You are on page 1of 1

Glossae, scholia et commentarii.

Praktyka komentowania tekstu od antyku do redniowiecza perspektywa wielokulturowa


Eremus Montis Regii (UKSW, Bielany, Warszawa) 6.XII.2013 r.

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (IFKiK) UKSW oraz Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki IFKiK zapraszaj do wzicia udziau w konferencji powiconej gatunkom literatury komentujcej i metodom komentowania tekstw , zarwno w staroytnoci , jak i w redniwieczu . Rola komentarza i komentowania jako podstawowej metody badawczej, stosowanej szeroko zarwno w staroytnoci klasycznej, jak i w c zasach nowszych jest zagadnieniem wci oczekujcym na dokadne zbadanie. Mimo kilku midzynarodowych konferencji powiconych komentarzom i literaturze izagogicznej dale ko jest jeszcze do syntetycznego ujcia zagadnienia. Zwaszcza w perspektywie wielokulturowej komentowanie jako metoda badawcza i dydaktyczna staje si zagadnieniem niezwykle ciekawym: czy komentowano teksty buddyjskie lub arabskie w podobny sposb, jak to robili uczeni u schyku antyku i w redniowi eczu? Temat nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, zwaszcza ogromna literatura komentujca okresu redniowiecza oczekuje na opisanie tak w kateg oriach teorii literatury, jak i metodologii i historii poszczegln ych nauk. Zgoszenia wraz z krtkim streszczeniem wystpienia w jzyku polskim i angielskim prosimy nadsya do 1. X. 2013 r. Organizatorzy przewiduj publikacj przesanych wystpie. Opata konferencyjna wynosi 50 z.

Sekretarz konferencji dr Anna Zajchowska aniazaj@gmail.com

Przewodniczcy prof. UKSW dr hab. Mieczys aw Mejor miecislaus@gmail.com