Curs .........

Mesos d’escola

PROPÒSITS PER A AQUEST CURS ? Substància que es diposita al fons d’un recipient. Materials i estris escolars. Acció de proposar-se fer alguna cosa. Propòsit

Aquests són els meus

propòsits
amb els amics ...

per a aquest curs:

En l’estudi ...

...

...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful