TUGAS

Bil. 1. Tarikh 22/06/2013 Proses / Aktiviti Menerima soalan dan taklimat tentang tugasan yang akan dilaksanakan. Berbincang bersama rakan dan meminta pandangan serta menyemak maklumat yang diperoleh dengan pensyarah Catatan

2 22/06/2013

3

23/06/2013

Mencari dan mengumpul maklumat yang berkaitan dengan tugasan yang diberi dari perpustakaan melayari internet dan buku yang berkenaan.

4.

23/06/2013

Memulakan tugasan yang diberi berdasarkan maklumat yang diperolehi.

5.

25/07/2013

Tugasan selesai.Menyemak semua tugasan yang dibuat buat kali terakhir. Menyerahkan tugasan hari yang ditetapkan. pada

6.

3/08/2013

i

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ( BMM 3117 ) JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUANKU BAINUN. 14000 BUKIT MERTAJAM. PULAU PINANG ii .

. Nama Penulis : Tarikh Noor Hakimi Bin Mohamad Nor : ………………………………………………………….HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya” Tandatangan : …………………………………………………………. iii ..

4. Huraian pembelajaran masteri sebagai aktiviti pengajaran bahasa melayu dalam bilik darjah iv . pendekatan. 5. kaedah dan teknik MUKA SURAT Pengenalan kepentingan strategi. Pengenalan dan teori pemerolehan bahasa Teori-teori bahasa dan Huraian bahasa Jenis strategi. 2.SENARAI KANDUNGAN TAJUK HALAMAN KOLABORASI HALAMAN TAJUK HALAMAN PENGAKUAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN 1. pendekatan. 3. kontekstual dan pembelajaran masteri 6. kaedah dan teknik Menjelaskan konsep pengajaran bahasa secara kontruktivisme.

Rumusan keseluruhan tugas Refleksi Bibliografi Lampiran v . Menyediakan rancangan pengajaran harian ( RPH ) bagi menunjukkan dengan jelas perlaksanaan aktiviti pengajaran bahasa melayu dengan pengaplikasian pembelajaran masteri 8. 11. 10. 9.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful