GRUP ŞCOLAR RĂCHITOASA Localitatea: Răchitoasa Judeţul: Bacău Profesor: Vintilă Sanda Mihaela Anul şcolar: 2011-2012

EVALUARE INIŢIALĂ
DATA: 26.09.2011 CLASA: a IX-a B NR. ELEVI TESTAŢI: 19 TIPUL EVALUĂRII: INIŢIALĂ DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ COMPETENŢE:

C1- să aleagă răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare prin identificarea sensului global al enunţului; C2- să grupeze perechile de sinonime date; C3- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor propuse, scrise între paranteze; C4- să redacteze un scurt text, formatdin fraze simple, cu lexic cunoscut prin folosirea unor elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea informaţiilor despre sine.
INTERPRETAREA REZULTATELOR: Nr crt Itemi Numele şi prenumele Item 1 2 p.
1,8 0,2 1,6 0,8 0 2 1,6 0 0,4 0,4 1,8 0 0,2 0 2 0,2 1 0,6 0

Item 2 1 p.
0,6 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0 0,6 0 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,2 0,6 0 0,6

Item 3 3p.
0,3 0 0 0 0 0,9 0,3 0 0 0 1,8 0 0 0 0,3 0 0 0,9 0

Item 4 3 p.
2,5 0 0,5 0,5 0 0,5 2 0,5 0,25 0 2,5 0,5 0 0 2 0 0,5

1 p. oficiu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nota + 1 p. oficiu
6,20 2,40 3,70 2,90 1,60 5 5,50 1,5 2,25 1,40 7,70 2,30 1,80 1,60 5,90 1,40 3,10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Balan Mădălina Bîrsan Gheorghiţă Bîrsan Vasilică Burghelea Ionela Codreanu Iulian Damian Petru Dumbravă Claudiu Ionuţ Felea Robert Huluba Marian Iosub Gheorghe Lucanu Gabriel Ojog Ionuţ Radu Ionela Secară Bogdan Ionuţ Sitaru Elena Şaim Ionuţ Vânău Alina Verdeş George Zota Silviu

0 0

1 1

2,5 1,60

de aici rezultă că unii elevi pot: . formatdin fraze simple.Puncte posibile Puncte realizate Procent de realizare Procent de nerealizare 38 14.35/ 190 x 100 = 31. .11 % 57 13. cu lexic cunoscut prin folosirea unor elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea informaţiilor despre sine.00% 10.să aleagă răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare prin identificarea sensului global al enunţului.00% 25. Procentul de realizare a obiectivelor la testul iniţial: 50.să grupeze perechile de sinonime date.42 % 61.36 % 52.00% 47.76 % Analizând datele şi rezultatele obţinute putem afirma că: .58 % 19 9 47.25 23.35 31.76 % 68.89 % 92.24 % Procent de exactitate Punctaj realizat / punctaj maxim 60.să redacteze un scurt text.24 % 76. .datele pe verticală ne dau informaţii despre punctele obţinute la fiecare item.6 38. scrise între paranteze.00% 5.să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor propuse. .36% 23. atât despre cunoştinţele lui.00% 0.00% 35.24% C1 C2 C3 C4 7. .00% 20.00% 15.76 % 19 19 100 % 0% 190 60.datele de pe orizontală ne informează despre situaţia fiecărui elev.00% 30.00% 45.64 % 57 4.5 7.42% 40. .cât şi despre lacunele acestuia.00% 38. 1 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.89% I1 I2 I3 I4 Tabelul sintetic nr.

99 0 Între 9 şi 10 Tabelul sintetic nr. 3 prezintă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial la Limba franceză.99 1 7-7. 14 12 10 8 6 4 2 0 14 3 1 Sub 5 5-5. 2 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.99 7-7.99 3 Punctaj Punctaj Sub 5 maxim realizat Realizat pe clasă pe clasă % 14 190 60.99 1 66. .76 % Tabelul sintetic nr.99 0 8-8.99 1 55. Frecvenţa notelor Clasa a IX.99 9-10 Frecvenţa 14 3 1 1 0 0 POLIGONUL DE FRECVENŢĂ nr.a B 9-10 0 88.35 31.99 0 77.99 8-8.99 6-6. 1 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.99 6-6.Note Sub 5 5-5.

00% 8-8. Sub 5.27% 3-D Pie 1.99.27 % 5. 15.99 7-7.99. 1 reflectă rezultatele elevilor la acest test iniţial.Clasa a IX.78% 3-D Pie 1.99 6-6. Nota medie pe clasă este 3.99 Între 9 şi 10 26. Între 9 şi 10.27 % 15. 6-6.78 % 73.68% Sub 5 5-5. 5.99 6-6. HISTOGRAMA nr.27% 1.32 % din elevi au obţinut notă de promovare. 5-5.99 8-8.99. .a B Frecvenţa 0 0 1 1 3 14 Procentajul notelor obţinute este: Procentaj 0% 0% 5. 3-D Pie 5.99 Sub 5 3-D Pie 1. 7-7.99 7-7.99.99 5-5.00% 3-D Pie 1.68 % Nota 9-10 8-8.17 (trei şi 17 %). 0. 73. 3-D Pie 1. 0.

Morcoveaţă.94% 44. rezultatele clasei la testul de evaluare iniţială.cercul de prieteni) lumea fantastică( legende. vârstă. numărul/procentajul elevilor şi pe abscisă.68% 58.. de constatare a nivelului de cunoştinţe dobândite în clasa anterioară. pe viitor elevii trebuie: . semnele specifice limbii franceze. preferinţe). . antonime. cu lexic cunoscut prin folosirea unor elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea informaţiilor despre sine. iar. paronime în texte date.. În etapa iniţială. Legenda Muntelui Sfântul Mihail.copilul şi lumea înconjurătoare( familia.să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor propuse.99 6-6. rezultatele au arătat că această clasă are nivelul deosebit de slab. posesiv. poveşti şi povestiri –Legenda Munţilor Pirinei. format din fraze simple. nivelul performanţei atinse raportată la notă.numeralul cardinal .21% 29. număr.99 Între 9 şi 10 Histograma a fost obţinută: pe ordonată. omonime. adresă. articolele. reflectând. administrarea unor fişe de recuperare. comparativ.. domiciliu.74% 0.47% 14. pronumele – personal. şcoala. folosirea dicţionarelor. timpurile verbului.99 8-8.să recunoască sinonime. însuşirea noţiunilor primare(reguli de pronunţie. adjectivulacordul cu substantivul. scrise între paranteze. .prezent. substantivul –gen.grupele de verbe.00% Sub 5 5-5. viitor apropiat ). perfect compus.să exerseze pentru redactarea exerciţiilor în care să folosească trasarea săgeţilor. basme. adjectivul posesiv.99 7-7.să redacteze un scurt text. conştientizând conţinutul global al enunţului.verbul.73. . trecut apropiat.etc. mai mult ca perfect. . fiind necesare măsuri precum: transcrieri de texte. Pont Neuf). fişe prin care să se atingă competenţele. . dezbatera tuturor temelor : copilul despre sine-prezentarea propriei persoane(nume. imperfect. viitor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful