You are on page 1of 23

1.

Rajah berikut merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. Bertulis

Kaedah pengkajian sejarah

Arkeologi X

Apakah X? A B C D Lisan Tafsiran Saintifik Rekonstruksi

Zaman Logam dan Zaman Neolitik berbeza kerana masyarakat Zaman Logam A B C D hidup menetap menternak binatang mempunyai adat resam menjalankan aktiviti perdagangan

3.

Apakah asas kegiatan ekonomi masyarakat agraria ? A B C D Pertanian Perikanan Perdagangan Perlombongan

Apakah kepentingan lawatan Laksamana Yin Chin ke negeri Melaka ? A B C D Kekayaan budaya Keselamatan negeri Kepelbagaian ekonomi Keseragaman pentadbiran

Apakah faktor yang membantu kejayaan Tun Perak menghalang serangan Siam pada tahun 1456? A B C D Kemantapan strategi Kelengkapan senjata Kekukuhan pertahanan Kerjasama negeri naungan

Rajah berikut merupakan faktor kejayaan Portugis menawan Melaka pada tahun 1511.

Bantuan luar

Tentera terlatih

Faktor kejayaan Portugis

Kepimpinan Alfonso de Albuquerque

Apakah X? A. B. C. D Menggunakan senjata moden Menerima sokongan peribumi Membina kubu pertahanan Mempunyai askar upahan.

Rajah berikut menunjukkan tuntutan Alfonso de Albuquerque kepada Sultan Melaka.

Membebaskan tawanan

Tuntutan Alfonso de Albuquerque

Membayar ganti rugi

Apakah X ? A. B. C. D. Mendirikan gereja Membina kubu Meluaskan pelabuhan Memperbanyak gudang

Rajah berikut merujuk kepada kegemilangan kerajaan Johor.

Pusat perdagangan antarabangsa Kerajaan Johor Pusat pengajian agama Islam X

X merujuk kepada peranan Johor sebagai pusat A B C D pertanian pangkalan tentera persuratan Melayu penggubalan undang-undang

Jadual berikut menunjukkan peristiwa yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Johor. Kurun Peristiwa Ke-17 Perang Johor Jambi Ke-18 X Apakah peristiwa X ? A B C D Campur tangan British Ancaman Majapahit Serangan Belanda Penglibatan Bugis

10

Rajah berikut berkaitan dengan dasar luar kerajaan Kedah.


Dasar Luar Kerajaan Kedah Pada Kurun Ke-17

Mengadakan hubungan dengan Siam

Menjalin persahabatan dengan Burma.

Mengapakah kerajaan Kedah melaksanakan dasar luar tersebut? A. B. C. D. Mendapatkan bantuan tentera Memperluas tanah jajahan Menamatkan perang saudara Mengekalkan kedaulatan negeri

11.

Bendahara Wan Ahmad menjadi Sultan Pahang pada tahun 1882 dengan menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muadzam Shah. Bagaimanakah cara baginda menjadi sutan ? A B C D Pewarisan takhta Melalui rampasan kuasa Sultan Pahang mangkat tanpa waris Dilantik oleh Bendahara Tun Mutahir

12

Pernyataan berikut menerangkan bentuk hubungan yang terjalin antara Kelantan dengan Siam. Pada tahun 1818, Kelantan menghantar bunga emas kepada Siam. Penghantaran bunga emas dibuat setiap tiga tahun sekali.

Mengapakah pemerintah Kelantan bertindak sedemikian? A B C D Meningkatkan hubungan luar Mengelakkan ancaman jiran Mengukuhkan pertahanan negeri Menggalakkan aktiviti perdagangan

13

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbilangan Adat Perpatih berikut ? Bulat anak buah menjadi buapak Bulat buapak menjadi lembaga Bulat lembaga menjadi penghulu Bulat penghulu menjadi raja

A B C D 14

Penggiliran pemerintah mengikut tempoh tertentu Pelantikan ketua berdasarkan sistem warisan Penggantian pembesar berdasarkan suku Pemilikan pemimpin secara demokrasi

Rakyat Sarawak hidup aman dan harmoni walaupun berbilang etnik dan pelbagai budaya . Apakah nilai yang diamalkan oleh mereka ? A B C D Berdisiplin Bersyukur Bertoleransi Bertanggungjawab

15

Senarai berikut merupakan bentuk hukuman yang diamalkan oleh masyarakat Kadazan-dusun di Sabah.
Babas Sogit Kepanasan

Apakah tujuan hukuman tersebut dilaksanakan ? A B C D Menyemai sifat keberanian Memupuk kecekalan Mengeratkan hubungan Menanam semangat berdikari

16

Senarai berikut adalah ancaman yang dihadapi oleh kerajaan Kedah pada kurun ke-18. Ancaman Siam Ancaman Burma Ancaman Bugis dari Selangor Apakah tindakan Sultan Kedah untuk mengatasi ancaman tersebut? A B C D Mengadakan rundingan damai Mendirikan kubu pertahanan Memohon bantuan asing Membentuk unit askar upahan

17

Pada 11 Ogos 1786, Francis Light telah menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang. Apakah kesan peristiwa tersebut? A B C D Kegiatan lanun terhapus Penjajahan kuasa asing Pertahanan diperkukuh Perdagangan terjejas

18

Pada tahun 1826, negeri-negeri dalam Peta 1 telah disatukan oleh British di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat.

Peta 1 Mengapakah British menyatukan negeri-negeri tersebut? A. Memajukan perhubungan B. Mengurangkan kuasa raja C. Menjimatkan perbelanjaan D. Menamatkan pemberontakan
19

Jadual berikut merujuk kepada tokoh yang menjadi pemimpin di negeri-negeri Melayu. Tokoh Raja Abdullah Dato Kelana Syed Abdul Rahman Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut? A B C D Meminta bantuan British Menerima pengaruh Bugis Mendapat pendidikan Barat Membawa masuk buruh India Kawasan Perak Sungai Ujong

20

Mengapakah British berusaha meluaskan pengaruh di Pahang pada kurun ke19? A. B. C. D. Kekacauan yang dicetuskan oleh kongsi gelap Memenuhi permintaan pembesar tempatan Tindakan sultan membawa masuk pedagang Eropah Kehadiran penasihat asing yang dilantik pemerintah tempatan

21

Jadual berikut menunjukkan kuasa Barat yang ingin meluaskan pengaruh di Tanah Melayu Jerman Berhasrat untuk mendapatkan Pulau Langkawi Amerika Syarikat Berhasrat untuk meluaskan pengaruh di Terengganu

Bagaimanakah British menyekat kuasa Barat tersebut daripada bertapak di Tanah Melayu? A B C D Menggubal perlembagaan negeri Memeterai perjanjian dengan Siam Memperkenalkan sistem Residen Menetapkan sempadan pengaruh

22

Mengapakah penduduk di wilayah Tabal berhijrah ke negeri Kelantan selepas Perjanjiaan Bangkok 1909? A B. C. D. Membantah kekuasaan Siam Mempertahankan system beraja Menghalang kemasukan kuasa Barat Memperkukuhkan pentadbiran tradisional

23

Rajah berikut menunjukkan sumbangan seorang tokoh di Johor.

Menjaga keamanan

Dato Muhammad Salleh bin Perang

Merancang pembangunan

Apakah X ? A. B. C. D. 24 Mewajibkan pendidikan Melukis peta negeri Mendaulatkan bahasa Menggubal perlembagaan

Dialog berikut mungkin berlaku di Sarawak pada tahun 1830-an. Pangeran Indera Mahkota : Saya akan menaikkan cukai terhadap hasil penduduk. Pembantu Pangeran : Bagus juga cadangan Pangeran. Ini dapat menambahkan pendapatan.

Apakah kesan tindakan tersebut ? A B C D Kemajuan infrastruktur terjejas Pelaburan asing berkurangan Kebangkitan rakyat berlaku Perpindahan penduduk ke pedalaman

25

Kawasan berlorek dalam peta berikut menunjukkan perluasan kuasa James Brooke dan Charles Brooke di Sarawak dari tahun 1853 sehingga tahun 1905.

Bagaimanakah perluasan kuasa tersebut dapat dilakukan? A B C D 26 Bantuan tentera British Sokongan pedagang asing Permintaan rakyat tempatan Kerjasama pembesar Melayu Berikut ialah tokoh-tokoh tempatan yang memegang jawatan Ketua Anak Negeri di Sabah. Tokoh Tempatan O.K.K. Pangeran Haji Omar O.K.K. Haji Mohamad Arshad O.K.K. Pengeran Mohamad Abbas Mengapakah Syarikat Borneo Utara British (SBUB) melantik mereka? A B C D Memberi latihan kepimpinan Memenuhi tuntutan penduduk Mengiktiraf pemimpin tempatan Memahami adat dan budaya tempatan

10

27

Graf berikut menunjukkan kedudukan harga getah antara tahun 1929 1932.

Mengapakah harga getah menurun sekitar tahun 1930-an? A B C D Persaingan getah tiruan Pengenalan tanaman baru Kekurangan tenaga buruh Kemelesetan ekonomi dunia

28.

Revolusi Perindustrian di Eropah telah meningkatkan permintaan terhadap bijih timah pada akhir kurun ke-19. Mengapakah peningkatan tersebut berlaku? A. B. C. D. Pertambahan mesin melebur Penggunaan buruh yang ramai Peningkatan bilangan golongan pekerja Perkembangan perusahaan mengetin makanan

29 Apakah tujuan British memperkenalkan Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920? A B C D Mengawal sekolah Cina Meneliti buku sekolah Cina Mewajibkan pendidikan rendah Cina Menetapkan bahasa pengantar sekolah Cina

30

Mengapakah Tok Janggut, seorang tokoh pejuang tempatan, menentang British di Kelantan ? A B C D Pemecatan pembesar Pengenalan cukai baru Pengambilan buruh paksa Penangkapan pengikut setia

11

31

Pernyataan berikut merujuk kepada usaha Rentap dalam menghadapi ancaman Brooke Rentap membina kubu di paras ketinggian 2,725 kaki dari aras laut dan dipagari dengan kayu jenis belian di Bukit Sadok.

. Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada usaha tersebut? A B C D 32 Bijak mengatur strategi Berilmu dalam kehidupan Bertoleransi dalam masyarakat Berwawasan dalam perjuangan

Jadual berikut menunjukkan kekejaman British kepada pejuang Tempatan Tempat Perak Sarawak Kelantan Peristiwa Dato Maharaja Lela dihukum gantung Sharif Masahor dibuang negeri ke Singapura Mayat Tok Janggut diarak dan digantung songsang

Apakah pengajaran daripada peristiwa tersebut? I II III IV A B C D Berwaspada terhadap anasir luar Menghargai warisan budaya bangsa Berkerjasama menegakkan undang-undang Memperkasa diri untuk kedaulatan bangsa I dan II I dan IV II dan III III dan IV

12

33

Jadual berikut berkaitan dengan perkembangan politik dunia pada awal kurun ke-20 ? Tahun 1905 1911 Peristiwa Kejayaan Jepun mengalahkan Rusia Kejayaan Revolusi China

Apakah kesan peristiwa tersebut ke atas Tanah Melayu? A B C D Memantapkan sistem pentadbiran Menamatkan semangat kenegerian Mengalakkan penubuhan parti politik Menyemarakkan kesedaran kebangsaan

34

Senarai berikut merujuk kepada karya puisi sebelum Perang Dunia Kedua. Serunai Pujangga Dunia Yang Fana Tenaga Kaumku

Tema yang ingin diterapkan ialah A B C D Perasaan cinta akan Negara Pendidikan dalam kalangan wanita Kepentingan semangat kenegerian Kedudukan ekonomi kaum Imigran

13

35

Jadual berikut menunjukkan persidangan yang diadakan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Persidangan Persidangan Kebangsaan Kongres Melayu SeTanah Melayu Penganjur Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) - Kesatuan Melayu Singapura (KMS) - Persatuan Melayu Selangor (PMS)

Apakah persamaan matlamat persidangan tersebut? A Menuntut pilihan raya B Mempertahankan adat resam C Menyekat kemasukan imigran D Membentuk perpaduan 36 Rajah berikut menerangkan faktor yang menyumbang kepada kemenangan Jepun di Tanah Melayu Strategi berkesan Faktor-faktor kemenangan Jepun di Tanah Melayu
X

Perancangan rapi

Apakah X ? A B C D taktik serang hendap semangat perjuangan bilangan tentera ramai kerjasama semua kaum

14

37

Keratan akhbar berikut merujuk kepada ruangan khas belajar bahasa Jepun dalam akhbar Fajar Asia.

Mengapakah kerajaan pada masa itu menggalakkan pembelajaran bahasa tersebut? A B C D 38 Mendapat sokongan rakyat Merupakan alat perpaduan kaum Memperkayakan budaya tempatan Memupuk kesetiaan kepada maharaja

Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Kesatuan Melayu Muda (KMM) telah memberi kerjasama kepada Jepun. Namun Jepun telah mengambil tindakan berikut terhadap KMM. Mengharamkan KMM Mengawas ikegiatan politik Memungkiri janji kemerdekaan

Apakah iktibar daripada tindakan Jepun tersebut? A B C D Meghargai khazanah negara Berwaspada terhadap penjajah Membuat keputusan yang bijaksana Bermaufakat untuk mengekalkan perpaduan
15

39

Industri berikut muncul akibat keperitan hidup zaman pendudukan Jepun Industri berasaskan bahan tempatan Bahan api daripada getah Tali kapal daripada sabut kelapa Kertas daripada lalang, buluh dan getah Apakah kesimpulan anda dengan kemunculan industri tersebut? A B C D Masyarakat lebih kreatif Rakyat menjalin kerjasama Pemimpin perlu berwawasan Penduduk berhemah tinggi Tindakan berikut dilakukan oleh anggota Malayan Peoples Anti-Japanese Army (MPAJA) di Tanah Melayu. Cukai yang tinggi kepada penduduk kampung Merampas harta benda orang kampung Melakukan keganasan yang tidak berperikemanusiaan

40

Mengapakah anggota MPAJA bertindak demikian? A B C D


41

Keganasan tentera Jepun Kelewatan penubuhan kerajaan Kekurangan sumber kewangan Kelemahan pertahanan British

Maklumat berikut merujuk tujuan penubuhan Malayan Union.

Mewujudkan bangsa Malayan Union Mengapa British ingin melaksanakan perkara tersebut ? A B C D Mengukuhkan pertahanan Mengekalkan identiti bangsa Menjamin kebajikan penduduk Memupuk kesetiaan kepada negara
16

42

Maklumat dalam jadual berikut berkenaan Kongres Melayu yang pertama. Tarikh Pengerusi Kehadiran 1 4 Mac 1946 Dato Onn Jaafar 41 persatuan Melayu

Apakah kesan daripada kongres tersebut ? A B C D 43 Penubuhan UMNO Pengenalan Sistem Ahli Pembubaran Kesatuan Melayu Muda Pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu

Mengapakah orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948 ? A B C D Membentuk perpaduan kaum Negara mendapat kemerdekaan Mendapat perlindungan istimewa Menguasai bidang ekonomi

44

Apakah faktor yang menyebabkan orang Melayu menolak fahaman komunis ? A. B. C. D. Hak istimewa Ketuhanan Pendidikan Kemerdekaan

45

Gambar berikut menunjukkan peristiwa pembunuhan pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak pada tahun 1948.

Apakah kesan peristiwa tersebut? A B C D Pergaduhan antara kaum Penubuhan pasukan polis Pembentukan Malayan Union. Pengisytiharan Undang-Undang Darurat
17

46

Maklumat berikut tentang saranan Sir Gerald Templer untuk membanteras komunis. Penggunaan kekerasan dan senjata semata-mata tidak akan berjaya menghapuskan Komunis
Sir Gerald Templer :PesuruhjayaTinggi British

Mengapakah tokoh tersebut berpendapat demikian ? A B C D 47 komunis mahir taktik gerila British kekurangan tenaga terlatih British memerlukan sokongan rakyat Komunis mempunyai kelengkapan perang

Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) gagal membentuk negara republik komunis di Tanah Melayu? A B C D Corak perjuangan tidak sistematik Sumber kewangan dan senjata terhad Kerjasama rakyat dan kerajaan kukuh Bantuan kerajaan asing sukar diperoleh

48

Rajah berikut menunjukkan sekolah vernakular di Tanah Melayu sebelum merdeka Sekolah Vernakular

Melayu .

Cina

Tamil

Apakah kesan pelaksanaan sekolah tersebut ? A B C D Tenaga pengajar terlatih Sukatan pelajaran seragam Peperiksaan dapat diselaraskan Perpaduan kaum sukar dicapai

18

49

Mengapakah British melonggarkan syarat kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1951? A. B. C. D. Meningkatkan jumlah penduduk Menjamin taat setia golongan imigran Menggalakkan kemasukan buruh asing Mengimbangi bilangan penduduk peribumi

50

Maklumat berikut berkaitan Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 Parti Perikatan telah Berjaya memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan Apakah nilai yang boleh diambil dalam peristiwa tersebut? A B C D Bersifat amanah Berhemah Bertolak-ansur Berdikari

51

Mengapakah rombongan berikut bertolak ke London ? A B C D Rombongan 1956 Wakil raja-raja Melayu Wakil Parti Perikatan

Menuntut kemerdekaan Membincangkan hal pilihan raya Mendesak pembentukan suruhanjaya Mencadangkan pindaan perlembagaan

52

Apakah perkara yang dipersetujui dalam Perjanjian London pada tahun 1956 ? I II III IV A B C D Pembentukan Jemaah Menteri Pelantikan suriuhanjaya bebas Penetapan tarikh kemerdekaan Pembentukan pasukan keselamatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

19

53

Gambar berikut menunjukkan Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu.

Apakah perasaan anda sekiranya berada dalam majlis tersebut ? I II III IV A B C D 54 Cinta akan negara Hormat pada lambang negara Bersyukur sebagai warganegara Bangga dengan perjuangan pemimpin negara I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Mengapakah perlembagaan 1941 di Sarawak tidak dapat dilaksanakan? A B C D Penentangan penduduk tempatan Kelemahan pentadbiran Brooke Kemelesetan ekonom diunia Pendudukan tentera Jepun

20

55

Senarai berikut merupakan tokoh yang berjasa kepada negeri Sarawak.


Ajibah Abol Lily Eberwein Dayang Fauziah

Apakah persamaan tokoh tersebut? A B C D 56 Membantu gerakan anti-penyerahan Menyokong pembentukan Malaysia Menuntut pendiidkan percuma Menentang dakyah komunis

Kemunculan parti berikut berkait rapat dengan peristiwa

Persatuan Cina Sabah (SCA) Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO)

A B C D 57 .

penubuhan Suruhanjaya Cobbold penyerahan Sabah kepada British pembentukan Persekutuan Malaysia pelaksanaan Pilihan Raya Majlis Daerah

Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara. Teori domino begitu berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun 1960-an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara. Sejarah Malaysia (1800 1963) Mohd isa Othman Apakah tindakan Tunku Abdul Rahman untuk mengatasi ancaman tersebut? A B C D Mengisytiharkan Undang-undang Darurat Mengadakan kerjasama ketenteraan Membentuk pertubuhan serantau Menubuhkan Persekutuan Malaysia

21

58

Jadual berikut menunjukkan perbezaan reaksi parti politik di Singapura terhadap pembentukan Malaysia.

Reaksi Parti Politik di Singapura Parti Tindakan Rakyat Menyokong (PETIR) Barisan Sosialis Menentang Bagaimanakah Singapura menyelesaikan perbezaan reaksi tersebut ? A. B. C. D. 59 Mengadakan referendum Melaksanakan pilihan raya Menubuhkan sebuah suruhanjaya Membentuk jawatankuasa perpaduan

Maklumat berikut adalah sebahagian daripada Tuntutan 20 Perkara Sabah yang dipertimbangkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tiada agama rasmi Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi Imigresen di bawah bidang kuasa kerajaan negeri

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan pertimbangan tersebut ? A. B. C. D. 60 Berketrampilan Bertoleransi Bersyukur Berdedikasi

Petikan tersebut merupakan sebahagian daripada ucapan Tun Abdul Razak dalam UMNO 20 Tahun. .Kita gembira kerana kita telah dapat menyingkirkan duri duri dalam daging kita Apakah peristiwa yang berkaitan dengan petikan tersebut? A B C D Pendudukan Jepun Konfrontasi Indonesia Pemisahan Singapura Keganasan Bintang Tiga

22

SOALAN TAMAT

23