Rodzaje dowodów księgowych

Dowody kasowe

Kp – kasa przyjmie Kw – kasa wypłaci Rk – raport kasowy wniosek o zaliczkę Pz – przyjęcie zewnętrzne Wz – wydanie na zewnątrz Rw – rozchód wewnętrzny Zw – zwrot wewnętrzny Mm – przesunięcie międzymagazynowe PI – protokół inwentaryzacyjny Pw – przyjęcie wyrobów z produkcji do magazynu WB – wyciąg bankowy PP – polecenie przelewu czek gotówkowy, rozrachunkowy, weksel bankowy dowód wpłaty bankowy dowód wypłaty OT – wprowadzenie środka trwałego do użytkowania LT – likwidacja środka trwałego PT – nieodpłatne przejęcie, przekazanie środka trwałego MT – zmiana miejsca użytkowania środka trwałego LP – lista płac deklaracja ZUS Fa VAT – faktura oryginał i kopia Fa – faktura korygująca Fa – faktura wewnętrzna R-ek - rachunek PK – polecenie księgowania nota księgowa nota korygująca

Dowody materiałowe i obrotu wyrobami gotowymi

Dowody bankowe

Dowody służące ewidencji środków trwałych Dowody służące do ewidencji wynagrodzeń

Dowody kupna - sprzedaży

Dowody księgowe

Źródło: A. Kuczyńska-Cesarz, T. Cesarz, Elementy rachunkowości. Zasady rachunkowości. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 102