Latihan 1.

3 Pusat Pengajian Jarak jauh Universiti Sains Malaysia Sidang Akademik 2008/2009 ______________________________________________________________________________ Sila jawab dan sediakan jawapan untuk sidang video 1 (SV1) pada 2 Julai 2009. Kumpul tugasan ini sebagai sebahagian tugasan individu satu yang perlu dihantar sebelum 1 Dis 2009. Jangan hantar sekarang. Tunggu sehingga tugasan terakhir diberi. Jawapan akan dibincangkan semasa SV1. Penyertaan dalam sidang video akan diberi penilaian yang sewajarnya. 1. Kenalpasti aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil atau belanja untuk setiap item di bawah:

a. Tunai di tangan b. Kenderaan yang dibawa masuk oleh pemilik c. Alat pencetak di pejabat
d. Sewa bulanan mesin fotostat

e. f. g. h. i. j. k.

Pinjaman 100,000 daripada Bank Berjaya Pemilik mengeluarkan 1000 tunai untuk kegunaan yuran sekolah anak Hutang Ali yang membeli barangniaga Bayaran servis baiki kenderaan perniagaan Alatulis untuk kegunaan pejabat Wang runcit di kedai

Sewa kedai tertunggak l. Hutang kepada pembekal m. Menerima sewa 2. Kenalpasti akaun yang perlu didebit dan dikredit berdasarkan setiap urusniaga di bawah.

a. Membeli komputer secara kredit daripada Sykt Mikro Teknik
b. c. d. e. f. g. h. Membeli barangniaga daripada Pembekal Murni Seorang pelanggan menjelaskan hutang perniagaan Tunai dikedai dimasukkan ke dalam akaun bank Kenderaan perniagaan dijual Bayar gaji bulanan pekerja dengan cek Jelaskan hutang pembekal secara tunai Keluarkan cek untuk bayar baju isteri

3. Kenalpasti kesan urusniaga berikut kepada akaun tunai, sama DEBIT AKAUN TUNAI; KREDIT AKAUN TUNAI; atau TIDAK BERKAITAN AKAUN TUNAI a. membeli perabot bernilai RM 20,000. Pendahuluan 10% dibayar tunai

b. penghutang menjelaskan hutang secara tunai RM 100
c. jualan secara kredit kepada Sassok berjumlah RM 800 d. membeli alatulis secar a tunai RM30 e. membeli barangniaga, separuh secara kredit dan separuh secara tunai. Jumlah keseluruhan belian adalah RM 3,000 f. Kenderaan disusutnilai setahun sebanyak RM 2000 g. Sewa kedai untuk bulan semasa ialah RM2000 tetapi belum dibayar

1

Latihan 1.3 h. Pelanggan memulangkan barangan rosak yang dibeli, Barangan tersebut diganti dengan barangan baru i. Membayar lesen perniagaan RM 80 secara tunai

j. Syarikat bercadang membeli bangunan kedai RM 350,000. Tiada sebarang bayaran yang
telah dibuat

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful