You are on page 1of 2

Cuprins

Archip Bianca Bogdana- Eul si religia


www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Cuprins:
Partea I „Cogito, ergo sum”:o perspectivă de
reconstrucŃie ......................................................................... 7
Rezumat........................................................................... 9
„Cogito, ergo sum”: o perspectivă de reconstrucŃie .... 10
Bibliografie: .................................................................. 36

Partea a II a DiferenŃe de gen în abordarea


practicilor religioase (Neacşu Virginia şi Archip Bianca)
................................................................................................. 41
Variabilele cercetării .................................................... 43
Definirea sentimentului religios......................................43
Sentiment de coerenŃă şi sentiment religios...................44
Conceptul de gen-rol........................................................47
Gen-rol şi religie...............................................................49
Metodele cercetării........................................................ 50
C.E.S.R..............................................................................50
Chestionar de evaluare a gen-rolului .............................55
CPI.....................................................................................62
Chestionar de evaluare a practicilor religioase.............66
Scala de sentiment de coerenŃă .......................................68
Rezultatele cercetării .................................................... 71
DiscuŃii şi concluzii....................................................... 73
Anexe............................................................................. 78
BIBLIOGRAFIE .......................................................... 83

5
Cuprins
Archip Bianca Bogdana- Eul si religia
www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Partea a III a Ich denke în doctrina kantiană 85


Rezumat......................................................................... 86
Introducere .......................................................................88
Formularea problemei.....................................................90
O condiŃie de posibilitate a cunoaşterii umane..............92
« Ceea ce conŃine însuşi principiul unităŃii » .................94
« Eu sunt » ........................................................................97
Raportul “este” -“sunt”.................................................101
*** Contrapunct : despre diferenŃa ontologică...........104
Problema lui Celălalt ca tu la Kant ..............................108
ConsideraŃii finale ...................................................... 113
Bibliografie ................................................................. 116