Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea CIM Catedra Automatica şi Tehnologii Informaţionale

REFERAT
Lucrările de laborator NR.3 şi NR. 4 la disciplina Cercetări Operaţionale TEMA: Rezolvarea problemelor de programare liniară

Elaborat: Studentul gr.TI-063: Verificat: Lector superior Gh. Starsii

Chiriţa G.

Catruc M.

Chişinau 2008
Scopul lucrării:

6 x3 < = 300  Metoda 3: 1.3 1.8 x1 + 0.8 x1 + 1.II. 2.9 0. Să se alcătuiască un plan optimal de ocupare a maşinilor.1. Metoda 1:  5 x1 + 1.6 T3 Resurse (ore/maş) 200 400 300 Venitul în urma comercializării fiecărui tip de piese alcătuiesc respective 25. 18 şi 30 lei.3 1. foloseşte trei maşini unelte diferite: M1. Alcătuim modelul matematic pentru fiecare metodă: Din beneficiul în urma comercializării fiecărui tip de piese obţinem funcţia: f ( x) = 25 x1 +18 x 2 + 30 x3 . Tipul maşinii M1 M2 M3 T1 5 0.8 x3 <= 400  0. astfel ca venitul să fie maximal.3x3 <= 300  Metoda 2:  0.9 1.1x2 + 0.8 5 0.T3.7 x1 + 0.5 x2 < = 200   0.3 0.9 x3 < = 200   0. În tabel sunt indicate normativele temporale ale prelucrării pieselor la maşina corespunzătoare prin fiecare metodă.1 1.1 0. Sa se alcatuiasca problema duala.2 1.3 0. sa se gaseasca preţurile umbră.5 0.1 1.8 I T2 0.3x2 <= 300  . De alcatuit model matematic si de rezolvat problema de programare liniara utilizind produse soft pentru rezolvarea problemelor de programare liniara .M3.2 x2 + 0.T2.9 1.M2.3x1 + 1.7 1. Problema : O uzină mecanică pentru fabricarea a trei piese diferite I.8 0.9 x2 + 1.1x1 < = 200  1. şi deasemenea resursele (ore/maşină) a fiecărei maşini. T1.3x 2 <= 400  5 x1 + 1.7 x 2 + 1. Prelucrarea fiecărei se poate efectua prin trei metode diferite.9 x1 + 1.1x3 <= 400  0.7 Normativele temporale la prelucrarea pieselor II III T3 T1 T2 T3 T1 T2 1. II.

Rezolvăm problemele de programare liniară: Metoda 1: .

Metoda 2: .

Metoda 3: .

deorece obtinem un venit maximal. prima metodă este mai puţin rentabilă.Metoda data n-are solutii. Concluzii : realizind lucrarea de laborator am făcut cunoştinţă cu metodele de aflare a soluţiei optime a unei probleme de programere liniară cu ajutorul programului QM. . observăm că din toate cele trei metode cea mai efectivă este metoda 2. Rezolvînd problema dată. iar metoda trei n-are soluţii. fiindcă lipseşte a treia piesă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.