FIŞA DE LUCRU

Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor de mai jos (adevărat sau fals)A/F

Tema:”Consumul drogurilor-păcat împotriva trupului şi a vieţii”

1.Orice drog din lume este o otravă potenţială care prezintă pericole medicale distincte. 2.Drogurile afectează sănătatea fizică,dar nu are conseinţe spirituale. 3.Alcoolul şi tranchilizantele nu trebuie luate niciodată împreună. 4.Marijuana este un drog nou. 5.Te poţi îmbolnăvi foarte grav prin inhalarea cleiului dar nu este fatal. 6.Consumul de alcool şi de droguri poate fi asemănat cu sinuciderea şi este considerat păcat împotriva Duhul Sfânt. 7.Consumul de substanţe nocive alterează chipul lui Dumnezeu în om. 8.Consumul drogurilor are consecinţe asupra propriei persoane dar şi asupra celor din jur. 9.Consumul de sedative şi de alcool în acelaşi timp poate acuza afecţiuni cerebrale ireversibile. 10.Unele sedative sunt medicamente pe care le poate prescrie medicul ,cum sunt somnifereke,tranchilizantele,şi cele pentru relaxarea musculară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful