‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax.

972-97442444‬‬

‫סיכום מפגש שולחן‪-‬עגול‬
‫רכש מערכות מידע‬

‫מנחה‬

‫פיני כהן‬

‫‪Page 1 of 4‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax. 972-97442444‬‬

‫לקוחות נכבדים שלום‪,‬‬
‫תודה על השתתפותכם במפגש שולחן עגול ‪ Round Table‬בנושא רכש ‪.IT‬‬
‫מצ"ב סיכום עקרי הדברים שעלו במהלך המפגש‪ .‬במפגש עלו נושאים מהותיים שתומצתו‬
‫בסיכום כפי שעלו‪ .‬אין בסיכום זה המלצה גורפת ללקוחות אלא מתן פרספרטיבה והצגה של‬
‫ההתלבטויות שעלו במפגש כלומר "מהשטח"‪.‬‬

‫באופן כללי התגלתה העובדה שלספקים יש גמישות לא מבוטלת בסגירת עסקאות‪ .‬אצל‬
‫לקוח ספק אמר "בלתי אפשרי ש‪ "...‬אבל אצל לקוח אחר הדבר כן מתקיים‪....‬‬
‫נקודה נוספת היא עלויות התוכנה הכבדות שגדלות כל הזמן בעקר בגלל עליה במספר‬
‫הליבות בשרתים‪ .‬לכן לקוחות מחפשים שרתים עם פחות ליבות (לעיתים אף מדגם ישן יותר)‬
‫וכמו כן מחפשים להוריד פונקציונליות לא נדרשת בכדי שיוכלו להשתמש בשרתים קטנים‬
‫יותר (לדוגמה מכבים אופציות לא הכרחיות ב‪.)DBMS -‬‬
‫נקודה חשובה נוספת היא קיומן של מערכות מצאי‪ .‬האם ניתן בלחיצת כפתור לקבל – כמה‬
‫תוכנות מתקנות ואיפה? מערכות כאלה מקילות באופן משמעותי את פעולת גופי הרכש‬
‫והתפעול‪ .‬נראה שמערכות כאלה לא קיימות בארגונים רבים‪.‬‬
‫נקודה כללית אחרונה היא שבהסכמי ‪ Site License‬טמונה סכנה גדולה שבה יהיו התקנות‬
‫רבות של המוצר המדובר כאשר בתום תקופת ההסכם הארגון יצטרך לשלם על כל‬
‫ההתקנות‪ .‬ולכן הומלץ בדיון או לחייב את הפרוייקטים להעביר תקציב כבר בזמן ההתקנה‬
‫(למרות שבפועל יצטרכו לשלם לחברה רק בתום ההסכם) או לחילופין לבצע בקרה מקיפה‬
‫של כמות ההתקנות ומהותן‪.‬‬

‫‪Page 2 of 4‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax. 972-97442444‬‬

‫נקודות ספציפיות שעלו‪:‬‬
‫אורקל‬
‫‪‬‬

‫בדיון עלה שלקוחות צריכים להתייחס ולהתכונן ספציפית לאפשרות שיבצעו הרחבה של‬
‫‪ Exadata‬בעתיד‪ .‬זאת מן הטעם שבמקרים רבים הכניסה הראשונית ל‪ Exadata -‬אינה‬
‫מחייבת רכישה של רישוי התוכנה של מסד הנתונים עצמו‪ ,‬רישוי ‪ RAC‬ורישוי ‪Partitioning‬‬
‫(מכיוון שהארגון מבצע קונסולידציה של מסדי נתונים קיימים ומשתמש ברישוי שכבר קיים)‬
‫אבל בזמן ההרחבה הארגון יצטרך לרכוש רישוי זה‪ .‬יש להתייחס לנקודה זו כבר בזמן הרכש‬
‫הראשוני‪.‬‬

‫‪‬‬

‫תחזוקה ‪ 22%‬שיכולה לעלות בעד ‪ 3%‬כל שנה –האם ישנן דרכים להמתיק את רוע הגזירה‪.‬‬

‫‪‬‬

‫האם משלמים על אתר ‪ DR‬קר (אחסון מתרפלק אבל שרתים לא דולקים)? לא היו תשובות‬
‫חד משמעיות‪.‬‬

‫‪‬‬

‫הוזכר מסמך של אורקל שדיבר על כך ש‪ RAC -‬שמותקן על שרת ראשי לא מחייב רישוי‬
‫באתר הגיבוי‪:‬‬

‫‪If RAC is on the primary server, but not on the mirrored server, then licensing‬‬
‫‪it is not required.‬‬
‫‪http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/data-recovery-licensing‬‬‫‪070587.pdf‬‬

‫מיקרוסופט‬
‫‪‬‬

‫מורגש בשוק שמיקרוסופט מעדיפים להעביר את הלקוחות להסכמי רישוי מבוססי ענן‬
‫‪.Office365‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫בדיון עלו אופציות לא שכיחות לרישוי מיקרוסופט‪:‬‬
‫‪o‬‬

‫‪ – )EAP( Enrollment for Application Platform‬ל‪ MSSQL -‬ו‪SPS MOSS -‬‬

‫‪o‬‬

‫ו‪ – Enrolment for core infrastructure –ECI -‬למוצרי תשתית אחרים‪.‬‬

‫כמו כן בדיון דובר על שינוי (לפחות בחלק מההסכמים)שמהותו מעבר מהסכמים המבוססים‬
‫לפי ‪ USER‬להסכמים המבוססים לפי ‪DEVICE‬‬

‫‪‬‬

‫בדיון דובר על מעבר ברישוי ‪ MSSQL‬מרישוי לפי מעבדים לרישוי לפי ליבות‬

‫‪Page 3 of 4‬‬

Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax. 972-97442444

,‫בברכה‬
‫פיני כהן‬

Page 4 of 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful