SIAP(PG)1/2

013

PERCU
MA

SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN
BORANG PERMOHONAN JAWATAN

1.

*Untuk Kegunaan

Gred Jawatan :

Tarikh Iklan :

Pejabat

……………………………

…………………………

LAYAK / TIDAK LAYAK
……………………………
…………..
……………………………
…………..
……………………………
…………..

…………….
Permohonan Bagi Jawatan……………
:

Gambar

……………………………………………………………
……………………………………………………………

(Sila lekatkan gambar
terbaru ukuran
pasport)

……………………………………………………………
……………………………………………………………

MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON
berkenaan)

(* potong yang tidak

Nama Penuh (Huruf Besar) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
No. Kad Pengenalan (Baru) : ……………………………................................ Warna : …………………
Jantina : …………………………….
No. Kad Pengenalan (*Lama/ Polis/ Tentera): …………………………………... Tarikh :
……………………………………………………………
Tempat Lahir :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Alamat Surat-Menyurat :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
1

.…(Pejabat) Emel : ………………………………………………….…….……..………… Jenis Pekerjaan : *Kerajaan/ Badan Berkanun/ Swasta Pekerjaan : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..... Lesen Memandu (Kelas) : ………………….…….. Lesen Khas : *GDL/ PSV/ Jentera Berat Tarikh Tamat Tempoh : .(Bimbit) …………………………………………(Rumah) …….………. Keturunan : ………….……………………………… Agama : …………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….Alamat Tetap : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….………….…… Kecacatan : *Rabun Jauh/ Rabun Dekat/ Rabun Warna/ OKU Berat Badan (kg) : …………………………………………….………… Kewarganegaraan : ……………………………………………………..………... Umur : ………………… Status Perkahwinan : ….……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………...…………. Ukuran Tinggi (cm) : ………………………………………………………………………… Ukuran dada :………………………………………………… 2..... No.…………………..……………………………………………………..…………………………………. Bilangan Anak : …….. MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON (Jika Berkenaan) Nama Pasangan : ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Hubungan : ………………………….. Nama Syarikat : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… 2 .. Telefon : ……………….

psm Bahasa Inggeris : ……………………………. ………………………………………… …………… ……………… ……………………… ……………… …………………. …………………………………. ………………………………………… …………… ……………… ……………………… ……………… …………………. ……….psm Bahasa Inggeris :………………………...Alamat Syarikat : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. …………………………………………. ………………………………………...psm 5.…………. ………………………………. ………………………………………… …………… ……………… ……………………… ……………… …………………. …………………………………………. …….. ……. ……….... ………… ………. ……... ………… ………...... …………………………………... 3 . ……. ………… ………. ………………………………………..(Rumah) …………………………………………(Pejabat) 3.………………………….. Bercetak Bahasa Malaysia : ……………………………. ………… ………. ………………………………………. ………. Telefon ………………………………………… …………… ……………… ……………………… ……………… ………………. ………. 4.(Bimbit) ……………………………. ………… ……….. ………………………………….. ………... ……………………………………….. ………………………………………… …………… ……………… ……………………… ……………… …………………. KEBOLEHAN MENAIP/ TRENGKAS Bertulis Bahasa Malaysia :……………………….. ………………………………………….psm KELAB/ PERSATUAN Nama Kelab/ Persatuan Jawatan Tahun …………………………………………. …….. MAKLUMAT IBU BAPA & KELUARGA Nama Hubunga n Pekerjaan Kewarganegaraa n No.. No. Telefon : ………..

………………… ……………………………. Malaysia Kesusastera an Melayu Pend. ……………. PMR/ SRP B. Hidup BP 1 K. ………………… ……………………………. Seni Fizik Kimia Biologi Lukisan Bidang/ Kursus Perakaunan Sastera Melayu Tahun Gred / CGPA …………………………………. Islam Sejarah Geografi B. Hidup BP 3 MAKLUMAT PENGAJIAN TINGGI Nama IPTA/ IPTS Peringkat SPM/ SPMV B. Hidup BP 2 K. Malaysia yang (Penulisan) diambil B.. ……………. ………………… ……………………………. Inggeris Sejarah Geografi Pend. 4 . Malaysia B. KELULUSAN AKADEMIK Sijil UPSR Tahun Pangkat B. ………………. ……………. Tangga Lukisan Seni Perusahaan K. …………………………………. ……………... Malaysia B. …………………………………. …………………………………. ………………. Malaysia Mata (Pemahaman) Pelajaran B.6. Arab Syariah Usuluddin Sejarah Geografi Ekonomi Matematik A Sains Sains Tamb.. ……………….. Islam Matematik Perdagangan Sains Sains Pertanian Sains R.. ………………… …………………………….Inggeris B.. Inggeris Matematik Sains 7.. Inggeris Matematik Matematik Tambahan STPM Pengajian Am B. ………………. Matematik Lanjutan A Fizik Kimia Biologi Perdaganga n Prinsip Akaun Pend.

..…………………………………. 5 . …………………………………. ………………… ……………………………. ……………….. ……………. ……………. ………………… ……………………………. ……………….

Ahli / Sijil Kemahiran/SijilPeroleh Tarikh Sijil 9. PENGALAMAN BEKERJA Nama Syarikat & Alamat Jawatan Ringkasan Tugas Gaji Pokok Sebulan Tahun (Dari ..8. perkhidmatan saya akan ditamatkan dengan serta-merta. KEMAHIRAN SIJIL KEMAHIRAN (Sijil dari MLVK/ Suruhanjaya Tenaga/ JBE/ IKBN/ IKM & lain-lain institusi yang diiktiraf oleh JPA) Nama Institusi No. permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan jawatan. Tandatangan : ………………………… Tarikh :…………………. 6 .………….Hingga) PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu..

sijil-sijil atau lain-lain dokumen yang berkaitan yang telah DISAHKAN sebagai bukti kelayakan sebagaimana yang disyaratkan. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temu duga jawatan TIDAK AKAN DITANGGUNG OLEH SURUHANJAYA INI. Semua maklumat yang diisi dalam borang ini hendaklah ditulis dengan jelas dan terang dengan HURUF BESAR. Pemohon dikehendaki membawa bersama sijil-sijil atau dokumen-dokumen yang ASAL semasa sesi temu duga. 5. Hanya satu (1) salinan borang permohonan perlu diisi dan dikemukakan kepada: SETIAUSAHA SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUSAAAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ARAS 5. Pemohon hendaklah menggunakan satu (1) borang bagi satu (1) jawatan sahaja. 7. surat beranak. 6. Hanya borang permohonan yang diisi dengan TELITI dan LENGKAP dari pemohon yang berkelayakan akan didaftarkan. 4. Pemohon daripada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah dibuat melalui Ketua Jabatan mengikut peraturan di bawah Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Pemohon dikehendaki melampirkan bersama salinan fotostat kad pengenalan. PRESINT 2 62652 PUTRAJAYA 2. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan pastikan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan kemas kini serta Laporan Penilaian Prestasi terkini disertakan bersama dalam permohonan tersebut. 8. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemu duga jawatan. 3. Pastikan borang yang digunakan adalah borang permohonan jawatan yang dikeluarkan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan. BLOK MENARA BANGUNAN MENARA USAHAWAN PERSIARAN PERDANA.PANDUAN KEPADA PEMOHON 1. 7 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.