You are on page 1of 19

PERIKARDITI Referues Dr.

Halil Drevinja
Specializant ne mjekesine interne
Dt.06.04.2006

Funkcioni normal i perikardit

Perikardi visceral-membran seroze Perikardi parietal-membran fibroze

Perikardi pengon:
1. 2. 3. 4.

5.

6.

Dilatimin e pernjehershem te dhomave te zemres Lehteson mbushjen atriale Perforcon poziten anatomike te zemres Minimizon ferkimin e zemres me stukturat perreth Pengon zhvendosjen e zemres dhe perdredhjen e eneve te medha te gjakut Pengon perhapjen e infeksioneve nga mushkerite dhe pleura

Perikarditi akut
Klasifikimi

Klinik:
I.Akut (<6 jave) a.Fibrinoz b.Efuziv ( seroz ose sanguinoz) II.Subakut (6 jave gjer 6 muaj) a.Efuziv-konstriktiv b.Konstriktiv III.Kronik (> 6muaj) a.Konstriktiv b.Efuziv c.Adheziv (jokonstriktiv)

I.

Etiologjik Infektiv:
a.Viral ( coxsackievirus A dhe B, echovirus, adenovirus, hepatitis, HIV) b.Pyogjenik (streptoccocus, staphylococus,pneumoccocus, Neisseria, etj) c.Tuberkular d.Fungal (histoplasmosis,blastomycosis, etj) e.Tjera ( syfilitik,parazitik)

II.Joinfektiv:
a.

Infarkti akut i miokardit b. Uremia c. Neoplasia; 1.Primare 2.Metastazat d. Myxedema e. Chylopericardiumi f. Trauma 1.Penetruese 2.Jopenetruese g. Dissekacioni i aortes h. Postirradiation i. Ethet familjare te mesdheut j. Perikarditi familjar 1. Mulibrey nanism k. Akut idiopathik

III.Hypersensitiv ose autoimune


a. b.

c.

d.

Ethet Reumatike Smundjet kolagjenoze vaskulare (LES, A.R., Skleroderma, ethet akute reumatike, granulomatoza e Wegenerit) I indukuar nga barnat( phenytoina, procainamida, hydralazina, isoniazide, doxorubicina) Demtimi postkardiak: 1.Infarkti postmyokardial( Dressler`s syndroma) 2.Postperikardiotomy 3.Posttraumatik

a.
b. c.

d.
e.

Manifestimi klinik: Dhimbja Ferkimi perikardial Ndryshimet elektrokardiografike Efuzioni perikardial ( Ewart`s sign) Tamponada
1.Rritja e shtypjes intrakardiake 2.Kufizimi i mbushjes ventrikulare 3.Reduktim i debitit kardiak Low pressure tamponade( kemi rritje te shtypjes intraperikardiale nga vlerat subatmosferike ne vlerat 5 gjer 10 mmHg)

f.

Pulsi paradoxik
Zvoglim me i madh se normalja (10mmHg)te shtypjes arteriale sistemike gjate inspiriumit

a. b.

c.
d.

Diagnoza e efuzionit perikardial Rtg Ekokardiografi CT MRI


a.

Trajtimi
Pacienti monitorohet per mundesine e zhvillimit te efuzionit Ne prezence te efuzionit mesatar ose voluminoz,pacienti hospitalizohet dhe observohet per
1.mundesine e tamponades 2.monitorimit te shtypjes arteriale,venoze dhe frekuences se zemres 3.monitorimit ekokardiografik

b.

c.

Tek manifestimi i tamponades intervenojme me perikardiocenteze:


1.diagnostike 2.palliative

Perikarditi akut viral ose idiopatik


Etiologjia Symptomet-ethe , dhimbje prekordiale ne te njejten kohe,shpesh 10-12 dite pas infeksionit viral, e dhene e rendesishme per diferencimin nga IAM Prani e pleuritit, pneumonitit Sed,granulocytosis/ lymfocitosis Zhvillimi klinik-Eshte vetekufizues Komplikimet-perikarditi konstriktiv Trajtimi-Pushim shtrati, Aspirin/900mg/d, Indomethacin 25-75 mg,prednisone 20-80 mg/d/pas perjashtimit te perikarditit purulent dhe tuberkular/,antikoagulantet shmangen.Nese symptomet jane te pranishme per 2 vite perikardioektomia mund te jete efektive ne nderprerjen e smundjes

Syndroma e demtimit post-kardiak

Forme e periarditit akut qe ka te perbashket tiparet:demtim i mehershemi miokardit me prani te gjakut ne perikard. Symptomet:

1.dhimbja pas 1-4 javesh te demtimit kardiak 2.Temp. gjer 40 C`, pleuriti, pneumoniti

Lab: Sed,Leukocytosis,EKG,


a.

Diagnoza diferenciale

b.

c.
d. e.

f.
g. h. i.

j.
k.

Per perikarditin akut idiopatiknuk kemi test specifik, keshtu qe Dg.vehet duke perjashtua format tjera te perikarditit. Perikarditi acut viral IAM Syndroma e demtimit postkardiak Perikarditi si pasoje e smundjeve kolagjenoze sistemike Perikarditi tek ethet akute reumatike Perikarditi tuberkular Perikarditi uremik Perikarditi si pasoje e smundjeve neoplastike Perikarditi postrrezatues Perikarditi bakterial, mykotik

Efuzionet perikardiale kronike

a.
b. c. d.

Etiologjia Tuberkulare Myxedema Smundja perikardiale e kolesterolit Neoplazmat,smundjet kolagjenoze vaskulare,infekcionet piogjene, anemia e rende kronike.

Perikarditi kronik konstriktiv/Pkk/

Rezulton pas perikarditit: fibrinoz, serofibrinoz ose efuzioni kronik perikardial pason me obliterim te kavitetit perikardial dhe formim te indit granular. Etiologjia : zakonisht tuberkulare Abnormaliteti baze patologjik tek Pkk eshte: Pamundesia e mbushjes se ventrikulit gjate diastoles se vonshme per shkak te perikardit te trashe dhe rigjid.Tek tamponada mbushja e ventrikujve eshte e penguar gjate tere diastoles. Volumi godites eshte i redukuar dhe shtypja enddiastolike ne te 2 ventrikujt dhe shtypja ne te dy atriumet, venen pulmonare, venat sistemike eshte e rritur ne nivel te njejte.Si pasoje e ketyre ndryshimeve hemodinamike funksioni i miokardit eshte normal,gjersa ventrikujt jane te mbingarkuar

Gjetjet klinike dhe laboratorike


Symptomet sistemike Venat jugulare te distenduara Shenja e Kussmaulit pozitive Tek 1/3 pulsi paradoxik pozitiv Hepatomegaly , ascit,splenomegaly, gastroenteropathy, syndroma nefrotike, proteinuri Pulsi apikal i redukuar ne intensitet, i retraktuar ne sistole dhe leviz jasht ne diastole Tonet e zemres jane distante,toni i 3 i zemres/perikardial knock,paraqitet0.09-0.12 s pas mbylljes se v. aortale qe eshte pasoje e ngadalsimit te pernjehershem te mbushjes ventrikulare EKG- voltazhe e ulet, vala T e rrafshet ose e invertuar, FA tek 1/3, P mitrale Si pasoje e pranise se tablose klinike te ngjashme me cirozen e melqise por prania e venave te distenduara te qafes,hulumtimi i kujdesshem per kalcifikete te perikardit me ane te Rtg te toraxit dhe ekokardiografise mund te zbuloj kete entitet te kurueshem te smundjeve te zemres.

a. b. a. b.

c.

Diagnoza diferenciale Cor pulmonale Kardiomyopatia konstriktive Trajtimi Resekcioni perikardial Rreziku i operacionit mvaret nga : shtrirja e penetrimit te kalcifikateve ne miokard, atrofia e miokardit, demtimi i funksionit te melqise dhe renal.Shkalla e mortalitetit operativ 5-15 % Pregaditja preoperative me ane te restrikcionit te kripes,diuretike

Perikarditi subakut efuziv - Konstriktiv

Karkterizohet me prani te efuzionit tenziv ne hapesiren perikardiale dhe konstrikcionit te zemres si pasoje e trashjes se perikardit Ne shumicen e pacienteve gjendja progredon ne formen e perikarditit konstriktiv. Excizioni masiv i 2 fletezave perikardiale eshte zakonisht efektiv.

Smundjet tjera te perikardit

Cystat perikardiale Tumoret