ALOCAREA TIMPULUI PE DOMENII ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE CLASA a V-a AN ŞCOLAR 2008/2009 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ AUTORI: ALEXANDRU

CRIŞAN, SOFIA DOBRA, FLORENTINA SÂNMIHĂIAN

NR. DOMENII CRT. ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE 1. Lecturi literare ( cu noţiuni de teorie literară ) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Comunicare Limba română ( fonetică, vocabular, gramatică, ortografie, ortoepie, punctuaţie ) Lectură suplimentară şi îndrumarea lecturii particulare Recapitulare iniţială Evaluare iniţială Recapitulare semestrială Evaluare curentă şi teste Lucrări scrise semestriale Recapitulare finală Total

NUMĂR ORE ALOCATE SEM. I SEM. II TOTAL 26 24 50 13 30 3 4 1 5 5 3 ─ 90 13 29 4 ─ ─ ─ 7 3 5 85 26 59 7 4 1 5 12 6 5 175

1. AUTOR. Indicativul. ore 4 1 2 2 3 2 1 1 11 1.1.3.3. Silaba Evaluare 3 TOTAL NARAŢIUNEA Căprioara de Emil Gârleanu Comunicare.3.4. 2. 2. 1.1.1. 2.3. 3.1. 4.PLANIFICARE ANUALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ AN ŞCOLAR 2008-20089 CLASA a V-a A SEMESTRUL I Nr.7. 2. 4. Lectură suplimentară: Povestea fără sfârşit de Michael Ende Evaluare 1 TOTAL CUVÂNTUL ŞI TEXTUL O furnică de Tudor Arghezi Comunicare.6 2.1.4. 2.2. 2. Evaluare iniţială CARTEA Cartea – obiect cultural Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade Comunicarea dialogată şi monologată Componentele comunicării. reclama Comunicare. Verbul. 4.1. 1. 1. 2. 1. Analiza lucrării semestriale Lectură suplimentară.6. Organizarea textului scris.1.1. 2.3. rezumatul Substantivul. 4.6. 3. 2.2. NARATOR.3. 2.2 1. Derivarea. 4.4. 3. PERSONAJ Amintiri din copilărie de Ion Creangă Comunicare. 3. 2.3. 2. 1. 3. IX IX-X X-XII XII 5. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei. Propoziţia. 1.4.2. Organizarea textului scris Fonetică.6.3.2. 1. 2.2.1. 3. Semnele de punctuaţie şi de ortografie Sintaxa.2. Grupuri de sunete.5.5.2.6.5.3.5.1. 3. Părţile de propoziţie.3.3 1. crt. 3. VI-VII VII VIII VII-VIII IX 4. 1. 4. 4. 2. Colinde Verificarea lecturii particulare 1. Predicatul verbal şi nominal Evaluare 4 TOTAL Unitatea de învăţare Recapitulare iniţială Obiective de referinţă 1.2 1.3. 2. 2.2.2.2.3. Moduri. Sunete.2.3. 3.7. 3.4. 1.3 1.2. 1.1. 3. 3. Vocabularul limbii române. Sinonime.4. 1. 4. Prepoziţia.3 5 2 5 1 13 3 2 2 4 1 12 3 3 10 1 17 Săptămân a I I II II III III II IV V-VI VI IV-V VI Observaţii 1.5.1. 1.4. 2. 1. 3.2.2. 1. 3. Articolul de ziar.3 4 1 9 2 1 1 1 XII-XIII XIII XIV-XVI XIII XV XIV XIV . 3.2. 1.2 1. 4.6. Articolul hotărât şi nehotărât. 3. 2. Litere. Articolul genitival Lucrare scrisă semestrial. 2. 4.1 Nr.5. Părţi componente. 3.7.1. 1. Antonime Evaluare 2 TOTAL TIPURI DE TEXTE Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri Texte nonliterare. 2. 2. 2.4. 4.2.1.4. Cazurile substantivului. 4.

1. 2. 2. 1. 3. Lectură suplimentară. 2.1. 3.3. Povestirea Predicatul verbal.5. 2. 3. 2. Acordul predicatului cu subiectul Lectură suplimentară. 3. Scrisoarea familială. 4.2. 4. Punctuaţia Evaluare 8 TOTAL BASMUL Prâslea cel voinic şi merele de aur Comunicare. Numeralul Ordinal Evaluare 6 Total Recapitulare semestrială 1.2.1.3. 3. Anderson. Venirea lui Galaad Evaluare 10 TOTAL POEZIA Ce te legeni… de Mihai Eminescu Comunicare. 1. Numele predicativ Lectură suplimentară.1. 2.2. Scrierea imaginativă.6.7. 1.2. Predicatul nominal.6.1.4.3.2.1. 3. 1. 4. Mijloace Adverbul.4. 3.7. Despre oaia pierdută Comunicare. 1.2.2. 1.3. 1.6. 1.1. 2.4. 2. Clasificare.7. 1.3 1.2 1. 2. 3.1.3 9.Evaluare 5 TOTAL 1 20 XVI 6.4.3.4.1. 4.2 5 2 3 1 11 4 2 2 1 1 10 5 2 2 1 1 11 3 1 1 2 3 1 1 12 3 2 3 1 XX-XXI XXII XXI XXII XXII-XXIII XXIV XXIII XXIII XXIV XXIV-XXV XXVI XXV-XXVI XXV XXVI XXVI-XXVII XXVII XXVIII XXVIII XXVIIXXVIII XXVII XXIX XXIX XXX XXX XXIX 7. Tipuri.4 5 2 4 2 1 14 5 XVI-XVII XVII XIX XIX-XX XX XVIII Semestrul II Semestrul II Semestrul II SEMESTRUL al II-lea DESCRIEREA În pădurea Petrişorului de Mihail Sadoveanu Comunicare. Vorbirea directă şi vorbirea indirectă. 1. 3. 8.1. 2.4.2. 4. 1. 2. 2. 2.1.7.2.7. 1. 1.5.1. 4. oficială şi de felicitare Subiectul. 1.1.2. 2. 3. 4.3. 1. 2. 3. 1.5. Caragiale Comunicare. 3.3.3.2 1.4. 3. 2.1. 4. 1. 2.3.6.7.1.1. Cum scriem despre textul literar Atributul.3. Făt-Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu Evaluare 9 TOTAL LEGENDA Dragoş-Vodă Parabola. 4. 2.2.2. Funcţii sintactice Interjecţia: Tipuri.2. 1. .2. 2.1.2.3. DIALOGUL Vizită… de I. 1.3.4.2.6.5. 4. 1. 2. 2. Relatarea unor întâmplări personale Comunicare. C. 3. 2. Caracterizarea personajului. 3.5. 2. Cum descriem? Descrierea orală Adjectivul. 3. 1. 3.4. 11.3.3.2.1.1. 1.2. 2. 2. 1. 2. 3.2. 10. 3. 1.1. 4. Zâna mării de H. 3. Organizarea dialogului Pronumele personal şi de politeţe Numeralul cardinal.3. 2.3.6. 3.3. L. Funcţii sintactice Evaluare 7 TOTAL PORTRETUL Mihai Viteazul de Nicolae Bălcescu Comunicare.2. 2.7.6. Poezii diverse 1.

6.2 1. 4. 4. 3.2. 3.6.4.3 1 2 12 2 2 4 2 3 1 1 1 1 17 5 XXXI XXXI XXXI XXXIV XXXIIXXXIII XXXIII XXXIII XXXII XXXIV XXXIV XXXIV XXXV 1.1.4.2.1.5. 2. Modalităţi de desfăşurare Complementul Fraza. 3. 2.1. Coordonarea şi subordonarea Lectură suplimentară: Întâmplările lui Til Buhoglindă Analiza lucrării semestriale Verificarea lecturii particulare Evaluare 12 Total Recapitulare finală 4.3.3. 2.4. 2. 2.4. 1.1. 3.2.1. 1. Formule.12. 2. Dialogul.3. 1. 1.5. Propoziţia principală şi propoziţia secundară Conjuncţia.2.2. 2. 4.4 PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT CLASA a V-a SEMESTRUL I . Evaluare 11 Lucrare Semestrială Total SNOAVA Boierul şi păcală Comunicare. 1.7.3.

Fişa biografică. Dicţionarul Cuvânt de bază şi rădăcina.10 31. Opera literară. Părţile componente ale textului scris. părţile de vorbire Sintaxă: propoziţia afirmativă şi negativă. Organizarea textului scris. Redactarea primei forme. 5. Interpretarea textului Invitaţie la lectură: „Povestea fără sfârşit” de Michael Ende (fragment) Sintaxă: propoziţia simplă şi dezvoltată. Extemporalele şi tezele Evaluare 3 NARAŢIUNEA: „Căprioara” de Emil Gârleanu. personaje. Textul integral: „O furnică” de Tudor Arghezi.11 07. 35. Interpretarea textului Fragmentul de text: „Cărţile lui Apolodor” de Gellu Naum. Semnele de punctuaţie şi de ortografie (cratima) Comunicare. Elementele componente ale cărţii Interiorul cărţii. 38. Planul iniţial al redactării. Raportul dintre realitate şi ficţiune. 22. Naraţiunea ca mod de expunere. Ideile principale Explorarea textului.11 06. 20. 33.10 17. 29. personajele. 49. Câmpul lexical.11 13. 3.10 10.10 14. 34.09 16.09 24. 14. Articolul de dicţionar. 24. 7. Rima. Gruparea unor termeni după trăsături de sens comun. Componentele situaţiei de comunicare Evaluare 1 VOCABULARUL LIMBII ROMÂNE. Prefixe.09 17.10 27.10 15. Antonime. 27. Modurile nepersonale (recunoaştere) Nr.11 05.10 03. Comparaţia. Definiţie. 12. Condiţii necesare. Timp. fraza Comunicare. Organizarea textului scris.09 18.10 28. 8. Strofa. Corespondenţa sunet-literă.10 20. Hiatul Silaba. 6. părţile de propoziţie. Triftongul. 36. Observarea textului Explorarea textului: timp şi spaţiu. Interpretarea textului Textul nonliterar. 15. 19. fapte.11 14. Conţinuturile învăţării Recapitulare iniţială.11 12.09 30.11 04. narator.09 01. Rolul cuvântului în comunicare Formă şi conţinut. Sunetele limbii române. Cum formulăm ideile secundare Aplicaţie.11 19. 21. Dicţionarul. Planul simplu de idei.10 02. Cum formulăm ideea principală Comunicare.09 23. 39. 37. Imaginea toamnei Explorarea textului. Notiţele.10 22.09 22.09 26. 43. Reclama Observarea şi explorarea textelor nonliterare. 26. 40.10 08.10 29. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Data 15. Familia de cuvinte/lexicală Sinonime. 18.09 29. ursul polar” de Cezar Petrescu Verbul-nucleul comunicării. 10. Observarea textului Explorarea textului.10 16. 1. Observarea textului. Ziarul şi revista. 41. Apariţia şi dispariţia cuvintelor Cuvântul. 45. Etapele acţiunii. 16. Explorarea textului. număr (actualizare) Modurile personale. Grupuri de sunete: Diftongul. Observarea textului Cartea şi biblioteca: „Cele dintâi lecturi” de Mircea Eliade. Comunicare. 32.11 11. 9.Nr. 4.10 21. Fişa de lectură Comunicare. Ce este comunicarea. Fonetică. Versul.11 10.09 25. Sufixe. propoziţia enunţiativă şi interogativă.11 18. Planul simplu şi planul dezvoltat: „Fram.09 19. 25. 47.11 20. 13. Despărţirea cuvintelor în silabe Comunicare. Finisarea Evaluare 2 TEXTUL LITERAR: „Sfârşit de toamnă” de Vasile Alecsandri: Observarea textului Explorarea textului.10 24. Documentarea. 2. 31. 30. Derivatele. 44. persoană. 48. Comunicare. Planul dezvoltat de idei.10 07.10 30. 28.11 .11 17. Accentul. Interpretarea textului Comunicare.10 06. Interpretarea textului Comunicare. 42. 23. 11.10 23. 17. Observarea textului Explorarea textului: spaţiul.10 03.10 13.: fonetică şi vocabular Recapitulare iniţială: morfosintaxa Recapitulare iniţială: lectura Recapitulare iniţială: rezumatul şi povestirea Evaluare iniţială CARTEA-OBIECT CULTURAL.10 09. Organizarea textului scris. Comunicarea dialogată şi monologată. crt. 46.

Organizarea dialogului. 75. 85. 67.50. 68.01 13.11 01. Personaje. Predicatul nominal.12 05. 51. 64. Structură.12 12. 70. 89. Funcţii sintactice.01 09. Funcţii sintactice. Ortografia substantivelor în acuzativ Cazul dativ. „Vizită” de I. Funcţii sintactice. 69. Dialogul ca mod de expunere Interpretarea textului Comunicare.01 15. 77. Enumeraţia. Ortografia substantivelor în genitiv Articolul genitival (posesiv) Cazul vocativ.01 19. Numele predicativ Evaluare 4 AUTOR. 52. Verbul a fi predicativ Predicatul verbal. acţiune. Ortografia substantivelor în dativ Cazul genitiv.11 28. Caragiale Observarea textului. Verbul copulativ a fi. Structură Viitorul.01 23. 90. Cazul acuzativ. a fi.01 SEMESTRUL al II-lea . 65. 87. Observarea textului.12 10. Narator. 66. 54.01 26.01 27. 82. timp şi spaţiu. 74. Mai mult ca perfectul. Desinenţa. Alte forme de viitor. Perfectul compus. 86. Gen şi număr. a vrea.01 16. 61. 56.12 04.01 20. Structură. 71. Rezumatul oral Substantivul ( comun şi propriu). Umorul Pregătirea lucrării scrise Lucrare scrisă semestrială Comunicare.12 03.01 30.11 27.12 09.11 24. 60. 83. 76. Acţiunea. 63.01 12. personaje Explorarea textului.12 18. Structură. Colinde Analiza lucrării scrise Cazul nominativ.12 08.12 02. 58. L. Regionalisme. 62. 55.11 26. „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. 84.12 16. Punctuaţia vocativului Evaluare 5 DIALOGUL. Funcţii sintactice.01 29.12 19. 80. PERSONAJ. 79.01 06.01 08. Structură. NARATOR. 53. Structura. Timp şi spaţiu. 73.12 11.12 05. Rezumatul.11 25. Autorul şi naratorul Interpretarea textului. 88. Pregătirea şi redactarea rezumatului.12 17.01 22.01 14. Explorarea textului.12 15. 72. Valori temporale ale prezentului Imperfectul. Cum cerem o informaţie? Cum convingem? Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21. 78. Modul indicativ prezent. (actualizare) Articolul hotărât Articolul nehotărât Verificarea lecturii particulare Invitaţie la lectură. 57.01 21. Forme inverse Verbe auxiliare: a avea. Transformarea textului dialog în text narativ Comunicare.01 28. Ortografia substantivelor în nominativ Prepoziţia. Narator. 59.01 07. Repetiţia Explorarea textului. 81. Forme inverse Perfectul simplu.

03 19. Valori morfologice şi funcţii sintactice Evaluare 6 DESCRIEREA. 41. 4. Povestirea. pronume şi numeral în cazul nominativ Subiectul subînţeles şi subiectul inclus Acordul predicatului cu subiectul Nr.02 24. 39.03 27. 36. 29. „Mihai Viteazul” de Nicolae Bălcescu.03 13. Formule specifice Interpretarea textului. Observarea textului Explorarea textului. Valori morfologice şi funcţii sintactice Numeralul ordinal. Andersen. 5. 25. 45. „În pădurea Petrişorului” de Mihail Sadoveanu. Timpul şi spaţul întâmplării. Funcţiile sintactice ale pronumelui personal în cazul nominativ Formele şi funcţiile sintactice ale pronumelui personal în cazul acuzativ şi dativ Formele şi funcţiile sintactice ale pronumelui personal în cazul genitiv Pronumele personal de politeţe.02 13.04 07. 17. Comunicare. Planul şi realizarea caracterizării Evaluare 8 BASMUL. Eminescu Predicatul verbal Predicatul nominal. 30.03 06. Timpul şi spaţiul întâmplării. 43. Descrierea în textul de mică publicitate.04 09.03 05. Subiectul exprimat prin substantiv.04 . de timp şi de mod Adverbe provenite din adjective. Conţinuturile învăţării Pronumele personal.04 20. Povestirea ca întreg Evaluare 9 LEGENDA: „Dragoş-Vodă”.03 11.04 03. 44. 7.03 17. 3. Adjectivul. „Prâslea cel voinic şi merele de aur” Observarea textului Explorarea textului.04 01. 1.Nr. 22. 16. Acţiunea Interpretarea textului Parabola: „Despre oaia pierdută” Invitaţie la lectură.02 18. 18. Adverbe de loc.02 10.03 20. Descrierea orală Evaluare 7 PORTRETUL. 27. 21. 24. 33.02 26. 19. 47. 26.03 26.03 04. 12.03 12. crt. Situaţii specifice basmului. 15. 38. 2.03 09.04 21. 37.03 03. Numele predicativ simplu şi numele predicativ multiplu Comunicare. Interpretarea textului. 8. Topica adjectivului Comunicare.04 10. Personajele. Epitetul Explorarea textului. Semnificaţia şi lumea basmului Lectură:„Zâna mării” de H.03 18. Observarea textului Explorarea textului. Observarea textului. Cum descriem? Comunicare.03 30. 13. Descrierea ştiinţifică. 23. Etapele naraţiunii Explorarea textului.C. Personajele. 46.03 10. Funcţia sintactică a adverbului. Funcţii sintactice Numeralul cardinal. 31. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Data 09.02 19.03 31.02 12. Acţiunea Comunicare. Imaginea de ansamblu şi detaliile.04 06. Explorarea textului. Ordinea elementelor descrise. 35.02 20. 6. 10. 32. 40.03 23.03 24.04 08. Tipuri de interjecţie.03 25.02 11.04 02. Eroul basmului Explorarea textului. 42. Elementele descrise.02 17. Ordinea etapelor. „Făt-Frumos din lacrimă” de M. Caracteristici. 11. Interjecţia.03 16. 9. 34. Portretul lui Mihai Viteazul Tipuri de portret Adverbul.02 23. 28. Timpul şi spaţiul întâmplării. Scrierea imaginativă. 20. Romanele Mesei rotunde: „Venirea lui Galaad” Subiectul. Mijloace de caracterizare a personajului literar Comunicare.02 16.02 27.02 25. Caracterizarea personajului. Punctuaţia interjecţiei.02 02. Adjectivul propriu-zis şi adjectivul provenit din verb la participiu Adjective variabile şi adjective invariabile Funcţiile sintactice ale adjectivului (atribut şi nume predicativ). 14.

05 14. Invitaţie la lectură. 68. 79. 76.05 26.06 09.05 27.05 21.05 07.05 19. 78. Personajele. 65. 83.04 01.05 04. 67. 77. Figuri de stil. 64. 72. 63. Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere Subordonarea Comunicare. Forma poeziei. 52. 53. 85. 54. Dialogul imaginar Interpretarea textului.06 02. Interpretarea textului Invitaţie la lectură:”Întâmplările şi faptele de pomină ale lui Til Buhoglindă” Complementul (actualizare) Verbul-element regent al complementului.04 29. 81. Formule de încheiere a dialogului Analiza lucrării semestrială Evaluare 12 Verificarea lecturii particulare Recapitulare finală Recapitulare finală Recapitulare finală Recapitulare finală Recapitulare finală 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22. 84.05 05.04 23. 69.05 29. pronume) Exerciţii de recunoaştere a adjectivului Comunicare.05 25. 57. Etapele naraţiunii.48. 66.04 24. Observarea textului Explorarea textului. Părţile de vorbire prin care se exprimă complementul ( substantiv. 82. Modalităţi de desfăşurare a dialogului. Propoziţia principală Propoziţia secundară/subordonată Elemente de relaţie în frază. 49.06 12. 59. Redactarea: cuprinsul şi încheierea Evaluare 11 Pregătirea lucrării scrise Lucrare scrisă semestrială SNOAVA: „Boierul şi păcală”.05 15.05 20.05 06.06 04.06 11. 73. adverb) Exerciţii de recunoaştere a complementelor Fraza.05 13.06 10.04 28.05 11. Dialogul. 80. 55. Cum scriem despre textul literar. 61. pronume. 71.06 03.06 05. Scrisoarea oficială şi scrisoarea de felicitare Evaluare 10 POEZIA: „Ce te legeni…” de Mihai Eminescu. 51. 74. substantiv. 60.05 18.05 22. Scrisoarea familială Comunicare. 75.04 30. 70. 58. Observarea textului Explorarea textului. Comunicare. 56. Conjuncţia.05 28.05 12. Conjuncţii simple şi conjuncţii compuse Legătura dintre propoziţiile unei fraze.06 08.04 27.06 . Relatarea unor întâmplări personale. Formule de iniţiere a dialogului Comunicare. Elemente regente Părţile de vorbire prin care se exprimă atributul (adjectiv.05 01. Anunţul în interes personal Comunicare. Poezii diverse Atributul.05 08. 62. Pregătirea şi redactarea: introducerea Comunicare. 50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful