ozlijeđena? .Čujte .Što se događa? . predstavio joj se. no bilo je to nešto drugo.Recite mi ime. strašno mi je žao! Nisam vas vidio dok se niste stvorili ispred automobila.Bila je tik ispred mene kad sam udario u svjetiljku. bila je malo ispred vas.rekao je čvrstim glasom. Podigao ju je. pozornice.I to ste vidjeli? Neću vas zaboraviti. Blatobran starog forda zahvatio je Aileen Rivers malo ispod lijevog lakta pa je odjednom. . stari kaput engleskog kroja dosezao mu je do koljena. kojemu posao ne ide odviše dobro. Carlton se nasmije. .Doista nije potrebno.. Mladić je iz džepa izvadio i na dlanu držao predmet nalik na vozačku dozvolu.sipila neugodna kišica i glatku površinu ceste pretvarala u takav rizik za moguće osiguranike. Policajac sam.upita policajac strogo i potraži bilježnicu.Pustite sad plave limuzine . nije se doimao tako mlad) progurao u središte znatiželjne skupine. . rekavši: Zapravo sam policajac .upita mladić. pogledao. gospodine! . kao daje i riječima izrazila čuđenje. koji su se počeli razilaziti.Mnogo bih radije pošla pješice rekla je odrješito. Bolje da djevojku kući pošaljete taksijem. tim pokretom još više razmaze prljavštinu. izvela niz baletskih figura. jeli? . čvrstim je pokretom pomuknuo na stranu i prišao automobilu čija se karoserija tužno popela uz svinutu uličnu svjetiljku.Stavio je ruku u džep. .Morali biste biti pažljiviji. ali ne običan.Što izvodite? . gospon! Mogli ste nekog ubiti! . a upravo je uvjeravala nekoliko starih dama da nije ozlijeđena. .odgovori James Carlton. . Uopće nisam ozlijeđena . . nego da vidimo vašu vozačku dozvolu. ali ogorčeno. Zgrabio je knjižicu s platnenim koricama. ali i on je bio uporan. Zabilježio je ime i adresu.Ako se ne pokreću. niži inspektor. lice. 14 .pouči je žena promuklog glasa. ali nije pokazala oduševljenje.. Aileen gaje čula. otvorio je i upravio svjetlo baterijske svjetiljke na tekst. sam ću je otpratiti. prijate lju! Stanite mirno i pokažite mi tu dozvolu. . . a onda je nosom udarila o sjajno bijelo dugme i nimalo se dostojanstveno spustila na koljena.upita policajac razdraženo. molim.Niste ozlijeđeni. . pronašao staru kuvertu i počekao. Na glavi je imao plavu vunenu kapu koja mu je pokrivala uši. a upravo kad je završio s pisanjem. gospodine. ali držim do svog položaja. Dokaz je bio što stoji na nogama.ne možete samo tako pobjeći dok razgovaram s vama. . Mladić s vozačkom kapom obriše uprljano. nego inspektor. Ne osvrćući se na taj autoritativni zahtjev. . Jeste li vidjeli limuzinu? . Djevojka nije izvela taj pokus. a onda brzo upita: . Istina. . kojoj je bilo neugodno zbog okupljene gomile znatiželjnika.Pustite sad djevojku.

a onda je dodala.Naglo se udaljio od teme: . .Blok zgrada Fotheringav .Jako sam uživala u razgovoru. . koji je nekad glumio u Shakespeareovim dramama. gospodine. s primjesom zlobe: .Carlton . no nisam u srodstvu s vlasnikom kluba. a nije se ustručavao spustiti se do sitnih lukavština. pa vas više ništa neću pitati. Znao je daje nećaka Arthura Ingla.Pomislio sam da to učinim .Rivers...Zašto mi sve to pričate? Već je domahnuo taksiju. kako bi vidio gdje su. kad bi vas pratio običan policajac. zbog izuzetno vještog niza prevara i krivotvorenja.Stigli smo . U magli sam joj udario u rezervoar. Ušla je u taksi. Jurila je brže od mene. pa iskoči. Večeras ste se svojski potrudili da me ubijete.ali zbog mog visokog položaja ne treba vam drugi pratilac. . neka je blagoslovljena. nego protiv zakona ove zemlje. . čini mi se da ću se svakog trenutka sjetiti..Krivo pretpostavljate.predložila je. Bio je to milijunaš koji je žurio na gozbu u gradu.zamišljeno će on. dakako. Taksi je usporavao. ali ima bolje kočnice. monsieurs et mesdames! Osobno više volim San Remo. . .Velika hvala što ste me dopratili kući .Da možda pogledate moj dosje u Scotland Yardu.Prihvatila sam da me otpratite. Pripada. No Carlton je bio bezobziran.reklajekaodasebrani.uvredljivo je zastala. . I to mije slava! Htjeli ste reći. . otvori vrata taksija koji se još kretao.. sve je kao na posteru na željezničkoj stanici. pa bi morao bolje razlikovati ispravne postupke od nepodopština.Zločinac je bježao od policije... .zaključi Carlton. sretni ste da vas nije zahvatila plava limuzina. pa sad ubacite malo jazza. plavo more. . A jedina je krivična tužba koju mu mogu smjestiti da na košulji nosi velike dijamantne ukrase.Onda je brzo dodao: . no to smatram više prijestupom protiv dobrog ukusa. ali ne znam gdje sam čuo za vas. Mogli bismo zastati i kupiti vam stručak. u maglu..odgovori on. . 17 . .kao poznati hotel.Kad već govorimo o plavetnilu. ..Trebali biste tek čuti moju tetku . ...uhvatio se za umrljanu bradu. . .? . .promrmljao je.U Scotland Yard . U mraku je skupila usnice. pa biste me barem mogli pustiti da na miru izdahnem.Njezin način govora je doista pjesnički! Gledao je za njom sve dok nije nestala u mraku. Aileen Rivers . . a sad je izdržavao kaznu od pet godina.. kao što ga je gospodin Harlow opisao...Na vrhu mi je jezika. .Jako mi je žao. Automobil se zaustavio pred ulazom u zgradu Fotheringav.. Njegova sposobnost izmišljanja daleko je nad-mašivala običnu crtu kreativnosti. pomalo ljutita zbog njegove drskosti. ne znajući bi li se nasmijala ili zaplakala.U Monte Carlu? . .reče Aileen usiljeno uljudno.Ali Aileen Rivers? Ne. . niti ću komentirati vaše otmjeno prebivalište.glasio je mirni odgovor. dok je taksi oprezno vozio obalom. .rekao je jednostavno .Baš prekrasno mjesto! Rien ne vaplus! Faites vosjeux.Na uglu Westminster Bridgea jedna starica prodaje cvijeće.i riskirajte malo. Provirio je kroz prozor. a sad je otvorio vrata.odgovorio je vedro . usprkos činjenici daje primio obrazovanje džentlmena.Ponekad odlazim i brinem se da se stan uredno održava. a za razvoj njegova duha potrošena je po.zamašna svota. Vedro nebo. zeleni brežuljci.Mogli biste imati primjedbi. osine brzine! Zlo mi je od vožnje nalik na tango.promrmlja on . jer ju je laka t zapravo bolio više nego stoje htjela priznati. ne mogu se sjetiti. a vozač se nagnuo na stranu. . .Kako otmjeno! Odjednom se razljutila i okrenula se prema njemu. mom rođaku koji je u inozemstvu. No. a onda se vratio do taksija. pretpostavljam? Izuzetno romantično! Mladić se smijuljio.Htjela sam reći da ništa ne govorite.Ne stanujem ondje . . ali čak se ni onda nije zaustavila. sjetio se. 16 .

. zapošljavao je osoblje od deset pomoćnika. u knjigama se pojavio svaki cent uključen u tu veliku transakciju.reče Carlton. svi puše cigare.A k tome je i u Rati .Reci mi nešto zbog čega ga mogu prikliještiti . . riskirao i bez nezgoda stigao pred sumorni ulaz u policijsku centralu. . .odgovori Jim. sjedne na rub tvrde stolice pa polako i pomno pretraži džepove. u središtu Londona. . no sredstva sindikata bila su ogromna. kad se navratima pojavi sjetno lice inspektora Elka. skočila osamdeset. . Jim Carlton prijateljskim mahanjem pozdravi narednika za stolom pa se. koje je netko isplatio Lee Hertzu i dvojici njegovih prijatelja.Cigare više nisu kakve su bile u mom djetinjstvu -prokomentirao je.upitao je natmureno. obavio je dim. preskačući po dvije stepenice. popne do svog malog ureda. čija je cijena.A onda je. kroz njezine bankovne račune prolazili su č ekovi do pet milijuna funti. a za tjedan dana dvjesto posto. . to jest.Ne bih rekao da su tvoje gore. U poslovanju Sindikata Rata nije bilo ničeg potajnog ni mutnog. dva od jedne.Ideš na zabavu? .pažljivo se ispravio. Glavnica je bila začuđujuće mala.požalio se. 1924. uzme cigaru i zapali je. Inspektor Elk se nije uvrijedio. Sindikat Rata objelodanio bi svaki zaključni račun. Jer velike zalihe.Tri je naslijedio od oca. "Vjeruje se da su Lee Hertz. jer uzimaš ih besplatno. Elk duboko uzdahne.Za šest penija mogao si kupiti pravu Havanu.glasio je odgovor.odgovori Elk oprezno. jer nastupali su kao direktori društva.Vozač je poslušao. Elk šmrcne. nerazgo-vjetno zbog sapunice. godine. Elk uzdahne i počeše se po tankom nosu. 18 . Harlowi su oduvijek bili bogata obitelj. u New Yorku.Nikad nisam vidio da si kupio makar j ednu cigaru . Centrala u New Yorku javila je Scotland Yardu. izvadi dugu kožnatu kutijicu. Upravo je marljivo nastojao sprati mazivo. U Americi je imao brata. za dvadeset četiri sata. koji mu je ostavio osam milijuna dolara. ali kad je bacio pogled na malo ogledalo koje je ukrašavalo zid iznad umivaonika. .U unutrašnjem džepu kaputa . . momka koji je pohvatao "Žabe". u ulici Old Broad. a njujorški se ogranak smjestio u Wall Streetu. potcjenjivački je gledajući. Jim Carlton okrene sad čisto. Jo Klein i Philip Serrett dobro poznati kao krijesnicepotpaljivači u Londonu stop Vidjeti .O! . . Kad je Rata.Ne . U petak poslije podne Lee je stigao iz New Yorka. mokro lice prema kolegi. iskazavši mlako neslaganje. . da. . Uzmi samo jednu.podrugljivo će Jim. a Rata Inc. izvukla je profit. za proizvodnju gume.U svoje vrijeme napušio sam se dobrih cigara rekao je. a milijun od druge tetke. Obično se nije posebno brinuo za osobni izgled. koje su tržište održavale stabilnim. od čega su trojica ostvarivali dodatnu zaradu.Dakako daje u Rati! . nestale su za tren oka.U uredu javnog tužioca. prebrojio sam ih. jer policajci dobivaju plaću od koje mogu živjeti. . a u nedjelju ujutro kompaniju United International. sjećam se.zatraži on. Carlton ga pogleda preko ručnika. to ne bi bio prijestup. No to si mogu priuštiti. . u doba gospodina Gordona.Volim se često umivati. prijeko.A jeftinije ih ne možeš ni dobiti. Prijeko. ali nisu ni bolje. učinili smo to zajedno . .Izračunali smo da vrijedi deset milijuna .Žabe? O.izjavio je polako.Ellenburv ga prikriva. je li? . ne promijenivši ton. sapunajući se. Gospodin Gordon je imao dobre cigare.Jesi li uhvatio Stratforda Harlowa? Jim Carlton napravi grimasu gađenja. Čak i kad bi priznao daje povezan s njima. . a predsjedavao je umirovljeni pješadijski pukovnik. u djelatnosti Rate nema ništa protuzakonito. . osim pedeset tisuća dolara. pokupovala gumu. . uredi su bili u zgradi West-shire. a u posljednjih deset godina spali su na neuda te tetke. zastenjao je. ali da to i ne čini. Zapravo. upitao: . Registriranje kao javno društvo. U dobro organiziranom požaru uništeno je skoro osamnaest tisuća tona gume.Nitko nikad nije na pošten način zaradio deset milijuna.Prilično dobre . . .uzvikne Elk.

uslijedila je tišina. određenih razloga zašto to nisam učinila . kako bih vam uštedio mnogo nepotrebnih. Rata ih je mjesecima kupovala. pa cijene i dionice rastu. .Unajmila sam dvije žene da svakog četvrtka dođu pospremiti stan. Iz vrlo prostrane blagovaonice s niskim. Svuda su nalozi da se kupuje. Dan prije toga. pa. očito u nedoumici kako da se izrazi.Pretpostavljam da sam trebala pozvati policiju."Laži" je riječ koju tražite . .Nesretan slučaj. no vjerojatno laže.Netko vas treba.Da. ime mu je Jackson . . . . . Elka su ostavili da zuri u bakrorez na zidu hodnika. vodila su troja vrata.. Otkriće ju je vjerojatno uzdrmalo. a ako iza Rate stoji Harlow. . Potvrdio je glavom. . koji je ujaku služio kao svojevrsno skladište." Lee je..Pitam se biste li došli do stambenog bloka Fotheringav. s noćnim čuvarom pio je čovjek koji odgovara opisu Joa Kleina. pa se Carltonu pružila prilika da cijelu stvar učini malo lakšom. a treća u prazan stan.19 izvještaj NY 9514 a poslali smo vam ga 7 listopada 1923 s opisom stop Postoji mogućnost da ih povezete s požarom u United Inter-nationalu. a onda uznemireni glas reče: .Ondje su ta vrata . a sigurna sam daje netko unutra. ..Možete. a čuvar se kune da više nikad nije vidio tu ptičicu Joa.reče Jim. Onda izbije požar i cijene rastu! Mogu reći samo. u poslu s gumom zaradio je i više od toga. . vi ste. lažu još bolje nego što piju. ali pod imenom Jackson. . Stan je bio neobičnog oblika. druga vode u spavaću sobu. 21 Jim okrene kvaku. Pokazala je upravo ta vrata. kad gaje Scotland Yard uspio pronaći. djevojka je stajala na otvorenim vratima stana.odgovori Elk. ali ima. u Parizu igrao svoju poznatu ulogu američkog gospodina koji mirno razgleda grad.Mislio sam da se možda dogodio nesretan slučaj .. malo smela. je li? . vaš ujak je Arthur Ingle . ugledao otvoren prozor.Čini mi se da nešto nije u redu .Dolazim ovamo da pokupim ujakova pisma. drvenim krovom i s oplatom na zidovima.Ne znam. . Jeste li to znali? . govorila je jedva suvislo. . pa Jim Carlton podigne slušalicu. Calcutti. .upitao je brzo. gospođice Rivers. . bez truna izgleda da cijena naraste. U Torontu. ali Jim Carlton ga je predstavio kao prijatelja i rječitim pokretom pokazao da to što je doveo pratioca nije znak netaktičnosti. ali smatrao sam da vam moram reći da mi je to poznato.Gospođice Rivers. Činilo se da se. bez uzrujavanja. Jim je nekako nije mogao zamisliti tako uznemirenu.počeo je ljubazno. Ljudi kao on. a djevojka je objasnila da je iza jednih kuhinjica.izjavila je. Jesu li znali da će United zagristi u prašinu? . ugledavši Elka. U tom trenutku na stolu je prodorno zazvonio telefon.Nešto nije u redu? .. a dok je objašnjavala.Jesu li ta vrata obično otključana? . iskreno. pa se sagnuo i provirivši kroz ključanicu.reče Elk.. kao stoje moja baka najbrža atletičarka! . premda isprva donekle neugodnom za djevojku.obavijesti ga dežurni. a iza njega žućkastu maglu. no bila su zaključana.Posve je razumljivo da ne želite svima objaviti tu činjenicu. inspektore . puf! Izgorjela je četvrtina rezei'vnili zaliha u zemlji.upitala je zabrinuto. . a vatrogasci su pronašli benzin.pokazala je..rekla je. ovdje je stanovao gospodin Ingle. Nemam vremena. broj 63? .Mogu li razgovarati s gospodinom Carltonom? .Zalihe su potpaljene na tri mjesta. Riju. .zastao je. s uživanjem otpuhujući dimove cigara. svaki slobodan komadić gume podignut je s tržiš ta. ali vrata jedne sobe su zaključana. 20 Kad su dva detektiva izašli iz dizala.. Deset milijuna. On je u inozemstvu.Laskalo mu je olakšanje u njezinom glasu.nadopunila gaje. jer radim u uredu. A odjednom.Oh. Čuo je škljocaj. koja kupuje gumu. Imamo Ratu. a ona je pocrvenjela.. bez daha.. koji tako što nikad nije pomislio.

Večeras su zakasnile.. no nitko nije ni slutio da je taj glumac. a djevojka se nije bunila kad ju je blago potapšao po ramenu. stotinu pretpostavki i objašnjenja. . Na podu ispred njega ležao je nepravilni metalni krug.Pustit će ga slijedeći tjedan. zapravo tvrtka "Lobber i Syne. kako je pretpostavljao. Krenula je ispred njega. Upalio je svjetlo. a na svaki je položio određenu svotu. nadaren za karakterne uloge.. vidio da je ispod prozora uska izbočina i prebacio nogu preko okvira. naslaganih jedan na drugi. Mozak mu je bio nalik na računalo. kojeg je s vrata. Dotaknuvši metalni krug.. prije nego što je bio uhvaćen i osuđen. jer se nepristrano i iskreno divio vještini ljudi izvan zakona.prokomentira Elk. . Jim je primijetio daje vrlo blijeda. trulom pješčenjaku. Identitet provalnika Jima je manje zabrinjavao nego djevojku.zaključio je i otišao do prozora. a on se zadovoljno nasmijao. .Ne znam. ali nijedno ga nije posve zadovoljilo. . Bit će strašno ljut zbog toga. .Ne smijete ići. Može zastati i turpijati nokte na nekoliko centimetara širokom. Neusporedivi Harlovv pretvarao mu se u opsesiju. .. osvrnuo se i pogledao krš. otvorila vrata i ušla u malu.umirio ju je. na svjetlu. ali je prekinula njegove umirujuće riječi: . Jedini prozor bio je u ravnini s onim kojeg je vidio kroz ključaonicu.Sto je bilo u sefu? . bespri jekorno čistu prostoriju. u srijedu. Osim ako. .utješi je Carlton. Arthur Ingle je doista radio sam. Carlton se uvjeri da je još vruć. Pogledao je dolje.naglasila je. 22 . zgrabio donji dio okvira susjednog prozora i uvukao se u sobu.Nema smisla da se zbog toga zabrinjavate. Otključao je vrata sobe i pustio unutra Elka i djevojku.Ponekad čistačice dođu prije nego što se vratim. poginut ćete . . izrezao provalnik. Odmahnula je glavom. jer gotovo da i nije bilo opasnosti. a prijevarama se bavio dvanaest godina. a Carlton ni na trenutak nije povjerovao da je u sefu bilo novaca. Ingle nije bio tip zlikovca koji bi ondje sakrio svoje bogatstvo.Prilično cijenim svoje sposobnosti . ili Lew Yakobi jedini su ljudi u Londonu koji su to mogli izvesti. Među članovima svoje družine slovio je kao loš platiša i bezobzirni upravitelj.To je njegov potpis.počeo je. koja su mu omogućila prave zlatne žetve.Uvijek . pa je bilo više prostora. . a zjapio je otvoren.Dobar posao . kako bi iščezli provalnik imao mjesta za svoj posao. Elk je. bili složeni nekim redom.Niste vi krivi . Vjerojatno je bio toliko pametan da otvori tuce bankovnih računa na izmišljena imena.upitao je. dovučeni su na sredinu prostorije. Sef je bio uvučen u zid.Netko je to znao. draguljari iz Clerkenwella". Kad je čula riječi "dobar posao". .dahnula je.Još neko vrijeme neće ni doznati. ali je pogrešno protumačio razlog. malom let-lampom. U usporedbi s njim.Sef je prazan! Nije ostao ni papirić! Tobby Haggitt. . u mračnu prazninu. pa mu je. Elk se zamišljeno počeše po bradi i pretpostavi: . No otkrivanje tajni osuđenog varalice nije moglo donijeti ogromnu svotu. Nije vidio ništa osim tamnih obrisa tri kovčega. a lampu je ostavio. . Stare kutije i kovčezi koji su. najvještiji mačor-provalnik prava je mačkica koja se igra klupkom vune! Izbočine pred prozorima za Tobbvja su prostrane prometnice. a on nije imao ortaka. glede provale. glavom prostrujalo stotinu mogućnosti. Čak nisam ni znala da sef postoji.U kuhinju. pregledavao let-lampu. Carltonu je bilo jasno da govori o odsutnom Inglu. . a služio se i drugim lažnim imenima.Kamo vode ova vrata? . djevojka je raširila oči.. . ali djevojka gaje grčevito zgrabila za ruku. u trenutku se prebacio. Ni prijatelji iz njegovih glumačkih dana nisu sumnjali da je varalica.Kladim se da je Tobbvjeva . a ja sam uranila.

ili nije bilo dokaza. njegovim pothvatima i uspjesima. pa su kroz stara područja urezivala nove putove.Rado bih čuo vaše prve dojmove o Dartomooru. spadale su u najbolje te vrste na svijetu. Prostorije za policajce. Sa smiješkom je kimnuo Jimu Carltonu. koje su mu zacijelo donijele ogromni dobitak. Njegova pisma novinama o znanosti upravljanja kaznionama bila su najbolja koja su se.Možda je čistačica . Djevojci se činilo da se gospodin Harlow sjajno drži pred tim bezobraznim čovjekom. učinio je ono na što se nije odvažio još nijedan filantrop. uz trošak od sto tisuća funti. a to im nije ulijevalo sigurnost. stajao je visok čovjek. Pomalo su ga se i bojali. ili su bili odviše klimavi da bi se održali. Važni bankari govorili su o njemu suzdržavajući dah. Onda se sjetio daje Arthur Ingle osuđen na temelju samo tri optužbe.. tekao je amo -tamo. . u njih stavili krevete od dasaka.Bolje sam ga poznavala prije mnogo godina . u još većim i razornijim količinama. Ponekad se činilo da su njegova sredstva nestala u podzemne pećine. 25 U poslovnom središtu Harlowa više nisu smatrali ekscentrikom. nego su govorili da je prepreden i na njegovu ga štetu uspoređivali s ocem. Bio je to veliki Harlow! Upoznala ga je u Princetownu.Mogu li ući? Od zaprepaštenja nije mogla odgovoriti. čula je i za policijsku stanicu. . makar koliko mu na srcu ležalo opće dobro. prema pravilima. kao da Jima Carltona smatra dobrom šalom. pokazavši pravilne zube. o toj temi. pa se takvo razmetanje djevojci i nije učinilo neprikladno. prouzrokujući prave poplave. kao što bi se osjećala da se našla sučelice tigru. . . neobjašnjiv osjećaj da je pred njom neka nezemaljska sila. sagradio uzornu policijsku stanicu..kad je bio glumac. uz smiješak. Bio je blag.predstavio se. Novac mu je bio odviše pokretan.Zovem se Harlow. Stanica je doista bila uzorna i to u svakom pogledu..pretpostavila je. a onda su se povukla.otegnuto će Jim Carlton. Kupio je slobodno zemljište u ulici Evory (odakle se do Park Lanea može baciti kamen) i na njemu. a onda je zgradu darovao visokim policijskim službenicima. Na sniježno bijeloj košulji svjetlucali su i prelijevali se dijamanti. a doimao se vrlo otmjeno u dobro skrojenom večernjem odijelu i lijepoj.odgovorila je . sreli smo se u Dartmooru . Bit će da je namještaj koštao tisuće funti. Časopisi su o njemu objavljivali šaljive članke. premda su. Obuzeo ju je čudan. . Netko je pokucao na vanjska vrata. ostavljajući iza sebe pustoš i rasulo. a iskrila mu se i dugmad na prsluku. kao što pričaju? 24 4. na katu. na prostiraču. prijo nego što je. no ubrzo su ponovno provalila. Kad se gospodin Harlow zanimao za opću dobrobit. Vani. Novac mu je bio odviše pokretan a da ne bi bio opasan. koje su češće imale rušilački nego blagotvoran učinak. pa. neko vrijeme netremice gledao nesretnog Elka. prije nego što se obogatio! Jedini sam mu živi rod. Poklon su neko vrijeme smatrali čudesnim. premda zastarjeloj kapi. No nešto se u njoj zgrčilo pred pogledom njegovih blijedih očiju. činio je to temeljito i na nimalo ustaljen način. gotovo dobrohotan. no netko je to učinio umjesto nje. Stanje zainteresirao Jima jer je ukazivao na raskošan život i profinjeni ukus. A stanje rezultat pothvata uspješnijih od onih za koje je Artur Ingle osuđen! . Dakako. Nekako se skupila pred njegovom vrlo izraženom nadmoćnošću. Niste mogli raditi u poslovnom središtu Londona a da ne čujete o Harlowu.Samo uđite.Vratili su se u blagovaonicu s oplatom. No bilo je to u skladu s nečim sirovim u njemu. a kad su njegovi oduševljeni prijedlozi odbijeni. Ministrima i šefovima policije dosađivao je svojim zamislima o uzornoj policijskoj stanici. Je li to mjesto doista tako izuzetno. . Harlow .. a onda je rekao: . pojavila u tisku. a čak su se i ćelije odlikovale udobnošću. a karikaturisti su se zbog toga izrugivali vladi. jer za brojne druge pri23 jevare. .Podigla je glavu i osluhnula.Dobro poznajete ujaka? Odmahnula je glavom. autoritativnog držanja. otišla niz hodnik i otvorila vrata.

pa nas je gospođica Rivers pozvala ...? .Čestitam vam što ste se dokopali najoštroumnijeg čovjeka u policiji -obratio se uljudno djevojci.Znam to. Harlow je promrmljao da mu je žao i izrazio je sućut.. mmm.. Nadam se da nisam de trop? . Moj prijatelj koji i vas poznaje . . gospodine Harlow -rekla je tiho . a Jim gaje predosjetio još prije nego stoje posjetilac promijenio ton. . 27 . ako mogu biti tako slobodan da izrazim svoje mišljenje..rekao je. iz tvrtke "Stebbings. . pa biste mi htjeli olakšati život? Oduševljeno ju je pogledao.Gospodin.vidio vas je kako ulazite u. kriminalcima.da sam možda u položaju da vam mogu ponuditi određenu pomoć. ne zamjerite mi što to govorim.Ah .Onda ste svakako čuli gospodina Stebbinsa da govori o meni.odgovorio je. ... Blagonaklono je nagnuo glavu.Vrlo je uzdržan čovjek i nikad ne razgovara o klijentima. .. gospodine Carlton. Aileen je čekala da čuje razlog posjeta. zanimalo ju je kakav je hir tog velikog magnata doveo u stan osuđenika.priznala je. mogao pronaći dobar posao.imate dojam da loše stojim.Dogodila se provala..A čestitam i policiji . Veza s.To je vrlo ljubazno od vas. otkako smo se sreli. valjda nije on! Do prije nekoliko godina bili su moji odvjetnici. .Ovaj posao obavljam u slobodno vrijeme.Glava mu se trgnula na stranu.Prilično dobri ljudi. Glas i držanje govorili su jasnije nego da je doista postavio pitanje: "Pretpostavljam da vas je policija posjetila zbog vašeg ozloglašenog ujaka?" Djevojka je shvatila neizgovoreno pitanje.. Ured im je na Lincoln's Inn Fieldsu.. a djevojku to nije jako zanimalo. Nije joj rekao tko je njihov zajednički pr ijatelj.rekla je.upitao je promijenivši ton. ali palo mi je na pamet.Stebbings. jer unatoč uznemirenosti i zlim slutnjama.. je li? .. .Točno. Field i Farrow". Možda vam moje ime nije posve nepoznato. ured pa se očito zabunio.odgovori Jim.. mmm..Izvrstan momak! Često sam se pitao jesam li pogriješio što mu više nisam povjerio vođenje mojih poslova. . izuzetno ljubazno . pomalo tragičan.pogledao je Jima . umrtvljujuće djeluje čak i na najbolju narav. premda pomalo staromodni . Polako je pogledavao nju i detektiva. .Činilo se da je osjetio olakšanje što ga poznaje.prokomentirao je.Još sam u ministarstvu . . mislim na Princetown.. Zovem se Stratford Harlow. .Palo mi je na pamet . . Očima je dao znak Elku pa su otišli u skladište. I to joj je bilo poznato. . gdje niste imali prilike pokazati svoje sposobnosti. kao da to i misli ali imam vrlo dobar posao u uredu odvjetnika. Tu sam zbog vrlo delikatnog razloga. Volio bih da mu to spomenete kad ga vidite.objasnio je . ... Kak o vam se svidio Dartomoor? Neusporedivi Harlow se tužno nasmiješi. Nasmiješila se njegovim riječima.Rekli su vam u Duchvju.nastavio je brzo .. . ili ljudima koji imaju kriminalne dosjee. . Kimnula je i kratko odgovorila: .Sad razumijem kako je došlo do greške.Samo jednom . .. zatekao sam se kako mislim na vas. Mnogo puta... Vaš je položaj.Vrlo dojmljiv i vrlo tragičan .što vas je izvukla iz ministarstva vanjskih poslova.Čudno što ste to spomenuli. a Jim je i sad ispravno protumačio što Harlow želi. da bih vam možda. Razumio sam da radite u uredu sindikata Novih knjižnica. gdje sam proveo nekoliko dana.Drugim riječima.Gospodin Stebbings je vrlo dobar prema meni. . ali do onoga u kojem radim. Harlow se zamišljeno ugrize za usnicu. Ovaj put netko je jače pokucao na vrata.reče Harlow . 26 .Dakako. Čak i policajci imaju pravo na zabavu.Nisam znao da ste se upoznali s mojim prijateljem Carl-tonom. a ona je nastavila: . pa nije ni pitala. Nasmiješila se.

Već godinama nisam imao napad.odgovorio je.Teško mije slijediti način na koji razmišljaju.Žene me baš jako ne zanimaju. Bože! . a sad je podigao pogled. S tom maglom i svim tim. nije zadrhtala. Nešto ga je navelo da se okrene. a jedna od njih prilično naginje tome da mi priča svoje nevolje.. koje je poniralo i dizalo se.ispriča se Aileen. kola s osuđenicima. ali izuzetno se uspješno svladavao pa mu ruka.To su moje čistačice. Tu je mogao uživati u iluziji nezadrživosti. sjedne strane na drugu. Ktome su i emocionalne.. a zahtjev je bio tako neobičan daje Elk. jer njegovu posjetu nisu smatrali nimalo neobičnom. gospođice. a onda se sagnuo naprijed i prekrio lice rukama. . a onda mu je donio stolicu.. Vjeruje u revoluciju i sve te stari. gospodine Harlow .Oprostite .. Elk je bio zaokupljen marljivim otresanjem mrlja od prašine s koljena.O. .Pred zgradom me čeka automobil. .Male neprilike sa srcem . Div se onesvijestio..objasni Harlow sa smiješkom. jer su se Jim Carlton i Elk vratili u blagovaonicu. . siguran na nogama. Gospodin Stratford stajao je na sredini prostorije i čvrsto se držao za rub stolića da ne padne.. uhvatio ga je kad se zanio i odveo do velike sofe. Još je bio blijed. gospodine Harlow? .. I prije je dolazio ovamo. nadahnjivao je. kad je spustio čašu vode.izjavi Harlow. U elektrani su očito poznavali gospodina Harlowa.složi se Jim kratko.yrlo . bistar.zamoli Harlow. Požurila je iz prostorije.Jim je proučavao fotografiju na okviru kamina.Jako mi je žao što sam vam prouzročio takve nevolje.. . giljotinu. a onda se svom težinom stropoštao na pod. Elk gaje ipak otpratio do automobila. oduljilo se. koja se tako savršeno prilagođavala njegovu raspoloženju. a brujanje dinama.. ali vrlo hirovit i u samoj svojoj ćaknu-tosti. odmaknuo se. . Osjećaj da je blizu samog srca moći. pitajući se što tog multimilijunaša vodi na takvo mjesto.Pretpostavljam da ne poznajete Ingla. . Iz hodnika su se Čuli glasovi. Magnat odmahne glavom. krv. kad je spustio čašu. pustio ga da uđe u prostranu prostoriju sa strojevima. koji su se najbolje očitavali u ozračju elektrane. . zasjenjena svjetla nad mramornom kontrolnom pločom i sveopća bučna ujednačenost. . . ritam vezivnog remenja. Elk je priskočio. Dvije loše odjevene pojave prošle su mimo otvorenih vrata. polako se njišući. a znam i lijek za takve živčane potrese! Nije riječ o drogi . . Inženjer koji je stajao na vratima. .Dugogodišnji prevarant. a Aileen je išla za njima. cijela kutija puna trikova. unezvje-reno.Fiju! . Lice mu je bilo blijedo.To je posve nepotrebno. a u vodnjikavim očima ogledala se takva užasnu-tost kakvu Jim Carlton nikad prije nije vidio. a jedan je bio visok i žalio se: . gospođice Rivers..Hoćete li reći mom šoferu da me odveze u elektranu na Charing Crossu? . zujanje i tutnjava tolikih strojeva umirujuće su djelovali na njega i kao melem stišavali njegovo nespokojstvo. da smisli sjajne planove. a Harlow začuje kako se otvaraju vrata. . . 28 5.Neusporedivi Harlow ukloni tanku nit pamuka sa svoje besprijekorne kape i baci je na pod.Vrlo ljupka mlada dama . Ništa nije djelovalo tako poticajno kao veličanstvenost i snaga ogromnih kotača.. na koju se Stratford Harlow skljokao. Magnat je tu sjedio pol sata..svilenom se maramicom nježno potapšao po čelu i ustao.nasmiješio se..uzviknuo je. posve . . stajao na pločniku. Bile su to ne29 minovne posljedice neizbježnih uzroka.Bit će bolje da vas ja odvezem kući. . dugo nakon stoje automobil nestao u magli. ponesu ih trenutni strahovi i obziri. Možda ću vas morati ostaviti da čekate. Ta uzvišena dvorana za njega je bila hram božanstv a. sreća je što smo uopće stigle.predložio je.

zabačenom ljetnikovcu blizu Christchurcha pronašla je visokog. Uplitanje članova obitelji. nego su njegovo obrazovanje prepustili teti. a veliko lice polako je ozario osmijeh. no uvjerila se da se gospodin Marling ponio na najčasniji način i nije učinio ništa zbog čega bi sebi morao predbacivati. pa ga nisu poslali u školu. pa su dijete povjerili brizi tetke Mercy. Gospođu Edwins su poslali u mirovinu. Kad je priroda uzela svoj danak. a u malom. odjevenog u ne baš otmjenu crninu. kao i temeljitu poduku o načelima protestrantske vjere. Do ušiju tete Alice doprla je priča koja je dovela u sumnju prikladnost gospodina Marlowa da oblikuje savitljivi duh dječaka. najprije ga moramo upoznati. naprotiv. To se dogodilo godinu dana prije smrti gospođice Mercy. činilo da prilično vedro prima oslobođenje od vrlo stroge stege gospođice Mercy. . Glavna posljedica svađe između gospođice Mercy i njezinih neudatih sestara bila je daje zatvorila dvorac Kravellv i sa svojom se sluškinjom. Majka mu je umrla tjedan dana poslije poroda.A da nije otišao.izjavila je Alice ljutito . bivšeg mornaričkog svećenika. ili što bi ga učinilo neprikladnom osobom da upravlja obrazovanjem dječaka. 30 Zaposlila je staratelja. gospođica Alice. a stil se pisama nije ni po čemu razlikovao. sat. Gospođica Alice smatrala je svojom dužnošću da to opiše u pismu.A. ljubomorno čuvala povlasticu da se brine o dječaku. prije nego što je ustao. Stratford Selwyn Mortimer Harlow rođenje u obitelji od pet izuzetno bogatih članova. . Dječak nije bio baš najboljeg zdravlja.Hvala. Kako bismo gospodina Harlowa mogli potpuno razumjeti. služavka/ dva tjedna prije smrti Stratfordove tetke. izazivalo je kod nje napade bijesa. nego se njegovoj teti. svaki mjesec. pa je Stratfordova teta ovaj svijet zamijenila drugim. bradatog mladića sa sveučilišta u Ox-fordu. s čijeg je izvora došao. a početak Stratfordova samostalnog života 31 . a otac kad su malom Stratfordu bile tri godine. Nije tugovao. još godinama spominjala u mnogim razgovorima. Gospođica Mercy Harloiv šalje srdačne pozdrave i želi ustvrditi da je dječak dobrog zdravlja i prima primjereno obrazovanje u najvažnijim predmetima. Redovito je. kako je u životu ništa drugo nije zanimalo. neizmjerno bogatoj ženi. pisala sestrama i bratu neženju u New York. Hariy. . a tu se činjenicu udostojala spomenuti bratu s kojim se nije posvađala. Njezine dvije sestre samo su je jednom posjetile. gdje je provela tri godine i otišla u Bornemouth.Prošlo je pol sata. a poslije dužeg vremena primila je odgovor: Gospođica Mercy Harloiv srdačno zahvaljuje gospođici Alici Harloiv na obavijesti i u znak odgovora želi ustvrditi da je provela temeljitu i pomnu istragu glede optužbi odaslanih na račun gospodina Saula Marlinga /B. Takvu su osobu našli u liku velečasnog Johna Barthursta. Odatle je prešla u Scarborough.otpustila bih ga po kratkom postupku! Gušili su dječakov razvoj! Nije u stanju izgovoriti ni riječ u svoju korist! Održan je sastanak kojemu je prisustvovao i obiteljski odvjetnik. dostojanstvenog. duboko udahnuvši.Oxon/. Bradati učitelj je otišao /kako je kroz suze objasnila gospođa Edvvins. pa su se članovi upoznali sa Stratfordom. hvala. a to se završilo scenom koju je mlađa sestra. gospođica Alice požurila je u Bornemouth /kamo se njezina sestra odavno preselila/. po imenu Marling. dvadeset trogodišnjaka. Poslije nekoliko minuta već se vozio blještavo osvijetljenim Piccadillv Circusom. a čije je blistanje iskazivalo štovanje čeličnom božanstvu. Rukovao se s čuvarom i u tvrdu šaku radnika utisnuo nešto šuštavo. Složili su se da bi dječaku trebali dati stan u Park Laneu i dodijeliti mu postarijeg čovjeka. koja je. a mogao je prijateljski pozdraviti treperava i sjajna svjetla. preselila u mali ljetnikovac u Teignmeuthu. u kojemu bi se poznavanje svijeta udružilo s obdržavanjem vjere. Tu je živjela sedam godina a da je rođaci nisu uznemiravali. jer bilo je riječi o manjem skandalu u Oxfordu. usidjelice koju su čak i njezini milosrdni rođaci smatrali "čudnom". gospođom Edwins.

Malo predugo radim. . kad je domaćica. ispružio ruku prema zidu.odgovorio je. Ellenburyjeve slabosti bile su prevelika želja da zadovolji i odviše prisutan strah od neuspjeha. no tu je urnebesnu farsu mladić od početka do kraja pratio s kamenim izrazom lica. nego u pokrajnjoj. ali malo odviše zabrinut. sifon i čašu. dovoljno prostran za dvoje.potvrdila je glasom nalik na zvuk trube i isto tako prodornim. Moram malo olabaviti". otpustio iskusnog i pobožnog pratioca. a u držanju joj nije bilo sporosti ni oronulosti. Onda je umrla i gospođica Henrietta. U cijeloj zemlji nije bilo tako velike. a otvorio je samo jedno. a onda ju je do vrha napunio sodom.Jesam . Ključem je otvorio vrata i ušao u predvorje. zaključio je. u Park Laneu. Pritisnuo je dugme od slonovače na stolu. premda ulaz zapravo nije bio u toj otmjenoj ulici. Ništa se nije dogodilo? Razmislila je prije nego stoje rekla: . Na stolu je stajalo nekoliko pisama. U predvorju je bio mali lift.proslavili su večerom i odlaskom u kazalište. ponovno razgledavajući pisma. spustio ga u vatru i gledao kako je pocrnjele "Koristan čovjek. a znam da tu svotu neće smatrati premalom.Javljaju mi se mnogi ljudi. a imetak mu je ostavila do zadnjeg novčića.rekao je. jer je iznajmio skupu kuću u ulici Charles. Ustavši. S rukama na leđima stajala je ispred stola i netremice gledala poslodavca. skupivši usnice.požali se sluškinja mirno . Pažljivo je pročitao pismo. sve isplaćeno.Ne bi li sluškinja mogla boraviti u kući? . ni tako otmjene kuće. Nalio je samo toliko whiskyja da pokrije dno čaše za vodu.Mislim da bi se postavilo pitanje što će biti s tobom. kad se uzmu u obzir velike usluge koje sam joj učinila od godine 1891. kako bi ondje smjestio poslugu. Gospođica Alice ostavila je još više. Napolje ispio. Od tog se trenutka ime gospodina Harlowa počelo pojavljivati u važnim transakcijama.Glas nekadašnje služavke gospođice Mercy bio je oštar i jasan kao zvuk trube. Obiteljsko bogatstvo palo mu je u krilo. no pričat ću ti kasnije. ušla bez kucanja. .Ne. a u to se vrijeme gospodin Harlow ljutio na odvjetnika.upitala je zatim. Bilo je neobično što nitko od posluge nije spavao u zgradi na broju 704. Jučer sam u krevet otišla tek u jedan sat. u Park Laneu. Starateljstvo je trajalo skoro godinu dana. žućkastog lica i prodornih crnih očiju. izašao je iz sobe. crnu bocu. ali nije htjela ući. kakva se može očekivati kod osobe od blizu sedamdeset godina. gdje bi cjelokupna posluga. . a ujak neženja je u New Yorku umro u razmjernom siromaštvu i ostavio bijednih šesto tisuća. predavši mu ček na tisuću funti. . . budi tajanstvena. . podignutoj na izdvojenom zemljištu. ili se noću razboljeti. pa je magnat ispao budala. koji mu je dao krive obavijesti o Aileen Rivers. . a ona je krenula za njim. gurnuo ustranu ploču i odande izvadio malu.Mogla bih umrijeti. možda najvrednijem u Park Laneu. sjeo. Možda sam pogriješio što sam ga držao u takvoj napetosti. Gospodin Harlow je stanovao u prilično ružnoj trokatnici. . na predstavu "Char-leyeva tetka".Zvonio si? .a što bi onda bilo s tobom? Nasmiješio se i raspoloženo odvratio: . Pred prijateljima se gospodin Harlow izgovarao daje prostor odviše dragocjen za sluge. . poslije njezine smrti. s izuzetkom od "100 funti za Lucy Edwins u znak priznanja za vjernu službu.Je li sve u redu? . do 1897". U pomoćnika je morao uliti malo svog pouzdanja. . a morala sam ustati u sedam da ih uvedem. U redu. a kad je. od batlera do pomoćnice u kuhinji "spavala vani". Pred njim je bila knjižnica. a onda je tihi mladić odjednom živnuo. smatram da nije potrebno . gospođa Edwins. pozvao gospođu Edvvins da mu vodi kućanstvo te kupio i preuredio kuću vojvode od Greenharta. Bila je to 32 visoka žena. ali tome je sam proturječio. Činilo se da ga to zabavlja. . Gospođica Mercy bila je basnoslovno bogata. koja je brzo pregledao. preostao je velik dio od dva milijuna funti. Pisao mu je Ellenbury.Mislio sam da to shvaćaš.Sve .Netko se javio i to je bilo sve.

.Engleski prijevod. Marling! . Bila je vrlo ljubazna prema meni.Pa ti si atletičarka! . šištao je kao ljekoviti prašak.malo prije nego stoje umrla gospođica Mercy. pretpostavljam da jest .Zaboravio sam.upitao je zabrinuto.. kao da mu se ne sviđa što su ga prekinuli u čitanju. 34 .. visok gotovo kao Harlow. sići ćemo. . Iz hodnika su vodila dvoja vrata. .Bili ste bolesni. trećeg kata.. iz džepa uz trzaj izvukao lanac s ključevima. . Kakav apsurd! Riječ je o nečemu što sam vidio. Bio je to veliki.kimne Harlow. Pritisnuo je najgornje dugme. a Harlow ih otključa. a onda.. počekao je da se domaćica pojavi iza zavoja stubišta. sa sagom na podu. ha? .glasio je početak odgovora. Bradati položi bijelu ruku na čelo i odgovori: . Popio sam bijeli prah.Da. .. .objasnio je.Na pod .Doći ću pješice . je li tako? podsjećao je sugovornika. Na vrhu su bila još jedna vrata. Na sebi je imao kućni haljetak od plavog baršuna.Hladno? Rekao sam vam da stavite šal.Da. Marling! Sjećate se bočice i nečeg plavog? Čovjek odmahne glavom. Tiho pjevuckajući. Strahovito brzo! Običavala je sjediti na stolici i razgovarati s vama. .Harlow je govorio dobroćudno čak i kad se ljutio. . . a pogled mu je bio prikovan za knjigu koja je ležala na stolu.Umrla je posve iznenada. . . U jednom kutu stajao je kićeni drveni krevet lakiran crvenim lakom i ukrašen zlatnim kineskim slikarijama.. na široku. gdje je magnat izašao u četvrtasti hodnik. .upita Harlow..U glavi mi je pomalo zbrkano. Za stilskim stolićem kraj jednog prozora prekrivenog teškim zastorom.rekao je vedro. ravnu asfaltiranu terasu. Harlow kinine. u kojoj nije bilo sjedina usprkos njegove dobi. Domaćica je uspravno i ukočeno stajala na vratima.Vrijeme je za šetnju. gotovo ga s naklonošću uhvati pod ruku i povede uz strme stepenice.potvrdi magnat . . . ali pun grešaka. s ogradom koja je sezala do prsa. .Maločas si se žalila da si umorna . da . .. gotovo veselo.Magnat pogleda prema drugim vratima u prostoriji.Dobra večer .I.Ne baš jasno. sjedio je čovjek. poslije jela.. Pol sata su. Čovjek se zavali na stolici i automatskim pokretom zatvori knjigu.pozdravi Harlow blago.rekla je. ali Harlow se glasno nasmije. . Izašli su na krov kuće. naprosto srušila. diplomirani student iz Balliola. dok je zatvarao rešetkasta vrata pred dizalom.Prilično je kasno za Ho racija. Bradati uzdahne. jer bio je star otprilike kao Harlow. .Horacijeve Ode . pa se lift brzo i tiho popeo do zadnjeg. Pogled mu je odlutao na zatvorenu knjigu.. obilježivši mjesto gdje je stao tankim nožem za papir. . a on se nasmijao.O nečemu što ste vidjeli . šetali s jednog kraja na drugi. Probudite se. s drškom od konjači ne kore. Bilo je to prije nego što ste me vi i gospođa Edwins odveli. glupi momče! . što još? Njegov sugovornik ponovno podigne ruku do čela nalik na kupolu. jadno momče. . . a onda se jedne večeri. umjetnički namješten apartman. ruku pod ruku. u svim mojim nevoljama.Ali nešto ste vidjeli.Znate li tko ste.. 33 . pre-križivši ruke.ponovno se nasmiješi magnat.Dođite. pa je podigao oči tek kad mu se pridošlica obratio. pa smo vam morali nešto prepisati da vas umirimo. a ulične svjetiljke doimale su se kao mutne. je li? . Čitao je. a viši čovjek je cijelo vrijeme govorio. a neki neznanac b olje bi ga pogledao zbog velike glave nalik na kupolu i duge brade zlatne boje. a osvjetljavali su ga žarulja iznad karniša i dvije stajaće svjetiljke s crvenim sjenilima. a bio je u papučama od crvenog safijana. žute mrlje svjetla.odgovori čovjek i ustane. ...Ja sam Saul Marling.Otišli ste u provinciju . odabrao mali ključ i otvorio vrata nalijevo.nasmiješi se Harlow...Zdravo. a pogled tamnih očiju uprla je u poslodavca. Magla je bila gusta. prijatelju? .podsjetio ju je. .Bočicu i nešto plavo.pozdravio je jednostavno. Dobro ste? . podbočivši bradu mršavom rukom.

pa je imala tu pogodnost da se ne mora dugo voziti na posao.složila se kratko i nastavila: . . U šest navečer s uzdahom je olakšanja zaključala stol. ..A obraćate mi se uvredljivim tonom . 36 6. dobro spavajte. Iz Eastbournea su. . Pretpostavljam da zamišljate kako u Scotland Yardu kažu: "Oho. . ali rekao je daje dobio zadatak da pronađe gospodina Saula Marlinga. . I ta je prostorija bila udobno namještena. no vidjet ćete da su augustovski ljetopisi pomalo teški čak i za diplomiranog studenta s Oxforda...Da. razmislio. -To ništa ne znači. i bezobziran. Gledala je kako ulazi u dizalo i spušta se. S gospođom Edwins je izašao u hodnik i zaključao vrata. Provela je nemirnu noć. bilo pogodno ili ne. došlo je do provale u Victoriji. skinuvši šešir.Pernambucvo.Zabrinuta sam. gospodin Stebbings. . preko širokog pločnika.nastavio je strogo.Elk i ja imamo pravo razgovarati s vama u svako doba. noću i danju. .O provali znate sve.U Pernambucu . vi ste! . pomalo razdraženo. a imao je običaj da zametne važne dokumente i da za njihov nestanak okrivi prvu osobu koja naiđe.Odviše sam gladna a da bih čavrljala. odgovorila sam.Ne . "U Južnoj Americi". još umotane u ambalažu izdavača.glasio je odgovor.. Marling. jer ne vidim pratioce . .Mi smo. rano leći.Je li bio ovdje? Potvrdila je glavom. a isprva je pomislila da pripada nekoj stranci pa se. jer su taj dan stigle. no miran je.Je li? . Kroz prozor je vidjela da je uz rub pločnika parkiran mali automobil.Oh. ali bila je to službena istraga. ha? Laku noć. .Piše? . kad čita i piše? .u epidemiji kuge.. upitao je. Pitao me jesam li prijašnja sluškinja gospođice Mercy. .Varaš se. Rekla sam mu daje Mailing umro.grubo je iskazala neslaganje. ali rečenice su lucidne. samo naklapanja o Rimljanima. a i taj dan bio je pun neprilika. Hm! Pametan. poslije lagane večere. .Čitanje izgrađuje cijelog čovjeka. Oštrim mu je pogledom proučavala lice i šutjela dok joj se nije obratio. Posve je očito da ne znate ništa o radu policajaca. Imate krivo! . .Dobro mu je . ali i usnice. .naglasi magnat .upitala je ogorčeno.. Ne stvara nam neprilike. s kojim se tog dana neprestano susretala. poslijepodne.upitao je brzo. izvadila nezavršenu čarapu.Tko mu je dao taj zadatak? Izrazom lica pokazala je da nema pojma. o tome.uzviknula je. Vrlo zanimljivo! No nitko ništa ne zna.Ne znam. Magnat je mršteći se. dok je silazila stubištem staromodne zgrade u kojoj je bio ured. a onda je otišla u drugu sobu. .To sam i mislio .Da.Smatrala sam daje to neobično.A što? 35 . -Kako mu može biti dobro. koja je zacijelo umrla prije nego što se rodio.potvrdi Jim Carlton. pa se nećemo osvrtati". stariji je. Pokazao mi je isprave.govorila je.O. Podigao je jednu od osam knjiga. ili bolje. ja sam. . . Upalila je svjetlo i otvorila veliku torbu od satiniranog platna. .U sobi je zaključao vrata i s odobravanjem se osvrnuo po udobnom stanu. . jer pretpostavljam da govorite o tome.Ali što vam uopće mogu reći? . zadovoljna što će.. koje su ležale na stolu. namjestila ple-teće igle pa su joj se ubrzo micali i okretni prsti.. gdje sole au bonne femme zavrijeduju jesti samo osobe čista srca. ne baš ugodno iznenadila kad se neki mladić zaputio prema njoj.izjavio je. . bio je mrzvoljan i neugodan čovjek. A onda? . u koju se ulazilo s hodnika. Njezin neposredni šef. . Hvala. nije došao na posao zbog prehlade. "Gdje je umro?". Tko je gospodin Carlton? Harlow dahne..Na King's Crossu je skromni restaurant. a njegov mlađi ortak. Aileen Rivers stanovala je u Bloomsburvju. . u epidemiji kuge .

. tog vrlo napornog dana. usput. . . U restaurantu je vladala ugodna prisnost.Tu pošalicu ste sinoć ispucali .začudila se i osjetila strepnju.što vam je Harlow ponudio. Oči su mu bile plave. Je li to vaš automobil? Smiješan je. ali nisam u rodu s vlasnikom kluba. .Gdje? .Pobjesnit će . . .Ne vjerujem. a sad se doimao nešto stariji nego stoje isprva pomislila.A sad mi ozbiljno recite. . .U redu.podsjetila gaje. već znala. koji tako jarko obasjava ljude izvan zakona ...Kao naziv hotela. To hoćete reći? . kad sam se sinoć tako uviđavno povukao? . . Nikad mi nije govorio o kakvim ulaganjima.. Ja sam jedan od najglasovitijih ljudi u Londonu. Rekla sam mu da sam posve zadovoljna kod gospodina Stebbingsa.Jeste li mu to rekli? .Kao prvo..Bit će mi vrlo drago kad "izađe". kako ste se izrazili.Pa..Jim se sa zanimanjem nagnuo naprijed. no smatrala je da mu je nos prekratak. U razgovoru nismo došli do toga..Arthur Ingle bi se trebao stidjeti što vas je uvukao u krug svjetla.. . u zraku se osjećao nagovještaj mraza.brzo će on. Je li bio veliki špekulant? . Sto želite znati o provali? . Plaća mi dvije funte tjedno da se o svemu brinem. . Uzdahnula je i dodala: . Prema njemu se potcjenjivački odnosila dobrim dijelom i zato što gaje smatrala mladim. . Nije joj bio odbojan. uštedio sam vam mnogo neprilika.Ništa .promrmljao je. .smještaje odgovorila. .Oklijevala je. došla je do zaključka da je i s tim dijelom lica sve u redu. jer sam centrali iznio sve pojedinosti koje su im potrebne. a onda je pomalo mrzovoljno pristala.Automobil uopće nije smiješan . . nego je on rekao meni. Ponudio mi je posao. gospodine Carlton.promrmljao je. premda sam to. Bilo mu je teško sročiti slijedeće pitanje a da je ne uvrijedi: . .Sad možete postaviti sva grozna pitanja .. koji je. godila joj je kratka vožnja do pokrajnjeg ulaza velikog restauranta punog gostiju. Sjetio se čim sam spomenula prezime Steb-bings.potcjenjivački je zastala. Ružičaste stolne svjetiljke djelovale su umirujuće pa je mogla na miru pogledati svog pratioca.Je li ga se to dojmilo? . . .lagala je. nisam. 37 Noć je bila vedra i zvjezdana. a premda to djevojka nikako ne bi glasno priznala. jer nije tako važno. Pretpostavljam da će se jako naljutiti? . .upitao je poslije stanke.Elk će se sastati s njim i malo mu ublažiti srdžbu. vodeći je kroz redove ljudi koji su marljivo žvakali. skidajući rukavice. čak se mutno sjećala daje privlačan.. . premda zapravo ne znam. a ona se nasmijala.Sutra? . 38 .Zapravo.Zapamtili ste! .Ne znam.uznemireno će djevojka. Vaš ujak sutra izlazi. a možda ćete mi moći reći. ali sasvim mi je dobro i bez tog novca. . kakvo sebi danas ne može priuštiti nijedna mlada žena. .O vašem ujaku želim znati samo jedno. . . dakako. Jeste li znali? .dopustila mu je.Carlton ..odgovorio je drsko. kad se budete pretvarali da ste mi zaboravili ime! Time priznajete krajnje neznanje.Ali reći ću vam. Odmahnula je glavom.To nema veze s provalom . koji su uživali u raznim vrstama dobre hrane.a nije ni moj. prije bio odvjetnik obitelji Harlow.Čini mi se da sam i to već čula od vas .Ponavljat ću je svake večeri.Rezervirao sam stol -reče on.rekao je.protuslovio joj je dostojanstveno . do skrovitog zakutka u produžetku sale. -počeo je . .Upravo to.Doista ste smiješni! Ozbiljno gospodine. Posudio sam ga. djelomično ju je smetalo i to što se ne može sjetiti kako Jim točno izgleda. Zapravo. Kad ga je bolje pogledala.

kako se djevojci učinilo .. naklonivši se. prema vratima kuće. govorio je zanimljivo. Sjećam se da mi je. kao da je namjeravo propustiti sastanak. u određenoj mjeri.Nikada .rekao je dok ju je vozio kući.zaključio je. . koliko sam razumio.Nemam obožavalaca. raspravljali o njegovim poslovima. .Sjednite Carltone. Bio je to mršav čovjek. limunadu sa sodom.odgovorila je. 39 Doimao se vrlo ozbiljno.Samo još jedno pitanje. Vi ste prva žena. ..I to bi bio cijeli upitnik.. Očekivala sam da ćete reći nešto banalno.Takva mije nepristojnost vrlo odbojna. ali. staru vodu? Ponovno je počeo zbijati šale.. .. ali to i vi znate. Nadam se daje tako.Žao mije što su vas moje riječi razočarale. poznato mije da je bogat. a upravo imam predosjećaj."Vragolasti policajci" se upotrebljavaju za posebne prilike. isposničkog lica. Za vrijeme rata bio je časnik dodijeljen Odsjeku tajne službe. ili samo dobru. čije je ime poznato svima koji imaju putovnice. pružila mu ruku. . . Prvi put ga je takvog vidjela i prilično joj se svidio. Nije se zbunila.. ni zaručeni? upitao je. jer ticalo se njegova posla.odgovorila je . Je li ikada govorio o vrlo unosnim ulaganjima u inozemstvu. a u novinskim se karikaturama pojavljivao više od svih poznatih ljudi u Engleskoj. rekao da ne drži do ulaganja u dionice.Nažvrljao je adresu i broj na poleđinu jelovnika i otkinuo taj komadić.. .. jer zatezao je s kavom. . Znate li stoje to? Mogla je pretpostaviti. telepatija mi je šesto čulo. . a ni na trenutak ne pretpostavljam da ćete to učiniti.. Više nije spominjao njezinog ujaka. o američkoj željeznici. a premda se raspričao o sebi. Možda je od mene nisko što tražim da iznevjerite njegovo povjerenje. . Znate li da je na bilo koji način povezan s tvrtkom Rata? A kad je izjavila da za tu tvrtku nikad nije čula.upozorila gaje... a na tu je zabavnu večeru mislio i dok ga je poslužitelj vodio u radnu sobu Sir Josepha Levtona..Sole au bonne femme izvrsno će prijati umornoj zaposlenoj djevojci. .Slutnje su mi specijalnost. Stanujem u trećoj kući lijevo. Laku noć! Jim Carlton se smiješio cijelim putem do Whitehall Gar-densa. s prvom stranom i poleđinom! Zavalio se u stolicu..a nadam se da to priznanje neće ohrabriti vragolaste policajce! 40 Dugo se smijao. Kad je Jim ušao.Zašto bih vas trebala? . .. a vidjevši daje pogledao mimo nje. ili argentinskim vrijednosnim papirima? Odmahnula je glavom.Moram vam dati telefonski broj. kako bi napravio mjesta zdepastom konobaru..Broj 163. .Ne znam. Stanovao je u svom klubu. .bacio pogled na sat.Ta vam je dobra! . Hvala. no možda griješim.pohvalio ju je naposljetku. Spadam u poklonike predosjećaja. . a bio je jedan od tri policajca u Scotland Yardu. . . pa smatram da je riječ o ukradenom novcu što gaje.. kad sam ga prvi put posjetila u Dartmooru.koji je na stol stavljao jelo. Hoć ete li k tome uzeti vino. još prije nego stoje završio pitanje. . s istinskim smislom za humor . niste udati. ministra vanjskih poslova. sve dok Aileen nije naglo završila ugodnu večeru tako što je navukla rukavice. koji nikad nisu patrolirali ulicama. ako me ikad budete trebali. njegove je ozbiljnosti nestalo. Dakako...koju sam sreo. ali ne morate mi pisati. pa ipak. Sakrio. . .Razgovarali ste s njim i usuđujem se reći da ste. Nekoliko puta je . . a posao u Scotland Yardu po zanimljivosti je drugi na svijetu. ministar ga pogleda preko ruba velikih naočala s rožnatim okvirom. da.Nisam vas mnogo ispitivao o vama ..Mislim da o tome ne zna mnogo. rekla je: .Nisu me razočarale.krišom.. Bez pomoći je izašla iz automobila. kao da unaprijed i odgovara. Naprosto osjećam da bih vam mogao zatrebati.Pritisnuo je upijač na pismo koje je pisao.Šutite! . osim da mi saopćite nešto o radu policije. .

makar koliko bilo zločesto. Imate li neprilika s Amerikom. .Upravo sam se vratio iz inozemstva. . a onda se obratio posjetiocu: . Polako ih je okretao. ratna prijetnja smjesta bi utjecala upravo na te obveznice.Ništa tako romantično . boriti? Situacija na kontinentu nikad nije bila bolja. kad Ingle izađe iz zatvora. pa izvadi listove papira. kao što se ni u Sjedinjenim Državama republikanci neće žarko sprijateljiti s demokratima. Je li tako? Tajni agenti. a.. naši se odnosi poboljšavaju..Mislim . Jim se vratio u Scotland Yard da porazgovra s Elkom..odgovori ministar suho . Jim Carlton ispruži ruku.pretpostavi Jim.Prepirat ćemo se preko novina. visokih diplomata u podrumima? .Primio sam brzojave koje ste mi poslali. Inspektor Elk taj zadatak zacijelo nije dobio zbog Aileen. koja bi svijet bacila u rat.Ameriku uvijek možete izostaviti kao mogući izvor neprilika . Pročitali ste govor što sam ga sinoć održao u ministarstvu? Jim kimne. gospodine Carlton.Kažem vam . vrlo. pričvršćene velikom mjedenom spajalicom.pomno ga složio u kuvertu. . uzme papire i pažljivo ih pročita. . otvori je. . zaboga. vrlo čudno.nastavi sir Joseph . niti je zatvorenika namjeravao uviđavno pripremiti na novosti o provali.Misim daje ovo slikovito zaključio je.Vrlo neobično i značajno! Kao što ste naveli u pismu.reče sir Joseph. iz magle koja se skuplja na baruštinama i livadama. kako se stvar razvija? .odgovori Jim. zamišljeno gladeći mali bijeli brk.da duboko u sebi zamišljate neku đavolsku zavjeru. Ministar odmahne glavom.odgovori Jim polako. . No razlika među nama samo je u gledištu. . adresirana na Sindikat Rata u Wall Streetu. a oči mu zasvjetlucaše . lijepim je rukopisom napisao adresu. tko je vaš savršeni zavjerenik? Siguran sam da znam. . Nazovite ih "nadolazeći oblaci nacionalnih predrasuda" i imat ćete grubu sliku. sastavio vrške prstiju i preko ruba naočala ponovno pažljivo pogledao detektiva.nasmiješi se Jim. sir . Slijedio je dug popis koji se protezao preko dvije stranice. .Ne možete se svađati s bolesnim djetetom.Činimo što možemo . Čudno. 41 Spremite se da dolje spomenute obveznice prodate po sniženju od petnaest posto. 42 . a uz svaku glavnicu stajalo je koliko obveznica treba prodati. Uhvatili ste ih? . tu školu nisam pohađao. ne možete li mu dio oduzeti? . Rastu kao oluje. sastanci maskiranih.Da . zapravo. sir. Sir Joseph otključa ladicu stola.glasio je odgovor. .da sam pažljivo izbjegavao svaki neopravdani optimizam. trebao s njim sastati i otpratiti ga u grad.ali on je jedan od nekolicine bogataša u Engleskoj koji sakupljača dodatnog poreza mogu pogledati u oči i nikad ne ustuknuti pred njim.Ima previše novaca.Ne. S Amerikancima nikad nećemo biti žarki prijatelji. .Neke od njih.Velik dio prepiske Sindikata Rata odvija se drugim putovima.reče sir Joseph. Ali s kim ćemo se to.Hajde.upitao je i dodao: . prebacivanje tajnih planova..Udobnije se namjestio na podstavljenoj stolici. jer čini mi se da se sjećam da sam vidio nešto o njihovom mandatu u Južnim morima? Sir Joseph se nasmiješi. ali pregledao sam stanje od Kine do Perua i na obzoru ne vidim nikakav oblak. gdje se. .A Rusija? . Ali dosta toga pokazuje da se Rata sprema za veliki udar. Jeste li već dolazili? . . Znam kako izbijaju ratovi. Bila je to poruka.Pa. Marokansko pitanje je riješeno. ali prava razlika između američkog i britanskog mentaliteta ista je kao i između republikanskog i demokratskog. .Mislim da Harlow stoji iza većine velikih nemira .Hm! .Ne. ali doznao je da je taj pametni policajac ranije te večeri otišao u Devonshire. Mislite da Harlow stoji iza Rate i da je skovao pakleni plan za izazivanje komešanja u narodima? . Pretpostavljam daje svako veće posredničko poduzeće u svijetu dobilo slične upute. .

a njihovi će robovi čistiti jedan automobil manje! .Stoje ukradeno? . vratio se s kartom i predao je mršavku. sat poslije prometne nezgode na obali. .ponovi Ingle.Zbogom.Sjetio sam se! . a policajac je već pomislio da je uzalud tako rano ustao. tako mi svega. . . Ingle skoči i stisne zbue.Da vidim: Neki dan sam čuo nešto o vama.upitao je grubo. kad je ugledao kako se približavaju dvije prilike. kad se ne bismo kretali. ime mu se pojavilo u novinama. a bivši osuđenik ju je nevoljko prihvatio. . Obilježili ste me i strpali u zatvor.. . joj.. sve dok Inglov glas nije prešao u promuklo brbljanje. Njegov sugovornik ispusti cigaru. ali znate kakvi su. zapalivši cigaru i pružajući kutiju sugovorniku. pojavio se u Fotheringavu. .uzviknuo je. Mogli biste otići iz vlaka.. Ingle uzme smeđu cigaru. Stoje to bilo? . u vlaku koji je čekao na stanici bilo je vrlo malo putnika: nekoliko radnika na putu do mjesta gdje su radili. izgubljen trud. pa ih više nitko neće uznemiravati.Netko je otvorio sef u vašem skladištu. zatvorski čuvar i mršavi čovjek u plavom odijelu koje mu je loše pristajalo. a nije se udostojao iznijeti razlog odlaska s večere. dizala sumorna zgrada zatvora. kao parazita. ..Što su to zdipili? Njegovom sugovorniku je dugo trebalo da se pribere. .i to je bilo sve.odgovorio je. jer Jim gaje cijeli taj dan slijedio i znao je kamo se bogataš zaputio. .uvrijeđeno će Elk. mojim prijateljima. malo poslije provale. premda je Jim bio siguran da Harlow zna da ga slijede.To ste vi momci učinili! Dakle.Otvorili su sef.. ha? Hoćete me šćepati na vratima zatvora.Onda je upitao: . nego me žele opet uhvatiti.Novac? .Uzeo sam ga od masnih i debelih i to mi je drago! Njihove će jezive žene ostati bez jednog dragulja.zaškripao je zubima.. gle! Ne čini mi se da je prošlo pet godina.Sef! . -Pripadao je meni. Pa ipak. Ingle .Što hoćete? . dobri čovječe! .O.Mislite li da sam jedan od onih koji stavljaju novac u sef? Znate što sam izgubio! . a oči su mu zadobile vrlo sumnjičav izraz..gotovo je zavrištao. vjetrovitom kolodvoru u Princetownu. a oči su mu zasjale.Isprva su smatrali (a to se pokazalo krivo) daje provaljeno zbog određenog razloga i po planu. 43 Ušao je u vagon i okrenuo se da zatvori vrata. Čuvar je ušao u prostoriju gdje je bila blagajna. . Carlton je bio uvjeren da magnatov dolazak ima veze s krađom iz sefa. trgovački putnik koji se zadržao preko noći i vjerojatno se veselio udobnosti u Plvmouthu . slobodni kao ptica...Nadam se da niste izgubili novac? . . inspektor Elk stajao je na malom.Vi i vama slični nazivate me lopovom! .. moj! bijesno je gledao i udario se košćatom šakom u prsa.Izvršena je provala u vaš stan. .odgovori Elk. da se tako izrazim .Ne znam o čemu govorite! Slobodni ste kao što sam i ja. je li? . Do polaska je preostala još minuta. neću vam reći . Ingle gaje smjesta prepoznao. .Ako ne znate. U rano jutro.Gle. onim ljudima ondje! .Hej. a detektiv mu pripali. gubavca! A zašto? Jer sam pobrao malo pokradenog vrhnja! Jer sam uzeo nešto novca otetog od znojnih tijela i slomljenih srdaca! Novac je moj. a oči su mu fanatično zasjale. . . no u tom se trenutku popeo i Elk.govorio je brzo i ponovno podigao glas.. gdje se. .povikaoje. Harlow je trebao biti na svečanoj večeri u gradu. . pomiriši je. zato ste tu. ..uzvikne Elk naoko zapanjen..Ja? Ništa! U zatvoru sam se raspitivao o prijatelju jedne od tih ptičica.. ljutito odgrize jedan kraj. Vlak se već kretao.Oho! Što vi hoćete? . Zbog iznenadne pojave Harlowa u stanu.Ispruženim prstom optužio je detektiva: .pokazao je unatrag. glumeći zbunjenost. U to vrijeme. . te daje lopov riskirao kako bi došao do neke vrijedne stvari. iza brežuljka..Elk se uhvati za čelo. prokletnici! Nisu zadovoljni što su me na pet godina poslali u taj pakao. gle. pa to je Ingle! . jeli? Elk gaje pustio da bjesni. gdje je stajalo da je Harlow prisustvovao večeri. .Provala? . . Štoviše.rekao je čuvar i pružio ruku.Jednog dana. .zareži Ingle. odvojili me od ljudi..

Harlow! Zastoje došao? Kažete da je Aileen sreo u Dartmooru? . .Sjećam se tog momka. kad je. ali meni ne! -odreže bivši robijaš.Da. Ondje unutra . Ništa važno. . . 44 45 Kad je vlak ušao u stanicu Plvmoutha. Otišao je u telegrafski ured i poslao kratku.podsjeti ga Elk. Dovoljno je odrasla da se brine za sebe. . nemam što reći. Izvalio se u automobilu.Uzmite samo Harlowa.Ako su našli te dokumente.ogorčeno će detektiv. Revolucionarne stvari. Otkida velike komade kolača od debelih. kraj ceste.Harlow! . . svinje koje se glupo smij ulje.Možda nije ono što se čini da jest.. s podrugljivim osmjesima na debelim licima . . .zamišljeno će policajac. koji puni zatvore! . imaju o čemu razmišljati. pa je stigla upravo kad je završavao s obrokom što gaje sam pripremao.podrugljivo će Ingle.uzvikne njegov sugovornik prezirno. 46 7. jer je iznenada zašutio.O.primijeti detektiv blago.A koga sam mogla pozvati.kažu da je nitkov. . . inspektor Elk se već posve uvjerio da od sugovornika neće više ništa doznati. na sebi svojstven način.Vi? Što ste vi? Sluga vaše klase . Elk brzo otvori oči. čuo sam za provalu .Izvrstan govor .Božanstava novca. jer Ingle je počeo razgovarati. I tako je taj optimist prepustio Aileen Rivers njezinoj sudbini. . . nisu odnijeli ništa što bi njima bilo vrijedno makar novčića! Zašto si pozvala policiju? Zaprepastio se kad je odgovorila: . ušao i sjeo kraj bivšeg osuđenika. ali s njim je kupe dijelio samo pol sata. . koliko je dug! Ali ne pljačka siromašne.Ingle zatrese glavom. . . -Mrzim Englesku! Mrzim Engleze! A i sve pripadnike srednje klase.Ako je tako. .A mislio sam daje nešto vrijedno .. a za vrijeme kratkih posjeta uglavnom su razgovarali o poslu.Vama jesu. Sjeo je u vlak kojim je u London putovao i gospodin Ingle. je li Ingle? .rekao je. to je sve što znam.odvrati detektiv.Posve točno .Mnogo se toga može reći u obranu debelih .gotovo se gušio.To su smiješne zamisli.trzajem glave pokazao je unatrag . Čovjek koji poklanja policijske stanice kao božićne darove ne može biti posve loš. . ali bio sam tako ljut da se ne sjećam. Na strani je reda i zakona . a očito je bio dobrodošao.. voljan sam se vratiti u Princetown. nakon što je vlak protutnjao kroz Rath. po osuđeniku koji je otpušten iz zatvora. to je bilo? .Unajmljeni tamničar. to je bio Harlow! Dobro poznaje Aileen? upitao je sumnjičavo.Namrštio se i odjednom se udario po koljenu.Jeste li vidjeli moju nećakinju? Zna li za provalu? Mislim da ste mi rekli. a oni su sjedjeli u dvorani. . izražajnu poruku Jimu. prekinuvši je usred pitanja. liječnika? Sreo ju je prvi put otkako je izašao iz zatvora.Pretpostavljam da trči za njom? Lijepa djevojka. Upute kako da se brine o stanu poslao joj je krišom. slušajući ga zatvorenih očiju. . . .A kad mu je Elk sve do u tančine ispričao: .Ne znam .Hvala Bogu. Ingle je. premda ga ne biste nazvali debelim.Upoznali su se u Dartmooru. Kod ljudi poput njega novac nije u pitanju. . čujete li? To će im pokvariti san! A ako smatraju da u njima ima huškanja na pobunu.Revolucionarne stvari? Ingle kratko kimne. slegnuo ramenima. . kad smo se taj dan vraćali iz polja. zadovoljne sobom! Mrzio sam ih još kad sam bio izgladnjeli glumac. Poslao je brzojav u Plvmouth i zamolio je da ga te večeri posjeti u njegovu stanu. Dakle. bez moje pomoći.promrmlja Elk dobrhotno.Još jedno od vaših božanstava novca! Onda se nečega sjetio. .upitao je razočarano. .

Prijatelj ti je? .odgovorila je. nego je on prvi oborio pogled. gospodin Arthur Ingle je. Začuo je posve nepoznati glas: . ne pokazujući da se sve više ljuti. ali ni ja baš nisam bio škrt.primiro se i dodao: .Onda je valjda u redu . nego su mu ona naprosto opravdavala njegov prezir prema zakonu i društvenim obvezama.rekao je. a nije ga učinio ni boljim ni gorim.Srela sam ga u Princetownu. jer. . ali nije ustuknula. Zapravo se ne bi ni potrudio 48 ispružiti ruku. u noći provale.Da. koja su gacala po prostoru za šetnju. znali za taj stan i pretražili ga. Otišla je prije nego stoje dospio odgovoriti. okrenula se i otišla do vrata. a čini se da smatra da mije. kako bi mi ponudio posao . Tiho je promrmljao nešto nerazumljivo.nije se mogao osvrnuti a da ne osjeti mučninu. morao je razvrstati i otvoriti stare kutije.Bila si mi korisna. prilično teško pronaći zaposlenje.Ne želim se svađati s tobom.odgovorio je kratko. čiji bi se pogledi u svemu slagali s partijskima. otvorio ga i uzeo novčanicu. a činilo se da mu je vid oduzela sama Providnost. ako ćemo pravo. . 47 . dakako da jesam! Bijesno ju je gledao. . sve dok ga nije prekinula zvonjava telefona. Mrzio je i kapelana.To je sve.kretale njegove visoke pobude.upitala je. Očekivao je da će odbiti i nije se prevario. okovani kao zvijeri. jeli? . Na sve to. Harlovv ti je prijatelj. . .Poznaš Harlowa. na tom strašnom mjestu. teško vukli uzbrdo i prolazili kroz vrata. Bio je to stari. .Ne namjeravam te i dalje plaćati.Što čovjek obično radi kad otkrije provalu? . ako bi mogao otvoriti vrata ćelija i pustiti društveni talog. . otvaralo se kao poklopac. na kojoj je Aileen često čekala da čistačice završe posao. .Je li to sve? . Boravak u zatvoru samo gaje učvrstio u određenim uvjerenjima. Neka to bude posebna nagrada . Društvo kažnje-nika smatrao je prljavim. .odvratila je. Unutra je pohranio dokumente. ne prihvativši novčanicu. na pokvarenost tih dugogodišnjih kažnjenika. jer te ljude u njihovim zlodjelima nisu po. pa je morao ustati. Njegova pobuna protiv cijelog svijeta bila je iskrena.. a iz neobičnih skrovišta izvaditi dokumente i bilješke. koje policajci možda ne bi našli.Ništa više od tebe . Završivši posao. . pažljivo je stavio u cigar-luk od jantara. .S jednom od njih trebao bi se dogovoriti da ostane. . premda to nije namjeravala. . a i u najjednostavnijim vezama uzroka i posljedica vidio je nepravdu.Izvadio je novčanik.Više mi nećeš biti potrebna. a učinilo joj se daje nekako zaplašila tog grubijana.zanimalo ju je. legao na sofu. Ingle je politički bio vrlo aktivan. . pa se po drugi put zapanjio. u vrijeme kad su ga uhvatili. zapalio je cigaretu. bio vrlo škrt. kako ne bi bio svjedok poniženja njemu nadređenih bića. usprkos svojim širokim političkim pogledima. a samo je jedno biće. Ingle je valjda jedini bio zahvalan kad bi se za njim zatvorila vrata ćelije. nego jedan od onih žestokih. a ne vidim zašto bi trebala biti bezobrazna odsječno će on. pušio i razmišljao.Da . a u bravi se okrenuo ključ. naklonivši se. Čekao gaje velik posao. čak ni da su. Bilo je proturječno što se gnušao svojih zatvorskih kolega.obavijestila gaje.Posjetio me je ovdje. Čuo je kako su se za njom zalupila vrata a onda je novac stavio u lisnicu i to bez žaljenja. grozne stvari o kakvima je mučno i govoriti . premda je tvrdio kako mu je zadaća da pomaže takvim ljudima. srela sam ga u Dartmooru. ali pretpostavljam da imaš svoje planove.. a u čeličnoj kutiji račune. hvalisanja. Nije bio lopov zbog svojih gledišta. fanatičnih mislilaca koji nesvjesno čine srž pokreta. u njemu pobudilo ostatke osjećaja naklonosti.Večeras će doći spremačice da srede stan .Je li to gospodin Ingle? . Nije bio poslušnik. zbog srodstva s tobom.Pozvala sam policiju. njihove razgovore. Pozdravila je.. namjestio jastuke. slijepi konj u zatvorskoj štali. Sjedalo velike sofe. ili su se.

zalupio vrata i sišao niza stubište. najblaže rečeno. Bojim se da ću vas morati razočarati. 49 Sastanak je ugovoren za dva sata. u nedoumici.Da.odgovori glas.Hoćete reći. a Ingle se gorko nasmiješi. . Nastala je duga stanka. u deset. ali valjda nije isprazan. Dvije čistačice radile su u kuhinji. Stan su pospremale i ujutro.Hoćete li doći? Ingle je oklijevao.Harlow. Stavio je pismo u kuvertu. Iskreno ću vam priznati da pomišljam kako sve to može biti podvala koju mi spremaju moji prijatelji policajci. tako je.. pa ćem o se nekamo odvesti.. pa je otvorio vrata kako bi im dao zadnje upute. a u kutu je velikim slovima dodao: "Osobno uručiti. sjetio se da se nije prijavio u stanicu.glasilo je zapanjujuće pitanje. a čistačice su se pojavile tek u devet. barem onima koji su još preostali. reći ću vam da nisam sklon zapostavljanju svojih poslova.Da. kako bih se sastajao s neznancima. . koju je prekinuo Ingle: . pa će razgovor biti kratak. paje šetao opušteno. Kad je odjenuo kaput. 50 Sat na zgradi konjičke straže odbijao je petnaest do deset kad je došao na šetalište Birdcage i krenuo samotnom stazom. Kad je kraj njega prošao policajac. ispijeno lice. već je došao do zaključka da dobro postupa.i to čim prije .Stanka. Arthur Ingle. Neću vas pustiti da ondje čekate. Ingle nije mogao zadržati uzvik.Da.Hoćete li prinijeti žrtvu svojim principima? . dogovorio se s njima za sutra i otišao u blagovaonicu. okrenuvši prema njemu dugo.Prilično čudan poziv.Izlazim. pa smatram da bi bilo. jer je Aileenim izričito rekla da dođu kasnije. Srdačan pozdrav. Možete sjesti u moj automobil. . . .Stratford Harlow? -upitao je.Zovem se. Završite posao i dođite sutra prije osam ujutro osorno se obratio tim beznačajnim pripadnicama proletarijata. glupo. doći ću. preko kojeg su padali tanki pramenovi sivocrne kose. Stoje više razmišljao. ili barem dok ne dobijem pismeni dokaz da ste me upravo vi nazvali. . . Hitno". izvadio papir i napisao poruku: Dragi gospodine Harloiv..U koliko sati? .Jeste li zadovoljni? . Morao je doznati . ali nije podigao slušalicu. bacio je pismo na stol.Točno u deset. . čak ni da ga je pozvao u kuću. paje djevojka smatrala da će biti bolje. osjećajući dah pustolovine. Sve to pobudilo je njegovu znatiželju. otišao u spavaću sobu i presvukao se u tamno odijelo. Ne morate me čekati. usporedo širokom vježbalištu.. napisao adresu. paje počeo proklinjati sustav koji ga je nevidljivim lancem još držao prikovanog za Dartmoor.Da. doći ću . .rekao je naposljetku. s četkom u ruci.Za deset minuta nazovite me kod kuće . Kako mogu biti siguran da ste Harlow? . pa sam u takvom položaju da sebi ne mogu dozvoliti ni najmanji rizik. dok ne doznam što točno želite. Naposljetku je sjeo za pisaći stol. Što hoćete? Mogao bi to biti stari prijatelj. kojemu je trebalo novaca. koji može potpasti pod udar zakona. Ali ni sad nije bio zadovoljan. Odjenom se odlučio. ako ih pozove poslije večere. . jer Arthur Ingle nije imao budalastih predrasuda o milosrđu. koji gaje gotovo pomlađivao. Kažnjenik sam na uvjetnoj slobodi. manje mu se išlo na sastanak. pa je poslije deset minuta nazvao broj kojeg je našao u imeniku.Tko ste vi? Prije nego nastavite. Večeras sam prilično umoran. u hladnoj noći. ali dovoljno brzo da se zagrije i da netko ne pomisli da je skitnica. Bio je oprezan. Nije bilo razloga za žurbu. Mlađa je klečala. . s nevjericom. u parku? . I zašto bi se tajno sastajali? Netko tako ugledan kao Harlow ne bi se osramotio.zašto Stratford Harlow poziva čovjeka koji je upravo izašao iz kaznionice u Dartmooru.. spusti slušalicu. a odgovorio mu je isti glas. Ingle. .Možemo li se večeras sastati nasuprot vježbalištu konjičke straže? . . . Dao im je upute. kako bi razmislio o neobičnom pozivu Stratforda Harlowa. kad bih poduzimao daljnje korake. Prišao je telefonu s namjerom da nazove općinskog raznosača.upita zapanjeno Ingle.

prema Buckingham-skoj palači.Sad ćete se jako naljutiti na mene . pol sata prije nego stoje Jim stigao.A njezin muž se plaši najgoreg? . ni sinoć.bilo je prvo stoje pretpostavio. . Cijeli sat su se polako vozili u krugu. nije bio te sreće.Hoćete li ući.". posjetiti u vrijeme ručka? . uz slab osmijeh. duboko u sebi Ingle zapravo nije vjerovao u zatvorsku legendu o nevinom čovjeku kojeg policija hvata u zamku pomoću lukave urote. a jednom se i glasno nasmijao. činilo se da joj je posebno drago što ga vidi.Možda joj se dogodila kava nesreća . . a ima i neurednu kosu. a rekao je da se nije pojavila jučer. a onda je shvatio daje "A" inicial Aileen. Možete li me. Smiješak mu nije silazio s lica. a ni preksinoć nije se vratila kući. Kao da je bio zadovoljan onim stoje vidio.. . a prije je mislio da se njezino ime piše se "E". sjeo za stol i počeo pisati bilješke. a onda je preko Cornera zašao u Hyde Park. Automobil je ubrzo zaokrenuo u Mali. Pod uličnom svjetiljkom pogledao je na sat.Zaključio je da poziv na sastanak ne može biti namještaljka. .R. vratio se i ponovno počeo pisati.A tko je gospođa Gibbins? .prekinuo ju je .Neću vam priznati kako me se dojmio vaš poziv . Inglu se činilo da sanja. a vrata su se otvorila. zatvorio vrata i utonuo u mekano sjedište. kojeg je odmah prepoznao. U tom se trenutku iz smjera Westminstera pojavila limuzina koja je tiho vozila uz pločnik.R. upalio svjetlo nad toaletnim stolićem i pet minuta zurio u svoj lik u ogledalu. a čije je ime. 51 Arthur Ingle stigao je kući malo poslije jedanaest. Dok je slušao zapanjujući prijedlog svog sugovornika.upitao je tihi glas. a ni danas. Kad sam jutros nazvala ujaka. Bilo mu je drago što su čistačice otišle. jer premda ih je smatrao priglupim. Skuhao je kavu. a premda se ogorčeno rugao policiji. bilo mu je hladno. Susnježica gaje skroz promočila. jedini ste policajac kojeg poznam i to ne baš dobro. udovica je. ipak su mogle opaziti i nekako protumačiti sjajni pogled i veliko oduševljenje svog poslodavca.jer biste me smatrali neiskrenim.Vidite. molim vas. odgovarao mije gotovo ljubazno. Jim Carlton je u nedoumici gledao slova "A. Vrlo je uznemirena.Vrlo zanimljivo . . gospodine Ingle? . jer nema prijatelja. Teško da bi čovjek tako značajan kao Harlow pristao da posluži kao mamac. Njezina gazdarica je jutros došla k meni. .Nema muža. Jednom je ustao. Tu je usporio.A. kroz konjsku dlaku i kožu sjedala.izjavi on. čak i u Dartmooru. No on je barem mogao slušati udobno se smjestivši. primitivnim seljankama bez mašte. no mislila sam da vam neću biti na smetnju. a nedugo poslije njihova ulaska park je posve opustio. Izgleda razmjerno jadno.Gospođa Gibbins je jedna od žena koje spremaju stan mog ujaka. . a Stratford Harlow je počeo govoriti. bilo simbol za basnoslavno bogatstvo. paje bivši osuđenik bez riječi ušao. Padala je susnježica. Gospođa Gibbins je nestala. . a inspektor Jim Carlton. pa je otšetao putom kojim je došao i zastao upravo nasuprot vratima u luku ulaza na vježbalište konjičke straže.. a kad je izašla. koji se opasno skutrio na stražnjem dijelu velikog automobila. Zaustavila se pred njim.Vjerojatno ćete se jako ljutiti što sam vas pozvala zbog tako beznačajne stvari rekla je -a imate mnogo posla. . a prisluškivač što gaje pričvrstio za stražnju stranu automobila nije mu mogao prenijeti taj izuzetn o važan razgovor. Detektiv je djevojku doslovno čekao pred vratima. jer se nasmiješio. kraj Stratforda Harlowa. 52 8. Poruku je u Scotland Yard donio raznosač.odgovorila je. Bilo je pet do deset. otišao u spavaću sobu. Očito se dogodilo nešto što gaje uvelike razveselilo. . Prilično sam zabrinuta.

.Nećete se buniti ako pregledam njezinu sobu? Gazdarica nije imala ništa protiv. jer slučaj usamljene žene koja netragom nestane tako je običan u životu svakog velikog grada. pokazala mu je put. siromašnom predgrađu na obali rijeke i osobno se raspitao.ali. dakako. Hvala. koji tu nije dospio slučajno. vidio je da je riječ o dva lista.Mogla bi se pojaviti.Ne. mislim da nije počinila samoubojstvo . laki ljetni kaput. gospoža Gibbins se nije vratila kući. Glavna vrlina bila joj je daje početkom svakog tjedna uredno plaćala stanarinu. još jednom se osvrnuo po sobi i sišao niz klimave stepenice. kuvertu kakvog pisma adresiranog na gospođu Gibbins.Jadnica se već neko vrijeme osjećala vrlo nesretna. Od neuredne gazdarice doznao je da gospođa Gibbins tu živi već pet godina i daje dobra. a moja nećaka živi u Peckhamu. ulijevalo joj je osjećaj autoriteta. poštena žena. stoje zadivilo gazdaricu. kuvertu.. U njoj je našao nekoliko dirljivih dokaza vječne ženske taštine . no jedna je bila zaključana. a novac joj.U kanti za smeće . Isto su mi rekli i u ubožnici. Tu je bila siromašna garderoba nestale žene . Detektiv počne otvarati ladice.dvije suknje. Ako dođe. stigla je tek preksinoć. .upita gazdarica drhtavim glasom.i u korpi za smeće pokušali pronaći.uvjeravala gaje gazdarica na rubu plača.nastavila je . koja nikad ne izlazi.. šalje daljnji rođak. . te izlizana torbica sa slomljenim zatvaračem.. . . besprijekorno čistu sobu otraga.Biste li sišli . trijezna. pa s njom nije bilo neprilika. a to što jebila prisutna pri policijskom pretresu.. Stvar je tako beznačajna da ću skrušeno pretrpjeti svaku grubu primjedbu koja vam padne na pamet. Gazdarica nagne glavu ustranu.ispravila gaje. četiri nove novčanice od po funtu. U onome što imate. . pričvršćenog na zid i prekrivenog jeftinim zastorom. da. Zaključao je ladicu. kako se Jim uvjerio kad je torbicu odnio na svjetlo. ne pronašavši ništa. nema prijatelja. ali detektiv opazi njezin pokret.upitao je uljudno . . Pokazala mu je neotvoreni paket. . Molim vas.Ne mislite valjda da se udavila? . a Jim Carlton je sjedio na uskom rubu prozora i s cigarom među zubima tako pomno proučavao izlizani sag daje gazdarica bila uvjerena kako je ponašao krvave mrlje.Žena obriše suzu s obraza. što ga je pronašao u džepu i dao joj novac za brzojav. Izvadio je džepni nožić.masnu pudri-jeru. Što sam vas ono zamolio da donesete? A.Ne možete pronaći? Žao mi je.Ne. Zato je. . . uputite me što da učinim.. U kuhinji je. . Jima je uvela u malu. Otvorio ju je ključem iz svog svežnja. prerezao šavove i izvadio ono stoje smatrao presavijenim komadom papira. Zašto? Je li ikad prijetila da će izvršiti samoubojstvo? . s upisanih 27 funti.Nazvala sam sve veće bolnice. nego je bio pažljivo ušiven.Prljava igra. Nije ga zanimala gospođa Gibbins. svaka tri mjeseca. put je dug i. . dva ili tri komada jeftinog nakita. četvrt iznajmljenih stanova u Lambethu.odgovorio je. da ga pomisao o istrazi nije oduševljavala.. papiri su već nestali. Kad ga je otvorio. Donijela je tkaninu da napravi haljinu. hoćete li mi poslati brzojav? Napisao je svoje ime i adresu na komad papira. . otišao u Stanmore. živi od funte tjedno. Upravo slijedećeg ponedjeljka trebala je primiti tu svotu.. ili tako nešto. . koji je vidio i bolje dane i vjerojatno njezin najbolji šešir. a u kutu neka vrst ormara grube izrade.Znam da nešto nije u redu . U ladici je bilo cijelo ženino bogatstvo: obračunska knjižica poštanskog ureda. 54 Kad se vratila. . No Aileen se 53 jako zabrinula pa bi bilo ružno kad bi olako primio njezinu molbu. kako bi vidjela što piše.trgnuo se iz sanjarenja. u kojoj je bio krevet. našao sam je u torbi.. a u podstavi je napipao smotani papir.Moja nećaka je jučer ujutro došla da joj pokaže kako da iskroji haljinu .Ha? . ali nitko nije čuo za nju. a Jim začuđeno primijeti daje mjesto koje je protrljala pregačom vidljivo čišće. kako je imao slobodan dan.

Bila je nitko i ništa.izjavio je naposljetku. . a samo trenutak prije bio je gotovo veseo. ušao u mali automobil koji ga je čekao na njezinom kraju i polako vozeći. Upravo su ulazili. a da ga je Jim i našao.nastavio je. Napisala mije dosta poruka i to jedva čitljivih. . Svi će tražiti kao jedan i neće mirovati ni danju ni noću.rekao je šaljivim glasom. a noćas će sretni muškarci i žene plesati na stotinama plesnih podija. pa se upitala što mu je. dok ne pronađu čovjeka koji je toj jadnici zadao udarac i bacio njezin leš u vodu Regent's Canala! Napolje ustala. pa.Ne vjerujem da će čak ni vaš ujak.Ogorčeno je pro-trljao nos. ako me budu trebali.. kad je ušao u čekaonicu ureda i poslao 55 da ga najave. Elk je otišao. tako je to! . Sjećate se da je došla poslije. ne mislim . preko Westminsterskog se mosta vratio u ured. je li? Pomislite samo! Ubrzo će se napuniti sva kina i kazališta. Je li bila obrazovana? Aileen odmahne glavom. U palači će početi veliki bal..Zbog gospođe Gibbins pokrenulo se osamnaest tisuća londonskih policajaca. slamka koju je podigao vjetar i odnio je tko zna kamo! Ustajalo voće. . bila je polupismena. usprkos svom dobro poznatom čovjekoljublju.Ne. nije. 56 . Slijedeći sat proveo je diktirajući pisma osobama za koje bi čovjek pomislio da će ih najmanje zanimati nestanak čistačice.Ne.No da vam kažem i nešto krupno.a onda je brzo dodala: .Da. Aileen! .odgovorio je vrlo ozbiljnim glasom. vrlo originalan.Ne. u pomoć će im doći cijeli odred garde. pažljivo ih pročitao i zapisao nekoliko pojedinosti. nije bio raspoložen za vijećanje. Pošao je niz bučnu ulicu. . .Ima li kakvih novosti? .prokomentirao je. Kad su sjeli. Strašno. Aileen nije očekivala da će ga taj dan ponovno vidjeti pa se iznenadila i to čak ugodno.O! . No barem se nije protivila kad joj je pomogao da uđe u automobil. .Jesam li vam rekao da mi je ime Jim.upitao je..Ovo je došlo malo poslije vašeg odlaska. Na stolu je raširio papire koje je uzeo iz torbe gospođe Gibbins. podigavši prst i gledajući je.ponovio je. tako je . sir. . ..primijetila je kad je s detektivom izašla na ulicu.rekao je i pridružio se djevojci. Rukopis joj je bio. . Okrenuo se i ugledao čovjeka iz centrale. . Koga briga za gospođu Gibbins? Govorio je vrlo ozbiljno. a djevojka pomisli da bi ga mogla ispljuskati.O! . . pustiti koju suzu. koja gaje čekala u predvorju.Ne. . a ljudi će se od srca smijati šalama i lakrdijama komičara.reče Jim rastreseno. .. . a djevojka se namrštila. ali joj je pokretom dao znak da sjedne.Hoćemo li otići na brzi obrok? Znam jedno mjesto u Sohou. krivo je protumačio rumenilo na njezinom licu. pa je pretpostavio da je već posve zaboravila čistačicu.. .Pa. gospodine Carlton .Zbog vas ću doći na vrlo loš glas.Ne mislite valjda daje ona provalila? . premda mu nije bilo do šale. ili zapravo James? . . pod metlom pometača.Vratit ću se za jedan sat . ..A u policiji sam ostavio poruku da me u tom restaurantu mogu pronaći. mislim da ću kući. Upravo je htjela otići. Otvorila sam joj vrata.Što znači to "O"? . .. a nije imala primjedbi niti na njegov izbor restauranta. Detektiv pročita poruku. a onda je presavio listove i stavio ih u lisnicu. a nažvrljala ju je osoba koja je odgovorila na telefonski poziv. a pomoćnik. koji baš nije bio čist.Recite mi nešto o njoj. kad je Jim začuo da ga netko zove po imenu. nestrpljiv da i on odmagli. a bude li potrebno.upitala je pokajnički.. .Htio sam porazgovarati o našoj gospođi Gibbins .Moram vas pitati je li gospođa Gibbins bila u stanu one večeri kad je izvršena provala u sef vašeg ujaka? Razmislila je. ili barem nije trebala biti. . .Smrt žene bez prijatelja je sitnica. počeo je: .

Nekoliko minuta prije nego što sam otišao iz ureda. porota donijela otvorenu presudu. Izjava se slagala s onim što su već znali. . povukao je važan dokaz. A na samu sebe se ljutila ne samo zato što već tjedan dana nije vidjela Jamesa Carl-tona. nego se naprosto prehranjujete.Da.Vidio sam je. uključujući i torbicu. no čak je i on uvidio da ponašanje njegove najmilije .zapravo.) .Nije ni mogao naći nikakav papir . jer je očito smatrala da je ta veza svakome jasna. ali o gospođi Gibbins znao je još manje nego njegova nećaka . ali naposljetku su postupili kako je Jim predložio. Inspektor mjesne policije iz ormara i ladica izvadio je sve predmete koje je mogao ponijeti sobom.lagao je Jim. Pojavio se konobar i stao mu sa strane. s njim popili whisky sa sodom. mislim da jest. . pa su dva detektiva. odakle su stizala pisma? Bit će da ste nekad vidjeli žig.Pokvario sam večeru i vama i sebi . -Recite mi. nisu imali pojma kako se ugasio život gospođe Gibbins. čekajući narudžbu.Već sam ga pitao .prošaptalaje.. . .(Riječ "nespretno" u tim je okolnostima zvučala smiješno.živjele su u istoj sobi i /da upotrijebimo otrcanu frazu/ pod istom kapom. što znači da su 58 utvrdili samo daje žena "pronađena mrtva". nego i zato stoje ta činjenica uopće uznemiruje. zbog toga se i osjećam tako nespretno. nikad nije dolazilo preporučeno. a niti liječnici koji su svjedočili uz brojne ograde. . Sad je mogao učiniti samo jedno. Vijećanje je odgođeno. Sto je radila blizu ceste Edgware. Osoba na koju se Aileen Rivers ljutila bila joj je najbliža . . a gazdarica je bila usplahirena. zašao je u godine kad više nije primjećivao istančane nijanse ozračja u svom uredu. Ali možete sami pitati poštara. . jer nijedan član porote. ali je ne bih mogao prepoznati. . Jutros je. a ima znakova koji pokazuju da ju je netko udario tupim predmetom. jer pisma nije bilo. iako je sve pretražio.To nije jelo. Mudra presuda. jer osoba koja ju je živcirala bila je ona sama. 57 Arthur Ingle prošao je kroz neugodno policijsko ispitivanje.. iskreno im iznio svoje sumnje i zatražio da povuku dokaz do kojeg je došao.Mrtva? . čistačice. Jim je osobno posjetio dobru ženu i to iz posebnog razloga.Rekla sam im da ste u torbici vidjeli papir.Ljudi bi mogli pomisliti. nije znao baš ništa. Vrli odvjetnik. trebala doći kuverta s tromjesečnim džep arcem. gospodine.Dva omleta . jer ne samo da nije bila ljubopitljiva. Tu vijest primio sam prije nego što sam ušao. Potvrdio je glavom. koji su ispitivali Ingla.nasmiješi se Jim.Ubijena? . Djevojka odmahne glavom. koja bi mogla postati vrlo ozbiljna. Po povratku u Scotland Yard zatražio je razgovor sa starješinama.. Iz istrage. izvukli su je iz kanala.ispričao se. a nisu izrazili mišljenje o tome kakva ju je sudbina snašla. . pa je zbog toga djevojka zapala u vrlo konfuzno stanje. gospodin Stebbings.Ne mogu jesti. gospodine. nego je smatrala da su toj mani doprinijele jeftine novina. kako bi mogao biti prisutan i predstavnik ureda javnog tužioca. Bio je u vrlo škakljivom položaju. na kraju sudske istrage o Annie Maud Gibbins. pa se na to i odlučio. Zaklinjala se da ga nije vidjela. ali nije ga mogao pronaći. 59 9.naruči Jim. pa je. objasnio im je svoj postupak. a onda su otišli. Gazdarica gospođe Gibbins nije mogla ništa dodati onome stoje dan prije ispričala nižem inspektoru Carltonu. gospodine. pa čak ni mrtvozornik. "točno kao sat". Nije objasnila vezu između popularnog tiska i ljubopit-ljive naravi. . recimo u parku Regenz? Trebalo joj je možda dva dana da dotle dopluta.Ne. .

Nekad ste radili za Harlowe. "Smiješno".. ako bi. Nije mi bilo žao kad je mladi gospodin Strat-ford prešao drugim odvjetnicima. .. koja je iznijeta na sudu. pa je četvrt sata mozgala nad računima stroge i ekscentrične. Upisanu svotu pronašla je bez velikih poteškoća. No sad nije bilo doba godine za posjet Margatu.Stratford Selwyn Mortimer. jer je imala dosta razloga. Nekim je čudom nisu pozvali da svjedoči u sudskoj istrazi. velika odgovornost.Sjećam se . za njega je bilo mnogo. "jedva ga i poznaš! Samo zato što je bio ljubazan prema tebi i dvaput te je zvao na večeru /obadva puta više-manje službeno/.. Prošla je subota. gospođice Mercy. gospodine Stebbings? . godine. a onda je ugledala zapis: "L." Posve razumljiva znatiželja navela ju je da okrene slijedeće stranice.Da . od svog bi šefa zatražila daljnje obavijesti.odgovori njezin šef oprezno. Istina. no i ono što je rekao. jer je dokument pronašla poslije susreta u Dartmooru kad se nakratko zanimala za poslove milijunaša. Edwins 183 funte 17s 4d. korio ju je pametniji dio nje same. o onda je čak i onoj drugoj Aileen postalo jasno da se nepristojno ponaša. očekuješ da se ponaša kao da ste zaručeni!" No ona nestašna Aileen Rivers na to je samo podigla nos i nije se posramila. jer je novac 60 navodno isplaćen posredstvom odvjetnika. kako bi otišla u Margate.. davno umrle žene. "Harlow . rekla mu je da joj se javi samo ako bude službenih vijesti.Bio sam u provinciji . niti se djevojci putovalo.. hm! Sjetio se da Aileen ne zna tko je Mercy Harlow pa joj to ime ništa ne znači. Da je bilo prilike." Znala je za Edwinsovu i vidjela je kopiju oporuke gospođice Mercy Harlow. je li tako. 125 funti.Možete li izaći? Jeste li večerali? Odgovor na drugo pitanje bio je potvrdan. Aileen je morala pogledati račun . Razgovarali su u dnevnoj sobi jer je gazdarica odredila da se tu mogu primati posjete. jer gaje smatrao najboljim lijekom za sve duhovne i tjelesne boljke i to zato stoje. pa je pomislila /a imala je pravo/ da se upravo on pobrinuo da je ne smetaju pozivom. Bilo bi pretjerano reći daje već izgubila svaku nadu. sastavljač oporuke jednom od brojnih nasljednika dao određenu svotu novca kako bi je iznio iz zemlje. Možemo negdje popiti kavu.Onda izađimo u šetnju. ponovno naišla na trag obitelji Harlow. mogla bi mu pisati. a onda je pregledala cijeli spisak ne bi li našla još koji podatak. . . Stebbins je automatski predlagao odlazak u to mjesto. ali ju je osporio daljnji rođak preminuloga. Aileen je ponovno obuzeo u to vrijeme najčešći osjećaj ljutnje i ogorčenosti na samu sebe što se toliko bavi Jamesom Carltonom.. zahvaljujući slučajnosti kakve se u životu svakodnevno događaju. .. 61 . Pregledala je i Stratfordov račun koji je bio vrlo mali. a nije mogao pojmiti do kakvih se visina podigao još živi član obitelji Harlow.namještenice više nije uobičajeno. kad joj je prst zastao na riječima: "Harlow .. Preko vikenda je ostala kod kuće. Dakako. Noć je lijepa. a djevojka je. . Stebbingje radio na službenoj potvrdi oporuke.gosodin Stebbings podigne nekoliko debelih naslaga brade i zamišljeno pogleda u strop . Kako o svemu tome nije mogla doznati ništa više.Mercy Mildred". mmm. No čak ni time nije mogao opravdati što ju je cijeli tjedan zapostavljao.objasnio je. a izričito mu je spomenula kućni broj. Glavno je pitanje bilo je li. Znao je njezinu adresu. Upitao ju je kako se osjeća i predložio joj da uzme tjedan dana dopusta. u proljeće 1902. . Više nije ništa dodao. ali više nije očekivala da će se Jim pojaviti. u tom očavarajućem gradiću ozdravio od jakog kašlja. premda je bila gotovo sigurna da ne bi bila zadovoljna njegovim odgovorima. jednom davno.da sam prije mnogo godina predložio gospođici Mercy Harlow da. a onda i nedjelja.Bila je to. pa je i počela pismo. Posjetio ju je u nedjelju navečer. Magnat očito nije isplaćivao putem odvjetnika." Četiri mjeseca kasnije upisano je: "L. Edvvins.

a pisma s novcem.Ne znam zašto. Vozač je bio u večernjem odijelu.brzo će djevojka. a onda i to daje sad umrla po drugi put. . nikad vam neću oprostiti. ili kao da predvodi veličanstvenu povorku.primijeti Jim. Što tu radi.iskreno se začudila. . osim što se zvala Annie Maud. Na ulici je vidio još samo jednog prolaznika koji je išao u suprotnom smjeru.Da.I jest.O.Govorila sam o gospođi Gibbins.Prilično sam zabrinut za vas .Najviše o svojoj majci koja je umrla prije četiri godine. začuđujuće gaje dobro razumjela. Primjerice. snažan i bezobziran da se nešto u meni zgrčilo pred njim! Krenuli su opustjelim Long Acreom.Znam koji lik iz časopisa oponašam! Sve je to vrlo zamršeno. . no nije to učinila. . kamo su ušli. da je gospođa Gibbins prije petnaestak godina počinila zločin. odredu garde i cijelom mnoštvu ljudi? Sad su svi oni uznemireni jer se majka gospođe Gibbins zvala Louisa! To otkriće /nisam vas trebao ni pitati. 62 Odjednom se opustio i tiho se nasmiješio. Jutros j e došlo pismo. Bilo je prerano da se skupe prodavači s kolicima pa na ulici nije bilo nikoga.Jadnica . u trenutku kad sam mu otvorila.nasmije se Aileen.U glasu mu se osjećala strepnja.Zapravo bi se trebao voziti s glazbenicima! .Je li vam rekla njezino ime? Mislim.reče djevojka tiho. .priznao je. zabrinut sam. Ponekad mi se povjeravala. . gospodine Jamese Carltone.Na kavu. a vidjeli su blijesak dijamantne dugmadi i crveni vrh cigare. kao što to rade djeca kad se drže za ruke. majčino? . tako kasno? Automobil zaokrene udesno. . kao da se vozi kralj. . bila su adresiranana "Louisu". I Jim i djevojka pomislili su isto. Jim se osvrne. . Birmingham. Jesam li vas pozvao na kavu. uzme djevojku pod ruku i.odgovori smjesta Aileen.Nitko osim veličanstvenog Harlowa ne bi mogao tako svjetlucati .rekao je. nisu oklijevali da izađu odande.Mislim daje bolje da prijeđemo cestu . Kakve to ima veze s jadnom gospođom Gibbins? Nikakve.I meni je to palo na pamet .Je li vam ikad pričala o svojoj prošlosit? . Niste li mi jednom rekli da vam je gospođa Gibbins običavala pričati svoje nevolje? Ili ste govorili o nekoj drugoj ženi? . . mogla je pogoditi kad Jim razmišlja o nečem drugom. Šetali su ulicom Coventrv. Kennet Road 14. stavila šešir pa su ubrzo šetali trgom Bloomdburv. Činio mi se tako velik. a na pošti su ispravljali adresu. jer naglo je podigao glas. na trg Leicester i krene niz ulicu Orange. Odjednom se iz pokrajnje ulice pojavilo troje ljudi koji su bučno i žestoko razgovrali i polako koračali prema njima. odjenula kaput. a prije nekog vremena prošao je mimo njih. ne . nakon što su posluženi. U popularnom restaurantu. ili na večeru? . . -Strahovito ste tajanstveni.Doista? . jer sam znao/ dokazuje dvije stvari: Najprije.Nije li to čudno? Sjećate se kako sam vam govorio o osamnaest tisuća policajaca. Otišla je na kat. kad polako prođe automobil. polako i svečano. . . .Louisa . Ona ozbiljna Aileen zatvorila je oči i pravila se da ne vidi.reče Jim. . Kad se uzme u obzir da su se tek kratko vrijeme poznavali.Nemojte ni govoriti . Odjednom djevojka otkrije da je Jim Carlton labavo drži za ruku.reče Jim promuklo. . ubrzavši korak. koja su stizala svaka tri mjeseca. Mislim.Svakako gaje morala upozoriti da mnogo toga uzima zdravo za gotovo. ali tako je. . . A baš me nije lako prestrašiti. bilo je odviše gostiju pa. A ako počnete govoriti o "vragolastim policajcima". .Prema vama osjećam veliko prijateljstvo . Jako je mahao. gotovo je odvede na drugu stranu.One noći kad je došao u stan jako sam se uplašila.

unezvjerena.Svadljiva trojka krenula je natrag. Niz ulicu Orange se tobože uputio u klub Vira's. ali znao je prečicu kojom je. udala se za Jamesa Smitha. . onda barem kako bi se zaštitio od ozljeda koje bi ga onesposobile na nekoliko mjeseci.začuo se bijesni glas. kroz St. a Jim izvadi dvanaest inča dugu palicu. Slijedećih dana Jim Carlton je imao mnogo posla. Lambeth. koju je nosio u džepu i zamahne na najbližega.Ali zašto? Zašto su to učinili? Jesu li to vaši stari neprijatelji? . 63 I .. Muž jojjepoginuo u ratu. U taksiju je hrabra Aileen bila na rubu plača. čak i kad se isključi vrlo daleka mogućnost da je u vezi sa smrću gospođe Gibbins. na pristojnoj udaljenosti.upozori ga detektiv. U zgradu u kojoj je stanovala uselio se novi stanar. Primivši udarac.. No prije nego što je krenuo po tragu.rekao je glasno. gdje gaje čekao brzojav birmingemske policije. pa sve do mjesta sukoba.Vodite ih u Cannon Row. . a tu je pretpostavku Jim morao odbaciti. Hooge. a na svakoj papučici stajao je po jedan policajac. svakog jutra slijedio na posao.pitala je. ne u ulicu Brow . .Poznam te i znam što hoćeš. 65 10. srpnja 1915. a Jim se zaustavi. No detektivu je bilo jasno da motre na nj ega i dj evojku. Pravo ime Annie Maud Gibbins je Smith. .Ta isplanirana ulična tučnjava jedan je od najstarijih trikova na svijetu.glasio je odgovor.Ne. Velik dio poruke Jimu nije govorio ništa novo.Ne bih marila.uputio ju je tiho. Donovane . pretekavši dvoje šetača. .Pažljivo je izbjegao odgovoriti na druga pitanja.Zgrabi ga! . Palica se ponovno spustila. Kraj. jedan od trojice prijeteći krene prema Jimu. uvijek je imalo poštanski žig 64 Nonvooda.Ne možemo li se svađati a da se v i ne umiješate? . koja mu je ispričala da upravo proživljava manje neugodnosti. zaposlenog u željeznici Midlanda. . a Jimu je bilo jasno da se bori. jer je u tom predgrađu živio Ellenburv. .Stoje to? .Jedan od njih jest . ožujka 1910. Pismo koje je redovito primala svaka tri mjeseca i na kojem je adresa izmijenjena na gospođu Gibbins iz Stanmore Rentsa. Martin's Lane.Hoću da otrčite do drugog kraja Long Acrea i dovedete policajca . prekinuo svako općenje s vanjskim svijetom. Ta činjenica provjerena je kod stanara pokojne gospođe Gibbins u ovom gradu.Hoćete li to učiniti? Trčite! Poslušno se okrenula i otrčala. . a kad je nestala. Divljenje prema djevojci izražavao je tako što ju je. ali podatak o poštanskom žigu Norwooda bio je dragocjen. kad je sve bilo gotovo. zaključao se u svoj stan i posvetio se proučavanju filmova. ili pak povjerovati da Harlow ima natprirodne moći. a te su ga večeri slij edili od trenutka kad j e izašao iz kluba gdje je stanovao. .Ostani gdje si. punu pozornost Jima Carltona privuklo je neobično ponašanje Arthura Ingla. Otpratio je djevojku do stana i vratio se u Scotlan Yard. veljače 1921. U tom su se trenutku na detektiva bacila njegova dva prijatelja. a uzeo je sobu upravo ispod njezine. 5.reče Jim dok su se vozili kući. . Harlow se nije slučajno provezao u svom skupom automobilu. 3. pa je i drugi napadač posrnuo.uputi ih Jim. . . Nije bilo teško prozrijeti razlog napada. Onda niz Long Acre dojuri taksi. . mladić atletske građe. koji je odjednom postao pustinjak. ali posebno se trudi da bude blizu ureda kad izlazim na ručak i kad poslije posla odlazim kući. napadač se sruši kao pokošen. a glasio je: Vaš upit 793 počinje: Gospođa Louisa Gihbins umrla 18.Donovan. ako već ne za život. željezničkog radnika. a u tjedan dana samo je jednom pronašao vremena za posjet Aileen. .Pogodio sam što hoće . dospio do Long Acrea. .

Mislim da se gospodin Jackson sprema na nešto neobično . pa je sebe vidio kao javnog dobročinitelja. Browne . dok je na otvoru sandučića za pisma osluškivao zvoni li u stanu telefon. a tiho zujanje kao daje dopiralo kroz zatvorena vrata. otvarajući vrata. .Imao je dvije. je li. ili čuti njegov govor. a sad je začuo zvuk koji ga zbunio .zujanje filmskog projektora! . No premda je kucao i zvonio.izjavi njegov sugovornik potcjenjivački. .Je li vam se kad obratio? . No Jim nije odustao.O.Prije sat vremena došao je neki gospodin i dvaput pokucao.Nije vam odgovorio.Jako mije žao. pa je od tog trenutka zadatak praćenja obavljao manje primjetno. . . mogao se zakleti da je unutra čuo tihe korake.Počet će vrištati kako ga policija proganja .dodao je. a onda odlazi. Stan Arthura Ingla bilo je lako naći po uskoj izbočini pred prozorom. Čuo je upravo to . gdje je bio Jim. vidio je da iza zelenog zastora sobe na katu gori jarko svjetko. .. ali iz svog iskustva s prevarantima Jim je znao da se prijestupnici te vrste nikad ne skrivaju kad planiraju pothvat.. a onda se kabina vratila kat niže. . a oči mu zaiskriše. Zašto se Ingle skriva? Dakako.Ne znam točno. . nije.pouči je Jim. u kakvoj nose filmove. prišao je vratima. Onda je otišao porazgovarati s djevojčinim novim oboža-vaocem.upita službenik zadovoljno. ne govori čak ni za vrijeme obroka. Ipak.izjavio je jedan od njih. pa je inoaM čekati a da službenik u dizalu ne posumnja. no otišlo je na gornji kat.Ovih dana ne žeL nikoga primiti.. 66 .Nisam primijetio da su na Piccadillvju izvjesili zastave . .Gotovo se čini daje prešao u tabor kapitalista .To je jedna od nevolja što ih mora proći razmjerno privlačna osoba. a kad je pogledao gore. No nitko ga nije sreo.Ima poslugu. netko je izašao. ali ne ostaje duže od sat. . Jedne je noći prolazio ulicom sa stražnje strane stambenog bloka Fotheringav. jer je umovao posve izvrnuto. crnom kutijom. ne izlazi ni jesti. ili nije htio susretati stare prijatelje i poznanike koji su živjeli u okviru zakona. .upozorio je. Detektiv je namjerno odlazio u restaurante i na druga mjesta što ih je Ingle nekad često pohađao.Mislim da gospodin Ingle nije kod kuće. Vidjevši da dolazi dizalo. Ponovno se sagnwi osluhnuo.Samo čistačicu . pa mu je Jim iznio što namjerava. Hodnik je bio prazan./ . nisu ga imali čast vidjeti.zujanje kao da se brzo okreće zupčasti kotač.Ispričao je o gospođi Gibbins. kojima se inače rado obraćao u zapuštenim dvoranama Sohoa. ponosio se svojim pothvatima.upozorio je kolegu.odgovori Jim. .Podnosite ga . Prije otprilike četiri dana netko je došao s velikom. čak ni "drugovi". kao da se ispunilo njegovo zloguko proročanstvo. je li? 67 .Kako to mislite "nešto neobično"? Čovjek se počeše po glavi. Naprotiv.. pokušao odvratiti riječima: .Druga dolazi svakog jutra..Pomalo ste nespretni u praćenju. nego se popeo dizalom. . Pratio gaje Elk.. . ali nije se mogao sjetiti gdje. Negdje je već čuo takav zvuk. ali nije dobio odgovor. a ni sad se ne bi ustručavao da i dalje dolazi zato jer se sramio. postojala je mogućnost da bivši robija š priprema nekakav novi pohod. a sad osvjetljeno spremište bilo je četiri prozora udaljeno od stubišta za slučaj požara. gospodine . . dok su se polako spuštali. Ide u kupovinu. vrlo je pristojan. Znate. . ../Pod tim su imenom poznavali Ingla. ni što je to bilo. ali njegov kolega nije bio oduševljen. .odgovori detektiv Brown.Morali ste pronaći način da je nadlgedate a da ne budete primijećeni. Filmovi! Sad je Jim shvatio. Bilo je značajno da ni na jednom od svojih dnevnih obilazaka Jim nije vidio Arhura Ingla. .Ja ću jače pokucati.zanimalo je Jima. ali je jedna. ni sad se nitko nije javio. gospodine? . jer su stigli u prizemlje. premda ga je službenik koji je vozio dizalo.

a onda se rub odlomio i pao u dvorište. pod njim puknuo uski rub. bez upozorenja. stavio u njega ruku i udario po staklu prozora.Hajde da obiđemo zgradu i još jednom pogledamo s druge strane. Već je prešao pol puta. upravo se u toj prostoriji gospodin Ingle bavio svojom novom razbibrigom. . Popet ćemo se? Jim potvrdi glavom. Jim mu je ukratko ispričao s toje doznao. Ako se rub otkine pod njegovom težinom dok bude prolazio između prozora. ništa ga neće spasiti od smrti. od od-morišta do odmorišta. Istog trenutka kad se dokopao cilja. pusteni šešir.. U podnožju je iznad njih bila željezna prečka. ali je dalje krenuo opreznije. Svatko ima skrivenu slabost. no bila je predaleko pa je znao daje neće moći dohvatiti. Nije mu preostalo ništa drugo nego da se vrati. pa se počeo tiho pomicati prema stepenicama. Zureći u prozor. jer ga je otkriće zapanjilo. s nogama u zraku. 68 Jim pogleda stubište za slučaj požara. Naravno. a inspektor Elk krene za njim. kako bi se spotakli oni koji u požaru posve ne izgore. kad je.uzvika^Elk. morao bih ga prijaviti.ili je tu.Odnio ju je gore i ostavio. Jim pomisli da bi to mogao biti samo truli komad. Iza zastora na prozoru vidio je mali.. No nije ih ni trebao nasilno otvarati jer nisu bila zaključana. Osjetio je kako mu kameni oslonac popušta pod nogama. stisnut uza zid. ali nije mi odgovorio. do kata na kojem je bio Ingov stan. a opasnost je prijetila između njih. Takve se stvari ne smiju unositi u zgradu. Jim je uspio zgrabiti drveni prozorski okvir. Jim se bez riječi prebaci preko ograde i oprezno balansirajući na uskom kamenom rubu napipa i zgrabi okvir najbližeg prozora. no nije smio razmišljati o takvom završetku pustolovine. a detektiv je odmah vidio da su Inglu potrebne usluge brijača. odmahujući glavom. ali premda bi Inglu mogao pripisati svakakve mušice. premda nije bilo jasno čemu služi. čovjek koji je donio kutiju.. jer mu je lice bilo prekriveno neurednim bijelim maljama. a siva kosa bila mu je duga i raščupana.Filmovi! . koji je imao najbolju lopovsku družinu u Engleskoj. Elk je sa strepnjom gledao kako se njegov kolega. Jim je ugledao odsjaj drugog svjetla. smotanim kišobranom u ruci. Pitao sam ga je li se gospodin Jackson počeo baviti filmom. kad je doživio šok. a već je slijedećeg trenutka visio. Dakle. Čuo je 69 F kako Elk uzrujano šapće i vidio daje kolega prema njemu gurnuo dršku kišobrana. Od udarca je gotovo izgubio ravnotežu. koji bi riskirao da ga uhvate samo da bi odigrao partiju ping-ponga! A drugi tip. Jimu je postalo jasno da se uzalud trudio. Poznavao sam najbistrijeg europskog obijača sefova.prokomentira Elk .. Jim neuviđavno prekine iznošenje njegovih uspomena. Osoba s jakim živcima lako je mogla napredovati od jednog prozora do drugog. ali ubrzo se ugasilo. centimetar po centimetar približava cilju. kad bih bio siguran da u stanu drži celuloid. . ovakve ili onakve. ali na lijevoj strani prozora zastor je bio navučen do samog okvira. Morao bi se verati po zidu.Nikad ne bih pomislio da će na toTpasti! Čudno kako svi ti lopovi imaju razne slabosti. s ostatkom cigare među zubima i s velikim. ili bi možda jednim od svojih ključeva mogao otvoriti dvorišna vrata. odakle su željezne stepenice vodile na krov. . Elk ga je čekao vani. po imenu Moses. jer se tu Jim morao osloniti na svoj osobiti osjećaj ravnoteže. . bivšeg zatvorenika nije smatrao strastvenim ljubiteljem filma. Tim opasnim putem detektiv je postrance prišao prozoru iza kojega se čulo neumorno zujanje projektora. ali kad je počistio . a i prilika Arthura Ingla jasno se ocrtavala u odsjaju nevidljivog ekrana. Ali kakav film je tako pažljivo gledao? Jim nakrene glavu. No rastreseni Jim nije ni slušao.Možda i ona štiti od vatre . uključeni projektor i treperavo svjetlo. Upravljao je projektorom i gledao film. pa je ušao u popločano dvorište. Kroz tamnozelene zastore jasno su vidjeli da i sad gori jarko svjetlo. Došavši do prozora koji je bio najbliže željeznim stepenicama. Mislim. upravo je oprezno pipao nogama. Imao je samo još jednu nadu: skinuo je meki..

Nije bila otvorena. pružio ruku unutra.komadiće razbijenog stakla. a onda im se okomi na bankovni račun. dizalo se penjalo na kat.Nikako mi nije jasno je li Arthur "crveni" jer je divljak. čuo sam ga.. Ilije gledao obrazovne filmove? . imam novca koliko mi je potrebno. Očarava slušaoce? Koga je to trebala očarati slatkorječivost gospodina Arthura Ingla? 70 Detektiv je počekao da projektor ponovno počne zujati. Dok je silazio stubištem. gleda li Mary ili Douga? Nerado priznajem. jer je po namještaju i pokrivačima složenim u podnožju kreveta pao debeli sloj prašine.Halo! Da. Ne brinite. ali kino mije omiljeno mjesto za spavanje. prostorija je bila lijepo namještena i to u stilu koji se dobro slagao s uređenjem drugih dijelova Inglova stana. a iz spremišta je dopiralo neprestano zujanje projektora. to je! Pravi "crveni" su brojni. gurnuo okvir prozora koji se dizao okomito i ubrzo se ubacio u sobu..prošaptao je.A što ti misliš.odgovori inspektor rastreseno dok su se penjali stubištem kluba. . . pa je to javio uzrujanom Elku. dilitanta -krivo je izgovorio . I drugo staklo razbio je na isti način. hvala. Ingle bi ga sigurno primijetio. Dok su išli kroz park. kapitalističke pčele nagomilaju zalihe meda. u blagovaonici je prodorno zazvonio telefon pa se detektiv povuče i za sobom zatvori vrata.Ušao si u stan starog Ingla. ili možda Kanadi. ali mogao je pogoditi sadržaj. kako se kaže. skakutao kako bi se zagrijao ispuhujući dimove zadnjih nekoliko centimetara cigare.U čijoj glumi uživa. Zujanje projektora je prestalo. Dok je razmišljao o tome. izloživši se opasnosti da ga Ingle otkrije? Možda bi se isplatilo. pa Jim nikomu nije morao objašnjavati čudnu činjenicu da je još tu. Elk upita: . kad je Ingle upalio svjetlo. Jim se užasavao optužbe za "policijsko proganjanje". Gospodin Ingle je razmišljao o posjeti Sjedinjenim Državama. Razbijanje stakla očito nije uznemirilo stanare. mogu se nasmijati! Menije dvije minute klicalo četiri tisuće ljudi. ugasio svjetlo i zatvorio vrata spremišta. Na prstima je prešao sobu. Bivši robijaš očito još nije zašao u ovu sobu. gdje je zastao i osluhnuo. Vidio je daje u maloj spavaćoj sobi. to ste vi! Nadam se da me zovete iz govornice? Dobro! Da. s naporom okrenuo zasun. Uzmi samo^čovjeka koji uzgaja pčele. Čuo je škljocaj. Jimov klub bio je udaljen samo petnaestak minuta hoda.eto.Što bih dao da doznam! ..mozgao je Elk. Tako je filozofirao cijelim putem kroz park. a kao i svi detektivi. Da.. ali samo na radiju... a oni će uteći s plijenom. Naprosto čeka da dobre. . Strpljivi Elk je...Valjda. Jackson. Ugledao je debelu kuvertu s natpisom kompanije Cunard. a onda se na prstima otšuljao preko prostorije. . Mnogi nisu ni svijesni da su "crveni". 71 .Mislim na pivo ..Ne znam čiji je stan . ne. ali kad bi to učinio. .Gotovo mije ponestalo pretpostavki . ali mnogo je onih koji su im se prikrpali. Pao je u veliku napast da proviri i pogleda filmsku projekciju. pipajući našao prekidač i okrenuo ga. S treskom je spustio slušalicu. u predsoblje. Upalio je baterijsku svjetiljku i osvijetlio stol kako bi mogao pronaći kakav trag. čekajući ga.. Morat ću otići na sastanak... u koju već odavno nije ušla spremačica. -On je pomalo dili. . Dobar je govornik? IJa! I ja sam! Na to da očarava slušaoce.. u nadi da će netko od "drugova" razbiti prozor draguljarnice. čvrsto se uhvatio za okvir prozora i povukao se prema gore. Ipak. Blagavaonica je bila mračna. Elk? .požali se Jim. Bi li zadovoljio znatiželju. . ili je divljak jer je "crveni" .Naći ćemo se ispred zgrade.. O. Srećom. je li? .odgovori Jim i prenese kolegi telefonski razgovor što gaje načuo. Brzo je izašao u hodnik i za sobom tiho zatvorio vrata. ako ti se tako čini. sve je u redu. Jim oprezno otvori vrata.

ovako ili onako. ili lijenih čuvara parkova. pa su se odvezli natrag. . dok je taksi.Zar ti detektivi-amateri ne mogu nešto pronaći po svjetlom Božjem danu? .tužio se Elk gorko. Jim je ušao u kabinu i začuo glas jednog od glavnih inspektora: .Zapravo.nastavi inspektor . Ono što je još poslijepodne otkrio čuvar je prijavio tek kasno navečer. a djeca se jako vole spuštati niz strmi obronak do obale. Jim je bio sretan kad se našao u udobnom klubu. Oprezno ih je poveo niz strminu. navaljivao je da pođe s prijateljem. primijetio je: . nasuprot mosta. kamo su se zaputili da popiju kavu.naruči Elk usrdno. ..Pivo . Poslije ju je netko opet ispravio i to tako vješto da se oštećenje nije primijećivalo. vozio na sjever.Ne znam kako da shvatim tu njegovu strast za filmom. Jim skine žalosni trag nasilja . a zemlja je bila posve smrznuta. pa se ograda. a ona se.Prešavši snopom svjetla po žbunju.pa je opazio da je otrgnuta od jednog potpornja. vidjeli su daje oštećenje veliko. do mosta kojim se.Dekadentan je .Cijelu večer vas pokušavam naći. tužno naherila prema kanalu. kladim se da gubimo vrijeme. Nad njih se nadnio konobar. ali onda je ugledao šešir.Pol deset. Inspektor uđe u taksi kako bi im pokazao put.brzo upita Jim.A putem do bara.Kažem ti da sve te ptičice zastrane. .brzo će Jim. . a kad je jako svjetlo obasjalo ogradu. Žica i kolac bili su slomljeni. Ispred ureda zoološkog vrta nije ih čekao čuvar nego inspektor. pa se opraštao s Elkom na izlazu na Pali Mali.Kanal je zaleđen . preko kanala. Gospode. Noćas se nije namjeravao vratiti u Scotland Yard. prema ogradi uz obalu kanala. . Zaputili su se grubom stazicom koja je vodila uz obalu. viši inspektor osvijetli zgužvani smeđi predmet koji je zapeo između dvije grane grma. Najvjerojatnije će držati predavanja na temu "Mojih pet godina u paklu". tako da se lako moglo prići obali. noću zaključavaju. kad ju je inspektor samo malo gurnuo. Tu dio ceste Circla od kanala odvaja petnaestak metara širok pojas trave i drveća.Čuvar je pomislio da su ogradu oštetili dječaci. Došli su do tog mjesta. Ali.nasmiješi se Jim.Recite mu da ću odmah doći . ali Jim nije mogao razabrati buni li se protiv ružnog vremena.odgovori Elk jednostavno. da ga vidite.Ponekad ih netko zaboravi zaključati . kad ga je vratar kluba obavijestio da ima hitan telefonski poziv. u kojem je vladao propuh. . Svi oni to rade.Tebi bi nešto moglo promaći . a hladno k'o vrag! Baš pravo vrijeme za njuškanje po kanalima! Ipak. . Jim u nedoumici odmahne glavom. a onda se vrati Elku i prenese mu poruku. Noć je bila vrlo hladna i unatoč tome što su brzo hodali.gunđao je. Taj travnati obrub ljeti se pretvara u dječje igralište.Jedan je od čuvara danas poslijepodne pregledao ogradu . Jedan čuvar parka smatra daje pronašao mjesto s kojeg su gospođu Gibbins bacili u kanal.Čini se da se sprema za neki štos. .a sjećam se da su me dan poslije nestanka te žene obavijestili da su vrata ujutro našli otvorena. kako bi brzo došao do novaca. kako je inspektor objasnio. premda je sam kanal od parka odvojen ogradom od žicom povezanog kolja. nemoguće je slijediti razmišljanja ljudi kao što je Ingle! K tome je i glumac i zato je još hirovitiji.izjavio je . . pa se je preko te prepreke nemoguće popeti. . . Stao je na nju. pa je zaškripjela i polegla.smeđi. Na igralište se s ceste ulazi kroz željezna vrata. Pokazat će nam neku vodurinu i reći da su je najvjerojatnije tu bacili. . Elk nešto tiho promrmlja. zaledio se dan nakon što je pronađen leš. Kakav šešir? .Ostavio sam ga kako ga je čuvar pronašao.Nemaš moje sposobnosti zapažanja i zaključivanja. . išlo do Avenue 72 Roada. Uostalom. . . .

Pošalji mi račun. Bi li nosio sobom neotvoreno pismo i ostavio ga da ga pronađe prvi policajac koji njuška unaokolo? Spustio se na stolicu i stavio glavu među ruke.. platit ću ga . Pogledali su se. svakako bolje od mene shvatiti važnost tog otkrića.Stoje to? . .Znam barem dio. željezničkog radnika. . Svjetiljkom je obasjao smrznutu baricu..Ne znam. . a sad je i Elku bilo jasno daje Jimovu pozornost privukao komad papira. najblaže rečeno. Pokazao im je otisak pete u smrznutom zemljištu.. dok ne doznam što točno želite.Sinulo mi je! . Pošalji račun i platit ću ga. ujače Ingle. Aileen Rivers pokušala je posjetiti svog ujaka. . s kuvertom u ruci.. Čitljiv je bio samo jedan red adrese. Prvi je bio u gornjem lijevom kutu. Sjećaš se da si htio da se to obavi. spuštajući se na koljena. Nazvala gaje i upitala može li doći do njega. a.reče inspektor.prekinuo ju je. a oči su mu zasjale od uzbuđenja. Bojim se da ću vas morati razočarati.. a onda se predomislio i napisao to pismo. Svoj nalaz odnijeli su u inspektorov ured. a prehlada je dokaz da sam pomno istraživao. Ali pretpostavimo da Harlow ima udjela u smrti te nesretne žene. vjerojatno ga prije sastanka nije ni primio. no jasno se vidjelo ime "Harlow". . Uz mali smiješak spustila je slušalicu.uzviknuo je ubrzo. ali Elk nije vidio ništa osim sivobijele površine. Srdačan pozdrav. pa mu je to smjesta dala na znanje. . Arthurlngle. kad bih poduzimao daljnje korake. Jim otvori kuvertu i pažljivo izvadi sadržaj.Kakvo je tvoje mišljenje. gospodo. pa je zbog jesenje boje žbunja ostao neprimijećen. ali vi ćete. ispresijecan brojnim crtama. Dragi gospodine Harloiv..pusteni šešir.Nije važno. ili točnije. kuverta utisnuta u blato.Ovdje je došlo do borbe.. Kad je Jim podigao smrznutu kuvertu. pa su ispred vatre odmrznuli kuvertu.Govoriš budalaštine .prokomentirao je. ako ne i cijelu priču.Poslali su mi veliki račun za preuređenje tvog stana. glupo. ta dva momka sreli su se ispred vježbališta konjičke straže. čudni. stajao leđima okrenut vatri i mrštio se.počela je. a kraj njega još jedan. . Vidite daje peta iskrenuta ustranu.. No Harlow ga očito nije otvorio. a tko zna zašto ju je ubio!. . . Hitno.. . Jim lagano ostruže led i blato. . Već mi j e poznato da j e Harlow zakazao sastanak s Inglom. Iskreno ću vam priznati dapomišljam kako sve to može biti podvala koju mi spremaju moji prijatelji policajci. Da pokušam.zaključi Elk. 73 .To je vrhunac svega . Jadna gospođa Gibbins bila je jako zaljubljena u Williama Smitha.. koji je na vrhu bio isprljan i poderan. pa pročita dva reda. plosnati otisak stopala. na njoj su ugledali otisak potpetice koja ju je sabila u mokru zemlju. Elk je zurio u njega.. jer.Ima još nešto .glasilo je nepomirljivo pitanje. koliko znam.. Djevojka bi sastanak mogla zatražiti samo iz nekog vrlo hitnog razloga. .. a onda su se skoro cijeli 74 sat vozikali po parku. štoviše.Vidite li? Najprije sam upravo to potražio.Zašto? . ili barem dok ne dobijem pismeni dokaz da ste me upravo vi nazvali. 75 11. .Nisam sigurna da su sve stavke točne. ali ju je i sad prekinuo: . Ubrzo je papir omekšao a s njega se dizala para...javi se odjenom Jim. pa sam u takvom položaju da sebi ne mogu dozvoliti ni najmanji rizik. Carltone? Jim je. a činilo se da je spao u borbi. Dekorateri smatraju da sam ja poslodavac. pa smatram da bi bilo. Njegov prijatelj iz džepa izvadi nožić i počne razbijati led. jer se oslobodila dužnosti da zakazuje novi sastanak. koji je pristao. . Doviđenja. Kažnjenih sam na uvjetnoj slobodi..izjavi Elk.. debelo potcrtan : Osobno uručiti.Netko je nosio cipele s gumenim džonom .

Aileen Rivers je povremeno osjećala veliku zahvalnost zbog činjenice da joj u žilama ne teče ni kap krvi gospodina Ingla. Oženio se sestričnom njezine majke, a rodbinska veza postojala je samo na papiru, kao što je to posebno naglasila Jimu Carltonu kad ju je te večeri posjetio. A njegovom se dolasku vrlo obradovala, premda je jasno izjavio da ga nije dovelo isključivo zadovoljstvo što će je ponovno vidjeti. Morao se raspitati o gospođi Gibbins, no djevojka je smatrala da su njegova pitanja pomalo nesuvisla. Činilo se da ga posebno zanimaju obavijesti o naravi preminule, o tome kako je obavljala svoj posao te je li se rado prihvaćala zadataka koji obično ne spadaju u dužnost čistačice. Aileen je na svako pitanje odgovorila iscrpno i točno, a kad je završio, rekla je: - Neću pitati zašto vas sve to zanima, jer vjerojatno imate vrlo jak razlog. Ali mislila sam daje istraga okončana. Odmahnuo je glavom. - Nijedna istraga o ubojstvu nije okončana dok ne otkriju i ne objese ubojicu - rekao je jednostavno, a Aileen je zadrhtala. - Dakle, riječ je o ubojstvu. 76 - Mislim da jest, ali Elk se ne slaže. Čak su se i mišljenja liječnika na sudu razilazila. Postoji daleka mogućnost daje doživjela nesretan slučaj. - Onda je blago upitao: - A kako je vaš pažljivi susjed? - O, gospodin Brown? - nasmiješila se. - Ne znam što se dogodilo, ali otkako sam s vama razgovarala, jedva ga i viđam. Da, još stanuje u zgradi. Razočarala se što je ostao tako kratko, premda je to zapravo ne bi trebalo smetati, jer gosodin Stebbing je pripremao godišnji obračun, pa je iz ureda donijela toliko materijala da bi mogla raditi do ponoći. Ipak ju je obuzela tuga što se tako brzo oprostio. Premda nije bila raspoložena za rad, za stolom je sjedila do jedan, a onda je spustila pero, otvorila prozor , nagnula se van i prije odlaska na počinak, neko vrijeme udisala svjež zrak. Nebo je bilo vedro, osjećao se mraz, nije bilo ni traga magle, koju su najavile večernje novine, a ulica Coram bila je neobično tiha i djelovala je umirujuće. Bila je to jedna od mirnih noći u Londonu, a tišinu je narušavala samo udaljena buka kotača, jer su cestom Theobald prolazili automobili i taksiji. Pogledala je uz i niz ulicu, a opustjeli pločnik kao daje pozivao. Kako je predugo sjedila u istom položaju, ukočila se i osjećala se skvrčena, pa je zaključila da bi bilo ne samo poželjno, nego i nužno da petnaestak minuta prošeće. Navukla je kaput, stavila šešir i tiho se, da ne uznemiri druge stanare, spustila niza stepenice. Na prvom odmorištu doživjela je iznenađenje. Vrata stana njezinog pažljivog susjeda zjapila su širom otvorena, a došavši do njih vidjela je mladića u naslonjaču, glave sneno spuštene. Među zubima je imao lulu, a ruke je neprivlačno sklopio na trbuhu. Nije prošla dovoljno tiho, pa se trgnuo i uspravio se u naslonjaču. - Hej! - zagraktaoje, budeći se. - Izlazite li? Njegova ju je bezobraština zapanjila. - I ja sam namjeravao prošetati - obavijestio ju je, nespretno ustajući. - Ne vježbam dovoljno. - Htjela sam poslati pismo i to je sve - odgovorila je, osjetivši se poniženom, jer se, dok ju je pažljivo gledao, morala pretvarati da spušta nepostojeće pismo u listovnu uložnicu stoje bila ondje. Brzo je prošla kraj mladića koji je stajao na vratima, otpuhujući velike oblake dima iz lule i gotovo je potrčala stubištem, ljuta stoje dopustila daje omete takva sitnica. 77 Za vrijeme doručka od njega nije bilo ni traga, ali dok se penjala stepenicama ureda, slučajno se osvrnula i razdraženo primijetila da mladić besposlici na kraju trga, a očito ga zanima samo arhitekura lijepe stare palače koja je oblikovala ugao tog bloka, a koja je bila sagrađena u stilu kraljice Anne. No kao da je bilo suđeno da taj dan bude emocionalno vrlo naporan za Aileen Rivers. Upravo je sređivala stol, spremajući se da ode kući, kad je pozvonio gospodin Stebbings. Ušla je s olovkom i bilježnicom. - Ne, ne pismo. Imam neobičnu molbu - reče odvjetnik, gledajući nekamo iza nje. Vrlo neobičnu, a ipak posve prirodnu. Sekretarica mog prijašnjeg klijenta...

prehladila je grlo, ili tako nešto. Biste li poslije večere otišli k njemu da vam izdiktira nekoliko pisama. - O, naravno, gospodine Stebbings - odgovorila je, iznenađena što se njezin šef toliko ispričava. - Sad nije moj klijent, kao što sam vam, mislim, rekao - nastavi valjani gospodin Stebbings, kao da se obraća lusteru. - A nisam siguran ni da bih ga želio za klijenta. Samo... - Gospodin Harlow? - dahnula je, a on ju je pogledao, spustivši oči. - Da, gospodin Harlow, Park Lane broj 904. Smeta vam? Odmahnula je glaovm. Ne. - Poslije kratke borbe sa sobom, pristala je. - Da, svakako ću otići. U koliko sati? - Predložio je u devet. Odgovorio sam da je to prilično kasno, ali objasnio je da je s nekim dogovorio da se sastanu na večeri. Jako mu je stalo - doda Stebbings, ponovno pogledavši u strop - da sve bude što diskretnije. - A što to? - upitala je začuđeno. - Ne znam. - Odvjetnik je ponekad bio beznadno neodređen. - Nekako mislim daje tajnovit zbog sadržaja pisma, ili, s druge strane, ne želi da itko dozna da šalje važno pismo zbog kojega bi morao zatražiti posebne usluge stenografkinje. Naravno, rekao sam mu da se može pouzdati u vašu diskreciju... Hvala, to bi bilo sve. U svoj mali ured vratila se s neugodnim osjećajem da se obvezala da će jedan sat provesti nasamo s čovjekom koji je, prilikom zadnjeg susreta, u njoj pobudio strah. Pitala se bi li sve, ispričala Jimu Carltonu, no onda joj se pomisao da ga obavještava o svim sitnim događajima, svim odlascima i dolascima, učinila 78 apsurdnom. Znala je da Jim ne voli Harlowa, pa čak sumnja da je bogataš umiješan u nedavni napad na Long Acreu, a djevojka nikako nije htjela pothranjivati takve predrasude. Ponekad je vjerolomno pomišljala da Jim pomalo naginje senzacionalističkim gledištima. Zato mu nije poslala poruku, a u devet sati pozvonila je na vratima kuće gospodina Harlowa. Magnata nije vidjela još otkako je došao u stan njezinog ujaka. Jednom se automobilom provezao mimo nje i Jima, ali samo gaje detektiv prepoznao. Znatiželjno se pitala hoće li ponovno steći dojam moći koja j'e iz Harlowa zračila prilikom one večernje posjete, hoće li joj srce i sad jače zakucati pod sličnim naletom straha, ili će se, kad se ponovno pojavi pred njom, magnat smanjiti do pravih razmjera, pa će se naprosto doimati kao ekscentrik . Nije očekivala da će joj osobno otvoriti. Na sebi je imao crni frak, a široki, dugi skutovi pomalo su podsjećali na svećeničku odoru. Posebno je primijetila kako je odjeven: imao je veliki, bijeli ovratnik, kravatu od teške, crne svile koja se doimala uštirkanom i prsluk s dva reda dugmadi, preko kojega se u polukrugu protezao debeli zlatni lanac džepnog sata. Harlow je posjedovao dostojanstvenu osobitost glavnog sluge nekog vojvode, a kao daje bio na isti način nesvjestan svoje otmjenosti. Ali kamo je nestao njezin prijašnji strah?... Nije ni primijetila daje polako odmahnula glavom. Njegova je osobnost bila vrlo jaka, dominantna, despotska, držao se dostojanstveno i samosvijesno, no ipak joj više nije bio nalik na božanstvo. Gotovo se razočarala. Pa ipak, daje ugledala onakvog Harlowa kakvog je zamišljala, možda mu se ne bi usudila ući u kuću. - Kako ljubazno od vas! - uzviknuo je, pomažući joj, dok je nespretno skidala teški kaput. - Ai Stebbings je vrlo ljubazan! Moja tajnica je oboljela od gripe, a nikako ne volim unajmljivati ljude iz raznih agencija. Otvorio je knjižnicu, ušao i počekao, držeći rub vrata. Zakoraknuvši unutra, poskliznula se na sjajno uglačanom podu i pala bi da je domaćin nije uhvatio, neočekivano jakim stiskom. Nastojeći se pribrati, stala mu je sučelice, a u njegovim očima ugledala je nešto nalik na užasnutost, no samo na trenutak, jer se odbljesak brzo pojavio i nestao. 79 - Pod je grozan - rekao je uznemireno. - Već su trebali stići ljudi iz "Herransa" da postave sag.

Počela se nesuvislo ispričavati zbog svoje nespretnosti, ali ju je prekinuo. - Ne, ne, ako niste naviknuti da posebno pazite kad hodate po tom podu... Ozbiljno se zabrinuo, ali se, na sebi svojstven način, brzo pribrao. - Moram napisati važno pismo, izuzetno značajno. A strašno sam loš pisac! Diktiranje je okrutna navika, jer onaj tko diktira postaje rob tipkačice! Držanje mu se moglo opisati kao srdačno i neusiljeno. Aileen je dobila dojam da se njezin domaćin uopće ne trudi da zabljesne gošću, no promakli su joj sladunjavao smijuljenje i spoj ulagivanja i nadutosti, kojim srednjovječni poslovni čovjek nastoji ostaviti dojam na novu, privlačnu stenografkinju. Istodobno je bio i osoran, ali i uljudan. Imala je osjećaj daje stavlja na mjesto - no vrlo preci zno - na onu stepenicu gdje je i pripadala, ni više, a niti niže. - Imate knjigu? Dobro! Hoćete li sjesti za moj stol? Jedan sam od onih koji šeću unaokolo dok diktiraju. Udobno ste se smjestili? A sada... Pažljivo je, slovo po slovo, naveo ime i adresu. Pismo je bilo upućeno pukovniku Harrvju Mavburghu, Wall Street, broj 9003. Dragi moj Harry, počeo je, a dalje je diktat tekao glatko. Dikcija mu je bila pomalo spora, ali jasna. Nijednom mu nije nedostajala riječ, niti se gubio u prašumi naknadno umetnutih misli. Pri kraju pisma, izdiktirao je: ... europska situacija ostaje stabilna, a svi su izgledi da će, u slijedećih nekoliko mjeseci, trgovina oživjeti. Barem ja nikad neću povjerovati da će tako nevažna stvar kao stoje bonska afera prouzročiti i najmanje zadjevice između nas i Francuza, Sad se sjetila da je čitala o tom incidentu, svađi između dočasnika u francuskoj vojsci i nabusitog britanskog pukovnika, koji je došao u Bonn. 80 Događaj je bio tako nevažan da su, u Donjem domu, podrugljivo ismijali ljubopitljivog poslanika koji je postavio pitanje o tome. Bilo je čudno stoje čovjek Harlowa ugleda smatrao vrijednim uopće spomenuti taj incident. Zastao je, štipajući se za bradu i zamišljeno zureći u nju. Pogledala je njegove blijede oči i odjednom primijetila da mu se držanje nekako neuhvatljivo promijenilo. Blijede oči kao da su bile dublje usađene, činilo se da su se uvukle, ostavljajući dva nabora koja su kvarila besprijekorno glatku put. No možda se prevarila, jer neometano ga je proučavala pa je vidjela pojedinosti koje su joj promakle kad se s njim, zapanjena, susrela u stambenom bloku Fotheringav. - Da - rekao je polako, kao da sam sebi odgovara na pitanje. - Mislim da to mogu reći. Hoćete li mi pročitati što ste napisali? Pročitala je zabilješke, a kad je završila, nasmiješio se i tiho je pohvalio: - Sjajno. Zavidim gospodinu Stebbingsu na tako djelotvornoj mladoj dami. Otišao je do stolića, podigao pisaći stroj i odnio ga do stola. - Papir i indigo naći ćete u najgornjoj ladici, desno - uputio ju je. - Hoćete li me počekati kad završite s pisanjem? Neću biti odsutan duže od dvadeset minuta. U nekoliko minuta poslije njegova odlaska prepisala je pismo u dvije kopije. Morala je razmisliti o nekim stvarima, pa je sjela, sklopivši ruke u krilu i prešla pogledom po prostoriji. Bogataški sjaj gospodina Harlowa neupadljivo se ogledao u uređenju sobe. Namještaj, pa čak i police za knjige koje su prekrivale zidove, bili su izrađeni u stilu Carstva. Sve je prožimao osjećaj bogatstva, a ipak, ništa se nije moglo nazvati odviše kićenim, usprkos zlatnim i kristalnim svjećnjacima, raskošnim, debelim sagovima i svilenom damastu. Pogled joj je odlutao do kamina u kojem se gasila crvena žeravica. Na bijelim ciglama obloženom ognjištu, pred vatrom je ležao mali svitak papira, a usljed vrućine, rastvorio se u zgužvanu loptu. Vidjela je daje nešto nažvrljano olovkom. "Marling." 81 Pažljivo je pročitala riječ jer joj se isprva učinilo da piše "Martin". Njezin slijedeći postupak ju je i samu šokirao kad se pokrenula, jer sagnula se, podigla papir, izravnala ga i brzo pročitala, kao da mora zadovoljiti znatiželju prije nego što se njezin osjećaj pristojnosti pobuni i zaustavi je.

Doista moram zatražiti pribor za pisanje. Molim da mi to ostavite. Kako mogu pripremiti ljetopis? Marling. Na vratima se okrenula kvaka, pa djevojka brzo gurne zgužvani papir u torbicu, koja je stajala otvorena na stolu i zatvori je trenutak prije nego stoje u sobu ušla gospoža Edwins, kamenog lica. Velike, mršave ruke sklopila je pred sobom i prišla stolu za kojim je sjedila djevojka, a više je zračila podcjenjivanjem, nego što gaje glasno izrazila. - Dakle, vi ste ta mlada žena - ustvrdila je. - Ja sam ta mlada žena - nasmiješi se Aileen, koja je imala obzira prema starosti. Domaćica ju je tiho i pažljivo gledala, pa je djevojci postalo pomalo neugodno. - Vi ste pisarica? - Tipkačica, da. Tajnica sam gospodina Stebbingsa. - Stebbings! - uzvikne gospođa Edwins neočikivano oštro i glasno. Odjenom joj se izraz lica čudno promijenio. Tako se zapanjila daje otvorila i oči i tanka usta. Stebbings? Odvjetnik? On vas je poslao ovamo? Djevojka je na trenutak bila odviše preneražena da bi odgovorila, no onda je rekla: Da... Gospodin Harlow je zamolio da dođem jer mu je tajnica oboljela... - O, dakle, to je! - uzvikne starica s vidljivim olakšanjem. Djevojka se odjednom sjetila da je to zacijelo gospođa Edwins, ona L. Edwins koju je pokojna Mercy Harlow spomenula u oporuci. Možda je uznemirena žena osjetila što njezina sugovornica misli, jer se brzo predstavila: - Ja sam gospođa Lucy Edwins, kućepaziteljica gospodina Harlowa. Aileen promrmlja uobičajenu uljudnu frazu, pitajući se što slijedi. No očito nije slijedilo ništa, jer se žena brzo osvrnula po sobi, a onda je dosto janstveno izašla, s rukama još sklopljenim 82 pred sobom. Djevojka osjeti kajanje, pa sama sebi uputi prijekor. Njezina je ogorčenost bila razumljiva jer je pomislila daje znatiželjna pomoćnica u kuhinji, koja čita pisma svoje gazdarice i gura nos u tajne zaključanih ladica, pravi primjer doličnosti, u usporedbi s osobom koja umišlja daje dama a pretražuje korpu za otpatke svog privremenog poslodavca. Htjela je baciti papir u vatru, ali je, dakako, smjesta pronašla opravdanje za svoj postupak, pa je u svoju obranu odlučno zaključila da papir mora predati Jimu Carltonu jer se mutno prisjećala imena "Marling". Poslije desetak minuta u sobu polako uđe Harlow. Uz škljo-caj je za sobom zatvorio vrata i zaustavio se pred njom, na istom mjestu gdje je stajala i gospođa Edwins kad ju je hladno proučavala. - Dolazila je moja domaćica, je li? - Da. - Pitala se kakav će biti nastavak. - Moja je domaćica - počeo je polako - najneurav-noteženija ženska osoba koju sam ikad upoznao! K tome je i najnepovjerljivija žena za koju uopće znam, a i najdosadnija koju ću, vjerojatno, ikad upoznati. - Nije skidao pogled s njezinog lica. - Zanima me znate li zašto sam vas pozvao? Od tog se pitanja malo trgnula. - Nemojte odgovoriti da ste došli napisati pismo! - nasmiješio se. - Zapravo nisam namjeravao pisati nikakvo pismo! Bio je to samo izgovor da ovamo dođete sami, na kratak razgovor. A vrlo mije drago što niste problijedjeli i niste se vidljivo uzrujali. Da sam primijetio nešto takvo, otvorio bih vam vrata i uljudno vam poželio laku noć. Počekao je da djevojka odgovori. - Baš ne razumijem što hoćete, gospodine Harlow. - Doista? Bojao sam se da ćete... krivo razumjeti! Koračao je gore-dolje knjižnicom, s rukama pod skotovima fraka, a glavu je podigao, pa se činilo da ga jako zanima vijenac na stropu. - Želio bih čuti vaše mišljenje, gledište, a ne mogu ga dobiti od bilo koje obične osobe. Vi niste obični. Niste ni izuzetno nadareni, oprostite na iskrenosti. Žena ste i to možda zaljubljena, a možda i ne, ne znam, ali ste normalno biće. Ne želite nikome služiti. Naglo je zastao i pogledao je, pokazujući prema vratima.

Sebično je od mene. molim. isključenje.Nagnuo se preko stola i upitao. nadao sam se da niste zaljubljeni. no u to se područje nije razumjela. 83 . osim u neuvjerljivim kazališnim komadima. pa se čak i pomalo zabrinula. Govorim kao božanstvo. . . da. a čini se da sugovornik čak i njezino odbijanje smatra povoljnim znakom. sjajnog svjetla i tajanstvenih zvukova. S njim se.Sjajno! Niste mi odgovorili da vas vrijeđam. kao osoba koja je prisiljena promijeniti ukorijenjene nazore jer je uvidjela da su joj dosadašnji način razmišljanja nametale predrasude.U kući osim mene i domaćice nema nikoga. koji vas je slijedio dovde.U sebi ste rekli: "Zanima me je li doista tako veliki nitkov. pa nije tražila natčovjeka. . uz veliku novčanu naknadu. . vjerovala je da je iskren. Da ste to učinili.odgovorila je.. . .zatražila je tiho. a prije nisam bio siguran. čvrsto je stajala na zemlji. Hoćete li biti tako dobri da pozvonite. Sluga se pokloni i izađe. a zvono je.pa s vama mogu posve otvoreno porazgovarati. Lice mu je bilo čulno.Znači da vas već poznajem . nema klišea iz romana i filmova! Razočarali biste me da ste tako što rekli.Pitam se.Zaključana su .. Taj čovjek joj se sviđao. Htio sam da se udate za osobu prema kojoj osjećam veliku naklonost. Čeka vas pred kućom. Bezobziran je. vama nadesno. a ima najugodniju narav na svijetu. objasniti što sve to znači? . no istina je. . sve bi se stropoštalo u prašinu. začudo. Imam pismo koje bi trebalo odnijeti na poštu.To pobija moje izjave da su vrata zaključana i da smo sami u kući. upravo tu. Biste li se. . Možda se bavio nepoštenim poslovima. moj bi posao bio završen. I naravno. .Da ste odgovorili potvrdno.Čudno. a niti posve loš. nego je područje na kojem djelujem ogromno.Hoćete li mi. Sad je stajao kraj stola i prstima skoro nečujno bubnjao po površini. To je nešto što sam stvorio iz pometnje.Što znači da jeste. no to može doći poslije. Aileen je odjednom uvidjela nešto zbog čega je posumnjala u svoj zdrav razum. a Harlow se ponovno nasmiješi. ne sviđate mi se baš toliko. zajedno s vašim susjedom.obavjestio ju je. . Sad već mislim da vas poznajem. a vrata su se gotovo smjesta otvorila i ušao je visoki sluga. nego ste mi simpatični. sav sjaj Veličanstvenog Harlowa! U prašinu i sjećanje na promašaj! Na trenutak je pomislila da je pijan i da joj je to dosad promaklo. Smatrala je da nitko nije ni posve dobar. Vrlo mi se sviđate! Ponovno je zastao i s odobravanjem kimnuo. Automatski ga je poslušala.Malo ste pocrvenjeli. . kako tvrde Carlton i drugi?" A kako ćete me proniknuti? To je vrlo teško. Ako osjećate želju da nazovete Carltona. kaosa. No bio je posve trijezan i očito vrlo lucidan. pa 84 ipak. ili poznati ubojice. tiše: . I Carlton mi je simpatičan. je li? Sviđate mi se. među ljudima. telefon je uključen.Da vam nešto povjerim? Premda to ničim nije pokazala. a u manje tajanstvenoj oblasti međuljudskih odnosa bio je posve u redu. može čitati misli. . ili da se ne biste mogli udati radi novca. bih li mogao pogoditi o čemu razmišljate? Obuzelo ju je nepovjerenje. vidio je daje zanima. Ne tresete se. je joj se činilo da Harlow. udali za čovjeka koji me vrlo zanima? Odmahnula je glavom. Njezin se istančani ukus bunio protiv debelih usnica i mesnatog nosa. Thomase. a Jim joj je rekao da tako plave oči obično imaju veliki generali.. ali zadovoljan sam što niste rekli "da". gospodinom Brownom. a to je znak da ste se naljutili.glasio je odgovor . niti heroja. ne zato što bih bio veličina. Mislim da nisam . Telefon. osjećala sigurnom. ali dobar. Već godinama tražim prikladnu ženu. na neki tajanstveni način.Počekajte u blagovaonici za poslugu dok mlada dama ne ode. Dahnula je od zaprepaštenja. Gospođice Rivers. .

osim samog gospodina Harlowa. 85 Harlow je počekao da njegova gošća za sobom zatvori vrata i upravo je ulazio u dizalo kad se iz smjera blagovaonice za poslugu jpojavila domaćica žućkastog lica. Neobično je obilježje engleskog kriminalca da neki svoj mračni pothvat (ili pothvate) nikad ne opisuje razmetljivim riječima. Sanjao sam i ženu za vas.požalila se. . a kad ih je do u tančine razradio. . s rukom na rešetki dizala. . 86 .Ne razumijem ni pol takvog govora .Stoje htjela ta djevojka? .Dovraga s njezinom grubošću! .Sanjao sam o vama.Ne treba mi žena. ali se predomislio. a znam i to da ni ona ne želi muža. Ta šatrovačka riječ odgvarala je njegovom shvaćanju vlastitih pothvata dobra šala kod njega bi pobudila isti osjećaj.primijetio je.Ženu! .. Čovjek s bradom se osvrne. ha? Nasmijao se kao za sebe. naprotiv.Ne bih se začudila daje špijun.A meni se. Nisam lud.odgovrio je.Za čovjeka sa zlatnom bradom! . Sve vrste zločina. može protumačiti i njihove misli .prijezirno će Harlow. .Morate dobiti sve što želite. Idem posjetiti Saula Marlinga. a na stubištu je naglo zastala i zapanjeno uzviknula.upitao je gotovo patetično plaho. Taj je snažni čovjek i prije govorio o "šalama". Mogu se suočiti s istinom. mudro kimajući. ."Tumačenje snova" . . Rado bih vam dao milijun.preneraženo će Marling. Njezin prodorni glas dopirao je čak i za dizalom. gospodin Brown.glasio je odgovor.Tebe ništa ne bi začudilo. .Da. varalica se "šali" sa žrtvom.Fantastična besmislica!.Možda ću jednom biti u prilici da vam pomognem. . Na pločniku je stajao Jim Carlton. a to je najoštroumnije što itko može učiniti. .Za tebe? . pa da! Sanjam o šalama. a djevojka je prihvatila bez oklijevanja. -Niste mi rekli za koga bih se trebala udati? .I on je detektiv. naziva "šalom". .pouči ga bogataš.Trzajem glave pokazao je prema stropu i prekinuo njezin žučni komentar. Carlton se boji za vas. da vidim što biste učinili s novcem. draga moja . Čekao je tri .Harlow se uspravi u naslonjaču kao da će ustati. .prizna njegov sugovornik. . . . nisu zabavljale nikoga. Čovjek koji opljačka blagajnika. .Pomirio se s tim da će morati porazgovarati. Snovi. . . .. Pitao sam je hoće li se udati. ali nije hijela ni čuti za tu vezu.nasmijao se.Bila je vrlo gruba kad sam se požalio na ribu.Slobodu djelovanja . . dragi Saule.Sanjate li ikada? . a s njim je doista bio djevojčin susjed. kako bi se prisjetio naslova. Jednom je pisao velikom proizvođaču gume i ponudio otkup svih zaliha po cijeni koja je uključivala znatan profit za onoga tko prodaje.primijetio je.Ne. Tvrtka i njezine podružnice namirisale su hitnu kupnju pa je cijena gume umjetnim putem narasla.Danas ju je zgrabilo . "našalio se s njim". a osobito one izvršene protiv neke osobe. Lice mu je bilo zaklonjeno šiltom. Ispružio je ruku. . nego vrlo oštrouman.. Marling nije razumio odgovor. . vrlo sviđa. sumnja da sam skovao zastrašujuće planove. .Čovjek koji može tumačiti snove drugih.Ja? Gospode.Ne razumijem baš dobro . inače ću napraviti strku! Što čitate? Marling okrene knjigu. . . Gubitak vremena! Za sobom je zatvorio vrata Marlingova stana i s uzdahom olakšanja utonuo u naslonjač. to znate! Harlow zapali cigaru. . a krađa u nekom skladištu opisuje se na isti način. . a sugorovnik ga je znatiželjno gledao. a rukom je podbočio bradu.Freud! Bacite to u košaru za otpatke! .Oprostite mi na maloj šali! Unezvjereno je izašla iz kuće.zanimalo ju je.gotovo je zavrištala. Marling. .Melodično se nasmijao. Stratford Harlow je nekad čuo da netko upotrebljava taj izraz i nikad ga nije zaboravio. tako se uzrujavši da su mu ruke drhtale.

. ali od ujedinjenih poduzeća. a Jim raširi papir i pročita poruku. Odmahnuo je glavom.Gospode! . Nisam siguran daje i meni samom jasno.Onda dođite. 88 12.mjeseca i kupovao svugdje.Učinila sam nešto grozno.Uvijek sam smatrala da su tajanstveni detektivi opsjena koju su stvorili senzacionalistički pisci. na tu temu.upitala je. Počinje s večerom priređenom u ovoj kući. 87 * # * Tek poslije uočljivog nećkanja.. . ili novac ne bi imao nikakvu vrijednost. Saule.izjavi Marling ozbiljno.Sto vam je? . . pa joj je.rekla je. održao kratko predavanje. nego se spustila u porazne dubine nepristojnosti. povežite s vašim ozloglašenim ujakom koji je žarko zavolio film. a neću reći ni da sam pritom mislila na vas.Jeste li kad bili u Donjem domu? . Kad je to zaključila. Došli su do ulice Oxford.Onda vam ih ne bih trebao pričati . Dođite da pro šetamo po terasi na krovu. pričate? . Za razliku od nje. Aileen je doznala i to da je sadašnja vlada pri kraju snaga.odgovorio je razmetljivo. Kad biste se smijali slatko kao ja. . Aileen je bila ljuta a da ni sama ne bi mogla objasniti zašto. Sastavite mi djeliće te slagalice i ako ste u stanju. suzdržavajući se da ne zjevne ali pred vama nemam tajni. pa ću vam ispričati najbolju šalu.Marling. .upitala je. Aileen je pokazala papir što ga je pronašla u kaminu knjižnice gospodina Harlowa. . Bila je tužno svijesna činjenice da ju je taj krupni čovjek postavio na mjesto kamo je i pripadala. rekavši da prijašnji tvrdi. strašno bih se zabrinuo. ali ona nije ondje ostala. U Kabinetu je došlo do razdora.. Vrlo pažljivo presavio je papir i stavio ga u džep. posjeduje određenu veličinu. niti je stiglo na odredište.Neću se opravdavati . A šale rado ispitujem u svjetlu vašeg besprijekornog poštenja. . pa od svega toga sastavite razumljivu sliku. . usprkos većinskoj pobjedi. Neočekivani rezultati nedavnih naknadnih izbora potvrđuju tu.Sve misterije su opsjena .Marling! uzviknuo je. a jedne su noći njihove zalihe rasvijetlile nebo nad Mersevem. hitri duh stranke sve više posustaje.O čemu to. . ali čut ćete malo toga što nije bolje rečeno drugdje.. Ingle. zaboga. .Ne znate? Ne zna ni Elk. ne shvaćajući.upitao je odjednom. Vidjet ćete prizore zabavnije od filmskih. . a završava s nekim tko će zaraditi dvadeset milijuna i zauvijek sretno živjeti.nabrojao je na svoj uobičajeni šaljivi način. Na to me je navela samo vulgarna znatiželja.. . . a birači su postali tako promjenljivi da njima više ne može upravljati nikakva politička mašinerija. gotovo osorno.Nisam. ali želio bih da su slijedećih desetak dana već za nama. .Zapanjio ju je učinak našvrljanih riječi na detektiva. nego je morala biti riječ o šali.reče Harlow. koje nije nikad otposlano. a ipak je pronađeno u smrznutoj barici. To je doista bila uspjela šala! Harlow se danima smijuljio i to ne samo zato stoje zgrnuo ogromno bogatstvo. ali djevojka je samo površno pratila razvoj događaja. Jim je bio izuzetno dobro obaviješten o političkim prilikama. . osjetila je daje vrijeme da svom pratiocu preda papir.Ne sviđaju mi se vaše šale . skoro sam rekao "slagalici". jer je pripadala većini građana koji se iz godine u godinu sve više udaljuju od politike i ne mare za njezine zavrzlame. Dom je zasjedao. vrlo neugodnu činjenicu. Harlow možda i jest sve ono što o njemu misli Jim. a buntovničke struje potkopavale su vladajuću stranku. Zanijekala je glavom. ali.Shvaćate li da ste strahovito tajanstveni? . zahtjev tog gospodina Marlinga da mu ostave pribor za pisanje. objasnite određeno pismo. . na svoj način. Zastali su pod uličnom svjetiljkom. gospođa Gibbins . uklopite djelić koji predstavlja gospođu Gibbins i njezinog voljenog Williama Smitha. za stranačke vođe.

a glavu je nakrenuo kao ljubopitljivi vrabac. uobraženog štapskog pukovnika i bezobraznog šteneta. malo je što čula.Nije bilo nikakvog incidenta! Riječ je outakmici u prostačkom vrijeđanju između starog. koji se polako njihao i jednoličnim.uzvikne ministar nestrplivo. . a sir Joseph plane. Neću moći prisustvovati večeri.. jer je preostalo vrijeme što su ga proveli zajedno uglavnom govorila ona. ali poslije ću doći na prijem. ali i nestrplivo.prošaptao je. predvorje puno užurbanih prilika. odjeven u večernje odijelo. Ministar se nasmije. Bio je to sir Joseph Lavton. Spustio se na prednju klupu. a onda Jim djevojci stisne ruku i kimne.kakve vijesti nosite? . Pa . nosio je sako od crnog baršuna. U 89 Domu je bilo samo nekoliko zastupnika. Ubrzo se Jim pridružio djevojci i doznao da Parlament nije ostavio veliki dojam na nju. a ne donijeti vijesti. Premda je Aileen slušala njegov odgovor. ha? Nešto se mračno i zloslutno događa u diplomatskim krugovima na kontinentu? Nasmijao se svojoj šali.Pa. kimnuvši. koji su zauzimali mjesta na klupama. primaknuvši glave.Bonski incident . . Slijevala se beskrajna povorka ljudi. čiji su koraci i glasovi odjekivali.Onaj poznati oblak se širi? . Iza stolice predsjedavajućeg pojavio se čovjek kojega je smjesta prepoznala. No dok je gledala. pa sam obećao da ću svratiti na putu u Dom. držeći se za revere sakoa od baršuna. francuskog dočasnika! Francuzi su kaznili mladića. a karakterističan način govora i gestikulacije privukli su djevojčinu pozornost. a govorio je neki blijedi. ali ovaj put Jim je bio pomalo dosadan.Djevojku to nije baš jako zanimalo.. U utorak priređuje večeru. sjeo za veliki stol i napunio lulu duhanom iz limenke koja je tu stajala.sve to je u djevojci pobudilo zanimanje kakvo još nije osjetila.Koji je povod naveo za svečanu večeru? . ministar vanjskih poslova. tajni diplomat. a pratilac joj je odgovarao jednosložnim riječima. ili slušali jedni druge. a govornik je sjeo. Veličanstvene zgrade. . . na stolici s baldahinom. Aileen se isprva razočarala. te zagonetna događanja iza zaključanih vrata najednom kraju .On vam je. koja je mogla eskalirati na Balkanu. otužnim glasom razglabao o tome daje vlada propustila učiniti ovo i ono za Kanal Basingstoke.upitao je odjednom . . Jim je dotaknuo svoju pratilju.Pah! . prostorija se počela popunjavati. Prostorija je bila mnogo manja nego što je očekivala.. Hoćete li me počekati u predvorju? .podsjeti ga Jim. Glas mu je bio promukao. . a uglavnom su razgovarali. a pukovnika je smijenilo ministarstvo obrane. Na prednjoj klupi sjedila su tri postarija gospodina i vijećali. a umjesto običnog smokinga. očito ni ne primjećujući govornika. Ali ulaz u Donji dom bio je vrlo dojmljiv. pa za ambasadore tih dviju država priređuje večeru.Ponovno Harlow. kakve su novosti? . Porazgovarat ću s tim momkom. . .glasio je odgovor. široko stubište.Sići ću i porazgovarati s njim. I to je kraj takozvanog incidenta. na sebi svojstven način dotaknuo uski bijeli brk. Sir Joseph skoči.upitao je kad su ušli u njegov ured. Netko iz prednjih klupa ustao je i postavio pitanje koje je djevojci promaklo. mahanjem pozdravio detektiva i rukovao se s njim.. . pažljivo sluša zastupničko izlaganje. ali vrlo neugodnu svađu. Činilo se da samo predsjedavajući. Jim je nestao i vratio se s ulaznicom. Dovoljno ga je dobro upoznala. sir Joseph .rekao je dobroćudno. a u prolazu su se saginjali kako bi izmijenili nekoliko riječi s već pristiglima.Svi mi govore o njemu. ili je šutio. Poslije desetak minuta ministar vanjskih poslova izašao je. Govornik je još naklapao.zanimalo je Jima.Došao sam čuti. .Harlow! Harlow! . . s palminom grančicom pomirenja.Oblak! . Popeli su se stubištem i ušli na jednu od galerija. a ona se složila. ćelavi čovjek. može se reći. a sve se zapravo svodilo na prepirku dvaju krvožednih razbojnika. Možda je bilo krivo njezino raspoloženje. Sredio je malu.

Ellenburv je jučer preuzeo i angažirao dvaput više osoblja. Imala je oblik kocke. a malo ispod središta. ali morat ćeš postupati oprezno. Imam dojam da je lopov.. Možda bi s tim momkom trebao porazgovarati. taj Harlow. odakle su stizala pisma za gospođu Gibbins. gdje je njegov kolega stanovao.Stoje sad.Da si bio u Yardu.Reći ću ti još nešto. ograđeno balustradom. nema poroka. . Ni mi ne bismo ništa čuli da Harlow nije zatražio da dva policajca stražare pred kućom. Na tri strane su. to je! Ne pozna te. zapravo nisam . ako uspiješ doći do njega... 90 91 .Ne . ali tek poslije godinu dana doznali smo da radi za Harlowa.. njegov će ti pomoćnik reći da mu je vrlo žao. .Elk prijezirno. A ne možemo mu prišiti ni nešto drugo. Židov s irskim prezimenom. Jim ode do ceste Great East-ren.. Koliko znam. Jim odluči da će smjelo krenuti u akciju. premda se jednom prilikom šaputalo o njegovom financijskom položaju. pa su ih sve morali poslati natrag. No Ellenburv bi mogao nešto reći. sinko.izjavi Elk. invalid je. Nekad je zastupao vrlo čudne ljude.Rekao bih da je to sigurno. .. nalik na kutije..odmahnula je glavom.. nitko nije znao da će to biti policijska stanica.Siguran si da Harlow i on zajedno rade? . Kao braća su.S tim momkom i namjeravam porazgovarati . . Dok zgrada nije završena.Smeta vam? .odgovorila je.Aha. ali gospodin Ellenburv ne može zakazati sastanak s tobom do jeseni. opraštajući se. . . u Italiju. .No doznao sam tek poslijepodne . odvjetnik. . . svjedočila o čudnom umovanju viktorijanskih arhitekata. . Na vratima zgrade u kojoj je stanovala. Zaboravio sam kako se zove prijašnji vlasnik. do određene mjere. Njemačku. -^ Prilično je zabavno. stara kutija blizu Kristalne palače. a mislim da je izgubio novac na burzi. Ali financije poznaje isto tako dobro kao i zakon. mračnoj kući između Norvvooda i Anerleva. Brzo radi. sve je tek jučer pripremljeno.U Norwoodu. upitao je: . a sadru su smatrali ne samo djelotvornim.. koji prikriva nedostatke u zidanju. Niti htio da Harlow dozna da se baviš tajnom oko te Gibbinsove.. nego i umjetničkim postupkom. ali ima mali ured na Theobald Roadu. Adresa mu je Rovalton House. ili odakle su već došli. je li? . ali nepogrešivo pljune u vatru. ili financijski činovnik? . Ondje živi sa ženom. . Elk nije bio u Scotland Yardu. ali odvjetnik se pripremio za takav posjet.pa je posumnjala da se dogodilo nešto neoubičajeno i nije pokušala zadirkivanjem prekinuti njegovu šutnju. Gospodin Ellenburv je stanovao u velikoj. Ili ne. na strani okrenutoj prema cesti.primijetio je. Rata je kupila novu poslovnu zgradu u ulici Moorgate. jer su upošljavali strane radnike.Zašto sam pod prismotrom. rekao bih ti. Nikad nismo primili pritužbu. za koji plaća Rata.Živi u Norvvoodu? Elk kimne i naglasi: . Sjećaš li se policijske stanice koju je stari Harlow darovao zahvalnoj naciji? Ellenburv je kupio zemljište i davao naloge graditeljima. .Zajedno rade? . a ako nazoveš. došlo je do štrajka.Zamišljeno je pogladio nos. 92 13.odvrati Jim. Ne radi u Norvvoodu.Odvjetnik. to je pravi izraz. Čudio sam se da već nisi porazgovarao s njim.Na Jima je upravio ozbiljni pogled malih očiju. završavalo je dugo kameno stubište. a prilično se začudio što Elk već sve zna o večeri koju priređuje Harlow...Namjeravala sam porazgovarati o njemu . koja je ružno djelovala još u doba kad su četverokutna zdanja. .dodao je.Kako iz Norwooda dolazi u središte grada? Elk odmahne glavom. ako to nije već sama činjenica da prijateljuje s Harlowom. . Vozi iznajmljeni automobil. Bilo kako bilo. .Nije tip kakvog možeš presresti u vlaku.. Nakon što su iskopali temelje i podigli zid do visine grudi. Možeš ga posjetiti pod nekim izgovorom.Nećete se buniti ako Brown ostane na zadatku? ..Smisao za humor je vrlo važna stvar . Tu smo uočili vezu s Ellenburvjem.

Okrugli i teški pisaći stolovi i sofa od konjske dlake.. na pol sata? Zapravo je gospođa Ellenburv u životu prošla ono što prolazi većina žena: radila je i šetala. kakvi se povremeno viđaju na trkalištu. a prije dvadesetak godina zaključila je da ništa nije ugodnije od izležavanja u krevetu pa je postala invalid.Ne. a prije mnogo godina mogli su se kupiti na mjesnoj izložbi. Rovalton House dizala se na sredini zemljišta veličine dva jutra. Uostalom. a osobit izgled zgrade upotpunjavali su drveni prozorski kapci. ugrađeni dugi prozori. ali ne tuđe. priređivala manje zabave.Otprilike isto. neprikladnim namještajem pretrpana prostorija. jer cijeli se život borio da sredstva uskladi sa svojim težnjama. ostavljali su upravo toliko mjesta da Ellenburv sjedne. zadovoljno se vratio životu neženje. svaki dan mogla ustati iz kreveta. nema nikakvih bolova. davala upute posluzi. koju su njegova žena i posluga nazivali "radnom" ili "gazdinom" sobom. k tome. nego one koje čovjek uzgaja u vlastitoj štali i koji na zvuk poznatog glasa pogledaju preko vratašca. no samo je savjetovao da pozovu drugoga. Bila je to visoka. pa seoskom cestom rame uz rame vuku otmjenu kočiju. pravi stručnjaci za probleme neshvaćenih žena. premda nijedan doktor nije mogao otkriti o kakvoj je bolesti riječ. da se Ellenbruy morao pojaviti na danjem svjetlu. Replike su se iz dana u dan malo mijenjale. ali go-tovose nije mogao kretati. došao je u njezinu sobu i pitao: . pa bi bez posredovanja i pomoći . Kad su mu njegove brojne aktivnosti dozvolile da se na trenutak opusti. sad će 94 to postati općepoznata i za Ellenburvja vrlo bolna činjenica. igrala kroket i tenis. jer su se izlagači htjeli riješiti kipova koji su anatomski bili tako vjerno isklesani da su predstavljali "sablazan za mlade oči". počeo postavljati pitanja. Jesu li njezin otac ili majka imali priviđenja? Jesu li bili histerični? Smatra li gospođa Ellenburv da bi. Ellenburv se vratio kući poslije napornog dana u Rati. Prerano je ostario. livadu za kroket. konje kojima se može navući sjajna oprema. No nije imao sreće ni s konjima. a na odlasku ih prati klicanje gledališta. imam sve. a i uvečer /kući se nije vraćao pretjerano kasno/. . Volio je konje. gospođin Ellenburv je bio posve zadovoljan s takvim stanjem stvari. hvala. jer s uzda njegove zaprege vijore se pobjedničke trake. Svako jutro. koji je. ali nimalo gore. ali novi potez Harlowa imao je tako ogromne razmjere. koji kimaju glavama i kaskaju visoko podižući noge. učlanila se u tri knjižnice i potanko se upoznala sa pokvarenošću u društvu.Kako smo danas? .. kakvo opisuju književnici koji su. Kad se uvjerio da njegova žena. Potajno je potkradao svoje klijente i sustavno vršio pronevjere. s izrazom duboke zabrinutosti na naboranom licu. išla u posjete i na kazališne predstave. recimo. za koju je pokazivao toplo. mnogi sanjaju i o beznačajnijim stvarima. Obično je Sindikatom Rata upravljao iz svog ureda. ali razgovor se uvijek odvijao na isti način. povrtnjak. a imala je ružičnjak. sjenicu u seoskom stilu i vodoskok iz kojega je polako curilo.Odlično! Treba li ti što? . zimi vrlo hladna i turobna. pa premda je i prije svaka ugledna tvrtka u gradu sumnjala daje povezan s Ratom. a taj je predložio da čuju mišljenje trećega. nikad prije nije se uočljivo angažirao u bilo kakvom pothvatu tvrtke. ako se potrudi. štoviše. a niti s obitelji. čim se pojavio. 93 Svatko ima svoj san. Te je večeri u prosincu sjedio za pisaćim stolom s rebrastim poklopcem i zamišljeno grizao nokte. Gospođa Ellenburv je bila invalid.u pravilnim razmacima. prijateljsko zanimanje. gospodin Ellenburv je najradije boravio u prostoriji sa sumornim tapetama. a već dvadeset godina glavni san gospodina Ellenburvja bio je da ga u arenu izložbe konja dovezu dva brza riđana. Na određeni način. Pregledao ju je specijalist iz West Enda. do koje se moglo doći samo ako se pomakne teški kartaški stol. Unaokolo je bez reda stajalo nekoliko neukusnih kipova poznatih mitskih likova.

a kovčeg mu je nabijen basnoslovnom svotom novca što gaje zdipio svom gazdi. đavolom koji je došao na zemlju i mjedenim mu lancima okovao dušu. koji je diplomirao na glasovitom sveučilištu! Nije čudo stoje gospodin Ellenburv grizao nokte i mozgao o mjenicama. Mjenice. . Bio je rob . sve dok se posve zagubio trag prvobitne uplate." naveo kakvo vrlo udaljeno mjesto. .ili u najbolju ruku.Vani je.Jeste li to vi. a sad ga je sramotno obilježila otvorena veza s tvrtkom koju su bez ustručavanja nazivali lopovskom. pa će Ellenburv provoditi dane u potvrđivanju čekova.U ovo doba? Tko je? Što hoće? . kad se zasiti putovanja.. mjenica. Kuća je bila njezina. a kad bi vidio da stazom do kuće korača neznanac. "Isplativo po nalogu. ispijenog lica nitko ne bi pomislio da može gajiti takve osjećaje. Harlowa je zdušno i zlobno mrzio. U zadnje vrijeme snovi su mu zadobili drugi tijek. Na kraju transakcije dobacio je svom pomoćniku tisuću ili dvije.. Ellenburv je ondje uvijek zamišljao samog sebe. Odvjetnik je grizao nokte. odvjetnik je morao ostaviti posao i smjesta doći. oslobođen drugih briga. službenik Visokog suda u palači pravde. premda je nekoć u svim nepoznatim osobama vidio službenike zakona. Ili ga pak možete pružiti preko pulta i u zamjenu primiti pravi novac. Harlow! Kako je nalik na tu svinju da se nije udostojao ući.. mogao bi kupiti vilu blizu Firenze. osjećajan i vrlo nadaren čovjek. pa se.Razgovarati sa mnom? ..". sunčanim barovima na otvorenom i likovnim galerijama koje je već dugo namjeravao posjetiti. ili pak u ponoć bježi preko La Mancha. gdje postane niz bro-java u bankovnoj uložnoj knjižici.i to je bilo sve. Gospođa Ellenburv je imala nešto svog novca. u velikom automobilu. san je imao samo središnji dio. Neugodno se naglo trgnuo iz sanjarenja. kao što se psu baca kost. Ellenburv nikad prije nije bio tako bogat. Kad ga je Harlow pozvao prstom... s narančastim ukrasnim grmljem i bujnom tropskom vegetacijom. sir. Mjenice.. No Harlow gaje stvorio. Točnije.. nego se ponaša kao gospodar koji roba poziva do svojih kočija! . pa u florine. kojeg su. Ponekad je gospodin Har-low više volio tako postupiti . 95 Harlow se nikad nije miješao u posao. plave i crvene. Davao je točne upute kako treba postupiti s novcem. kmet.. premda zbog Ellenburvjeva blagog.dolare je pretvorio u funte ster-linga. Ellenburv? . Ubrzo će se u Ratu početi slijevati novac.Neki gospodin želi s vama razgovarati. . I to on. Na blagostanje se tako privikao da ga je smatrao prirodnim. Svi su ukućani spavali. Ta bolna rana na njegovom samopoštovanju nikad nije zacijelila. Svijetloljubičaste. a njih u švicarske franke. bez početka i kraja. okovanog vukli kroz strašna Trijumfalna vrata. uproštenog na samom vrhuncu uspjeha. toliko tisuća dolara. smije i prstom podsmješljivo pokazuje čovjeka kojega je uništio. više ga nije obuzimao zloslutan osjećaj. mogao posvetiti mržnji prema čovjeku koji mu je to bogatstvo omogućio. Stratforda Harlovva je smatrao utjelovljenim zlom. kako se ruga. ili jena. osim umorne sobarice. ? U sobi na katu ležala je njegova žena. S upraviteljem banke mogao se susresti a da od tjeskobe nije dobio grčeve u želucu. na koje račune treba uplatiti .Sat na stolu pokazivao je jedanaest i petnaest. a u njemu se uvijek pojavljivao Harlow. Franklin Ellenburv. Taj dokument možete uložiti u banku. U trenucima opuštenosti razmišljao je o svom sramotnom položaju. raščišćavanju mjenica. posve zaokupljena razotkrivajućim ispovjedima izmišljene grofice.. pa je Ellenburv bio njegov rob. morao je dotrčati. rupija. a kad mu je gazda otišao na put automobilom i u brzojavu koji je počinjao: "Srest ćemo se u. Ženine prihode mogao je povećati mudrim novčanim pošiljkama.. koja grozdasto cvjeta između bijelih zidova i tamnozelenih žaluzina.. Smještaje skočio i istrčao iz sobe.gospodina Harlovva već čamio u Dartmooru.

Ellenbruv uzrujano ustane iza majušnog stolića i pruži detektivu mlitavu. jer je otkrio da su pisma dolazila iz Nonvooda. . nego je polako sagnuo glavu. vrlo sposobnu staricu. a onda je do sitnih sati proučavao red vožnje na kontinentu: Madrid.Odvjetnik je prepoznao glas iz mračnog automobila.Raspitujem se o smrti žene po imenu Gibbins. a znao je daje sinoć u deset sati pojela večeru od kakve bi se prejeo i ratar koji je cijeli dan radio na polju.glasio je odgovor. a ne obustave. zatajila tu činjenicu kako bi . Slijedećeg jutra Jim je posjetio Ellenburvja u uredu na Theobald Roadu.reče Carlton. 97 14.dodijavala je. . Mogu li upitati za razlog posjete? . .Došlo je do zakašnjenja. pa je ušao.samo je zapovijedao.Dobro. Odvjetnik se polako vrati u radnu sobu i obavijesti sobaricu da može na spavanje. Istog dana kad 98 sam ozdravio i poslao tu svotu.To će vam olakšati da lažete . gospodine Harlow.Ipak ste mogli koristiti poštu u gradu. . Odvjetnik se nije trgnuo. srećom ili nesrećom.rekao je.Ne mogu spavati.rekao je. nadareno je predviđao poteze svojih neprijatelja. pa sam joj dodijelio novčanu potporu za niz godina.Novčana potpora je obustavljena još prije nego što se doznalo o utapljanju . a koliko sam razumio. inspektore ..Mislio sam.. mmm. doznao sam za smrt gospođe Gibbins. . Jednom ste mi rekli da je za vas radila žena sa sličnim imenom.Da. . Bila je vrlo dobra prema mojoj dragoj ženi. Louise Gibbins.Umrla je.Tu ženu su prije nekoliko dana izvukli iz kanala Regent's . Harlow je odvjetnika upozorio u pravi trenutak. . . vlažnu ruku. jer nije mogao biti veći od dva i pol četvorna metra.Dobro jutro. a novac slučajno nije došao u uobičajeno vrijeme. Jasno je da je ta žena.Noćas mi nije dobro .. Poznavao sam njezinu majku.. Ne pokušavajte zanijekati da ste slali pisma. .počne Ellenburv.Mislim da će pristati na razgovor. Bukurešt .rekao je. gospodine Harlow. . . Cordoba. koja je neko vrijeme radila za mene.Njezina je majka. Nisam znao daje mrtva. .Nemamo mnogo posjetilaca iz Scotland Yarda. Rekao bi: "Neka to bude učinjeno" i uopće nije sumnjao da će zapovijed biti izvršena. Odvjetnik je stajao na dnu stubišta i gledao za automobilom. a kad ga je pomoćnik hladno odbio najaviti.Sjećam se sudske istrage.Ispitivat će vas o Gibbinsovoj i to vjerojatno već sutra. čuo je da ga zove. . . jer. no ponovno je doživo poraz jer se odvjetnik i s tim složio.. Prolazeći kraj ženine spavaće sobe. kako bi se njegov sugovornik smeo i rekao nešto čime bi se odao. primala mirovinu od trinaest funti.. kao da provjerava sugovornika. Pomoćnik se ubrzo vratio i uveo ga u ured nalik na ormar. vi ste joj slali novac? Jim je blefirao.pozdravio je. . . posve točno. Zacijelo će vas posjetiti Carlton. koja je invalid. detektiv je pokazao posjetnicu. . Odgovorio je s nekoliko utješnih riječi.Da. nisam to htio povezati s uredom.Odnesite to gospodinu Ellenburvju .Sve. sve dok crvena stražnja svjetla nisu nestala niz cestu. o bolio sam kad ga je trebalo poslati. Baš kao neki general. Da. Mtinchen. pa sam se i sam raspitao.Teče li sve glatko u Rati? . dok na sudu nije održana istraga o utapljanju čistačice. Recite daje gospođa Gibbins dugo bila služavka u vašoj obitelji. bio je to Harlow! Ništa nije tražio . . 96 . pa. umjesto da me obavijesti da joj je majka umrla..sama očaravajuća mjesta. no začudio se kad je Ellenburv ponovno sagnuo glavu i odgovorio: . .. Zašto ih niste slali iz grada? .

pa je detektiv iz Bloomsburvja otišao s osjećajem da iz tih razgovora nije izvukao sve što je mogao. Mislim da se zdušno trudila da se Marlingovo druženje s Harlowom prekine jednom zauvijek.Za koga od nas je sreća? . naravno. prilično nesređena osoba. . Uvjeravam vas da nisam znao ni da postoji. Harlow je bio vješt vozač. Jim otvori vrata i uđe.. ili primijeniti neki drugi zamršeni pravni postupak.. duboko zamišljen. s osmijehom. Nisam tako ljubopitljiva kao što se čini! Gospodina Stebbingsa.Nadam se za obojicu. no Jim bi.odgovori odvjetnik tako odlučno daje bilo očito da govori istinu.Žao mije što sam vas uznemirio. prošao mimo.sebi pribavila novčanu korist.Kakav je čovjek bio Marling? Da. koji je zračio srdačnošću. pa je to i učinio.odgovorio je. Na uglu Bedford Placea uz pločnik je stajala sjajna limuzina.nasmiješi se Jim. a onda je upitao: .Gospodina Stebbingsa. i njoj samoj išlo na živce/.vedro će bogataš. Provlačeći se između brojnih vozila dospio je na trg Bedford. . . no imala je nekog posla s mlađim ortakom tvrtke /što je.upita Jim. ništa nije moglo začuditi. ali po onome što sam uspio doznati. pa se neko vrijeme zadržao. ali u protivnom. jer kopiju je vidio u Somerset Houseu. . gospodin Stebbings bio je odviše oprezan. Harlow ne bi samo sumnjao. . znam da je bio divlji i pomalo smušen. . posjetio drugoga. pa Steb-bingsu neće preostati ništa drugo nego da otkrije sve što zna o svom bivšem kl ijentu. Nagovijestio je da policija mora pribaviti sudski nalog. Posebno ga je zanimala oporuka.upitao je ironično.. . zaboga. Nikako nije očekivao da će naići na Harlowa.požurio se dodati. povijesnom značenju . pak. nasloni lakat na otvoreni prozor i pogleda Harlowa u lice. Daje poživjela i da sam doznao za to. Ako bi Jim i dalje navaljivao s pitanjima. pa je unaprijed pažljivo pripremio odgovore. svakako bih je tužio zbog pronevjere. gospodine Ellenburv. .Postoji li na svijetu osoba kojom Harlow ne bi moga vladati? .Sigurni ste daje otišao u inozemstvo? . Tu riječ upotrebljavam u izvornom.Slabo pratim događaje koji su 99 izvan moje profesije. Začudila se kad je ušao u ured. jer mu je ime bilo na popisu putnika.. Detektiv se iznenađeno osvrne. ali odvjetnik je ostao nepokolebljiv.. .Sreća da sam vas sreo. mora se priznati. pa je odmah primio detektiva i šutke saslušao razlog njegova dolaska. zaključio sam daje Harlow priličan tiranin.? Zašto. odbacit ću vas kamo god ste krenuli. Bojim se daje to sve što vam mogu reći. ali je li osoba kakvom bi Harlow mogao vladati? Preko debelog odvjetnikova lica preleti jedan od rijetkih osmijeha.Bio je divlja. tim prije što je ured gospodina Stebbingsa bio u blizini. .Učinilo mi se da ste vi .. Detektiv je bio svjestan da je Ellenburv očekivao njegovu posjetu. .Vjerujem daje to zadnje pitanje . . Uđite. Aileen nije bila u sobi kad je Jim ušao.Kupio je kartu i po svoj prilici isplovio. a da bi bilo što sa sigurnošću ustvrdio. . Gospođica Alice Harlow se raspitala. . nego bio siguran o čemu je riječ. Nikad niste sreli gospođu Annie Gibbins? .Marlinga sam vidio samo jednom . a koliko znam.ali onda je nastavila pokajnički: Žao mi je.izjavio je. Morao je uvjerljivo zaokružiti ispitivanje. Moram vam uputiti poziv i iznijeti prijedlog.Nikad . tako rano ujutro i to u prozaičnom okružju ceste Theobald. detektiv je. Poslije jednog odvjetnika. a Jima je privlačila činjenica da će možda vidjeti Aileen. u nadi da će se djevojka vratiti. Jim je taktično nastojao doznati više o bogatašu i prijašnjem razdoblju njegova života. . da čovjek za volanom nije izvadio cigaru između bijelih zuba i pozvao ga po imenu. otišao je u Argentinu i nije se vratio. Kao odvjetnik.

. Mrzim oblik skromnosti koji se izražava nipodaštavanjem sebe.odgovori Jim jednostavno. . zavrtio stolicu kao čigru i postavio je blizu Jima. ne možete mi baš ništa! Zastao je i počekao komentar. koje se nemoćno previjaju.upitao je. kad je ruke gurno u džepove hlača.Pa što predlažete. 100 . ali Jim je šutio i nijednim se pokretom nije složio s domaćinovom ocjenom.objasni Harlow . a Harlow nakrene glavu. Zapravo. nego da krivac izbjegne da bude otkriven. Prizor određenih osoba. Smatrate da ste iznad razmišljanja o novcu pa si možete priuštiti da se na to nasmijete. .Zapravo i ne marim . U tom trenutku ušao je sluga.Ali naravno da sam iznad zakona i vi to znate! Ako ne učinim nešto vrlo glupo i tako ništavno da čak i policija shvati da kršim zakon. . mogao bih to smjesta prekinuti. Harlow slegne širokim ramenima. . pokrenuti tuce ljudi da u Parlamentu postave pitanje što dovraga hoćete s tim. mnogo je bolje da policija prati tuce nevinih. .. ali vi ste nešto drugo. gurajući mali. u vašem glasu osjećam porugu. Pratio sam vašu karijeru. ali me još više zabavlja. tjera me na smijeh.Ne . Mogao bih.Nikad ne pijem . .Nekako bih želio da i priznate svoju veliku nadarenost.. bogat sam . . sve dok posjetioca nije uveo u krasnu knjižnicu. dragi moj Carltone.Podigao je bocu.. Što kažete? . a Jim razvuče usta u skeptični osmijeh. Pijenje čaja je vrlo škodljiva navika koju sam stekao u ranoj mladosti.počeo je. pleteni stolić na kotačima. Bogataš se nasmiješi. . sifon i čaše. . Oštroumni ste. odnio je šalicu s čajem do pisaćeg stola i sjeo. zakon vas smatra vrlo dragocjenim. a vi mi je možete pružiti.. Prodaju list Courier.Ponovno je napravio značajnu stanku. a iznenađeni Jim vidje da su na njemu srebrni servis za čaj. gospodine Carlton? Mislim da vam prihodi. isto tako.. Volite li ići u kazalište? Pokazat ću vam takvu dramu da ćete se valjati od smijeha. a njegov je duboki smijeh odjeknuo u prostoriji. .Vrlo ste bistar mladi čovjek . šaliti! Volim šale. a ovaj put se javio Jim: . .Nasmijao se. . . Bacio je teški kaput i kapu na jednu od crvenih sofa. iznose oko dvjesto godišnje. niti ju je odbio.Pljesnuo se po koljenu. a kad je sluga otišao. Da ste obični policijski službenik ne bih se bavio vama. Ustao je.Vidio sam krajičkom oka. pa i neslane.I ja ću čaj .. Dakako. Jim je imao neugodan osjećaj da to nije samo puko hvalje nje. . prijatelju.upitao je tiho..Za vas. osim plaće.Pretpostavljao sam da ćete to reći . Niste baš imućni.Sarkastični ste.nastavi Harlow.Baš ne volim šale. . Ali. . Gotovo sam iznad zakona! Kako to glupo zvuči! . ima toliko načina da slomim i vas i vašeg neposrednog pretpostavljenog da se sad svih ne mogu ni sjetiti. novac je vrlo ozbiljna stvar. ili blizu te svote. a Jim pomisli da tim pokretom želi naglasiti ponudu. Pet tisuća godišnje i plaćanje svih troškova do bilo koje granice.Da pazite na moje interese . Ponovno je zastao kao da očekuje da će mu sugovornik proturječiti.Kakve bi mi bile dužnosti? .izjavio je. Nudim vam pet tisuća funti godišnje. kako da ispravim takvo stanje? .počeo je naglo. a teški skutovi fraka poletjeli su unatrag. ali Jim je pustio svog domaćina da govori. .pa ipak mije potrebna pomoć. boca whiskyja.Što se mene tiče.odgovorio je gotovo grubo.odgovori detektiv. pitajući se o kakvom je prijedlogu riječ.Je li vam po volji da se odvezemo k meni? Možda mi možete posvetiti malo vremena? Detektiv kimne.nastavi Harlow . pa bih ga mogao kupiti i jako vam zagorčati život. a zainteresirao sam se i za njezine početke. Ali ponekad malo živcira kad znate da paze na vas. . 101 . .Da svoju oštru pamet upotrijebite kako biste poduprli moje ciljeve i da me zaštitite kad se pođem. obitelji. Čovjek iz Scotland Yarda! Dragi moj. osjetiti potrebu za domom.Ali nisam ljut na vas što mi ne vjerujete! Po mojoj teoriji.premda bi možda bilo bolje da umjesto "nikad" kažem "rijetko".Malo me ljuti. a to je vrlo malo za osobu koja će.Netko vas je slijedio dovde . prije ili poslije. ali za cijelo vrijeme vožnje Harlow je razgovor održavao na nivou beznačajnog čavrljanja i nije rekao ništa zanimljivo. ženom.

a onda gotovo bez stanke upitao: . ali ako želite raspitat ću se. Da.Nije riječ o tome da vi slijedite mene. pa bi se mogao ispljuskati zbog glupe brzopletosti. . . jer je spomenuo Marlingova vršnjaka koji je pohađao isti koledž. Ja sam vam. Uopće nije namjeravao postaviti tako blesavo pitanje.Kakva šteta! Mogli biste zaraditi i milijun.Primio sam upit od njegovog bivšeg kolege.. izazvao kratki spoj u osjetljivom mehanizmu istrage.Pitam se! A zanima me i jeste li vi srećković.Ne volite? . kad ga je bogataš pozvao. .Više volim posao obavljati na svoj način . Jimu nije bilo teško da tako što izmisli. kakvo pitanje! Nisam čuo za njega otkako je otišao u Južnu Am eriku. a blijede su oči bezizražajno gledale detektiva. .. ali će se barem utvrditi i više se neće morati povlačiti.primijetio je. a blijede su mu oči na trenutak raspoloženo zaiskrile: . . .podsjeti ga Jim. nego da sam ja pratio vas. ali šteta je.. ..Ne mogu vas slijediti u razmišljanju. pa ga se ne mogu sjetiti bez negodovanja. pa mu se učinilo da Harlow zbilja žali.Ali dvadeset i nešto godina je dugo vrijeme za takvo sjećanje. No Harlowu ime očito nije ništa značilo.dodao je polako. kojom je. da tako kažemo. ondje je umro! Napućio je donju usnicu i spremio se da prijeđe u napad.Marling? .Rekao je ime.nasmije se Jim i ispruži ruku. a tu je bio na sigurnom.izjavi Jim.Onda preostaje još samo poziv: Hoću da dođete na večeru i prijem. Detektiv je zbunjeno slušao.Gdje mogu pronaći Marlinga? Tek što je to izgovorio.Bio je to sirov i ponižavajući postupak. 103 . Na licu Stratforda Harlowa nije se pomaknuo nijedan mišić. Takvi postupci bili su djelotvorni u doba naših predaka. gospodine Carlton . Jim je imao osjetljivo uho. a uvjeravao sam sebe da se ljudska narav nije jako promijenila. . . Možda neće moći ispraviti ono što je pokvario. . . ali prevario se.Zapravo. Pernam-buco. Harlow razvuče usta u osmijeh. Ne želim vas navesti da učinite nešto protiv svojih principa.. ali bogataš je žurno nastavio: . . .. Marling i ja nismo baš bili dobri prijatelji.U Argentinu? .Njegov sugovornik napravi malu grimasu. a na kraju ostane isprebijan. gospodine Carlton. Sirov postupak. Crne su mu se obrve skupile kad se namrštio. Upravo je zakoračio preko praga. .Sretni ste . počeo je proklinjati svoju glupost..upitao je po drugi put. .. diferencijalnim računom i cijelim jezivim redom šiba takozvanog obrazovanja. Harlow se široko dobroćudno nasmiješi. u djeliću sekunde. jer je jutro proveo pregledavajući stare popise studenata. 102 I detektiv se nasmiješio. gospodine Harlow odgovorio je. ili nekamo.ponovio je. antipatičan? .Čini mi se da se sjećam daje Marling govorio o njemu .Je li u Argentinu? Nisam siguran. ali strastveno volim pokuse.Dugujem vam ispriku . Sa mnom je više-manje postupao kao s djetetom.Cijenim vaše gledište. .. .. Nemate želju ući u moju službu. što mu gaje domaćin maločas iznio. . Nemam apsolutni dokaz. A vrlo je vjerojatno da sam podsvjesni lažov! Koliko znam. Marling! To ime priziva vrlo neugodna sjećanja! Niz nesretnih kućica s kićenim.Harlow gaje netremice gledao. Jako se sramim! .Rado ću prihvatiti vaš poziv.rekao je.Marling je mrtav. Jim pretpostavi daje riječ o prijedlogu. što ih priređujem za makedonske delegate.. kolera. Smatrajte to palminom grančicom. Zašto pitate o Marlingu? Jim je već pripremio odgovor.Gdje li sam čuo to ime? Ne mislite valjda momka koji mi je bio tutor? Gospode. urednim vrtovima.Marling? . s Marlingovim groznim grčkim i latinskim stihovima.Pitam se je li tako? . Argentinska vlada učinit će gotovo sve što zatražim. kroz koje plahi mladić mora trčati. jesam. .Ili ćete postati? Detektiv na to nije imao odgovor. .odmahnuo je glavom .

.Kako izgledam? Došao je u Jimovu sobu. a košulja je omekšala i požutjela od starosti. svakodnevno radi do tri ujutro. . počeše se po glavi i glasno reče: . . Naposljetku su mu zasluge na terenu osigurale čin kojeg mu ne bi moglo pribaviti njegovo knjiško znanje. njihovom zaslugom. Obavijestili su me daje tržište zdravo i stabilno. Jim je tog tjedna naporno radio.Moja mlada služavka kaže da se bijeli prsluk nosi samo na vjenčanju.Još nisu ništa prodali. Uostalom. .Za mene? . ali ne vidim razloga za otmjenu londonsku zabavu.pretpostavi Elk usrdno.pouči ga Jim.primijetio je hladno. Pokazalo se da Jimu takav podsjetnik nije potreban jer je slijedećeg dana kasnom poštom dobio pismo s pozivom da svojim prisustvom obogati prijem.Mogli su te pozvati na večeru .Elk se vidljivo oraspoloži. . Kao i mnogi u Londonu. .glasio je odgovor.U tome se okušao gotovo svaki burzovni mešetar kojeg poznam. u svojoj kući u Park Laneu. pri dnu stupca. I ti ćeš obući bijeli prsluk? . Elk nije bio pogodan pratilac u visoko društvo. a njegov kolega šmrcne. Godinu za godinom.prokomentira njegov prijatelj. hlačama se pozabavio čistač amater.Jim je već bio na pol puta do Scotland Yarda kad mu je sinulo rješenje za tu tajanstvenu ispriku. ali jako sumnjam da ću imati prilike izvesti nešto čime bih zadobio njegovo povjerenje.Najviše me zabrinjava bijeli prsluk .Možda i hoću .Ipak ćeš ići . Na njegovu veliku žalost. uopće ne bih imao susjeda . . potvrdio je datum i vrijeme održavanja.Imaš pokvarenu maštu .prokomentirao je kreposne . u cijeloj hijerarhiji snaga Metropolitan policije nije bilo slabije obrazovanog čovjeka. s bolnom je neizbježnošću padao na ispitima koji su donosili unapređenje u čin inspektora. ali će to učiniti . . Sve su prostorije bile jarko osvijetljene.a bit će to najveća burzovna spekulacija na pad cijena što će je vidjeti naša generacija. . Kladio bih se da ta ptičica ima kvalitetne cigare.Nije mi poslao pozivnicu. . . .Mogu birati.Taj čovjek me zabrinjava! 104 15. . počeo mutno ocrtavati sav doseg djelovanja Rate.Misliš li da bih dobio ako spomenem tvoje ime? . pa je želi pokazati . a od službenika kojeg je ubacio u zgradu Jim je doznao da čak i Ellenburv.dobaci Elk. njegov šef nikako nije volio bombastične izjave mladih ljudi. a glave mu je došla povijest. jer su zaudarale na petrolej.Večeras ću ga vidjeti na prijemu. Zašto ga ne posjetite i otvoreno ne upitate u čemu je veliki štos? Jim napravi blagu grimasu. Skutovi fraka bili su izgužvani. . nije bila od tako bitnog značaja da bi zasluživala veliku pažnju londonskog tiska.požalio se. premda se inače klonio pogleda javnosti.izjavi Jim odlučno.To se protivi strogim pravilima službe . bit će dosta cigara za tebe. na prijemu. a zaustavili bi se nasuprot nove zgrade Rate. .Pogotovo jer je besplatna. Dakako. priređuje prijem za balkanske izaslanike. Vijest da gospodin Stratford Harlow.Dobio bi cijeli havanski urod duhana .Možda je našao djevojku.Živo me zanima kakav je to prijem.Sjajno izgledaš. Ako iza tog poteza stoji Harlovv.izvijestio je Jim svog šefa u Yardu . . dobit ćeš je .utješno će Jim. 105 . Datumi stupanja na prijestolje kraljeva i kraljica te lukavih ubojstava. Scotland Yard po cijelom svijetu ima mnoge ogranke. bacali su ga u očaj.Piši mu i zamoli kutiju. Odlomak od tri retka. Detektiv zastane. Mislim daje divno što smo te divljake odvratili od međusobne pucnjave. ulickan za prijem i svečano se okrenuo na petama kako bi pokazao svu veličanstvenost svog večernjeg odijela. Stratford Harlow je izrazio žaljenje za napad što su ga njegovi ljudi izvršili na Long Acreu.Kad bi obaranje cijena bio prijestup. raznosači brzojava dolazili su i odlazili. Ali siguran sam da će to biti vesela zabava. Elk! . . pa se. u ulici Moorgate. vjerojatno će izgubiti novac. Svake noći je prošetao s Elkom. .

neki glupi list pridao je veliku važnost smiješnoj priči koja je prije nekoliko tjedana kružila unaokolo. . pa Elk žurno obriše brk i pridruži mu se kod vrata. bit ću kod buf-fita! Pred vratima bogataševe kuće skupila se manja gomila ljudi. Jim je milijunaševu poslugu prvi put vidio u punom sjaju paradnih uniformi. Ubrzo su. zas-tajući na vratima da bi se rukovao s prijateljem. Velika količina nije ni stigla do naručilaca! .Hoću da stalno budeš na mjestu gdje te mogu naći .Mislit će da sam konobar.Jeste li vidjeli sir Josepha? . kad je na ulazu nastalo komešanje. kao kod umjetnika. U cvijećem ukrašeno predvorje gosti su dolazili kroz natkriti prolaz od prugastog šatorskog krila.a bar je u kutu prostorije! Harlow ih je već ugledao.prošaptao je.ali kad je riječ o politici. može to učiniti u svako vrijeme.Zapravo. . . osvrnuvši se. . kao i prije. Upravo je o tome obavještavao Harlowa. Namjestio je cviker s rožnatim okvirom. svilenim dokoljenicama i lijepim kapama. a u grupi se najviše isticao tamnoputi Bugarin.Zao mi je. Jim zaključi da ministra jako pogađa tema rasprave. a duga. Pokretom ruke odagnao je i Parlament i neugodna pitanja.. Dao je znak svom kolegi za barom. da . a dok je prilazio domaćinu dobacio je Jimu prijateljski osmijeh. . padala preko bijele košulje. pa premda je Elk bio nepozvani gost. Ministar naglo kimne.Ostao je dovoljno dugo da bi potvrdio odlomak u jutarnjim novinama .nasmiješi se Harlow. . . Gosti su još stizali. ali i ja imam sastanak u Parlamentu . Jim je gledao kako Harlow i ministar zadubljeno i ozbiljno razgovaraju. a član me neslužbeno obavijesti da namjerava postaviti takvo pitanje. 106 .odgovorio je pomalo razdraženo . domaćin gaje toplo pozdravio. kroz prepunu knjižnicu.fit. vidio da ministar ulazi u prostoriju. crna kravata neuredno mu je. U tom trenutku otvorila su se pokrajnja vrata hodnika. ali usprkos neurednoj odjeći. a njegovom kolegije srdačno pružio ruku. Otmjeno odjeveni poslužitelj uzeo je njegovu pozivnicu i nije pitao tko je Elk.Kratak posjet .rekao je. .začuo je glas gospodina Harlowa .upitao je.Kod bara . otišli u predvorje. . 107 . Valjda još nećete otići? .Bijeli prsluci! . natjerali su me da poslužujem piće. pa su povlašteni u polukrugu stajali oko njega.Znao sam da je vesela zabava! Široka vrata knjižnice bila su otvorena i tu je gospodin Har-low primao goste.Bojao sam se da neću moći doći .Ali vrijedilo je! Jim je izašao na stubište upravo kad je ministrov automobil skrenuo u Park Lane. namjerava doći samo na prijem.odgovori Elk lakonski.a zlonamjerni će pomisliti da sam samo to i htio. imao je izrazito držanje otmjenog džentlmena.reče Jim raspoloženo. s napudranom kosom. a poslije nekog vremena Jim ode za njima. na sebi svojstven način.Ako ga i tamo zovu buf. a Harlow se nasmije.To bi moglo biti izuzetno važno. . pa je detektiv. ali navikao sam se na to.Uvijek sam smatrao da se na njih odgovara prije početka pravog rada Parlamenta. Večera je završila. a inspektor je ležerno prošao kraj njega..promrmlja Elk . Sir Josepha su podsmješ-.Da. pa sam morao biti na dužnosti kako bih odgovorio na pitanje. pa detektiv na trenutak opazi kako sir Joseph maše. Onda se bogataš okrene i priđe detektivima.Prilično je kasno za pitanja. s velikim crnim brkovima. ljivo opisivali kao najgore odjevenog čovjeka u Londonu. sir Joseph .Bijeli prsluk.. ali doznao je da sir Joseph. nespretno navlačeći sako. Kad sam zadnji put bio na prijemu. Nosio je kaputić od crnog baršuna. . . .rekao je svojim hrapavim glasom. .upozori ga prijatelj. Jim se toga poslijepodneva sastao s ministrom vanjskih poslova i pitao ima li novih planova. a iz pokreta koje je pravio sir Joseph. predvorje je bilo puno pa su se pridošlice sporo kretali. a preko glava gostiju Jim vidje da sir Joseph i Harlow izlaze na ulicu. .

naglo se probudio i vidio da njegov prijatelj žurno odlazi iz sale. zabrinuto je upitao: . Prema klupama vlade zapuhao je uragan ogorčenih pitanja.Visokopoštovani gospodin je ispravno obaviješten .Jimu su problijedjele čak i usnice. Nastupio je trenutak mrtve tišine. a Jim pokuca na vrata.upita Jim tako oštro da se njegov domaćin ponovo nasmijao. .Sjeti se onog prizora. da će se ponovno uvesti zakon o obrani i da će se sve rezerve mornarice smjesta mobilizirati. pojavi iza stolice predsjedavajućeg.reče Jim značajno. hrapavim glasom: 109 . Sad uviđam da niste samo sretnik.Zašto? . nagne se preko aktovke i počne: . a u sali nastade muk. Žurno je izašao u hodnik i obrat io se službeniku. pa su upravo objavljivali rezultat. kao što je u novinskom članku nagoviješteno.gunđao je Elk. Nije bilo odgovora. Jim nije pronašao . Soba je bila mračna i prazna. ali da ga ne može smetati.Reći ću vam za nekoliko dana . teško se spusti na klupu.Dobri Bože! . a onda se prolomilo negodovanje. S tim riječima se okrenuo i izgubio iza stolice predsjedavajućeg. a u dvorište Parlamenta dovezli su se upravo kad je automobil sir Josepha ulazio na parkirališ te. javio sam se da bih visokopoš-tovanom gospodinu postavio pitanje o kojem sam ga službeno obavijestio. nisam vidio sir Josepha.Ne razumijem zašto si me odvukao s te zabave. ne osvrćući se na pozive.A kad nije primio odgovor. a pogledaj ovo! Usporedi veseli Park Lane i prljavi. uznemireno zgrabi revere kaputića.Razumijem. stari Westminster! . Pitam je li visokopoštovani gospodin vidio izjavu objavljenu u Daily Megaphonu. Premijer je bio na zapadu Engleske. ali nekako osjećam da ćemo doživjeti potres i to je sve . . dok su ulazili u predvorje. odlučno koračajući. zapravo tako ozbiljnu da smatram potrebnim obavijestiti premijera da se sva božićna odsustva u vojsci i mornarici ukidaju. .odgovorio je. do ureda sir Josepha. Naposljetku je predsjednik uspio smiriti zastupnike. .Između britanske i francuske vlade doista postoji napetost koju mogu opisati samo kao ozbiljnu. jer mnogi su nazivali ostale članove ministarskog vijeća. ponovno ga stavi. ondje se već skupilo mnogo uzrujanih zastupnika. Kad se Jim vratio u hodnik. gospodine. a sir Joseph je nastavio ozbiljnim.izjavio je. . ministri mornarice i rata tog su poslijepodneva otišli održati govor na nizu raznih skupova na sjeveru. Krenuo je za njim niz hodnik.To znači rat! Elk. Prije nekoliko minuta ušao je u Parlament. a telefonske su linije bile zauzete. .Ne. . jer je službenik čitao stavke beskrajnog amandmana na zakonski nacrt o elektroprivredi. što je posljedica bonskog incidenta? I hoće li reći Parlamentu je li takva izjava. Carltone . Malo prije nego što su Jim i Elk ušli.Gospodine predsjedniče. o tome da su odnosi vlade njezinog veličanstva i francuske vlade zategnuti. kad se nadam da ću moći dati izjavu u ime vlade Njezinog Veličanstva. to je vrlo mudra mjera opreza. Službenik je izjavio daje sir Joseph u sobi. pa su detektivi ušli u salu i sjeli ispod galerije. pa je okrenuo kvaku i ušao. . objavljena sa znanjem i uz odobrenje ministarstva vanjskih poslova? Sir Joseph polako ustane. no u vladinim klupama je sjedio samo pomoćnik ministra koji se posve udubio u sadržaj svoje aktovke. ha? Pa. Parlament je bio prilično popunjen. nego ste i kratkovidni. skine cviker. u Parlamentu su očito iznijeli prijedlog. U tom trenutku netko je ustao iz prednjih klupa opozicije. kad se sir Joseph. Dva detektiva su počekala da im pozovu taksi.Nešto nije u redu? 108 . koji je bio zadrijemao. Jim potpiše dozvole za ulaz. Članovi su se pogledavali zaprepašteno i unezvjereno. Ovdje ste bili na dužnosti. .Ne znam. popravi cviker s rožnatim okvirom i počne čitati svežanj bilješki što ih je donio.Večeras nisam spreman odgovarati na daljnja pitanja pa moram zamoliti visokopoštovane članove da se uzdrže od suda do ponedjeljka..

Da. Na nesreću.U cijeloj toj priči nema ni riječi istine. a onda kući. francuski ambasador je u kratkoj posjeti Parizu.Da. Bio je to ministar financija.rekao je tihim. tiskan masnim slovima: . Detektivi su gotovo otrčali do Whitehall Gardensa.prokomentira ministar ogorčeno. Zašto. gospodine . Jim je otišao dok je ministar. U knjižnici. a onda se progurao kroz skupinu zastupnika i s detektivom se zaputio niz hodnik. do njih su doprli zvuči jazz orkestra. U Whitehallu su pronašli taksi i nedozvoljenom se brzinom odvezli u Park Lane. kakav će biti prvi učinak govora sir Josepha? Ministar raširi ruke. hrapavim glasom. . Kad su došli do kuće Greenhart. pomislivši da je sluga dobio upute da ne pušta nikakve posjetioce. otići k vragu.Recite mi što se dogodilo. . jer su postojali izgledi. sišao i pozvao taksi.upitao je. Kasnija izdanja novina donijela su članak od nekoliko redaka. no ondje ih je čekao još jedan šok.Posve sam siguran. . . čuo sam sve o tome . 110 . živo brbljao s Parizom. . osim. Što se dogodilo? . najistaknutiji član ministarskog vijeća.Što mislite.Već je u novinama . ali ne mogu to učiniti dok ne vidim sir Josepha.Možete li objaviti demant? Gospodin Kirknoll se ugrize za usnicu. s nevjericom.Jeste li sigurni? . preko telefona. a onda je pokušao dobiti telefonsku vezu s odsutnim ministrima. ali više nas zanimaju reagiranja u Francuskoj. da se ministar vratio Har-lowu. .Vidjet ćete sutra u novinama . ali do jedan ujutro nitko nije uspio stupiti u vezu sa šefom vlade.Bit će da je poludio . . Dok je razgovarao sa zastupnikom kojeg je poznavao. ondje se zaustavio automobil. pognut. Jim nije gubio ni trenutka na odgovor. Jimu je nešto palo na pamet. Ministar nije došao kući. premda mali. nešto se moglo dogoditi otkad sam ga zadnji put vidio. jer je premijer odsutan. pa su svi počeli pozdravljati čovjeka koji je izašao. gdje su potvrdili tu obavijest. do svog ureda. Sir Joseph je. ali gotovo riječ po riječ. Tržište će. a i u prostranoj sobi za primanje koja je gledala na Park Lane. . Je li tu njegov tajnik? Pozvonio je i poslao službenika u potragu. kojeg je poznavao. Poslije duže potrage našli su Harlowa koji se očito zaprepastio još više od drugih. detektiv je čitao podrobni izvještaj o jedinstvenom zastranjenju sir Josepha Lavtona. .Pretpostavljam da ne možemo spriječiti da vijest dospije u novine? 111 . uvelike se plesalo.. premda ga je čekao njegov automobil.Gdje je sir Joseph? Mahnuo je Jimu. . .Za nikoga manje nego za njega . prije nekoliko minuta.Naravo da se nije vratio ovamo. Rekao mi je da ide u Parlament. je li se nešto dogodilo . Jim Carlton ponovi za-prapašćujući govor. Samo nebo zna zastoje to učinio! Sigurno je daje nanio strašan udarac vladi. . ali je naišao na policajca kojemu se činilo daje ministra vanjskih poslova vidio u dvorištu.odgovori Jim. dakako. širokih ramena.Jeste li bili prisutni kad je sir Joseph govorio? .Upravo sam dobio primjerke prvih izdanja. Ukratko.Mislim da bih morao. U Downing Streetu su se očito bacili u sličnu potragu. gospodine.Duševno je najzdravija osoba koju sam sreo. .Za njega se ne bi moglo reći daje neurotičan. pa. a kad se odvezao do Parlamenta. Ne usuđujem se ni pomisliti na druge posljedice. Jim se spusti u dvorište. je li? . na počinak.nikoga tko je sreo sir Josepha nakon što je izašao iz Parlamenta.odgovori ministar financija lakonski.upita Jim. a u tri sata ujutro.ustvrdi ministar odlučno. ..reče Jim osorno. vidio je da zastupnici upravo izlaze iz zgrade jer je zasjedanje bilo prekinuto. .upita batler prestrašeno.

Odlučno su izjavili da se nije vratio u Park Lane. smatrali beznačajnim. tako sagnuvši glavu da mu je brada gotovo dodirivala prsa. ne vidim kako bi mogli o bilo čemu dugo raspravljati jer zajedno nisu proveli više od nekoliko minuta. javi za riječ u Donjem domu i svijesno iznese potpunu neistinu. To poslijepodne. u pet sati. nije izlazio iz kuće. gospodine.odgovori detektiv. nad kakvom bi se i sam zgražao. a onda je naglo zapovijedio: Nađite sir Johna Lavtona! Time je razgovor bio završen. kao što sam rekao i vašim pretpostavljenima."Ministar financija obavijestio nas je da se bonski incident nikad prije nije našao na raspravi ministarskog vijeća. a bili su isto tako sigurni da Harlow. Kad se premijer vratio iz Pariza. . a mnogi su bili prijatelji nestalog ministra. Došlo je do ogromnog pada dionica.Jesam. pa je situacija u Wall Streetu postala jasna tek u četiri poslijepodne. Bonski smo incident. Došlo je do velike rasprodaje. ali bez velike nade. Kažem vam. da se sir Joseph vrati. Prijemu što gaje Harlow priredio prisustvovao je velik broj uglednih ljudi. po povratku u London. kamo je. gospodine . ne razumijem! . čekajući. a sir Joseph je domaćinu čestitao stoje na večeru doveo posvađene strane.mrmljao je. Tog je jutra otvaranje burze prouzročilo prizore kakvi se nisu vidjeli od izbijanja prvoga svjetskog rata. a smatra se da nema ni najmanju važnost.Moramo pronaći sir Josepha Lavtona! . Ministar financija obavijestio nas je da ne može objasniti neobičnu izjavu sir Josepha Lavtona u Donjem domu. a britanski ministar vanjskih poslova takav je govor mogao održati samo u trenutku duševne poremećenosti. 113 Premijer je dugim koracima hodao po sobi. a potpisali su je britanski i francuski premijeri: 112 "U tvrdnji da između naše dvije zemlje postoji napetost nema nimalo istine. rekao o čemu su razgovarali? Možda o takozvanom bonskom incidentu? . a i oni su bili sigurni da se sir Joseph nije vratio.izjavio je. koja je za žaljenje. Čini se daje sir Joseph otišao u sobicu koja Harlowu služi za povj erljive razgovore i ondj e j e popio čašu vina. Posvetio se isključivo nestanku sir Josepha Lavtona. . Jima nisu zanimali burza ni pad dionica. Razgovarali su o prijemu." Jim je cijelu noć doslovno sjedio pred Whitehall Gardensom. poslije odlaska sir Josepha. Tako rano nije se moglo doznati što se dogodilo u New Yorku.Harlow tvrdi da su. jer u Engleskoj je bilo pet sati više od istočnoameričkog vremena. objavljena je izjava za tisak." Tog dana. kojim slučajem. uda-rivši šakom po stolu. a propast velike posredničke tvrtke i nekoliko samoubojstava bile su prve posljedice o kojima se moglo doznati iz ti ska. Pokrenuta je istraga. pala je vrijednost svih značajnih dionica. u nekoliko minuta koliko je ministar vanjskih poslova proveo na prijemu. Carltone. ako nije poludio. smjesta odletio avionom. a glasovite južnoafričke dionice. ali doznalo se da je kuću i lovište unajmio bogati Amerikanac. . U Francuskoj je burza zatvorena u jedan.Je li vam. Netko je pretpostavio da se ministar povukao u ljetnikovac u Cheshireu. koje su smatrali pokazateljem stanja na burzi.Ne mogu to razumjeti. Jim ga je posjetio i ustanovio daje šef države jako zabrinut i vrlo umoran. Doista. pale su na najnižu razinu. od početka do kraja. Jeste li vidjeli tog Ha rlowa? . . daje nemoguće da se sir Joseph.-Doznao je da će premijer posebnim vlakom doći sa zapada zemlje te daje već demantirao govor ministra vanjskih poslova. razgovarali samo o Makedoniji i o ničemu drugom. pred vratima su stražarila dva policajca. K tome. ali velika se rasprodaja nastavila na ulici. a čak su i bake reagirale na paniku. a niti bogatstvo za koje je znao da ga Harlow i njegovi ljudi skupljaju iz minute u minutu. Harlow je izjavio da je razgovor bio potpuno nezanimljiv.

Djevojka je odmah uvidjela da se Jim izravno bavi tajnom koja je zbunjivala ne samo Englesku. .. a oči su joj zasjale .Onda je dodao. a to je i meni palo na pamet. Čim su se sreli. Nazvao je Aileen Rivers u ured i zamolio je da s njim izađe u Automobilski klub.Pripremio sam se.reče detektiv . Vidite. a Whitehall je tako pun policije.Svoj teret prebacujem na vaša leđa. premda je put od dvorišta Parlamenta do Whitehall Gardensa vrlo kratak. odbila sam .Možda je vrlo uobraženo nuditi pomoć policiji. pa sam odgovorila sa smo se sreli na obali Temze i to zahvaljujući vašem nesretnom malom automobilu.upozorila gaje. a u nedoumici se sjetio samo jednog sredstva za smirenje. . Otići ćemo k njemu zajedno. . mogli pomoći? Znam da zvuči grubo. Pitao me je tko nas je upoznao. izvući će .Zapravo. . . . Pitao je i za vas ..Možda . ponudio mije daleko veću plaću od one koju primam kod gospodina Stebbingsa. nov kut gledanja? . . . pa se činilo da razmišlja bi li se složila s tim uzvikom. kako se kaže. počeo je raspredati priču o svojim neprilikama.O mrtvima samo najbolje ..Pitao je . na čaj. .pretpostavila je.Došao je s vrlo neobičnom ponudom. a onda je upitala: Bih li vam mogla pomoći? Zurio je u nju začuđeno. ali baš ne vidim. ali i kao da ga ta pomisao zabavlja. . . .Onda ću početi tako što ću vam pružiti barem jedan. . . . da je to gotovo nemoguće. zaboga. Očito uzima zdravo za gotovo da smo vi i ja vrlo bliski prijatelji.odlučno mu je proturječila.smatram li da biste imali što protiv sastanka s njim. . nego i cijeli civilizirani svijet. no na pameti joj je bilo nešto sasvim drugo. . Jeste li posjetili mog ujaka? Otvorio je usta. odbili ste? .Pitat ćete zašto se zanima za vas. koje je vidio kroz prozor.reče Jim ozbiljno.Dakako. . Malo je razmišljala. ali čini se čudno da se danima zatvorio u stan da gleda filmove.Spomenula sam ujaka jer me je jutros posjetio . . No shvatila je i zašto ju je pozvao. Njegova ju je nevjerica više ljutila nego vrijeđala. ali dosad nema odgovora. pa mu je bila zahvalna što se upravo njoj obratio za potporu. .Jim je bio potresen i to jako.Nikad nisam duže razgovarao s tim gospodinom.odgovorio je pomalo tužno.Rekao mi je da se zabavlja gledajući velike filmove koji su se pojavili otkako je otišao u zatvor.Vrlo otmjeno .glasio je začuđujući odgovor. . prisjetivši se neobrijanog lica."Lizzie" je puknuo cilindar..upita detektiv. Prirodno. a vidim da prilično posrće te pod njim. . čak bih rekao da je to vrlo vjerojatno. da mu vodim kućanstvo. . čekao me je kad sam izlazila na ručak.nastavi djevojka.ali se uopće nije zbunio.Volio bih da se ministri vanjskih poslova ne drže kao božanstva koja se moraju voziti sama! Da je počekao samo par minuta. Nije skidala pogled s njegova lica. ..Nije točno .rekla je s prizvukom sarkazma ali nekako mislim da ste zbunjeni jer tržište. Nikad ga nisam vidjela tako prijaznog.Zacijelo bi mi dobro došlo čak nekoliko kuteva gledanja -priznao je tužno. .Dakako. Vidjela sam ga prvi put otkako je došao iz Devonshirea. možda su ga oteli.Kako bi mi.Dakako.kimnula je.uzviknuo je. bio bih mu se pridružio. osmjehnuvši se. .A sad se pripremite na veliki šok .Možda su oteli i vozača? . ..rekla je. . Doista. Mislim da ste mu odjednom postali simpatični.ponovila je .ali taj ćemo propust bez odlaganja ispraviti. znam da je jako volio film. Dali smo oglas da tražimo taksi vozača koji ga je odvezao iz Parlamenta.. a rekao je da se neće buniti ako radim samo danju.. Iznajmio ih je i kupio mali projektor.Zbog čega je htio s vama razgovarati? Tiho se nasmijala. .Kako izgleda? .Kakav sam glupan! . Posve je zaboravio na Arthura Ingla i nijednom ga nije povezao s ministrovim nestankom.

Naprotiv.i otkrio sam da je sir Joseph upao u razne novčane poteškoće. A kad je to riješio. platio sam.Bit ću hrabra . osim što joj je primaknuo stolicu. kad je ugledao svoju nećakinju i čovjeka o kojem je cijelo poslijepodne razmišljao. Pitam se bi li vas zanimalo daje čujete? Napadno je zanemario djevojku. nikad se ne krećete jedan bez drugog. a po završetku. a i vladajuće klase! Kad sam izašao iz zatvora. Na trenutak se doimao kao da mu je neugodno..Ne biste lije mogli uvjeriti? .Gdje je prijatelj Elk? . a nitko ne zna dan ni sat kad će ga mobilizirati! Dakle. detektiv odgovori uobičajenom frazom: ..Dakle .htio je znati njegov sugovornik. . . Sad je bivši robijaš bio gotovo veseo.Koliko sam razumio.Ako bih je mogao u bilo što uvjeriti . .Prenijet ću vaša nagađanja pretpostavljenima. . Glavom je pokazao Aileen Rivers.Ne znam hoću li otići tako daleko.Raspitivao sam se . ali ako možete podnijeti takvu mrlju na svom dobrom ukus u.. .Pretpostavljam da vam je Aileen rekla da sam vas htio vidjeti? Pa. a onda je pogledao Jima.Uvjerit ćete tu djevojku da bi mi trebala pružiti priliku.odgovori detektiv polako . opasnost nikad nije bila izraženija. Pomalo sam teoretičar. Ali razmišljao sam o nekim stvarima. a za sve što imam.to ne bi bilo ono što predlažete. Carltone. . i nekako mislim da je moja teorija ispravna. osim sadašnjeg boravišta sir Josepha Lavtona.počne taj nesvakidašnji bivši robijaš .Zašto? . Jim gaje prije toga sreo samo jednom. bio sam pomalo ogorčen. 114 115 Gospodin Arthur Ingle se samo na trenutak smeo. pa se. ispred sebe je sklopio ruke s isprepletenim prstima. gospodine Carltone? Shvaćam njezino oklijevanje da vodi kućanstvo čovjeku kojeg bi svakog trenutka mogli pomesti u hladovinu. koji je pažljivo izabrao. ali ima znakova da mu je jako potreban gotov novac i daje njegovo imanje u Cheshireu pod hipotekom.Mislim da se čudite što sam na strani zakona i reda. a onda se nasmijao. a svaku je točku naglašavao malim trzajem sklopljenih ruku. smatrate li vjerojatnim daje cilj govora u Parlamentu bio izazivanje gospodarske krize te da su sir Josephu debelo platili da odigra tu ulogu? Dok je govorio. .preobratit ćete se i postati član dobre. Recite. Nisam baš siromašan.kad kažete da više nema opasnosti da vas pometu u hladovinu. kao da se zabavlja ali odlučio sam se smiriti. kad se raspitivao o gospođi Gibbins. To ne zna ni premijer. dok gaje gledao. . Dobrostivo se nasmiješio djevoci. .upitao je s osmijehom. gospodine Carltone. u ovim opasnim vremenima.odgovori Ingle otegnuto. gospodine Carltone.. mogao je raspetljati i sve druge tajne. pred očima Jima Carltona podigla magla i smjesta je riješio tajnu privatnih kino predstava zbog kojih je gospodin Ingle tjedan dana proveo zaključan u stanu. Gospodin Ingle očito nije očekivao takav odgovor. stare konzervativne stranke? . . a niti duhu.. istina je.objasni Jim . a niti ministrov najbolji prijatelj.Jer imate posve krivo . Samo na trenutak u njegovu se glasu mogao osjetiti prizvuk prijašnje ogorčenosti. u Dartmooru. a bojim se da posve ne vjeruje da sam se popravio. nakratko.nasmiješi se Jim . Šutke je slušao kako Ingle nastavlja obrazlagati i proširivati svoju teoriju.izjavi Aileen.. Elk vam je vjerojatno ispričao kakvu sam scenu napravio u vlaku. . . . pa sam zaključio da mi ekstremna gledišta ne koriste ni džepu. vi ste gospodin James Carlton! Otvorio je srebrnu kutiju s cigarama i gurnuo je prema Jimu.preuranjeni zaključak da smo vjereni. kad unaokolo lutaju poludjeli ministri.

u crnca prerušenog pjevača. bijelim usnicama. koja svoju nadarenost koristi za razonodu posjetilaca koji u redu čekaju na sporednim ulazima londonskih kazališta. kao da će nešto upitati. Razgovor s inspektorom na dužnosti nije prekinuo ni da bi bacio pogled na optužbu protiv pridošlice. hej! . ili sprečavati policiju u obavljanju dužnosti.reče policajac blago. možete li mi u slobodno vrijeme isplesti brnjicu? To bi mi jako pomoglo! S djevojčinog je gledišta ta govorancija bila osobito značajna. što ga je nosio oko vrata. ali skitnica je raširio noge. vratio u prostoriju za detektive.prokomentirao je ključar. no čak se ni s tim nije zadovoljio. a daje posrčuća prilika bila manje bučna. ali čak i za tako što. Čovjek je očito popio više nego stoje bilo do bro za njega. zajedno s bendžom. na kraju ulice Evory. . a taj vulgarni događaj imao je zapanjujući nastavak.ali griješite. s neobičnim. .Malo manje vike. 119 . svirače na kostima i neizbježnog. na kojemu je proizvodio zastrašujuće zvukove. a bio je tako očito pijan. problijedio bi i vojnik! . a da biste postali prekršitelj. 116 117 No njegove će se sumnje raspršiti i to na najneočekivaniji način. upitala je: Mislite li da ćete naći sir Josepha? Odmahnuo je glavom i ozbiljno izjavio: . Londonski policajci su strpljivi i postojani. Tu često možete vidjeti čovjeka koji kidanjem papira stvara fantastične oblike.Od rječnika te ptičice. morate biti nesposobni da se držite na nogama. Jim je došao kako bi sredio da mjesni policajci nadgledaju kuću Greenhart i zatražio određenu pomoć u provedbi plana što ga je smislio. .Neću vas zadržavati . da gaje Jim jedva pogledao. Na izlasku iz zgrade. ali onda se nasmijao. Jim Carlton se slučajno našao u policijskoj stanici u ulici Evory kad je pozornik uveo skitnicu. a on se do posljednjeg trenutka borio da zadrži bendžo.Čini se da provodim dane upozoravajući ljude koje bi najmanje trebalo upozoravati. premda se žestoko opirao. izlažući se velikoj opasnosti od automobila kojima su se posjetioci vraćali iz kazališta. širokim. kad se. morat ćete biti oštroumni. neka prilika tetura nasred ceste. prkosno stao nasred ceste i poslao policajca u određeno mjesto. možda bi samo prošao i ne bi se miješao. Bilo je jedanaest sati navečer i lagano je sniježilo kad je policajac vidio da. Skitnicu su žurno pretraživali.Ingle je šutio. Aileen. izazivati metež. otišao je do stola i iz kutije uzeo cigaru. Jim se gorko obrati djevojci: . 118 16. koji je pjesmom dokazivao da nije baš posve lišen sluha. Pozornik nije imao namjeru privesti bučnog šetača. Te je noći pijani komedijaš pocrnjelog lica.. promet pri-ilično gust u četvrti Mavfair. Policija me zbog ničega ne može optužiti. nego je zamahnuo bendžom i čuvara zakona raspalio po šljemu. gdje su ulaznice jeftinije. momče! Takva bi opomena najčešće bila dovoljna i ponoćnu bi pticu pjevicu navela da se ispriča. jer je iz petnih žila tulio trenutno najpopularniju pjesmu i nespretno se pokušavao pratiti na bendžu. Poslije. smiješnim. u to doba noći. jer ju je prvi put nazvao po imenu. bendžom udario po glavi policajca. kad su se približili zgradi gdje je stanovala.Sam si tražio! . po zakonu. tvrdim ovratnikom i u dugom kaputu. Vrata ćelije broj sedam bila su otvorena. ili pak izvođače balada. Carltone. a onda je vidio daje bukač zapravo komedijaš crno obojanog lica. a kad su naposljetku iz njega izvukli ime (odbio je reći adresu) policajci i ključar otpremili su ga niz dugi hodnik. odakle se ulazilo u ćelije. Usnice su mu se pomaknule. brišući oznojeno čelo. kako bi me uhvatili. pa mu je to upotpunjavalo opremu. pijanstvo nije prijestup. Na glavi je imao kapu studenta koledža. pa je.rekao je .Jako sumnjam da je živ.Hej.plane policajac i zgrabi prijestupnika u željezni stisak. nego se na sredinu ceste zaputio da ga upozori i utiša. Postoji posebna vrst zabavljača. Mogu mi nešto pod-menuti. pa su unutra gurnuli skitnicu. a kad su uveli čovjeka . jer.

premda su mu obrijali brk .Nismo ga mogli nagovoriti da bilo što učini. Nekoliko trenutaka kasnije uveli su mlitavog zatvorenika i polegli ga na sofu.Jeste li bili u stanici kad su sinoć priveli tipa s crnim licem? .oglasi se ponovno zatvorenik . gdje gaje čekao neizbježni odgovor: U Whitehall Gar-densu nisu primili nikakve vijesti o ministru vanjskih poslova.priznao je .Mogu li pitati što ovdje radim? . gospodine Carltone! . Zapravo.To je sir Joseph Lavton. Ne bih mogao pogriješiti. Inspektor s kojim je htio porazgovarati u ulici Evory. časni su de . mora se. Bilo je to uobičajeno svjedočenje. zureći u lice onesviještenog.potvrdi Jim. prije nego što dođe pred mene? .Što nije u redu? .. premda nije prepoznao glas.. pojaviti na redarstvenom sudu. u ured. Prva dva suđenja su brzo okončana.ali kako.Jeste li sigurni? Zacijelo griješite. a onda do klupe za svjedoke dođe napadnuti policajac i zakune se da će govoriti istinu i samo istinu. predobro ga poznajem. razgovarajući o policijskom poslu. Morali smo ga tresti da bismo ga doveli do tamničkog automobila. . Jim ugleda kolegu iz ulice Evory. .Zašto? Inspektor zbunjeno odmahne glavom. .odgovori Jim. Onda se zanjihao i pao bi da ga ključar nije uhvatio. . Smith? .. .odgovori inspektor. pa se Jim slijedećeg jutra otšetao onamo i ušao kratko vrijeme nakon stoje sudac zauzeo svoje mjesto. . Sudac je nešto progunđao. jadne pojave i tako slab na nogama da su ga morali voditi uza stepenice.upitao je. pa Jim osjeti kako ga obuzima veliko sažaljenje prema nesretniku u apsurdnoj odjeći i s crnim. . a onda je posljednji put otišao do kuće sir Josepha. Suđenje se prekida na deset minuta objavio je i otišao iza zastora.Odvedite ga u moj ured. do optuženičke klupe s čeličnom ogradom.Nemoguće! . . . Sudac je ustao.a u sudnicu je doteturao komedijaš crnog lica. . . .Droga . sjećam se tog glasnog gospodina .odgovori ključar .Tko? . ministar vanjskih poslova.Ne znam odakle mu to. u ulozi tužitelja. Čak se i sudac zapanjeno trgnuo. Sudac pogleda preko naočala. Ključar dodirne ruku optuženog. samo napol zainteresirano. . sir . sjajnim licem. Jer čovjek crnog lica bio je sir Joseph Lavton! 121 17. jedva ga je probudio. .Što imate reći.Zašto tom čovjeku nisu omogućili da se umije. .Gotovo sam uvjeren da imate pravo . s glavom u rukama i stenjao. a sudac ponovno pogleda pognutu priliku na optuženičkoj klupi. . namjeravao sam pozvati službenog liječnika jer nikad nisam vidio bolesnijeg čovjeka! 120 Iz njega nisam mogao izvući ni riječi! Samo je sjedio na krevetu. da inspektor s kojim je želio porazgovarati nije bio odsutan.? Doista ne razumijem.glasio je odgovor. a Jimu se gotovo zamaglilo pred očima. Narednik ga je pažljivo pretražio. već bi završio posao u stanici. Sudac pobliže pogleda.upitao je. Optuženi nije ni podignuo glavu.uzvikne sudac.Da.Znate li nešto o njemu? Vidim da na formularu optužnice nema adrese. Sinoćnje veselosti je posve nestalo.rekao je promuklim glasom. policajac je pozvao: -John Smiht! .. Upravo je htio zapovijediti da odvedu optuženog kad se Jim progurao do njegovog stola i prošaptao nekoliko riječi.Vratite ga u zatvor radi istrage.prerušenog u Crnca. ali prije nego stoje dospio iznijeti razlog dolaska.Nije nam htio reći adresu.Kadjeključarjutrosušaoi pozvao ga.a nemamo krema za skidanje takve šminke. ali bit će da je negdje sakrio.upita Jim. . . . Jim se neko vrijeme motao onuda.Posve sam siguran daje on. inspektor ga upita: . koji ga odjednom pogleda i unezvjereno se osvrne po sudnici. zaboga.Smijem li pitati .očemu je ovdje riječ.

ministar vanjskih poslova. napisane velikim slovima. Što mislite o tome. Ali o nečemu bih se mogao zakleti: Kad su ga doveli u stanicu.reče preneraženi šef države.Ne znam što je napisano. a čini se daje ta riječ potcrtana. po kremu. Cijela je stvar čudovišna i nevjerojatna! Osjećam se kao da sanjam.Nije dovršio rečenicu. .Upravo pokušavam dokučiti kako mu je ta posjetnica dospjela u džep. dalje slijedi "molim". čak i uz pomoć praha olovke. pa su se raspršile sve sumnje oko identiteta lažnog Crnca. što su ih bili pozvali.Jasno se može pročitati "Harlow" i "Marling". a poruka je očito napisana iglom. Učinilo mi se da je obični pijanac. Detektiv uzme olovku i vrhom počne strugati po posjetnici. .Više me ništa ne može začuditi . kad je pretražio zatvorenika. 122 Srećom.Ne znam točno kakvu su drogu upotrijebili.Sve to nadilazi moje shvaćanje.. molim vas. u zgradi je bio samo jedan novinar koji nije primijetio ništa sumnjivo. Jim požuri do telefona i ubrzo je razgovarao s premijerom. . . a onda je odmahnuo glavom. gospodine . Sir Joseph se još nije osvijestio kad je stigao premijer. Inspektor iz ulice Evory otpratio je sir Josepha u bolničkim kolima. Liječnik je zatvoreniku zavrnuo rukav i pregledao mu podlakticu. Mogle su se razabrati samo dvije riječi: "Marling" i "Har-low"."Tko god".Crni pjevač. poslije uzaludnih pokušaja da ga navedu da nešto kaže. no sir Joseph je bez ikakvih teškoća izražavao negodovanje. prokrijumčarili u dvorište i otpremili u bolnicu. a sad je javio zapanjujući podatak. .izjavi premijer očajnim glasom.. 124 18. Inspektor je primijetio da zaudara na whisky. na odjeći nije bilo nikakvog traga koji bi mogao poslužiti za identifikaciju. .odgovorio je. pokazujući više tragova uboda. Jim se uvjerio daje doista riječ o pokušaju pisanja. koja je na dva mjesta probušila posjetnicu. Nikako ne razumijem što se dogodilo.Ne. Prepustivši sir Josepha liječnikovoj brizi. brk obrijan..Jako je drogiran zaključio je. . sve dok sitnim prahom nije prekrio ogrebotine. . Bijela mu je kosa bila obojena.Š to ste našli?. . a koliko su mogli vidjeti.upitao je.prizna Jim.Pazite da ništa od toga ne dospije u novine. . ministra. a lako su izmislili odgovor na njegovo pitanje zašto su zatvorenika odnijeli u sučev ured. Bolnička kola. pa su postale izraženije. . .Nije me baš zanimao. Jim je poslao policajca u obližnju apoteku.. a ubrzo se vratio u sudnicu. ." . jer kad je pažljivo pregledao posjetnicu.Prve riječi su "Tko god" . kamo su prebacili nesretnog ministra. no netko je pokušao ispisati previše na tako maloj površini. Premijer beznadnim pokretom raširi ruke. ozbiljno je bolestan i prebačen je u bolnicu.. već su stajala u malom dvorištu pa su.odgovori Jim rezignirano. gdje gaje čekalo još posla. U jutarnjem izdanju novina pojavio se kratak odlomak: "Sir Joseph Lavton.Stižem za nekoliko minuta . Narednik se kune da je nije bilo sinoć. Čim je premijer otišao. napada policiju! Nevjerojatno! Kažete da ste bili u policijskoj stanici kad su ga doveli? Niste li ga onda prepoznali? . inspektore? Njegov kolega uzme posjetnicu i zbunjeno je prouči..Što mislite da smo mu našli u džepu? . ali zakleo bih se da ima hvoscina.. skinuli su šminku. Hoćete li. .Priznajem da nemam riječi . No črčkanje su još bile nečitljive. reći sucu da bi mi učinio veliku uslugu kad to ne bi spomenuo na sudu. umotanog u pokrivač. .. Jim se odveze u bolnicu. 123 Dugo je pregledavao ogrebotine.. a kad je stigao sudski liječnik. .. Versajski ugovor? Inspektor otvori notes i izvadi malu posjetnicu koja je bila prazna. osim što su na njoj izgrebene črčkanje. ni kakvo je značenje . nije bio drogiran.reče Jim iznenada.

kojeg bi trebalo ostvariti. prouzročio takvu situaciju? Svakako je riječ o šokantnoj izjavi odgovornog ministra. ili da je bio veliki filantrop. 126 Te noći je punih šest sati prosjedio kraj kreveta onesvi-ještenog ministra vanjskih poslova. prerušen u pijanog skitnicu. ali bez razmetanja.Poznavali ste sir Josepha? Harlow je odgovorio potvrdno.Bio je u mojoj kući i to upravo u ovoj sobi.No bilo je potrebno više od tog jednostavnog odlomka da se na svjetskom tržištu ponovno uspostavi stanje kakvo je vladalo prije nego što gaje zastrašujuća prijetnja ratom srušila kao kuća od karata. Ako je. gospodin Harlow je rekao. ali što god bio razlog. gdje su. takva panika na kraju ima blagotvorne posljedice. Vrativši se problemu pada vrijednosti dionica širom svijeta. Isto tako. Nagoviješteno je da se umorio od pretjeranog ra da. Sir Johseph je očito već bio teško bolestan kad se obratio Donjem domu. Pokazao je nesebično zanimanje za opće dobro kad je darovao svoju uzornu policijsku stanicu. Harlow je rekao mnogo toga. ali još je više propustio iznijeti. Kako je došlo do toga da tumara ulicama. ponudio je da će na najvišem vrhu Chiltern Hillsa sagraditi vjernu kopiju Partenona. sustav jači i zdraviji nego prije pada vrijednosti. 125 . manje od četvrt sata prije nego što je održao govor.da je učinak naglog pada cijena jako pretjerano opisan. Bio je to čovjek bez društvenih osjećaja. u određenim krugovima. slama slabe karike. zapravo. ali nijedan od tih darova nije se. . Veliki je ekonomist izračunao da pad vrijednosnih papira iznosi preko 100. Taj je čovjek zbunjivao detektiva.kakav mu je bio cilj? Već je bio jedan od troje najbogatijih ljudi u Engleskoj. . na kraju. Ako je nešto darivao. jer detektiv nikako nije mogao pronaći nit koja bi ga odvela do unutrašnjosti i uma iza hladnih. Da je sanjao o novim carstvima podignutim na divljim. Na mnogo načina. niti je njihova patnja u njemu izazivala sućut. kao što je Jim vjerovao. iza panike stajao Harlow.000 funti sterlinga i premda se. Kroz bogataševe zamisli protezala se određena nakaznost. Ako je bio bolestan. pa je. a Jim je sumnjao da su ti planovi posve lišeni sebičnosti. pa mu njezina korist nije mogla poslužiti kao izgovor. a svakako se velikodušno odazivao na molbe bolnica za sredstvima. svake noći tijekom Ijedna. barem kod nekih dionica. a bit će to nacionalni ratni spomenik. . to se ni po čemu nije vidjelo. niti u izrazitu brigu za opće blagostanje. činio je to hladno. čak tragičnog govora u Parlamentu. Jim se kiselo nasmiješi.Mislim . No Harlow nije imao drugi cilj nego zgrtanje novca. na bogataša pala sjenka sumnje. tendencija pada usporava." Pročitavši intervju. Glavna tema svih vijesti i dalje je bila panika koju je u svijetu izazvao ministrov govor.Kako bi ga mogli namjerno izazvati. Harlow gaje zbunjivao. Istina. bit će potrebno najmanje mjesec dana da se većina vrati na razinu prije izbijanja panike.. jer novinari nisu znali da je. premda se ne bi mogla opravdati. a lutanje je završilo prostačkom tučnjavom s policajcem i boravkom u sumornoj zatvorskoj ćeliji? Je li . Nije govorio o grozničavom djelovanju Rata. svojim govorom. nije ga radovalo zadovoljstvo bližnjih. samo je ministar izazvao gospodarsku krizu. nije imao nikakav veličanstveni nacrt. ako je njegov oštar um smislio i na tajanstveni način izazvao paniku u novčarskim krugovima . svi prozori bili jarko osvijetljeni. jer pronalazi sve meke točke u financijskom ustrojstvu.. Nije imao veliku industriju. . jer je isključivo on.Je li moguće da je pad vrijednosti namjerno izazvala skupina špekulanata? Gospodin Harlow je s omalovažavanjem odbacio tu pomisao. pitajući se kakvu bi neobičnu priču sir Joseph mogao ispričati. bez pristanka i pomoći ministra vanjskih poslova. nenastanjenim afričkim savanama. niti je jednom riječi spomenuo da i sam ima ogromne koristi od tog nesretnog.izjavio je gospodin Stratford Harlow . plavih očiju. ta bi strastvena želja za zlatom bila razumljiva. koji je namjeravao izvesti sjajni pothvat za dobrobit čovječanstva. no ponuda je odbačena zbog nepristupačnosti tog mjesta. a mogu reći samo to da se doimao posve normalnim.000. mogao ubrojiti u sustavno dobrotvorno djelovanje. Neke su novine objavile razgovor s Harlo-wom.

128 Liječnik se naceri. ili po pričama kolega. sir Joseph . sir Joseph . ali ni ovaj put nije imao uspjeha.. .Što se dogodilo? Jesam li razbio automobil? . Ah. Kad osjetim da mi nije dobro. . koje su se detektivu činile besmislenim. prema zapisima u dnevniku što ga je pribavila njegova tajnica. Bolesnik je bio vrlo slab. stavio je komadić kartona u džep i prišao krevetu. tako se zovem.Jesam li što slomio? . ali malo previše ulickan. jeli? .. sjećam se! Prije koliko vremena je to bilo? Jim mu nije htio reći da je Harlow priredio zabavu prije nekoliko dana. sad se sjećam. da. ali u tri i petnaest ujutro okrenuo se na leđa. Ušao je liječnik. Sir Joseph je žedno ispio čašu i s uzdahom olakšanja klonuo na jastuk. koji je upravo proučavao posjetnicu. koji je pokazivao visinu temperature.otpuhne ministar. Ne sjećam se. Već je pozvonio liječniku.Malo mi se vrti u glavi. nije isključio ni mogućnost da se pacijent potpuno oporavi. pa drugu nogu. Jim je ponovno pokušavao odgonetnuti što piše na posjetnici. Život sir Josepha bio je manje-više otvorena knjiga.primijeti Jim. . pretpostavljeni? Mozak mije kao vunena lopta. a onda se ministar požali: . pa me on izliječi.. .zanimalo ga je. kao što to čini većina njegovih diplomiranih kolega. . Jim.Sasvim sam pri sebi. .Da.odgovori Jim blago.Tako je . Liječnik ih je upozorio da bi ministar svakog trenutka mogao doći k svijesti.Pitam se jeste li ikad uzimali droge? .. u svjetlu lampe sa zaslonom. no odbacio je takvu pomisao. sir Joseph . koja se brzo okreće. Kamo sam otišao poslije toga. U Parlament.odgovori liječnik. posjetim osteopata. kad se spomene osteopat.Baš ništa nije slomljeno.imao kakvu tajnu slabost. Možete li mi dati da nešto popijem. . Sinoć sam otišao do njega. a Harlow je doznao za nju i iskorištavao ga? Je li ministar živio dvostrukim životom. Harlow! . a njegovo se kretanje u zadnjih nekoliko godina moglo pratiti iz dana u dan.Ne. dok mu je liječnik stetoskopom osluškivao srce. doktore.. . Bolesnik ponovno prijeđe začuđenim pogledom po praznim zidovima sobe. Bolesnik se nemirno prevrtao s jedne na drugu stranu.rekao je.. sir .Sir Joseph misli da je doživio sudar . pa je smjesta pogodio tko je pridošlica. Cesta je bila nalik na staklo. ili je zabranjeno? 127 Jim natoči čašu vode i prinese je bolesnikovim ustima. a ministru se glava već prilično razbistrila. Stoje to bilo. Da. pa premda je smatrao da bi krajnje posljedice drogiranja mogle biti vrlo ozbiljne. je li?. . ali rasuđivanje mu se nije pomračilo.. otvorio oči i žmirkajući prešao pogledom po polumračnoj sobi. Nastala je duga šutnja. a ministar je još malo razmišljao.Pristojan momak.. u kućnom ogrtaču što gaje prebacio preko pidžame. a onda mu se oči spustiše na bolesnički karton.Nije se dogodilo ništa ozbijno. Sir Joseph je začuđeno zurio u njega i skupivši guste obrve.Paklenski me boli glava. jer liječnička profesija spada u najkonzervativnije i najsumnjičavije. ali zakleo bih se da se prezivate Carlton .Halo . da.potvrdi Jim.Gospode! Kakvo pitanje! Ne uzimam čak ni lijekove.. . ha?.Automobilska nesreća. U stražarenju kraj kreveta izmjenjivao se s inspektorom Wiltonom. iz policijske stanice u ulici Evory. pretpostavljam? Rekao sam tom glupom šoferu da bude oprezan. značajno pogledavši liječnika.Droge! . Dok je bdio. koji je spavao u sobi ispod njih. Oni s Balkana? Da. pitao se detektiv.rekao je slabim glasom.Ponovno je skupio obrve. mrmljajući nepovezane riječi. pridržavajući ga oko ramena.potvrdi detektiv.Doživjeli ste mali šok. .utješi ga detektiv. kap? . Pažljivo je pokrenuo najprije jednu.Šok. . Toje bolnica. a onda i ruke. s naporom se pokušavao svega prisjetiti. . Izmjerio je pacijentu bilo i činilo se daje zadovoljan. ... .Stoje sa mnom? upitao je razdraženo.

premda ne i ogromna. . Vjerojatno nije rekao ništa o svojim pustolovinama? . Potvrdite prijem. jake pileće juhe.odgovorio je. a liječnici ne dozvoljavaju da ga posjetimo dok ne ojača. u ulici Carr. Upravitelj je suzdržljivo prihvatio gledište svog sugovornika.vješto je zataškao svoje nespretno pitanje. . Rano slijedećeg jutra. 130 Toronta i Sidneva. Srce vam je jako.Stvar je u tome da očekujem vrlo velike svote.." Poruka je stigla u tri sata ujutro. pa ne morate biti s njim . premijeru u posjetu.. Uopće se ne sjeća govora u Parlamentu. pretpostavljam? Čudi me što imat e veze s tim ljudima. 129 19. hitno pošaljite cjelokupni dobitak u Ratinoj transakciji 17.Ništa . Rata. . po odlasku iz Park Lanea.Onda vam neću dati takve lijekove .Očekujem vrlo velike i hitne novčane pošiljke kroz banku Lombard. . .Mislim da više nije opasno.upitao je.Rata.odgovori Jim. prošetao je svojim oronulim posjedom. a njegov sugovornik shvati da mu detektiv ne bi otkrio o čemu je riječ. Telegrami su stalno dolazili. .Jednog dana ću vam reći .Nije me jako briga kamo ćete izaći. koji objašnjava promijenjene okolnosti i služi kao dobro opravdanje za nestalnost moralnih nazora. Mislim da nemate pojma što se govori u Londonu.i to iz Johannesburga. a svi su bili sastavljeni na isti način: "Po primitku ove upute. ali odvjetnik se tek drugi dan potrudio preuzeti novac koji se gomilao u banci Lombard.odgovori premijer . Govorio je otvoreno. Poslije te ohrabrujuće podrške. Uvidio je da je vezan za Rovalton House. Jim je otišao u ulicu Downing. Te je večeri stigla prva obavijest da su poslali novac . U noći su stigle uputnice iz New Orleansa.U svakoj koja je stabilna -izjavi Ellenburv. čak i da je sir Joseph opisao čudne okolnosti pod kojima je otet i kako se pojavio na redarstvenom sudu. a odvjetnik je krotko saslušao. pa bih to želio raščistiti. prije nego što se zaputio u grad.. . . a za pol sata mirno je zaspao. a bila je tako fantastična daje isprva ni sam nije posve ozbiljno shvaćao. pa od nečega moram živjeti. Rat je neoborivi argument. . kroz poslovnicu banke Lombard. Svota je bila znatna. pa su ih predali Ellenburvju. Izdat ću upute da vam ostave potpuno slobodne ruke i podržat ću vas u svemu što budete učinili.Koliko je Harlow zaradio na toj prijevari? . ponovno se posluživši povlasticom prijatelja. .ali moramo doznati istinu! Dok sve činjenice ne budu poznate. . Sutradan poslijepodne odvjetnik se odvezao u banku i posjetio upravitelja.Gladan sam kao vuk zimi! Donijeli su mu porciju vruće.progunđa sir Joseph. Chicaga.I malo hrane . kao stari prijatelj. ili u nekoj drugoj valuti? . Imam vrlo ozbiljne sumnje glede jedne stvari.U funtama sterlinga.Rat me je uvelike pogodio. gospodine Ellenburv.rekao je. .Oporavlja se bolje nego što sam mislio daje moguće.a trebat će mi gotovina. a sad se još više smrknuo. oblak ne stoji samo nad sir Josephom. Ujutro tog dana.Čovjek ne može uvijek pažljivo birati . . Tijekom samo jednog jutra poslano je četristo petnaest ka-blograma.odgovori odvjetnik zagonetno. Upravitelj je uvijek imao kiseli izraz lica. A možda ću pri razrješavanju morati izaći izvan okvira zakona.rekao je . sir. nego i nad cijelim ministarskim vijećem. . Upravitelj inozemnog odjela banke Lombard bio je stari prijatelj gospodina Ellenburvja i već je prije s njim surađivao. New Yorka. . doživio prometnu nezgodu. Jim je otišao u Scotland Yard kako bi dokazao istinitost teorije koju je polako razradio tijekom gluhih noćnih sati. a puls pravilan.Smatra daje. pa je gotovo poželio daje može . Liječnik mahne Jimu da izađe iz sobe. Sad vam treba malo sna i to je sve. .

gdje gaje.reče Ellenburv.krš za zatrpavanje rupe. a da itko nije postavljao neugodna pitanja. Isto tako. ne bi mogli prepoznati gospođu koja se s bogatim trgovcem iz Bradforda odvezla u Marlow. .obavijestio gaje upravitelj svečanim glasom. pa se nije mogao suzdržati a da ne filozofira: .Načela o ispravnom i neispravnom. okružen rododendronima. Namjeravao je napraviti ribnjak.Tu je hrpa kojom ću zatrpati jamu . pa će imati i previše vremena za vježbe. . .jer će jamu zatrpati. u visokoj travi. pretpostavljam? Novaca je toliko da gotovo briše sva načela. Kad je osjetio da su mu se obrazi i vrat zacrvenjeli te da mu trnu udovi. A sad je snovima došao kraj . čak se činilo daje i povrtnjak napol istrunuo.A sad ćemo pogledati uputnice iz Južne Amerike . . ili bazen od bijelih pločica. . otišao u upravitelj ev ured i raspitao se o uputnicama. a preko ramena je prebacio vreću. 131 Znao je za garažu u kojoj se vozilo moglo iznajmiti. Poslije podne je došao automobil. Deset stupnjeva odstupanja od okomice. a gospodin Ellenburv je često sanjao kako daje iskoristi. Vozač je bio zdepast čovjek s crnim brkovima. Jasnije rečeno. ali spremni su platiti za diskreciju. Gospodin Ellenburv se.. ali svotu koju je mušterija preplatila. Dno je prekrivala voda. Odvjetnik je naginjao dijalektici.. Istina. Pretpostavljam daje iz Amerike stiglo sto dvanaest tisuća.. To je kao da običnim ravnalom hoćete izmjeriti katedralu svetog Pavla. ostavila na livadi.. otužno i strpljivo. kojeg mu je iznajmila Rata. . obećao sam sebi tu vježbu . zaklonjen od znatiželjnih očiju ružama koje bi se penjale po drvenoj rešetki. a od draguljara u West Endu odvezao se s dijamantnim prstenom što gaje kupio pa su tek naknadno primijetili da je s njim nestala i biserna ogrlica. ne mogu kupiti odanost. koji je po ustima premetao žvakaću gumu i nije se zanimao za ničije poslove osim svojih. Ellenburv uđe na doručak. Stajao je na rubu ružne rupe u zemlji.ponijeti sobom. među ostacima ubranog povrća. Cijenik garaže "Nova" bio je znatno viši nego drugdje. u "Novi" su na takva pitanja odgovarali začuđenim pogledima. Bila je to duboka udubina na rubu povrtnjaka. polovice cigala i šljunak .Ja ću je zatrpati. premda je zgrada bila ružna. drogiranog i bez prebijene pare. sumorna i izazivala je utučenost. s mramornim klupama. Blijede sjene kupusa pogurile su se kao starci u koroti. Nije mogao odvojiti pogled od sluzave jame. Pogled na automobil nadahnjivao gaje. 132 .Jučer je stigla. . nevoljko se okrenuo i pošao prema kući. .Sto deset . kao i kod kosog tornja u Pizi..rekao je. nego kutomjerom.Tečaj nam ne ide na ruku. mogla je smatrati dobro uloženom..Svota je ogromna! .reče upravitelj. jer kad bi "Novu" posjetila policija da se raspita tko je bio gospodin koji se doimao kao stranac. Sa strane se dizala hrpa smeća: stare cigle. odvezao u banku. na trenutak zaboravljajući da će od sutra u to doba biti posve dokon. kako bi se zaštitio od kiše koja je sipila. Jama je već trideset godina vrijeđala oči. Ne možete ga izmjeriti ravnalom. A još će i narasti. a troškovima ne pridaju veliko značenje. Preko te pustoši približavao se vrtlar. iz koje je virio rub petrolejske kante. Ellenburv je novčanice skupio u pet svežnjeva i složio ih u kovčeg. u Londonu se mnogi bave neobičnim poslovima. kako bi kupač mogao sjediti i uživati na suncu. Činilo se da svaku rečenicu popraća uzdahom i da izražava negodovanje .Moralno ponašanje nije stvar aritmetike.ispravi ga sugovornik. kao da ništa ne razumiju. blijedo lice.Ellenburvju nije bilo jasno o čemu to upravitelj govori. Dobro bi je popunio da u nju baci Harlowa i gleda kako iz blata viri bo-gataševo debelo.Načela? . Ne odgovorivši. a vozač mu je uljudno poželio dobro jutro i primijetio daje vrijeme lošije nego ikada. Čekao gaje automobil. isto je tako velika greška pri podizanju stupa dvorišnih vrata. s dva kovčega.

. a ako bi imao kartu za Monte Carlo. u znak prosvjeda. otišao u dućan u susjedstvu. Čudno! Duboko u utrobi zemlje sklizne rub stijene ili eksplodira prezagrijani parni stroj i to ima katastrofalni učinak na tržište! Harlbvv je u stanju izazvati mnoge potrese.. Dosegnuvši granicu od milijun. Mislim daje tu osamdeset sedam tisuća devetsto. a pomoćniku je dao dva tjedna dopusta i plaću unaprijed. kakvog službenici u banci upotrebljavaju za provjeru vrijednosti tečaja.Banka Yokahame . Mogao bi ga staviti na dno velikog kovčega i poslati ga preporučeno. ili Plavim vlakom . Nijednom nije pomislio na gospođu Ellenburv. Pogledaju okrivljenika. 134 20. Za ovo ću vam dati dolare. Bio je petak. Ali francuske željeznice su na zlu glasu zbog čestih krađa prtljage. Ugasio je svjetlo. prijatelju.Valjda imate pravo. američke. Mogao bi. provjeravajući svež-njeve.upravitelj je sređivao papire. ili pet milijuna dolara. recimo: "stavi u džep". Spuštao se mrak kad je iznio kovčege i stavio ih u automobil. otputovati Simplon ekspresom.Dobro. . ali ne bi se mnogo bavili njime. držeći pred sobom dva prepuna kovčega. Na carini u Calaisu ili Havreu pretražit će mu prtljagu. a sanjaju o milijunima.početi s kaznama za okretanje milijuna. jer službenici poštanskih ureda u tim latinskim zemljama posve se smetu kad imaju posla s hrpom preporučenih pisama.. Već je potrošio pol . ali veličina nije odgovarala. Otključao je vanjska vrata i odvukao kovčege u svoju privatnu prostoriju. ali ne zato što bi ga pekla savijest. svakodnevne prijevare. Preostala je još samo jedna mogućnost: Polovicu novca ponijet će u kovčegu.ručnu prtljagu u vlaku površno pregledavaju. Težina i nezgrapnost tolike svote papirnata novca.složi se Ellenburv.. .Nazori su vam čudno izopačeni. a čini mi se da je još jučer bio dvadeset četiri. Odvjetniku se nisu sviđale male. veliki kovčeg. nečija krivica obrnuto proporcionalna količini novca što ga prigrabi.. Ellenburv brzo izračuna na malom računalu. kad su mu ponudili izbor između malog stana u prizemlju i većeg na prvom katu. osuđenu na boravak u krevetu. Ukrao čovjek deset centi. kao i obično poslušao je i čak udvostručio prijestup. Ne smije ih slati preporučeno.Prigrabi! .. obnovio zalihe i vratio se. a sad mu je bilo drago da je.Posve u redu . gdje će odsjedati.i nespretan! Odvezao se u svoj ured na Theobald Roadu. Bit će to dug i dosadan posao. Tu su ga čekali putovnica i potpuno novi. carinici bi bogatstvo u kovčegu smatrali ludošću . O imovini bi trebalo donijeti nov paket zakona . Ponestalo mu je kuverti pa je potražio još jedan svežanj.Točno! . prešli ste točku kad porota može objektivno ocijeniti vaše postupke.koji se inače zvao Ingle. ali.promrmlja gospodine Ellenburv... a poslao je svoju fotografiju snimljenu prije dvadeset godina. koje mu je sugovornik dodavao. pa njegov novac i automatski odluče: "Nije kriv". A porotu bi trebalo sastaviti od knjigovođa i romanopisaca. dakako. kupe ne bi mogao zakupiti ni uz pomoć utjecajnih prijatelja. .. Otišao je u ured i donio svežanj velikih kuverti. Sjeo je. . poštom. gotovo gaje moguće staviti u kategoriju više sile. što veći dio rasporedit će po džepovima. ta ga pomisao nije uznemiravala. Sve što mu je bilo potrebno postavio je na dohvat ruke i počeo raditi. .svaki put kad bi mahnuo olovkom.potvrdio je. Prije nekoliko 133 tjedana Harlow mu je zapovijedio da nabavi pasoš za "gospodina Jacksona". ali čini mi se da je. pa će novac privući pozornost.Tečaj jena je jedan i osam pet šesnaestina. Pomoćnika je rano poslao kući. uzeo manji. . No u ovo doba godine karte za Simplon i Rivijeru ekspres rasprodane su. a ostatak će poštom poslati u razne hotele širom Francuske i Španjolske. a ako mu je palo na pamet da svom poslodavcu čini nepravdu. u očima društva. nego veselila. . Osjećao je sve veću nelagodu. a završiti s optužbom protiv vlade jer dozvoljava rasipanje svote od devet znamenki. koji nikad nisu vidjeli pravi novac. Bili su vrlo teški Čudno kako papirnati novac može biti težak . jer zatražio je još jedan pasoš na ime koje je zvučalo sasvim drukčije od njegovog.

No Ellenburv je iz iskustva znao da postoji još jedan razlog... .Razumijem...Aileen nije mogla vjerovati ušima. idete do Harlowa? .hrapavo zakriješti Ellenburv.. Na ramenima i pustenom šeširiću sjale su joj kapljice kiše. Ugovori o zakupu. Harlow nije bio samo izuzetno intenzivna osoba.rekla je. pa me je zamolio da vas obavijestim i da večeras dožem k njemu i iznesem pojedinosti. možda pogubni razvoj događaja. koji su pripadali gospođi Alici Harlow. Kroz jajoliko staklo posjetilac je mogao pogledati u ured. premda se u to nije mogao pouzdati.uzviknuo je zbunjeno.Jeste li našli gospodina Ellenburvja? . .. . jer je netko pokucao na vrata. čak vrlo neobična činjenica da se cijelo poslijepodne radovala posjeti.. Zurila je u svežnjeve novca u otvorenim kovčezima i u hrpu kuverata. Ellenburv je pokušavao pročitati pismo i ne misliti na nepredviđeni.Pokušala sam pronaći vašeg pomoćnika .Da.. Ipak. koja šišti i u mjehurićima se diže ispod njih. izgubio svaku pokretnost i zaustavio se. Kotačići u odvjetnikovoj glavi pokrenuli su se i začas su se okretali punom brzinom. da ste se upravo pojavili.rekla je. za djevojku...Čudno je.potvrdila je. nego je djelovao i potpuno ljudski. Aileen Rivers nikad prije nije vidjela toliko novaca.. ne sjećam se.No? ..pitat će bogataš. pa čak ni ona u uredu. Otvorena? Tako se žurio da nastavi posao s kuvertama da nije zatvorio vanjska vrata.. Sutra ću to srediti. a upravo je ispisivao: Hotel Riena Christina Algeciras kad je umalo povikao od straha. a Ellenburvja su motrila dva ozbiljna oka. Objektivno gledano. .Sad idete k njemu. - ... .Gospodin Harlow zna . po običaju ne završavajući rečenice:. no ista vrst očaranosti odvodi bojažljive ljude na rub vulkana. Već dvadeset^ godina nije ustala iz kreveta. plavom kaputu.novog svežnja..smjesta je rekla: Ne bi . Mogao je zamisliti kako će brzo Harlow izvući zaključke! 136 . djevojčina želja da vidi bogataša mogla bi se učiniti nevjerojatna. bilo je tu i nešto više od toga. a gospodin Stebbings je otkrio da omaškom nisu uključeni u ostavštinu. . Harlowu će odmah ispričati stoje vidjela! . . a kao razlog naveo je da se zanima za njezinog ujaka. još otkad ste bili dijete.Nazvali smo ga rano poslijepodne. idem u Park Lane .i pomislila kako je odviše brzo odgovorila. no kad je gospodin Stebbings zamolio pomoćnicu. Što hoćete? Iz torbe je izvadila presavijenu kuvertu. .Da. iznuta obložena zelenim flanelom.Ali ne poznajem je! . Ljudi koji su u ponedjeljak neznanci... Čovjeku koji ju je volio. Vrlo lijepa djevojka. Stisnuo je zube..Žena mi je jako bolesna .. Ellenburvju se činilo da mu je mozak posve otupio. Pred njim je stajala djevojka u dugom.O! .Pitam se bi li vam bilo teško. jer. .Sad. u dva kovčega na stolu imao je ogromnu količinu novca..promucao je.Ona pozna vas. Takva se prijateljstva vrlo brzo razvijaju. Prepoznao ju je. . 135 .. a to je i bila. ..Za mene? . Poznavala je vašu majku. istekli su. u subotu već planiraju zajedničku budućnost. Vidjela je svežnjeve novca u kovčezima u kuvertama.. .Vrata su bila otvorena. . Odvjetnik nije ni primijetio da pada kiša. raspitivao se gdje živi i radi. skočio i s grimasom straha otvorio vrata. Nešto u ugovorima o zakupu.Vi ste Stebbingsova namještenica.jako bolesna. pa je na pisaćem stolu stajala hrpa debelih kuverata. .Patetično je opustio usta. .. gdje drhte i zadivljeno zure u rastopljenu lavu. Harlow se posebno potrudio da se s tom djevojkom sretne u Princetovvrm. primamljivost Stratforda Harlowa doimala se čudnovato i nedostojno. Dva oka virila su kroz jajoliko staklo. . pa odvjetnik više nije mogao jasno misliti.Tu je bio na sigurnom zemljištu. Prilično je neobična... Naglo je podigao glavu. ili oca. Jutros je pitala za vas.kotačići su malo zaškripali .

a odvjetnik objasni daje to ložionica konzervatorija. . dok su ga kovčezi što ih je smjestio do nogu. a između njega i divne budućnosti ispriječila se samo ta krhka djevojka.upita Ellenburv djevojku. Harlovva i određene pripadnike osoblja Rate.Imam telefon kod kuće . Aileen pred sobom ugleda nekakvu onisku zgradu.upitala je s nevjericom. prolazeći kroz ružna dvorišna vrata. nemojte zaci na prilaz i nekoliko minuta počekajte prije nego što odete. Aileen se nije protivila. sunčano svjetlo na prugastom šatorskom krilu i mnogo cvijeća koje se šareni pod plavim nebom. Namjeravao sam otići do Stebbingsa.Zvučao je gotovo veselo. a žitko je blato prskalo prozore iznajmljenog automobila. a Ellenbruv je bio uvjeren da djevojka prikriva ljubavnu vezu. Staza posuta troskom vijugala je kao zmija između opustjelih bokora..Da. Doista je imao privatnu vezu s knjižnicom gospodina Har-lowa. A zašto ne bi putovao preko Ostenda? Nije se mogao odlučiti i to ga je zbunjivalo.Odatle put nije dug. obećala sam da ću otići do gospodina Harlowa. Još nije znao što će se ondje dogoditi. Doista se doima star. Zaboravila je daje Ellenburv obećao da će nazvati njezinog poslodavca. . vrlo bistar. Učinit će nešto strašno! Najbitije je da djevojku spriječi da ode Harlowu.Jedna od njegovih "šala!. oronuo i nesretan.Ali možete mi pomoći. . da spakiram ta dva kovčega.Vjetar je prigušio pojedine riječi. pa je spustio prozor i nagnuo se van. ponudila se da ponese jedan kovčeg.. udarali po koljenima kada bi automobil usporio ili ubrzao. 137 . ali nikako nije namjeravao nazvati. .. Približavali su se kući. teško. . da vas zamolim. Mnogo novaca. . koji ih je pogledao u svjetlu upravljačke ploče... no imat će dosta vremena za razmišljanje. inače bi izrazila gnušanje prema njemu.. a ujutro će ranim vlakom otići iz Londona. jer se znalo da je prijateljica Jima Carltona.Neobično. objasniti.Ima vremena. je li? Sve pripada Harlowu.Ali. Gurnuo je tri novčanice u ruku vozaču.. Poguren u kutu. Vratit ćete se automobilom.Mogu li nazvati gospodina Stebbingsa? . šale. Harlowu! . . no mislio je samo na djevojku kraj sebe. a glavu je sagnuo zbog jake kiše.Dobar momak? Šutjela je u nedoumici. na vozačevoj strani. Ellenburv je već kupio kartu i rezervirao kabinu.. .. .Pripada Harlowu. koji je cijelo vrijeme čekao na pljusku..Nalijevo.upitala je. govorio je o svojoj ženi. . .. Stanite pred dvorišnim vratima. Harlow joj je očito bio drag.Kako to mislite "šala"? . kiša i magla. . To je molba starca i svijestan sam daje nerazumna.Njegove.Da večeras posjetim gospođu Ellenbruv? . Zaključio je da je ona jedina osoba na svijetu koja bi ga mogla odati.. a odvjetnik potvrdi glavom. već jurio niz Kingsway. ući ćemo sa stražnje strane. dok bi ovaj prljaiv grad često zamračili oblaci.. Ugledala je četvrtastu i beživotnu kuću. . a žena mije živčana i trza se na svaki zvuk. jer samo je ona znala da Ellenbruv ima dva velika kovčega puna novca.. Četvrta kuća u slijedećoj pokrajnjoj ulici. Teret je bio teži nego stoje očekivala. .Ja ću to učiniti.Nemate ništa protiv da stanemo pred dvorišnim vratima? . a odvjetnik se složio.promrmljao je Ellenburv. Kad su izašli na blatnu cestu. koji joj je možda ljubavnik.. Odvjetnik pomisli da je izbjegao stvarnu opasnost. . mlada damo. Odvjetnik je svakako htio zaboraviti upravitelje banaka. . sve Harlowu! Bistar čovjek! Kimnula je i počela slagati svežnjeve novčanica. a činilo se daje zadovoljan.Je li daleko? Rekao joj je gdje je kuća i opisao najbliži put do nje... . . pa se toga sjetila tek kad je automobil..rekao je. Zamišljao je likovne galerije.

donijet ću kovčege. Pod je bio prekriven troskom i razbijenim loncima za cvijeće.. Gazdarici možeš reći da još neko vrijeme neću doći na kat. popipao oko nogu. ali vrlo tiho. gospodine. a kad je popio čaj. Okolnosti su mu išle na ruku. tiho zatvorio vrata i na prstima otišao u radnu sobu. a onda se posrčući popeo uz dvije stepenice i potrčao prema kući.. pred kuhinjskim vratima! Dok je silazio stubištem u kuhinju. .rekao je sobarici. Nikad prije nije vidjela munju u prosincu. Sjetio se da ima veliku sjekiru. ali ju je prekinuo . . ispričane bombastičnim stilom.rekao je.. a mora umrijeti zbog Harlowa! Nadlanicom je ljutito obrisao suze. Srce mu je tako tuklo da je jedva disao. zaboga. a i kraj njih je bilo troske. bez prozora. Potaknuo je slabu vatru.Evo . Sobarica se vratila s hrpom odjeće. ušuljao se na predvorje. u ovo doba noći ulaze u ložionu? Odgovorio je na pitanje. Krajnje neugodno!. dvije stepenice! Zašto.ustrijeljena u hambaru! Druga žena ubijena je mačem. svaki će imalo osjećajan čovjek riskirati život kako bi je izbavio očaja i bijede. pa su se vrata ubrzo otvorila.. 138 139 Odjenuo je kućni ogrtač i s police uzeo dvije knjige s naslovom "Kronika zločina".Pazite. Počeo se presvlačiti kad mu je nešto palo na pamet.. . Zašto ga nisu mogli pustiti da na miru ode. Morao je dugo sjediti na stubištu.Pričekajte.. Sobarica." Pogled mu je pao upravo na tu poučnu rečenicu. zaključati. objesio zarđalu lampu na stožer. Vjetar je prešao u buru.. koja se ubrzo pojavila. Ne uvidjevši ironiju.. niz obraze su mu potekle suze. zaštitnom fenjeru. Bio je skroz mokar i drhtao je. Svaki svezak bio je "ukrašen s pedeset dva Phizova crteža". jer je sakupljač živio u rano viktorijansko doba. . djevojka mu nije mogla vidjeti lice. . zalupio vrata. našao lokot i pričvrstio ga. ali.počela je.divno stvorenje.. . kovčege! . a oko jame u dvorištu bilo je mnogo blata. lijepa i nedužna žena. ponudila da mu skuha čaj.. okrenuo je stranicu.Idi u moju sobu. Skinuo je mokri kaput i pozvonio. maknuo lokot i otvorio vrata. kojemu je preostalo samo još nekoliko godina života? Kad je pomislio na takvu nepravdu. koje je često čitao. Možda će se ponovno morati presvući. njega.. kad je žrtva tlačenja mlada.. a u tom je trenutku požalio što tako slabo poznaje metode zločinaca. premda ga nije izrekla: . preko ramena je prebacio mokri kaput i izašao u oluju. Teturajući je izašao.. srećom.Možeš otići na spavanje . mimoišao se sa sobaricom. zagrijao je ruke. Nasumice je otvorio knjigu.... uz škripu nalik na jauk. jer ju je tu jutros vidio. Nestrpljivo je okretao stranice.. Hlače mu nisu bile jako mokre.. jer bi se jako uznemirila. u prljavom. Kresnuo je šibicu i zapalio svijeću od nekoliko centimetara. a djevojka uđe za njim. Maria Marten . Kovčezi su se presijavali kao da su od lakirane kože. a sadržavale su izvještaje o prljavim zlodjelima. malom. Pred kuhinjskim vratima doista je našao sjekiru. Kriv je Harlow! Prokleti Harlovv! Ta jadna djevojka nikome nije učinila zlo . a kad se razbuktala.. pa je mogla razgledati unutrašnjost zgrade. Gurnuo ju je pod kućni ogrtač i odnio gore. Rđava vrata peći zjapila su otvorena. ali gdje? Vani.povikao je. Trgnula se kad je zasvjetlucala munja. ". Ellenburv spusti kovčege i počne petljati oko zarđale brave. Te se jame sjetio u automobilu. Na drvenoj klupi stajala je hrpa sipke zemlje iz koje su nicali zeleni izdanci korova. pepela i smeća iz vrta. začudila se što ga vidi.. i donesi mi svu odjeću da se presvučem.Sigurnije.Mislila sam.. dok se nije toliko smirio da je mogao ući. sijedog starca. a onda je diskretno izašla. Bila je to rupa od cigala. Osluhnuo je na vratima prije nego što ih je otvorio. .

Hoćeš li mi noćas pomoći u maloj provali? . Mlazevi kiše šibali su obalu Temze kad je policijski automobil. 140 21. a danas vozi svoj ford. specijalno dodijeljen na zadatak i preuzeo automobil. . Moj prijatelj je kupio zemljište u Finchlevu i na njemu sagradio odmah useljive vile. u Park Laneu.Bolje da ih nazovu "gusjenice" . iza naknadno sazidanog dijela kuće. bila je jedna od rijetkih koje su ne samo izdvojene. na rukavu mu je ostala mrlja zelene tinte. Staklena kupola na stropu knjižnice nije bila osvijetljena.nastavi Elk . prije nego što je stijenj plavičasto zaplamsao i ugasio se. jer policajci se sklanjaju u kućne veže i nitko ne njuška unaokolo. Svi gornji prozori bili su zatvoreni zasunom. kad se ljudi vraćaju s posla.Nekad sam se mogao penjati kao mačka . koja je stajala sleđena od užasa. grof. Harlovv bi dosad već postao vojvoda. . Plju-štala je kiša i puhao je jak vjetar. Poznajem i drugoga.upita ga kolega.prekine ga Jim. Zbog toga te ne mogu šćepati. . Elk je imao svoje mišljenje o meteorološkom zavodu pa gaje opširno iznio. Gdje ćemo udariti? . gdje je bila knjižnica. pradjedovski dvorac baruna Harlowa. jer bilo je vrijeme najveće gužve.predloži Elk. .odgovori Jim. Za dvije minute Jim i Elk prebacili su se preko zida. operaciju ćemo morati odgoditi za sutrašnju noć. ugledao je blijedo lice djevojke. kao i muhe.premda nikad nisam vidio da se mačka penje uza zid kuće i nikad mi nije bilo posve jasno zašto provalnike zovu "mačkama".Stručnjak sam za provale . .Nisu ga valjda imenovali Vitezom? .Sjećam se da sam jednom.požalio se detektiv. koje su to poslijepodne posudili iz vatrogasne centrale.Namjeravam istražiti otmjenu englesku kuću.Metereolozi su me razočarali . ispružio ruku i zgrabio rešetke na prozoru iznad sebe. . pa su se bez poteškoća popeli na krov. koji je imao samo mutnu predodžbu o visokom plemstvu.najlakši je način zarade za koji znam.Ako ne bude magle.Magla provalniku koristi koliko i povez preko oka. . Jim pažljivo smota papir i stavi ga u ladicu. ne moraš mu se vraćati. ili su imali kapke. ili precrtrao.. nego i ograđene zidom. pa je na krovu vidio malu građevinu od cigle. zatekao je Jima kako usredotčeno proučava veliki plan grada. ..zamišljeno će Jim . a kroz vrata se moglo sići na donje katove. nego što su se odvezli do Hyde Park Cornera. jer kad je dodirnuo papir. . Ellenburv zamahne sjekirom. s Jimom za upravljačem. Vlasnik se mogao pohvaliti i malim vrtom s dobro uznapredovalom trešnjom. . . . ali to poslijepodne poslao je zrakoplov da nisko preleti preko parka i snimi fotografije.spomenuo je glasovitu osobu iz svijeta politike .glasio je odgovor. Iz mraka je izronio policijski narednik.Premda ne vidim zašto ne bi. Da je .Upravo u Park Laneu .Kupuješ nekretnine? .Posao s nekretninama . jer na velikim nogama imaju prianjalke.One se mogu penjati po staklu. a za tu ga je priliku očito nacrtao. no rekao je i nešto ohrabrujuće: . ili nešto slično. a kišu smatra darom s neba. a za sobom su vukli ljestve s kukom. 141 Jim je kroz prozor gledao gust promet na obali Temze. koja je vjerojatno skrivala stubište. Kad je Elk to poslijepodne ušao u ured svog prijatelja.Svijeća je dogorjela pa je još samo svjetlucala. To ti je prirodopis.upita Elk. Zajecavši. Bio je svijestan da neće imati nimalo lak zadatak. a rešetke su mu unekoliko olakšavale penjanje.. Jim se dohvatio prvog prozora. .. Vjetar ih je više otpuhao. ali i u tom slabom svjetlu. . . kojeg je raširio na stolu.na položaju.. Tu je Jim ostavio kolegu na straži. izašao kroz nadsvođeni ulaz.. Nije bilo ni traga magli koju je prognozirao meteorološki zavod. a na uglu Birdcage Walka jak n alet vjetra skoro ih je prevrnuo. Kuća na broju 704. a kad obaviš posao. Maknuo je kuku ljestava.

dragi moj.uzvikne bogataš. s patentnom bravom. kad je udarilo u nešto tvrdo. ali je poguren. Daleko ispod njih nešto je prigušeno zaštropotalo. Ali kao da se nisu namjeravali . a Jima zazebe oko srca. u pokrajnju ulicu. no ondje se morao uhvatiti za rub da ga vjetar ne bi bacio.jer je pretpostavljao da su otvorena . Prilike su se ocrtavale iznad ograde.. dragi moj Marling.Kao nekakva kuka . Previše čitate i neću da mozak opterećujete još i pisanjem! Budite razumni.. Nemate ni rukavice. a imao je cipele s pustenim džonovima.primijeti glas neznanca. ako korakne i ispruži ruku. Kao što je i očekivao. vjerojatno zatvorena još i zasunom.. Brzo se povukao u zaklon. Kakva ste vi šeprtlja! . neće vidjeti ljestve. . Jao. . Iz džepa je izvadio kožnatu kutiju s alatom.odgovoriHarlow. Vraćali su se. Da. Prišli su mu tako blizu da bi.pa mu je bilo drago da barem ograda pruža zaklon . Možda na jednom prozoru nije bilo rešetki. pa je nastavio pretraživati krov. kao da razgovara s djetetom. Ako Harlow nije imao svjetiljku. Osluhnuo je. a vi niste. a onda je vidio da kroz otvorena vrata prodire svjetlo. pričvrstio malo svrdlo u držač i gurnuo ga u drvo vrata.uputio se prema četvrtastoj građevini od cigle. mogao dodirnuti bližeg od njih dvojice. I. Vrata su bila pojačana čelikom! Stavio je svrdlo u kutiju i popeo se na krov suše. a zbog vjetra je hodao s naporom.. Harlovv je dolazio na krov.Srećom. Ubrzo je razabrao dvije prilike. koja je Park Lane povezivala s prometnicom. a da ga probije.. a Jim gaje mogao zamisliti kako zuri preko ograde. pa su do Jima ponovno doprli glasovi.. Zakopčajte kaput. tako. pa se detektiv skutri u sjeni suše. mogu li vas ponovno zamoliti. kliznuti kroz vrata . vidio je kako neki čovjek žustro prilazi vratima. sagnuvši glavu zbog vjetra.Što je to bilo? . otvara ih i ulazi. Jimu se ukazala dobra prilika. u odsjaju uličnih svjetiljki. a odjednom se začulo struganje. Letimično je vidio i bradu. Nagnuo se preko ograde i pogledao dolje. no Jim se nije sjećao da je tako što vidio. Nagnuvši se. Harlovv.. pa se vratio do stubišta. pa je detektiv vidio da je pratilac visok gotovo kao Harlow.. taje strana kuće bila u zavjetrini. Jim se otšulja oko suše i proviri iza ugla. Što da učini? Kao da mu nije preostalo ništa drugo nego da se vrati Elku koji gaje čekao i prizna poraz. Čuo je kako sat odbija jedanaest. Očito je to bio Harlovv.. Mogao bi se otšuljati uz rub zgrade. Bio je to čvrst betonski krov. Ne možete to dobiti.Imate li šal? Eto. Nije pronašao ništa. .i pobjeći. dovraga? . ali čuo je samo fijukanje vjetra. Ali stoje bogataš radio vani. pa je odlučio da će upravo to učiniti. 143 Riječi su postale nerazgovjetne jer su se udaljavali od detektiva.upitao je ponovno. koje su polako šetale prema njemu.izjavi drugi glas. kad je škljocaj brave nadjačao fijuk vjetra. u kojem bi ga svakako opazili. a onda Jim začuje bogatašev glas. . ako ne odabere trenutak kad su okrenuti leđima. U Londonu uvijek pada. pa je pretpostavio da šeću kraj ograde. . kako je padala! Premda su riječi zvučale svadljivo.. Svrdlo nije prodrlo duboko. Harlovv je govorio dobroćudnim glasom. Ali ja sam izašao po kiši. trebao bi mu težak kovački malj i neograničeno mnogo vremena. Detektiv je čuo kako su se vrata zalupila.Stoje to.Nije mi ni najmanje hladno.. koju je vjetar nosio na sve strane. 142 Za deset minuta našao se na ravnom krovu. Izložen buri . u takvoj noći? Onda Jimu padne na pamet daje Harlow došao iz smjera garaže. Nešto ste srušili . pada kiša. prelazeći snopom svjetla jake baterijske svjetiljke malo iznad tla. naravno da pada. Marling! Jimu zastane dah. . gdje je ostavio automobil. Bit će da je Harlow u prolazu gurnuo ljestve i srušio ih s ograde.Doista mi ne trebaju rukavice . u suši od cigle bila su vrata. pa mu vjetar koji je fijukao oko uglova nije jako smetao. Počeo se tiho prikradati. jer nitko drugi u hodu nije tako pokretao ramena.

istrgnuo papir i u njega zamotao bakreni novčić.upita detektiv. Čuo je kako se na katu otvaraju vrata i kako netko šapće. najprije ugledao Browna. prije nego što bi zakoračio. Nalijevo od odmorišta bila su još jedna vrata. kao da gaje udarila jaka. vrata su se pretvarala u smrtonosnu klopku.Telefonirao sam Stebbingsu. Stubište pred njim spuštalo se na donje katove. Bilo bi pogibeljno da opet dodirne kvaku. Očito je bila prazna. Donje odmorište je bilo mračno. ali ništa se nije kretalo. Tiho je sišao čvrstim stepenicama. pa Jim uđe. a odmah je primijetio daje u bravi ključ. pažljivo pipajući nogom.govorio je magnat . Bit će da je našao priključak! Vrhom prsta oprezno je dodirnuo kvaku. a vrata su bila napol otvorena. trudeći se da što bolje pogodi gdje bi mogao biti njegov kolega i čuo je kako je novčić zazveketao kad je pao na zemlju. Detektiv se naceri i na prsti ma siđe niza stepenice.Upravo sam se uputio iza kuće da vidim što je s tobom . Ponovno 144 je pokušao otvoriti vrata. malo dalje detektiv ugleda lakirani krevet. u žurbi. zgrabi ključ. nabijenu strujom. . jedno . pa je detektiv bez daha ležao na podu. preko ograde. Jim pritisne najgornje dugme.Kakvu? Čuo sam daje nešto palo. Elku se nije mogao javiti a da ne riskira da ga otkriju. .odgovori Brown. premda se nije nadao da su otključana. Začas se našao na ulici. žurno napisao poruku. . Osoba koja je otključala prostoriju i ušla. okrene ga i zaključa vrata. Je li ih Harlovv. a iznutra je začuo prigušeni uzvik. pa je napredovao uz pomoć baterijske svjetiljke. Provirio je. koje nisu zaškripale pod njegovom težinom. provirio u sobu. zaboravio zaključati? To nije bilo nalik na njega.reče Elk i skoči na pločnik. . U slijedećem trenutku nešto gaje odbacilo. Jima je zazeblo oko srca.pokrenuti. a vidio je kut pisaćeg stola i dio crvenog saga. nego su neko vrijeme stajali i nagađali što je to Harlow srušio s kamene ograde. munjevito se nagne. svima poznati uzvanici. Na njegovo zaprepaštenje. okupili brojni ugledni. prije samo nekoliko dana. . ušavši u pred vorje. no svjetlo se nije ugasilo. jer je. Rekao je daje mlada dama izašla u šest sati. Sad je ispod vrata vidio svjetlo na odmorištu.ne sjećam se da je jutros. a na dnu je. Ostao je na krovu. otvorila su se čim je okrenuo kvaku. da preda dva pisma.Vrlo čudno . Iz donje sobe dopiralo je blijedo svjetlo.učinila je to tako žurno da nije izvukla ključ. Prilika je izgubljena! Jim je stajao osluškujući kako koraci dvojice ljudi silaze stubištem. Jim još više otvori vrata i pogleda na stubište. kad smo došli. Blizu zastrtog prozora stajao je veliki stol. . No struja je zacijelo dolazila iz nekakvog priključka. Hajde da siđemo. tu nešto stajalo. Ako bi se provalnik uspio uvući u magnatovu kuću. Struja je doista bila isključena. sve dok nije dospio u slabo osvijetljeno predvorje u kojem su se.Jesi li dobio moju poruku? . Jim ugrabi priliku. Iz džepa je izvadio notes. ali odozdo nije bilo nikakvog znaka daje Elk dobio poruku. Šok gaje paralizirao. a svoj je bijeg objavio tako stoje svom snagom tresnuo vratima.Nešto nije u redu? .Gospođica Rivers nije se vratila kući . pritisne prekidač i utrne je. bez mogućnosti da se dokopa ulice. U zidu je ugledao dva bijela dugmeta. Ništa nije čuo pa je brzo otišao do vrata i zgrabio kvaku. Bacio gaje. Odavno je prošla ponoć kad je vozač zakočio pred ulazom u Scotland Yard. nevidljiva sila. Predosjećaj mu je govorio da znaju daje u kući. Čekao je petnaestak minuta. a čuo je i da su se vrata zalupila. a u predsoblju je gorjelo svjetlo. Prostoriju je osvjetljavala samo svjetiljka na stolu. 145 Požurio je do automobila i vidio da Elk jaši na zidu i živo razgovara s policijskim narednikom. ali pomisio sam da si ispustio ljestve. Nisam ih mogao naći.

. Domaćica je čekala. Na vratima je stajala gospođa Edvvins. Nije bio njegov pa sam Harlowa prepoznao tek kad je ulazio kroz vrata na kraju dvorišta. .Čekajte.Niste samo jaki. smirimo se kao što nam i dolikuje. ondje gaje. Lucy Edwins. otkako ga je Jim posljednji put vidio. 147 Harlow okrene kvaku i otvori druga vrata.Kako zabavno! ..Ellenburvju. a kad se naposljetku dokopao zadnjeg odmorišta. Ali Harlow ispruži ruku i uljudno odgovori: . koja je večeras došla ovamo s pismom svog poslodavca.Štedite dah. . gledala ga je prezirno i gotovo s mržnjom. . Jim se stubištem popeo na najgornji kat. koji je čekao na otvorenim vratima. na licu urezale nove brazde i bore. . zaključali. no onda se okrenula.A ovo? . posjetili su ga Jim Carlton i Elk i to uz službenu potporu.. gospodine Carltone. oko šest sati.prokomentira bogataš turobno. Malo je problijedio.U to je vrijeme prošao mimo nas i ušao u garažu. a drugo Har-lowu. a poslije je nije vidio.dozvolio je. Hodajući uz ogradu.Malo poslije jedanaest! . . ali ni tu nije ništa otkrio. s kamenim izražajem lica. prije nekoliko sati. 146 .Tko to govori o ubojstvu? Htjela bih znati tko je ubijen . Harlow! . a grube crne oči zlobno su sjale. sklopivši ruke pred sobom. Aileen Rivers.promrmlja Har-low. S Elkom za petama.uzvikne Jim mrko.zanimalo je Jima. detektiv ju je smjesta prepoznao.Što? . po opisu što mu gaje dala Aileen.upita Harlow ozbiljno. Taj slabi trag smještaje potaknuo Jima na akciju. Gdje je ona sada? Harlow gaje netremice gledao. nego ste i milostivi! . tijekom slijedećih dana. ukočena kao štap i nestala. . .Počet ćemo od krova .uzvikne Elk. . a poslije je nitko nije vidio.Soba moje domaćice . u obliku naloga za pretres. Neću vas privesti zbog skandala sa sir Johnom Lavtonom.Riječ "ubojstvo" nije tvoj šlagvort. A dugo je bio u garaži. Što očekujete da ćete naći u ovoj kući? Pretpostavljam.Hoćete li mi. Upropastit će te osjećaj za dramatično. Na trenutak se činilo da žena neće poslušati taj kraljevski pokret ruke. uspravna i ukočena. U pola šest vidjeli su da se od ureda gospodina Ellenburvja odvezao automobil. a u njoj ni sad nije bilo nikoga. Doimala se gotovo zloslutnije i od samog Harlowa..Naš vam dolazak može pričiniti samo manje neugodnosti.Joj! To sam zaboravio! .pokazao je. . a niti zbog uboj-sta gospođe Gibbins! . predala pismo.Harlow. nisam završio. Nazvao sam i Ellenburvja pa mije rekao da mu je gospođica Rivers.Doista? .Neću reći da ne znam. Jim brzo razmisli. . Bila je to soba koju je detektiv već vidio. . nešto vrlo važno. kraj vrata malog dizala.A sada. jer nepotrebne laži su glupe.zahtijevala je. . a kao da su mu se. inspektor se okrene.reče Jim.A onda mi recite jeste li pametni kao ja! U samoj knjižnici nije trebalo dugo tražiti. popne se uskim stubištem i izađe na ravni krov.odvrati detektiv grubo. izvadi svežanj ključeva i spusti ih na upijač.. obišao je terasu i vratio se do Harlowa. . dostaviti kopiju tog zanimljivog dokumenta? Volio bih ga uključiti u svoju autobiografiju. . U njemu je bila gospođica Rivers. . Kladim se. S prozora knjižnice vidio sam automobil.Mislim da hoćete reći daje vi niste vidjeli. ustane od stola i pruži papir Jimu. Žmirkajući. Polako je otvorio ladicu stola. Možete pretražiti svaku prostoriju u kući . Ovaj put je ponio jaku svjetiljku.Svakako prepoznajete vrata koja ste. . -Ubojstvo je ružna riječ. U dva sata ujutro. upravo dok je gospodin Harlow završavao posljednju cigaru. već čekao Harlow. . stavit ću karte na stol i reći ću vam što želim pronaći Ponajprije. .Tko to govori o ubojstvu? Začuvši oštar glas. .Pretpostavljate! . Premda ju je prvi put vidio.

ali nije bilo ni traga od djevojke. nego Harlowu! Gotov je.. Jim se zaputi niza stepenice.Nismo prošli cijeli prostor podruma . Našli su se u visokom. muklo udario o gumene odbojnike i zaustavo se. . a onda je bez žurbe otišao do zida. Najednom kraju ugledao je niska.Jeste li pronašli tajno stubište? . platforma se nagnula naprijed. Dok je prtljao oko prozora.Ništ' me ne može navesti da se glupo osjećam. . nije uznemiravalo.Dobri čovječe. ka ošto je hidraulično dizalo. a automobil se počeo polako spuštati kroz pod. a usko. a niti od bradatog čovjeka.odgovori njegov pratilac. . Harlovv otvori mala vrata u oplati predvorja. kamo su se spustili. Tu su stajala još dva automobila.Tvrdim da blefirate . Stajali su sučelice jedan drugom a Harlow se okrenuo prema jakom svjetlu koje ih je obasjavalo iz garaže. Elk odmahne glavom. Zidovi su bili od klesanog kamena. Njegov domaćin dobroćudno nakrene glavu. popločanom hodniku. . začuo je brujanje nekakvog stroja. Išao je iz jedne sobe u drugu. Spuštao se sve niže na svojoj platformi. upali jaka prednja svjetla i obasja malu prostoriju. gdje je gospožica Rivers? Nagovijestili ste da znate. U slijedećem trenutku Elk se oslobodio. kad je završio s pretragom. sivo od još mokrog blata. ali to ga.Harlow. Pogledao je kolegu. a Elk gaje slijedio. Znači li pretposljednja ono što mislim? 149 . a to je potvrđivao i položaj ispod dvorišta. . Dotaknete oprugu. začudo. a na kraju su bili kuhinja i blagovaonica za poslugu. premda Jim u privatnoj garaži još nikad nije vidio skupe uređaje. kad su se hidraulični nosači pod platformom naglo podigli i uz tup udarac zatvorili otvor nad njim. -Kraj? Elkkimne. podignuo ruku i u garaži je zavladao mrak. tako daje automobil blago kliznuo na nevidljivu kolotečinu. začujete: "škljoc". Žao mije! Priča o pretposljednjoj šali Harlowa ostat će među nama. a jedan je posebno privukao pozornost detektiva staro. pričvršćena s dva čelična zasuna. zavojito stubište vodi u još tajanstveniju prostoriju! Ne odgovorivši na tu sarkastičnu primjedbu. kako ste sumnjičavi! Hoćete li pogledati garažu? Detektiv pođe za njim uz stepenice. . Magnat zatvori vrata i izjavi: . željezna vrata i to. A^gdje su žetoni onih koji su tvrdili da blefiram? 148 Otvorio je vrata limuzine.Imate li podrum? Htio bih vidjeti. . U jednom zidu bio je otvoreni. Bogataševo lice polako ozari osmijeh.. pa detektiv naposljetku siđe u prizemlje. . Jim trzajem otvori vrata na vozačevoj strani. koji se sastojao od tri podruma.primijeti Jim sumnjičavo.glasio je vedri odgovor . pa kroz predvorje. Prišao je haubi automobila i sagnuo se kao da će upaliti motor. ali bila su zaključana. nadsvođeni prolaz. Očito su se našli u posve običnoj podzemnoj garaži. pred garažom.. Bio je svjestan da se Harlow poigrava s njim. pa je pokušao otvoriti vrata automobila. pa Jim. poslije kratkog oklijevanja.Ako mi dozvolite da vas povezem na vrlo kratak put.a ipak. .odgovorio je . Jim je spustio prozor i napol se provukao.Nema više prostorija .ali nikako nisam očekivao da će tako brzo doći kraj. kao uvijek u ruci držim fleš rojal. Česta su u Park Laneu. iznajmljeno vozilo. a dva su služila kao skladište za vino. a kad je krov bio malo iznad razine poda. pokušavajući ga spustiti. Jim je vidio što bogataš namjerava.izjavi Jim naposljetku. Pomislio je da je to vjerojatno spremište za benzin.O policajcima imam visoko mišljenje i shvaćam da ste zbog mene ispali prilično glupi. mogu vam obećati da ću raspršiti sve vaše sadašnje sumnje.upitao je ogorčeno. koliko je mogao vidjeti.To su već mnogi rekli . ali još su novina u Pimlicu. .Bogataš je glumio utjelovljenu nedužnost.I ti se osjećaš tako glupo? . umorno uzdahnuvši. uđe.Ali ni meni ni tebi. Kam eno stubište vodilo je u podzemni kat.. nezaključana.. . evo me. .

bio je to odvjetnik. Pogledajte! Odvukao je Elka u mali zatvor. Jako je problijedio i nije mogao govoriti.. Harlow! Napravio je pokret kao da udara sjekirom. neuredna pojava nekog starca. .Na kraju povrtnjaka.upita Jim promuklo..prošaptao je divlje. .Čujte... gledati je u onoj rupi s vodom.primijeti Elk.. a preko nje pokrivač.. U dubini podruma uređena je prava mala soba za stanovanje! . Tu me je zatvorio! . pa sam se vratio u kuću. Elk blago položi ruku na rame sugovornika. je rupa u zemlji.dahne Jim.Čuj. a pod je bio prekriven sagom... Prerušio se. Detektiv ga na trenutak nije prepoznao..Stoje učinio s njom? Jima presječe u prsima. gdje su bili i kovčezi..Mora završiti još jednu veliku igru? Kladim se daje riječ o najvećoj šali na koju su policajci ikad ostali smrtno ozbiljni... . Sjedio sam kraj tog vraga. Zurio je širom otvorenih očiju u jednog pa drugog policajca. nisam htio. Vidio sam kako ondje leži i bilo je krvi. ali doživio je nevjerojatnu promjenu otkako gaje Jim zadnji put vidio.stresao se i prekrio lice rukama .Mrtva. bila je pred kuhinjskim vratima. Vidio sam kako leži na podu ložionice. imao je mali crni brk i cijeli dan me je vozikao.Sjekirom. .. A žena sa žutim licem i čovjek s bradom. . Nitko vas neće ozlijediti.Mrtva! ..Odvjetnik je počeo kimati. U prostoriji su detektivi ugledali krevet i ormar... pa Elk nastavi ispitivati sablasnu pojavu.Ellenburv.gotovo je zavrištao i drhtavim prstom po kazao otvorena vrata zatvora.Ellenburv se udari u slaba prsa.Ubio ju je? Ellenburv kimne.. a onda su me prisilili da pođem s njima.Nikad ne bih pomislio da stari Harlow upravlja zatvorom.... a vidio sam da ju je ubio.... zelenom vodom!. a Jimu je gotovo zastalo srce.-Uzeo je sjekiru.. . ..? . i to mojom.zagraktao je. ali ne prepoznaje osobu pred sobom. . Uh! Nastojao je odagnati taj prizor... a Elk se razvedri. povukavši zasune . Je li ubio gospođicu Rivers? 150 Odvjetnik potvrdi žestokim kimanjem.. policajci su se skamen ili... Tko? Gospođica Rivers? Ellenburv je zurio u njega kao da se sjeća glasa. zaboga.. Možete nekog zakopati a da nitko ne primijeti.. a onda je drhtavu ruku podigao do usta. Ali znao sam da laže.. Zatvoreik nije imao kaput. I kažem ti. u automobilu. Da.. Starac potvrdi. jer nisam htio.Gdje je? .Ellenburv! . a dugim je prstima pravio pokrete kao da svira klavir. . mrtva.. Carltone .reče Elk oštro. morate nam reći sve što znate i pokušati se smiriti.. gdje ću ozdraviti. Bila je jako lijepa i bijela.. .. . .a na svjetlo dotetura unezvjerena. .Stebbingsova namještenica! ... a vidjevši izraz starčeva lica. mrtva! Moja sjekira. znao sam da taj vrag laže i da kuje nove karike u mom lancu. u mraku. Zašutio je. no odvjetnik ustukne.. Dugo su me ostavili tu..Kolega mu je objasnio. zajecavši. Uh!.Lud? Jesam li lud? . pokušajte razmisliti! Je li Aileen Rivers živa? Jim se skoro srušio kad je starac zanijekao glavom.Ona je gore. . Obojica su se okrenuli prema malim željeznim vratima. . jer začuli su slabo kucanje. Skvrčena na podu.Ne vjerujem u to! Taj tip je lud! .Pozadi..... zgužvani mu je ovratnik bio raskopčan. -Uh!. Jim otrči do željeznih vrata i otvori ih. . prisilili su me da pođem s njima. Ubio ju je! Jim se morao pridržati za zid.Netko je iza onih vrata . vidio sam kako je nosi.. . . a on je govorio! Tiho i mirno! Bože! Pomislili biste da nikad nikoga nije ubio! Rekao je da će me povesti na odmor. gospodine Ellenburv... . Znao je za tu jamu.. Nisam primijetio daje vozač. potcrtavajući riječ koju je ponavljao. .Gdje.Vidjeli ste je ponovno? .Gdje? ..

u malom dizalu! Istina! Jim je vidio dizalo kad je Harlow. kaputić od baršuna. ali na što misliš? . uz Jimovu pomoć..Pipajući po zidu. Elk osluhne i začuje udaljeno zujanje dizala koje se kretalo. skrivajući se pred potragom. Upravljač je bio izvan dohvata.zaključi Elk i osvrne se ne bi li ugledao izlaz. Ne možeš izmjeriti principe ravnalom. ili kako se već zove. a tako brzo nam ne može pripraviti nikakvu drugu pogibelj.Toj se pretposljednjoj šali još nitko nije nasmijao. a ni jedan ni drugi nisu poznavali mehanizam hidrauličnog dizala..prošapće Ellenburv. ali detektiv se još više uznemiri svaki put kad bi mu pogled pao na blijedo Ellenburvjevo lice. Imali su sreću. Mogli su izaći samo kroz vrata iza ormara.Nastavimo s poslom. pa prostoriju obasja ružičasto svjetlo.a onda je počeo tiho plakati. Odvjetnik se skutrio kraj kreveta.Za neko vrijeme smo sigurni. dočekao detektiva. Dizalo. Tim putem sam došao.. No za jedan sat očistili su . Zašto je nisu stavili u jamu i sakrili je? Bilo bi bolje.. . Na napete živce Jima Carltona rad je djelovao kao melem. a čini se da bi moje rođake mogla zaviti u crno! Pokušao se popeti uz masni hidraulični potporanj.Gledajte! Uprijevši svom snagom.pretpostavi Elk. .Tu. jesi li nešto primijetio u kući? . nakon što ju je stari otjerao. . Carltone. ali poslije toga je naprava nestala. Štoviše. Ondje je ormar za odjeću. prekrivenim betonom! Samo taj dio zida nije bio od kamena. u jednom su ugledali poveću dizalicu. 152 Jimu to nije palo na pamet..zareži Elk.. Gledajte! Otvorio je vrata ormara. jer platforma je bila od čelika i betona.. od toga nije bilo nikakve koristi. Iza ormara je sobica. ili Ed-wards. . a da mu je to i uspjelo. ali premda je. . gledao ih i cijelo vrijeme mrmljao sebi u bradu. koji se mogao izvući. Premda su kuću pretražili od krova do podruma.U sobu gospođe Edwins. a na dnu su ugledali hrpu muške odjeće: zgužvanu svečanu košulju.A mislim da mi je prilično jasno gdje su bili. jer su u svim automobilima pronašli kutije s alatom. Moraju se pozabaviti ciglama. jer bi moglo doći do eksplozije..Pravi se da ga ne primjećuješ .. Elk je pretražio automobil i škrinju s alatom ispod njega. . skriveno u kamenim zidnim ukrasima.upita Jim napeto. Jim nije mogao učvrstiti polugu..Sjeti se da uopće nismo vidjeli gospuđu Edwins. kao vrata na škarama. a postojala je opasnost da će vlasnik kuće čuti lupanje.. Nisu imala zasuna. .zapanjeno će Elk. Tako lijepa djevojka! I vrlo mlada! .. Vrata nisu mogli ni pomaknuti.Moramo izaći odavde i to brzo .Gledajte!. Morali su mukotrpno i teško raditi kako bi odstranili nekoliko centimetara betona. Ellenburv pronađe prekidač.U koju sobu ju je odveo? . pa su s nje skinuli čelični dio i upotrijebili ga kao polugu. vrata zacijelo ne bi popustila. Drugi su stanari kuće vrlo lako mogli kliznuti s kata na kat. ali st ražnja strana je lažna. pod zaključanom čeličnom rešetkom.. Na drugoj strani sobe Jim ugleda još jedna čelična vrata. .. sitni je odvjetnik povukao ormar. nego samo malu ključaonicu. Iza ormara bila su duguljasta vrata.Tu su ga zatočili . više nije vidio smrknutu domaćicu.. . . .. na najgornjem katu. . 151 22. kako se zove.Mnogo toga.Sve smo pregledali! ..Odjeća sir Josepha! . mogao bi biti i onaj drugi tip. .Gdje je ona.. uspio dotaknuti platformu. . Ali onda mu je nešto odvratilo pozornost. Marling? . kao da se boji i zvuka svog glasa. Neće se usuditi pustiti plin.

Glas je dopirao niz otvor dizala.. umalo ga je primijetila visoka žena.. a onda je počeo gurati pod dizala. a onda se Harlow odjednom nasmije. dobro. Polako se spustio niz kabel dok.. a zahvaljujući dobroj akustičnosti. jer je stajala na odmorištu. . Sreća što policajci nisu uspjeli pročitati rukopis. Jim začuje kako muški koraci tapkaju po popločanom podu predvorja. nego sam uvrijeđen! Pisati poruke na posjetnici je glupo. kojeg je ostavio u garaži.. Naizmjenično radeći i osluškujući.Pusti ih. ali mrtva? Zatvorio je oči da odagna jezivu sliku. detektiv se spoticao o grede i užad. uspjeli su olabaviti prvu ciglu i napraviti rupu. pa do njih ponovno dopre zujanje mehanizma.. rešetkastih vrata. izvukli je. koja su pokretala napravu.. Dok je Jim visio. . Pomisao da imaju vremena do jutra bila je utješna. skriven iza zavoja stubišta čuo je kako se Harlow povišenim glasom žali: 154 . Ispruživši ruku detektiv jedva dotakne kraj najnižeg užeta. pogurivši se u udu-bljenju. lako bi se popeo preko malih.Bilo je to tako vulgarno i teatralno! Ne ljutim se. skočio i zgrabio vrata visoka do prsiju. vidio kako krupna prilika ulazi u knjižnicu i za sobom zatvara vrata. Jim se trgnuo da je gotovo poskočio. Čuli su kako se zatvaraju vrata. mašući nogama. Vrijedilo je pokušati. Pod nije popustio.. a Jim je. Sa svog mjesta. U trenutku je povratio ravnotežu i prebacio se. kad je u predvorju začuo brze korake. Tako što više nikad ne smijete učiniti. kao da govori tik uz detektiva: . jer je prepoznao bo-gatašev glas. a odozgo su visjela dva debela električna kabla. Dno dizala bilo je najmanje četiri metra iznad njega. a slijedećeg trenutka Jim je brzo klizio prema gore.jer nije se usuđivao ni pomisliti da mali odvjetnik. u nadi da će u njemu pronaći vratašca. Netko je teško dotapkao u dizalo i zatvorio vrata. Uže je izdržalo. a kako mrak nije probijao ni tračak svjetlosti odozgo. a Jim je slagao jedno na drugo. Javio je Elku što je otkrio. Dok se tiho šuljao uza stepenice.. No je li djevojka tu. Služeći se odvijačem kao dlijetom. S drugom ciglom je išlo lakše. Tu je bio prag. primjerice. nije dodirnuo uski dio poda između ponora i ulaza. Začuvši kako se otvaraju vrata. koljeno mu je bilo na razini vrha ulaza u dizalo na katu. pa su za pol sata napravili nepravilnu rupu kroz koju se mogla provući vitka osoba. neka čekaju do sutra. olabavili su unutrašnju ciglu. pa mu je kolega kroz rupu počeo dodavati sva sjedala automobila što ih je mogao skupiti.. Počeo se penjati i dokopao se čelične prečke. Ispružio je ruku u sobu. Ako je Aileen ovdje. uzeo svjetiljku i pogledao je. a detektiv se već dvoumio bi li skočio na sjedala. to je sve što mogu reći. premda je noge obavio oko kablova koji su visjeli pod njim. povezane s kočnicom. a ako bi ga detektiv uspio dohvatiti. Sjekira. Jim je upravo stavljao oštećeni vrh odvijača u malu rupu na žbuki. Pa ipak. koji je poslužio kao megafon. prikupivši svu snagu. možda nije lud. Gornji katovi nisu bili jednako visoki kao dva niža. prislonivši uho na zatvorena vrata sobe u kojoj je Jim pretpostavljao da su zatočili Aileen. izgubivši oslonac pod nogama. vrata se otvoriše. kad netko prigušeno reče. Čulo se kako netko usplahireno mrmlja u znak odgovora. rupa u zemlji!. čvrsto je zgrabio kabel i svom težinom ga povukao. Jim.. Na zadnjem katu dizalo se uz trzaj zaustavilo. pa je detektiv umalo ispustio prečku. naći će je . Dizalo se ponovno spuštalo. brzo je sišao u predvorje. kao. Detektiv je začas ušao u dizalo i pritisnuo najgornje dugme.tridesetak centimetara tvrde žbuke i došli do cigala ispod nje. koju je naslikao Ellen-bury..Dobro. No dizalo je očito bilo premalo za takav uređaj. 153 Dizalo se zaustavi malo ispod njih. I to pribadačom! Da sam samo znao. Jim je gotovo zaboravio bradonju. Ušao je u masni prostor za dizalo. Balansirajući na hrpi.. Onda je. a za njom još jednu. budalasto ste momče. objašnjenje je bilo jednostavno. a onda ih je nešto na dramatičan način upozorilo da moraju biti vrlo oprezni. Kazaljke malog srebrnog sata nad mramornim okvirom kamina pokazivale su pet.

. Drška je bila mokra i skliska. jer je shvatila da samo .Morate mi pomoći. starog odvjetnika. . Imao je čudne crne brkove. Gotovo dvanaest sati prije tog dirljivog susreta.Ništa na svijetu ne osvježava kao šalica čaja . mlada damo . U ruci je još držao mokru sjekiru i doimao se patetično. 157 Zadrhtala je i ponovno se usredotočila na vozača koji je držao govoranciju. Gledala ga je.A ja to nikad nisam primijetio! 156 23. . uhvativši se za rešetkasta vrata. Došlo joj je da se nasmije. jedva vjerujući očima.detektiv vidje munjeviti bljesak. Po drugi put u razmaku od tri sata našao se u zamci! Tiho je opsovao kroza zube. ako to učini. .ponuka ga vozač blago. gdje se inače nikad ništa nije dogodilo.. micali su se gore -dolje. Pogled joj je odlutao do sjekire.Upravo kad je stigao na zadnji kat..Pokušat ću! Nemoćan.Luđak i onesviještena žena! . pa ju je to na nekoga podsjetilo.Udarili ste me! . . na najgor-njem katu.. kao morž. Jime. muklo odgovorio. Gurnuo je rešetkasta vratašca koja su samo tu.. našao se u neugodnom položaju. 155 Vrata su se otškrinula.pozdravila ga je neslomljivo nestašno. . Vozač spusti djevojku u mali naslonjač.. a slobodnom rukom uspravio je oša-mućenog. a dok je govorio. hrapavim glasom. Jim nekoliko trenutaka nyo mogao shvatiti o čemu je riječ. a onda je nastala tišina.Tko vas je doveo ovamo? . jer je tiho zviždukao dok je koračao iza uplakanog odvjetnika. Čuo je kako se dolje otvaraju ulična vrata. to je drag čovjek! . . . Vrlo rado bi mu pomagla.zamišljeno ć e on. kao u kavezu. Činilo se da se odvjetnik sav skupio. Jim je zurio u vrata sobe gospođe Edwins jer su mu bila sučelice. jer se nešto neobično odigravalo u kući Royalton.odgovori vozač uobraženo .Živ si . oružja opasnog izgleda.. -Elk! Kolega mu je. koji je po ustima premetao gumu za žvakanje.upitao je.. dosezala od poda do stropa.povikao je.Mislim daje bolje da spustiš sjekiru . a dolje je nešto plavičasto zasjalo . Oči su joj bile otvorene. . a onda je dodala: Molim vas.cvilio je Ellenburv. tako da je mlitavo visjela.Aileen! .pouči je vozač i tako dostojanstveno pozove sobaricu da nije ni pogeldala pravog gazdu.Hajde. Nisu se ni pomakla. Popeli su se kamenim stepenicama i ušli u predvorje. Kimnula je. ali bila su od čelika.Bože! . malo se otvorila. a iz sobe je izašla Aileen Rivers.. Oh. iz dubine. držeć i ga jednom rukom za ovratnik. Vidio je da se kvaka polako okreće. Modro-bradi! Djevojka teška šezdesetak kilograma očito nije odviše opteretila vozača.. vozač. ostala je u kući..Vrlo neugodno! Sagnuo se. Udario ih je nogom. . Postalo joj je neugodno jer ju je on gledao. odvedite me kući. .. već napol postala histerična.Iskopčao je struju! Možeš li se popeti u predvorje? . . a osjećala se jako bolesnom. . Stara sobarica provirila je iza ugla i od zaprepaštenja se gotovo stro-poštala niz kuhinjske stepenice.Vragolasti policijac .. .Gušili ste me! Vozač nestrpljivo uzvikne.Došla sam dobrovoljno. Aileen je tek u tom trenutku postala svjesna njegova prisustva. nešto se dogodilo. polako Gospođa Edwins? Dakle.a to je dokaz da te nisam udario. Dva svjetla na stropu dizala ugasila su se. podignuo djevojku i prebacio je preko ramena. a onda reče: .uzdahne zatočenik dizala.obratio joj se ozbiljno. ali znala je da bi. a Jim je na njih prislonio iscrpljeno lice.

Morat ću vas oboje odvesti. Namirisali bi. Ionako samo u završnici. .Odmahnuo je glavom.Riskirat ću i dozvoliti da ti prvi izabereš.Sutra. . . hm! .. St.Ellenburv. ako mogu. osim u Rusiju. a onda ih više nije primjećivao.Jedan kovčeg pun novaca dovoljan je svakom čovjeku .Nije jako oštra. pa je ta tvrtka platila dug i izgubila mušteriju. l . s tupim izrazom lica. glupo i zlobno. A tu je i Harlow. . a onda je ispuržio ruku.. Vrlo je vjerojatno da si lud. ja sam Harlow. Držao sam ga u prevelikoj napetosti.zapovijedio je. svakovrsne šale.Harlowa Lakrdijaša .Naš prijatelj Ingle sutra odlazi na kontinent. toplo nasmiješio. Evo ti dobrog naslova. Primijetili ste? Siguran sam da nema refleksa.neću vas zaustavljati. Vozač zakoluta očima i pogleda Ellenburvja.njemu može zahvaliti što u tom trenutku još diše. .. a kad je služavka 1 otišla. napućio i opustio usta.Novac je vaš! .Čega? .Da. koji se maskira kao detektiv iz Časopisa. Pogledao je sjekiru koja je stajala mokrom drškom prislonjena na kamin. Starac je poslušao.Starac je plakao. 158 . steći jedan dan prednosti. Želio bih. pa se Harlow opustio.glavom je pokazao obamrlog odvjetnika kraj vatre .Hvala Bogu da ih više nema! . a onda je nastavio: . Biste li.Ne.. Bilo bi glupo da te sakrijem u duševnoj bolnici. ha? Moja greška. . A više nećeš pomišljati da ubijaš . kako mračnu mrežu pletemo ustvari.upitala je. sanjao si! Odvjetnik je šutio. luđak.. . jer bi pomislio da ga napadam. povuci kočnicu za opasnost i daj ] ga uhititi.vi biste mi mogli biti od velike pomoći. ali prilično.prokomentirao je i privukao stolicu vatri. .. djevojka je osjećala da je zabrinut. .Popijte dok je vruće .O.javi se Ellenburv šapatom. Otići ćeš u Švicarsku i popeti se na najvišu planinu. u grču. uzeo je na koljena i opipao oštricu. Ne znam kamo se zaputio.Činilo se da mu je sugovornik izmamio priznanje jer se odvjetnik više nije imao snage braniti.dnevnim druženjem s drugim luđacima. ako ikad napišeš onu moju biografiju! Okrenuo se djevojci i prijateljski se. Ali ludilo se ne može izliječiti svako. kad prvi put se učimo prijevari! . .Jedva se i osvrnuo na dva kovčega. . ponešto budalasto.Kad odlaziš? . . . Ellenburv se nije branio kad mu je bogataš skinuo mokri kaput i pokretom mu ponudio kućni ogrgač.reče Harlow.Veličanstveni Harlow..Ne odgovara.citirao je prijekorno i uz bolnu grimasu str-gnuo s lica crne brkove. došli u Park Lane? . Ako svakako namjeravate otići Carltonu i ispričati mu o. Ellenburv bi im.gotovo poviče Ellenburv. Da sam malo popustio. na jedan dan.. Zašto? Jer je mislio da ste otkrili da hoće odmagliti.Skini cipele. . . rekao mnogo toga. . Mislim da jesi. koji kao da se sve više skupljao. Držao sam te u napetosti. Mislim da bi mogao poći bilo 1 kamo. U tom trenutku sobarica je unijela čaj. svačiji je. . ne baš jako. Pridruži mu i se! Ako počne govoriti o politici. dragi prijatelju. približio se Aileen i snizio glas. tome . Ne-smiješ -misliti-na-ubijanje! .Gadni snovi.Ne shvaćate li? Ovdje je čovjek koji vas je pokušao ubiti. alije strahovito djelotvorna . Moritz je dobro mjesto. a morao sam popustiti još prije nekoliko mjeseci. Ne usuđujem se pokušavati.glasio je odgovor.. . ljude. Zašto ne skineš kaput? S njega se diže para.. .prokomentirao je i položio veliku ruku na odvjetnikovo rame. sa smiješnim brkovima! Zašto? Zamislite da policija postavi sva ta pitanja. To je moj nauk. . dakako. Novac pripada onome tko ga ima. ali ponešto i razumno. kao stoje uvijek slušao Harlowa.Vi ste Harlow? .Neću! . i Cijelo vrijeme dok je govorio.Nekad sam učinio veliku uslugu "Novi". premda mi šteti. Pogriješio sam. . Policajci su prilično oštroumni. samo je bacio pogled na njih. Barun pljačkaš iz Park Lanea.

a kad se detektiv namrštio. morao povjeriti. Gotovo ste mi slomili vrat. A stoje sam Har-low mislio o sebi? Uporno je izvodio "šale". Ali Lemuela nećete uhvatiti. No kad je Jima zatočio u dizalu. .odgovorila je.Oprostite! Upravo smišljam malu šalu. Ali samo je jedna osoba znala cijelu istinu. . a kad su pretražili kuću. pa je planirao ne samo sutrašnji dan. s njim? .. a sad ste jedino što mije preostalo. Zavisio je od milosti mnogih.objasnila je prkosno. prekriveni pokrivačem.Mislim da u tom novcu nema mnogo sreće . Ellenburvje magnata smatrao pokvarenim špekulantom..Sve će vas pobijediti. kad su joj dva detektiva pružili kaput i šešir i odveli je u policijsku stanicu. . vaš će brzopleti obožavatelj.Marling.Uhitite mene! .Nisam . ako primijete da ste nestali.Tiho se nasmijao. s visokim bradonjom.Biste li htjeli pol milijuna? .upitao je uljudno. Ako to učinite. nisu našli ni veličanstvenog Harlowa. jer vas nitko ne smije vidjeti. . brojni detektivi sjatili na broju 704. Mehanizam zakona se pokrenuo.Morat ćete sjediti na podu automobila. . no rijetko gaje posjećivao. . pa ga i sad tako zovem . imat ću mnogo manje vremena od dvadeset četiri sata. stisnula mu je ruku i nasmijala se. Ne usuđujem ga se ostaviti ovdje. u Park Laneu. 161 Stratford Harlow bio je dalekovidan mislilac. Nekretnine gospodina Harlovva nisu se ograničavale na pied -a-terre u Park Laneu. a mnogi su smatrali da negdje u Londonu ima još stanova. 159 .Zvala sam ga Lemuel dok je bio dijete.naglasila je. .ponovila je svoj sud o Harlowu. jer samo sitni lopov može raditi sam. a niti bradonju po imenu Mailing.. Morao je izvesti veliki bijeg. našli su samo gospođu Edwins. malo ćemo se provozati . premda je za održavanje upošljavao brojn u poslugu. dobro pazite na njega. Pogledala je Ellenburvja i upitala: .reče Harlow ljubazno. Imao je veliko imanje u Hamp-shireu. . . Rekli ste nešto? . u određenoj mjeri. ili bi propao! Otišao je do stubišta. .. a on se nasmijao.Ako dozna da ste nestali. a on se oduševio. Sjetila se šale gospodina Harlowa. .Istodobno ste mi problem i zadnja slamka spasa. Odmahnula je glavom. . 160 24.Prilično je drag . Sve je ispričala Jimu dok ju je vozio kući. pa je bogataš nužno zapošljavao ljude kojima se.Što ćete. nego i slijedeći. Podignuo je kovčeg i odvagnuo ga u ruci. .Za privođenje starice zacijelo je potreban vrlo oštrouman policajac. . ali nije ni sanjao kako je u cijelosti. Možda ću vam je objasniti.odgovorila je.To je kompliment vrijedan milijun funti .Složena situacija. pa ne bi koristilo da se bogataš prikriva. . koji zaslužuje divljenje. nakon što ga je iz dizala oslobodio policajac kojeg je djevojka pozvala. tom se riječi mogao opisati svaki njegov postupak. bježeći s jednog mjesta na drugo. aingle neprijateljem društva.rekla je domaćica prijezirno. Više od dvadeset godina živio je sa spoznajom da je "lakrdijaš" dostojan prijekora i da uvijek postoji mogućnost. uspravnu i neukrotivu kao uvijek. ako ne i vjerojatnost.Lemuela? Odala se. da će njegova najveća šala biti razotkrivena. . zapamtite što sam rekla! Još je mrmljala prijetnje. Kad su se. Kako stvari stoje.izjavio je.. Njegov vozač znao je dio. zazviždao i ubrzo se pojavila gospođa Edwins. sat kasnije. bio je svjestan da "šala" ide na njegov račun. je li? .Gospodin Harlow je jutros otputovao iz zemlje -obavijestila ih je. Bilo je poznato da je vlasnik raskošnog stana u Brightonu. .Sjedit će do mene.Rado .Nekako ne vjerujem da ćete ga privesti.

Nij e j e gledao. ne. Prije bih umro nego dozvolio da pretrpite i najmanju ozli-jedu! Nepravda mi nanosi bol. a u prizemlju se smjestila banka. kojemu je očito bilo neugodno.razdraženo će bogataš . a takve su suvremene nastambe skupi arhitekti namijenili bogatim stanarima. Potapšao je pratioca po ramenu. Bogataš ju je gledao svojim hladnim očim a. .rekao je i domahnuo bradonji pa .Nazovi Reissa i reci da doveze automobil. To zovu stanom u kojem štedite na posluzi..Evo nas.upita Marling. Možda će ti odgovoriti da to ne može učiniti. A ima i smisla za humor. Vaša soba je ondje otraga.. ja nemam vrlina...Nadam se da nisam učinio ništa. a onda je rekao. Učinilo mu se da je jedini nedostatak što su prozori prekriveni tankim nanosom bijele boje. . pa su neprozirni. A daj mu i šal. ..rekao je. pa Harlow otvori vrata i uljudno stane na stranu kako bi propustio pratioca. sklopljenih čvorastih ruku.. . Napućio je debele usnice.A što je još gore. izuzetno srdačno. morati sami voditi kućanstvo. tiho zatvarajući vrata. Dugim subištem popeli su se do još jednih vrata. nego samo izjedajuću želju da prouzročim da se kotači okreću. tjedan ili dva. dok ne sredimo stvari. Vivit post funera virtus! Nažalost. . koja je Harlow 1 otključao. Pomozi gospodinu Marlingu da odjene kaput. . da zaštiti grlo. Automobil se provezao kroz Mavfair. prije tri godine . . Žrtva ste okolnosti i niste stanju učiniti ništa loše. zaokrenuo u pokrajnju ulicu i zaustavio se.upitala je brzo.O onome stoje moglo biti . nazovi. koji su tako prokleto sitničavi da posluzi važu hranu! Ovdje ćemo razmjerno mirno provesti tjedan ili dva.Reiss je dovezao automobil. pomalo unezvje-reno.Valjda ne misliš.odgovori Harlow.Ništa.Kamo ćeš? . Ponekad poželim zamijeniti se s vama. baš ništa! . nemate čega bojati. s moje strane..? . još gotovo četvrt sata stajala u pusi tom predvorju i zurila u vrata kroz koja su izašli. a još se držala vrlo uspravno i doimala se strogo.Što da radim s onom djevojkom?. Imate li što protiv? Marling je vidio da je stan raskošniji od onoga iz kojeg je otišao. Magnat slegne ramenima. nego su mu oči.Pokretom bijele ruke razriješio ju je odgovornosti. Držao se vrlo strpljivo i vedro. Dobro je! Provirio je kroz prozor od mutnog stakla.Dobar ste momak.O kome to govorite? .Zanimalo je gospođu Edwins..počne Marling. j . Zgrada je imala i pokrajnji ulaz.Molim te. a primijetio je i mnogo knjiga.Ne znam.reče Harlow. . .glasio je nemarni odgovor.Već sam vam rekao i ponovno vam kažem da se. Pouzdan momak .Ostavi je na miru . dragi moj .i vrati je njezinim prijateljima čim se ukaže prilika. . 163 . . .Što se dogodilo? . ulijeva mi duboko i trajno duhovno zadovoljstvo. 162 . Vrlo rijetka osobina kod žena! . u kojima je iskrio smisao za humor. Bila je to zgradu na uglu.Ona je doista vrlo lijepa djevojka! Svakako.To sam mjesto pripremio za vas prije dvije.odgovorio je.grubo je upitao ženu na vratima. nedostaje ti samosvladavanje i to me je gotovo upropastilo. . Čak bi mogla začuti i autoritativni glas policajca. A ona vrst pravde koju obično nazivaju "pjesničkom". .odgovorila je pitanjem. . No? . ali nisam baš siguran. Gospođa Edwins je. su zajedno izašli iz kuće i brzo se odvezli.upita bradonja. bez povoda: . počivale na čovjeku pred njim. jer je noć hladna.Vrlo si lju-bopitljiva i vrlo glupa . Ali ne krivim te. . Umišljam sebi da znam prepoznati neizbježnost. Donja vilica joj se opustila. Bojim se da ćemo...

koja je održavala stan. jer onog jutra kad su stigli Harlow i njegov pratilac. vidio je daje mrtva.. Svakog jutra tijekom tri godine.Vi ste čudnovato pošten čovjek . zadivljeno . premda je bježao pred zakonom. u najraskošnijem. raznosač je pod vrata bogataševa stana gurnuo po dvoje novine. žutom bradom. a grad se nije doimao nimalo čišći. Rano slijedećeg jutra sišao je da uzme novine i mlijeko. pa su ga vrebale svakovrsne.. pa Pentonville. opušten. premda će to biti teško dokazati. Harlow nije imao što raditi. Biste li ocijenili da sam pretjerano osjećajan. jer mala zelena bočica koju je Marling vidio nije sadržavala ništa opasno. U jednom su odlomku spomenuli i Marlinga: "Policajci posebno nastoje stupili u dodir s čovjekom koji je kuću u Park Lancu napustio u isto vrijeme kad i Harlow. Nitko od posluge nije ga nikad vidio. pa je na kraju podlegla. koju je Harlow unajmio. Bilaje to čista istina. Premda bi opravdavala svaku nepodovštinu. sjedio s uskom cigarom među zubima i dok se kraj njega hladila kava. ali nije bilo odgovora. Ustao je. 164 Prvi dan u stanu bio je dosadan. poskliznula se na uglačanom podu knjižnice. Wormwood Scrubbs. Cjelokupna posluga spavala je u zasebnoj zgradi. Okrenuo je kvaku i ušao. Pokucao je na vrata. a onda bi ih bacala unajmljena čistačica. koja odsad više neće dolaziti. Moramo objasniti da je gospodin Harlovv na čudan način organizirao vođenje kućanstva. Govorio je istinu.. čitao o svom nestanku. kao i ona protiv njega. U novinama je pisalo da nije dala nikakvu izjavu. da je došlo do takve katastrofe. nego imenom pod kojim je poznavala svog poslodavca. Oko srca je osjećao ugodnu toplinu. Pismo nije bilo potpisano "Stratford Harlow". Gospođa Gibbins umrla je prirodnom smrću. Gospođica Mercy imala je srčane napade. Pratilac je zurio u njega širom otvorenih očiju. Isto tako. prilično blijedog lica. egzotičnom ozračju. Stratford Harlow riskirao bi propast i sve neugodnosti da mu vrati zdravlje. jer je protiv nje cijeli život imao zamjerke. Tržište se brzo oporavljalo. Dart-moor. a Harlow se dobroćudno nasmije.priznao je. Bila je to zapanjujuće jednostavna nesreća.Čak ni negativci ne mogu biti lišeni snova. Njegova jedina noćna mora u proteklih dvadeset godina bila je da će se taj jednostavni čovjek razboljeti. a kad ju je podigao. U prljavim 165 čizmama. jer. Uopće nije mogla shvatiti njegovo gledanje na život. s kiselim izrazom popio hladnu kavu i u papučama se ležerno otšetao da obiđe Marlinga. a Harlow je postojano izdržao taj pogled. izuzetno opasne zamke i činilo se da će ne izostavno krenuti sumornim putom: najprije zatvor u Brixtonu. . jer humor Toma Webstera uvijek bi ga oraspoložio. a specijalna jedinica pročešljavala je London. a neaktivnost gaje ljutila. Nadzirali su luke. još mnogo gore! Iz usta je izvadio cigaru i zadovoljno je pogledao. A i gospođica Mercy Harlow umrla je prirodnom smrću. no samo su nagovijestili kakve će optužbe biti podignute protiv njega. svakog jutra je na prostiraču pred vratima osvanula boca mlijeka. s dugom. protegnuo se.. a onda je. a i nju je odnijela čistačica. nije mu mogla oprostiti što je marljiv i suzdržan. Ta mu je fraza bila poznata. ili nešto još gore.a mislim da ste jedino ljudsko biće na svijetu prema kojemu osjećam iskrenu naklonost. Opisuju ga kao visoku osobu. a Harlow je pretpostavljao da su se policajci naslušali grdnji. Marling? Bradonja odmahne glavom. . nije se uznemirio ni rastužio. nego samo lijek kojeg je doktor dao Harlowu. Pitala se zašto Harlow ne živi u inozemstvu. Na rubu stranice izračunao je dobitak i gotovo počeo presti od zadovoljstva. Marling je bio jedina šala u njegovu životu koju je shvaćao ozbiljno. Onda je pregledao novosti s burze. Specijalne jedinice iz policijske centrale provodile su cijeli svoj vijek pročešljavajući London.. detektivi su pazili na sve aerodrome. Pročitavši da su priveli gospođu Edwins. primila je pismo s porukom da njezine usluge više neće biti potrebne. Na tri stupca donijeli su prikaz o magnatu." Okrenuo je stranicu i pogledao sportski strip. pod naslovom "Veličanstveni Harlow".

bacio cigaru u kamin. prije nego što se djevojka pojavila u uredu. a isto tako i ulična.. a ispod kaputa vidjele su se nogavice tamnoplave pidžame. Nekoliko brojeva preveliki kaput zakopčao je do grla. Uzeo je novine i počeo usredotočeno čitati o brakorazvodnoj parnici Welburyjevih. već zaboravivši zabrinute detektive i porumenjele djevojke. na određen način. a u ured je ušao uznemireni čovjek .Prirodno.Hoćete li prepisati ovo pismo? . pa ju je i dalje držalo u napetosti.odgovorila je. kad mu je donijela pisma na potpis. Čuvši to. zapalio drugu i sjeo da porazmisli. inače uobičajenim problemima. Pažljivo je potpisao svaki list. Sve do kasno poslijepodne. jer je u njemu na površinu ponovno izronio ženomrzac.Zastao je. te da je ljubav bolest koja se najbolje liječi neobaziranjem i samosvladavanjem. Aileen Rivers imala je dobar izgovor da ne ode u ured. sama sebe uvjerila da se osjeća izvanredno. prilično sam mu dobro poznavao oca. a onda je podigao glavu. posao jako trpio. zgodan mladić. Mozgala je o tim. kvaka se okrenula. ali užasavala ju je pomisao da će njezin nedolazak izazvati zbrku.Oprostite. no to ju je otkriće pogodilo. . Što je više mislila na Jima Carltona. a ni u kupaonici nije bilo nikoga. Želite li posjetiti gospodina Steb-bingsa? Potvrdio je glavom.dodao je. ali ne i čarape. koji će plahom bradonji pomoći da prijeđe cestu. . Djevojku koja otkrije daje zaljubljena.Akoje uopće moguće usrećiti žene .zamoli je poslodavac. a čini joj se da ga ne može ni s kim podijeliti. . imao je cipele. Izašavši u hodnik. pa premda njegovo zvanje ne donosi veliku zaradu. s rukama u džepovima i ugašenom cigarom u ustima. kojoj su novinari posvetili gotovo cijelu stranicu. stajao na vrhu stubišta. 166 25.Doista ne razumijem što hoćete reći. pa se Aileen smjesta usredotočila na nejasno starateljstvo što ga je Stebbingsova tvrtka upravo osporavala. ali čovjek obično ne povezuje pripadnike policijskih snaga s ljudskim osjećajima koji su nam svima zajednički. uznemireno pogledao vrata i zatvorio ih. otišao u dnevnu sobu. Odvjetnik se držao tako uobičajeno da nitko ne bi pomislio da su ga.Uđite! . . gospođo .Da. bilo je to ugodno iznenađenje! Jednom prilikom sam ga vidio. Smirila se. vidio je da su vrata stana otvorena. u njoj se učvršćivalo uvjerenje da je naklonost jednostrana. jako se zabrinuo za vas . da gubi vrijeme razmišljajući o čovjeku koji za nju ne mari više nego za druge djevojke što ih susreće. . 167 . . ali i kao da je.Soba je bila prazna. učinilo mi se da bi mogao usrećiti svaku ženu. kad je začula tiho kucanje na vratima. premda sebi nije htjela priznati da se jako uznemirila. isprva obuzme neobičan osjećaj utučenosti i usamljenosti. Neko vrijeme je. ramena i pomalo rastresena. zatvorio vrata. .visok. Gospodin Stebbings ju je pozdravio kao da se samo vratila s ručka. . kad se u podne probudila.počeo je.Ako mogu odgovorio je. Glasno je izgovorio pomisao koja mu se nametala: . tijekom dvanaest sati uznemiravali telefonski pozivi i posjete policajaca.Koga da najavim? . bez šešira i ovratnika i neprimjereno odjeven.Nadam se da će jadnik pažljivo prelaziti ulice.brbljao je gospodin Stebbings neobavezno. Čudno. . a čelo mu se jako naboralo. Nije naviknut na promet! No posvuda ima prometnika. pa je. Onda je sišao. a tako rano još nije vladala velika gužva. pa priznajem da sam se uvelike iznenadio. Bio sam u krevetu kad me je nazvao. u njezinom odsustvu. Ta ga je pomisao utješila.James Carlton je iz vrlo cijenjene obitelji. Živčano je pogladio dugu bradu i u nedoumici pogledao djevojku.pozvala je. nije ni spomenuo njezinu pustolovinu. gospodine Stebbings . .Je li tu ured tvrtke "Stebbings i Stebbings"? Zapanjeno je ustala. no. naglo je pocrvenjela i na trenutak se tako smela da se nije sjetila upitati poslodavca kakve veze ima obitelj Jamesa Carltona s prozaičnim i zamršenim pismom na temu zakupnine. a nikad nisam čuo tako zabrinuti glas.

Harlow .Obavijestit ću ih . u hodniku zastane kako bi s vješalice uzeo kaput i šešir. obriše mrvice s kaputića. vjetrovitim pristaništem i traže čovjeka koji je već priveden. Elk otvori vrat automobila.U novinama sam pročito da paze na luke i da su poduzete najrazličitije mjere predostroznosti kako ne bih otišao iz zemlje. a Harlow uđe. . a kad ponovno izađe vidi da ulicama vrve pogibeljni automobili. Dvjesto tisuća godina! Nastat će novi Rim.Dakako. u pratnji trojice ljudi.Da. . "ironiju" mog boravka u policijskoj stanici koju sam darovao naciji? Gotovo padam u napast da poklonim milijun funti časopisu koji se uzdrži od tako otrcanog komentara! Šutke je slušao kako Elk čita optužnicu i samo gaje jednom prekinuo: . a Elk mu pripali. koji su očito bili detektivi.glasio je jednostavni odgovor.Zovite ga Mailing .reče Jim.Možete li ikako spriječiti novinare da opisuju. . Čim su stigli. a plaćat će dva pijastera da bi zavirili. Carltone . . 169 Onda se. a onda se spusti niza stepenice i otvori vrata. .Nešto bih vas htio pitati.Već odavno sam trebao otići i izazvati vas da mi dokažete bilo kakvo krivično djelo. . dok su se vozili prema ulici Evory. bestjelesno bih lebdio u stanju čiste svijesti i pratio razvoj svijeta tijekom slijedećih dvjesto tisuća godina! Rado bih vidio kakve će se nove nacije podići.Mogu li pušiti? Iz džepa kaputa izvadio je cigaru. pa će biti zaboravljeni dok ih ne otkopaju kako bi u njih zurili turisti. kako će se izraziti. a sad je sjedio kraj njega.Stratford Harlow? Je li ovdje? Ponovno jekimnuo. sjajnim očima se osvrnuo unaokolo i tihim se glasom obratio Jimu: . našli ste Marlinga? Nije ozlijeđen? To je pravo olakšanje. Olakšat ću vam posao i priznati da je on Stratford Selwyn Mortimer Harlow. Izuzetno zanimljivo.Potapšao se po džepovima. a američki kontinent nastanjivat će još nezamisliva bića.Mislim da sam ponio sve što je potrebno zatvoreniku. udobno se smj esti u kut i upita: . . Čovjek koji se. zagrizao kolačić i svilenom 168 maramicom obrisao usta. Britanija će ponovno postati barbarska.zamoli njegov sugovornik. Sve sam vidio i znam u koju je pregradu pala brza loptica sudbine.reče Jim. kakva će se nova moć proširiti Zemljom. Ne nosim oružje. Nisam posve siguran kakva će biti vaša. Balzamirat će nove Ptolomeje i faraone. Na pločniku je stajao Jim Carlton. naglo udaljio od teme: . kad je netko pozvonio na vratima. koji neće ni sanjati da će njihove veličanstvene grobnice prekriti pijesak.Vas tražim. . Ako hoćete. Kad su ga zatvorili u čelični kavez.Hoćete li mu reći da s njim želi razgovarati gospodin Stratford Harlow? Od zaprepaštenja je otvorila usta. kuko bi mu ugodio.To ime mora zadržati dok moja dvostruka ličnost ne bude dokazana izvan svake sumnje. koji obično jure nedozvoljenom brzinom.javi se magnat. Uzdahnuo je i otresao pepeo cigare na pod automobila. ali više bih volio da to ne učinite.Je li to vaš automobil? . . dok će stari potonuti. kontinente koji će izroniti iz mora.Pa. tijekom dvadeset tri godine predstavljao kao Stratford Harlow. a ponekad ugodna. Gospodin Harlow ustane. . odveli su ga u prostoriju za detektive. Zvono se ponovno prodorno oglasilo. Pretpostavljam da će toj gospodi stražarima smjesta dojaviti vijest da sam uhvaćen? Vrlo bi me smetala pomisao da tapkaju gore-dolje hladnim. . To bi mi pokvarilo san. . zasad sam došao do kraja. . koja je ponekad bolna. gospodin Harlow je u dobrim rukama. smatram kukavičkim divljakom! Jer policajci vrše svoju dužnost. . pijuckao je šalicu kineskog čaja. nasmiješi se. Svakoga tko se oružjem opire uhićenju. Ispio je čaj. izađe. Teško je zamisliti do kakve pometnje može doći u glavi čovjeka koji se povukao iz svijeta još u doba konjskog tramvaja i kočija.Duboko je uzdahnuo. možete mi staviti lisice. po svom običaju. Ali sam vrlo znatiželjna osoba i kad bi se moja najveća želja ostvarila.Očekivao sam da biste me mogli potražiti -odgovori bogataš ljubazno. . napol okrenuvši glavu prema čovjeku koji gaje uhvatio.Ja sam Stratford Harlow .

jer žarko gaje željela poslati u internat. pa mi je ispričao neke svoje pustolovine i povjerio mi da je upao u neprilike. . koji je dan za danom provodio zamišljen i u tišini. a ona je to činila i nakon . a gospođica Mercy je jako strepila zbog mog stanja i živjela je u velikom strahu da ću postati slabouman. jednog dana. a poslije tri godine njezina majka javila mu je da mu je žena umrla. a ona gaje zdušno mrzila. pa nije čudno da je izabran najlakši put. brale je pogubno djelovao na Marlinga. U zakazano vrijeme. a živjeli su u seocetu nedaleko Oxforda. Dugo smo razgovarali. a jednog se dana u Oxfordu pojavila djevojčina majka i zaprijetila da će sve reći proktoru. a srušile bi se i sve nade njegove majke. Čudno je da ga nazivam imenom koje sam tako dugo nosio! U to vrijeme um mi je svakako bio pomućen. na koju je bio vrlo ponosan. dvaput predstavili pod mojim imenom. u djetinjstvu sam živio s tetkom. Ništa ne znam o okolnostiin. koja je u potpunosti preuzela brigu o meni i oko toga se posvađala s mojim drugim tetkama. . a Maiiing je to potvrdio.. jer je pustio dugu bradu zlatne boje.Eto tako! . vrlo bogatom i ekscentričnom damom. ali kad je dodala da je riječ o Marlingu. gospođicom Mercy Har-low. u kojem je stajalo ime njegova oca. . uspjela je nagovoriti gospođicu Mercy da joj da novac kako bi ga poslala u koledž. . Dakako. bojažljivog dječaka. osim gospođice Mercy.Sumnja se da je izazvao smrt gospođe Gibbins? Potpuno apsurdno! Ipak.zanimalo je Elka. a kad bi njezine sestre samo nagovijestile da je žele posjetiti. Tijekom tri godine. da sam bio zaostalo dijete. ako Marling ne oženi njezinu kćer. pa znam cijelu priču o gospođi Gibbins. Ostvarenje te prijetnje uništilo bi Marlinga. Ovdje moram naglasiti da me je o svemu tome obavještavao uglavnom sam Marling. ali činjenica je da ga nitko nije zvao prezimenom Kdvvins. 170 26. Sredio sam da policijski stenograf dođe večeras u devet. Bio mi je jedini prijatelj u igri. Ranog razdoblja svog života ne sjećam se baš jasno. 171 Gospođicu Mercy je stalno proganjala pomisao da će njezini rođaci otkriti što je sa mnom. . jer je bio vrlo zdravo dijete. Mislim daje preme meni osjećao iskrenu naklonost i daje žalio . neka odvjetnici raščiste tu optužbu.U kući u Pari Laneu.-i njegova rođenja. a njezine će sestre za to nekako okriviti nju. Udvaranje je teko vrlo burno.reče Jim.. Nisam viđao gotovo nikoga. Samo se meni povjeravao.Gdje je pravi Harlow! . Zamisao mi se nije svidjela. kako je smatrao.<>. pa su me uklanjali svaki put kad bi dolazili posjetioci. bio sam izvan sebe od radosti. a kao što znate. nisam ga prepoznao. jer bi inače gospođica Mercy obustavila pokroviteljstvo. Gospđa Edvvins je. gospođica Mercy rekla da će mi unajmiti odgajatelja. kako smatram. Tajno su se vjenčali u Cheltenhamu. a onda mije. Marlingu. ileđe sina. bradonja je sjedio u knjižnici gospodina Harlowa i oklijevajući počeo svoju nevjerojatnu priču. preselila bi se u neko udaljeno mjesto. Taj strah ju je opsjedao. Posljedica toga bila je da ju je ostavio. Imam dojam. Marling me je opisao kao sjetnog. to jest mentalno zaostao. Nije volio djevojku.Zovem se Stratford Selwyn Mortimer Harlow.. Zatvorila je kuću i otišla živjeti u manji ljetnikovac u provinciji. Sreo ju je dok je bila lijepa sobarica u službi višeg proktora. a kad je narastao (sam mi je to ispričao). kako su je zvali. kojeg su. a rekao bih daje taj opis posve točan. njezine služavke gospođe Edvvins i služavkinog sina Lemuela. .!o je došlo vrijeme da dječak pođe u školu pa su morali pokazati krsni list. kako samo neuka osoba može mrziti čovjeka koji svojom profinjenošću stalno naglašava njezinu neotesanost. Tamničar mu položi ruku na rame i odvede ga u ćeliju. iskreno i glasno odahnuvši. bila beskrajno ambiciozna. Kad nas je došao posjetiti u Bournemouth. osim gospođice Mercy. Sve ću vam ispričati. vrlo sam rijetko viđao Marlinga. štedjelaje svaki novčić. umno ne napredujem.t .

Svakih nekoliko mjeseci redovito je primala novac i premda je sumnjala tko je pošiljalac. Jednom mi je rekao da ga je bacila u veće ropstvo od onoga u kojem su mene držali. pa mu je pozlilo. ali je pismo ostavio na stolu. tu činjenicu nije nikad ni prikrivao. ništa nije skrivao. Smislili su da ministra dovedu u Park Lane. koji je bio sjajan glumac. Rekli ste mi. pa se zadovoljila time da ubire prihod. a na njegovo mjesto došao bi Ingle.. poslije majčine smrti. da u njezinoj torbici niste našli vjenčani list. makar sam bio u zatočeništvu. Naumio je ništa manje nego da Ingle. Pred vratima je čekao već prerušeni Ingle. kad se Marling obratio Inglu. ponovno uzela djevojačko prezime. mislim da se tako kaže. Ondje mi je rekao daje moje ime Marling. Mislim da mije tu zabludu pred oči stavljao kao postupak pri liječenju. kad su me doveli u Park Lane. izvan sebe od očaja. a njegovo Harlovv. pa je usvojio mi-nistrovo držanje. sa svog stanovišta. popio čašu vina i smjesta ostao grogi. nije imala dokaza. a iskreno smatram da mi se. a razumio sam i što čitam. zahvaljujući okolnostima koje ću objasniti. Bio je vrlo velikodušan. Marlinga optužio da ju je ubio. gospodine Carltone. na broju 704. Mogu ponoviti da je bio iskren. Ingle je izašao iz kuće. posve točno.Zapravo. Mislim da mi nije bilo jako stalo. A onda je gospođica Mercy dobila napad. sve dok ne uvidim da sam pogriješio.. koji je poslije poginuo u ratu.. Poslije se predomislio. No prije nego što se to dogodilo.. Zamisao je uspjela. koju je onda prinio blijedim ustima gospođice Mercy. 172 Marling je postao moj odgajatelj. Znao sam pojedinosti svakog pothvata što gaje izveo. Sve više su me zanimale knjige. gdje bi ga drogirali. U to je vrijeme zajedno s Inglom smišljao zapanjujuću prijevaru. da me je spasio od slaboumnosti. glumac-robijaš pomalo se dvoumio bi li se odazvao. Očito. a vjerujem da je. pa sam za zamjenu doznao tek poslije nekoliko mjeseci. Poslije smrti gospođice Mercy tako sam obolio da su me morali zaključati u sobu i mislim da je u to vrijeme gospođa Edwins predložila zamisao koju su kasnije ostvarili. poslije kojega se srušilo tržište. vidjevši da na kuverti piše: "Hitno" i "Osobno uručiti". a to je da me Marling zamijeni. a kako bi mu bolje proučio glas. odvezao se u Donji dom i održao govor o ratu. a on je bio neumoran u pokušajimu du pobudi moje zanimanje. Žurno su me otpravili u kuću u Berkshireu. zdravlje poboljšalo. mislim. poslije. a nikad me nije prestao podsjećati na tu zelenu bočicu. Običavao je to ponavljati gotovo kao lekciju. zaključila daje . Začudit ćete se i nećete vjerovati kad vam kažem da Marling toj ženi nije nikad oprostio što ga je na to navela.. pojavile su se dvije čistačice. Činilo se da se oblak u mojoj glavi postupno rasplinjuje. U to vrijeme. objašnjavao je da živim kako je najbolje moguće. u Park Laneu došlo je do tragedije.. nego mi se potpuno povjeravao. krišom je došao na javni skup na kojem je sir Joseph održao govor. cijeli tjedan proučavao filmove sa sir Josephom Lavtonom. udobnost i duhovno zadovoljstvo koje mi je omogućavao. a Marling mi je rekao da je glumac izrazito sličan ministru. to nije bila istina. bili su najbolja vrst liječenja što sam ga mogao dobiti. prijevarom prešao na njezinu kćer. 173 Jedne noći vratio se kući strahovito uzrujan i rekao mi da je čuo glas svoje žene! Otišao je u stan čovjeka po imenu Ingle.. Tvrdio je. Uvjeren sam da sam mu učinio veliku nepravdu. koji je. Prepoznao je glas jedne od njih. zahvaljujući njegovoj brizi. Marling se dokopao velikog bogatstva. govorio iskreno. a dok je bio ondje. Upoznao me s patološkom stranom moje osobe. koji je. a ona je. ali djevojčinoj majci davao je funtu tjedno i to. premda nikako nisam posve ozdravio. a čitajući mi iz knjiga. gotovo bih mogao reći srdačnom vodstvu. pa je čistačica. Spokojstvo i bezbrižan život. kako bi usavršio ulogu. u znak zahvalnosti za slobodu. Uopće. Ministar je s Marlingom otišao u sobu. Sjećam se da sam. Marlingova žena ušla je u bigamni brak s čovjekom po imenu Smith. Isprva je posumnjao daje riječ o zamci i napisao je pismo u kojemu je otkazao sastanak. dok se nisam navikao na promjenu. Sve sam jasnije shvaćao da mi je učinio veliku nepravdu. odigra ulogu ministra vanjskih poslova. Bio sam u stanju razmišljati logično i dosljedno. Da kažem istinu. jer sam vidio kako je sadržaj zelene bočice ulio u čašu.

Ako znate za tu tajnu. a sagradio ju je samo pedesetak metara od ove kuće. dok su tumarali kroz Puerta del Sol. Vjerujem daje zamisao djelomično In-glova. ali bila je mrtva..Odvedite me k njemu! navaljivao je Jim nestrpljivo i pošao za ključarom niz hodnik.obavijesti ga inspektor na dužnosti. Nabavili su dva potpuno ista odijela. obrijali mu brkove i namazali mu lice crnilom kakvo upotrebljavaju ulični pjevači.njezin poslodavac izašao i zaboravio pismo. ležao u sobi kraj podzemne garaže. a jako mu se svidio. Parovi na medenom mjesecu imaju vrlo malo vremena za istrage o zločincima. gdje su ga bacili u vodu.. kroz španjolske banke. nosili do kanala.Da sam samo znao za tu vražju policijsku stanicu! . . kažete da ste ih vidjeli.Hoću vidjeti Harlovva. nije se raspitivao.. do ćelije broj 0. upravlja nepoznati bogataš. . Glede sir Josepha. 174 (Tu je gosodin Harlow prekinuo svoju priču. Rekli ste mi da je bilo tragova borbe. -Sjećate se da je darovao policijsku stanicu. niz strminu.Dobro je. Čak su i mene pozvali dolje da joj pomognem. sam je navaljivao da nastavi). pa se postavilo pitanje kako da se riješe lesa. u određeni sat. Spavuo je kad sam ga zadnji put obišao . pred kojom su se zasutavili.. Mislim daje taj izraz uobičajen među zločincima. Marling nikad nije prestao kriviti sam sebe što smjesta nije pozvao policiju i rekao istinu. pa se dva sata odmarao. no kad je Jim posjetio tu zemlju.prekine ga Jim brzo. Edgar Wallace LAKRDIJAŠ Urednik Miroslav Kutanjac .Zašto ju je tako zvao? . velika šala sastojala se u naumu da ga vrate prijateljima. . vidjeli su da nema tamnoplavog automobila. Marling joj je otvorio i doživio najveći šok u životu. zadihan. a kako je htjela biti korisna. dospjet će u tu stanicu! . Mogu posvjedočiti da su učinili sve da je osvijeste. a povjerivši se djevojci nije se izložio velikom riziku. Veličanstveni Harlovv je nestao kao da ga je zemlja progutala i nitko ga više nikad nije vidio.rekao je jednom prilikom. Aileen je smjesta promijenila temu jer je znala da su ležaji u zatvoru zapravo vrata u slobodu. sama ga je odnijela u Park Lane.. Harlow je šalu smatrao odviše uspjelom da bije zadržao za sebe. jer je izuzetno dobro poznavao ljudsku narav. a ne preminuloj.nastavi gospodin Harlovv. 175 Veličanstveni Harlow je najveći dio svog novca pohranio u Španjo lskoj. odnio leš u Hyde Park.zutražioje.. ali nije tako. s gospođom Edwins.Sir Joseph je."Čamac za spašavanje"? . dospije u zatvor i bude smješten u ćeliju o kojoj je Marling uvijek govorio kao o "čamcu za spašavanje". Provirivši kroz mali otvor na vratima. jer ju je smjesta prepoznao. Oelija je bila prazna! Kad su ušli u garažu. . Onda su ga odnijeli kroz mala vrata. Nešto prije ponoći. do trenutka kad su ga svukli. u svakoj ćeliji možete podići krevet kao poklopac na kutiji. Naposljetku je. Zamjenu su lako izveli. ključar odjednom uzvikne i otključa bravu. Poslije mije sve ispričao.. a znam daje govorio istinu. Poklonio ju je samo iz jednog razloga: Ako ga ikad uhvate. pa su sredili da Ingle. .Marling je svoja zlodjela smatrao šalama i uvijek ih je tako opisivao. kojima..Reći ću vam . Marling nikad nije vidio pismo što gaje žena donijela. udarivši glavom u rub stola. kakva nose pjevači prerušeni u Crnce. pa niz hodnik do stubišta ispod ćelije. Pozvao ju je u knjižnicu i tu se poskliznula na parketu i pala. a bit će da joj je ispalo iz džepa dok su je. pa premda su ga poslije našli napuštenog na cesti Har-wich. ali bojao se svoje ime dovesti u vezu s čovjekom koji je nedavno pušten iz zatvora. jer je pokazivao znakove umora. no ponekad su s kontinenta dolazile vijesti o operacijama ogromnih razmjera. Jim odjuri u policijsku stanicu u ulici Evory. Otisci pripadaju gospođi Edvvins. drogiran. . a pod krevetima su stepenice do prolaza koji vodi u garažu. . brzo! .

Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna biblioteka. 1991. Zagreb. 20 cm Prijevod djela: The joker.Likovna oprema Srečo Dragan Tehnički urednik Željko Kozarić Slog Purple Point Izdavač Mladinska knjiga Zagreb. ISBN 86-457-0166-9 911112123 8 7 -10- . . -Zagreb : Mladinska knjiga Zagreb. Za izdavača Josip Fruk Tisak Grafički zavod Hrvatske 176 I CIP . Zagreb 820-31 = 862 WALLACE. [s engleskoga preveo Mladen Jurčić].176 str. 1991. Edgar Lakrdijaš / Edgar Wallace . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful