Seminar 1 Psihologia medicală: domeniu de interferenţă între medicină şi ştiinţele psihosociale.

Psihologia medicală şi psihologia clinică: asemănări şi diferenţe. Rolul psihologiei clinice şi a sănătăţii: atitudini faţă de diversele tulburări comportamentale. Orientarea clinicianului în faţa unei tulburări de comportament (algoritm de diagnostic diferenţial între nevroze, psihoze şi tulburări de personalitate). Particularităţi şi provocări ale tulburărilor de comportament în relaţia medic-pacient (ex. cum influenţează aderenţa la tratament). Psihologia sănătății Arie a psihologiei medicale care se concentrează în special pe mecanismele păstrării sănătății, respectiv îmbolnăvirii. Domeniile ei de cercetare includ: Mecanismele psihologice ale încorporării stresului Mecanismele de coping Componenta cognitivă a adaptării la mediu Strategiile adaptative, etc. Psihologia clinică Termen inițial superpozabil celui de psihologoe medicală Psihologia clinică și-a restrâns domeniul de competență către comportamentele mai flagrante, fiind mai apropiată de psihiatrie decât de psihologie În țările anglo-saxone se face distincția netă între health psychology (psihologia sănătății) și clinical psychology (psihologie clinică). Medicina comportamentală Domeniu interdisciplinar al cărui obiectiv este dezvoltarea și integrarea cunoașterii psihosociale, comportamentale și biomedicale, în scopul promovării sănătății, prevenției bolii și realizării tratamentului. Modalități de intervenție: Preventivă (primară/secundară/terțiară) Curativă din diferite boli somatice, cu o accentuată componentă etiopatogenică psihogenă. Psihosomatică Axată pe studierea relației de cauzalitate dintre factorul psihic și boală, inclusiv a mecanismelor psihofiziopatologice specifice fiecărei boli în parte, precum și a efectelor diverselor forme de psihoterapie asupra evoluției diferitelor tulburări și boli psihosomatice. Obiectivele psihologiei medicale Rolul factorului psihisc în patogeneză (relația stres-îmbolnăvire, factorii psihocomportamentali de risc, mecanismele fiziopatologice de apariție a bolilor și tulburărilor psihosomatice, aprecierea gradului de risc pentru îmbolnăvire funcție de tipul de personalitate). Deprinderea unor mijloace de comunicare optimă cu pacientul în plan verbal și nonverbal, în situații particulare specifice sau în relația cu pacienții dificili. Cunoașterea impactului psihologic al tratamentului, inclusiv a factorilor susceptibili de a scădea aderența la tratament Integrarea conceptului de calitate a vieții ca fiind un element esențial din planul terapeutic Construirea de strategii eficiente la nivel macrosocial, care să aibă drept rezultat asumarea și practicarea de conduite sanogenetice. Personalităţi accentuate O bună parte din caracterul omului este dată de la natură; multe lucruri omul le face dintr-un imbold instinctiv dar forma în care se manifestă înclinaţiile lui este modelată abia în timpul vieţii. Trăsăturile accentuate sunt mult mai puţin numeroase decât cele ce generează variaţii. Este vorba tocmai de acele însuşiri care prezintă tendinţa de a aluneca spre patologic. În cazul unor intensităţi situate în limitele normalului, omul care posedă aceste însuşiri se deosebeşte

1

iar când se accentuează şi mai mult. dar atunci când există într-un grad redus ele nu apar în mod manifest în exterior.Minciuna conştientă este asociată cu o conştiinţă încărcată şi cu teama ca nu cumva să se descopere adevărul.de ceilalţi doar prin faptul că P lui dobândeşte o notă specială. ele îşi pun amprenta pe P omului. loialitate. ablutomania. P care pot fi considerate accentuate nu sunt deci anormale. • Din conştiinţă a ceva ce de fapt ar trebui să ştie – realmente uită ceea ce nu vor să ştie. ambiţie. patologice. • Stăpânit de o mai accentuată dorinţă de afirmare • Laudă de sine • Străduinţa de a stârni interesul plin de respect al colectivităţii • Nevoie de recunoaştere socială • Absenţa inhibiţiei • Tendinţa de autocompătimire – rolul de martir • Trăiesc exclusiv în prezent – hotărâri pripite • Bună capacitate de adaptare la alţi oameni • Darul de a se face iubite • Poate favoriza ivirea unor talente artistice. • Conştiinţa propriei valori. Când însă aceste trăsături ajung la o anumită intensitate. • Insensibilizare • Gelozie Personalitatea nestăpânită 2 . care luptă este tocmai ceea ce creează obsesia. ajung să perturbe structura P. • Chiar şi dureri de ordin fizic. grijă exagerată pentru propria bunăstare Personalitatea hiperperseverentă • Corespondent patologie – paranoia • Esenţa – perseverenţa anormală a afectului – estomparea afectelor are loc mult mai încet • Hiperperseverenţi în duşmănii – ranchiunoşi • Susceptibilitate • Predispoziţia de a se simţi cu uşurinţă jignit • Setoşi de prestigiu personal • Luptător pentru dreptate • Sentimente egoiste mai intense decât ale altor oameni. • Lege fundamentală a formării sentimentelor umane. • Teama devine şi mai ameninţătoare tocmai datorită nesiguranţei permanente în privinţa faptului dacă există sau nu un motiv de teamă. Câte ceva din trăsăturile diverselor P accentuate există în fiecare om. potrivit căreia tendinţe afective supuse oscilării între doi poli cresc în asemenea măsură încât sentimente neînsemnate devin afecte profunde. Personalitatea demonstrativă • Corespondent în patologie – isteria • Esenţa – capacitatea anormală de refulare. Ex. • Încearcă să lupte împotriva obsesiei. Personalitatea hiperexactă -anancastă • Corespondent în patologie – nevroza obsesivo-fobică • Esenţa – lipsa capacităţii de refulare – nu pot lua o hotărâre nici atunci când există toate premizele. • Pot readuce imediat în conştiinţă ceea ce cu un moment înainte era în inconştient. nu pot elimina din conştiinţă nici cele mai mici posibilităţi de a găsi poate totuşi o soluţie mai bună. pot să mintă şi să nu fie totuşi conştienţi de acest fapt. • Munca nu mai poate fi efectuată în mod fluent – meticulozitate • Hiperconştiinciozitate.

proastă dispoziţie. • Mai iuţi la fapte decât la vorbe • Dominate de tensiune afectivă • Dominarea impulsurilor: mănâncă şi beau tot ce le place • Nestăpâniţi în domeniul sexual • Înclinaţie către fuga impulsivă • Nu au înţelegere pentru cerinţele sociale care reclamă o judecată mai profundă • Gândire lentă şi greoaie. mobilitate lăuntrică îngreuiată. iritabilitate – nestatornicie în activitatea profesională. se trece cu mai multă uşurinţă peste necazuri. din această combinaţie se ajunge la un echilibru. şi o încetinire în gândire şi acţiune • Labilitatea dispoziţiei nu rezultă din asocierea distimiei cu hipetimia. Personalitatea distimică • Corespondent patologie – depresia • Contrariul firii hipertimice • Oameni serioşi. în acelaşi timp. ci. Personalitatea labilă (ciclotimică) • Corespondent în patologie – boala maniaco-depresivă • Alternări de stări hipertimice cu stări distimice. ci impusurile.Pentru comportament sunt hotărâtoare nu considerentele raţionale. Din contră. fără motive exterioare– fire labilă afectiv • Uneori evenimentele exterioare sunt cele ce declanşează această oscilaţie a dispoziţiei însă • Evenimentele fericite nu produc numai veselie ci întregul tablou al hipertimiei • Evenimentele triste nu declanşează numai depresie. eventual pe bază de ereditate. • Influenţare dificilă prin educaţie Personalitatea hipertimică • Corespondent în patologie – hipomania • Combinaţie de veselie cu dorinţă de a acţiona şi cu nevoie de a vorbi • Înclinaţie spre digresiune în gândire mergând pâna la a friza fuga de idei • Variantă pozitivă a temperamentului uman – viaţa e privită mai mult sub latura ei plăcută. instinctele şi sentimentele. la o fire sintonă. • Reacţionează în mod impulsiv • Agresivitate. Personalitatea exaltată • 3 . • Nevoia de a acţiona poate genera realizări de valoare • Digresiunile gândirii sunt însoţite de bogăţia de idei • Persoane antrenante. • Nevoia de acţiune exagerată îl poate transforma într-un individ “împrăştiat” • Bogăţia de idei se poate transforma într-un joc cu idei nerealizabile. una din trăsături având originea la mamă. afectaţi în mai mare măsură de evenimentele triste ale vieţii • Evenimentele zguduitoare pot accentua starea de seriozitate până la o depresie reactivă • Imboldul spre acţiune este diminuat – scade randamentul • Gândirea este mai lentă • Participă puţin la conversaţie • Seriozitatea duce la o ţinută etică serioasă – latura pozitivă • Temperamentul subdepresiv accentuat poate conduce la o stare de melancolie dar varianta de temperament distimic poate fi absolut normală. vorbesc şi povestesc fără să devină plictisitoare • Veselia exagerată poate duce la superficialitate şi iritabilitate. cealaltă la tată.

Personalitatea anxioasă • În copilărie. sunt mai repede înduioşaţi. La P emotive. evenimentele exterioare sunt cele care provoacă dezvoltarea unor predipoziţii.Aceşti oameni reacţionează la diferitele întâmplări din viaţa lor mult mai intens decât oamenii obişnuiţi • Evenimentele îmbucurătoare le provoacă foarte repede entuziasmul iar cele triste îi duc tot atât de repede la disperare. • Nu reacţionează atât de vehement ca exaltaţii. • Dragostea de oameni. o concepţie despre lume – toate acestea îi pot emoţiona pe oamenii exaltaţi până la extaz • Pot fi disperaţi din cauza milei pe care o simt pentru un om sau un animal • Pot fi profund nefericiţi din cauza unui eşec. le e frică de întuneric. • La femei. de natură • Sensibilitatea este legată de mobilitatea mimicii • Le dau uşor lacrimile • traumă psihică poate să fie resimţită cu o intensitate patologică. din cauza unei boli de care suferă o rudă • Frica şi grija pentru propria lor persoană pot deveni de asemenea excesive. devotamentul pentru o religie. ci într-un mod mai sentimental • Cauze relativ minore dau naştere unor sentimente profunde • “cei cu inima sensibilă” simt mai repede mila decât alţii. devin timizi • Această formă de timiditate ( diferită de timiditatea anancastă izvorâtă dintr-o nesiguranţă lăuntrică. bucuria resimţită pentru prosperitatea altora pot ajunge la o mare intensitate • Dragostea de muzică. Lucrul acesta se poate întâmpla chiar dacă soarta nu e excesiv de vitregă cu ei. gravitatea depresiei merge paralel cu gravitatea evenimentelor exterioare. se poate ajunge la tentative de sinucidere • În cazul depresiilor P distimice şi cilotimice. Algoritm de diagnostic diferenţial nevroze –psihoze – tulburări de personalitate (psihopatii) Psihoza Nevroza Tulb. având ca rezultat o atitudine sigură de sine sau chiar arogantă dar se poate observa că aceasta este nenaturală. • 4 . de alţi copii. natură. se bucură mai uşor de artă. timidităţii i se mai adaugă tendinţa spre spaimă şi o hiperiritabilitate a sistemului neurovegetativ. de pers. artă. de câini. care sporeşte reacţia fiziologică a spaimei. de profesori • La adulţi frica nu mai poate exercita o influenţă atât de dominantă: ceilalţi oameni nu mai par atât de ameninţători • Persistă incapacitatea de a se afirma în cazul unei divergenţe de opinii. sport. Personalitatea emotivă • Reacţii de mare sensibilitate şi profunzime în sfera sentimentelor subtile • Nu sunt impresionaţi uşor de sentimentele grosolane. ci de cele aparţinând domeniului spiritual • Prezintă înrudire vădită cu temperamentul exaltat • Reacţiile afective nu sunt atât de exagerate şi nici nu progresează atât de rapid. E vorba de jena provocată de faptul că propriul comportament stă în centrul atenţiei altora • În ambele cazuri se poate produce o supracompensaţie. din teamă) include şi o nuanţă de docilitate. din cauza unei decepţii. anxietatea se manifestă foarte intens încât domină întreaga personalitate: copiilor le e frică să rămână seara singuri acasă. • Fire deseori întâlnită la artişti şi poeţi. de furtună.

posttraumatică. impulsiv. isteric) şi cea furnizată de DSM IV Note comune: egocentrism. depresivă. lipsa empatiei. conflict cronic cu lumea. Tulburare de personalitate Psihoză Nevroză Simptomatologie în legătură cu un SP Bolnav conştient de boala sa nu nu da da da nu nu da/nu Bolnavul cere/doreşte nu tratament Există acuze somatoforme supraadăugate Vulnerabilitate la stres crescută Contactul cu realitatea păstrat Vârsta debutului nu da nu nu nu indiferent da da indiferent da da copilărie 5 . anxioasă. paranoid. dar fără pretenţii de radicalitate În perioadele de decompensare este recomandat tratament medicamentos. dar uneori greu de obseravt pentru anturaj Răspunde atât la psihoterapie.Afectarea majoră a tuturor compartimentelor vieţii psihice Simptome majore – delir. incapacitatea d e aînvăţa din experienţă. etc. halucinaţii. comportament inadecvat şi antisocial Potenţial de invaliditate mare Exemple: schizofrenie. cât şi la medicaţie psihotropă Se poate vorbi de vindecare Clasificări multiple . tulburare bipolară Tratament farmacologic Fără reversibilitate totală Exemple: astenică. Psihoterapia poate fi o opţiune. Simptome deranjante pentru bolnav.(testul MMPI: schizoid. capacitate de adaptare redusă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.