Contestatiile si corectiile financiare

Există o legătură între aceste două incidente procedurale?

Contestatiile si corectiile financiare  Asemănări   Deosebiri Cauza intervenirii lor – procedura de atribuire incorect derulată  Afectează procesul de achiziţie  Cauza intervenirii lor – procedura de atribuire incorect derulată  Afectează procesul de achiziţie  Momentul interveniriiPre/postcontractuale  Efecte .

Contestatiile si corectiile financiare  Cine le declansează OE Art. 255 Cine le declansează OE/organisme de control  .

949.475 EURO)  C.C.133.203.194.C.105.337.000 de decizii 1.Contestatiile si corectiile financiare C.481.839.815 EURO) 393 decizii (6.18%) anularea procedurilor (2.250.21 EURO) 603 decizii (9.312 decizii (21.N.S.014.55%) anulare proceduri (1.S.87%) remediere proceduri. în anul 20116.727. (3.652 de decizii  1.770. în anul 2010 6.N.444 decizii (22%) admitere contestatii si remediere (6.08 EURO) .

034.454 proceduri valoare totalã estimatã 19.798.597 proceduri de achiziţie publică  valoare totală estimată 16.836.07 EURO  50.005.027.26 EURO .2379 RON/EURO .4.697.Contestatiile si corectiile financiare 2010 SEAP  2011 SEAP 28.

3. 801/2011 revizuire doc ANRMAP .63%) 3.849 (61.363%) au vizat documentaţiile de atribuire.637%) rezultatul procedurii  2011 2. 4.862 rezultatul procedurii (61.Contestatiile si corectiile financiare OBIECTUL CONTESTARII   2010.37%).018 (38.431 documentaţiile de atribuire (38.  Context OUG 76/2010 + HG nr.

.. .. în special în cazul unei atribuiri directe ilegale.CONCLUZII INCOERENTĂ LEGISLATIVA Exemplu: DIRECTIVA 2007/66/CE din 11 decembrie 2007de modificare a Directivelor 89/665/CEE ..ile de atac prin intermediul procedurii provizorii înainte de încheierea unui contract..i 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitii publice.. operatorii economici ar trebui încurajati sa foloseasca aceste noi ecanisme.. . . (28) Întarirea eficacitatii cailor de atac la nivel national ar trebui sa îi incurajeze pe cei în cauza sa foloseasca mai mult posibilita......Preambul (27) Întrucât prezenta directiva consolideaza caile de atac la nivel national...

.. este necesară scurtarea duratei acestora. . Totodată. constatând că nu au șanse de câștig.... este necesară sancționarea acestora în vederea diminuării numărului foarte mare de contestații care îngreunează procesul de atribuire a contractelor .. tergiversează aplicarea procedurii..ținând seama de faptul că în prezent procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt îngreunate de utilizarea abuzivă a căilor de atac. respectiv a contestațiilor... pentru evitarea unui comportament necorespunzător din partea operatorilor economici care.CONCLUZII INCOERENTĂ LEGISLATIVA OUG 76/2010 de modificare OUG 34/2006 -Preambul. ... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful